• Allmogejakt

Jägareförbundet öppnar dörren för varg i Västerbotten

DebattPublicerad: 2008-08-06 09:21

I Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad finns reportage om vargens massaker på får i Kroksjö Lycksele. Efter flera vargobservationer under 2007-2008 kan vi nu tyvärr konstatera att Västerbotten nu är att betrakta som ett vargetablerat län.

De farhågor vi från jägare och naturbrukare under de senaste åren framfört bland annat till länsstyrelsens rovdjursansvariga och Västerbottens Jägareförbund beträffande vargens etablering i länet har nu besannats.
Tyvärr kan vi konstatera att Jägareförbundets representanter i länet för en dubbelbottnad moral gentemot sina medlemmars åsikter och länsstyrelsens beslut gällande föryngring av varg i länet.
Vidare kan man också konstatera att de närvarande ombuden på Västerbottens länsårsstämma inte har satt sig in i den situation som uppstår med varg och vargföryngring i länet, trots att vi har ett mångårigt facit att tillgå från varglänen Dalarna, Värmland med flera.

Låter viltstammarna raseras
Med andra ord, man öppnar bredvilligt dörren för vargen att rasera våra viltstammar av älg och rådjur som vi jägare och markägare under mångårigt ideellt arbete byggt upp. Samtidigt som man tycks vara omedveten om vad det kostar samhällets medborgare i pengar för ersättningar till rennäringen och den rovdjursförvaltning som också tas från skattemedlen, när den samhälliga apparaten dagligen kräver mer pengar till sjukvård, omsorg och skola.
Med spänning ser vi fram emot den enkätundersökning som pågår och avslutas 15 augusti inom Lycksele jaktvårdskrets.

”Märk hundarna med reflexer!”
Om knappt en månad startar älgjakten här i norr jag vill därför uppmana alla hundägare att märka sina hundar med väl synliga reflexband eller liknande dessa.
I tidig gryning och i skymning kan det vara lätt att man misstar sig på storväxta hundar och varg. Därför är det viktigt med märkta hundar. Ju säkrare observationer vi har av varg, ju säkrare grund har vi att stå på i de kommande vargdiskussionerna som med all säkerhet kommer att fortsätta.

John E Mårdner, Lycksele

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Håller med Calle

2008-08-15 14:35

Hej, Calle

Givetvis ska människans behov av trygghet gå förtst. Det är därför vi skriver följande i vår nya policy.
Och detta gäller oavsett populationsstorlek.

"Genom jakt skall det vara möjligt att avlägsna individer som inte har en naturlig skygghet mot människor, motverka skador på hundar och andra tamdjur, begränsa tillväxttakten, förhindra oacceptabel påverkan
på övrig jaktutövning samt förhindra försämrade livsvillkor för näringsidkare och lokalbefolkning."

Torbjörn Lövbom, Jägareförbundet Västerbotten

11. Alltför vagt, Torbjörn

2008-08-15 13:08

Vid varje tillfälle där det blir konflikt mellan bofast befolkning och närgångna rovdjur ska det vara människans behov som styr. Det gäller även om de regionala "målen" ej är uppfyllda. När inte barn för besöka granngårdarna själva är det oacceptabelt.

10. Skillnaden

2008-08-15 13:08

Medlemmar väljer sin styrelse och ordförande som har att följa deras åsikter och önskningar. Så fungerar det inte inom Svenska Jägarförbundet som synes i senaste kommentaren.

9. Frågan kvarstår

2008-08-14 09:35

Hej Calle!
Läs gärna vår policy igen. Där framgår tydligt vilket vi prioriterar människa eller rovdjur.
Sen kan man konstatera att tycker man SJF:s målsättning är orealistisk. Vad ska man då säga om JRF:s på distriktsnivå. Man har ju nämligen olika, eller är det nolltolerans för varg på nationell nivå som gäller nu inom JRF?
Men det är inte poängen med mitt inlägg utan det faktum att flera debattörer inom JRF bygger sin argumentation på att splittra jägarkåren i frågan och all energi att misskreditera en annan organisation som jobbar för en bättre rovdjurspolitik. Frågan kvarstår när har förbundsledning i JRF tänkt ta avstånd från detta.

Torbjörn Lövbom, Jägareförbundet Västerbotten

8. Mer saknas

2008-08-13 16:05

Om några jaktvårdskonsulenter, och varför inte hövdingen själv Torsten Mörner, skaffar sig älg- eller drivande hundar trots att de jagar inom något vargrevir och vidhåller förbundets policy. Då först kanske...
Därpå en ärlig beräkning av möjligt uttag av vilt från skogen med rovdjur i balans, så får vi se hur många medlemmar de får kvar.
Alla kritiska till rovdjurspolitiken är välkomna till Jägarnas Riksförbund. Här talar vi klarspråk.

7. Vad som saknas

2008-08-13 08:42

Det låter nog bra när man säger att det skall finnas en-två föryngrar per län. Men målsättningen är ett spel för galleriet när Naturvårdsverket genom att använda teoretiska obevisbara formler för minsta livskraftiga population och vaga genetiska argument kör över de människor som drabbas av koncentrationer långt över SJF:s mål. Innan SJF klart deklarerar att enskilda människors trygghet och livskvalité är viktigare än totala populationsstorlekar är hela programmet inte värt pappret de är skrivet på.

6. Vargfrågan i Västerbotten

2008-08-12 09:06

Under våren har det från enskilda personer och mindre grupperingar drivits en kampanj, där det påstås att Jägareförbundet Västerbotten förespråkar en vargetablering i länet vilket är direkt felaktigt. Vad styrelsen och årsstämman (med 80% majoritet) har sagt är att man följer den förvaltningsplan som fastställdes 2005 och där Jägareförbundet säger att man accepterar maximalt 15 föryngringar i landet samt maximalt 1-2 föryngringar per län, som när det gäller renskötselområdet betyder maximalt en föryngring per län.
Det nationella taket innebär att det inte kommer att finnas vargetableringar i alla län om vi lyckas med vår målsättning vilket är viktigt att notera.
För att lyckas med att få till stånd en bättre rovdjurspolitik och påverka riksdag och regering inför en ny proposition i vår så är det viktigt att alla som påverkas av rovdjuren arbetar mot detta mål. Att det finns personer som använder all sin energi att skapa splittring i jägarkåren med direkt felaktiga påståenden och förvrängd argumentation är inte bara beklagansvärt utan riskerar också kraftigt minska våra möjligheter att få tillstånd en bättre rovdjurspolitik.
Att man sen upphöjer denna medvetet felaktiga tolkning av vad Jägareförbundet Västerbotten står för till en debattartikel i Jakt & Jägare gör inte saken bättre. Frågan är när förbundsledningen i Jägarnas Riksförbund tänker börja ta avstånd från denna typ av agerande och verka för en bättre rovdjurspolitik, byggd på realistika målsättningar, för alla jägare i landet.

Torbjörn Lövbom, ordförande Jägareförbundet Västerbotten

5. Äntligen

2008-08-11 07:38

Detta är ett mycket klokt beslut taget av Jägarförbundet. Jobba med att medlemmarna i södra delen av landet tar detta kloka beslut.

4. Man har fört fram denna fråga om vargetablering inom LRF & JRF

2008-08-09 11:10

Man blir bestört att folk inte reagerar (endast om dem själva blir drabbade!) Pengar strömmar ut via skattemedel för att forska, bevaka samt bevara vargstammen med alla medel). Vissa börjar sammankoppla dessa pengar med skola, vård, social välfärd, det är rätt debattforum! Idag kostar dessa fem stora ca. 6 miljarder årligen man ställer en undran kan inte dessa pengar förflyttas till den sociala välfärden?
Man får hoppas att vissa i makteliten blir mera drabbade av rovdjur, då kanske det kommer mer vettiga beslut som minskar överetablerin av varg samt björn mm. Man önskar att fler börjar engagerare sig och blir mer synliga i media mm för då kan inte dessa organisationer som vill ha varg & björn få tillträde att påverka.
Upp till kamp jägarbröder & systrar!

3. Beslut

2008-08-06 13:12

Det är väl knappast jägarförbundet som bestämmer om varg ska etableras i AC-län. Ej heller är det markägare och jägare som ensam tar beslut om varg i AC-län. Ändå möjligheten till ett vargfritt AC är att samerna som genom att vara ett minoritetsfolk och faktiskt mer utrotade än vargen globalt sätt.

2. Fårfarmare

2008-08-06 13:12

Jag instämmer, enda sättet att minska rovdjurstrycket där dom har det som jävligast är att sprida eländet så det blir hanterbart. Att rovdjurstrycket ska bäras av de nuvarande länen är oacceptabelt. Om det fanns ett revir i Västerbotten och ett i Småland kunde man skjuta bort några i t ex Dalarna. Som sagt, om rovdjurstrycket ökar närmare beslutsfattarna blir dom nog inte fullt så mysiga. Vi kan inte säga att vi ska ha rovdjur i Sverige, men inte på min jaktmark. Nollvisonärer har naturligtvis en annan, men som jag bedömer orealistisk uppfattning. SJF har i rovdjurspolicy sagt att bördan ska delas, inget nytt egentligen. SJF har accepterat att det ska finnas rovdjur, vad man inte accepterar är den nuvarande situationen.

1. Vargetablering

2008-08-06 11:02

Även om det känns problematiskt när vargen etablerar sig i nya områden i landet så är nog det enda vägen att få till stånd en förvaltning/jakt av vargstammen. Ju fler som drabbas=mer realistisk rovdjursförvaltning. Bättre naturligtvis om vargen också etablerar sig i södra delarna av landet. Då kan opinionen svänga snabbt och vargkramarna får det tuffare...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons