• Pinewood

Jägarnas Riksförbund, jakten och vargen

DebattPublicerad: 2010-01-12 14:03

Jägarnas Riksförbund ska vara en renodlad medlemsorganisation som ända från bildandet 1938 värnat om den enskilda människans rätt till jakt- och naturupplevelser. Om detta fortsatt ska vara trovärdigt måste förbundet ”sätta ner foten”.

Det gäller att ta konsekvensen av det uppenbara och odiskutabla faktum att en frilevande vargstam inom områden där människor ska leva och där jakt ska bedrivas, aldrig kan förenas med trygga och njutbara naturupplevelser, varken i samband med jakt eller andra för landsbygden traditionella aktiviteter.
Jägarnas Riksförbund måste därför en gång för alla ta ställning i frågan om den enskilda människans rätt till jakt- och naturupplevelser även ska gälla inom de stora områden av Sverige, där vargetableringen i praktiken har raderat ut alla förutsättningar för detta.
Hittillsvarande förslag i vargförvaltningsfrågan kommer inte att innebära förändringar som ger jägarna inom varglänen jakten tillbaka.

Samma vargområden även i framtiden
100 vargar, 200 vargar eller 300 vargar blir ointressant för människorna inom de områden som får ”nöjet” att hysa dem? Och all kunskap pekar ju på att dessa områden i huvudsak kommer att vara de samma i framtiden som idag! Omfattningen av den nu genomförda vargjakten kommer inte att förändra villkoren för jägarna inom vargområdena överhuvudtaget.
Och förslaget att ersätta ett antal av de vargar som nu skjutits bort med nya, kommer om det genomförs, som de flesta borde förstå, att ytterligare öka motståndet. Att vi som medlemmar i förbundet dessutom skulle engagera oss i arbetet för att få människor i berörda områden att acceptera nya inflyttade vargar, faller på sin egen orimlighet. Det är ju som att sälja biljetter till sin egen avrättning.

Kan inte acceptera varg
Skall värnandet om den enskilda människans rätt till jakt- och naturupplevelser omfatta hela Sverige, måste Jägarnas Riksförbund tydligt klargöra att vargförekomst, med hänsyn till de stora inskränkningar detta innebär för människor inom drabbade områden, inte kan accepteras inom någon del av landet där människor ska leva och verka.
Det ofta hörda argumentet om att vargen är ett lokalt problem och att andra områden i landet har andra problem, blir för människor som genom vargetableringar förlorat sina möjligheter att utöva jakt, ett slag i ansiktet. Vilket annat problem kan för en jägare jämföras med att inte kunna bedriva jakt överhuvudtaget? 

Rätt till jakt- och naturupplevelser
Jägarnas Riksförbund måste i vargfrågan ställa sig på jägarnas sida och stå upp för målsättningen om den enskilda människans rätt till jakt- och naturupplevelser. Ingen annan jägarorganisation kommer att göra det!
Alla jägare inom varglänen, men framförallt de som är medlemmar, (drygt 40 procent av förbundets medlemmar) skulle välkomna ett tydligt ställningstagande huruvida förbundet är beredda att ”sälja ut” jägarna och jakten inom de av varg hårt drabbade länen till förmån för den politiskt korrekta uppfattningen att vi ska ha en vargstam eller om förbundet ställer sig bakom den enskilda människan i kravet på rätten att återfå sin livskvalitet, som innefattar möjligheten att kunna utöva meningsfull jakt. En ”fackförening” för jägare kan inte komma förbi den frågan.
Jägarnas Riksförbund måste för att behålla sin trovärdighet solidariskt ta ställning för ALLA jägare och för jakten i HELA Sverige!

Hög tid att tala i klartext
Det är hög tid att börja prata klartext och att nämna saker vid deras rätta namn! Accepteras frilevande varg i de områden där stammen idag i huvudsak finns, accepteras också att jakt- och naturupplevelser är något människor i dessa områden får uppleva via TV, tidningar och böcker. Detta är den sanning som Jägarnas Riksförbund som jägarorganisation måste förhålla sig till och bestämma den framtida inriktningen utifrån. Det finns mig veterligen ingen plats i världen där frilevande varg går att förena med lösa hundar eller ens bundna s.k. gårdshundar. Inga pinglor eller taggförsedda västar ändrar på detta. Och därmed har de svenska jakttraditionerna inom vargområdena förpassats till historieböckerna.
Hur ska jägarorganisationerna möta detta?

Ta lagen i egna händer?
Inom varglänen har frågan kommit till vägs ände där kompromisser inte längre ”biter”. Hederliga människor ska inte behöva försättas i en situation där alternativen är att ta lagen i egna händer för att hävda sin rätt till ett tryggt och kvalitativt bra liv eller att helt enkelt ge upp sina största värden i livet och söka sig till andra livsmiljöer. Maktapparatens hantering av rovdjursfrågorna raderar sakta men säkert ut begreppen ”en levande landsbygd” och ”ett öppet landskap”. Hade inte våra förfäder varit så klarsynta och beslutsamma i sin uppfattning om vargens påverkan på deras livsvillkor och agerat utifrån detta, hade dessa begrepp troligen aldrig myntats.

En fråga för medlemmarna
Det är viktigt att komma ihåg att ett Jägarnas Riksförbund som ”sätter ner foten” faktiskt inte är något annat än vi medlemmar, genom de ombud som väljs till distrikts- och förbundsårsstämma, som beslutar om så ska ske. Det är alltså genom de ombud som distrikten väljer till förbundets årsstämma som medlemmarna avgör förbundets inriktningar och målsättningar. Det gör varken förbundsstyrelse eller tjänstemän. Det är alltså varken förbundsstyrelse eller tjänstemän som ska ”sätta ner foten”, utan vi medlemmar som ska inse och agera utifrån det faktum att Jägarnas Riksförbund är alla vi medlemmar. 
Ska Jägarnas Riksförbund ”sätta ner foten” och försvara allas rätt till jakt- och naturupplevelser genom att säga nej till en frilevande vargstam inom befolkade delar av Sverige, krävs alltså ingenting annat än en stadgeenligt inlämnad motion till förbundsårsstämman, som en majoritet av distrikten genom sina ombud, i solidaritet med de jägare och medlemmar som förlorat sin jakt, stödjer.

Den enda vägen
Då har Jägarnas Riksförbund solidariskt och på ett demokratiskt sätt ”satt ner foten” i försvarandet av jakttraditionerna och stått upp för målsättningen om den enskilda människans rätt till jakt- och naturupplevelser. Och detta har sedan den valda förbundsstyrelsen och anställda tjänstemän att förhålla sig till.
Jag vet och förstår naturligtvis vilken uppförsbacke det är innan man kan komma i mål med en sådan målsättning men jag är också övertygad om att det inte finns någon annan väg som leder till att den enskilda människan i alla delar av landet kan uppleva jakt- och naturupplevelser enligt gamla svenska traditioner.

Kjell Dahlin, Storå, nybliven pensionär och som det känns snart f.d. jägare

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

54. Mycket bra skrivet Kjell

2010-03-05 09:54

Vi som bor i glesbyggd eller sysslar med jakt ska inte behöva acceptera
vargens härjningar.Varför inte ha en medlems omröstning om vargens vara eller inte vara för att sedan lämna till politikerna.

53. Återigen.

2010-01-20 12:14

Mycket bra, och tydligt, skrivet, Kjell Dahlin.

52. Så ditt sätt Kenneth...

2010-01-20 11:02

Att värna om allmogens och markägarens rätter och möjligheter till den fortsatta jakten är att utrota rovdjuren?
Att ösa överdrifter över oss?
Och att lägga ut gift?
Skulle dina personliga fobier vara högintressant läsning för jägare?
Varför inte prova ett forum för kemister i stället?

51. Apropå alarmism Feynman...

2010-01-19 20:59

Är det dina egna små noveller du tänker på?

50. Nej Dalle.

2010-01-19 20:59

Din "verksamhet" vill jag inte befatta mig med, den intresserar mig inte det minsta. jag värnar om "allmogens" och markägares rätt och möjlighet till fortsatt jakt. Du svamlar endast om vargar.

49. Är det inte ett endaste litet dugg intressant...

2010-01-19 13:41

För dig att så många som möjligt av "vanligt folk" kan acceptera vår verksamhet?
"Min propaganda" består till skillnad från din av inspel och synvinklar från andra håll Kenneth, ointressant i ett jaktforum?
Man bör bara lyssna till sig själv?
Ja tyck du det om du vill, fortsätt du att "tycka om" och hissa upp dina egna värderingingar i topp.
Att flaggan kommer högt, det spelar ingen roll Kenneth, alla kan hissa, men din hänger rakt ner.

48. JL 2010-01-16 08:00

2010-01-19 13:41

JL älskar att framställa sig som idealisten, den troende ekologisten, som med sin tanke styr verkligheten. Han ser ned på dem som inte vill ha varg i Sverige, ty dessa är enligt JL materialister. För honom är det värde varg har i hans tankar det enda värde som betyder något, bondens slit med att bärga skörd och sköta sina djur är enligt JLs tankegångar endast uttryck för värdelös materialism. Därför är, enligt JL, vargens abstrakta värde oändligt mycket större än de materialistiska förluster vargen skapar för landsbygdens människor. Dock kan inte JL förneka att den mat han stoppar i sig, de kläder han har på sig och den dator han skriver på är materia. I denna vargatid härskar återigen en galen –ism, ekologismen. De produktiva människornas rättesnöre, det sunda förnuftet, är satt på undantag och hånas av ekologisterna.
Men ideologier dör, för ett år sedan härskade klimatalarmismen oinskränkt, nu ligger den i sina dödsryckningar. Detta trots att journalister till sin läggning är alarmister och klimatalarmismens utsagor spreds över världen av journalister, utan att de tänkte en enda kritisk tanke.
Nu kunde man hoppas att klimatalarmismens död borde får journalister, politiker och vetenskapsmän att nyktra till även i frågan om miljön. Reaktionerna på vargjakten visar dock att än är ekologismen stark och JL kan fortsatt njuta av abstraktionen vargens värde. Men på landsbygden flyter blodet från bondens vargdödade djur och det är materia.

47. Du har alldeles rätt Kjell Dahlin.

2010-01-18 23:05

Tack för en välskriven sammanfattning om en rimlig fortsättning. Om du följt detta forum ett tag vet du att min åsikt är densamma som din egen. Nuvarande faunapolitik kommer att betyda slutet på allmogejakten i landet. Det är också helt betydelselöst för vår övriga fauna och arten varg att hysa några få i Skandinavien, det är helt enkelt endast dumt. Att tillfredsställa några naiva okunniga individer som säger sig uppskatta vargyl, kontra alla bekymmer vargen orsakar, är inget att kompromissa om.

Så några ord om Dalle, vart tar han kraften ifrån? Han skriver med formuleringar som visar att han varken är markägare, medlem i Jägarnas Riksförbund, hundägare eller jägare. Han har däremot tydligt givit rovdjurspropagandan en signatur, på ett jägarforum, vilken dålig smak.

46. RFeynman

2010-01-16 09:59

Ja det är riktigt, vargens värde sitter i människors huvuden, precis som andra ”vackra tankar” om våra djur och vår jord, och människor också för den delen. Ser du någon annan förklaring till alla de protester som kommer efter senaste tidens vargjakt? Vilka värden som uppväger andra är subjektivt.

45. JL – vart tog himlen vägen?

2010-01-15 23:06

Förr i tiden så fanns gud i himlen, nu är det svårt att få barnen att tro på detta, de vill i så fall gärna veta i vilken galax gud håller till osv. Därför så är det moderna budskapet att gud finns inom oss var och en. Då blir det ju genast svårare att belägga prästerna med lögn.
Ekologisterna som till exempel JL, brukade alltid förr hävda att vi var tvungna att ha varg på grund av vargens ekologiska nytta, ibland drog man även till med evolutionär nytta. Bytesdjuren skulle få svåra genetiska skador om det inte fanns varg, var påståendet. Nu har man tvingas acceptera att vargen i Sverige inte bidrar med någon ekologisk eller evolutionär nytta. Man håller även på att fasa ut begreppet existensrätt – det är ju vissa besvär med vem som skall garantera denna rätt och om den existerar oberoende av människan osv. Så den moderna tankegången som JL framför är att vargen inte behöver vara nyttig men att den trots allt måste ha ett värde som finns i vissa människors huvuden! Vad jag kan se så inte uppväger vargens värde i JL:s huvud det värde som tamdjuren har för bonden, det värde villebrådet har för jägaren, det värde det har för barnen att kunna vara ensamma i skog och mark eller kunna gå till skolbussen utan rädsla, det värde det har för äldre att våga till skogs och hämta bär osv.

44. Nytta? ...Hillbilly

2010-01-15 15:01

Min uppfattning är vargen inte fyller någon större funktion eller nytta för oss människor. Vilda djur finns inte till för vår skull. Det värde människor ser i vargen sitter i våra huvuden, vilket inte nödvändigtvis behöver vara mindre värt än mer konkreta värden.

43. En fråga

2010-01-14 23:10

Har ni på J&J nån färsk beräkning på vad det kostar att ha rovdjuren/årligen?
Om det finns någon som gjort detta?
Docent Mattias Boman på Umeå universitet gjorde en beräkning på 500 av varje björn,varg osv. 1993.
Man kanske skulle visa upp för allmänheten var det kostar årligen att inhysa dessa djur.
Då man många gånger ställer sig frågan att pengar verkar inte vara något beskymmer i dessa sammanhang.
Vad kostar 1 helikopter och pilot per timme,märkning flyttning av varg,kostnad/ Dna analys per varg Björnprojektet inom renbetesområden, tamboskap som blir rivna, löner för dessa naturbevakare,ersättningen för tamboskapsägare/renägare för rovdjursrivna djur.
Vargforskningen ja allt inom rovdjursområdet och dess kopplingar dit, LST NNV osv.
Jag med flera skulle tycka att detta vore intressant att få fram fakta uppgifter inom detta område.

Svar
Nej, vi har ingen sådan beräkning. Frågan är om det ens går att göra en heltäckande sådan, eftersom det är många subtila samhällseffekter som man kanske måste räkna på (Det är till exempel lika svårt att beräkna värdet av jakten). Du nämner ju själv en del möjliga "hårdfakta" och en del av detta har vi berört i olika artiklar. Men vi ska ha din fråga i åtanke, det lovar vi.
Dan T/red

42. NYTTA!!

2010-01-14 23:05

Det finns bara en sak som vargen är bra på?och det är avföringen han sprider i skogen?men nu är den heller inte bra för dvärgbandsmaskens härjningar,,Varför ska vi ha vargen för!!och glöm mångfalden...

41. Anette

2010-01-14 09:10

Ni måste nog också sluta projicera era romantiska drömmar om landsbygden som nån sorts gratis nationalpark.I ett demokratiskt samhälle måste väl folket på landsbygden ha samma rätt som ni har haft att exploatera, skaffa välfärd och arbetstillfällen.

40. Tyskterrier och Roland...

2010-01-14 09:09

Det är inte jag som jämför kostnader, denna löjliga jämförelse brukar ni börja er argumentation mot rovdjuren med.
Alla djur "kostar" att ha, så är det.
Men det var inte mej och mina åsikter det handlade om här...
Vad är ett människoliv värt, och vad är ett förstört människoliv värt?
Hur många älgdödade och älgskadade människor har vi exempelvis haft dom senaste 60 åren?
Är det "värt" att ha älg i skogarna för detta?
Är köttet från frilevande älg värt så mycket för oss att vi kan acceptera 100 tals dödsfall för att få det? Svar: Nej
Behöver vi detta kött för att överleva i dag? Svar: Nej
Vad "kostar" 200 vargar jämfört med 300 000 älgar oss egentligen?
Dom här frågorna ställer sig människor som inte jagar eller har något intresse av jakt, var så säkra.
"Vanliga människor".
Ni kanske inte ännu har fattat att raderna jag skrev var från ett annat perspektiv, nämligen från jaktmotståndare och "vanligt" folk, inte från mina personliga åsikter.
Rena jaktmotståndare kan vi glömma, dom kan vi aldrig få över till våra värderingar.
Däremot är det väl av största vikt att så många som möjligt av "vanligt folk" kan acceptera vår verksamhet?
Och skall dom göra det är det inte bara viktigt, utan nödvändigt, att vi framför "rätt" argument för våra intressen.

39. Dalle

2010-01-13 23:36

Hur gärna du än vill så kan du inte
jämföra klövviltets kostnad med vargens.
Klövvilt genererar långt mycket mer tillbaks än vad de äter för,medan vargen endast kostar,kostar och kostar...inte en endaste krona,eller fördel för den delen, kommer tillbaks till samhället...

38. Feynman är tillbaka..

2010-01-13 23:36

..och nu är han arg! Igen..
Du försvann från tråden härom veckan precis när du skulle avslöja hur inplanteringar av varg har gjorts. Vi skulle slippa tro eftersom du VISSTE. Var det inte så?
Är du förresten bekant med Eilert Gezelius i Boden? Ni verkar rätt så lika på något sätt.

37. Dalle

2010-01-13 17:17

Jag tror du behöver ta dig en fundering över din egen trovärdighet. Den verkar vara körd i botten.

36. Om du inte förstår skillnaden, RMM...

2010-01-13 17:17

...i att förlora någon eller något till ett skadedjur som har dragits in på felaktiga och lösa boliner är det inte mycket mening att diskutera med dig. Ni brukar ju säga att varför bry sig om björndödade eftersom fler dödas av getingar. Jag skulle kunna säga. "Varför jaga pedofiler, trafiken tar ju mångfalt fler offer." Eller hur mormor?
Eftersom rävens dvärgbandmask är farligare per drabbad ska vi strunta i den mycket större faran att få in hundens dito i hela den svenska naturen? Resultat är i alla fall det samma. Bär och svamp bör inte plockas.

35. Jakten och vargen

2010-01-13 15:39

Stort tack till Kjell Dahlin! Du skriver precis vad vi i varglänen har försökt att påtala till förbundet under en lång tid.Förbundet är medlemmarns språkrör gentemot riksdag och regering och samtidigt jägarnas "fackförening" och bör då ta ställning för ALLA jägare och HELA landet. Hög tid att "sätta ner foten" till medlemmarnas hjälp. Om inte detta görs behövs snart inget Jägarförbund då inget vilt finns att jaga.

34. rovdjursförenigen

2010-01-13 15:39

jo du mormor o Dalle en fråga har Rovdjursföreningn någon blogg men ni svarar aldrig på den frågan??

33. Dalle

2010-01-13 15:38

Få höra nu vad klöviltet kostar årligen kontra hur många Miljarder det kostar att ha Sveriges alla rovdjur i skogen, förlåt det var ju där dom igentligen skulle hålla till.
Först sitter du och talar om för oss hur mycket varg vi ska ha i detta land, för att senare beklaga dig angående klövviltet.
Ja det säger ganska mycket i vilket klientel du tillhör.
Att du ger sken av du ska vara en jägare,ja det är du nog ensam om att tro på.

32. Till Anonym

2010-01-13 15:15

Tack för tipset!
Vad tror du om lama-uppfödning?

31. Anette!

2010-01-13 14:23

Jag har ett tips till dig. Köp dig en fastighet i ett vargrevir. Prisnivån lär nog tilltala dig. Starta ex. får eller hjortuppfödning i stor skala. Då får du vara ute i naturen hela dagarna om du vill. Inkomst genereras och du kan få ditt lystmäte av djuren omkring dig. Det är upp till dig att börja, så jobb lär det inte fattas. Det är bara den egna oförmågan som skulle kunna stoppa dig. Lycka till!

30. Det handlar inte om...

2010-01-13 13:40

Jägarförbundens trovärdighet mot sina medlemmar, det är mycket värre än så, feynman.
Det handlar om alla oss jägares trovärdighet gentemot resten av befolkningen.
Vad vi än tycker om vindarna som blåser här och nu, så måste det finnas och givas utrymme för kompromisser.
Välj själva, det är 2010 inte medeltid.
Vi har inte den minsta möjlighet att komma vidare med den "grottfolksmentalitet" som präglar vissa inom jägarkåren idag.
Vi måste vara trovärdiga i vad som sägs från jägarhåll.
Att gå omkring och tro att alla som inte sysslar med jakt och lantbruk är dumma i huvudet och inte fattar sitt eget bästa är fel taktik, det kan ni vara säkra på.
Med exempelvis Calles argument skall alla rovdjur bort, här gäller det inte bara vargen, var så säkra på det också.
Det finns massor av djur som äter upp "vår föda".
Det skulle vara kul med en jämförelse, och då snackar vi pengar, vad klövviltet äter upp varje år.
Detta är inget försvar för vargen, den som nu trodde det, bara en förmåga att se det alla normala människor borde vara kapabla att se.
Nämligen att "Vi mot dom" inte kommer att fungera.
Jo förresten, det funger nog som extra tändvätska till alla "naturmuppar" och "vargkramare", men det är också det enda.
Igen, det handlar om jägarkårens trovärdighet gentemot resten av befolkningen, och dit kommer vi aldrig med er filosofi.

29. Anette

2010-01-13 13:40

Ni måste nog också sluta projicera era romantiska drömmar om landsbygden som nån sorts gratis nationalpark. I ett demokratiskt samhälle måste väl folket på landsbygden ha samma rätt som ni har haft att exploatera,skaffa välfärd och arbetstillfällen.

28. Calle! Jag tycker inte….

2010-01-13 13:39

….det är någon skillnad om hunden får tas hem i plastpåse p g a att den dödats av varg, älg, björn, vildsvin eller av någon annan anledning dött i samband med jakt.
Som förälder i glesbygd, så är skjutsandet av barn till olika aktiviteter oftast ett måste. Risken att något ska hända när man färdas i bilen, är f ö mångdubbelt större, än att vargar skulle ge sig på barn som går till skolan, eller går och hälsar på sina kompisar i närområdet.
Fortfarande är risken för den farliga varianten av dvägbandmask ska komma från norr, betydligt mindre än att den kommer in från söder, t ex via dåligt avmaskade hundar som importeras från utlandet, eller som förs mellan Sverige och Danmark.

27. Helena

2010-01-13 13:37

När slutade människan att va en del av naturen och bli åskådare? Hur gör vi med vägar, golfbanor, hus, mm mm? Vad är natur och inte?
Ska människan lämna naturen ifred så borde vi hypotetiskt ta kollektivt självmord och lämna plats för alla djur och naturen!
Vart går gränsen till att inte störa djurlivet enl dig? Vart går gränsen? Stockholms innerstad eller förorten? Nja tror att djurlivet va först även där! Vem är det som gett dig rätt i att ta plats i naturen?

26. Helena

2010-01-13 12:20

Har vi då rätt att avskärma mark för odlingar eller djuruppfödning? Har vi rätt att fälla träd och bygga hus. Har vi rätt att anlägga vägar? Självklart att den markägare som ställer mark till förfogande för viltet att leva på har rätt att skörda av räntan.
Varenda gnutta mat som har framtagits på torra land har inneburit ett intrång på det vilda livet.
Nästa gång du går och handlar mat försök att tänka hela kedjan vad som hänt innan den ligger snyggt paketerad i din shoppingvagn.

25. Stad och landsbygd

2010-01-13 12:20

Jag tycker att vi stadsbor har all rätt att vara med och bestämma om hur förvaltningen av varg ska se ut. Vad kanske inte många förstår är att skiljelinjerna mellan stad och land inte är så stora. I staden bor många människor som liksom jag själv har djur och natur som största intresse och som inget hellre skulle vilja än att bo i tassemarken och gärna i marker med vargrevir. Det som hela tiden hindrar är att vi vill kunna försörja oss och i glesbygden finns inga jobb. Detta tycker jag är den största frågan ni har att ta tag i ni som bor på landsbygden. Att bara prata om kulturarv och traditioner är ju som att bita sig själv i svansen lite grann. För att få företag och nytänkande människor att vilja/kunna flytta ut krävs vilja till förändring. Jag tror inte att landsbygden i framtiden kommer att se ut som den gör idag. Vi måste sluta projicera våra romantiska drömmar om landsbygden som en skyddad verkstad där tiden står stilla. Det gynnar inte ett levande Sverige.
Statistik för jaktkort visar att en hög procent nya jaktkortsinnehavare kommer från tätorter. Räknas dessa också som stadsmuppar eller har man som jägare större rätt till naturen en som icke-jägare?
Det mest slående är att licensjakten på varg som ju antogs skulle höja acceptansen för varg snarare eldade på alla märkliga 0 - visionärer som ju finns en del av på denna sida som ju på en del ställen hotar med att ta saken i sina egna händer = grovt jaktbrott. Patetiskt..

24. Allmänheten skyr vargmarker

2010-01-13 11:01

Staten, kyrkan och några bolag äger tillsammans med ett litet antal stora enskilda skogsägare långt över hälften av svensk skogsmark. Bland dessa finns det säkert några som vill ha varg därför att vargen dödar älg, hjort, rådjur och bäver. Dessa storägare ser det snarare som en fördel att allemansrätten blir värdelös eftersom ingen törs utnyttja den på grund av rovdjursfara och fara för att bli smittad av farliga parasiter och rabies. Man slipper på så vis att folk springer på deras marker. Jakten kan dessutom då upplåtas som turistjakt där turister som åtföljs av guider får skjuta enstaka trofédjur. Jägareförbunden representerar jägare och bland jägare så är jag övertygad om att långt mindre än en procent vill ha varg på jaktmarken där de jagar. Vargen gör att i stort sett att all hundjakt blir omöjlig och därmed upphör även all sidoverksamhet som är knuten till jakthundar.
Den enda möjliga policyn för ett jägarförbund är att kräva noll vargar i Sverige. Just nu så krälar båda jägarförbunden omkring och letar efter något sätt att tillfredsställa både staten och medlemmarna samtidigt. Så länge staten delar ut jägarnas pengar och kräver att jägarförbunden skall ”informera” om vargen, så kommer det inte vara möjligt att både arbeta i medlemmarnas intressen och tillfredsställa statens krav på att förbunden skall arbeta för att jägarna skall gilla stora rovdjur. Ty problemet är att ”informationen” behöver inte vara sann, däremot är det statens krav att ”informationen” skall vara ”korrekt”, dvs. den skall öka jägarnas acceptans för varg. Men vargen är ett rovdjur som människor aldrig har accepterat och aldrig kommer att acceptera i sin närhet.
Så skall jägarförbunden ha trovärdighet hos sina medlemmar, jägarna, så måste man tacka nej till statens judaspengar och i stället arbeta för jägarnas intressen, dvs. noll frilevande varg i Sverige.

23. Nej till jakt på varg

2010-01-13 10:46

Vem är det som säger att människan har rätt till jakt!? Det är en föråldrad nöjessysselsättning! Låt naturen vara ifred!

22. Så Dalle och Roslagsmormor

2010-01-13 10:43

Ni tycker att det är helt korrekt att skicka sina djur till destruktion, att bära hem sin hund i en plastpåse, att många inte längre våga använda skogen som förr, att barn skjutsas av oroliga föräldrar, att vi accepterar dvärgbandmaskarna som ett acceptabelt pris för att höra vargyl.
Ni har tidigare antytt att ett dödsfall från rovdjur vart femte år är ok.
Bra att vi klarlägger detta.

21. Ett ord i rättan tid

2010-01-13 09:24

Bra Kjell! Du har gjort ett fint arbete och lämnat över stafetten till oss medlemmar och våra årsstämmor. Du pekar på våra demokratiska möjligheter att verka inom vår organisation. Vi vill alla att förbundet ska verka för oss medlemmar. Distrikten i Västmanland och Värmland har tagit klar ställning i vargfrågan, andra har inte vågat eller lyckats att samla distriktens opinioner. Årets stämmor i avdelningar, distrikt och förbund ger oss en bra möjlighet att påverka vårt förbunds framtida aktiviteter i rovdjurfrågorna. Ta upp frågorna, diskutera och fastställ er egen policy. Vårt förbund består av oss och ska på sin stämma läsa av distriktens ställningstaganden. Hjälp dem att utforma vår syn på framtidens jaktpolitik. Jag vet att mycket beslutas över våra huvuden, men om inte du och jag talar om vad vi vill på våra stämmor, får förbundet inte rätt inriktning på det framtida arbetet.

20. Lysane

2010-01-13 09:23

Debattinlägget var lysande och det är en nödvändighet för förbundsstyrelsen att ta till sig medlemmarnas inställning. I annat fall kommer fallet att vara lika tungt som för Jägareförbundet. Dom är politiskt korrekta och mer rädd om sitt allmänna uppdrag än om sina medlemmar. Dom klarar sig utan medlemmarna men inte utan uppdraget för då får dom sparka de flesta av sina tjänstemän. Låt det aldrig ske i Jägarnas Riksförbund.

19. Calle, en kvalificerad gissning...

2010-01-13 09:23

Allt du skriver i "din nollvision" bygger på rädsla och fobier.
Människor med dessa känslor bör för sin egen skull inte bo "på landet" utan i stan (som om det nu skulle vara säkrare?).
Du upprepar själv hela tiden att DU inte hyser någon rädsla för varg, samtidigt som försöker skrämma upp andra med dina överdrifter, alla exemplen i ditt inlägg var prov på dessa överdrifter.
Så vi jägare, inklusive dig har inget att frukta, men övrig befolkning skall darra för vargens härjningar menar du?
Nej Calle, det håller inte, lägg av eller försök åtminstånde sansa dig.
Jag har aldrig skrivit att jag vill ha mer varg.
Nu har vi fått licensjakt på varg, något som majoriteten av jägarkåren önskat, låt oss nu utvärdera detta.
Låt också detta få ta den tid det tar med en riktig utvärdering.
Vad jag skrev var att det under omständigheterna som råder kanske vore en klok strategi att vi jägare accepterar ett par hundra vargar i landet?
Vad är det för "fel" på oss annars?
Skulle vi vara den enda jägarkåren i världen som inte kan acceptera frilevande rovdjur, varför då, och på vilka grunder då i så fall?

18. Det verkar inte vara många då Calle…..

2010-01-12 22:50

….som har gått på din skrämselpropaganda, trots dina idoga försök.

Idag får ungdomar bl a lära sig kritiskt tänkande, och de flesta är så pass kloka att de vet att man inte BOTAR rädsla med att ta bort orsaken.

För riktig bot, är det helt andra metoder som gäller.

17. Dalle

2010-01-12 22:50

Som du ser är det fler och fler som börjar genomskåda dig!

16. Dalle

2010-01-12 22:50

Jag trodde att den sk. Allemansrätten (som kom med fritidsbetänkandet 1941) innebar att du fick gå på annans mark,t.o.m. plocka bär och svamp på annans mark under förutsättning att man respekterade markägarna-inte bröt kvistar o.s.v.Jag har aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att allemansrätten ger turister och gäster i våra skogar rätt att tala om vilka viltstammar vi ska ha på vår mark. Allemansrätten är lika unik som den svenska avundsjukan-var rädd om den.

15. Till Dalle

2010-01-12 22:50

Och var ska vargarna finnas anser du?

14. Dalle

2010-01-12 21:05

Jag är ingen 0-visionär och har ingen aning om hur många vargar vi ska ha i sverige, men stör det inte dig att förmodligen i princip alla som vill ha mer varg är folk som inte skulle våga vara ensamma i skogen i två timmar alldeles oavsett om det skulle finnas varg eller inte?

13. Dalle

2010-01-12 21:05

Vad har du för hund eller med debatten att göra att du är flink att skriva har jag sett att du inte heller är jägare syns med men vart vill du komma med ditt inlägg?

12. Männsklig mångfalld

2010-01-12 21:05

Hörde idag att dom har problem i Stockholm med visningsinbrott i lägenheter om dom blir över 210 som bryter sig in kanske polisen kan börja ta fast dom och sen kan vi ju sätta in nya brottslingar med friskt dna

11. Min nollvision RMM

2010-01-12 21:05

Ingen ska behöva skicka resterna av sina djur till destruktion istället för matbordet. Ingen ska behöva bära hem resterna av sin hund i en plastpåse.
Ingen ska avstå från att plocka bär eller svamp därför man är rädd att möta varg eller björn på smultronstället. Ingen ska behöva skjutsa sina barn av rädsla för rovdjur.
Ingen ska behöva känna sig tvungen att flytta från hus och hem som bebotts i generationer pga rovdjur.
Och ingen ska behöva om 20 år undersökas för cystor av bandmask i lever, lungor eller hjärna.
Är det något som du vänder dig emot i den nollvisionen?

10. Jaså Seleborg!

2010-01-12 21:05

Det är vad du roar dig med när du går ut alltså, skrämmer turister. Jaja, alla har vi våra egenheter.

9. För er som har 0-visionen i tankarna….

2010-01-12 18:07

….så kan det vara värdefull att titta på Aftonbladets SIFO-undersökning igen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6396114.ab

Bara mellan 0-6% säger sig INTE vilja ha några vargar alls och flest i den kategorin kan man hitta i Småland/Öland/Gotland. Inte som man skulle tro, i områden där det finn mer gott om varg.

8. Anders Ljung.

2010-01-12 18:07

Var i mitt inlägg kan du läsa nollvision? Vi bor i landet "lagom" och då ska det vara lagom med varg, så lagom att även vi som bor i glesbyggd ska kunna utöva våra intressen, eller hur? Delar inte J&J samt JRFs ledning medlemmarnas önskan?

Redaktionell kommentar:
Debattören Dahlin vill ”säga nej till en frilevande vargstam inom befolkade delar av Sverige”. Du stöder hans inlägg och undrar om JRF-ledningen inte jobbar enligt medlemmarnas önskan. Jag gjorde bara ett påpekande hur frågan om nollvision behandlats, eftersom det egentligen är där Dahlins argumentation landar. I övrigt är det bara att gå in på JRF-sajten och kika på förbundets rovdjurspolicy, så ser du vad JRF jobbar för, enligt sina medlemmars önskan.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

7. Dalle, sluta ditt dubbelspel

2010-01-12 18:06

De fem miljonerna i linjen Stockholm-Göteborg och söder därom är fria via sina partier att begära obegränsat antal vargar. Vi däremot norr om denna linje har haft vårt roliga och kan då i fortsättningen slippa dem.
Faktum är att det är mycket få idag som vågar utnyttja allemansrätten i rovdjursdistrikten. Den har de facto fråntagits dem. Träffade en gång några turister norr om Branäs och berättade att varg varit synlig i närheten. Det tog inte många minuter innan bilen försvann med en rivstart.
Jägarorganisationer skall föra sina medlemmars talan. Många, kanske de flesta, jägare har mer än ett intresse i frågan. Man har djurbesättningar, man har husdjur, man är själv eller familjen användare av den andra rikedomen i skogen. Bär och svamp. Eller man arbetar i skogen. Därför är medlemmarna inte bara intresserade av just jakten.
Däremot är man inte intresserad att påverka t. ex. arbetsmiljön för personalen i Stockholms Lokaltrafik. Inte heller den personalens fritidsintressen utanför Stockholmsmiljön. Vi bryr oss inte om pubars öppettider eller kostnader för biljetter till teatrar eller biografer.
250 vargar påverkar i princip alla jägare över hela vargbältet från Bohuslän i väster i Gävleborg i öster.
Vårt förbund ska bevaka våra intressen. Bjärwall sa: Vargen är en filosofisk fråga. Fårbonden som röjer upp efter ett vargangrepp tycker inte det är en filosofisk fråga. Jägaren som hittar sin hund i slamsor tycker inte heller det är en filosofisk fråga.
Men Dalle tycker det är en filosofisk fråga eftersom han inte riskerar att drabbas.

6. Tack, Kjell Dahlin

2010-01-12 17:13

Precis så här känns det:
"Det ofta hörda argumentet om att vargen är ett lokalt problem och att andra områden i landet har andra problem, blir för människor som genom vargetableringar förlorat sina möjligheter att utöva jakt, ett slag i ansiktet."
Man uppsöker nya marker för att kunna jaga med sin hund, då stöter man på samma gråa "missiler" där, nytt revir, jo tack och bock för det, när skall det bli stopp på eländet, efterlyser samma effektiva Lobbying som dessa "missilers" bevarandeorganisationer har.
Det känns hopplöst.

5. Bra skrivet, Kjell

2010-01-12 16:50

Det är medlemmarnas avgifter som till stora delar ger löner och arvoden till ledningen. Kan man inte då begära att ni för många jägares talan eller finns det en annan agenda för förbundsstyrelsen?

Redaktionell kommentar:
Frågan om nollvision för varg har redan behandlats vid en förbundsstämma 2008. Vill någon medlem ta upp frågan igen är det bara att skriva en motion i frågan, som behandlas av distriktet och sedan går vidare till stämman i juni. Ett skolexempel på hur representativ demokrati fungerar i en organisation.
Nyhetsartikeln om nollvisionsbeslutet finns här:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=333388
Anders Ljung, Jakt & Jägare

4. JRF, jakten och vargen

2010-01-12 16:04

Bra skrivet Kjell!
Jakten omsätter direkt och indirekt sådana värden att Sverige inte har råd med att låta "asfaltblommor" bestämma.

3. Man måste arbeta för ömsesidig respekt...

2010-01-12 16:03

Och ömsesidig förståelse för båda sidors intressen i frågan.
Som Sverige ser ut i dag, ett öppet samhälle med allemansrätt betyder det att vi som jagar faktiskt inte har ensamrätt i naturen.
Tyvärr, kan jag också tycka ibland ,men det är ju så det är.
Oavsett vad våra rent jaktmässiga intressen ligger så har vi en stor grupp människor "på andra sidan".
Och på den sidan kommer även fortsättningsvis denna massa att finnas, vad vi än tycker, och hur mycket vi än protesterar så kommer dom att finnas där som vår motpool.
Denna allemansrätt är unik och kan givetvis diskuteras.
Den har också diskuterats fram och tillbaka, om så i många andra frågor än den om våra rovdjur.
Vad är värst, kan man fråga sig?
Är det att Tyska och Danska turister kommer hit och paddlar kanot i våra åar och sjösystem, tar betalt som "guider" för sina landsmän, samtidigt som dom slår nattläger, eldar på stenhällar och skräpar ner efter sig?
Att bärplockare, både svenska och utlänska utnyttjar samma allemanrätt för att själva tjäna pengar på att riva rent blåbärs och lingonbuskar från småland till västerbotten?
Eller att svenska storstadsungdomar åker runt och för liv, firar pingst och midsommar, tältande vid idylliska insjöar i värmland och dalarna?
Vad är värst?
Är det värsta som kan hända oss att vår "motpool" på sisådär 5 miljoner vuxna människor vill ha frilevande varg i ett antal som uppgår till 5% av vad folket står ut med i exempelvis Rumänien?
Folk dras med i känslostormar från båda läger i vargfrågan.
Vad är då bästa sättet att tackla detta faktum från jägarhåll?
Skall vi ha en organisation eller ett förbund som alltid hårdnackat och kompromisslöst försvarar våra intressen i alla lägen?
En annan intressant fråga:
För hur många jägare påverkar förekomsten av 250 frilevande vargar vardagen?
Hur många liv har "raserats" och vad är innebörden av ett "raserat" liv?
Är det en död hund det handlar om?
Här saftar man på med överdrifter så det stänker från båda håll, allt för att ligga etta i debatten, men vad tjänar VI på det?
Säg att vi hade haft 7000 vargar i landet, och 3 dödsfall årligen orsakade av dessa, då hade vi också kunnat ha helt andra krav.
Nu är det inte så, och kommer inte heller att bli så.
Jag säger så här, inte för att gillar vargen, utan för att jag tänker realistiskt:
Låt dom här 5 miljonerna ha 220 vargar.
Låt dom ha det, och bry er inte om anledningen.
Kämpa för jakten kan och bör vi göra, men vi måste göra det på ett sätt som gynnar oss... inte sänker oss.

2. Mycket bra

2010-01-12 16:03

Den dag JRF tar ett beslut om nolltollerans byter jag omedelbart till JRF.
Har sett att några distikt har tagit ställning men tyvärr inte vårt, Kjell. Hoppas du för gehör.

1. Tack Kjell Dahlin

2010-01-12 16:02

Det absolut bästa jag läst på länge, om detta ändå kunde gå i uppfyllelse.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons