• Allmogejakt

Jägar(nas Riks)förbund?

DebattPublicerad: 2006-01-30 11:05

Är JRF-LJ ett jägarförbund eller ett förbund för jägare?
Med tanke på förbundets ställning i både rovdjursfrågan och kommande älgjaktsförslag kanske man ska ställa sig frågan.
Det synes som förbundet mer och mer kryper närmare och närmare "jägarförbundets" riktlinjer.
Är det därför frågan om namnbyte dykt upp?
Kan det vara så att det inom en snar framtid endast finns ett förbund som ställer sig bakom en jaktform som styrs av taxeringskalendern?
Eller kommer egnamarksägare att tröttna och skapa ett nytt förbund?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Vart vill du komma, Mikael?

2006-01-31 14:12

Tjena Mikael!

Bra med debatt för det kanske kan rensa ut en del missförstånd. Kikar du i ”historieboken” ser du att JRF haft samma inställning till rovdjuren de senaste 15 åren. D.v.s inget antal föryngringar är angivet utan istället finns en koppling mellan rovdjurens påverkan på människorna och rätten att försvara sig.

Jägareförbundet tycker ju att vi kan ha 15 vargföryngringar spridda över landet, d.v.s fler vargar än vi har idag! Detta trots att vi redan har stora problem med den stam som redan finns. Jag har svårt att se likheten mellan åsikterna. Att sedan Jägareförbundet år efter år sakta kryper närmare JRF:s inställning till rovdjuren är väl snarare en seger för JRF en ett tillkortakommande.

Rätten att få jaga älg på mindre marker har varit starkt hotad länge. Det ända skälet till att det fortfarande finns den möjligheten är ett massivt motstånd från JRF.
Har länsstyrelserna, glatt påhejade av Jägareförbundets anställda och förtroendemän, fått bestämma skulle denna rätt varit borta redan på slutet av 1930-talet. I det förslag som ligger. För det är bara ett förslag. Det finns en ventil inbyggd som säkerställer jakten på mindre marker. Detta naturligtvis ett resultat av JRF:s arbete. JRF:s starkaste argument är att det på mindre marker skjuts cirka 3 000 älgar av 105 000. D.v.s. denna avskjutning saknar betydelse ur förvaltningssynpunkt och det vore en katastrofal utveckling om de jägare som är berörda skulle missa denna jakt.

OBS! att detta argument har Jägarförbundet köpt! Detta trots att man i årtionden bekämpat ”B-licensjakten” med näbbar och klor. Snacka om kovändning! En seger för JRF? Eller ett nederlag till?

När det gäller namnbytet är väl detta att betrakta som en ytterligare distansering till Jägareförbundet. I din egen rubrik lyckades du på ett utmärkt sätt, genom att bara sätta in två parentestecken, visa på hur lätt det är att förväxla organisationernas namn. Förväxlingsrisken är det enda skälet till att ta det stora besväret och kostnaden det innebär att byta namn på organisationen.

Det finns många som inte förstår värdet med att ha två organisationer och främst är det medlemmar i Jägareförbundet som tycker så. Det är ytterst sällan någon i JRF som för fram den åsikten. Min åsikt är att det mycket värdefullt med just två organisationer.

I min värld är Jägareförbundet den gigantiska Ålandsfärjan. Den är full av dansande och sjungande människor och omåttligt tung att ändra kursen på. Den kräver oändliga resurser för att drivas fram och den styrs av en liten grupp människor som sitter på en kommandobrygga högt över havet. Besättningen är engagerad och kunnig men de många gästerna ombord skiter ett stort stycke i båten bara man får ha det kul.

JRF är den lilla bogserbåten som snabbt förflyttar sig och anpassar sig efter gällande förhållanden. Besättningen är liten men stark eftersom man måste arbeta med alla sysslor ombord. Skepparen står mitt i manskapet och manövrera båten. Uppdraget är att ömsom släpa tunga jaktfrågor i land ömsom knuffa fören på den gigantiska Ålandsfärjan så att den kommer på rätt kurs. Under årens lopp har bogserbåtens besättning gjort ett sanslöst viktigt och bra jobb för den svenska jägare. Det är få som tackat för detta utan istället har det varit vanligt att de rusiga passagerarna på Ålandsfärjan stått vid relingen och kastat ägg på bogserbåtens besättning. Det har också hänt att enstaka medlemmar i bogserbåtens besättning råkat i luven på varandra ofta för en skitsak. Till vilken glädje kan man fråga?

JRF har ökat från 15 500 medlemma år 2000 till 23 500 medlemmar i år. Skulle en organisation som är på så stark frammarsch ha som mål att slå sig samman med en överviktig åldring med dimmiga åsikter? Tror du verkligen det?

1. JRF har en klar linje

2006-01-31 08:19

Hej, Mikael!

JRF har under lång tid fört en konsekvent och klar linje vad gäller rovdjursfrågan:

1. Rätt att skydda sig och sin egendom utan att bli straffad för detta i efterhand

2. Ersättning för de som drabbas. Är det staten Sveriges mening att hysa stora rovdjursstammar är det också staten Sveriges skyldighet att kompensera de som på olika sätt blir drabbade.

3. Samarbete/förvaltning med våra nordiska grannar Norge och Finland.

Dessa punkter har varit ledande under lång tid i denna fråga. Som på andra områden upplever vi att andra organisationer efter hand anammar våra krav efter att först ha totalt förkastat det vi kommit med.

Vad gäller arbetet med förvaltning av älg så har utredaren just kommit igång. Vi får se vad som kommer ut av det, men så mycket är helt klart att den skiss som finns framtagen och som ligger med i utredarens direktiv mycket väl tar till vara den enskilde jägarens rätt att kunna välja hur han/hon vill jaga. Den möjligheten finns idag inte i praktiken. Alltså en klar förbättring.

mvh
Karl-Axel Falk
1:e vice förbundsordförande

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons