• Älgskadefondsföreningen

Hur hotar C landsbygden?

DebattPublicerad: 2012-09-28 16:23

På vilket sätt hotar Centerpartiet landsbygden?

Det undrar Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson från Östergötland som bland annat är suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Han tycker kritiken från Leopold Johansson är för svepande.

Leopold Johanssons svepande anklagelser om att vi har ”övergett landsbygden” är inte helt lätt att bemöta. Inte minst för att Johansson lastar allt som han uppfattar som dåligt på ett enskilt parti.

Debattinlägget går att läsa här:

Att mjölkbönder har det svårt just nu är inget annat än beklagligt. Det beror på en ökande global produktion som pressar ned svenska priser och konsumenter som köper billigare utländska alternativ.


Utsatta mjölkbönder värnas
Vi i Centerpartiet försöker uppmärksamma konsumenter kring den utsatta situation som många mjölkbönder upplever genom en pågående kampanj som visar vilka värden svensk mjölkproduktion har för till exempel öppna landskap. Mig veterligen är vi det enda parti som alls har lyft dessa frågor.

Centerpartiets landsbygdspolitik i stort handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling.


25 punkter för hållbar utbveckling
Nu senast under landsbygdsriksdagen i Ronneby där tre av fyra statsråd på besök var centerpartister. Med sig hade de Centerpartiets Agenda för landsbygden – 25 punkter för hållbar utveckling i hela landet.

Agendan sammanfattar vår politik för landsbygden, och innehåller allt mellan våra förslag om en servicegaranti för att säkra att alla ska ha en acceptabel tillgång till offentlig service till fortsatt stöd till kommersiell service på landsbygden, där regeringen lägger 145 miljoner kronor fram till 2014.


Snabbt bredband i hela landet
I agendan finns också C-märkta förslag som att bygga ut snabbt bredband i hela landet – något som nu är regeringspolitik där en ”bredbandsmiljard” ingår i förslaget till statsbudget för 2013.

Vi slår också fast att vi ska fortsätta att driva regelförenklingsarbetet för företagare, ett arbete som mellan 2006-2010 har resulterat i över sju miljarder kronor i minskade administrativa kostnader. Vi har nått en bit, men inte hela vägen.

Ovanstående är bara ett par exempel på de frågor Centerpartiet driver som är bra för oss som bor i mindre orter och på landsbygd. För oss är detta rättvisefrågor. På samma sätt som stat, kommuner och landsting inte ska särbehandla vare sig utifrån etnicitet eller inkomst, ska de inte heller göra det utifrån geografi och bostadsort.


Kompakt ty(s)tnad
Om Leopold Johansson tycker att ovanstående är ”ett hot mot landsbygden” blir min motfråga, på vilket sätt? Och om centerpolitik är ett hot mot landsbygden, vad är då exempelvis Socialdemokraternas kompakta tystnad i alla dessa frågor?

Sverige behöver mer politik som tar fasta på hållbarhet och långsiktighet oavsett om det är i Stockholm, Eskilstuna eller Ronneby. Behovet av goda företagsvillkor, fungerande infrastruktur och bra offentlig service är vad som förenar stad och land. Att ställa det ena mot det andra är att göra båda en björntjänst, och inte en politik för hela landet.

 

Staffan Danielsson (C) agronom och riksdagsledamot

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

64. Studieresa kanske

2012-10-06 14:09

Staffan gör en resa börja med Norge och sedan åker du in i Sverige så kanske även du får en liten upplevelse som du på från din lilla kammare inte ser.
Till Kjell Lennartsson, kommer du inte ihåg valnatten 2010 då Reinfeldt friade med mp? Och också vi ett flertal tillfällen diskuterat samverkan. Vi hade tur den gången då Maria (W)etterstrad fortfarande fanns kvar och avvisade frieriet. Nu har mp sagt att man kan tänka sig sitta i båda blocken. Ett för oss på landsbygden hemskt scenario. Kanske ett aha varför M inte vill göra något åt rovdjurspolitiken. Att folkpartiet med Birgitta Ohlsson och vilken är en rabiat jakthatare skulle hjälpa oss är väl mer än lovligt dumt. Nej, ge Landsbygdsdemokraterna en chans för annars lär få ni sitta här och skriva ytterligare i 4 år.

63. Tack Kjell

2012-10-03 11:35

Tack för ditt svar. Känner mig styrkt i min övertygelse eftersom jag tolkar ditt svar som att du håller med mig i allt väsentligt. Även Calle Seleborgs inlägg ligger helt i linje med vad jag anfört. Då ni är två av de mest seriösa debattörerna här på JoJ känner jag mig nöjd och avslutar härmed debatten på den här tråden.

62. # 51 & 48 Andy

2012-10-02 19:44

Svar på dina frågor. # 1 Jag håller med dig om att det inte är bra om vi slösar bort röster på partier som inte kommer in i riksdagen. Men det är också slöseri med röster då man röstar på partier som saknar handlingskraft när de sitter vid makten.# 2 Det finns olika sätta att påverka politiska beslut. Ett sätt är som du nämner att gå med i ett politiskt parti. Ett annat är att påverka opinionen genom att delta i debatten. Den möjligheten ingår i ett demokratiskt samhälle. Du kallar tyvärr detta arbete för att kasta skit eller att kverulera. # 3. Jag har inga synpunkter på Andreas Carlgren, mer än jag tycker att han var bättre en Lena Ek. # 4 Jag delar dina åsikter om att vi jägare behöver ena oss. Men detta är också en process där olika argument och synpunkter måste vägas mot varandra. Jag tror att den debatt som vi har på denna typ av sidor gör oss starkare med tiden. # 5 Med en miljöpartist som miljöminister så blir det inte någon vargjakt. De har inte visat någon empati för landsbygdsbefolkningens problem med vargen så då blir det helt säkert en obegränsad vargstam. # 6 Jag tror det finns möjligheter för både naturdemokrater och landsbygdsdemokrater att nå över 4%. Ingenting är omöjligt i en demokrati. # 7 Vad jag menade var att eftersom C är handlingsförlamade i vargfrågan så kan man lika gärna rösta på moderaterna så får vi se om de kanske har mer krut att ge. Att vargjakten stoppades beror till stor del på att C vek ner sig för opinionen som skapades av varglobbyns närstående journalistkår. Kanske har M mer rakryggade politiker ? Något nytt måste provas när inte det vi har fungerar. # 8 Jag vet inte var SD har för inställning i vargfrågan men om de kopplar på den frågan också så är jag övertygad om att får de fler röster. Huruvida det är bra eller dåligt får du själv ta ställning till, men jag tycker det ligger ett ansvar på C att vara det parti som äger denna fråga. # 9 Du frågar om hur jag ser på möjligheten till vargjakt om C åker ur riksdagen. Svaret är givetvis dystert. Centerpartiter är ett landsbygsparti. Men jag måste även säga att jag är mycket pessimistiskt när jag ser vad de fått gjort i frågan. Jag ser inte frågan om vargjakt eller inte som den viktigaste frågan. Det jag ser som viktigast är att vi får till ett tak på vargstammen. Om vi får vargjakt på t.ex. 30 vargar så påverkar det tillväxten så lite att det ändå att slutar med en katastrof för oss som bor på landet. # 10 Du frågar efter idéer som de andra riksdagspartierna kommit med som kan påverka landsbygden i positiv riktning. Det enda parti förutom centern som framfört idéer i den riktningen är väl moderaterna. Anledningen till att C får utså kritik är för att de sitter vid makten i denna fråga. Att kritiserade de partier som är i opposition är inte så konstruktiv men givetvis så skall de synas innan valet. Det parti som faktiskt lyckats undgå kritik i denna fråga är folkpartiet som också sitter i regeringen. De borde sluta upp bättre bakom sin bundsförvant C i denna fråga men enligt den information som vi har så jobbar de för en helt obegränsad vargstam. Om C tog till sig den kritik som nu framförs så skulle man kunna bygga en plattform för framtida valframgångar. Kritik är inte alltid av ondo. Det kan istället vara en källa till insikt om att förändringar behöver göras. Som jag sagt tidigare så är inget omöjligt i en demokrati. C kan säkert få mer än 10% av rösterna i nästa val, men då är det hög tid att visa handlingskraft.

61. Det känns lite patetiskt....

2012-10-02 07:41

...när en centerpartist yvar sig över att man lägger en massa pengar på att bygga ut bredband och att man funderar på annan infrastruktur när det snart är omöjligt att överhuvudtaget överleva på landsbygden. Centern bar en gång i tiden det stolta namnet Landsbygdpartiet, detta framstår idag något parodiskt med tanke på att man inte tar något avstånd från den rovdjurspolitik som bedrivs eller avsaknaden av den förlorade välfärd som förr fanns på landsbygden. Centern är idag ett pittoreskt inslag i storstadsbilden som även är den miljö i vilken man finner lejonparten av sina väljare. Centern framstår för mig som ett parti som driver frågor vilka kan generera överbetalda jobb i Bryssel för partiledningen om man sköter sina kort rätt,klarar man inte balansen så lämnas man i kylan utan filt.
Frågan som ställdes var, hur är C ett landsbygdfientligt parti? Svaret på den frågan är följande, C tar inte avstånd från den rovdjurspolitik som bedrivs, C tar inte avstånd från den överstatlighet som bedrivs från Bryssel och att C anser att det stora värdet av landsbygden i Sverige består i den besöksnäring som man har inbillat sig att rovdjurspolitik och projekt "matland Sverige" skulle generera. Erlands skötebarn är en politisk kullerbytta med det enda syftet att få C att framstå som vänligt inställda till landsbygden, detta är en chimär. Det enda alternativet för en levande landsbygd är Landsbygdsdemokraterna som arbeter från landsbygden, för landsbygden och satsar på riksdagen för att återföra den respekt som landsbygden förtjänar då det var där som Sverige byggdes upp till vad det är idag.

60. Heja Calle S

2012-10-02 07:39

Matnyttiga och bra argument som vanligt - tack.

59. Andy B

2012-10-01 22:34

Inget blir bättre med politiker. Vargstammen påverkas inte av licensjakt.

58. Andy

2012-10-01 22:34

Problemet just nu är ju att C inte ens försöker. Det är ju inte så att deras förslag blir nedröstade, de lägger ju inga förslag. Så skillnaden mellan Mp och C som miljöminister är knappt märkbara idag skulle jag säga. C sitter idag exakt på de positioner de vill i riksdagen men gör absolut inget av det. Visst vore det illa om 10% av landbyggdsröster gick till spillo på partier som inte kommer in. Tror i och för sig du räknar högt men att ge dessa till C är ju lika slöseri, de vill ju inget. Kanske ge Fp chansen?

57. Centerpartiet och landsbygden

2012-10-01 17:29

Samtliga partier fiskar i de vatten som har de största stimmen av väljare, storstadsregionerna. Men eftersom alla väljarna där har i princip samma önskemål suddas partiskillnaderna ut allt mer. Vill man påverka röstar man därför på de största partierna. De mindre partiernas chans att hålla sig ovanför 4 % -regeln ligger därför i att profilera sig på frågor som är viktiga för tillräckligt många väljare. Vi har fortfarande ca 15 % som bor utanför tätort. Centern har sitt ursprung bland dessa människor. Därför känns det extra svårt när centern sviker sitt ursprung för att jaga röster bland Stureplansmaffians öl- eller kaffe latte-drickare.
De ministerposter som berör landsbygden speciellt har varit centerns ansvar. Men dessa ministrar har totalt misslyckats med att informera sina regeringspartner om vad landsbygden faktiskt betyder för Sverige.
Matlandet Sverige är ett bra exempel. Man säger sig försvara ett hållbart småskaligt lokalt utnyttjande av våra naturresurser. Samtidigt straffbelägger man det som befolkningen utanför städerna under sekler, ja årtusenden, har haft som ett primärt villkor. Nämligen att skydda sina tamdjur från rovdjursangrepp. Vi lyckades så bra att när Sverige avsnördes från resten av världen under världskriget kunde vi, om än knappt, försörja vår befolkning av egen kraft.
Idag producerar vi knappt hälften av vad vi konsumerar. Och produktionen fortsätter att minska. Och några reserver finns inte. Skulle det bli ett stopp i införseln av mat skulle våra butiker vara tömda inom 48 timmar. En kollaps av Euron skulle kunna få den effekten.
Visst skulle vi kunna få tillräckligt många att rösta på ett nytt landsbygdsparti som Landsbygdsdemokratern. Men det kräver en satsning av många aktiva krafter. Att sitta och kverulera och tycka att någon annan ska göra allt arbete så man själv bara behöver stoppa en valsedel i ett kuvert räcker inte.
Vi har alltså två val. Endera satsar vi på ett nytt parti. Kräver tid och pengar. Alternativet är att vi satsar på ett av de befintliga partierna. Kräver tid att bearbeta det partiets representanter. Centerpartiet är troligen det naturliga valet av historiska skäl. Miljöpartiet har ju stelnat i ett landsbygdsfientligt partiprogram.
Gå med Landsbygdsdemokraterna eller Centerpartiet. Bli aktiv i politiken. Gör din stämma hörd.

56. Bortkastade röster

2012-10-01 11:08

Att som Andy B tro att Centern skulle kunna ha något inflytande i vargfrågan, det är som att tro att på Lördag vinner jag drömvinsten på Lotto. Chansen att tron går i uppfyllelse är lika stor. Det är först när vargen sprider sig ut i landet och den börjar bli ett problem i Lena Eks hemtrakter och inte bara i Värmland och Dalarna som vi kanske kan få politikerna att ändra sig och hålla sig till ett tak av max 200 individer. I Värmland finns i dag 23 vargrevir. Vargrevir som krymper, överlappar varandra och täcker hela landskapet. Det är inte rimligt och rättvist att en landsända ska få bära hela bördan av denna idioti. Centern som ingått i regeringen sen 2006 har ju inte verkat för en reglerad vargstam utan snarare tvärtom. Att rösta på Centern om man vill få till en reglering av vargstammen på ett rättvist sätt är en lika bortkastad röst, som att rösta på miljöpartiet. Så varför inte rösta på landbygdsdemokraterna eller naturdemokraterna om vargfrågan känns viktigast.

55. Sanningen

2012-10-01 10:53

Det svider att höra sanningen!
Tack Kjell, du är klockren i din analys av Centern och dess ministrar.
Andy, dina inlägg är formulerade på samma sätt som kramsidan. Svara aldrig på frågor, utan ställ ett antal motfrågor. Att gå i försvarsställning visar exakt hur Centern reagerar "vi har aldrig gjort något fel". Kanske Andy är tidigare "djurvän".
Att höra sanningen svider och många har svårt att ta till sig kritik och försöka göra något åt det.
Tänk om någon Centerpartist skulle göra ett inlägg där man skriver "det här måste vi ta i omedelbart, vi ska visa att vi fått väljarnas mandat och förtroendet i regeringen att stärka landsbygden".

54. Till Staffan

2012-10-01 10:21

Vad ni politiker inte har förstått är att vargfrågan är viktigare för oss som bor, lever och verkar på landsbygden än tex folkomröstningen om kärnkraft eller EU, det handlar om landsbygdens överlevnad, Djurhållning, öppna betesmarker ,fäbod bruk osv att som nu prioritera vargar framför människor är helt horribelt, att centerpartiet får klä skott för denna politik är ganska naturligt då ni sitter på de tunga posterna i regeringen som påverkar landsbyggden.
Enligt en artikel i Linköpings tidning betalar Sverige (Vi) 31,3 miljarder till EU och återflödet är 13 miljarder dvs -18,3 miljarder / år och som grädde på moset har vi tappat våran bestämmande rätt över hur rovdjurs politiken skall bedrivas !!. Nej vad i alla fall jag vill ha är en politiker som vågar vara rakryggad och stå upp för att landsbyggden skall överleva detta exprimen det är bättre att falla med ryggen rak än som nu huka sig med mössan i hand och bara acceptera vad EU säger, se och lär av Norges landsbyggds minister han vågar åtminstone ha en åsikt.

53. Om han inte förstår det...

2012-10-01 10:14

...så kan jag informera om att vi har nu i 6 års tid haft ministrar från centern som varit ansvariga för landsbygden.
Totalt sett dras service ner för landsbygden, det som självklart i städerna är ofta bara en dröm på landsbygden. Snabbt bredband, säker elförsörjning, postgång mm.
Sedan bristen på rovdjurspolitik är bara en sak som får bägaren att rinna över.
Centerns problem är att man glömt varifrån man kom.
Det kommer att bli en tydlig påminnelse i nästa val.
Det är mycket snack och lite verkstad när det gäller landsbygdsfrågorna.

52. Det viktigaste

2012-10-01 09:24

för mig är att centern åker ur riksdagen! Det kanske får andra politiker att förstå att man ställer inte till med vad som helst utan att det svider. Man brukar tala om eftertankens kranka blekhet.

51. Kjell Lennartsson

2012-10-01 08:07

Förvånas över att du inte läst/ kommenterat andra delen av mitt inlägg. Ställer därför några frågor för att få klarhet i hur du och Svenljungagruppen resonerar eftersom jag personligen tycker att det vore en katastrof för den framtida möjligheten till vargjakt om det scenario som jag målade upp inträffar att 10% av väljarnas röster skulle kastas bort, vilket är en stor risk att det sker om drevet fortsätter mot C.
1.Du kan väl svara vad du tror om detta?
2. Sedan kan du förklara för mig varför det är bättre att sitta bakom ett tangentbord och kasta skit än att engagera sig i ett politiskt parti och jobba för sin politik eftersom C i likhet med andra mindre partier har speciellt många medlemmar vilket jag flera gånger föreslagit?
3. Skulle vilja höra av dig om du tycker att Andreas Carlgren var värd kritiken han fick från jägarna?
4. Vad tycker du om mitt förslag om att jägarna för en gångs skull skulle lägga bort sina meningsskiljaktligheter om vilket antal vargar som är bäst och gemensamt står upp och kämpar för minsta möjliga vargstam istället för att kasta skit på varandra?
5.Skulle vilja höra vad du tror om möjligheterna att få en miljöpartist som miljöminister vid en rödgrön valseger och hur stor du bedömmer chansen att vi får vargjakt med en sådan?
6. Hur stor bedömmer du möjligheten att dels Naturdemokraterna respektive Landsbygdsdemokraterna bägge eller var för sig uppnår 4% spärren?
7. Förklara gärna , eftersom du säger att man kan rösta på ett annat borgerligt alternativ, varför t.ex. M i så fall skulle klara sig utan kritik för att vargjakten stoppades?
8. Eftersom det framskymtar hos en del kommentatorer att SD skulle vara ett bra alternativ att rösta på. Vad vet du om deras inställning i vargfrågan?
9 Förklara gärna för mig och Mr W nedan hur möjligheten för vargjakt skulle öka om C åkte ur riksdagen? Jag anser liksom MrW att alla fyra allianspartier måste hänga kvar över 4% spärren för att öka möjligheten för att vi ska få behålla Alliansregeringen.
10. Peka gärna på några ideer som de andra riksdagspartierna som skulle påverka landsbygden i en positiv riktning!
För det är väl inte så att det är lätt att sparka på en som redan ligger, håller som jag tidigare sagt med om att man kan kritisera C men det gäller i högsta grad även andra partier.

50. # 48 Svar Andy.

2012-09-30 21:37

Du säger att jag är okunnig om politiskt arbete. Du har nog rätt för jag kan inte förstå hur man kan kalla det demokrati när man ger bort sin makt som man fått från väljarna till tjänstemän när man själv inte vågar ta beslut i vargfrågan. Jag kan inte förstå att det är demokrati när inte vår miljöminister svarar på de brev eller email som vi skickar till miljödepartementet. Jag kan inte förstå att det är demokrati när vår landsbygdsminister inte tar strid för landsbygden när våra gröna näringar påläggs enorma kostnader och stor värdeförstörelse Jag kan inte förstå att det är demokrati när våra folkvalda politiker ger bort sin makt till Eus tjänstemän. Jag kan inte förstå att naturvårdsverket släpper sin förvaltningsplan på varg före alla remissvar kommit in. Jag kan inte förstå att miljödepartementet som är ansvariga för rovdjurspolitiken inte tar hänsyn till de remissvar som kommit in utan jobbar vidare med den förvaltningsplan som var klar innan remissvaren var inne. Jag kan inte förstå att det är demokrati när man blir kallad kverulant för att man kritiserar ett politiskt parti för att de inte förvaltar det förtroende de fått. Ja det är bara att erkänna att man är mycket okunnig om politik och demokrati.

49. Andy B och verkligheten

2012-09-30 20:05

Centern sitter på de tunga posterna i vargfrågan men gör inte ett dugg för att få rätsida i saken. Istället skyller man fegt på EU. Hade de varit någon tåga i våra centerpolitiker hade man tagit fighten i EU-domstolen.
Men jag misstänker att man tycker det är rätt så bra att EU nu trumfar igenom en överstor vargstam, som ingen människa har nytta av. Till på köpet ska den odlas i en isolerad koloni.
Med centern i Riksdagen blir jag bara förbannad och frustrerad, så det är bättre att de åker ur. Ett sämre alternativ är svårt att se att vi kan få.

48. Kjell Lennartsson

2012-09-30 20:00

Det finns mycket man kan kritisera C och för den delen även andra partier för, men du avslöjar tyvärr okunskap om demokratiskt arbete. Tyvärr fick Anders Carlgren väldigt dåligt stöd från jägarhåll trots att han införde vargjakt, sen saboterade vänsterorienterade s.k. miljöorganisationer tillsammans med EU hans jobb varvid AC avsattes och vi fick en sämre miljöminister.
Du om någon borde förstå att utspel och ideer som ett departement har måste förankras hos ledningen för regeringen, sen har du själv vid ett flertal tillfällen själv varit inne på att EU äger vargfrågan i nuläget. Problemet är att vi inte har haft en handlingsplan för vargen och att EU inte tillåter jakt förrän en sådan föreligger. Hade Margareta Winberg och hennes gäng förhandlat fram undantag hade vi både kunnat ha vargjakt och morkullejakt i landet. Du vet säkert också att det inte är säkert att EU tillåter att ett maxtak införs.
Som jag tidigare skrivit skulle det räcka om 10% av jägarekåren anslöt sig till C och gick på deras möten så skulle vi jägare helt dominera Centerns politik och därmed kunna tillsätta partiledare i C, landsbygdsminister och miljöminister samt ge dem mandat att föra vår politik, men de är väl för jobbigt, det är väl bättre att sitta bakom sina tangentbord och kverulera.
Ett skräckscenario i nästa val är om C hamnade på 3,5% KD 3,5% landsbygdsdemokrater 1,5% och Naturdemokraterna 1,5%, då har vi slösat bort 10% av väljarna vilket i mina ögon skulle vara en katastrof och handen på hjärtat Kjell, det hoppas jag att även du fattar.
Vi jägare måste lära oss att utkristallisera våra huvudmotståndare och som jag tidigare skrivit är varken SJF eller Svenjungagruppen som du själv företräder tillhör den gruppen trots att man ofta får det intrycket när man läser kommenarerna här. Nej ett tips: Ena er om motståndet för att bli starkare, sen får väl de olika organisationerna sjäva ha olika utgångspunkter mellan 0 och 200 vargar, men vi borde fatta att inbördes skitkastning inte befrämjar jägarnas sak. Då kan vi genom stark lobbying möjligtvis påverka Forskare (LIberg m.fl) och NV för efter beslutet är taget där blir det svårt att ändra.
Sedan håller jag med om att det var felaktigt att vargfrågan inte skall avgöras av politikerna.

47. Vem har påstått

2012-09-30 12:27

att Centerpartiet är ett landsbygdsparti? De senaste valen har dom stött sig på storstadsväljare, betänk detta. Som Kjell Lennartsson påpekar finns det andra borgeliga partier att rösta på. Önskar att Landsbygdsdemokraterna klargör var man står i övrig politik än rovdjursfråga, vilka stöder man vid ett eventuellt inträde i Riksdagen. Ställ Era politiker mot väggen, fråga var dom står i rovdjursfrågan, inte vad EU säger, utan deras egen åsikt ska´ fram. Tyvärr blev många indoktrinerade av löftet att EU inte skulle bli en överstat....?? jag ser personligen inte EU som något annat än en ny möjlighet för Tyskland att lägga under sig Europa när dom misslyckades för 70 år sedan.

46. Staffan.

2012-09-30 12:26

Visst gör ni mycket för landsbygden!!Eskil höll ju presskonferens där han lovade vargjakt 2013 det har vi inte glömt,Tack Tack,

45. Bredbandsmiljard?

2012-09-30 10:59

Jag skiter väl i om nätet går lite långsamt! Jag vill hellre släppa hunden utan att vara skräckslagen.. Jag vill hellre se betesdjur på markerna(Levande alltså).. Jag vill hellre se Levande fäbodar.. Jag ser hellre hundar som får vara ute på tomten.. Jag ser hellre fler människor som vill vara ute i naturen (för vi ska väl bry oss i människor? eller hur var det nu?).. Jag vill ha en LEVANDE LANDSBYGD.

44. Andy

2012-09-30 10:59

Ingen förväntar sig att Centern skall genomföra sina ideer till 100% men dem skall iallafall kriga för dem istället som nu inte ens försöka, dem har lurat mig för sista gången. Borgarna har förstört löshundsjakten i Dalarna och fjälljakten ovan odlingsgränsen de 2 jaktformer som jag brinner för. För att du skall förstå: Jag avskyr MP MEN: Ett miljöparti i eget styre i Sverige hade för mig varit bättre jaktligt sett än med den borgerliga regeringen då hade vi iallafall haft fjälljakten på statens mark reglerad på ett gynsamt sätt för oss svenskar, vargfrågan hade varit oförändrad. Att försvara Centern på denna sida tror jag du får jobbigt med, tror du får mer röster hos Mikael Karlsson på NSF.

43. Hur svårt kan det vara??

2012-09-30 10:58

Centern som ska ta hand om oss på landsbyggden är det parti som vikit oss mest av alla i nuvarande regering!! Vill ni sitta kvar i riksdagen så är det inte mer komlicerat än att kräva ett vargfritt Sverige!! Begriper ni inte att ni skulle få varenda röst från landsbyggdsbor nästa val då??? 15, kanske t o m 20 % är helt realistiskt, då blir ni kvar i riksdagen, annars är det tack och adjö! Snälla, byt taktik nu Eskil! Hade du varit fotbollstränare och förlorat varje match de sista 25 åren med 11 mål skulle du väl kanske inse att du är på fel spår....eller fattar du inte iallafall?

42. # 40 Svar Andy

2012-09-30 10:58

Du beskyller oss för okunskap om hur politik fungerar när vi kritiserar centern och hotar med att det blir ännu sämre om vi inte röstar på centern även i nästa val. Givetvis så blir det sämre om vi röstar på de rödgröna men det finns ju andra borgliga alternativ som kanske borde få möjlighet att visa om de har viljan att lösa frågan. Vi har nu en centerpartist som landsbygdsminister och en centerpartist som miljöminister så man förväntar sig att de förvaltar den makt som de fått av oss landsbygdsbor. Det är faktiskt centern som sitter på makten i vargfrågan just nu. Hur hotar centern landsbygden var den inledande frågan från Danielsson. Centern hotar landsbygden när man i maktposition inte lägger ett maxtak för vargstammen utan låter Naturvårdsverkets tjänstemän driva igenom en obegränsad vargstam. Man hotar och skadar därmed våra gröna näringar när dessa företagare får extra kostnader på minst 1,4 miljarder om året. Man hotar även landsbygden när värdet av de fastigheter som vi äger blir mindre värda. Det finns beräkningar på att dagens vargstam kan ha gjort att skogsägare tappat 16 miljarder i värde. Man hotar även landsbygden när företag på landsbygden inte får tag i kvalificerat folk till sina industrier på grund av att ingen flyttar in när livsmiljön förstörs. Forskarna har tagit fram vilket antal som behövs för att nå MVP ( minsta möjliga stam för att vargen skall överleva i 100 år). Det blev 40 vargar. De har dessutom tagit höjd för eventuella katastrof scenarior och då menar de att vi klarar oss med 100 vargar i Skandinavien. Vi menar att för Sveriges del innebär det ca 80 vargar. MVP är beräknat på den vargstam som vi har i dag vilket innebär att man även tagit genetiska hänsyn. Därmed så har regeringen möjlighet att fatta ett väl underbyggt beslut med ett golv på ca 80-100 vargar och ett maxtak en bit ovanför detta. Frågan är nu en juridisk och politisk fråga, inte en biologisk fråga som NVVs tjänstemän lyckats göra den till. NVV föreslår i sin förvaltningsplan att vi inte skall sätta några begränsningar hur mycket landsbygdsbefolkningen skall skadas av vargen. NVV lyder under miljödepartetementet som styrs av en minister från centerpartiet. Detta innebär att centerpartiet är direkt ansvariga för den omfattning av vargskador som man föreslår skall drabba landsbygdsbefolkningen. Detta ansvar kan man aldrig delegera bort så därför måste man se till att skadorna blir så få som möjligt. Du kallar oss för kverulanter men om man sköter denna viktiga fråga så nonchalant så får nog centern finna sig i att bli kritiserade.

41. Andy

2012-09-30 10:56

Problemet är att dom inte har några ideer,dom ser inte problemet ens. Som du kan läsa dig till.

40. Leopold och övriga kverulanter

2012-09-30 00:26

Man blir förvånad över en del människors brist på kunskap om hur demokrati fungerar! Att tro att ett parti som vid senaste riksdagsval erhöll 6,56% av rösterna ska kunna genomföra sina ideer till 100% gör att man blir mörkrädd.
Eftersom det verkar som de flesta kommentatorer här har svårt att läsa eller åtminstone att förstå vad andra människor skriver är antagligen det här inlägget meningslöst, men jag chansar ändå. Centerpartiet eller Svenska Jägareförbundet eller inte ens Svenjungagruppen är (varg-)jaktens största fiender, vilket man får intrycket av när man läser JoJ:s kommentatorsfält. En röst på annan politik än Alliansens är en röst på en Miljöpartist som miljöminister=INGEN VARGJAKT!!!

39. Centerpartiets svek

2012-09-29 22:39

Centern f.d. Bondeförbundet, sprunget ur landsbygdens intressen har helt kapat sina rötter och kommer att vissna bort och dö. Det är med sorg och i bland vrede man ser hur dagens centerpolitiker i riksdagen och regering tar till vara landsbygdsfolkets intressen. Nedläggningar av byskolor, nedläggning av tågstationer, dåligt underhållet vägnät, nedläggning av lanthandel, höjd bensinskatt, sänkt mjölkpris, ökat antal stölder som ej utreds, ohämmad tillväxt av rovdjur mm.mm. Listan av negativa effekter på landsbygden kan göras hur lång som helst, till följd av de senaste årens politik. Att gå och rösta i riksdagsvalet som landsbygdsbo är ganska meningslöst. Det finns idag inget parti i riksdagen som tar tillvara majoriteten av landsbygdsbornas intressen. Man mår dåligt när man hör en centerpolitiker i TV framföra sina floskler och man vet att hen kommer inte att kunna åstadkomma ett dyft. Hen i centerpartiet säger inte ett skit när Borg lägger miljardinvesteringar av statsbudgeten i storstädernas infrastruktur och landsbygden får inte ett skit. Istället vill man införa kilometerskatt på skogstransporter. Hen kommer att tänka på sin egen karriär i första hand och vika sig för de övriga i alliansen eller EU-regler som hen genom sin okunskap inte kan tolka till vår egna fördel.

38. SVERIGEDEMOKRATERNA !!

2012-09-29 20:50

Ett gyllene läge för Jimmy Åkesson !
Har är nog vårat enda hopp för att styra Sverige upp på vägen igen !
Reinfelt och co har fått en mental bredsladd !

37. Vad är alternativet till Centern?

2012-09-29 20:50

Har med intresse och förvåning läst alla inlägg. Man kan ju vara besviken på rovdjurspolitiken i allmänhet, och vargpolitiken i synnerhet, det är jag med. Men en sak vågar jag lova alla jägare, om centern försvinner från riksdagen så blir det ännu värre - sossar o miljöpartister - vad gör de för landsbygden o jaktern? Inte något vad jag vet. ALLA andra alternativ är än värre var så säkra, inget annat parti har så många jägare o landsbygdsbor relativt sett till partiets storlek.

36. Agera redan nu !

2012-09-29 18:59

Bra Staffan Danielsson att du kliver fram och tar till orda, tyvärr inte om vad det handlar om. I takt med att vargarna spridit sig från Dalarna o Värmland till kringliggande landskap, så finns det idag en betydande opinion mot denna etablering. Majoriteten av människorna som bor i dessa områden är klart emot den utveckling som vi ser idag. Vardagen för människorna har i grunden förändrats. De självklara ridturerna ut i skog o mark är inte självklara numera. På många håll följer beskyddare med under ridturen.Samma sak med svamp o bärplockning.
Att hålla djur på bete för det öppna landskapet är inget självklart längre. Rovdjursstängsel ett gissel, vid angrepp springer Lst:s kontrollanter och kollar understa trådhöjden. Vid ett av flertaliga vargangrepp på fårbesättningar, där uteblev ersättning för att tråden var ngn cm fel på ett ställe??
Dagligen får vi läsa om incidenter där varg (ar) är inblandade. T o m att vissa vargar oblygt följer människor. Ansvaret den dagen något går fel ?
SD:s partikamrater på dalabänken här i Dalarna, har vid ett flertal tillfällen offentligt ondgjort sig över rovdjurspolitiken. Nu är läge att kliva fram, dra undan "ridån" och prata klartext om rådande situation. Inte vänta till valåret 2014 för att berätta vad som tänker göras. Nej, synbara resultat redan nu beträffande numerären och kommande beskattningar. Inte låta tjänstemän på Naturvårdsverket styra vargbygget vidare. Flera av dessa tjänstemän har ju vurmat för detta bygge från början.
De politiker som 2014 kan referera till synbara åtgärder - insatser, de kommer garanterat att märka detta i valet.
Att hela detta bygge sedan vilar på märkliga " underverk " då första vargparet etablerade sig i värmländska Skrockarberget, detta glömmer aldrig vi på landsbygden som hånades först då vi ifrågasatte detta "naturens under ".
Idag finns väl ingen som kliver fram och påstår att dessa vargar naturligt tog sig osynligt till norra Värmland och etablerade sig där ?
Framhärdar experterna i detta, ja, då behöver vi inte laborera med inplanteringar, eller ?
Läs gärna Naturskyddsför. Rapport PROJEKT Varg från 1976.

35. 3,2

2012-09-29 18:52

Centern är inte sämre än de andra partierna vad gäller att försvara lantortsbornas rättigheter.Men dom är ju inte ett dugg bättre heller,och det är väl det som gör väljarna besvikna.
Det går att sätta ner foten och ta en debatt om våra rättigheter.Vi har rätt att jaga,vi har äganderätt, vi har rätt att bedriva näringar och skaffa oss välfärd även utanför tätbebyggelsen.Vårat skogbruk är inte mer skövling än vad storjordbruket är i södra Sverige.Vi äger faktiskt våra skogar.Vi äger våra vägar. Vi betalar lika mycket skatt och har rätt till samma samhällsservice som andra.Vi behöver inte bevara mer natur än vad skåningar och stockholmare gör.Vi är ingen gratis nationalpark där vi ska anpassa oss för bevarandefundamentalister och urbana naturmuppar.

34. På vilket sätt landsbygdpolitiken är ett hot mot landsbygden?

2012-09-29 18:46

Anser Staffan Danielsson att det som jsg givit uttryck för i mitt debattinlägg och som speglar den verklighet vi människor lever under på landsbygden, är missvisande?
Har Centerpartiet medverkat till att den självklara tillgången på offentlig service på landsbygden har upprätthållits? Statistiken visar ju på något helt annat, eller har Danielsson annan vetskap, som övriga inte känner till? Har andelen företagare i de gröna näringarna på landsbygden ökat eller bibehållits under Centerpartiets sexåriga medverkan i regeringsalliansen? Har regelförenklingsarbetet för företagare åstadkommits så framgångsrikt som Danielsson ger sken av, trots mångmiljonsatsningar? Hur stor har avfolkningen varit på landsbygden sedan 2006? Redovisa dessa siffror. Flera frågeställningar finns att ställa till ett parti som har fyra ministrar i regeringen, ansvariga för landsbygdspolitiken.
Centerpartiets rovdjurspolitik som jag berörde i mitt inlägg lämnar Danielsson med tystnad. Jag förstår att den är för känslig för att överhuvudtaget beröras eftersom miljöministern har den på sitt departement och därifrån viner ju partipiskan som den gjort tidigare i frågor som berör den politiken.
Centerpartiet och regeringsalliansen genomför nu en rovdjurspolitik som förstärker hoten på ett helt avgörande sätt för landsbygdens näringar och människors fortsatta existens på landsbygden.
Detta har vi tillsammans med flera andra organisationer tagit upp vid ett flertal uppvaktningar med de ansvariga ministrarna Lena Ek och Eskil Erlandsson. Vi tycks inte ha lyckats eftersom landsbygdsministern säger sig ha lyssnat, men något mer har vi inte fått höra från departementet? Miljöministern påpekar envist att rovdjurspolitiken är på rätt väg? Ett hån mot landsbygden.
2006 års valresultat för Centerpartiet är 2012 halverat om man får tro opinionsmätningarna. Kan de möjligtvis bero på att Centerpartiet inte tar landsbygdens näringar och dessa människors oro på allvar?
Om 1,4 miljoner väljare på landsbygden har fel visar det sig i valet 2014 för Centerpartiets och regeringsalliansens fortsatta fögderi.

33. Staffan Danielsson

2012-09-29 14:51

Läs oppinionssiffrorna så kanske du förstår!

32. Centern i dödskamp

2012-09-29 13:40

Centern har verkligen inte dragit några tyngre lass för den svenska landsbygden. Den struntar de i. Antalet väljare är för få och minskar hela tiden. För Centern blir det nog tvindöden.
Nu kanske man inte ska klandra just Centern så hårt för vilket annat av de etablerade partierna är det som på minsta sätt engagerat sig i landsbygdsproblematiken.
Det kommer att få till följd att enfrågepartierna blir fler och får fler röster. Vem vill rösta på ett parti som man bara tycker är minst dåligt.

31. 3,2% idag

2012-09-29 13:23

Nyhetsmorgon TV4 rapporterar idag att Centern är nere på 3,2% i senaste väljarundersökningen. Är det någon som är förvånad? Att som Staffan fullständigt blunda för de problem som Leupold Johansson skriver i sin krönika är frapperande. Endera förstår han inte alls (knappast troligt) eller så har han från högsta center ledningen fått direktiv att inte uttala sig om vargfrågan. Kontakter med andra centerpartister i riksdagen ger exakt samma undvikande svar, man svamlar om allt annat. Tyvärr är det även lika med de flesta lokala centerpartister, de är livrädda för att bli strukna från valsedeln 2014. En uppmaning till alla, ta er in i lokalpolitiken och börja påverka. Mailbomba alla lokala politiker var de står i rovdjurspolitiken.
Demokratin har övergått till diktatur. Även om svensken är foglig så kommer det att gå åt helvete där politikerföraktet bara ökar. Kraften som finns där ute är mycket stark. Tänk bara när vi kör nästa traktor demonstration, det kommer att bli stopp på trafiken till fjällen och den riktiga höjdaren blir vasaloppsveckan, då kommer vi att få mediatid så det räcker!!

30. Hör här

2012-09-29 10:20

I vårt jaktlag så var huvuddelen Centerpartister SAMTLIGA håller nu på SD, varför Jo de vill ha bort vargen och inte dyrare bensin. Centern är nu ett parti för storstäderna och där kammar de noll. Erkänn alla Centerpartister. NI VILL HA VARG o MER BJÖRN. Inge fel i det men ni ser väl vart det barkar idag är ni under 4% och innan jul kommer ni inte ha 2% TILL ALLA JÄGARES GLÄDJE

29. Bredband i glesbygden ?

2012-09-29 10:20

Det har dom lovat i många år här uppe? inte har då jag sett nåt!, men att dom tar ner telefonledningar så folk är utan
telefon det har jag sett, samtidigt så pumpas det in miljon efter miljon i ett skandalprojekt som i slutändan leder till misär, det har jag sett...

28. Fjällen också landsbygd.

2012-09-29 10:18

Centerpartiet svek oss Fjälljägare TOTALT.

27. Läs och begrunda

2012-09-29 10:18

Till er alla kverulanter som tror att ni är politiskt kunniga. Gå med ett parti gärna Centern som ni säger att ha röstat på i tidigare val. Börja jobba politiskt kandidera gärna till Riksdagsvalet 2014 och för fram era åsikter i vargfrågan.

Om ni inte kan tänka er att jobba politiskt aktivt kolla upp var kandidaterna i din valkrets står i vargfrågan. Därefter gör en politisk analys vad det partiet står i fler frågor och kryssa för den som kandiderar till Riksdagen som är närmast dina åsikter.Rösta stryk inte över för då blir din röst ogiltig och röstskolka inte

Vad kommer att bli bättre om Centern försvinner ur Riksdagen. Tänk till en och två gånger om det blir en annan majoritet i Regeringen med S, MP och V. Vad kommer att hända då när dessa är mycket varg vänliga partier.

Alla åtta partier står för en politik som EU driver i vargfrågan.

Varför ska bara Centern bespottas då?

26. Vi har redan sagt vad vi tycker

2012-09-29 10:17

säger Eskil o Lena. Det är direkt arrogant och räcker inte. Ni måste agera. Ett 25-punkts program utan att nämna vargproblematiken är inget annat än ett rent skämt. C kommer att åka ur riksdagen om dom inte AKTIVT arbetar för en godtagbar lösning på varg problemet.

25. Mindre orter ?

2012-09-29 10:17

Menar han Linköping när han säger mindre orter (bor väl några km utanför?) då är inte våran by i Medelpad ens mätbar.

24. Öppna ögon

2012-09-29 10:16

Tror Staffan Danielsson verkligen på vad han säger.
Kan inte han fatta att vi numera åldersstigna djurägare inte med bästa vilja kan rekommendera den yngre generationen att satsa på djurhållning.
Att behöva uppleva alla de nackdelar som den förda rovdjurspolitiken innebär.
Denna last kan enbart läggas på de styrande i sverige och där ingår centern.
Återstår sommarhus och arbete på annan ort är det en levande landsbygd i centerns värld så har ni lyckats bra annars kommer domen nästa val.
Gör er en tur längs E45 efter älgjakten starta i värmland och åk till abisko och se alla de tomma byarna som kantar vägen.

23. Arg!!!

2012-09-29 10:16

Blir så j...a sur så ja orkar inte skriva nått...

22. Hur långt tänker Leopold egentligen?

2012-09-29 10:16

Ser ofta att C utmålas som vargjaktens fiende nummer ett, har ni då tänkt på att den minister som införde vargjakt var centerpartist? Han fick dock så svidande kritik för detta, paradoxalt nog även från jägarhåll att han inte fick sitta kvar.
Med detta sagt så fattar jag inte hur någon kan vara så korkad att de tror att en miljöminister från MP, vilket skulle bli resultatet av en rödgrön valseger, skulle tillåta att vargjakt återinförs. Ett tips: Om endast 10 % av Sveriges jägarekår skulle gå med i C och dessutom gick på deras möten, så skulle jägarna få majoritet och därigenom kunna genomföra sin vilja. I praktiken skulle vi jägare kunna tillsätta partiledare för C, jordbruksminister samt miljöminister.
Vi får inte vara dummare än att vi fattar att röster på natur- eller landsbygdsdemokrater är helt bortkastade eftersom dessa partier inte har en chans att uppnå 4 % spärren. Dessutom måste alla sunt tänkande människor inse att en röst på S är detsamma som en röst på en miljöpartist som miljöminister= INGEN VARGJAKT!!!

21. Att ha fått makten av folket och sedan ge bort den till tjänstemänn är ett hot vår demokrati.

2012-09-29 10:13

Centerpartiet sitter i regeringen mycket tack vare att landsbygdsbefolkningen röstad fram dom till den positionen. Många som är drabbade av vargen röstade på centerpartiet för det var det hopp som man hade. Och Reinfelt har dessutom backat upp detta genom att ge centerpartiet de två minsterposter som kan lösa vargfrågan. Men vad gör centerpartier när man nu sitter med den makt som vi landsbygdbor röstat fram. Jo man ger bort den makten till Naturvårdsverkets tjänstemän och sätter därmed hela vår demokrati på spel. Det är inte konstigt om vi får politikerförakt när man hanterar det förtroende man fått av sina väljare på ett så bedrövligt dåligt sätt. Nu är det i elfte timmen för centern att visa att man står upp för de som röstad fram dom annars så åker dom ur riksdagen för tid och evighet. Förtroendet man fått är totalt förbrukat !

20. En bra illustration av problemet

2012-09-28 20:28

Centern pratar och lovar men håller inga löften. Någon som heter Eskil E lovade vargjakt 2013 och hoppades därmed att kunna slingra sig undan den gången. Det tyckte han gick bra. Nu vågar man inte ens nämna rovdjursfrågan i sitt 25-punktsprogram men däremot en massa mindre saker. Ynkedom! Jag är genuint borgerlig men aldrig att jag skulle rösta på Centerpartiet, hellre på kommunisterna. De står ju i alla fall för sina dumheter hela tiden.

19. Politisk retorik...

2012-09-28 20:28

Som vanligt kunde man ju förvänta sig att en karaktär som denna svarar med ett politiskt korrekt, ytterst retoriskt inlägg,
där personen i fråga överhuvudtaget inte alls replikerar i ämnet utan bara svammlar om allt och inget... m.a.o. ren j-a nonsens!!
C i Östergötland?? Vad jag förstår så hålls östgötavargarna i Kolmårdens hägn.
Det vore mycket mer intressant att få nån adekvat kommentar från exempelvis C Västmanland, C Dalarna eller C Värmland, men dessa ynkryggar törs uppenbarligen inte?!

18. Bredbandsmiljard?

2012-09-28 20:28

Vem f*n bryr sej om bredband när vi inte kan släppa hundarna å vara nojjiga jämt för djuren i hagarna? Skämmes på er C!

Kanske en varg-miljard vore på sin plats!

17. Tja, ett Centerinlägg

2012-09-28 19:28

Vi har alltid velat och kommer alltid att vela.
Vad har mjölkbönders med vargfrågan? Gris-och köttbönder har heller inte lätt.
Förbättrar tystnaden om varg och fjälljakten priset på mjölk o kött? Kärnfrågan är på vilket sätt för Centern landsbygdens talan, där man har(haft)sin bas. Sätt ned foten som det norska centerpartiet och sluta humla med EU och mat.

16. Man duckar för de viktigaste frågorna

2012-09-28 19:28

Om vi skall få betala 10000kr eller det dubbla för att få bredband till kåken spelar som sagt ingen roll för det kan vi lösa själva. Och det finns väl inget parti, förutom kanske miljöpartiet, som kommer att underhålla vägarna så dåligt att virkestransporterna inte kommer fram? När det däremot kommer till frågor som om vi skall ha varg kring stugorna kan vi inte lösa det utan att bli lagbrytare och riskera fängelse. Där hade man ju hoppats på lite förstånd och ryggrad hos politikerna, och då kanske främst Centern, men ICKE. Vi har verkligen nått tredje fasen i "förvärvar, förvaltar, fördärvar"

15. Visioner

2012-09-28 19:27

och förslag hjälper knappast rådande situation...när ska politiker fatta att det är nu som det behövs åtgärder? Var finns handlingskraften, viljan och modet att förändra en totalt havererad rovdjurspolitik?

Staffan, det är panik nu!
Gråben skrittar runt i byar och samhällen och söker föda med sikte på ett lämpligt "offer". Måste vi behöva se en olycka med ett mänskligt offer innan ni politiker/beslutsfattare inser det faktum som rapporteras dagligen?

14. Märkligt..

2012-09-28 19:27

Antingen har du, Staffan Danielsson, inte förstått ett dyft av hur illa rovdjuren, med vargen i spetsen, drabbat oss i mellansverige, eller också väljer du att blunda för det, precis som Centerns sk ministrar gör.
Inte med ett ord nämner du i din text rovdjuren och landsbygdens svåra situationen runt dessa, inte heller Centerns punktprogram tar upp dessa viktiga saker.
Är du förvånad över att folk har tröttnat på er i Centern, då ni agerar som om ni vore utrustade med en ryggrad i form av en blöt spagetti?
Jag har varit centerväljare i många år, men nu är det banne mig slut på det, jag skäms över att jag var med och röstade fram er i förra valet, och skämmas borde ni också göra över hur ni lämnar landsbygden i rovdjursbältet åt sitt öde.
Jag hoppas innerligt att ni hamnar under 4% spärren vid nästa val.

13. Jo, nu ska du få veta Staffan Danielsson

2012-09-28 19:26

En gigantisk omställning av livsvillkoren pågår på grund av att samhället ska skapa en konstgjord vargstam i södra Sverige.
Dina partikamrater, Erlandsson och Carlgren, lovade utökad skyddsjakt i kompensation för utebliven licensjakt. Det har inte blivit någonting av det löftet.
De lovade licensjakten åter 2013. Nu signalerar Naturvårdsverket att det sannolikt inte blir så. En lögn till alltså.
Dessutom företräds du av en miljöminister som inte kommer att låta politikerna fatta beslut om hur många vargarna ska vara. Det överlåter man till tjänstemän.
Ditt parti, Staffan Danielsson, har varit landsbygdsbefolkningens hopp. Nu sviker ni på punkt efter punkt och svarar ryggradslöst att det är EU som bestämmer. Alltså, vi valde en regering som nu lämnat över beslutanderätten på någon annan.
I ert nyligen släppta 25-punktsprogram lyckades ni med bravaden att överhuvudtaget inte nämna rovdjursplågan.
Ynkligt. Min röst får ni aldrig mer. Ni har agerat ytterst svekfullt.
Att du ens har mage att fråga på vilket sätt centern hotar landsbygden, vittnar om extremt dålig förankring i verkligheten. Gör en liten studierasa, vettja.

12. Förstår inte vidden i problemet

2012-09-28 19:26

Att inte med ett ord nämna vargfrågan bland alla fagra ord om vad C anser vara viktigt för landsbygden, säger mer än 1000 ord. Förstår inte centerpartisterna, eller är det så att de inte vill förstå? Vilket som, så kommer det att bli ödesdigert för dem. De sista decenniernas allt ökande motstånd mot vargens konsekvenser, borde fått även politiker att förstå att denna fråga inte går att tiga ihjäl. Det är ett gigantiskt misstag att tro att folk ska "vika sig" i denna fråga. Det är alldeles för många och en hela tiden ökande del av befolkningen som upptäckt vad denna varglekstuga innebär för deras liv. Och de låter sig helt troligt inte nöja med politiker som sticker huvudet i sanden. Om Staffan och hans 348 kollegor i Sveriges riksdag inte vaknar snart tvingar de fram en förändring som de inte kan påverka. Det går inte att trampa på människor hur länge som helst.

11. Flata centerpartister

2012-09-28 19:22

Jag var centerpartist. Nu kan jag inte ens första vad de har i regeringen att göra. Titta på landsbygden så har ni svaret. Man måste öppna ögonen för att se och än värre man måste "slåss" om man vill komma någon vart.
Centerpartister har lagt sig för stadsborna.
Moderaterna har Anders Borg. De övriga har inget. Ska man komma någonstans måste man ta i skiten om man sitter i den.

10. Staffan Danielsson !

2012-09-28 19:22

Du vågar inte nämna det viktiga problemet på denna debattsida !
Försök en gång till !
Skriv en artikel till och tala om var du står i vargfrågan !
Annars bidrar du med likadan tystnad som du beskyller S för .
Kan du som politiker undvika denna fråga när första dödsattacken är ett faktum !
Ni försöker att glida över på inavelsnacket ,för att slippa ta ställning.
Jag vet var skön klämmer !
Du törs inte för att du är rädd att missa pension och avgångsbidrag.
Pengar styr era åsikter och det luktar illa ska du veta !

9. Dom ser inte problemen

2012-09-28 19:21

Vargen är ett problem.

Vindkraften är ett problem där vår landsbygd förstörs med störande vindkraftverk till ingen nytta.

Bredband säger dom att vi behöver eftersom fast telefoni avvecklas. Det dom inte säger är att det är vi som skall bygga och drifta det lokala bredbandet.
Sen när har man överlåtit infrastrukturfrågor på, i sammanhanget, okunniga människor?

Bredband löser inte småföretagandets problem. Vi har fått sämre kommunikationer och då inte bara persontransporter utan även gods.
- För några år sedan körde "kretsbilen" varje dag i veckan. Numera är det en dag i veckan.
- DHL, som skryter om sin snabbhet kör också en dag i veckan.
- Skogaholm vill inte längre leverera bröd till den lokala ICA handlaren - det är för små volymer.
- Posten levererar inte längre paket till adressaten.

Listan av allt som försämrats som en följd av avfolkningen kan göras lång. Kommuner, Länsstyrelser och Regionförbund må ha hur många "stöd" de vill men det kommer aldrig att leda till något.

Enda sättet är att det genereras pengar och att dessa stannar på plats. Hur den situationen skall skapas vete tusan.

8. Ni fick eran röst och svek

2012-09-28 19:21

Varför rösta på politiker som är för fega och kryper för EU. Ni gick ut och lovade 200 vargar om ni fick plantera in. Rök ut allt som inte heter politik SD nästa kanske!!

7. Centerns Sverigekarta!

2012-09-28 19:21

Stockholm, Eskilstuna, Ronneby skriver vederbörande riksdagsman.
Just det. Centerns Sverige slutar vid Norrtull i Stockholm!!

6. Han kan

2012-09-28 19:20

Inte ha läst debattinlägget från leupold eller så förstår han inte vad han läser. Jag vet inte vilket jag tycker är mest illa. I det idoga arbetet han räknade upp undvek han noggrant att nämna dem avveckling som sker beroende på rovdjur, vilket är alarmerande med tanke på var han är och debatterar. När det gäller bredband visar det sig att det får vi både installera och bekosta själva. På tal om miljarder till landsbygden borde han veta att bara stängslingen för rovdjuren kostar miljardbelopp alltså kostnader som vi får ta i stället för staten som bestämt att vi ska han ohyran. Konklussionen med centerns rovdjurspolitik är att staten bestämmer att vi ska ha ohyran men det är vi som drabbas som får betala kalaset. Rättvisan kommer att segra till slut, om inte i nästa val då är det centerns tur att betala

5. Inte förstår????

2012-09-28 19:20

Om C inte förstår hur deras passivitet hotar landsbygden så är det endera för att dom kör struts tricket, inte villl, eller för att dom inte vågar. För så dumma att dom inte förstår tror jag inte på. Dom tänker käka god mat och tårta så länge det går. Nästa val är dom rökta om dom inte med KRAFTTAG tar tag i situationen. Och inget tjafs om EU hit och EU dit. Svenska landsbygden går före vad ekofaschister i Europa tycker. Vargen är EJ ett hotat djur. Illegalt inplanterade djur skall skjutas bort oavsett miljö.
C ta tag i sanningen för en gångs skull och tro inte att landsbygden är puckad och kan köras med hur som helst.

4. Hot??

2012-09-28 19:19

Det största hotet är väl den kompakta tystnaden från de ordinarie partierna. Det är inte bara Centerpartiet som tiger. Man tycker att Centerpartiet, som har sina rötter i landsbygden ska förstå vårt dilemma. Men det är nog tyvärr så att de flesta riksdagsledamöterna kommer från stadsmiljö. Det är otroligt många kommunala, centerpartistiska politiker som sliter sitt hår i förtvivlan. Hur man kan tro på riks att vi ska fortsätta rösta på ett parti som så totalt nonchalerar oss, är en stor gåta. När det gäller bredband, så är ju det viktigt, men med så mycket varg ute på landsbygden, så kommer inte så många att vilja bo på ''landet''. Vi bor ju på landet för att vi gillar en viss livsstil. Det innebär att vi inte vill vara skraja så fort vi är ute med hund eller häst. Då kan vi lika gärna sitta i en tvårummare i en tätort. Och det är väl det som är tanken med hela vargprojektet. Sverige ska bestå av städer och skogar. Maten köper vi billigt i utlandet.

3. Vem gör mer

2012-09-28 19:19

En motfråga.
Vilket riksdagsparti gör med för Landsbygden i dag än C?
Någon som läst Landsbygdsagendan 2012?

2. Staffan...

2012-09-28 16:57

...nämner inte rovdjurshaveriet med ett ord. Kan man tolka det annat än att C samtycker att landsbygden ska bli nerlusad med varg? Varför står inte C upp mot EU? Varför gör inte regeringen det? Vad är det värsta som kan hända om vi skiter i vad EU säger? Ska det vara så svårt att fatta att vargen INTE är hotat på nåt sätt och att våre politiska företrädare FÖRKLARAR detta för tokarna i EU? Varför är det helt tyst från regeringshåll och ansvariga ministrar (C)?
De försöker inte ens på ett pedagogiskt sätt förklara för oss som är drabbade varför de agerar som de gör. I mina ögon så har de totalt gjort bort sig. De är fega och törs inte ta fajt mot uppenbara galenskaper. Jag har röstat borgerligt i hela mitt liv, men det är slut nu. Nästa val blir det soffan, alternativt SD om de får tummen ur någon gång och redovisar vad de tycker. Skämmas ska ni centerpartister, ni har sålt ut de gröna näringarna och folket på landsbygden.

1. Problemet

2012-09-28 16:56

De är just det som är problemet, att centern inte vill se att vargen är ett problem. Man kan inte gömma sig i den frågan. Centern är väldigt fega och törs inte ta tag i problemet.
Här i Västerfärnebo var Lena Ek och visade upp sig. Sedan har det inte hänt ett skit.
Nu snackar dom om ett snabbare bredband. Vem har nytta av det om man inte kan bo här?
Nej, jag tror att Centern är rökta. Dom klarar inte nästa val och inte tänker jag gråta för det.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB