• Allmogejakt

Jakt på egen mark är inget brott!

DebattPublicerad: 2009-03-05 09:42

Efter Kuivakangasdomen har jag i en skrivelse till länsstyrelserna krävt klara besked om jakt på egen mark som ingår i ett viltvårdsområde. De markägare som hittills har varit i kontakt med länsstyrelsen här i Norrbotten, och troligtvis i övriga landet, har fått nöja sig med diffusa och svävande svar.
Eftersom statsförvaltningen uppvisar en viss osäkerhet i denna fråga, så kan jag ge en hjälpande hand. Det är nämligen så att Högsta Domstolen (HD) i sitt yttrande i ärendet ger ett klart besked. HD skriver i en sammanfattning följande:
”Som framgått ovan utgör emellertid jakt som företas av medlem i strid med föreningens beslut om gemensamhetsjakt och hur denna skall utövas inte längre brott”. 
Det är efter övergången från jaktvårdsområden till viltvårdsområden, när markägarnas ställning skulle stärkas, som rättskapaciteten i föreningen förändrades och möjlighet till straffsanktioner från föreningens sida uteslöts. En komplicerad jaktdom framstår nu som självklar! Jakt på egen mark är inget brott!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Sent svar till Henry

2013-01-20 10:36

Såg just denna kommentarstråd och läste vad Henry skrev. Jag kan nog förklara detta med lagtext
Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna lag kan två eller flera fastigheter sammanföras till ett viltvårdsområde i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet.
För att genomföra en sådan samordning skall ägarna till fastigheter som ingår i området bilda en viltvårdsområdesförening.
Med fastighet avses i lagen även del av fastighet.
Lag (2000:592)
"2 § Ett viltvårdsområde får inte omfatta mark, där samerna har rätt till jakt enligt rennäringslagen (1971:437), när det är fråga om kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition eller mark på renbetesfjällen. För annan mark, där samerna har rätt till jakt enligt rennäringslagen, får denna rätt inte inskränkas genom att ett viltvårdsområde bildas."

Det står vidare om att samer har rätt att bedriva jakt på ett område så har ingen annan det. Kan tyckas orättvist men då måste det överklagas, och isf till förvaltningsrätten eller konstitutionsutskottet.

9. Jakt på EGEN mark

2010-06-06 14:22

Tyvärr så får undertecknad meddela att hovrätten övre norrland avkunnat dom B739-02 och högsta domstolen via överklagning mål nr 2114-04 att trots att våran mark ingick i samebyarnas a-licens så fick vi markägare inte jaga älg på våra marker trots att alla jaktlagens villkor uppfyllts.Hovrätten dömde oss till straffansvar med hänvisning till vad dåvarande jordbruksministern uttalat i förarbetena till jaktlagen."en rättregel av lägre valör" som hovrätten kallade den fällande avgörande rättsregeln som enl. hovrätten leder till straffansvar för oss!!!!

8. Bra Sture Nilsson.

2009-03-14 02:06

Bra Sture Nilsson att Domen tog den här vändningen som både du och jag och andra markägare kan ha nytta av i framtiden,som du minns så hade du och jag kontakt tidigare, det var det nya Älgjaktsförslaget, vi får se hur jakten kommer att bli efter alla turer, som du vet så fick jag genom mina förslag och skrivelser via Skogsägareföreningen och LRF, och vi gemensamt måste jobba vidare,hur ser Sveriges Skattebetalare på notan för Rovdjurspolitiken, som kostar skattebetalarna ca 6-7 Miljarder årligen ,då det inte finns pengar att uppehålla den vårdstandard som fanns förr.
Hälsningar Kennet Nordström.

7. Upplös alla VVOF!

2009-03-08 12:32

Och ni kommer att få se att viltstammarna ökar mycket! Så blev det i alla fall när vi upplöste. Det är endast ca 16 % av jaktbara ytan som är VVOF, varför ska det finnas en instans, en kvarleva från kommunismen som Svenska Jägarförbundet och de marklösa i samarbete påtvingat markägare. När vi upplöste var det många markägare som sade att ni har rätt men vi är rädda för jaktmaffian, så vi vågar inte rösta med er. Så blir det med 60 års indoktrinering från vänster... Fiskevårdsområden ska vi inte tala om, hur kan det vara tillåtet att förstöra fina sjöar med diverse inplanteringar, illegal utsättning av signakräftor osv.

6. Äganderätt innebär jakträtt

2009-03-07 20:46

Utgångspunkten måste vara att varje markägare har jakträtten på sin mark. Vill ägaren göra samarbetsavtal med andra markägare när det gäller jakt så må ju detta vara frivilligt och upp till ägarna och det är inget som staten eller andra skall lägga sig i.
Likaså när det gäller skyddsjakt så är det markägaren eller den han överlåtit jakträtten på som har jakträtten och inte statens jägare.
Här är en uppluckring på gång och det långsiktiga (!) syftet är naturligtvis att undergräva enskildas jakträtt överhuvudtaget.

5. Kommentar till jägare med "ansvar mot markägare och vvo"

2009-03-05 16:35

Kärnfrågan är ju om företrädare för vvo skall kunna leka både domare och bödel. Jakt- och fiskerätt är knytet till fastigheten och som fastighetsägare har du rätt att nyttja jakten och fisket. Endast fastighetsägare borde ha rösträtt i ett vvo precic som fiskerättsägare i ett fvo. Ang ansvarsfrågan så är det fastighetsägaren som har allt ansvar gentemot skogsstyrelsen m.f.l myndigheter.

4. kommentar till bravo

2009-03-05 12:31

det kan komma ett kraftigt bakslag
om eu:s regelverk kommer att gälla
då kommer flera mindre att förlora sin jakt på egen mark
mindre än den stipulerade för vuxet antal
kanske en kalv vart 4-5år
är det intresant för dom små markägarna
jag tycker att samverkan mellan markägarna och jägarna
är det bästa, under ett regelverk som båda parter godkänner

3. BRAVO

2009-03-05 11:52

Mycket bra klarläggande av Sture Nilsson. Domen är ett steg i rätt riktning, man måste värna om äganderätten

2. Jaktmotståndare

2009-03-05 11:01

Ännu ett sätt att förstöra för jägarna i Sverige. Snart är all meningsfull jakt ett minne blott. Några sura gubbar kommer att sitta på sin plätt och se på vargarna som stryker omkring.

1. Jakt på egen mark

2009-03-05 10:24

jag hoppas att du har så mycket mark, att den kan föda de eller dom älgar du ämnar skjuta. Vad jag har läst om detta, som du har skrivt om, så tror jag att du gick med i ett vvo frivilligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB