• Pinewood

Jakt inget hot mot vargstammen

DebattPublicerad: 2008-08-06 11:36

Vargforskaren Olof Liberg har skrivit en avhandling där han hävdar att det illegala dödandet är ett hot mot vargstammens överlevnad. Det låter ju plausibelt när han visar att människan står för 50 procent av direkta dödsorsaker, trafiken ej inräknad.

Men är verkligen detta ett så bra mått för att avgöra om en population är i farozonen?
Betrakta älgstammen. Av hävd var jakt dödsorsaken för älg till 90-95 procent. Genomsnittsåldern på fällda älgar låg på under tre år. Och då är ändå älgens produktiva liv cirka 50 procent längre än vargens.
I Nordamerika står jakten för fem procent av dödligen för älg. Någon älgexplosion finns ej. Däremot sätter man in jakt på varg för att inte älgstammen ska sjunka ytterligare.

Vargstammen fortsätter växa
Vi vet också att vargstammen växer med 5-10 procent årligen. Vad som är viktigt är alltså inte hur många vargar som skjuts utan vilka.
Om en från alfa-paret dör ersätts den ganska fort av en ny individ. Det behöver inte ens bli ett avbräck i antalet kullar som föds i det reviret. Om någon annan individ dödas påverkar det närmast spridningstakten till nya revir.
Utländska erfarenheter visar att det mest effektiva medlet att begränsa en vargpopulation är att leta upp lyorna och döda valparna.

Omöjligt hålla vargarna i schack
Så länge det finns gott om bytesdjur är det näst intill omöjligt att hålla en vargpopulation i schack genom normal jakt. I Ryssland och Nordamerika används alla medel för att begränsa stammarna, ofta med klent resultat.
Enskild jakt av några individer utgör inget hot mot hans favoritdjur. Årets tillskott blir troligtvis i storleksordningen 100 nya individer. Så jag tror Olof Liberg kan sova lugnt.
Vill man minska det illegala dödandet av varg måste man se till att skadeverkningarna från den minskar. Ökade polisresurser ger snarast motsatt effekt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

61. Calle, ditt svar liknar mer...

2008-09-10 09:34

..."goddag yxskaft". Vilken del av mitt inlägg tolkar du som att rovdjur och människor inte kan dela revir?

När det gällde skydda så är det en betydande skillnad mellan det och överbeskydda. Inte ens en överbeskyddande förälder kan förhindra olyckor till 100%, däremot förstöra en del förutsättningar för att barnet ska kunna bli självständigt och lära sig tro på sin egen förmåga. Dina exempel visar på överbeskydd om barnen är tillräckligt gamla att förstå vad de ska vara försiktiga med, och du litar på att de följer dina instruktioner. Även att gå och fiska på kvällen (när det ännu är ljust) skulle jag nog låta mina barnbarn göra om de gick tillsammans och hade en mobil med sig.

60. Alldeles riktigt, Roslagsmormor

2008-09-09 15:47

Rovdjur och människor kan inte dela revir. Har aldrig kunnat och kommer aldrig att kunna.
Visst kan man skydda sin barn genom att inte låta dem gå ut med hunden på morgon eller kväll. Man kan skjutsa dem när de vill besöka kamraten i granngården. Man kan tala om att inte gå ner till sjön och fiska på kvällen. Har verkligen rovdjuren förbättrat barnens liv?

59. Det där med bad och svaga isar...

2008-09-09 08:55

...är en bra jämförelse Calle, i alla fall när det gäller vikten av kunskap (för ett antal barn och vuxna drunknar ju faktiskt varje år).

Du menar på att det bara är en tidsfråga innan vargen kommer att döda det första barnet i Sverige. Det verkar inte heller som du är intresserad av att ge andra förslag än att omgående döda de vargar som kommer nära våra hus, oberoende av när och hur. Enligt din mening verkar det inte finnas andra möjligheter att skydda barnen än att ta bort vargen totalt.

OK, då går vi till bad och isar. Bad i sjöar kan vara livsfarligt. Ett betydande antal barn och vuxna drunknar varje år. Detsamma gäller isar – tunna eller inte. Även här händer det årligen att människor går ner sig och drunknar. Bäst att förbjuda alla att bada i annat än i små badkar och vistas på isbelagda sjöar och vattendrag, för det är enda sättet att undvika olyckorna.

De flesta föräldrar är kloka nog att inse att det vore att begränsa sina barns liv om de undanhölls alla risker som ett normalt liv innebär. Istället får de lära sig vad som kan göra badet och isen farliga och beroende på ålder så sätter föräldrarna upp regler som barnen måste följa. När de har blivit så gamla att de förstått riskerna och vet hur man ska undvika dem, då kan föräldrarna känna sig relativt lugna när de släpper iväg dem till bad eller skridskofärd på isen. Några 100%-iga garantier för att inget ska hända, kan förstås aldrig ges.

58. Vargens habituering är komplicerad

2008-09-08 13:05

Mycket mer så än vad gäller björnen. Vargen präglas under sitt första år vilka byten som är lämpliga. Men den har alltid instinkten att pröva nya byten, långsamt och försiktigt. Därför ska alla nyfikna vargar betraktas som potentiellt farliga. Allra helst ska vargen uppleva mötet som obehagligt. Insändaren i Hufvudstadsbladet var osäker på om det var varg eller lo (varglo) som var den skyldiga. Länk till artikeln http://www.folkaktion.com/images/stories/carnegie/appendix-k.pdf Att lära ut vad som är potentiellt farligt är inte detsamma som att skrämma. När du förmanade dina barn till försiktighet till exempel vid bad eller att ge sig ut på osäkra isar, var det för att skrämma? Eller sa du till din man när han förmanade barnen "ingen har drunknat i vår sjö på de senaste hundra åren så det är ingen fara".

57. Slutsats

2008-09-08 13:04

Tål inte den inplanterade vargstammen i Sverige allmän jakt i likhet med den jakt vi utövar på räv, mink, grävling och andra skadegörare, har den definitivt inte någon plats att fylla i den svenska faunan. Varg är en skadegörare som likt råttor och möss skall bekämpas med alla till buds ståenende medel.

56. Calle! Habituering är inget lätt uttryck att förstå...

2008-09-03 08:40

...inte ens när man tränar hundar, och förutom i sådana sammanhang, så förekommer nog uttrycket bara inom psykologin.

Jag skulle tro att du menar vargens förmåga att LÄRA sig att människan inte utgör något hot. Eller kanske "bli avprogrammerade från sin naturliga rädsla". Jag har också uppfattat det så att du vill försöka få människor att tro att vargen kan bli FRUKTANSVÄRT FARLIG, om man tror att den är OFARLIG.

Just där tror jag du har både rätt och fel! RÄTT för att vargen (precis som de flesta andra större vilda djur) kan bli farlig om du försöker göra den till din vän genom att mata den (jämför händelser i USA), och FEL, därför att det krävs väldigt mycket för att göra den totalt orädd för människor och betrakta oss som ett byte. Långt innan det sker kommer den typen av djur, i Sverige bli avlivade genom till exempel skyddsjakt.

Vargen är av naturen nyfiken, och speciellt de unga djuren testar gränser på precis samma sätt som våra egna tonåringar. Detta är alltså inget onaturligt, MEN att låta dem fortsätta med testandet utan att de får ta konsekvenserna, kan leda till något värre, där kan jag hålla med dig. Att visa rädsla för en nyfiken varg är detsamma som att ge den incitament att gå vidare i sitt värv, och det är rädsla du Calle sprider med ditt budskap.

Du skickade en gång en länk till en gammal finsk tidskrift där det stod något som ”det fega djuret som en gammal kvinna lätt kan skrämma till skogs” eller något liknande, och det tror jag just är sanningen som många inte förstår. Vargen är utomordentligt försiktig, ja till och med feg i mänskliga ögon. Om vi tyglar vår egen nyfikenhet och går emot den – gärna med hotfulla åthävor – så kommer den att hålla sig undan. Varför inte förse människor med illaluktande ämnen att spruta på den? Ett djur som en gång blivit besprutad av en skunk, kommer aldrig ens gå i närheten av ett skunkspår igen.

Mitt mantra skulle aldrig vara att vargen är ofarlig, men att vi själva – genom vårt eget agerande kan göra den farlig.

Nej du Calle, lär människor hur de ska agera om de träffar på varg, istället för att göra dem onödigt rädda. Enligt min mening är för övrigt rädsla det värsta hotet, och det kan bara "kureras" med kunskap.

55. Vänligen upplys mig, Roslagsmormor

2008-09-01 09:08

Var ges allmännheten kännedom om habituering av varg och de risker den innebär? Ordet habituering nämns inte någonstans utom i Frygten för ulven, en avhandling som inte är lättläst för gemene man.
Orsaken till att jag först blev portad från Jinges Blogg var att jag hade oförskämdheten att påstå att vargen dödade mängder av barn i Finland efter Gysinge-vargen.
Mantrat i USA var: "Ingen har dödats i modern tid av en vild frisk varg" liksom i Sverige ingen hade dödats efter Gysinge-vargen. Det var den falska tron på vargens ofarlighet som gjorde att de fyra vagarna fick tillfället.

54. Visst Calle, om nu grabben trodde att vargarna var ”gosedjur”….

2008-08-28 10:30

…då har han ju viss del i det som inträffade. Hade inte vargarna varit, det du kallar habituerade, så hade sannolikt inget skett, trots att han kanske trodde man kunde kela med vilda djur som man kan med tama. Det ligger väl f ö på vars och ens ansvar att ta reda på fakta, dvs kunskapen om att vargar INTE är några gosedjur, och att så klart oskygga individer som det gällde här, kan bli farliga för människor. Kunskapen om vad våra tamhundar kan ta sig för, borde ju ge en vink till varje normalt funtad människa, att vargar kan göra detsamma.

Sedan undrar jag hur du ska ha det egentligen. Ena gången går du ut och säger att ”habituerade” vargar kan bli livsfarliga för oss, och här skriver du nu att habitueringen I DETTA FALL inte hade ett dugg att göra med Kentons död.

53. Varför skulle vi betrakta vargen "separat"?

2008-08-27 16:38

Vad är det som ger dig denna "övertygelse" Calle? Björn , lo, räv, mård , kråkfåglar, måsar mm JAGAR vi som ett led i viltvården eller? Det är för övrigt helt ointressant i sammanhanget var "ansvaret" ligger i vargfrågan, det blir vi jägare som skall jaga den den dag jakten kommer, ingen myndighet kommer att betala oss för detta. Vill du då sitta inne och fortsätta gnälla på det faktum att vi har och kommer att ha varg på våra marker så gör det. Sitt du där i bitterhet och skyll på statliga utplanteringar och annat trams, ingen kan ju tvinga ut dig. En mer realistisk hållning Calle nu när vi har varg, borde vara att vi med jakt kommer att kunna hålla efter den precis på samma sätt som vi gör med ovanstående predatorer.

52. Du har inte fattat, Roslagsmormor

2008-08-27 09:28

Kenton Carnegies död berodde inte på att vargar var habituerade och ätit på soptipp. Den berodde på att varken han eller hans kollegor uppmärksammat faran eftersom de var hjärntvättade om vargens ofarlighet.
Beträffande älgstam och jägare se artikeln i denna nättidning om den ökade tilldelningen i Jämtland och jägarnas reaktion.

51. Hoppet är den sista utvägen!

2008-08-26 08:14

Ja, de säger så som vet? Tack Milfred N. för en sann historia du har? Visst detta stämmer oxå här i Värmland. Nu har vi flyttat våran jakt, till Jämtland, med löshundsläpp. För nollvision med varg. Denna jakt har varit lyckad - noll älg, noll älghund och en björn. Cirka fem löshunds ekipage från Värmland + Dalarna. När jag kom fram på mitt pass då kom tårarna från mitt 80-tal här i gamla Värmland. Jag kan inte beskriva denna känsla jag fick av att se detta älgscenario och upplevelse!
Jag hoppas att jag får se samma ekipage nästa år med samma Champions med ett ett leende på läpparna, och att inga hundar är borta.
Jag vill rikta ett stort tack till Conny från SUNNE som stod för denna fantastiska jakt på björn, och jag hoppas Jägarnas Riksförbund har korten från den björnen från en medlem?

50. Ja du Calle, det är väl det som är problemet...

2008-08-26 08:12

...med dina slutsatser. Du plockar ut saker ur sitt sammanhang, och målar upp skräckscenarier som med all sannolikhet inte kommer att inträffa här. De vargar som dödade mannen i Kanada hade vant sig vid människor eftersom de under lång tid funnit sin föda på en soptipp. När man vet hur många människor i Indien som dödats av andra vilda djur under samma period och i samma område som barnen dödats, ja då får man också en bild av den miljö dessa människor lever i. Utan den informationen får man en totalt skev bild av det som har inträffat. Varför överhuvudtaget nämna Indien i samanhanget om du inte vill ta med de andra faktorerna också? Vad vi kan göra här i Sverige, är att se till att omständigheterna ALDRIG blir de rätta, eller hur.

Jägarna kommer aldrig att behöva ta på sig ansvaret för vargen som art. Vårt ansvar är att förvalta de vilda stammarna på ett bra sätt, och när det gäller de fredade djuren, så sker förvaltningen enligt myndigheternas riktlinjer. Även älgstammen förvaltas av oss, men maximala uttaget bestäms av myndigheterna. Vad jägarna kan göra, är att se till att t ex älgstammen håller en god kvalité, men si det har vi uppenbarligen svårt för http://www.ljusnan.se/article.jsp?article=20031
När det gäller björnarna, så har nog vi jägare en hel del att rannsaka oss själva, det är väl dumt att förneka. En frisk björn anfaller inte oprovocerat, men visst – det kan finnas olika anledning till att björnen är skadad eller sjuk, men det är väl just dessa björnar + de som uppehåller sig för nära människor, som den årliga björnjakten är till för.
Du tycker vi ska väga fördelar och nackdelar, och ta bort sådant där nackdelarna överväger. Tycker du vi ska ta bort t ex ladusvalan också? Lär ju sprida salmonella m m. Vad finns det för fördelar med den? Ibland finns det andra saker än ren ”nytta” som gör att ett djur tillför något positivt för många. Det gäller även vargen.

49. Ett enkelt erkännande

2008-08-25 10:25

Varg har dödat tusentals människor och kommer att fortsätta döda när omständigheterna blir de "rätta". Det behövs inga tusentals, det räckte med fyra i Sasketchewan.
Dalle, den dag vi jägare tar på oss ansvaret för vargstammen har rovdjursförespråkarna vunnit. Varje attack på djur eller människor därefter kommer att vara jägarnas fel.
I en annan debattartikel här i J&J säger en naturbevakare att det är jägarnas fel att det finns närgångna björnar.
Roslagsmormor, bara för att fler dödas av elefanter betyder det inte att vi inte behöver bry oss om när vargen dödar. Överhuvudtaget är människor dödade av vilda fyrfota djur inte något stort problem i Indien om man betänker alla som dödas av rabiesbett eller giftormar eller den största orsaken till bråd död i Indien - trafiken.
Betrakta vargen separat. Väg dess nackdelar mot dess fördelar (om du kan hitta några). Att getingar dödar fler i Sverige har inte med saken att göra.

48. ???...

2008-08-22 09:03

En en gång...vad vill du Calle? Vi har inte och kommer aldrig att få: Indiska soptippsvargar i tusental, 5 000 eller 50 000 vargar som i Rumänien eller Kanada, så denna ständigt återkommande jämförelse är i stort sett betydelselös för svenska jägare och för våra förhållanden. Frågan är i stället varför inte en strävan mot licensjakt tycks falla dig i smaken? Vad föreslår du i stället? Vad skulle då vara alternativet?
Om inte vi jägare "vill" jaga varg som du påstår, vem eller vilka skulle då sköta detta? Varför skulle dom flesta som jagar inte vara intresserade av att hålla vargen på en för oss lämplig nivå genom jakt?
Ditt huvudsyfte verkar ju nu, mer vara att skrämma bort folk från både skogar och glesbyggd med varghistorier, i stället för att få till en gemensam hållning om en realistisk förvaltning av vargstammen i landet genom jakt.

47. Ursäkta mig, Calle...

2008-08-21 15:18

…men var har jag skrivit att jag lyssnar på hörsägner?

Ska vi ta studien som Rajpurohit gjorde, så framgår väl av den också att, under den 6-årsperiod studien gjordes över händelser i Hazaribagh där 90 barn blev dödade av varg, dödades samtidigt 242 människor av vilda elefanter, 50 av läppbjörn, 4 av leoparder, 2 av tigrar och 2 av hyenor. Om du tycker detta är hörsägen, så får det stå för dig. Själv tycker jag att du ska ta bort skygglapparna och se händelserna med varg i relation till vilka andra risker som fanns i området – och här talar vi då bara om vilda djur. Du är nog den som både förtränger och försöker dölja hela sanningen, när du plockar ut små detaljer från den helhet som är nödvändig för att få en klar bild av det inträffade.

46. Till Dalle och Roslagsmormor

2008-08-21 08:56

Min fråga gällde att se vad ni visste om Finland och Indien. Ni svarar båda att ni lyssnat på hörsägner från de som inte vill säga hela sanningen.
Vad gäller Finland rekommenderar jag Gutenhjelms bok som nedtecknade Åbovargarna några få år efter händelserna när all information fanns tillgänglig. Där redovisas varje angrepp. När det skedde, och vem som drabbades, hur gamla de var och vad de gjorde när de angreps.
För Indien rekommenderar jag Rajpurohits nogranna studie gjord på uppdrag av Indiens regering. En studie som publicerades i Svenska Vetenskapsakademin AMBIO serie mars 1999.
Läs dessa och kom tillbaka sedan.
P.S. Har ni inte tillgång till dem kan jag skaffa fram kopior.

45. Vad är det du föreslår då, Calle?

2008-08-20 08:46

Är det bara ett påstående att jakten inte är ett hot mot vargstammen i Sverige du vill förmedla? Och hur vill du att den stam vi har i dag skall "fövaltas" om du är emot jakt, samt även det stryknin som du så ofta återkommer till? Man kan ju stilla undra vad det är du anser dig veta om vargen, som tydligen inga andra jägare vet? En god portion påståenden, de flesta hämtade från utlänska källor är vad som ständigt plockas fram fram från din sida. Allt som står om vargen i kanadensiska, amerikanska och indiska tidskrifter är inte per automatik sant, det samma gäller givetvis även svenska alster, Calle. Lär dig "sålla" så ökar trovärdigheten i "berättelserna", som "talesman" för svenska jägare krävs mer än detta.

44. Mina kunskaper och dina är nog likvärdiga

2008-08-19 13:29

…det är bara så att vi tolkar dem olika för dagens svenska situation. NINA-rapporten har vi antagligen läst båda, och visst finns det tillfällen då vargen kan blir farlig även för människor. Händelserna i Indien finn t ex med i rapporten, men bedöms som förorsakad av extrema förhållanden som knappast kommer uppträda här, eller på andra håll i Europa.

Att – som du ibland förutspår – vargens vilda bytesdjur ska dö ut är - milt uttryckt – knappast troligt, däremot kan slarv med slaktavfall, stödutfordring av rådjur nära bebyggelse m m utgöra en risk för att vargen söker sin föda närmare oss människor och får den fortsätta ostört, så kan det också finnas risk för tillvänjning (det du kallar habituering) till oss.

Visst krävs det en del av oss människor för att säkerställa att vargen förblir det skygga djur den ursprungligen är. Unga vargar är ofta nyfikna, vilket ofta tolkas som farlig oskygghet. Det kan det nog bli, om den får lära sig att det enkelt går att hitta mat där det finns människor.

Ibland kan t o m jag själv finna anledning till s k skyddsjakt, men som det ofta gått till hitintills, så har man sällan varit selektiv för att skjuta den individ som verkligen förorsakat problem. Att t ex skjuta bort någon i alfaparet (utan att någon av dessa varit orsak till problemen) kan istället förvärra situationen, genom att t ex unga valpar blir vilsna och utan ”lärare”. Jag skulle vilja jämföra förloppet med den artikel om bortskjutna suggor, som nyligen publicerats här.
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=337392

43. En test av dina kunskaper Roslagsmormor

2008-08-18 09:20

Vilka var offren i Finland på 1880-talet? Vilka var offren i Indien på 1990-talet? Åldersgrupper och sysselsättning.
Under vilka omständigheter kan vargen bli farlig i Sverige?
Hjälp mig med att sprida de kunskaperna kan jag skrota tangentbordet

42. Dalle och fan

2008-08-17 17:19

Läs ordentligt. När rekommenderade jag stryknin? Jag har sagt att det var räddningen i en mycket besärlig situation när det kom. Då fanns inte heller vår hundkultur. Dvs det fanns inga familjemedlemmar att skydda. Dessutom fanns inte dagens täthet av jaktvapen bland befolkningen.
Men det kanske inte är så många som vill sitta blickstilla i 20 graders kyla på vargpass. Inte efter första veckan.
Det är nog tyvärr större risk att den ofarliga vargens förespråkare får vässa sina förklaringsargument.
Jag har skrivit ihop en bunt. Kontakta mig om det blir nödvändigt och ni får tunghäfta.

41. Calle, det vore nog på sin plats med lite självrannsakan.

2008-08-17 17:19

Du säger att du ”aldrig påstått att vargen just nu är farlig i Sverige”! I stort sett i alla texter du skrivit har du framfört ett budskap som mycket väl kan tas emot som: ”Vargen är livsfarlig för dig, din familj och dina barn – inte senare utan nu”.
Det var väl just det vi diskuterade på telefon en julhelg för ca 1,5 år sedan. Jag har alltså inte vägrat tala direkt med dig, jag ringde upp och vi hade nog ett samtal som pågick runt en timma. Jag mins samtalet som ganska trevligt, lugnt och sansat, men mitt budskap då – att jag tyckte du själv bidrog väldigt mycket till att begränsa människors liv genom överdriven skrämselpropaganda, främst gentemot vargen – fick inget som helst gehör. Att du personligen inte gillar vargen, har jag absolut inget att säga om.

Jag har aldrig påstått att jag älskar vargen, men det är ett djur som intresserar mig mycket eftersom det har haft så mycket med vår mänskliga utveckling att göra (jag talar då om 100-tusentals år tillbaka i tiden, och under den period vi var på väg att komma till jägarstadiet och inte enbart vara s k samlare). Även senare har vargen och även björnen haft många gånger centrala roller i många kulturer. Det är först med kristnandet i världen, som vargen fick en helt annan roll.

Sedan skulle jag vilja veta vad du menar med EXTREMT farlig? Visst kan vargen bli farlig för oss människor, men ytterst sällan om vi inte själva beter oss dumdristigt.

40. Calle försvarar sitt stryknin...

2008-08-15 11:29

Med en minst sagt underlig inställning till naturen. "Enda utvägen" skriver han, och tar därmed ett jättekliv bakåt vad det gäller miljö och modern jaktetik.
Calle, för 30 år sedan visste man inte bättre, idag har vi faktiskt lärt oss en del. Jag tror inte ens dina egna jaktkamrater tycker det skulle vara en bra ide att lägga ut gift i de områden dom släpper sina hundar eller?
Vargen är inget "ogräs" utan ett vilt levande djur som vi har och kommer att ha i vår natur även förtsättningsvis, vare sig du önskar det eller inte. Och när den i så fall är utrotad vad kommer näst på din lista, för inte slutar det med vargen? Varför lägger du inte ditt krut på mer realistiska framtidsmål vad det gäller vargen, exempelvis jakt?
Tyskterrier, har du tänkt till igen? Vem påstår att vargen inte gör en fluga förnär? Ingen tror jag, inte ens dom du kallar för "lallande fån" och vargivrare.
Även om vargstammen skulle närma sig 500 djur är en licensjakt inte för sent, det är troligen vad vi kommer att få, och det skall vi vara nöjda med.
Ett troligare scenario är att det står några slokörade "vargfobiker" där om några år, utan att deras drömmar om ohejdade vargattacker mot människor fallit in och fortfarande med en jaktbar älgstam i våra skogar.

39. Roslagsmormr

2008-08-15 10:25

Så länge du vägrar att tala direkt till mig kan du inte få hela bakgrunden. Jag har aldrig påstått att vargen just nu är farlig i Sverige. Vad jag gör och har gjort är att visa att den kan bli extremt farlig. Och du med fl gör allt för att förneka det. Innan detta erkänns är det svårt att tala om när den blir farlig. Jag nås på calle@legolas.se.

38. Vad är det för förändringar du talar om, Calle?

2008-08-14 15:55

Som jag skrev i ett inlägg nyss på en annan tråd, http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=336587&context=, så ökade mängden vargar ordentligt i Estland under några år på 1990-talet. 700 vargar på en yta mindre än Dalarna och Värmland tillsammans, och med en befolkning som var mer än dubbelt så stor som i de svenska landskapen. Det var tydligen så mycket varg att de var ”fräcka” nog att gå in på gårdsplaner mitt på ljusa dagen. På några år fick man ner vargstammen till mellan 100-200 individer, och mig veterligen behövde man inte använda gift, även om man använde andra metoder som nog inte är tillåtna idag.

Om man ska tro dina spådomar, så borde allt klövvilt ha försvunnit på grund av vargen under 1990-talet, men så blev inte fallet. Där tycks vargen dessutom livnära sig på vildsvin till stor del, och stammen av vildsvin tycks ha varit väldigt stabil i Estland ända sedan början av 1990-talet. När det var som flest vargar, såg det ut som om vildsvinstammen gick ner något, men sedan 1991 med cirkaa 16 200 grisar, så har de inte ökat till fler än 21 000 år 2007. Jämför detta med den explosionsartade ökningen i Sverige.

Till sist Calle, eftersom du själv nu medger att vargen är ”praktiskt taget ofarlig för människor” – i alla fall i nuläget, så kanske du kan lugna de stackarna som du skrämt upp tidigare, så att de vågar sig ut i skogarna igen.

37. Kunskap, Dalle

2008-08-14 13:06

Jag vet att idag är vargen praktiskt taget ofarlig för människor i Sverige. Men det behövs inte speciellt stora förändringar för att den ska bli det. Det är den kunskap jag försöker slå in i huvudet på de som hjärntvättats om dess absoluta ofarlighet. För att ha någon möjlighet måste man ta fram de tillfällen då vargen dödat.
I äldre tider när vargen i orostider översvämmade Europa var man nästan hjälplös. Då blev strykninet räddningen. Får vi problem sommartid kan gift vara sista utvägen liksom i Spanien på 70-talet.
Kom ihåg att ännu farligare än brist på kunskap är felaktig kunskap. Det var tron på vargens ofarlighet som blev Kenton Carnegies död.

36. Att tänka själv...

2008-08-14 08:13

Tror dock Dalle att det är bättre att göra som Calle och läsa allt som går att få tag på, och sedan bilda sig en egen uppfattning om vargen, än att göra som du och svälja allt som vargivrarna säger vara sanning och till sist stå där som ett lallande fån och säga sig gladeligen hjälpa de minska den överstora stammen som tillintetgör all framtida glesbygdsaktiviteter. Denna stam av söta vargar som från början inte kunde göra en fluga förnär....

35. Man blir jämförd med fan...

2008-08-13 16:05

Hmm, kanske finns det likheter om han nu finns? Efterforskning Calle, samt en högst personlig egentolkning av denna efterforskning har varit ditt signum i vargdebatten. Du har säkerligen plöjt igenom allt som finns tillgängligt för att hitta tillräckligt med skrämmande alster att belysa hur farlig vargen kan vara för oss människor. Hur kommer det sig att du själv då med denna bakgrund inte påstår dig vara ett dugg rädd? Att dessutom då i detta sammanhang nämna, eller man kanske skall säga hylla stryknin som en lyckad "lösning" på ditt problem bevisar ju en del var du har för inställning till sådana djur som enligt dig inte passar in i din värld.

34. Vargen har redan vunnit!

2008-08-13 08:40

En stor del av landets areal är redan förlorad som jaktmark. Vargens numerär överstiger troligen vida de officiella siffrorna. De patalogiska desinformatörerna i rovdjursföreningens mörka hålor har med sina enorma ekonomiska tillgångar (räknat per medlem) kunnat nästan oemotsagda arbeta fram detta tillstånd.
Nu är det bara att invänta att fler ponnyhästar. Gärna närmare fjollträsk, som slits i stycken och då helst framför en kamera. Först då kanske möjligen några inser att uttalande som en ledande funktionär i rovdjurföreningen svarade på en chatt om vargar "de är grymma på att pussas" inte är helt relevanta. Undrar om vilda vargar pussas lika bra som de i Kolmården... Han kanske kan prova med något av sina barnbarn...
Än så länge har norra Sverige några år kvar som jaktbart område. Njut medans ni kan. Snart är det lika där med en ekologisk enfald i markerna som här i Dalarna.

33. Fan och Dalle...

2008-08-13 08:39

...har det gemensamt att de tolkar vad de läser enligt eget tycke.
Varför tror du jag är rädd att gå i skogen? Men jag vågar inte släppa min familjemedlem. Med eller utan pingla.
Istället för att håna ta och gör lite efterforskning om den tid när Rödluvan kom till. På den tiden var vargen ett stort hinder på landsbygden. De ansträngningar som gjordes för att hålla dem stången var gigantiska. Man hade särskilda vagnar och hus för att transportera och lagra vargnäten. Hela samhällen måste ställa upp när det begav sig.
Vargen var det största hotet och skadedjuret fram till att strykninet gav oss ett verkligt effektivt vapen.
Apropå rädsla. Ingen som gömmer sig under pseudonym ska använda det ordet.

32. Vargutrotning

2008-08-12 07:30

Per Blind för sin tid, han var ett föredömme för dagens samhälle. Han visste de djuren ställde till problem och på hans tid var de lovliga skadedjur! Alltså gjorde han inget fel enligt dåvarande lagrum!
Så om det var lovligt i mitten av 40-talet jaga varg är bilderna inget som är fel. Påstår man att han gjorde något avskyvärt, ja då skymfar man någons, kära avlidne anhörig och dennes släkt.

31. Så kom sagorna på tal igen...

2008-08-12 07:28

Visst Calle, du verkar ju tro stenhårt på Rödluvan, då du med ett par vargar runt knuten inte ens vågar dig ut i skogen längre. Som sagt... det får vara dina problem att obefogad rädsla tillåts styra vad du vågar göra och inte. Håller dock med dig om att jakten skall vara friskvård och nöje.
Javisst Kenneth, jag ser gärna vargjakt och "ställer upp" på detta, vad skulle skillnaden vara på vargjakt och annan "begränsningsjakt" på predatorer? Ingen tvingar dig att vara med om du anser att du inte tillför något eller bara inte har lust, ditt val. Var har jag "försvarat tillväxten" av vargstammen?
Min åsikt kvarstår dock om mycket gnäll för lite i vargfrågan. En artikel i denna tidning tog upp en vad jag betraktar som en "kärnfråga" och vad jag undrar är samma som rubriken på denna artikel: Hur kan 300 vargar dominera debatter i en jakttidning?
Anser du förresten att du står utanför samhället efter som dessa folkvalda representanter bestämt vargens vara eller icke vara på ett sätt som inte verkar passa dig?

30. Köttjägare, Dalle?

2008-08-09 16:47

Innan vargen blev för närgången spenderade jag under 3 år ca 100 dagar per år i skogen. Resultatet var 2 orrar och två tjädrar. För övrigt är enligt ryska källor vargens kött välsmakande. Man får se upp för trikiner förstås. Älg och rådjur jagade jag både för gemenskapen och tillfredställelsen av att äta bättre mat än Konsums och ICA:s antibiotikastinna köttslamsor. Övrig jakt var ren friskvård.
Nu har jag och min finnspets blivit stugsittare. Lite motvikt måste man ju ge till de naiva människor som tror att sagan om Rödluvan kom till ur tomma intet och att indiska vargar endast har näsa för små barn till mycket fattiga föräldrar.

29. Bra, Dalle

2008-08-09 14:10

Du är en berömvärd person du. Du "ställer upp" och jagar varg om samhället menar att det behövs, och du ställer upp och försvarar tillväxten av vargstammen som samhället bestämt.
Du är ett föredöme, Dalle!
Kappvändare!

28. Calle S. tänker inte lägga...

2008-08-09 11:10

..."ett öre på att jaga varg" förmodligen för att det inte ger något kött i frysen? Däremot verkar han lägga "allt krut" på att tuta i allmänheten hur farlig vargen är för oss människor, nog om detta han får givetvis göra som han vill.
Jodå, Kenneth, jag ser gärna vargjakt och det verkar också som detta kommer att bli verklighet inom en inte allt för snar framtid. Jag tillhör den delen av jägarkåren som "ställer upp" i frågan och tror dessutom att jag har tillräckligt med stöd från övriga jägare för att detta skulle fungera utan problem. Vi jagar ju räv och björn redan och skandinaviska jägare betalar 10 000 tals kronor för vargjakter i Estland och Ryssland, vad är det som får er tvivlare att tro att denna jaktform inte skulle fungera här?

27. Resursanvändning

2008-08-08 13:20

Serena Cinque belyste att det stora problemet är brist på kommunikation mellan länsstyrelser och medborgare. Att ta en polis från normal brottsbekämpning och sätta honom/henne på att jaga tjuvjägare löser inte problemet. Sätt istället in en person på länsstyrelsen vars uppgift är att lyssna, förstå och bistå de som riskerar drabbas eller har drabbats. Låt polisen koncentrera sig på brott mot människor och gör länsstyrelsen till en resurs och inte en belastning för folket. För så upplevs den tyvärr ofta idag när man talar om för djurägaren att det är hans problem att skydda sina djur istället för att hjälpa till med de problem statens rovdjur orsakar.

26. Fråga från den anonyma hopen

2008-08-08 13:19

Ger ökade polisiära resurser alltid resultat? Se på förbudstiden i USA. Ökande resurser från staten hade liten eller ingen effekt eftersom gemene man vill ha sin öl och sprit. Ju mer tvång du lägger på de som drabbas av rovdjuren desto mer växer motståndet eftersom det upplevs som orättvist översitteri från staten.
Lägg resurserna på att hålla rovdjursstammarna på en acceptabel, dvs låg, nivå kommer denna minimala brottslighet att försvinna. Förra året anmädes 1,2 miljoner brott varav 54 var mot rovdjur.
Vargen utrotades genom att hela samhället hjälptes åt. Även så tog det flera generationer.

25. Förlåt Anonym 2008-08-08

2008-08-08 13:19

Ja, jag missuppfattade. Calle Seleborgs slutkläm är väl provocerande, men han får, och har redan, svarat.

24. Missuppfattning?

2008-08-08 11:31

Frågan var, om det kunde vara en nackdel med utökade polisiära resurser, inte om det alltid ger resultat. Detta beroende på slutklämmen i Calle Seleborgs debattartikel.
Att det numera finns en rovjursansvarig på varje polismyndighet ser åtminstone jag positivt på och betraktar även det som en utökad polisiär resurs.

23. Vargutrotning

2008-08-08 10:47

Ja, utrotade sig själv gjorde den i vart fall inte. Det finns ju ett berömt foto på samen, Per Blind tror jag han hette, som skidade ifatt och sköt en av de sista vargarna. Minnet är lite kort, men nå't i den stilen var det. Sen vet ju ingen om den var helt utrotad. Själv såg jag en varg i Västerbotten nå'n gång 1977-1978.

22. Fråga från den anonyma hopen

2008-08-08 10:47

Ger ökade polisiära resurser alltid resultat? Se på förbudstiden i USA. Ökande resurser från staten hade liten eller ingen effekt eftersom gemene man vill ha sin öl och sprit. Ju mer tvång du lägger på de som drabbas av rovdjuren desto mer växer motståndet eftersom det upplevs som orättvist översitteri från staten.
Lägg resurserna på att hålla rovdjursstammarna på en acceptabel, dvs låg, nivå. Då kommer denna minimala brottslighet att försvinna. Förra året anmädes 1,2 miljoner brott, varav 54 var mot rovdjur.
Vargen utrotades genom att hela samhället hjälptes åt. Även så tog det flera generationer.

21. Anonym 2008-08-08 09:00.

2008-08-08 10:46

Tyvärr, verkligen tyvärr, finns det flera exempel. Om du antränger dig finner du detsamma själv. Alltså fall där ökade polisiära insatser ej lett till minskning av brottsligheten.
Låt mig nämna beskyddarverksamheten, ekonomisk brottslighet och ungdomsbrottslighet. Sånt här behöver inte diskuteras på denna sida, bör höra till allmänbildningen!

20. VT: Fila brasileiro i varje jägares hand kommer att behövas

2008-08-08 10:45

Hur gick vargjakt till förr? Alla medel var tillåtna, fällor och gift var vanliga och man letade upp lyor och dödade valparna. Myndigheterna tvångsinkallade folk till skallgångskedjor mm. Detta visar att vargen var ett synnerligen svårjagat rovdjur som var till stor fara och men för folk och fe.
Vilka jaktmetoder står till buds i vår tid? Fällor, gift, varggropar och skallgångskedjor är inledningsvis uteslutna och jakt med hund är knappast möjlig såvida inte många jägare skaffar sig fila brasileiro. Vargeländet är här för att stanna och förstöra för oss alla. Problemet kommer inte att lösas förrän skadorna och kostnaderna är enorma.
Kan man förlåta de som gjort detta genom att säga “ty de visste inte vad de gjorde”?

Redaktionell kommentar
Fila brasileiro är en hundras, brasiliansk mastiff. Det är en storvuxen mastiffras som är känd för sitt mycket skarpa temperament.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

19. Svår fråga?

2008-08-08 09:09

Kan Calle Seleborg ge ett enda ytterligare exempel på att ökade polisiära resurser varit en nackdel vid samhällets bekämpning av kriminell aktivitet.

18. VT

2008-08-08 09:09

Vi och vi. Den kanske utrotade sig själv genom att sluka opp alla bytesdjur och så småningom svalt ihjäl!

17. VT

2008-08-08 09:09

Var den verkligen utrotad?

16. Om nu det är omöjligt...

2008-08-08 07:52

...att hålla en vargpopulation i schack, hur kommer det sig att vi en gång lyckades utrota den?

15. Rättelse

2008-08-07 17:38

Olof Liberg har korrigerat mig och påpekat att han sagt att ökningen minskar pga av den illegala jakten, inte att vargstammen är i fara. Fast andra har gjort samma misstag. Men, rätt ska va rätt.
Apropå vargjakt. Jag har gått kursen men jag offrar inte ett öre på att jaga varg.

14. Gråben

2008-08-07 14:58

Jomenvisst,det finns nåt som kallas hatkärlek och det råder väl i detta fall. Debatt och oliktänkande leder faktiskt framåt.

13. Helmantel

2008-08-07 14:40

Skoj att höra att jag varit saknad ;)

12. Ordningen återställd

2008-08-07 14:03

Nu börjar gråben nafsa oss i hasorna igen. Det har ju varit synnerligen tyst ett tag när nötboskap och ponnyhästar får osv har blivit sönderslitna av hans gråbenskompsar...
Men vargen börjar väl vädra morgonluft med att skogen snart ska börja fyllas av jägarnas lösspringande hundar igen så han kan yla om dålig hundhållning.

11. Precis Calle

2008-08-07 13:22

Men risken är nog ändå att vi blir tvingade via Naturvårdsverket som säkert har påtryckningsmedel åt skogsbolagen som ju i sin tur kan pressa jägarna till vad som helst.
Så, vet du vad? Vi uppfinner en lockpipa med hundskall så kan vi tjäna nån krona på skitdjuren och samtidigt kanske få till någon form av jaktmetod som kan vara intressant.

10. Precis Calle!

2008-08-07 13:21

Låt de som ställt till oredan med rovdjuren som härjar runt våra täppor själva rensa bort dem till nivåer vi kan acceptera. Naturvårdsverket får själva utföra avlivningsuppdragen. Jag deltar inte.

9. Varg ett hot mot jakten

2008-08-07 13:21

Vargen omöjliggör jakt med drivande hund. Denna typ av jakt har långa och djupa traditioner i Sverige.
Fram för demokrati - det vill säga folket avgör där de bor.
Skåningar kan inte bestämma över norrbotten och tvärtom.

8. Svar till Calle.

2008-08-07 13:20

Du vet lika bra som mig att jägarna är intresserade av vargjakt. Varför skulle det annars ha funnits och det finns ett så stort intresse för kurserna som har hållits i vargjakt runt om i landet?

7. Vargfångst

2008-08-07 10:27

Både snaror och slagfällor finns i varianter som håller fast utan att döda. Så största risken för en hund är att vargen förser sig med ett serverat gratismål.
Men när jakten startar låt Naturvårdsverket och organisationerna för varg stå för fiolerna. Efter all smutskastning finns det ingen orsak för jägarna att ställa upp ideellt.

6. Slagfälla är nog det säkraste och bästa

2008-08-07 08:36

Det är ju ändå snart inte någon som vågar släppa en hund...

5. Tlll anonym

2008-08-06 16:29

Hoppas verkligen du har rätt! Det kan nog möjligen finnas en del jägare som kan finna nöjje i vargjakt för det kommer verkligen behövas. (Tyvärr tvivlar jag.) Jaga katter och björn är ju en helt annan sak. Björnjakt med löshund är antagligen något av det mest spännande man kan göra. Likaså med lokatterna,så där finns både jaktlig värde och även bytesvärde.
Men vargarna? Hur f-n ska man kunna finna något intressant i den jaktformen? Hund lär väl knappast gå att använda. Jag kan ingenting om hur varg ska jagas organiserat utan endast sett filmer och det såg mest vidrigt ut. Ska vi sen få skjuta med hagel? Hur ska man annars kunna få på ett säkert skott på en sån best? Får räkna med att dom blir skygga när några familjemedlemmr åkt ur prästbetyget.

4. Ja, varför inte en slagfälla!

2008-08-06 15:43

Den selekterar förstås inte, så lösa hundar kanske man kan komma att hitta i den också lite då och då.

3. Helmantel!

2008-08-06 15:43

Tror ej som Helmantel. Vi har dem senaste åren sett en växande skara som lägger ner en otroligt massa tid på rovdjursjakt, allt från mink till björn. Så jag är ganska säker på att ett stort intresse för att jaga varg finns. Det är bara att titta på den lojakt vi har idag som när det fallit nysnö kan liknas vid "SM i lojakt" för att man ska få möjlighet och skjuta nåt , innan den snåla tilldelningen är nåd. Men jag kan hålla med om att den typiske "älgjägaren" som på sin höjd jagar dem första dagarna på älgjakten för att få sin lott med kött, de kommer troligtvis aldrig att ställa upp. Men som tur ser vi nu en ny generation jägare som ser andra värden i jakten än bara kött.

2. Det finns i alla fall en, Helmantel

2008-08-06 15:42

Jodå, Dalle vill jaga varg. Det blir intressant att följa hans avskjutningssiffror!

1. Problem

2008-08-06 13:08

Ett av dom större problemen med varg och dagens politik där stammarna får växa ohämmat är ju vem som kommer ha lust att jaga dessa fullständigt värdelösa djur när väl Naturvårdsverket vaknar till liv. Med de jaktliga traditioner vi har i Sverige så vem f-n vill stå och glo efter en vargusling i smällkall kyla när kärnproblemet ändå kommer att kvarstå? Det finns varken jaktligt värde eller bytesvärde eller problemlösning i dessa fullständigt värdelösa djur.
Det lär nog bli väldigt glest med passkyttar när vargjakt står på programmet. Naturvårdsverket borde genast ta fram och godkänna en slagfälla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • Ansvarig utgivare: Anders Ljung, Utsedd av Jägarnas Riksförbund. anders.ljung@jaktojagare.se