• Pinewood

Jägare på småmarker diskrimineras

DebattPublicerad: 2011-06-14 09:53

Den nya älgförvaltningen öppnade upp för jakt på vuxen älg utanför älgskötselområdet. Men kravet på ett sammanhängande jaktmarksområde, för att det ska ge ett underlag för en registrering av ett licensområde för vuxen älg och kalv, är direkt diskriminerande.

Jag har tagit för givet att kravet för licensområde, skulle baseras på de sammanlagda jaktmarkerna man kunde få ihop inom ett älgförvaltningsområde (viltförvaltningsområde). Skillnaden mellan sammanlagd och sammanhängande kan tyckas liten, men skillnaden på tilldelning av älg är förödande stor. 

Det centrala i den nya älgförvaltningen är, betydelsen av att kunna utvärdera avskjutningen på mycket stora områden (50 000-150 000 hektar för viltförvaltningsområden).

Fortsatt diskriminering
Genom att nu kräva ett sammanhängande jaktmarksområde, för att tilldelas ett licensområde, tillåts synsättet i denna fråga vara något helt annat. Detta genom att nu försöka gradera upp betydelsen om vad som sker på de små ytorna, utan hänsyn till det synsättet som föranlett tillkomsten av den nya förvaltningsmodellen.
Förfaringssättet handlar helt enkelt om en fortsatt diskriminering av dem som jagar på de små markerna.
Dessa jägare ska naturligtvis tillåtas lägga ihop alla sina marker inom hela det aktuella älgförvaltningsområdet. Först då upphör diskrimineringen. Det saknar ju fullständigt betydelse om en vuxen älg skjuts i den ena eller den andra byn, eller för att hårddra det, från det ena eller det andra älgpasset.

Mark som föder vuxen älg
Om inget görs i denna fråga kvarstår alltjämt diskrimineringen av dem som jagar på små marker.
Juridiskt och ekonomiskt kan man inte skilja ur en liten gruppering jägare som inte tillåts skjuta vuxen älg, när de bevisligen har markunderlag som föder denna älg!
Sakfrågan är därför den första klagan som kommer att riktas mot den nya älgförvaltningen. Med stor sannolikhet kommer den att prövas av Europadomstolen.
Avslutningsvis vill jag citera Madame Chang Kai-shek, en gång världens mäktigaste kvinna. I ett tal i Vita Huset på 1940 talet, yttrade hon följande ord: ”Det som är moraliskt fel kan aldrig bli politiskt rätt.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Småmarker diskrimineras.

2011-08-13 09:25

Signaturen Jägare verkar helt tappad bakom vagnen. För att du Jägare ska begripa på vilket sätt små markägare diskrimineras så kan man kasta om villkoren mellan A-licenser och B-licenser. Då får B-licensinnehavaren Jaga ca 120 dagar medan ett VVO med A-licens fick jaga 3 dagar vuxna och 2dagar kalv alltså 5 dagar.
För att få bilda ett VVO ska alla B-licensområden runt omkrimg det tänkta området vara tvungna att godkänna att Viltvårdsområdet fick bildas och det tänkta VVOet var tvungen att noggrant motivera varför dessa jägare inte kunde nöja sig med en B-licens område, och att jägare som ville jaga på så stora marker och vara så många måste enligt länsstyrelsen betraktas som konstiga typer.
Är inte detta diskriminering i dess mest renodlade form då vet jag icke. Jägaren verkar mest bekymrad över att små markägare kan skjuta en älg. Allså ren svensk avundsjuka, detta fenomen av småaktighet är ingen ovanlig sak när älgen ska fällas men tänk på detta jägaren att älgen befinner sig inte på småmasker
för att jävlas med A-licensinnehavare utan för att hitta mat och skydd. Skulle man gå på tilldelning efter bete så kan flera hundra hektar torr hedmark ge mindre föda än 10 ha igenväxande odling.
Stora nygjorda kalhyggen borde enligt din logik räkna bort älgar från tilldelningen. För ingen älg kan livnära sig på markberedda hyggen med torr kvist.

7. Så har det alltid varit

2011-08-09 08:25

Jägare på små marker har alltid diskriminerats. Det har ju sen 1938 varit JRF-LJ som idogt försvarat jakträtten för de mindre markägarna. Enligt Länsförsäkringar 2011 har 8 av 10 privata markägare mindre än 75 hektar så samarbete måste finnas på många håll. Men att helt konfiskera jakträtten på vuxen älg från de markägarna som inte har ngt bra samarbetsalternativ är naturligtvis helt fel. Det är stor risk att ett sådant förfarande faller pladask i EU domstolen.

6. Småmarker

2011-07-29 13:50

Den person som kan påstå att jakten på småmarker diskrimineras vet inte vad han talar om. Vad som kallas jaktmark i Sverige är inte större än att du du kan pinka från gräns till gräns.I tidningarna står annonser på fastigheter till salu med mycket bra jakt som inte är större än några ha, detta är inget jaktbart område utan ett fult knep att till högre pris sälja en tomt. Enligt mig borde en jaktbar fastig vara så stor att den själv eller tillsammans med angränsande fastigheter kan föda det vilt du vill jaga. Idag sitter det så kallat jägare på alla dessa småmarker som inte bär några egna viltstammar och skriker om rättvisa. Vad är det för rättvisa att skjuta mer än vad marken bär oftast på grund av idogert utfodrande med äpple, betor m.m.

5. Småmarker diskrimineras.

2011-06-17 21:06

Att små markägare diskrimineras är ingen överaskning utan snarast en grundregel i jaktliga sammanhang.
Diskrimineringen av B-licensområden
ansågs tydligen inte tillräcklig så nu ska den avskaffas. Men hur det blir med dessa marker blir man inte klok på, att förbjuda fällande av vuxen älg på små marker verkar strida mot grundlagen så det medför troliga är att B-licensen blir kvar men med lika lång jakttid som A-licensområden.
Skulle det bli så att licensen enbart kunde sökas på sammanhängande områden så kommer många VVO drabbas av chockterapi på hög nivå och flera områden som består av många jakträtts innehavare blir så söndervittrade att dom knappast kunde söka B-Licens efter gamla regelverket.
Hela detta älgjaktsförslag verkar vara ett hastverk som kommer att öppna för otaliga konflikter och vad som återstår är en återgång till ruta ett D:V:S allmän jakt
som bedrevs på gammalt sätt som innan djävulskap som Viltvårdsområden kom till.
Men vad framgått så har aldrig VVO nämts överhuvudtaget och en initierad jakt dignitär sa att vad han fått veta så kommer även VVO att avskaffas och ersättas av de nya älgförvaltningssystemet

4. Borgerlig regering kollektiviserar äganderätten

2011-06-15 08:11

Nu skall älgförvaltningsgrupper inrättas och i vanlig ordning utan att man utrett vad det kostar eller alla juridiska konsekvenser. Vem som skall betala är å andra sidan klart från början - det blir jägare och markägare. Genom denna nya ofantliga älgbyråkrati kommer staten att förstatliga älgköttet - jägarna får betala så höga avgifter att staten i praktiken tar hand om en stor del av köttvärdet. Markägare skall inte få söka gemensam licens på marker som saknar gemensam gräns, detta kommer troligen även att gälla fastigheter som består av flera skiften. Detta ÄR en anmärkningsvärd diskriminering av markägare som inte har sina ägor i ett skifte samt av små markägare som vill samjaga.
Gicklas i #2 har missförstått nyordningen, detta har inget att göra med om någon lyckas fälla en älg på ett 10 ha-skifte eller ej. Vidare är det avsikten att licensjägare inte skall få vuxen älg som första tilldelning.
LRF, SJF och skogsägarna är med på detta - kan det bero på att Erlandsson är landsbygdsminister? Samtidigt är läget att EU skall tillsätta en krisgrupp för att öka stödet till köttbönder som går med förlust på grund av höga foderpriser. Men viltkött och kött från djur på fritt bete har låga foderkostnader och skulle nu kunna konkurrera med penicillinköttet från de stora uppfödarna. Men skogens miljövänliga och hälsosamma köttproduktion samt skörd av vilda bär bekämpas effektivt genom en ohämmad ökning av rovdjursstammarna och med varg sammanhörande parasiter och sjukdomar som dvärgbandmask och rabies mm.
Hur länge skall den galenskap få lov att fortgå?

3. Jägare i stort...

2011-06-14 16:19

Det handlar inte om att mindre markägare eller mellanstora jaktlag diskrimineras. det gäller alla, eller ingen. Sälj bössorna och köp en riktig kamera, sa en före detta "riktig" jägare till mig. -Jag utnyttjar allemansrätten. betalar inge jaktarrende eller fallavgifter.
Så om man ser till stora delar av mellansveriges rovdjurs etablering och konsekvenserna av den, så är det storre delen som är diskriminerad, om man är intresserad av jakt och specifikt med hund. Eller har Jag fel?

2. diskrimineras?

2011-06-14 14:19

att få en vuxen älg tilldelad på typ 10 ha är väl ingen dskriminering...vi har en älg per 641 ha i vårt lag, vi har 7 vuxna i tilldeln... hur kan de med att gnälla?

1. Inget är svart eller vitt

2011-06-14 11:45

I princip har Sture rätt så länge det gäller likvärdig älgproduktiv mark.
I Blekinge tvingades vi för en tid sedan att under några år införa begreppet huvudmark och sidomark. Vissa jägare ser ofta inte till helheten i viltförvaltningen utan försöker sko sig på andras bekostnad. Vi stoppade därför möjligheten att kunna hyra stora åkervidder, flygfält mm. och genom de arealerna kvalificera sig för större tilldelning på små utmarker med tät älgstam. När jägarna tvingades fälla de tilldelade älgarna på de stora kvalificeringsarealerna som aldrig fött en älg blev förfarandet mindre populärt.
Nu har problemet upphört genom att 85% av länets areal är knutna till skötselområden. Om de älgar som skall skjutas tilldelas gemenskapen i potter med avlysningsjakt blir det ganska rättvist. Alla får vara med till dess kvoterna är fyllda. Den lilla enskilda jägaren får på så sätt jaga vuxna djur på sin eller sina lilla plätt/ar cirka någon vecka och vanligtvis kalv i två månader. Med rapportering varje kväll kan gemenskapens ledning styra och rätta förhållanden under pågående jakt om man ser att prognoser var fel och något håller på att spåra ur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere