• Pinewood

Jägarna tar ansvaret för vargen och viltvården

DebattPublicerad: 2010-01-06 11:46

Jägarna och jägarkåren är hårt ansatta just nu. Röster från bevarandegrupper, politiker och andra intresseorganisationer angriper alla beslutet att jaga varg men även jägarna i Sverige. En sund debatt är alltid bra men nu känns det som att den mediala debatten är väldigt enögd. Frågan om vargen är infekterad och väcker mycket känslor.

Vargjakten har gått snabbt, snabbare än vad många väntat sig. Att koordinera jakten har visat sig fungera bra. Förhållandena för jakten har vart goda och det har visat sig finns väldigt gott om varg i skogarna. Det är nu viktigt med en bra utvärdering av jakten och lyssna till dem som deltagit i jakten.
Jägarna har visat sig otroligt seriösa och kompetenta i sitt agerande under de första dagarnas jakt.
Jägarna har på frivillig basis hjälpt myndigheterna att uppfylla regeringens mål på max 210 vargar.

Skapa balans mellan människan och vargen
Det handlar om viltvård och en uppgift att skapa en balans mellan människan och vargen.
Maria Ripenberg på Upsala Nya Tidning (UNT) hänvisar i sin ledare till en SLU-rapport om stödet för rovdjur och menar på att skillnaderna mellan landsbygd och storstad (stad och land) inte är särskilt stora.
Vad man kan säga är att vargen trivs lika lite i Gävle som den gör i Stockholm. Maria Ripenberg gör nämligen den
parallellen när hon gör sin jämförelse på ledarsidan i UNT 2010-01-05. Hon skriver följande:

”Stad mot land” – en myt?
”En ny rapport från SLU om svenskars inställning till rovdjursförvaltning visar att det finns ett starkt stöd för att Sverige ska uppfylla internationella avtal om bevarande av de stora rovdjuren: som minst är stödet 81 procent (Gävleborg), som mest 95 (Stockholm). Det skiljer alltså inte mycket mellan
rovdjurslän och storstad. Anti-varglobbyns myt om ”stad mot land” har ju kommit på skam i varenda attitydundersökning.”
Koncentrationen av människor finns i städerna även i de delar som Maria Ripenberg väljer att kalla för land (landsbygd antar jag hon menar). Landsbygden där vargen håller till är där det bor betydligt färre människor. 

Tar hänsyn till vargdrabbade?
Det går säkert att säga att opinionen är positiva enligt SLU rapporten som det hänvisas till men tar den hänsyn till de människor som drabbas av vargen, de som verkligen bor på landsbygden?
Vi kan antagligen ställa samma fråga runt om landet om tunnelbanan bör byggas ut till Täby och få en positiv opinion till det men sen att Täbyborna inte vill ha det spelar väl ingen roll, för opinionen säger ju att ni skall ha det.
Vi måste lyssna och lära av de människor som faktiskt lever och bor bland landets stora rovdjur.
Jakt är något människan ägnat sig åt i tusentals år. Det finns mycket kultur och tradition inom jakten och jägarkåren. Det är av stor vikt för ett stort antal människor och framför allt på landsbygden. 

Stort värde i viltkött
Det finns ett stort värde i det kött som naturen håller. Att det dessutom är ett otroligt nyttigt kött, att köttet hämtas med minimal påverkan på miljön är inte något de negativa rösterna tar hänsyn till.
Jägaren är den som är mest mån om ett rikt djurliv, om starka viltstammar och en naturlig och frisk miljö. En stor inverkan på djur och växtriket hittar du i urbaniseringen som pågår och har pågått under en lång tid. Vart skall vi dra gränsen för människans påverkan av djur och natur? De bilar som kör på våra vägar och kör ihjäl många djur, flygplanet som krockar med fåglar och myggor, råttor och möss som lever bland oss och förgiftas och fångas i råttfällor, mördarsniglar i trädgården som klipps eller saltas, bussen du åker med som kör ihjäl musen som springer över vägen. 

Skall vi sluta ha hund?
Bidrar du till förändring av klimat och biologisk mångfald på något sätt i ditt sätt att leva eller konsumera?! Skall vi flytta tillbaka till tiden före urbaniseringen, industrialiseringen, vägar och järnvägar, innan människan brukade jorden, utan påverkan av människans jakt?! Skall människan sluta ha hundar som
sällskapsdjur, för hunden är ju framavlad av människan i olika kombinationer och raser.
Vart skall vi dra gränsen?! Hur skall vi kunna ta debatten på allvar när bevarandegrupper inte lever som man lär utan kastar sten när man själv sitter i glashuset. Är det kanske skillnad på djur och djur för många av dessa som nu så hårt kritiserar jakten på varg?

Skall vi ha en levande landsbygd?
Frågor som också väcks är skall landsbygden avfolkas eller skall vi ha en levande landsbygd där människor kan leva, bo och jobba med jakten som ett viktigt inslag?
Utan jakten skulle stora viktiga traditioner dö ut och landsbygden avfolkas. För oss på Jägarnas Riksförbund handlar det om att lyssna på de människor som bor i dessa områden där rovdjur är närvarande och påverkar deras vardag, de som bor, jobbar och lever mitt i denna verklighet.
Det handlar inte om att vi inom JRF är rovdjurshatare eller vill utrota djurarter från jordens yta, snarare tvärtom är vi måna om mångfalden och en rik och välmående fauna.

Inte begränsas av rovdjur
Det handlar dock om att det måste finnas en balans i naturen och vi människor är en del av denna natur. En samexistens mellan människa och natur är självklar. Människan skall ha möjlighet till sitt sätt att leva, jobba och bo och den möjligheten får inte begränsas av stora rovdjur.
De nationella mål man talar om i vargfrågan avspeglar knappast verkligheten eftersom målen inte kan ses som nationella utan som regionala. Vissa områden i Sverige är avlysta och där skall man inte ha några föryngringar av varg och andra områden är en miljö där vargen inte trivs. Områden där vargen trivs är begränsade och således kommer de nationella målen att bli regionala och lokala angelägenheter.

Ingen hotad vargstam
Den vargstam som finns i Sverige är inte på något sätt utrotningshotat utan den är en del av den mycket stora population av varg som framförallt kommer från Ryssland. En begränsning av varg är absolut nödvändigt. Vår försiktiga bedömning är att 103 vargar skulle skjutits i
årets licensjakt och inte 27 som nu är fallet. Vi ser att naturvårdsverket inte kommer klara att uppfylla regerings mål på max 210 vargar.

Johan Boström, informatör Jägarnas Riksförbund


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

63. Vildt kostar

2010-02-03 11:08

Säg mig vad ert vild kostar samhället i nöd och lidelser , sen kan vi prata varg .Viltolyckor: 5 döda om året och 900 millioner kronor i skador , skogsbruket : 900 millioner kronor , lantbruket 900 millioner kronor, 2400 dödade hundar som springar på vägana , ett antal dödade jägar lite styvt räknat , kan jägarkåren stå för dom kostnader ? Nej! så pissa oss inte på ryggen när vi också vill ha lite av naturen , men rätt er in i ledden och fatt att någon pröjsar era interessen utan att få ett kilo älgkött , gör rätt för är då och betal det som vildet kostar samhället.

62. Jörgen

2010-01-12 16:24

Jakträtt i hela Sverige är inte av intresse.
Det enda som intresserar mig är att kunna få jaga med min hund på de områden, jag har jakträtt. Något som verkar bli en utopi till höst 2010.

61. Till Fredde och Ulf

2010-01-10 13:36

Fredde Jag råkade göra det som US army är ökända för, jag utsatte dig för "friendly fire" jag slarvade igenom ditt inlägg och hakade upp mig på livskvalitetgrejen, ursäkta. Ulf Schröder,då borde du ha gratis jakträtt i hela sverige tycker jag!!!

60. seleborg

2010-01-10 13:36

bra skrivet seleborg,många anser ju att naturen skall betraktas på avstånd,men så är ju givetvis inte fallet!
och ska vi ändå prata släkt så var min mormor kusin med Urho Kekkonen!

59. Ta och kamma dig Calle!

2010-01-10 13:36

Dina argument hör till de mest förunderliga i denna debatt och nu kommer du med nya infantila vinklingar när du påstår att folk inte har rätt att uttala sig om naturen såvida de inte är markägare. Som jag ser det är Du en av de största orsakerna till det jägarhat som breder ut sig i detta land när du drar land och rike runt och retar upp folk med dina korkade inlägg i lokalpressen. Jag läser personligen VF, VK och Örnksöldsviks allehanda och tom i dessa tidningar som torde vara långt ifrån din geografiska hemort läser jag dina inlägg. Och med tanke hor ofta du har tid att sitta vid datorn och skriva inlägg så torde du nog också främst kunna benämnas som jägare med stor datorvana. Nä ge dig ut i friska luften och mata ngr småfåglar i ngn rovdjursfri park så kan även du bidra till en gnutta naturvård!

58. Jörgen Bergmark

2010-01-10 02:23

Har fått det förklarat för mig att jag är släkt med Gustaf schröder, men inte i rakt nedstigande led, utan snarare i nån förgrening. Samma anfader så att säga.

57. Granska dina egna åsikter, Torbjörn

2010-01-10 02:22

Vad ger dig överhuvudtaget någon som helst rätt att uttala dig om den svenska naturen med dess fauna. Äger eller arrenderar du mark? Har du jaktarrende? Stödutfodrar du något vilt under vintertid? Att mata småfåglar vintertid räknas inte och är dessutom ej tillrådligt i rovdjursmarker. Naturligtvis är inget vargens fel, felet ligger helt på de som självsvåldigt återfört dem till vår natur. Om viltolyckorna ökar i alla fall ska vi jaga för att hålla nere stammarna säger du. Men vi kan ju inte använda det mest effektiva sättet, löshund. Inte heller kan vi göra säkra eftersök.
Vem ger dig rätt att pålägga djurägare stora kostnader och arbetsinsatser för att skydda tamdjuren?
Vem har gett dig rätt att tvinga människor att leva under förhållanden där de är oroliga för sig själva och sina barn. Att risken är liten minskar tyvärr inte oron. Livskvaliteten har drastiskt försämrats i rovdjursdistrikten.
Vem ger dig rätt att riskera folkhälsan genom att vargen inom en tioårsperiod kommer att införa Echinococcer vilket gör det till en riskfaktor att plocka bär och svamp? Smittan är utbredd i Finska Lappland och kommer att bäras hit av de ”önskvärda” invandrarna.
Min ”konstiga” inställning till natur är av vi lever med och av den. Vi sitter inte på läktarplats som åskådare.

56. jörgen bergmark

2010-01-10 02:22

Jag tror det är bättre om fler grupper ska komma till tals. Jägare har redan argumenterat massor om saker om exempelvis löshundsjakten. Det är ju nästan enbart vi jägare som är i media mot varg. Då vi lägger fram livskvlite tror jag de flesta tar det som att vi ska bestämma vad som ska finnas i skogen. Därför tror jag det är viktigt att ridklubbar, orientering etc kommer fram och berättar sina upplevelser med varg i närområdet. Politikerna har ju all tydlighet visat att jakt inte går före varg.

55. Vad menar du Fredde?

2010-01-09 15:52

Varför är det annorlunda när en jägare pratar om livskvalitet jämfört med en bärplockare eller skidåkare?? Är jagande människor mindre värda? För vem? För dig uppenbarligen, men knappast objektivt sett. F.Ö. så plockar nog jägare också bär och åker skidor med för den delen.
Förresten Ulf är du släkt med giganten Gustaf?

54. Inte bara skjuta...

2010-01-09 15:51

Jag jagar ca70 dagar om året läggar ner minst det dubbla på att stödutfodra ,eftersök på trafikskador ,rycker ut när skabbrävar blivit sedda ,jagar mård mink räv kråkfåglar och nu mårdhundar för att göra det mer gynsamt för tex skogsfågel sjöfågel mm bara stöda rådjuren mm kostar mig tusentalskronor varje år och det finns många som gör mycket mer än mig...Vet "vanligt" folk att vi gör annat än sätta hagel och kulor i vilt...knappast många!Lite å jobba med för förbunden....

53. Konstiga medier ??

2010-01-09 15:51

Det är konstigt att inte medierna är mer intresserade? Dom brukar ju slänga sej över alla andra eländesrapporter som t ex mord, misshandel, vanvård av djur ? Men när en bonde, renskötare eller jägare drabbas av ett rovdjursangrepp så verkar intresset svalt även om dom får både bilder och fakta ???
Men det är klart, eftersom huvuddelen av läsarna och tv tittarna bor i tätorter så är dessa nyheter lika intressanta som att en massaj förlorat 10 getter i somalia.
En familj från tätorten bekymrar sej lika mycket för en rovdjursdödad vaja eller jakthund som en renskötarfamilj bekymrar sej för en cykelstöld i tätorten.

52. Gehör!!

2010-01-09 11:25

Vi har haft Vargen mer än 20-år här i dom Nordligaste delen av Värmland nu!!och vi har skickat bilder och skrivit artiklar till alla tidningar ,vi har inte fått något gehör av dom fakta som lagits fram,men däremot bevarandesidans och olika intresseorganisationer artiklar tas med glädje upp en total förvrängd bild av ortsbefolkningens och markägare djurägare och tamdjursägare och jägarnas dilemma.de fortsätter i vanlig ordning att levera sina åsikter om något de aldrig behöver ta ansvar för.

51. Bra skrivet Ulf Schröder !

2010-01-09 00:09

Ett sätt att låta den ickejagande delen av befolkningen få en liten bild av vad jägarna råkar ut för och ängnar sej åt, är att lägga ut jakttidningar i väntrummen hos tandläkare, vårdcentraler, frisörer och i fikarummet på jobbet.

50. Roland

2010-01-09 00:09

Löshundsjakten kommer under lång tid vara underprioriterad varg om du inte förstått det än. Du kan läsa i nästan vilken politikerdebatt som helst och ingen nämner ens löshundsjakt som ett vargproblem. Fäboddrift kan möjligen få en högre prio. Där pratar vi om inkomstbortfall och höga kostnader för staten. Den är dock inte lika prioriterad som exempelvis renskötsel. Det är just därför det är viktigt att fler grupper än jägare argumenterar och visar på problemen med varg. Skulle exempelvis vilja att kommunala politiker tar upp livskvalité frågor. Tyvärr blir det lite krystat då jägare pratar livskvalité, det blir inte trovärdigt på samma sätt som om en bärplockare eller skidåkare skulle göra det.

49. Till Ulf Schröder

2010-01-08 17:47

Håller helt med dej. Att slänga käft med okunnigt folk vad det gäller jakt eller skogsliv överhuvudtaget, är värdelöst. Speciellt i forum som enbart läses av nästan bara jägare och,som de kallas här, vargkramare. Jag är själv inte jägare men är förvånad över den dåliga information era olika förbund ger ut till allmänheten i vargfrågan. Upplysning är ett måste! Sedan är det nog absolut nödvändigt att få med andra intresseorganisationer för att ge mer tyngd åt olika spörsmål. LRF,Orienterare, ridklubbar osv. Bara några tankar från mej....

48. Dalle

2010-01-08 17:47

Det du skrev om uppluckringen av § 28, är det jag nyligen kommenterat och det är bra precis det Jägarnas Riksförbund för länge sedan redan har föreslagit!
Det är inga problem för mig att du ogillar mina åsikter Dalle. Jag har sedan lång tid tillbaka förstått att du gillar varg mer än jägare.

47. Dalle

2010-01-08 17:46

Har en fråga till dig, blir nu löshundsjakten och fädbobruket i fortsättningen inte utsatt för vargangrepp?
Om ja på den frågan!
Vad var det då för mening att skjuta bort 27?
Att sen jägarna ska få vara med att sätta ut nya vargar!
Jippie vad bra allt blev du, nu så är alla problem ur världen.

46. Torbjörn Eriksson

2010-01-08 15:38

Du skriver att vargen ser hunden som rival i sitt rivir? Då ser vi jägare vargen som rival i vårat rivir ! Vargen har inte ensamrätt att vistas vår natur, våra hundar är en del av oss jägare som vi släpper lösa i vårat rivir!Det är inte vårat fel att vi ser vargen som rival. Varför låta vargen öka antal när det finns jägare med lösa hundar.Ser vargen våra hundar som rivaler ser vi jägare vargen som rival i vårat rivir hel naturligt så enkelt är det!!

45. Ulf!

2010-01-08 15:37

Mycket bra skrivet! Kanske vi till och med skulle kalla Fulufjällsreviret för SÄLENFJÄLLSREVIRET! Då kanske en del av de storstadsbor som några veckor per år nyttjar allmogen till att sätta liftpinnar under rumpan, skulle tänka sig för vid hundpromenaden med lilla familjemedlemmen! Vargen stryker ju runt knuten!

44. Kenneth...

2010-01-08 15:37

Du kanske inte läste mitt förslag om uppluckring av §28?
Du tror inte på breda lösningar, nej du tror i din enfald att både jägare och "vanligt folk" följer din linje och att den för oss någonstans.
-Vargen är inplanterad av illasinnade myndigheter.
-Utrota vargen med gift.
Jag skulle vilja se det upplägget från jägarorganisationerna Kenneth, jag skulle vilja se var det leder oss.
Nej, den enda väg dina "lösningar" för oss är utför och bort från all sans och förnuft i jaktfrågor...men det har du som sagt inte själv begripit än.
Och nej, du har helt rätt, jag tror inte heller på sammarbete med fanatiker, fundamentalister och vilseförda människor, tyvärr är det i denna ruta du målat in dig själv Kenneth.

43. Jägarnas Riksförbund har sedan länge framfört..

2010-01-08 11:53

..förslaget att alla större rovdjur som kommer nära människans bostäder ska avlivas. Är detta en felaktig uppgift lär jag strax bli rättad. Du Dalle har, vad jag kan erinra mig, aldrig värnat löshundsjakten. Nej, jag har aldrig trott att jägarna ska få besluta om förhållandena i vår natur. Däremot hoppas jag på att ansvarskänsla och förnuft, byggt på på korrekta fakta, ska få styra. Breda lösningar har varit Sveriges kännetecken, men jag tror på inte på samarbete med fanatiker, fundamentalister, lögnare och vilseförda individer. Med vargstammens ökning följer en progressivt ökande avsky och hat, det ser vi redan idag. Även det du du skriver om myndigheter måste jag invända emot (märkligt, men nästan allt du skriver har jag invändningar emot). Ingen kan vara mer rätt att kritisera än de som har makten och fattat rådande ordning, dvs. i fallet rovdjurspolitiken, våra myndigheter. För dit räknas väl även vår regering och riksdag? Det är i alla fall dem jag menar.

Tack för mycket läsvärda rader, Ulf Schröder.

42. Dags att reagera och sätta stopp

2010-01-08 09:46

Mycket har slutat förvåna mig när jag läser debatter och kommentarer på tidningar. Alla försök att föra en sansad disskussion är totalt omöjlig, och det är väl kanske inte så konstigt.
Jag menar är det inte bara att titta på vad Vargförespråkarna kablar ut i media. Jägare är allt från Hustrumisshadlare till IQ-befiade råskinn.
Om dessa som blint lyssnar till detta och tar åt sig med hull och hår av allt som sägs, Vem är det som är IQ-befriad egentligen? Är inte mycket av Medias och Bevarande gruppers propaganda verklighets främmande för desa människor? Tydligen inte.
Och vad gör våra Förbund åt detta vill jag gärna veta, Är det inte hög tid att införa Jakt & Jägar informationen i skolorna snart?
Ungdomar som inte har föräldrar eller annan släkt som jagar, fiskar eller liknande, Hur tror ni inte deras sätt att se på jakt och jägare kommer te sig? Hur skall dom få en korrekt över jakten och jägare, Törs vi hoppas att dom skall vara så förnuftiga att dom söker egen information som är opartisk?
Eller skall vi se till att informationen dom erhåller, inte kommer från en anti jägar rörelse som har en helt annan agenda än att ge en korrekt och riktig bild av oss jägare?

Vårt kulturarv
Med tanke på att jakten kommer så långt tillbaka i människans utveckling, borde den inte vara mer värdefull? Även om den utvecklats från att jaga med spjut till att jaga med gevär.
Löshundsjakten är ju redan ett minne blott för många av oss jägare som lever i vargrevir. För att våra hundar skall få jaga på det vis som dom är fram avlade att göra, så måste vi ta oss ibland mycket långt bort för att hitta jaktmarker, tillräckligt säkra för att våra hundar inte skall falla offer för vargens käftar. Något som är nog så ansträngade för ekonomin, men vad gör man inte för att få utöva något som så länge varit en del av ens liv?
Och till dom som bara tror att det endats är någon sorts överklass som jagar. Så är INTE fallet, Skulle tro att andelen Grevar och annat hög status människor hör till en mycket liten skala om man ser till hela jägarkåren. Tyvärr kanske dessa herrar syns mest i det mediala, då helst under den berömda Kungajakten. Men att tro att Kungajakten skall vara någon modell för hur hela jägarkåren i övrigt ser ut är galet fel.
Borde inte Jakten och dess olika jaktformer, jakthundar och liknande, Kultur arvs skyddas eller något liknande? Med den utvekling som man tycker sig skönja, så är väl jakten i framtiden ganska urholkad med diverse förbud och för att inte tala om den något skrala återväxten av jägare.
Om nu vargen skall skyddas, så medför det att vi som jägare också behöver skydda våra intressen. Kanske dags att börja använda oss av samma medel som Bevarande sidan anammat, genom att utnyttja EU:s myndigheter i att överklaga beslut om vargjakten till exempel. Om dom prompt skall ha denna vargstam så får dom ta hela kakan, inte det gottigaste. Att utelämna den bit av "kakan" som innefattar att vi jägare men även många fler grupper, blir hindrade att utöva vårt äldsta kultur arv Jakten, Fäbodbruket, Fisket med mera med mera! Så varför skall inte de Kulturarven vi har i Sverige vara värda att skydda? Det verkar man inte tänkt på. Vildmark i all ära men så stor är vår vildmark inte, så att vi kan hysa en vargstam på flera hundra vargar och samtidigt bevara en levande landsbygd.

Jakten som nöje!?
Många av de högljuda anti jaktröster man hör, pekar på att vi skulle vara någon sorts avart som njuter av att döda för att dödandets skull. Tycker man helt missat poängen i att vara jägare. Helt klart innefattar jakten ett moment då man fäller ett villebråd och tar dess liv, men det görs helt enligt jaktens etiska regler. Så kort lidande som bara möjligt är, Och det efterlever den seriöse jägaren, Och ibland är oturen framme och man kanske får en sämre träff än man ville. Men det finns även regler att förhålla sig till vid sådana tillfällen.
Och hurvida vi har trevlig på våra jakter, Det är klart vi har det trevligt, när vi går till skogs för att umgås inom jaktlag eller bara helt själva uppleva en jaktdag i skogen, med eller utan hund.
Men de som på annat sätt lever ut en livsstil eller fritidssyssla, Har inte dom också trevligt? Känner inte de som går på golfbanan och så ett nöje i sitt golfande? Känner inte heller sportfiskaren ett nöje när han får napp? Eller korplaget i fotboll, som träffas för att sparka boll och umgås känner de inte ett nöje? Eller är det förenat med skam och skuld, att känna ett nöje i sitt utövande av olika livsstilar eller Fritids aktiviteter?
Och att några verkar tro att vi kände någon speciellt uforsik känsla av att jaga varg, må i och för sig ha en aning rätt i sitt uttalande. Vi fick ju träffas och umgås precis som vi gör på älgjakterna. Men till största delen deltog vi i vargjakten för att vi har problem med den. Problem som artar sig i vargdödade hundar och svårt sargade älgar och annat klövvilt, som får gå ibland veckor med infekterade sår m.m efter varg attacker. Och för att lätta på de stora inskränkningar människor som dagligen måste leva med vargen inpå knuten har. Hörde en intervju med en Värmländskjägare på TV8 för ett tag sedan, Det var den bästa jag hört på länge. " Att leva med vargen är en helt annan sak, än att ha en illussion om hur vargen är. För slipper man med att ha och göra med han, dår är det väldigt lätt. " Tycker detta sammanfattar ganska bra hur det är att bo i ett vargrevir.

Som jag efterlyste i min förra insändare, angående krafttaget. Så tycker jag Vargjakten visade sig att vara ett rejält krafttag, vad det gäller att komma samman. Runt 300st jägare som frivilligt går ut och ställer sig i tjugofem minus grader och står där i ex antal timmar för att om möjligt få skjuta en varg i Sörsjö- Transtrandreviret, (som det borde heta) och kanske i och med detta få skapa ett andrum för de som är direkt och indirekt drabbade av detta revir. Tyvärr hade vi inte lyckan med oss denna gång, men en enorm eloge till alla som ställde upp.

Hoppas nu att utvärderingen av den här vargjakten visar att vi har en betydligt större stam, än vad alla tidigare sagt. Och där till hoppas jag att något snart händer för att rädda vår jakt i framtiden.

41. Varifrån har du fått uppfattningen...

2010-01-08 09:38

...om att Jägarnas riksförbund vill "rensa omgivningen från stora rovdjur"?... den uppfattningen är din Kenneth.
Vi kommer ingenstans med din "taktik", det är det det gäller.
Vi vinner ingenting med att kabla ut hat och avsky för vargen, och vi vinner heller inget på att skylla på myndigheter.
Jag kan tala om för dig att det är inte önskvärt att vi börjar ett brett samarbete...det är NÖDVÄNDIGT.
Det är nödvändigt med breda lösningar, för att det i förlängningen kan handla om hela löshundsjaktens existens, och BREDA lösningar är inget man når med bara oss jägare vid bordet.

40. Vilddjur

2010-01-08 09:37

Torbjörn, hur tror du det känns för mina sällskapshundar när vargarna kommer in på vår gård och pissar på tjugo ställen mellan stallet och huset. Den här gården har jag köpt till mina hundar för att de skall få ett lyckligt liv. Hundarna hjälper att bära hinkar och höpåsar och fungerar ibland som handikapphundar. Du vet inte vad du förespråkar om. Varg kommer inte att fungera i Sverige det kan vem som helst förstå, det är ju därför vargstammen skall vara begränsad. Har regeringen fattat ett sådant beslut så beror det på den samlade kunskapen de har om vargen och på vad hur svenskarna vill ha det.

39. Torbjörn Eriksson.

2010-01-08 00:54

Stockholmare, nej inte egentligen, det är i huvudsak sådana som du som har en konstig inställning och är själva problemet. Ensamrätten Torbjörn, kanske inte det men väldigt väldigt många jägare är markägare, av jordbruksmark eller skogsmark oftast bådadera. De har tamdjur och husdjur och nu är det nämligen så att det finns människor som du som menar att det ska finnas varg som skadar och innebär problem och kostnader för dessa, och därför vill slippa dem. Det är sådana som du, empatibefriade och därför hänsynslösa som är orsaken till problemet. Du bestämmer inte hur andra ska ha det, sådant kallas storhetsvansinne. Men så är du också politiker, miljöpartist.

38. Till Calle.

2010-01-07 22:50

Du har en väldigt konstig inställning till djur och natur. En sak är helt klart att jägarna har absolut ingen ensamrätt på det som finns i naturen.Dom äger inte ett djur i vår svenska natur. Att vargen ger sig på jakthundar måste ju bero på att hundägaren släpper sin hund och utsätter den för stora risker när det finns varg i skogen. Det är inte vargens fel, den ser hunden som rival i sitt revir heller som byte. Ni får nog tänka om nu när det har blivit nya förutsättningar inom jakten. Jaga med hund kommer troligtvis inte att kunna göras på vissa marker. Det blir inget överskott på på djur så olyckorna ökar det sköter rovdjuren om som dom duktiga jägare dom är. det är väl inget farligt att gå i skogen eller på elljusspåret. Skyll inte allt på Stockholmare, det är inte deras fel. Vi ska rovdjur i vår natur. Om viltolyckorna ökar få ni jaga rådjur, hjort, älg och vildsvin.

37. EU stöd

2010-01-07 16:45

Har följt debatten på nätet och i tidningar kring vargens varande ett bra tag nu. Jag tror vi måste vända på steken och söka EU stöd för oss själva. Vi som har levt och närt oss av naturen precis som våra förfäder gjort i generationer. De är vi som är utrotningshotade...och bortträngda av vargen! Undrar om vi kunde få inhägnade områden där vi får verka med vår kulturgärning så att löshundsjakten bevaras för framtiden ?
Har gett upp hoppet kring att förändra "svensson" insikt om vargens påverkan på vår natur och dess konsekvenser. EU stöd till oss glesbygdsbor med jakt som livsstil. Vi är snart inga kvar.

36. Dalle!

2010-01-07 16:45

Fas 2 är det att flytta varg?
Fas 3 att sätta ut nya vargar?
Sen så är allt så bra så!
Löshundsjakten och fädbobruket kan sedan
bedrivas utan risk för vargangrepp?

35. Dalle, du förnekar dig inte.

2010-01-07 16:45

Jag känner mig inte alls komfortabel med uttrycket: ”Vargen är ett skyggt skogsdjur, och i skogen bör den hålla till, där vill vi ha den och där kan vi alla acceptera den i rimliga populationer.”, och det tror jag inte Mellansveriges hundförare gör heller. Det betyder ju slutet på vår löshundsjakt. Om du byter ut ordet skogen mot vildmarker där ingen människa har några intressen får du stöd, inte med ditt nuvarande ordval. Men det är väl så Dalle, att vad jägare och speciellt hundförare tycker det är för dig av underordnad betydelse.
Du är välkommen som medlem i Jägarnas Riksförbund om du vill rensa din omgivning från de stora rovdjuren.

34. "Fas 1" är nu avklarad...

2010-01-07 13:33

Vi har bevisat att vi klarar att jaga varg, nu återstår att gå vidare.
Nu är det upp till jägarförbunden att presentera "sin" version av hur vi bör lösa vargproblemet mer "permanent".
Här gäller det nu att få med så många som möjligt på banan, inte bara att "enögt" vurma för landsbyggden, då riskerar man att fastna i detta fack och konstant bli motarbetade av "vanligt folk".
Vargen är ett skyggt skogsdjur, och i skogen bör den hålla till, där vill vi ha den och där kan vi alla acceptera den i rimliga populationer.
Mitt förslag är att nu arbeta för att försöka luckra upp paragraf 28 till något som ser ut på följande vis:
"All varg som uppehåller sig i och i omedelbar närhet av bebyggelse samt runt tamboskap skall tillåtas att skjutas utan krav på vidare tillstånd.
"Personal från länstyrelser skall omedelbart efter skottillfället kontaktas för att utföra en besiktning av djur och aktuell skottplats"
Så om kritiken och motståndet mot vargjakten som framförts i bl.a. kvällspress och TV.
Rovdjurshatare i jägarkåren har själva varit med och bidragit till det läge som råder, inget tvivel om den saken.
Jag har påpekat det innan, och det tål att upprepas: Det är synd att ni inte själva fattar att ni i själva verket sällar er till samma skara som förstör för jägarna i andra lägret (militanta veganer o.dyl.).
För en förhoppning om ett nytt trevligt jaktår och bästa möjliga samförstånd för vår verksamhet.

33. Låt jägarna sköta sig själva

2010-01-07 12:38

Jag tycker att sveriges jägare borde få hålla i och sköta viltvården och avskjutningen på olika arter, varför ska de som sitter bakom ett skrivbord nere i stockholm bestämma om hur vi i de områden som är värst drabbad av rovdjur som t.ex. vargen ska ha det. Det finns familjer i byar som inte kan ha barnen ute själv och leka på gården för det finns varg i närheten, är det så det ska vara? Så länge det finns människor som mår dåligt av det kan de inte ska finnas. Vargen ger sig även på våra jakthundar och när det finns varg finns det ingen som vill jaga med sina hundar och då blir det ingen avskjutning på djuren och då blir det ett överskott på djur i naturen och då ökar viltolyckor, förstöringen av skog och det ska vi inte glömma att skogen är en av sveriges absolut största inkomstkällor. Så ska vargen finnas så måste vi vara medvedtna om vilka konsekvenser det kan bli och ni där nere i huvudstaden kanske skulle få komma och prova på hur det är att leva i ett sammhälle med rovdjur som hindrar oss från att ta våran vanliga promenad i elljusspåret 100 meter från ett bostadsområde p.g.a. att det finns varg och björn i närheten. Så frågan är alltså är det så vi ska leva? Tänk igenom hur det blir i framtiden och se inte bara i nuet när ni fattar era beslut.

32. Bra artikel

2010-01-07 11:44

Debatten är enormt intressantn och artikeln bra skriven.

31. Synliggöra både sidorna

2010-01-07 11:44

Intressant och bra artikel Johan! Man måste synliggöra båda sidorna i denna debatt och inte bara lyssna på det enskilda perspektivet som framställs i kvällstidningarna.

30. Bra artikel

2010-01-07 10:59

men vem läser denna? Håller med Lokungen att våra jägarorganisationer är helt bortkollrade i media. Artiklar och uttalande ska vara i riksmedia, inte i jägarforum. Finns det verkligen inte någon vargkritiker som kan skriva ledare i tidningar?

29. Bra debatt!

2010-01-07 10:59

Man undrar hur bevarandegrupperna tänker.....

28. Bäst med folkomröstning 2010.

2010-01-07 00:56

Låt de drabbade rösta om stora rovdjur kommunvis samtidigt som vi röstar i höst. Då kan det bli demokrati i stället för diktatur! Finns det verkligen internationella avtal om bevarande av stora rovdjur? Löjligt i så fall för inget av dessa är utrotningshotade, det finns hur många som helst österut. Hur förhåller det sig med vildsvin, kommer deras lobbyister också att säga att vi har internationella avtal? Och hur många djurarter som planteras ut illegalt kan vår natur klara?
Jakten på varg, var också ett skämt, på resten av klotet får man använda hagel och slugs och välja vilket djur som borde skjuta vid åtel, men ack, icke SVERIGE,där får vi bara använda klass 1!!

27. Känner ingen sorg...

2010-01-07 00:55

...för att man skjutit av ett antal vargar då mängden uppenbarligen ökat markant det senaste årtiondet.
Känner däremot en större sorg för att jag tvingas lyssna på gallskrikande aktivister, som inte har vett att sopa rent framför sin egen dörr innan de ger sig huvudlöst in i debatten med näbbar och klor.
Dessa personer sitter förmodligen skönt tillbakalutade på ett fik, långt ifrån skogsbrynet, med en latte i ena handen och en rödmålad strumpa i andra och funderar så det knakar över vilka "orättvisor" man ska hojta sig hesa över härnäst.

26. Intressant

2010-01-07 00:55

Intressant artikel Johan!

25. Mycket bra artikel!

2010-01-07 00:54

De siffror som Maria Ripenberg syftar på gäller frågan "Det är viktigt att Sverige uppfyller internationella avtal vad gäller bevarande av stora rovdjur?" I Gävleborg ansåg 81 % av befolkning det och i Stockholm ansåg 95 % det. Frågan gäller alltså inte hur stora populationer som skall hållas och är bara en av frågorna som ställdes i attitydundersökningen. Frågan som Maria Ripenberg refererar till säger heller inget om acceptansen för rovdjur eller acceptansen för uppsatta antalsmål.

På frågan "Tycker om /tycker mycket om att varg finns i Sverige" var 57 % positiva i Gävleborg och 81 % positiva i Stockholm. Inte heller denna fråga säger något om antalsmål! (Man kan ju tycka om att det finns inhägnade vargar).

Om man sedan tittar specifikt på Gävleborg så ser man att 63 % av befolkningen i Ovanåkers kommun vill minska antalsmålen för varg (i Gävle var siffran 25 %). Så visst finns det en stor skillnad mellan stad och landsbygd!

24. Ansvar

2010-01-07 00:54

Jag pratade med några bekanta ifrån Göteborg den här veckan och dom kom med några frågor angående vargens vanor efter att ha läst dagstidningarna. Äter dom några rådjur i månaden var en fråga jag fick!! När jag talar om att ett alfapar även utan valpar dödar 100-150 älgar per år.(nästan samma antal för en flock) blev dom helt förskräckta, men finns det verklig älg så det räcker då frågade dom!! Sen undrade dom om den var akut utrotningshotad, När jag ger dom fakta i frågan svänger dom helt angående den genomförda jakten, Jag tror den desinformation och dom felaktiga uppgifter som står på löpsedlar och nätet tas som sanning av den ickejagande delen av svenska befolkningen. Så det måste komma ut mer fakta till allmänheten ifrån andra än SRF och andra intresseföreningar

23. vargvän

2010-01-07 00:53

jag tycker inte om det jag hörde om en som sköt en varg hane och en hona med 8 valpar. men tycker dom sjuka ska tas bort

22. Medias påverkan.

2010-01-07 00:53

Mkt bra skriven artikel - bara synd att den säkert inte får mer uppmärksamhet än här eftersom det inte på något sätt hjälper vare sig Aftonbladet, Expressen eller övrig kvällspress att sälja mer lösnummer...

Vi har en lagligt reglerad jakt på varg nu och då är det helt uppenbart vilka, med helst polisiär hjälp, ska "jagas" och i detta fall är det INTE jägarna!

21. Fortsätt så Johan Boström.

2010-01-07 00:53

Du har ett stort arbete framför dig om vi ska ha någon jakt att glädjas över i framtiden och allt hänger på rovdjurspolitiken, det förstår alla insatta.
Så här ser jag det. Undersökningar hit och dit till trots, måste makthavarna ändå ta ansvar för utvecklingen i landet. Lika lite som folkomröstningar fått styra hittills kan ännu mindre omröstningar tillmätas avgörande betydelse. Nu har vi sedan blott några månader sett hur våra makthavare har bedömt rovdjurspolitiken framöver. Det råder ingen tvekan om annat än att det är riksdagens vilja att rovdjuren ska fortsätta öka i antal, det gäller samtliga arter. Ja, man har frånsagt sig ansvaret och överlåtit beslutet till Naturvårdsverket som själva nu ska formulera lämpliga målsättningsnivåer för de olika arterna. Vi måste vara klara över det och bedömningen blir då att det är ett svek, av alliansen som före senaste valet lovade annat. Själv ser jag det största sveket i det faktum att riksdagen inte ens vågade sätta ett stopp för propagandan. Det är verkligen hemskt. I stället ska just dessa informationssatsningar utökas för att styra Svenska folkets åsikter i en riktning, mot acceptans av de stora rovdjuren. Det sveket är oförlåtligt. Det är utifrån dessa fakta vi måste fortsätta vår uppgift att sprida sanningen om rovdjurens konsekvenser till svenska folket, tillsammans med andra berörda landortsbor med tam- och husdjur.
Efter att nyss på SVT Rapport fått lyssna på miljöministern om vargjakten slås jag av tanken av att de missade chansen. Om de lyssnat på oss rovdjurskritiker från början, och inte börjat omvända okunniga svenskar till vargälskare (propagandan), hade de sluppit den otrevliga uppgiften de nu själva försatt sig i. Denna fråga om rovdjuren kommer att förfölja vilken regering som än kommer till makten som ett ständigt bekymmer.

20. Vilddjur

2010-01-07 00:52

Bra artikel,klokt skrivet.En jämnförelse,fråga svenska folket om de anser att man skall hjälpa uteliggare och missmbrukare med mat,vård och bostad.Alla skulle svara ja i en ankätundersökning.Sedermera när den som svarat ja,får höra att en sådan verksamhet, eller ev behandlingshem skall startas upp i grannhuset bredvid dem.Då protesteras det hej vilt.Namninsamlingslistor i ett protestbrev skickas in till byggnadsnämden i samtliga fall.Alla vill hjälpa samhällets sämst ställda,men inte bredvid mig! Paralell jämnförelse med vargpopulationerna.Rovdjur och tamdjur går ej att kombinera,Tyvärr.Jag tycker också att alla vilda djur skall värnas,men vargen får inte döda mina tamdjur.Det är inte vargens rättighet.Vargen stryker kring gårdar och hus.Kommer in på gårdar för att söka något att äta.På vargobsen ser man att besöken är mer regel än undantag.Ju fler som drabbas av vargen,ju fler varghatare blir det.Man avskyr inte vargen förrän man själv blir drabbad av dess beteende.Ingen kan kräva att man inte får sörja ett vargdödat husdjur.Det är fruktansvärt hemskt att ha blivit drabbad av vargatack mot husdjur och tamdjur.Om jag blev tvungen att välja mellan hund och varg,så väljer jag hund.Som de flesta i sverige skulle göra,om man konkretiserade vargfrågan och debatten lite mer så kommer sanningen fram.

19. Intressant..

2010-01-07 00:52

Ja det känns mycket intressant.
hoppas bara rätt personer läser detta här. Maria R verkar inte veta vad hon pratar om

18. Tack Johan!!

2010-01-07 00:52

Tack Johan för en fin artikel.
Jag hoppas på ett nytt parti som lyssnar på oss i dom drabbade områdena?och inte till dom som inte är berörda av dessa rovdjur...

17. Vettiga åsikter

2010-01-07 00:52

Strålande artikel.

16. Bra artikel !

2010-01-07 00:51

En mycket bra artikel Johan !
Den skulle verkligen behöva synas i DN, Expressen och Aftonbladet.

15. jag tycker att

2010-01-07 00:51

de två jägarorganisationerna i Sverige som organiserar ca en kvarts miljon jägare ska SKÄMMAS.Om 4-5 000 vargkramare kan dominera ja rent av briljera hela den Svenska massmedia så totalt som nu är fallet å ska våra företrädare skämmas. Det massmediala drevet tillåts att pågå dag efter dag utan att våra företrädare agerar. Mycket dåligt.Så vitt jag kan se måste det bytas ut personal så att medie rapporteringen blir mer objektiv och sanningsenlig. till och med SVT är så indoktrinerat att dom rapporterar om rena lögner dag efter dag oemotsagda. Agera NU

14. rovdjur

2010-01-06 18:08

man kan ju undra om vi bara ska ha rovdjur i skogarna?det finns nog ingen annan än jägarna som vet hur mycket varg det finns i våra skogar nu bättre än jägarna,lär er och lyssna innan ni höjer rösten.det måste ju va bättre att reglera stammen än att dom ska svälta ihjäl eller det kanske är humanare det.det har gått utför i en rasande fart med våra andra djur arter som älg,rådjur m.m och vargen gör ingen som helst nytta.vi som verkligen är berörda har ett helvete.men att sitta i en stad å vråla att vargen är utrotningshotad är ett stort skämt.finns hur mycke som helst i andra länder.kan bara säga att i görsjö reverit,sångens reviret finns 22 vargar kvar.ingen brist här fast 3 har kommit bort..ska vi ha balans i skogen måste det va reglerad jakt.tilldelningen var alldeles för låg här i dalarna.35-40 skulle vi ha haft.då hade det haft lite effekt,när målet från början va 2 varg revir i länet.

13. Calle

2010-01-06 18:07

Det är just därför vi måste bekosta en sådan undersökning själva. Men undersökningen ska inte göras av något jägarorganisation utan det måste vara en fristående organisation.

12. Som man frågar får man svar

2010-01-06 17:02

Att kategorisera svaren/svararna enligt stadsbygd-landsbygd är inte relevant. I utkanten av en stad är förhållandena annorlunda än i centrum, i centrum av ett litet samhälle på landsbygden är förhållandena annorlunda än runt mo-gubbens torp. kategorisering enligt avstånd till närmaste granne, närmaste buss, närmaste vargrevir etc. kunde vara mera relevant om man vill beskriva vilka människor som gillar varg.

11. Hur formulerades frågorna i SLU-enkäten?

2010-01-06 17:01

Jag vill minnas att frågeställningen var om man var nöjd med regeringens ruvdjurspolitik (dvs inte enbart varg) och siffran i "landsbygd" är att 60 % är nöjda medan resterande inte är nöjda. Bland enskilda kommuner i vargrevir finns flera där majoriteten var negativa till politiken.

Inom ramen för politiken finns ju då också beslutet att begränsa vargstammen, där vargjakt är en förutsättning.

Jag har själv debatterat med fanatiska vargvänner som säger på fullaste allvar att vargen ska utvecklas helt fritt i Sverige tills balans uppstår i naturen. Det saknar helt enkelt en hel del insikt i hur påverkan i ekosystemet då skulle bli. Och ska vi då låta skabbdöden ta hand om populationen då den kommer? På naturens villkor alltså.

När sedan Olof Liberg ger svart på vitt i Aftonbladet att dagens samhälle är för påverkat av människan för att vi ska kunna leva på det sättet får man höra att han är partisk (eftersom att Jägareförbundet är en av finansiärerna i Skandulv). Inte ett ord sägs däremot om att SRF, NVV och WWF också står bakom Skandulv. Fanatism är verkligen en farsot.

Älvdalens kommun kan ses som ett Sverige i miniatyr. 98 % av befolkningen i av Fulufjällsreviret berörda byar (inkl. Sörsjön som tillhör Malungs kommun) har skrivit på ett upprop i syfte att begränsa reviret, vilket också givit eko till alla politiker i kommunfullmäktige. Det är ju då helt förkastligt om en majoritet i Falun (länsnivå) eller Stockholm (riksnivå) skulle peka med fingret och säga hur de ska leva sina liv. De här fanatiska vargvännerna är säkert själva heligt förbannade när Bryssel beslutar om hur vi ska leva i Sverige. Man kan åtminstone fantisera att de kan se sambanden.

10. Man tackar.

2010-01-06 16:59

En utmärkt och insiktsfull artikel, det skall bli intressant att följa kommentarerna. Just detta med mördarsniglar är intressant, de är i och för sig en oönskad invandrare men man får tydligen plåga ihjäl dem på vilket sätt som helst för att skydda grönsakslandet. Men jägaren som bedriver laglig jakt enligt regerings och riksdagsbeslut hängs ut i media som hysteriska massmördare.

9. Seriös undersökning

2010-01-06 16:59

Pengar delas ut till olika organisationer för att göra dessa undersökningar. De skall bara omfördelas.Maria Ripenberg skribent på UNT är inget att bry sig om hon har nog alldrig varit utanför en asfaltskant någon gång, hon skriver bara för egen vinning och tar lösrykta skrivelser för att skapa debatt.Hon är helt okunnig vad det gäller jakt.

8. Har du inte lärt dig läxan Johan?

2010-01-06 16:58

Jägarna ska inte ta ansvar för ett djur man aldrig bett om. Ansvaret ska ligga på Riksdag, Naturvårdsverk och Länsstyrelser.
Mot ersättning ska vi naturligtvis ställa upp men ansvaret ska till 100% ligga hos tillskyndarna.
Kom ihåg att det är inte bara jägarna som drabbas. Tar du ansvar för att djurhållare inte drabbas av orimliga, slumpvisa angrepp, att inga barn blir angripna, att ingen är rädd att utnyttja allemansrätten, att ingen drabbas av de sjukdomar som följer i vargens spår.

7. Instämmer delvis Fredde

2010-01-06 16:58

Det skall klart framgå vilka som bor i stadsplanlagt område och vilka som verkligen bor utanför samhällen.Det ska också klart framgå vilka som verkligen har erfarenhet av varg i sitt närområde. Men en sådan undersökning kommer att motarbetas till sista andetaget av Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen och troligen också av Naturvårdsverket. Annars hade man för länge sedan gjort den. Politiska partier, främst MP och VP, kommer också att vara negativa eftersom man hämtar många röster från vargvurmare i storstäderna.
Men just LRF, SJF o JRF vore logiska beställare.

6. Johan Boström !

2010-01-06 16:57

Tack, för en strålande artikel. Du träffar rätt med det mesta.

5. Fakta gäller

2010-01-06 16:56

Att övertyga människor som aggressivt försvarar det dom tror på om motsatser är sannerligen inte lätt. Trots att regeringen använt allt relevant underlag för sitt beslut som ändå var väldigt försiktigt, hävdar fortfarande många att vargstammen är på
väg att utplånas, jag är säker på att inte ens när EU så småningom kommer att meddela att vargjakten inte strider mot några regler, inte ens då kommer vargjaktmotståndarna att tro på detta.
Därför hjälper det inte hur mycket vi än diskuterar med motståndarna härinne mer än det känns bra att få skriva av sig. Det enda som nu går att göra är att våra förbund angriper de organisationer och partier som stått för dessa massiva lögnkampanjer. Det är nog inte så värst svårt att göra bort såväl V som MP och även SRF om man begär att de redovisar det material som så går stick i stäv mot det som våra egna forskare baserar vargjakten på.
Det kommer att bli öppet mål när man tar debatten med motståndarsidans organisationer som då bör vara på bra sändningstid.

4. Hatten av

2010-01-06 16:56

för Johan Boström.Den artikeln gjorde
det inget om det gick att få den publicerad runt om i landet i de stora tidningarna...

3. Fina ord

2010-01-06 16:55

Fina ord som faller i mager jord. De som är för varg lyssnar inte på det örat och har en annan agenda. För ca 20 år sedan var jakten som sådan hårt ansatt i Holland. Jägarna valde att försöka samarbeta sig ur den sitsen och idag finns det inte mycket jakt kvar i Holland. Vad gäller vargen så samarbeta inte med myndigheterna. Låt stammen gå över styr och låt förespråkarna ta hand om konsekvenserna.

2. Känner stor sorg

2010-01-06 16:54

över att årets första dagar innebar att var 10:e varg slaktades i vårt land Känner stor sorg över bilder på leende, stolta jägare flockandes runt en dödad varg. Känner stor sorg över jägarnas inbördes beundran över jaktlyckan, att 1200 män med gevär lyckats döda 27 totalt värnlösa djur.
Känner sorg över att jag är svensk, att svensk naturvård är ett skämt, att jag inte gjorde något innan det var försent.

1. Seriös undersökning

2010-01-06 12:06

Varför kan inte JRF tillsammans med SJF och LRF betala för en undersökning gjort av SLU , SIFO eller annan betrodd organisation (absolut inte i egen regi). Den undersökningen ska rikta sig till medborgare på landsbyggd (under 5000 personer samhällen) där man frågar, gärna med samma frågor som går ut centralt om vad man tycker. I mitt eget län Västerbotten går man ibland ut och frågar men man ska ha klart för sig att enbart studenterna vid Umeå Universitet är fler än inlandets befolkning i Västerbotten. Så om man slumpvis frågar i mitt län är sannolikheten större man frågar en student än en man i Sorsele. Jag vet att dessa undersökningar är ganska dyra men jag tror det kan vara värt pengarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere