• Pinewood

Hur förvaltar WWF och SNF sitt arv?

DebattPublicerad: 2010-06-08 10:08

Hur har WWF och SNF förvaltat arvet efter Nils Dahlbeck? Världsnaturfonden, WWF, och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, engagerar sig aktivt i att öka antalet vargar i Sverige genom att överklaga och agitera mot vargjakt och ignorera kulturlandskapet. Är detta agerande i linje med föreningarnas stadgar och ursprungliga syften?

1985 skrev Nils Dahlbeck Tankar kring 50 år med naturskydd, baserat på 50 år av naturengagemang.
”Många trodde att om mänsklig aktivitet bara förbjöds, så kunde man bevara det gällande tillståndet i vegetationen. Denna, som vi nu vet felaktiga tankegång, är ett utmärkt exempel på hur kontinuerlig och stabil den gamla tidens kulturpåverkan var och hur nära den trots allt stod i samklang med naturens egna faktorer.
Tätorterna breder ut sig, och allt färre har kunskap om glesbygden. Då man inte vet något om naturen och glesbygdens liv uppfattas allt endast som ett enda stort fritidsområde”, skrev Nils Dahlbeck.

Hur har visdomen förvaltats?
Den stora betydelse Nils Dahlbeck haft för grundandet av WWF, Fältbiologerna med flera framgår av en minnesskrift utgiven av SNF. (In memoriam. Nils Dahlbeck 1911-1998.)
Hur har den visdom och erfarenhet Nils Dahlbeck dokumenterade förvaltats inom WWF och SNF?
Känsla och förståelse hos lokalbefolkning, som lever i och av naturen, verkar inte nå toppskiktet inom föreningarna WWF och SNF.
Föreningarnas ledning verkar prioritera kampanjer som lockar bidragsgivare, framför värnandet av den biologiska mångfald i kulturlandskapet som Nils Dahlbeck hyllade.
Sektioner och lokalavdelningar som försöker värna till exempel fäbodbruk blir överkörda av den centrala ledningen.

Ignorerar fäbodbruket
Föreningarna ignorerar nu den biologiska mångfald som utvecklades i det traditionella och fordom vanliga skogsbetet genom fäbodbruk och småskalig djurhållning.
Betesbiotoperna håller en enorm mångfald av arter, växter och djur. Flera av dessa är nära utplåning, nu ytterligare forcerad genom tanklöst engagemang för rovdjursetableringar utan att skydda skogsbetesbiotoperna.
Kulturlandskapet och dess natur och djur, som Nils Dahlbeck värnade, håller på att offras genom att omformulera syftet och ersätta vetenskaplig vidsyn med säljande slogans. 

Kritik hur Väktarfonden används
WWF har till och med fått kritik av tillsynsmyndigheten för hur man uppfyller stiftelseurkunden för Väktarfonden till Nils Dahlbecks minne som man förvaltar. Fondmedel avsatta för kulturlandskap och lantrasdjur har delats ut till rovdjurs- och marknadsföringsprojekt, men man har nekat bidrag till lantrasräddande insatser.
Till mitt öppna brev 2007 till WWF och SNF om att värna fäbodbruket har svar utlovats men inte lämnats.
Tystnaden talar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. vargtåg

2010-09-30 21:17

vargvänner från hela landet tågade den 24/9 i sthlm. hela 100 st engagerade.....det stora flertalet så kallade vargvänner sitter på forum och skriver-långt ifrån verkligheten.

39. Som avslutning _ läs mera

2010-06-23 13:25

För den som vill läsa mera om WWFs sätt att uppfylla donators önskemål i fonden Nils Dahlbecks minne mm se http://smabrukaren.se/website/S000BAEA7-000BAEB6?formid=96

38. Tack Kerstin

2010-06-19 10:25

Du har klargjort för läsarna att i din vokabulär är kunskap = dina egna tyckanden, medan av andra framförda fakta eller uppfattningar = missuppfattningar, rena felaktigheter eller baserat på vinklade påståenden från FNR. Men dina återupprepningar om fäbodbruk visar på raka motsatsen.
Dina olika synvinklar verkar rymmas inom det som kallas tunnelseende men du verkar inte vilja lyssna och lära från de drabbade eller försöka se det ur deras synvinkel.
Du låtsas hålla med om att det fanns värden att bevara från det gamla fäbodbruket en gång i tiden – men avfärdar det med att sånt finns knappast nu - för de anpassar sig till nya krav och metoder. Ändå är det kanske den energismartaste och naturenligaste djurhållning som finns idag, men de offras nu för rovdjursentusiasternas urspårade experiment.
Efter en förnumstig beskrivning av penningar och bidrag häcklar du åter igen fäbodbruket ”Något bidrag för arbete är det knappast frågan om - för hur mycket arbete är det att t ex låta boskapen beta redan inhägnad mark”. Du inte vill tydligen inte lära nånting om det som kan ses värt att skydda från urspårade rovdjursexperiment. Du har övergått till förtal och förföljelse.
Det håller inte att bara skälla motargument för felaktigheter och klassa egna uppfattningar för kunskap när det förhåller sig tvärtom. De som följt denna spalt och med nån kännedom om fäbodbrukets villkor förstår nu vad du står för. En kamp(anj)organisation för fördrivning av drabbade minoriteters från hävdvunna rättigheter.
Du sitter tydligen i Rovdjursföreningens styrelse, en organisation som får betalt för att informera fram acceptans för de stora rovdjuren. Men du sviker och saboterar trots allt inte din förenings ursprungliga syften och ändamål så som SNF och WWF ledningarna gör. Att föra en seriös debatt med dig verkar lönlöst, men du svarar i alla fall och avslöjar vad du kan, ..och inte kan. Det besvärar sig inte SNF och WWF med, de tror sig så allsmäktiga att tystnad är bästa försvar.
Tack för det Kerstin.

37. Men snälla....

2010-06-17 09:23

...Fredin, sedan när satt du inne med kunskap ? citat "men jag har åtminstone basala kunskaper om det jag raljerar om" som lantbrukare så är bidragen beskattningsbar intäkt som läggs på toppen av inkomst. Och för att få ett bidrag eu-stöd så har du allt som oftast en motkrav mot dig av myndigheterna.
En liten lektion om rovstängsel tex. Det är inget som man får av myndigheterna, utan något som man får söka bidrag till efter det att du redovisat kostnaden/utläggen och fått det besiktigat på plats. Du ligger ute med pengarna och får tillbaka 20:-/lpm förutsatt att det finns pengar kvar hos myndigheten att söka.
Det bidraget är skattefritt, men får du inte bidraget så är det en kostnad för djurägaren. Så lär dig det nu så slipper du sprida ut att vi får stängsel, vi kan ansöka om bidrag till det och inget annat. Vanlig basal information
http://www.vargringen.n.nu/

36. Wilson matte!

2010-06-16 03:29

Vilken typ av skatt talar du om?

Så här står det i dokument från Skattemyndigheten: ” Om en bidragsmottagare erhåller bidrag utan att det är förenat med villkor om leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst, föreligger inte någon omsättning och därmed inte heller någon skattskyldighet för mottagandet av bidraget.” Det står även ” För att det ska vara fråga om en omsättning krävs också att det finns någon som kan konsumera varan eller tjänsten som har tillhandahållits, dvs. en identifierbar mottagare av denna.”

Om bidraget blir föremål för beskattning, verkar då beroende av vad det avsåg – har svårt att tänka mig att t ex bidrag för att låta mark bli betad kan beskattas, men däremot så finns det ju annat på en jordbruksfastighet som man kan förmånsbeskattas för – knappast en ”fäbokossa”, men väl ”hobbyhästar”. Gör man i deklaration avdrag för kostnader som ett visst bidrag är avsett att täcka så måste så klart kostnaderna justeras efter detta.

På dig verkar det som om bidragen mer är en ”börda”, men så upplevs det uppenbarligen inte av de flesta andra – för då skulle väl ingen ansöka om dem.

35. kerstin

2010-06-15 17:29

jo, man måste betala skatt på bidraget man får för tex att hålla en olönsam fäbokossa. Eller om man vill bevara några utrotningshotade lappgetter. in the end blir följden att de flesta går med ekonomiska förluster och får skäll av de som därutöver tycker att de också skall försörja vargarna och hysa dem bland dessa rariteter till tamdjur.

34. Åke Skogevall

2010-06-15 16:29

Det blir lite knepigt när du uppenbarligen inte förstått det som står skrivet, och kanske det är det som också gör att du missuppfattar det som ironiskt och respektlöst. Vad jag kommenterar är ofta rena felaktigheter, eller så vill jag visa hur man kan se på ett problem från olika vinklar. Det är kanske inte så välkommet när man för det mesta bygger sin argumentation just på lösa och vinklade påståenden som t ex FNRP

Jag skrev i inlägg 9 (som ett inlägg kring mina och Wilsons mattes diskussioner om pengar): ” Samtidigt är det just pengar som har byggt upp vår välfärd och vem vill avstå från det som finns kvar för att några rara växter och fjärilar ska få en bättre livsmiljö?” och du vill få det till att min fråga var: ” Vem vill betala pengar för verkligt utrotninghotade djur och växter i fäbodbiotopen”

Det är ”resterna” av välfärden jag talar om, och som jag tror få människor är beredda att AVSTÅ ifrån till förmån för att några rara växter och fjärilar ska få en bättre livsmiljö.

Främsta anledningen till att vi vill bevara de gamla lantraserna är att behålla egenskaper – som finns bevarade i deras gener, och som kan ha gått helt förlorade i den moderna och för lönsamhet hårt avlade boskapen.

Sedan tror jag du har rätt i att vissa egenskaper till stora delar är inlärda, men eftersom skötseln av dagens fäbodjur skiljer sig en hel del från hur det gjordes förr, så har även där mycket gått förlorat. Jag har f ö aldrig ifrågasatt att fäbodbruket kan vara en förutsättning för mycket av den vilda faunan, och kunskaperna om hur saker kan skötas utan moderniteter som t ex el – tycker jag är mycket viktigt att behålla, fast även där är jag rädd att mycket går förlorat i och med att även fäbodbrukarna tar hjälp av moderna hjälpmedel för skötseln. Frågan är hur mycket som finns kvar av de gamla metoderna och traditionerna som kan visa sig komma till nytta i framtiden.

Till sist, jag frågade varifrån pengarna kommer som går till bidragen från EU, inte varifrån EU-bidragen kommer. Jag får väl ge dig svaret själv: De kommer från pengar som varje medlemsland betalar in, och dessa pengar kommer i sin tur från inkomster staten får in, dvs bl a skatter. Detta med anledning av ditt första stycke i inlägg 27, dvs EU-betalar, men med pengar som kommer från bl a Sverige. Sedan kan man väl säga att med de bidrag som lantbruket får – vare sig det kommer via EU eller inte – kommer även vissa villkor som ska vara uppfyllda. Något bidrag för arbete är det knappast frågan om – för hur mycket arbete är det att t ex låta boskapen beta redan inhägnad mark och hur mycket mer arbete är det med att hålla ett djur av skyddsvärd lantras, än ett av en annan sort? Oftast kan man nog säga att de bidrag som markägare och skogs- och lantbrukar får och har fått har varit medel för staten att styra näringarna i en viss riktning. Ena perioden för att plantera skog på ”för mycket” åkermark, och under andra perioder för att hålla landskapet öppet.

33. Wilsons matte!

2010-06-15 16:29

Vilka EU-bidrag beskattas?

32. vem är "överkörd"?

2010-06-15 16:28

Som exempel så följer inte skogsbolagen,vid utnyttjande av naturen,sin egen miljöpolicy vid skogsavverkning och följer inte skogsvårdslagens regler.Naturhänsynen är undermålig.Men enskilda människor som bor och lever i och av naturen de lyssnar man inte till.Man lyssnar inte på de som skapat den rika mångfalden på landsbygden,dvs småjordbrukarna.Nu är storföretagen där och skövlar,skor sig på hundraåriga gammelskogar.De skogar som sköttes så fint av småjordbrukarna förr.Industri tänkandet,rationaliseringen har flyttat ut på landet tillsammans med varg.sverige kommer att bli "skitfult" i framtiden.

31. avdrag.

2010-06-15 11:01

Därutöver dras skatt på bidragen så det blir inte mycket kvar.Pengarna som blir kvar i handen räcker till några saltstenar.

30. Kerstin du inser att du raljerar!

2010-06-15 11:01

Raljera är att skämta ironiskt och respektlöst. Du visar inte respekt för dem som drabbas, djurhållare och varelser i den unika fäbodbiotopen, eller i småbruket och glesbygdsnäringarna.

Att förhäva sig om kunskaper ligger inte för mig, men dina basala kunskaper är tydligen begränsade till roslagsmiljön. Läs gärna lite av förre naturvårdsdirektören och numera fäbodstödjaren Kelvin Ekeland, där finns mycket att hämta. Centrum för biologisk mångfald CBM har också skrivit fina böcker och artiklar om fäbodbrukets betydelse. Har du läst presentationerna på www.folkaktion.com från Skeermötet ännu?

Jo Kerstin - Fäbodbruket är en förutsättning för ett flertal växter, insekter, fåglar och flera djur som är beroende av den unika betesbiotopen. Betesmiljöernas artrikedom har av CBM-skribenter jämförts med den i tropiska regnskogar. Lantrasdjur kan kanske leva kvar genetiskt i Roslagen, men läs om hur angeläget CBM och EU anser det vara att bevara raserna ”in situ”; dessa kreatur har kunskaper som inte går i arv genetiskt, utan genom upplärning om livet i skogsbetet. Även fäbodbrukarnas kunskaper är angelägna att bevara, inte bara av historiskt intresse. Dina kunskaper är kanske basala, men lär gärna vidare och förakta inte s.k. tyst kunskap.

Att ni i Roslagen kan köpa upp billiga fjällkor för nichade ”safari”-näringar (enl din you tube länk) är en dålig tröst för dem som inte längre kan hålla sina ”safaris” i fäbodar och dalaskogar.

För att hitta exakt var du ställer frågan får du läsa första meningen i sista stycket i ditt inlägg nr 9. Jag har väl inte gjort alltför mycket våld i min sammanfattning av meningen? Stycket avslutas med det korrekta påståendet att de naturnära levande får svårt att göra sin röst hörd. Tacka för det, de är få och statsunderstödda rovdjursentusiaster försöker tysta och förlöjliga dem. De ska avstå sina urgamla rättigheter - inte för infrastruktur eller nyttigheter utan för att ni vill ha varg just där.

På din fråga om var EU-pengarna kommer ifrån säger jag att de avsatts av EU i syfte att skydda hotade arter och miljöer. Dessa beslut respekterar jag till skillnad från de beslut som rovdjursforskare och tjänstemän lobbat fram genom svensk riksdag och genom finansiering av kampanjorganisationer där väl Rovdjursföreningen hörs oproportionerligt mycket. SNF och WWF har vi ju redan avhandlat.

Gömmande av problemen utgör samma hot mot naturnära boende och beroende svenskar som när sydamerikanska exploatörer fördriver naturfolken där.

29. Åke Skogevall

2010-06-14 22:43

Du må tycka att jag raljerar, men jag har åtminstone basala kunskaper om det jag raljerar om, och det tycks du sakna. Här bara några exempel från det du skrivit:

Den småskaliga djurhållningen och fäbodbruket är absolut ingen förutsättning för att hålla de gamla och skyddsvärda lantraserna. Däremot kan de djuren – p g a de ersättningar man får för att hålla dem – vara en förutsättning för att fäbodarna brukas.

Ättlingarna till våra gamla Roslagsfår har säkerligen aldrig gått i skogen på en fäbod, och här i Roslagen finns en del större mjölkgårdar som har t ex fjällko. Inte lika lönsamma kanske som de mer högmjölkande moderna raserna, men man hittar lönsamma nischer för dom även utanför de vanliga fäbodområdena. http://www.vaddogardsmejeri.se/V%C3%A5raostar/tabid/2297/Default.aspx

http://www.youtube.com/watch?v=HBMZCX32Mo4&feature=player_embedded

Sedan tycker jag du ska läsa vad jag skrivit igen och tala om exakt var jag skrivit ” Vem vill betala pengar för verkligt utrotninghotade djur och växter i fäbodbiotopen” som du påstår att jag har frågat.

Varifrån tror du föresten pengarna kommer som går till bidragen från EU?

28. WWF,SNF och SRF

2010-06-14 00:25

Ovanstående föreningar förmedlar för närvarande bara osanningar om antalet rovdjur och deras påverkan på övrigt vilt, djurhållning/landsbygd och om den inavlade vargstammen. Dessa osanningar och påhitt får man höra genom bekanta och arbetskamrater som inte har någon som helst kännedom om rovdjur och övrigt vilt. Jag tycker att det är beklämmande av dessa föreningar att medvetet sprida dessa rykten och osanningar. Tillika att man smutskastar jägarna och deras organisationer.
Tv-dokumentären "vargkriget" är ett bra exempel på smutskastning. Det skulle vara mycket intressant att få se ett granskande program om dokumentären "vargkriget".

27. Kerstin Fredin raljerar

2010-06-13 18:18

I nr 9 raljerar du om pengar.
Allt jordbruk betalas till del via skattsedeln. Det småskaliga och biologiskt skyddsvärda fäbodbruket liksom annan småskalig djurhållning får inga bidrag. De får ersättning för arbete de lägger ner. Skulle de inte utföra det blir de återbetalningsskyldiga.
Den småskaliga djurhållningen och fäbodbruket är en förutsättning för både sällsynta och skyddsvärda tamdjursgener och liksom flora och fauna, som Sverige åtagit sig skydda i Konventionen om biologisk mångfald, men glömt i rovdjursyran.
Vem vill betala pengar för verkligt utrotninghotade djur och växter i fäbodbiotopen frågar du. EU betalar för att vi ska skydda fäbodbruket och dess miljöer. Men varg som inte är utrotningshotad ska skattebetalarna lägga ut mångmiljonbelopp på, trots att svensk rovdjursförvaltning saboterar flera betydligt sällsyntare arter. Särintresse med trångsyn eller hur!
Känner du inte att du tänker fel på nåt sätt?

I nr 8 raljerar du om Rationell natur.
Rovdjuren drabbar just det biologiskt sunda småbruket samt viltköttproduktion större än 10% av svensk nötköttsproduktion. Det mesta viltkötter tillgodogörs av småfolket på landsbygden.
Du förespråkar rovdjursförvaltning som tvingar bort ekologisk småskalig köttproduktion vilket leder till mer monokultur och industridjurstallar. Rationellt?
Är det missunnsamhet mot småfolket som driver dig? Kunskapsbaserad tanke är det knappast.
Tänk om, och läs gärna om och läs gärna om ”torparkultur och miljardindustri” på hemsidan http://folkaktion.com/ under högerspalten ”Dalarnas lokalavdelning arrangerade möte i Skeer 29 maj.

26. Kloka ord Kalle. Mfl

2010-06-13 18:18

Men orsaskogsägarna jublar inte över att det jaktbara viltet försvinner. Man börjar bli rädd att jägarna lägger av att jaga. Trots allt gnäll på jägare så anser Orsa besparingsskog att jägarna är bättre att förvalta viltet än vad rovdjuren är.
Läs själva vad som presenterades på Folkaktionens informationsmöte på Skeer i Orsa:
http://folkaktion.com/ högerspalten ”Dalarnas lokalavdelning arrangerade möte i Skeer 29 maj”.
Där finns faktiskt lite nya vinklingar och fakta som borde vara intressant för de debattörer som orkar lyssna ibland. Men media vill nog inte ha sakdebatt, man vill ha känslodebatt. Hets säljer.

Vad gäller SNF och WWFs inställning till kulturbygdernas biologiska mångfald så erkänner nog ämnesintresserade i föreningarna att centrala ledningarna kör över lokalavdelningar. Misstanken är att ledningarna är mer bekymrade om att få in medel till sin dyra administration än att lyssna till sina gräsrötter. Tillsyndmyndigheten har klandrat WWF för att inte redovisa hur de använder donerade pengar, men anser att de fullgjort sin plikt när de påpekat detta. Att beivra missbruk åligger nån annan, outtalat vem.

Angående forskning så blir nog den likaväl som organisationer och byråkrater mer fokuserade på vilken forskning som ger pengar, att marknadsföra och ragga pengar har blivit så viktigt att forskningens innehåll blir lidande. Klimatforskning och rovdjursforskning är nog områden som blivit populistiska och styrda av fel incitament. Politisk och offentlig likriktning pågår.

25. Ok, Anders igen,

2010-06-11 00:03

håller med dig om att det är ett måste att stävja skogsbolagen, där har kapitalivern förblindat allt. Man lierar sig numera gladeligen med rovdjursförespråkarna för att minska älgstammen, det som hänt i Orsaskogarna nu applåderas högljutt i de leden. Märklig allians förresten.
Hur hårt SNF kämpar känner jag numera ej till, då jag gick ur för några år sedan. Men önskar dem lycka till i ett vällovligt syfte. Önskar bara att de kunde se allt annat som också borde bevaras.

24. Kalle

2010-06-10 15:30

Dom gör andra bedömningar än dig och även en annan bedömning än mig i vargfrågan, men jag utgår inte därför automatiskt ifrån att dom saknar kunskap.
Information och kunskap kan hanteras på olika sätt och jag tror faktiskt att i varje fall SNF besitter väldigt mycket kunskap.
Dom verkar generellt ta mer hänsyn till själva naturen än brukarna av den och i många fall blir det nog helt rätt.
Dom kämpar t.ex. hårt för bevarandet av våra sista urskogar i strid med skogsbolagen, något jag stödjer helhjärtat.
I just vargfrågan är det dock min subjektiva åsikt att dom inte riktigt har förstått hur speciell den är och hur stora problem vargen och särskilt orädda vargar ställer till med.
Där kanske man kan ana en viss storstadsmentalitet och efter förslaget om löshundsförbud undrar jag lite över hur dom egentligen ställer sig till jakt i allmänhet, men SNF är en ganska stor organisation med folk från både stad och land och jag tror att man skall akta sig så man inte kastar ut barnet med badvattnet här.

23. Sorry Anders, glömde...

2010-06-10 13:53

...nämna varför jag påstår och ja, det är en gissning att WWF folket och SNF nuförtiden, har liten kännedom om helheter i naturen, hur vet jag då det? Ja, det är lätt, genom sitt handlande visar man vem man är, inte sant. Genom sitt uppträdande belönas man eller bestraffas av sin omgivning.

WWF och SNF och förstås lilleputtarna i SRF tillhör samma grupp, de har mycket liten kännedom om kulturlandskapets villkor som ju är en del av naturen. Att leva naturliv som jag kanske felaktigt kallar det, är inte att ligga under en gran och lyssna på vargyl en gång om året. För mig är det att leva med och i det man har åsikter om, i detta fall naturen.

Att man har åsikter om stängsling och tvärsäkert yttrar sig om vilka villkor småbrukarna lever under från t.ex. SRFs sida är skrattretande, likaså SNF. De har verkligen ingen aning, och de är inte tillräckligt intresserade om att ta reda på det. Det finns nämligen ingen forskarrapport om det, då måste man tala med dem som idkar denna näring, deras åsikter sammanfaller inte, alltså är deras åsikter ointressanta.
Så ja, jag hävdar igen att: SNF, WWF och lillepluttarna saknar förankring i den natur de påstår sig skydda, de tar idag endast populistiska beslut, man går i medias ledband eller tvärtom, man skyddar inte längre den helhet som i alla fall jag tycker är viktigast. Men jag är ändå hoppfull, tiden brukar lösa det mesta som går snett, och så blir det med dessa föreningar också.

22. Ok, Anders,

2010-06-10 11:03

perspektivet är intressant, vilket perspektiv ska vi ha? Ska vi i varje handling vi tar beslut i ha ett globalt perspektiv? Eller ska vi ha ett lokalt perspektiv? Ska det möjligen sammanfalla i mesta möjliga mån? Ja, så tror jag, vi kan inte ena dan bestämma oss för att höja bensinpriset med 10 kr, utan att se vilka konsekvenser det får t.ex. på landsbygden. Vi kan inte aktivt och till varje pris acceptera stora rovdjursförekomster i samband med djurhållning utan att ha klart för oss vilka konsekvenser det får. Ska det ske förändringar som drabbar människor måste det ske långsamt, därför att anpassningen är beroende av det. Vi människor lever en kort tid våra liv här, och alla gör så gott de kan för att få det bra. Förståelsen för varandra, förståelsen för naturen är beroende av långsiktighet. Just nu, i den tid vi lever i ska alla förändringar ske nu, helst igår, men det funkar inte, varken i stort eller smått. Människor och natur kommer i kläm. Jag tror vi måste ha ett humanistiskt perspektiv med långsiktighet. Jag tror att vi måste tillbaka till den stig där vi ser hur vi genom vad vi lärt oss genom tiden förvaltas in i framtiden. Vi möter nya utmaningar hela tiden, och vi löser dessa med en blick framåt och den andra bakåt. Vi löser mycket med att lyssna på varandra.

Forskningen kan hjälpa oss, och gör så också, ibland helt avgörande, med mediciner och annat livsavgörande.
Men när man börjar forska på vilket djur som betat en tall, genom att ta dna på salivet, känns det meningsfullt? Jag lovar att jag ska gratis tala om det är älg eller hjort, eller något annat. Hur kan jag det? Därför att jag har sett tusentals betade tallar. Enkelt va?
Forskningsresultat spretar vilt åt olika håll, varför då? Jo, det beror på vad du sa om plånboken bl.a, det beror på politiskt intresse, alltså vilket resultat vill vi ha? Ska man enbart lita till forskningsresultat fick man byta fot flera gånger om dan.

På 70 talet fick jag åläggande om att ta bort all björk ur granplanteringarna, jag vägrade och det var ett satans tumult. Min åsikt var att blandskogen är lönsammast på sikt. Skogsfolket fnissade och pekade finger, alla forskningsresultat visade att de hade rätt....ditills.
10 år senare fick jag rätt. Då kom nya forskningsresultat med andra parametrar, och med ny infallsvinkel. Mitt ställningstagande tog jag med en helhetsyn och med sunt förnuft.

Så, Anders till sist, tänk själv, lyssna på praktisk kännedom, lyssna på forskningen, men var noga med vem som initierat den.

21. Kalle

2010-06-09 23:01

Visst, har man säkert mer kunskap om stället man bor på än många andra, men dom flesta av oss har väl också plånboken ganska nära hjärtat och gör inte alltid rätt, sett i ett ett större perspektiv.
Därför behövs oberoende forskning och ett rimligt regelverk.
Forskningen har tagit mänskligheten oerhört mycket längre än vad den kunskap man erövrar bakom sågen eller korumpan någonsin kunde ha gjort.
Den här motviljan mot forskning och kunskap som en del uppvisar här bidrar inte precis till att jägarkåren uppfattas som mer trovärdig i samhällsdebatten.
Sedan påstår du tvärsäkert att dom ledande i olika naturskyddsorganisationer har "mycket liten erfarenhet av ett "naturliv",.
Är detta något du vet eller gissar du bara?
Om du bara gissar så är det sådant som ofta slår tillbaka och man står där med ganska låg trovärdighet efteråt.
Det sunda bondförnuftet är säkert bra Kalle och kanske skulle vi behöva mer av det i vissa sammanhang,(SNF skulle behöva mer av det i vargfrågan t.ex.) men det kan aldrig ersätta modern forskning och vetenskap.

20. Kalle, i 18!

2010-06-09 23:01

Tack för fantasiskt bra skriven kommentar.

19. Anders

2010-06-09 16:18

Anders, läs på i rödlistan om varför arterna blivit rödlistade. Läs på i rödlistan om vad arterna behöver för att kunna "komma igen". Jag anklagar ingen, det har du fått om bakfoten. Problemet är att en beslutsfattare sitter och beslutar i naturärenden i sitt kontorsrum, utan att veta vad som beslutas i det andra kontorsrummet.
Samma fenomen förekommer i vargdebatten också. En fäbod med vargar i. Fatta så dumt!

18. Verklighetsförankring, Anders Åberg,

2010-06-09 15:45

..den har alltmer blivit oerhört subjektiv, vem saknar den och vem äger den? Var och en av oss äger rätt till våra åsikter och vår verklighetsuppfattning. Våra synvinklar skiljer sig, alltså blir vår uppfattning om verkligheten väldigt differensierad. Så vem har då rätt? Jag har en gyllene regel: den som lever och verkar i det område som saken gäller, den som dagligen förvaltar de frågor som uppstår i t.ex. i en verksamhet eller en miljö, de sitter oftast inne med en verklighetsuppfattning där jag kan hämta näring. Så jag bildar mig en uppfattning utifrån min egen eller andras direkta erfarenheter. Så gjorde även våra förfäder. Om man gör så, då slipper man varje gång lita till forskare och studieresultat som ofta är rena pappersprodukter.

De som nu befinner sig i ledande ställning i WWF och SNF, för att inte tala om SRF, har ingen eller mycket liten erfarenhet av ett "naturliv", de grundar sina uppfattningar enligt helt andra modeller. Där har du problemet.

Jag kan inget om fosfor och mycket annat. Det kan tydligen Wilsons matte, hon kan det så bra att hon tar för givet att du också kan, det är möjligen hennes fel. Vi människor gör ofta så. Men är man intresserad kan man lära sig.

Läs gärna Anders Hermansson nedan, vad han skriver om anslag som nämda klubbar erhåller. Precis så är det.
Jag är själv medlem i diverse lantrasklubbar, och när vi eskar pengar som finns fonderade just till att rädda lantraserna hos WWF bl.a, så blir det nobben, av mycket märkliga skäl. Fokus för dessa klubbar är just nu, rovdjuren, en koras (bohuskullan) som det finns bara 30 st kvar av i hela världen är inget att tjafsa om, vem bryr sig om kor i dagens Sverige? Men vargar, DOM bryr vi oss om, så mycket att det överskuggar snart sagt all verksamhet som WWF och SNF har. Varför då? Min teori är att det sitter samma slags människor i båda organisationerna, precis som SRF. Deras agenda är: bort med all jakt, se till att så många som möjligt blir vegetarianer osv. Landsbygden så som vi känner den existerar inte längre i deras intressesfär, dom har aldrig sett "barnen i Bullerbyn eller Emil, dom har inga mor eller farföräldrar som levt av jorden och skogen. De drivs av populistiska frågor och medial uppmärksamhet. Kärleken till naturen har blivit kärleken till rovdjuren. Sådana människor som framlidne Nils Dahlbäck finns inte kvar i leden längre, de som hade sambanden klara för sig, de som verkade för en helhet.

Jag kan se vissa samband även i älgförvaltningen beträffande kalvjakten, många förstår att det är ohållbart i längden att bibehålla nuvarande modell, men ingen vågar stå emot det mäktiga jägareförbundet. Läs gärna skogsmästare Ingvar Törnströms debattartikel i förra numret av tidskriften Land, där sätter han fingret på massor med frågor kring kalvjakten.
Det har blivit så, att när en uppfattning om något fått fäste i många, så blir den nästan hopplös att förändra, forskningsresultaten är givna på förhand på något sätt, infallsvinkeln styrs redan från början av den uppfattning som tiden har. Sunt bondförnuft är inget som längre finns med i leken.

Tack för ordet.

17. Wilsons matte

2010-06-09 14:46

Okej, jag gjorde som du sa och det av substans jag hittade var att fosformalmen riskerar att ta slut om 50-100 år.
Alltså har vi ändå lite tid på oss att snickra skithus för att lösa problemet.
Sedan gäller det att käka ärtsoppa för glatta livet.
Ursäkta om jag skämtar lite matte, men jag har fortfarande aningens svårt att ta dina anklagelser mot SNF riktigt på allvar.
Problemet med deras inställning till vargen och misstanken om bakomliggande direkt jaktmotstånd däremot, känns mer verkligt.
Jag är själv medlem i SNF och tänker så förbli.
Jag har varit inne på deras blogg och skrivit lite om vargfrågan, men inte fått till någon debatt där.
Deras blogg känns tyvärr också ganska seg och livlös.
http://blogg.naturskyddsforeningen.se/

16. Anders Åberg.

2010-06-09 13:53

Till de som vill förkovra sig på djupet i ämnet,kan söka på google"NA Naturvetarna,brist på fosfor kan leda till svält"och till Anders Naturfotograf,fosfor finns på jorden främst bundet till syre i form av fosfater och är ett livsnödvändigt mineral för allt levande.Jag tänker inte kasta en paj på dig trots din okunskap och kränkande påminnanden om verklighetsuppfattningar mm.Livet omfattar också ett evigt lärande för oss alla,ibland till ingen nytta för världen.Även hos SLU finns en nedpräntad forskning om ämnet.

15. Anders Åberg

2010-06-09 13:22

Sök på google, Fosfor en livsnödvändighet. Jag åsyftar ren fosfor.

14. Varför granskas inte WWF, SNF, SRF etc. av press och myndigheter?

2010-06-09 12:37

Citat från artikeln: ”Fondmedel avsatta för kulturlandskap och lantrasdjur har delats ut till rovdjurs- och marknadsföringsprojekt, men man har nekat bidrag till lantrasräddande insatser.”

Detta synes mig vara en pinsam bekräftelse på de frågetecken som rests i detta forum beträffande hur WWF, SNF, SRF mfl. använder de bidrag de får från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelser, privata donationer mm.
Tillåter man sig att missbruka fondmedel, som det trots allt finns en kontroll av, vad är då att förvänta när det gäller alla miljoner från myndigheter, där ingen kontroll förekommer?
Gör revisioner på dessa skumraskklubbar och dra in alla bidrag som kommer från skattemedel och jägarnas pengar. Det finns ju absolut ingen anledning att dessa klubbar skall leva på statligt stöd, de kan som jaktföreningar, reseklubbar, segelsällskap mm. betala sina egna kostnader.
Att staten dessutom betalar dem för att sprida politisk propaganda är otillständigt och lagligheten i detta borde prövas. Återigen finns anledning granska förhållanden kring de fakta att höga statliga tjänstemän inom rättsväsende och rovdjursförvaltning har blivit medlemmar i SRF direkt efter det att de slutat sin statliga tjänst.

13. Wilsons matte

2010-06-09 11:50

Fosfor håller på att ta slut skriver du, samtidigt som vi har kämpat i åratals med att försöka minska dom jättelika fosforutsläppen som övegöder land och vatten och om det nu mot förmodan skulle saknas någonstans så skall det lösas med fler utedass!!
Fattar inte vad du talar om.
Sedan ställer du frågan var är Dalarnas urskogar och det är en berättigad fråga, men om det är någon som kämpar för urskogen och dess rödlistade arter så är det SNF.
Du skriver att "WWF och SNF skapar rödlistan", det är ju rent löjligt.
Jag håller med om att SNF har hamnat fel i vargfrågan och det bekymrar mig en hel del, men det betyder inte att man måste tappa verklighetsförankringen så fullständigt som du verkar ha gjort.

12. kerstin

2010-06-09 08:35

Kerstin, "spotta i näven" och greppa tag i lien då när naturen talar om för dig att det är tid för det. Det är ett gratisnöje. Du behöver inte vänta på direktiv ifrån naturvårdsverket.

11. Wilsons matte

2010-06-09 08:35

Tack, för bra inlägg, tyvärr talar du ett språk som vargfantasterna inte förstår, de lever i en värld där vargen går före ALLT. De har en bild av jägare som just bara jägare, i verkligheten blir man oftast jägare just pga ett brinnande naturintresse. Jakten är en naturlig fortsättning på ett intresse som följer en till livets slut. I vårt jaktlag är flera aktiva ornitologer, någon är svampexpert, någon amatörnaturfotograf, många djurhållare osv. Naturintresset växer och frodas i jägarkåren, och har alltid gjort. För ett antal år sedan var en stor del av SNFs medlemmar just jägare. Tyvärr har asfaltstrampare förstört även den föreningen med ett enkelriktat synsätt. Jag har själv glädjen att ha streckdyngbagge på mina ängar, tack vare att de aldrig besprutats, att det alltid förekommit bete på dem. För mig är dom värda mer än alla vargar i Sverige. Men de är inte lika gosiga, man ser inte många dyngbaggar på T-shirts med texten "Save me I was here before you", inte hade heller indianerna några dyngbaggar som totemdjur. Så därför är det svårt att få asfaltmänniskorna att förstå att dyngbaggen är lika viktig eller viktigare än vargen. Så, min vän, de ser oss jägare och djurhållare som korkade, de hittar argument som de själva inte förstår innebörden av, okunskapen hur en levande landsbygd ser ut intresserar dem inte, för att för dom, är vargen den art som representerar allt det de håller kärt.

10. Wilsons matte

2010-06-08 23:26

Mycket bra inlägg du gör! Håller med dej till fullo.
Frågan nu är bara vem ska man rösta på i valet? Alla tycks ju ha fötterna i betongen.

9. Ja du Wilson matte!

2010-06-08 23:26

Hade det inte varit för pengarna, så hade väldigt få av de svenska fäbodarna kunnat leva upp under sommarmånaderna. Utan alla bidrag, så skulle enbart mycket välbeställda människor kunna ägna sig åt detta. Har jag förstått rätt, så tillhör du själv den gruppen – som inte behöver oroa dig för pengar – men du behöver dom likväl. Pengar styr oss alla, vare sig vi vill det eller inte.

Annars kan jag nog hålla med dig om att pengar (som ger makt) ofta är ursprunget till mycket ont här i världen.

Samtidigt är det just pengar som har byggt upp vår välfärd och vem vill avstå från det som finns kvar för att några rara växter och fjärilar ska få en bättre livsmiljö? Jo då – det finns säkert människor som gärna skulle avstå från både elkraft och utbyggnad av infrastrukturer till förmån för ett mer naturnära levnadssätt, men jag tror de får svårt att göra sin röst hörd.

8. Rationaliserad natur!?

2010-06-08 23:22

Ja det kan man se i form av oändliga plantager av tall och gran för att inte tala om jättelika fält med monokulturer. Enkelt att plöja, gödsla, så och skörda med jättelika maskiner som hjälper till mot målet att rationalisera.

Ökad avkastning betyder i allmänhet också högre tryck på de marker som används.

Att bevara, och kanske öka mångfalden innebär för det mesta att man försöker leva efter de lagar naturen är uppbyggd efter. Inte lätt i en allt trängre värld där både åkermark och vatten mer och mer har blivit en bristvara.

7. Jorden vi ärver och förvaltar

2010-06-08 17:42

WWF och SNF och svenska staten tar de på sig en hallikroll?Fäbobrukarna sliter ihjäl sig på att bevara de sista resterna av biologisk mångfald, miljövänlig matproduktion ,djurvänlig djurhållning mm. men vem får pengarna som är avsatta för att uppnå målet. Jo,byråkratin. Pengar är det största hotet mot miljön. Med pengars hjälp kan man köpa människors åsikter. Pengar styr politiken. Pengar kan tysta människor. Medan rödlistan blir längre och längre för varje år som går. Vart har gammelskogen i dalarna tagit vägen? Fruktansvärda kalhyggen vart man än tittar.
Är det något som vargkramarna tänker visa upp för turistströmmarna som de menar att sverige skall tjäna så mycket pengar på, de så kallade öppna landskapen?

6. förvalta vadå?

2010-06-08 15:33

Felet i politiken är att när man talar om att "förvalta" så tror de att det handlar om att "förvalta pengar". Det handlar om att "förvalta naturen för ökad mångfald" .Har vargkramarna hört talas om ordet rationalisering, sådant går att göra med svensk natur för ökad avkastning!

5. vem skall förvalta?

2010-06-08 14:27

Ju fler regler och lagar som stiftas och ju fler inspektörstjänster som tillsätts desto fattigare blir naturen.Detta förfarande skapar enbart frustation,skuldkänslor och rädsla hos landsbygdens befolkning. Att vara ett orginal i dagens samhälle betraktas nästan som kriminellt. Se bara hur det var för mannen i filmen"hästmannen"där de moderna ideerna om hur lantbruken skall skötas utrotar sådana fantastiska personligheter som hästmannen. I våras då några jägare blev atackerad av björnhonan (som jakt & jägare skrev om) så förstod inte vargansvariga hur allmogejägare i alla tider använder sina redskap vid grytjakt.
Spett och spade,om detta finns till och med att läsa om på wikipedia. Nä de trodde att redskapen var till för att på ett illegalt vis döda björn och gräva ned bevisen.Det finns ett ordspråk som säger att "det man inte förstår,tycker man är konstigt"de två jägarna fick sitta inburade ett tag,på grund av kunskapsbrist hos anklagarna.Det blir en omöjlighet att lära ut de gamla metoderna att leva på landsbygden,till unga nyckläckta människor ifrån stan,med en modern livsstil.Nästa år är rödlistan dubbel så lång.Hur skall folk någonsin kunna förstå och återgå till att använda torrdass med tanke på FOSFOR KÄLLAN,fosfor är en livsnödvändighet och håller på att ta slut!Hur skall folk någonsin kunna förstå att hönsen vill äta mask och gräsfrö och äta upp våra matrester istället för att matrester kasseras på någon anläggning.Hur skall folk någonsin kunna förstå att om man måste slakta sitt eget djur för att få kött,så gör man det inte så gärna,vilket sänker köttkonsumtionen på jorden.Listan kan göras väldigt lång men det är det mest hållbara sättet att leva på att sänka konsumtionen,köpkraften men ger livskvalite för både människor,djur och natur.Framtiden känns hopplös därför att de livsstils bekväma storstadsboende människorna,vill diktera villkoren för landsbygdens folk.

4. Betongorganisationer

2010-06-08 14:27

Dessa organisationer har sedan länge lämnat landsbygden och flyttat in till betongen. Det är sorgligt....
Kanske sitter de på Stureplan och dricker öl samt planerar för skogsfolket hur de skall uppföra sig och leva.

3. Mycket bra, Gunnar

2010-06-08 12:58

WWF och SNF är idag att betrakta som extremistorganisationer. De föraktar oss som värnar om det som ansett som det normala. Ingen kan påstå att vi har fel! Nämnda föreningar uppträder stötande, rätt så Wilsons matte.

2. Avsaknaden av hederligt sunt förnuft

2010-06-08 12:39

När ytterligheter av människosläktet tror sig veta bättre än erfarenheter och kultur, samlat i århundraden, med möda och besvär, Ja då uppstår kaos.
Bevartande sidans organisationer har hittills visat prov på fullständig ovilja att lyssna och lära av erfarenheter och kulturens kunskaper.
Skönromantik, extrema åsikter och utopiska föreställningar verkar styra den finansiella värld dessa organsiationer verkar inom.
Mål och syfte förbises och klavertramp avlöser varandra i rask takt. Aggression och fientlighet riktas mot rovdjursmotståndarna, i media och andra forum för att nå kortfristiga effekter.
Förlorare i hela denna stupida cirkus är och förblir: DJUREN.
Nils skulle vrida sig i graven om han fick se den totala avsaknaden av respekt och kunskap till faunan och dess mångfald.
Mångfald innebär inte antal/art, det vet vi sedan ca 400 år, men uppenbarligen inte dessa organisationer.
Det positiva i kråksången är endast att man håller på att gräva sin egen grav, och det med besked. För ingen människa med sunt förnuft vill i löängden höra på skönromantiserande visioner som alla vet inte fungerar i praktiken. Inte ens politiker lyssnar längre, strax ej heller seriös media.
Hade dom använt sunda förnuftet, hade dom insett att ett kulturarv liknande jakt&fiske är betydligt starkare förankrat än aggressioner mot landsbygden.

1. WWF och SNF

2010-06-08 12:38

WWF och SNF skapar rödlistan! Det har jag genomskådat. Förmodligen för att få bestämma om och få del av de pengar som cirkulerar i ersättningar för biologisk mångfald. De"skiter i"artrikedomen. Rödlistan är skapad för att försörja "pappersflyttande kontorsnissar, som dikterar villkoren för människor som vill leva i och av och i symbios med med naturen. DETTA ÄR STÖTANDE!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB