• Älgskadefondsföreningen

Inför allmän jakt på säl

DebattPublicerad: 2012-08-23 10:43

Östersjön står inför en sälexplosion. För att rädda yreksfisket måste allmän jakt införas på säl istället för den nuvarande licensjakten, tycker Arnold Stenman. Han pekar även på att det är viktigt att tidigarelägga jaktstarten till mars, då isarna bär.

Jag har alltid beundrat de finska jägarna för sin stora natur, viltvård och jaktkunskap.

Nu har säljägarna gjort en stor undersökning av gråsälarnas matvanor. Inventeringen har gjorts från år 2001 till 2007. Undersökningen har visat att det finns minst 24 000 sälar i hela Östersjön denna tid, Kvarken och Bottenviken inräknat.

Framräknat resultat visar att en gråsäl sätter i sig upp emot tre ton fisk per år, således äter gråsälar cirka 70 000 ton per år.

Gråsälens basföda är strömming, vassbuk, sik, siklöja, lax, mört, lake och flundror.

Strömmingen är viktigaste bytesfisken och gråsälen sätter också i sig sik, siklöja, lax och öring. Det finns mest strömming i sälarna från Kvarken och Bottenviken.


Gamla hannar föredrar lax
Gamla sälhannar fångar mest lax. 42 procent av hanarnas magsäckar innehöll lax och dessa gråsälar blev skjutna i Bottenviken. Det förekom små skillnader mellan hanar och honors matvanor.

De finska forskarna och säljägarna vill veta mer om sälarnas matvanor i fler områden. Hittills

kommer materialet från individer som skjutits på vårisarna i Bottenviken.

Vi står inför en sälexplosion i Östersjön. Det har gått fem år efter denna första inventering och en gissning är att bestånden av gråsäl och vikarsäl idag är uppemot 70 000 stycken.


Yrkesfisket hotas
Konkurrensen med yrkesfiket är allvarligt. Sälbeståndet ökar stadigt och tar sälen upp emot en kvarts miljon ton fisk per år hotas en hel näring!

Det är dags att införa allmän jakt på säl. Jakttiden på säl bör tidigareläggas till mitten av mars som den var tidigare.

Jag har växt upp i en säljägarfamilj och min far och hans jägarkamrater startade alltid säljakten i mars. Trotts att isarna bar bra var det äventyrliga jakter.

Tidigarelagd säljakt är en nödvändighet. Det är otroligt farligt att åka ut på jakt på vårisen i april, det vet jag av egen erfarenhet. Nu har april gällt i flera år.

Vad gör jägarnas organisationer?

 

Arnold Stenman, Piteå

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Säl och skarv

2012-08-25 07:13

Sälen tar de stora och skarven de mindre fiskarna. Är det så konstigt att fiskbestånden nu i det närmaste kolapsat i de inre skärgårdarna.

5. Tillägg till 1.

2012-08-24 09:37

Det kanske inte är så konstigt ändå. För hur ska människor som hela tiden levt på andra förstå vad det innebär att driva företagsverksamhet och prata ekonomisk lönsamhet?
Frågan är snarare, förstår vår borgerliga alliansregering problemet? Att de inte agerar tyder på att så inte är fallet.

4. Man blir inte bara trött...

2012-08-24 09:37

...på det sätt som normal skötsel av det vilda fördärvas av okunniga myndigheter, utan också hur sälarna över huvud taget kan bli så många. Om en säl sätter i sig 3 ton av den fruktansvärt giftiga feta fisken som finns i Östersjön, hur kan den då överleva och föröka sig? När det tydligen blir farligt redan efter några hekto för människor?
www.jaktojagare.se/aktuellt/varning-for-fet-fisk

3. Allmän säljakt

2012-08-23 17:37

Vad har Jägarnas Riksförbund för åsikt om detta? Hur tänker ni reagera?

2. säl

2012-08-23 17:37

publicera Sverker Lovens utredning om säl och skarv.

1. Häpnadsväckande

2012-08-23 13:29

Samtliga stora rovdjur utgör ett hinder och hot emot de areella näringarna. Det är helt otroligt att ansvariga myndigheter inte verkar förstå det.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons