• Pinewood

Hur mycket ska vargen få skada?

DebattPublicerad: 2012-09-23 22:15

Svenljungagruppen reagerar på Jakt & Jägares avslöjande, att det är tjänstemän på Naturvårdsverket och forskare som ska avgöra hur många vargar Sverige ska ha.

Inom Svenljungagruppen är man rädd för att många av tjänstemännen på Naturvårdsverket, som står Rovdjursföreningen nära, ser en fara i att vargen inte klassas som utrotningshotad.

Det skriver Svenljungagruppen i sin debattartikel här nedan.

Svaret kommer den 1 oktober. Våra folkvalda politiker har inte vågat fatta beslut om miniminivån på vargstammen utan har istället överlåtit denna viktiga fråga till Naturvårdsverkets tjänstemän. Naturvårdsverkets tjänstemän men Rovsdjursansvariga Ruona Burman i spetsen har hittills inte visat några tecken på att ha empatiska känslor för drabbade människor på landsbygden, så det beslut som kommer inom kort oroar oss mycket. Trots att både LRF och våra jägarorganisationer sträckt ut handen för att i samförstånd lösa denna fråga, så trummar NVV på med att vargstammen skall vara obegränsad med ett golv runt 450 stycken.

40 vargar behövs
I juni fick vi fram en sårbarhetsanalys (MVP) från vargforskarna som visar att vi endast behöver 40 vargar i Skandinavien för att vargen skall överleva i 100 år. Beräkningar var gjorda med utgångspunkt från den starkt inavlade vargstam som vi har i dag, så man har tagit med de genetiska förutsättningar som råder. För att ta höjd för katastrofscenarior så har man utöver de 40 vargar som blev resultatet av sårbarhetsanalysen lagt på ytterligare 150 procent, vilket blev 100 vargar i Skandinavien. Detta borde innebära ca 80 vargar om vi endast skall ta ansvar för våra egna vargar och inte Norges.

Naturvårdsverkets tjänstemän har nu fått i uppdrag av politikerna att fastlägga nivån på gynnsam bevarande status vilket är ett krav för att uppfylla EUs habitatdirektiv. Det som står i EUs lagtext är att gynnsam bevarande status skall ligga betydligt över MVP (40 stycken). Vi menar att forskarna redan nu har lagt nivån för gynnsam bevarande status när man lagt på 150 procent på sårbarhetsanalysen.


Inte riktigt sant
Ruona Burmans kommentar direkt efter att sårbarhetsanlysen släpptes var att man inte tagit några genetiska hänsyn i beräkningen. Det uttalandet var inte riktigt sant då man faktiskt har tagit hänsyn till inavelsgraden i den sårbarhetsanalys som är gjord. Men det krävs tillförsel av nya gener i den vargstam som vi har i dag för att förbättra inavelsgraden som ligger på ca 25 procent. Men man kan fråga sig om man verkligen vill göra vargstammen friskare? Om vi skulle gå på Naturvårdsverkets linje med fem gånger så mycket vargar skulle det krävas fem gånger så stor invandring för att bättra på inavelsgraden då utspädningen är större i en stor stam. Detta faktum tyder på att NVV har andra motiv än en frisk vargstam.

Avkomman från en obesläktad varg får noll i inavelsgrad. För att förbättra den genomsnittliga inavelsgraden i populationen bör man givetvis inrikta avskjutningen på de individer som har högst inavelsgrad och till viss del skydda de individer som har noll i inavelsgrad. Detta är ett effektivt sätt att rätta till inavelsgraden men är också svårare i en stor stam. Föreslår man ett golv högre än 120 stycken och ett tak högre än 160 stycken så skulle man inte heller få något stöd från jägarkåren eller markägarna för utsättning av obesläktade vargar vilket ytterligare skulle försämra inavelsgraden.


Varglobbyn förlorar medlemmar?
Resultat är en genetisk sämre vargstam än om man lägger gynnsam bevarande status (GYBS) runt 80 vargar i Sverige. Men vad skulle då motivet var att lägga GYBS högre? Ja i dagsläget finns inte några som helst sakliga argument för att lägga GYBS speciellt mycket högre utan det är i så fall ett utryck för att man går varglobbyns ärende. Och varglobbyn är troligtvis riktigt oroliga nu. De skulle förlora många medlemmar om vargen skulle vara räddad från utrotning.

Vi måste komma ihåg att våra stora rovdjur är den största inkomskällan för dessa organisationer och vargen är den i särklass största kassakon av dessa rovdjur. Skulle vargen vara räddad från utrotning så är ju uppdraget slutfört och då finns inget behov av att var medlem i till exempel rovdjurföreningen. Många av tjänstemännen på Naturvårdsverket står Rovdjursföreningen mycket nära och ser faran i att vargen inte klassas som utrotningshotad. De kommer givetvis att se till att deras kassako fortfarande är kommersiellt gångbar, sen om det drabbar tredje part på landsbygden verkar man inte bry sig om.


"Troligtvis runt 450 vargar"

Naturvårdsverket släpper nivån på var GYBS skall ligga den 1 oktober och nivån kommer troligtvis att hamna runt 450 vargar. Man måste vara medveten om att de skador som vargen orsakar synkroniserar väldigt väl med antalet vargar. Det Naturvårdverket troligtvis kommer att föreslå är att vargen skall ställa till med mer än 400 procent mer skador än vad som behövs för att vi skall uppfylla EU:s habitatdirektiv.

Nu skall vi inte låta dessa tjänstemän skada våra liv och våra landsbygdsföretag mer utan nu uppmanar vi till högljudda protester om tjänstemännen på Naturvårdsverket fullföljer den förvaltningsplan som man redan presenterat där man lagt GYBS på 450 vargar.


Svenljungagruppen

Thomas Ekberg, Kjell Lennartsson, Bengt Håkansson, Urban Nilsson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Per B

2012-09-24 20:17

Varför har Sibiren avfolkats med 800 000 invånare på åtta år?

22. Håller med Dick B

2012-09-24 20:17

Sverige är verkligen för litet för att hysa så pass stor vargstam som det är i dag. Städerna blir bara större och större och skogarna mindre. De skogar som finns mellan städer och landsbyggd räcker inte. Ju fler vargar, ju svårare blir det för dom att inte hamna i bebyggda trakter.

21. Okej Per B, jag backar!

2012-09-24 17:27

Jag backar om Sibirien, jag har nog fel, jag har väl sett något naturprogram på TV och är naturligtvis då lurad av miljörörelsen.

20. Närmare Ryssland

2012-09-24 16:00

I Svenska Naturskyddsföreningens Rapport från Projekt VARG 1976 beskrivs situationen för den enda varg som då fanns kvar i Norge - Sverige, " en hane som strövar omkring i Sarek - Padjelanta ". I denna rapport dras riktlinjerna upp för återinplantering av varg i Sverige. Att det i lag vid denna tid var förbjudet att sätta ut vargar i markerna tycks inte ha förtagit viljan till utplanteringen.
Idag vet vi mer än väl hur det ser ut i de enligt rapporten bästa tänkbara områdena för utplanteringen. Ingen tvivlar väl på idag annat än detta bygge har skett på olagliga grunder. Ingen av de inblandade har tyvärr kurage nog för att träda fram och informera om det olagliga arbetet. Med tanke på straffpåföjlden så är ju brotten preskriberade idag.

Flytta detta bygge betydligt närmare finska gränsen i norr, med automatik så kommer numerären för att blidka EU:s krav att väsentligt dras ner. De få människor som kommer att få njuta av denna mångfald i norr skall naturligtvis ekonomist gottgöras.
Både centerpolitiker och moderater från Dalarna brukar med jämna mellanrum kliva fram i media och ondgöra sig över rovdjurspolitiken, har ni nu mod och vilja att rätta till detta, kliva fram och kräva sunt förnuft och " rättning i leden " så kommer ni med tydlighet att märka detta till kommande val 2014.
Inte gömma er bakom tjänstemän som jobbat fram dagens situation. Hur många av dessa är besjälade av att rasera vad de byggt upp?

19. SJF slumrar vidare?

2012-09-24 15:59

Det intressanta är frågan när SJF får nog? Hittills har de mest pratat utan att sätta tyngd bakom. Tvärtom motarbetar SJF de lokala initiativ som tas vilket nogsamt noteras av politikerna.
Tror nog att vi klarar oss utan ett så snörpt förbund. Vad har vi sett hittills? Lite tal om "givande samtal" med verkligheten visar total överkörning gång på gång. Ett sådant förbund tror jag vi kan vara utan. Sanningens ögonblick är nu, snart binds Sverige upp mot Eu för all framtid. Inget hörs från SJF. Konstig situation för en medlem.

18. Ditt inlägg

2012-09-24 15:58

Dick Broman är helt rätt. Dåtid var dåtid och vi klarade oss alldeles utmärkt utan varg, så gör vi även i nutid idag.
Svenljungagruppens uttalande om vargen som en stor kassako för ett stort antal tjänstemän mfl är precis vad det handlar om. Tjänstemännen är helt enkelt rädda att förlora sin inkomst om vargen inte är utrotningshotad. OCH VARGEN är inte utrotningshotad.
Uppmana alla jaktkamrater och vänner
- att följa med i debatten om varg.
- att stödja Svenljungagruppens arbete
- att dagligen om möjligt är, läsa Jakt & Jägares webbsida.
- att stödja Jägarnas Riksförbund med sitt medlemsskap.
- att läsa Jaktjournalens artikel om vad Svenska Jägarförbundets försäkring är värd.
-----
Kan berätta att för två kvällar sedan spatserade en stor gulbrun varg på vägen mittför bron hos en bybo en knappt kilometer från mitt boställe. Vi har varg i Västerbotten, vi har omärkta och märkta vargar.
Det var bättre i dåtid, då sköts vargarna bort. Det borde kanske ske samma sak i nutid.

17. Sista rycket!

2012-09-24 15:58

Sätter de miniminivån på 450 vargar så har en liten spillra grönsaksterrorister skapat stora bekymmer för oss jägare en lång tid framöver. Konsekvenserna kommer öka och förtydligas och det är vi som står som förlorare. Det är ytterst beklagligt att alla vi som inte vill leva med varg, jägare, brukare mfl, inte har gått samman till ett uppror!! Jag har sagt det innan, varför ska vi ha 2 jägarorganisationer?? Det är väl bättre att vi är enade med kraft bakom? Det är rent ut sagt för jävligt att ett sketet litet rovdjur utan betydelse nu får härja fritt! Sen är det ju lika beklagligt att våra folkvalda politiker ljuger om sina vallöften och bara nonchalerar oss rakt av!

16. tänk inte bara på vargen!

2012-09-24 15:57

jag hoppas verkligen att dom personer som känner sig så säkra på sin sak o sitt kunnande om den varg dom vill ha i sitt land och som fått denna last på sina axlar att bestämma hur den svenska vargstammen ska se ut, står för sina ord o sitt sätt att tänka när olyckorna sker, för det gör dom! det har vi redan fått se. vi har även sett att det inte alls bara är jägare som får sina hundar sönderslitna. jag är själv jägare och har 2 hundar som jag jagar med, men det hör inte till dom här raderna. jag är så trött på att se och läsa om denna söndertrasade fråga som verkligen inte kommer att få alla parter nöjda vad som än sägs och bestäms. Men jag hoppas att dom personer som bestämmer hur detta ska se ut i sitt avlånga land tar sitt ansvar och kan se dom drabbade i ögonen och säga att jag är stålt över mitt beslut! Det kan vara allt från bönder som måste sluta med det dom lever för,lilla flickan eller pojken som förlorat sin lekkamrat på gården, eller kanske föräldrarna som förlorat sitt barn. jag hoppas ni kan stå för det o jag hoppas dom drabbade vänder sig till er när olyckan sker! vi jobbar för nollvision i trafiken, vi jobbar för att invandrare och ungdommar ska få det bättre, men min fråga till er är, hur hjälper ni lansbygden? ger oss staket så vargen inte kommer in? tror ni det va så vi ville ha det?

15. MVP

2012-09-24 15:56

Är det inte så att MVP ska inkludera ett katastrofscenarior. Alltså MVP är då lika med 100 för Sverige/Norge?

14. Politiker

2012-09-24 15:56

Det är bedrövligt att vi detta land som inte förstår allvaret angående vargfrågan. Här har vi haft Världens bästa Älgjakt, med folk som kommit hit från hela Världen för att jaga älg, där staten Sverige kunnat dra in stora skatte medel pga detta. Hur mycket ska det förloras innan dessa politiker vaknar, och ser allvaret.

13. Det är givetvis jakten man vill åt

2012-09-24 15:56

Vargen är en kassako utan dess like för jakthatare. Nu har man sin möjlighet att jävlas lite med jägare och folk på landsbygden. Att jägare kan gå ut i skogen och skaffa sig "gratis" klimatsmart kött sticker otroligt i mångas ögon. Det märker man ganska omgående när man läser dessa värnarkommentarer. Många människor idag har kommit så långt ifrån verkligheten att man inte vet hur vare sig natur eller djur fungerar. Så köp mark, utbilda dig till jägare, betala för licenser och vapen, lös medlemskap i förbund, betala jaktkortet, skjut och betala fällavgifter. Plus att du skall lägga en herrans massa tid på ditt intresse (hundar, röja bygga mm mm). Sen får du också vara med och umgås bland duktiga drivna jordnära härliga människor som vill andas klar kall septemberluft. Låt det andra gänget sitta inne i anonymiteten och hata framför tangentbordet. Har dom tur kommer dom ut innan det är försent.

12. Frustrerande!

2012-09-24 15:55

Att "svenskar" är så dumma i huvet så att man inte förstår vargproblemet! Både Norskar och Finländare har för länge sen insett att man inte kan ha för stora vargpopulationer!!!

11. Hur får man ''vargvännerna'' att förstå?

2012-09-24 15:55

Det är väl till största delen vi som bor på landsbygden som inte är överdrivet förtjusta i vargarna. Hur ska vi få övriga att förstå vår ilska och frustration? En liten jämförelse kunde ju vara att varje kommun vore tvungen att anställa några dömda pedofiler. Deras arbetsplatser skulle ju naturligtvis vara i skolor och förskolor. Allmänheten fick inte veta var dom jobbade. Vore intressant att veta hur tystnadsplikten skulle fungera. Visst vore det kul att släppa det bästa vi har till skolan och förskolan. Det är ju inte så ofta som pedofilerna dödar sina offer. Men de får livslånga psykiska problem. Kan jämföras med att vargen inte dödar människor (i Sverige, enligt vargvännerna). Därför ska ju vi finna oss i att ha ansvar för att vargarna ska trivas och föröka sig i Sverige.Vi använder oss ju av bilen, och det dödas ju hundratals människor i trafiken.
(IRONI, hoppas jag att ni förstår)

10. Sibirien Dick Broman

2012-09-24 15:55

Eftersom du tycks ha missat det så kan jag upplysa dig om att det bor ca 38 miljoner människor i Sibirien. Befolkningstätheten är ca 3 invådare per km2. (Jämför detta med att befolkningstätheten i t.ex. Norrbotten är under 3 invånare per km2, och under 5 per km2 i Västerbotten, varav de flesta såklart bor i kuststäderna.) I de södra delarna av Sibirien är lamm och nötproduktion viktiga näringar, och i de norra delarna renskötsel. Faktum är att tiotusentals människor (tillhörande flera olika ursprungsbefolkningar) är helt beroende av inkomster från traditionell renskötsel i Sibirien. De har inte tillgång till slaktstöd, rovdjursersättningar, subventionerade rovdjursstängsel, eller för den delen helikoptrar, snöskotrar, fyrhjulingar, osv för att skydda djuren. Det är alltså dessa människor du tycker ska ha ansvaret att husera varg, för att du själv ska slippa? Människor som i många fall lever i djup fattigdom och i princip är beroende av självhushållning. Mycket sympatiskt av dig.

9. Till Dick Broman Inl.Nr 6.

2012-09-24 15:54

Du tog orden ur munnen på mig :))
Härlig och väl utformat inlägg.
Jag vilar min röst tillsvidare.
Bra gjort Dick B. :)

8. 210

2012-09-24 15:54

Att inte politikerna bara struntar i frågan och låter 210 vargar gälla som den en gång beslutat om med stor enighet. Ingen behöver förlora prestige i att bara falla tillbaka på tidigare fattat beslut.

7. Landsbygdsministern var är du ?

2012-09-24 15:53

Även kallad köttbullsministern men med denna vargstam så blir det ialla fall inga viltköttbullar
men du stoppar ner huvudet i sanden och tror du inte syns som en struts.

6. Vissa har verkligen svårt att begripa att varg är varg

2012-09-24 08:27

Vargen behöver stora marker som inte är bosatta av människor.
En vildmark som fortfarande finns kvar i Sibirien, Canada och Alaska.
Där skall vargarna leva. Inte ibland människor i Sverige.

Att vargen är ofarlig för människor och kan leva bland mänsklig bebyggelse är en myt odlad av en väl iscensatt kampanj som i Sverige heter Projekt varg.
Det kommer att misslyckas i det långa loppet att ha varg i Sverige. Eftersom vargar är vargar och kommer att agera som vargar och fortsätta att vara vargar i tätbebyggda Sverige.

Vargarna kommer alltid att gå dit maten finns, söka sig in ibland bebyggelse och även angripa barn. Vargarna kommer att döda hundar, särskilt våra jakthundar. Och vargarna kommer att få våra viltstammar att krascha.
Sverige är alldeles för tätbebyggt för att hysa en vargstam.
Att detta skall vara så svårt att begripa.

5. I "viktiga" frågor....

2012-09-24 08:26

..är det politikerna som tar och är ansvariga för konsekvenserna och omkostnaderna för det tagna beslutet.
I vissa viktiga frågor har det vart folkomröstning, i speciella frågor, även på "lokal" nivå.
Så som om slutförvar av uttjänt kärnavfall från div anläggningar i Sverige och Europa, kanske och hela värden om det tas beslut, på långt sikt. Men det är väl på regeringsnivå ett sådant beslut tas, så att det finns ansvariga politiker bakom besluten.

Till valet 2014.....
Ska vi kräva en folkomröstning på lokal nivå, Svenljungagruppen, ta i så fall och ring mig så ska vi "försöka" samordna folket till detta beslut, att det blir så stora krav, från landsbygdsbefolkningen att de tvingas erbjuda oss det...

4. Demokrati?

2012-09-24 08:26

Vargfrågan har verkligen satt fokus på demokratin och självbestämmandet i Sverige.
Först lyckas varglobbyn att stoppa licensjakten som beslutats med en förkrossande majoritet i riksdagen. Man kan undra vilka riksdagsbeslut som vilar på mindre solid grund som olika särintressen med hjälp av EU kan få upphävda?
Sedan vågar inte våra valda politiker fatta beslut om hur många vargar vi ska ha, dvs hur stora skador som ska bäras av landsbygden.
Det går med detta som bakrund verkligen ifrågasätta våra politikers integritet och vår demokratis värde.
Om NVV fattar beslut om 450 vargar, vilket inte verkar otroligt, så är det inget annat än ett öppet hån mot riksdagen och de ledande forskare som anser att det gamla riksdagbeslutet mer än väl uppfyller EUs krav.
Då faller man undan för en högljudd minoritet med stöd av en rovdjursutredning där utredaren frångick sitt uppdrag genom att bortse från de socioekonomiska effekterna. Utredaren har dessutom i media direkt erkänt att en annan utredare hade kunnat komma fram till helt andra siffror, vilket forskarna bevisligen gjort.
Om man går på 450 vargar och politikerna sväljer det kommer landsbygdens befolkning fullständigt tappa tron på politiken.
Det vore också sista spiken i kistan på före detta landsbygdspartiet Centern.
Landsbygds- och miljödepartementen leds av centerpolitiker som kommer att administrera eländet. Det överlever inte partiet.

3. Vem är seriös ?.

2012-09-24 08:26

450 st har vi redan i Värmland och Dalarna ,och då är inte valparna med för 2012. Älgen är slut, och nu kan man inte släppa en hund längre ,många jägare funderar på att sluta med jakten helt enkelt.

2. Bra Jobbat Moilanen.

2012-09-24 08:25

jaja där ser man.

Fortsätt med det fina arbete ni gör på redaktionen.:))

1. Sätter dom..

2012-09-24 08:25

ett minimum på 450 vargar så skriver dom samtidigt på för en minskning av vargstammen på ett sådant sätt dom inte klarar av att hantera, dvs illegal jakt. Fortsätter dom köra över landsbygden i samma anda så kommer den att svara tyvärr..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons