• Pinewood

Jägareförbundet skapar rättsosäkerhet inom älgjakten

DebattPublicerad: 2009-09-29 11:32

Många markägare har utifrån Kuivakangas-målets rättsliga utfall jagat på egen mark trots anslutning till ett viltvårdsområden (VVO). Detta med övertygelse om att de inte begår något brott.

Med bristfälligt omdöme går nu Svenska Jägareförbundet ut i media och klandrar dessa markägare. De anklagas för att vara egoister och sakna känsla för sin hembygd! Genom att nyttja sig av billig psykologisk påtryckning och rikta den mot de markägare som värnar valfrihet och
äganderätt i jakten, hoppas de kunna stoppa dem från att jaga på egen mark.
Men när Jägareförbundet även beskyller stadsförvaltningen, som polis, åklagare och länsstyrelse, för att blunda inför lagen, då visar de upp en omdömeslöshet som börjar bli samhällsfarlig!

Ompröva uppdraget
Regering och riksdag bör naturligtvis ompröva Jägareförbundets ”allmänna uppdrag”. Det är ett uppdrag som kostar oss skattebetalare cirka 50 miljoner varje år. Med detta ”allmänna uppdrag” i ryggen går förbundet i tid och otid ut och ifrågasätter den svenska lagstiftningen. Dess förbundsjurist menar att hans arbete består i att företräda Jägareförbundets rättsuppfattning och då är det tydligen mindre viktigt att ta hänsyn till den lag som gäller oss övriga medborgare.
Den lagen tolkas av våra länsstyrelser och slutligen av våra domstolar.

Älgarna tillhör markägarna
En kort sammanställning av turerna kring älgjakten i Kuivakangas, ser ut så här:
Hovrätten säger att licensälgarna tillhör markägarna. Jägareförbundet säger att jakt i strid mot stämmobeslut i ett VVO är ett brott. Högsta domstolen säger att det inte är brott.
Justitiekanslern anmodar polisen att ersätta en markägare för en älg han hade skjutit på egen mark i strid med VVO-föreningens föreskrifter och som polisen, i god tro, tog av honom och gav till föreningen. Rikspolisstyrelsen ålades att betala 13 000 kronor till markägaren.

Kräver besked
Som ni ser så har tre av landets högsta instanser varit eniga i hanteringen av den omtalade jakten i Kuivakangas.
Jag har i en tidigare artikel satt press på länstyrelserna om att ge ett klart besked i denna fråga. Ett sådant beskedet har uteblivit och det har nu öppnat upp för Jägareförbundets utspel, vilket skapar rättsosäkerhet inom jakten. Dessa utspel görs trots det klara ställningstagande vi fått av domstolar och justitiekanslern!
Sture Nilsson
Sjulsmark

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Markägande ger jakträtt

2009-10-06 09:22

En demokratisk lagstiftning måste utgå från:
Enskild markägare har jakträtten på sina ägor
All samverkan mellan jakträttsinnehavare skall vara frivillig.
Staten får ej stifta lagar som medför att jakträtten blir villkorad av föreningstillhörighet.
All skyddsjakt skall sökas av och utföras av jakträttsinnehavare.
All mark skall ägas av enskilda.
Så länge SJF inte stöder dessa punkter kommer det att bli ifrågasatt. Att jägarförbunden söker om skyddsjakt på annans egendom är en demokratisk vidrighet.

Antag att man har ca 400 000 som jagar någon gång varje år, en procent av dessa är 4000 jägare.

Jag är fullständigt övertygad om att man i Sverige inte kan hitta 4000 jägare som vill ha varg på den egna jaktmarken.

Jägarförbunden bör inse att mer än 99 procent av deras medlemmar vill ha noll varg. Varje annan policy strider mot medlemmarnas intressen.

4. Som jag har förstått det...

2009-09-29 16:52

...så är det inom ett viltvårdsområde så att man beslutar om ett antal älgar per 1000 hektar och då är det för hela området om man då har några (markägare) inom det området som skjuter flera älgar på ett litet område så drabbar det hela området och sånt bör stävjas snarast genom att utesluta sådana små marker så får dom själva söka egen tilldelning på älg från länsstyrelsen och då lär dom med all säkerhet inte få mycket till tilldelning.

3. Allmänna uppdrag

2009-09-29 13:36

Vidare så påstår du att Jägareförbundets allmänna uppdrag bekostas av skattebetalare så är även detta felaktigt eftersom detta bekostas av viltvårdsfonden vilken bekostas enbart av oss jägare.
Utöver detta så går det även pengar från viltvårdsfonden till diverse andra intressenter såsom Rovdjursföreningen och även Jägarnas Riksförbund. Ser man dessutom till de olika förbundens storlek så får JRF mer pengar ur viltvårdsfonden per medlem än vad SJF får varpå JRF-medlemmar bör vara ganska nöjda med sin lott!
Diskussion på låg och hög nivå bör förekomma i all debatt gällande både förbundens inriktningar, värderingar och arbete gällande allt från viltvårdsområdesföreningar till rovdjur men då ska det ske på saklig basis och inte med falska påståenden!

2. Rättosäkerheten...

2009-09-29 13:36

...blir knappast lägre på grund av att Jägareförbundet påtalar att vissa personer beter sig som arslen (ni får ursäkta språkbruket) inom den sammanslutning av personer som ett viltvårdsområdesförening är.
Påståenden om att HD gjort klart att brott mot stämmobeslut inte är ett brott är fullkomligt felaktigt då det enda HD meddelat är att det först måste klarläggas ifall en viltvårdsområdesförening kan vara målsägande i fallet.
Hovrätten har heller inte uttryckt det som så att licensälgar tillhör markägare utan helt enkelt fastslagit att eftersom personerna som bedrev jakten hade jakträtt inom VVOt (gäller alla medlemmar) så kunde de inte fällas för jaktbrott i detta fall.
Det enda som egentligen framkommit i hela denna soppa är att rättsläget faktiskt ÄR oklart i dessa lägen och att det finns jägare i våra VVO:n som tycker att när den demokratiska spelordningen som finns i våra viltvårdsområdesföreningar inte tjänar deras egna syften så är det helt i sin ordning att göra precis som man själv vill och skita i andra.
Det skulle vara väldigt lustigt ifall vi ordnade vår övriga demokratiska ordning i landet på samma vis.

1. ja du sture

2009-09-29 12:46

Skulle alla små markägare söka egen tilldelning på älg, vad tror du ni skulle få för tilldelning!
Har du inte läst länstyrelsens utskick till jakt lagen respektive mark ägare?
Din mark föder inte dom älgar du vill skjuta. Det är därför det finns älgskötselområden.
I det rätts fall du hänvisar till, tror jag inte sista ordet är på pränt.
Älgjägare sen 1981, har suttit med i älgnämden. Jag tycker personligen att samverkan mellan små och stora markägare å den ena sidan, och älgjägarna å andra sidan, är det bästa botemedlet i detta fall. Små markägare som tror sej kunna göra stora pengar på älgjakten förstör för andra.
Dom borde tappa sin tilldelning av älg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere