• Pinewood

Jakten bäst för klimatet

DebattPublicerad: 2009-11-12 12:29

Jakten är det klimatsmartaste sättet att skaffa kött. Viltköttet är dessutom av absolut bästa kvalitet. Viltköttet kräver i de flesta fall minimala transportsträckor och förorsakar därmed inga koldioxidutsläpp, och inte de övergödningsproblem som uppstår vid industriell djuruppfödning.

Det är därför häpnadsväckande att Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förordar en ohejdad ökning av rovdjur i den svenska naturen och därmed reservera den bästa råvaran åt varg, björn och lo.
En del säger att kött finns i affärerna. Detta kommer ju att öka importen av kött. En del import sker ju från andra sidan jordklotet och kan kanske vara laddat med både hormoner och antibiotika.


Blundar för effekterna
Man blundar även för de luftföroreningar som dessa transporter medför.
Man blundar även för de levnadsförhållanden de importerade djuren haft.
Jag tycker att det är djupt tragiskt att våra barn och barnbarn inte längre skall ha till gång till den bästa råvaran utan tvingas nöja sig en sämre sort.
Det är skrämmande att ovan nämnda aktörer inte inser att vi för våra efterkommandes skull bättre måste tillvarata våra egna resurser och minimera transporter.
Man får hoppas att deras ställningstagande beror på okunskap och inte på illvilja mot människorna i rovdjurstäta områden.

Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. Glöm klimatet

2009-11-20 18:21

Klimatet kan vi människor inte påverka, nästan all jordens CO2 finns i haven och balansen mellan CO2 i luften och CO2 i haven bestämmer mängden CO2 i luften. Mängden CO2 i haven bestäms till stor del av havsvattnets temperatur som bestäms av geologiska processer, solens aktiviteter och jordens lutning och jordbanans runt solen form samt många ytterligare av oss icke påverkbara förhållanden såväl cykliska som enstaka händelser. Just i vår tid så flyttar polcirkeln ca 15 m norrut varje år. Alla pengar vi använder på att förhindra jordens undergång på grund av växthuseffekten är bortkastade pengar.

Viltkött är att föredra av många andra skäl och det vore mycket bättre att staten använder ”växthuspengarna” i Sverige till en ökad produktion av viltkött och kött från tamdjur på skogsbete/extensivt bete så att sådant kött kunde bli tillgängligt för alla. Rovdjurspolitiken saknar varje uns av vett och förnuft och är ett brutalt, odemokratiskt övergrepp på en del av befolkningen.

46. Javisst kan vi enas om det JL

2009-11-17 18:19

Det är märkligt att det ens ska behöva diskuteras.

45. Ska vi återgå till ämnet, Jörgen?

2009-11-17 01:35

Ok, det blev snabbt ett sidospår i debatten, med en hel del ytterligheter. Om vi ska återgå till artikeln och jaktens betydelse i klimatfrågor så kan jag inte annat än att hålla med om att viltkött är miljövänligt. Det tror jag vi båda kan skriva under på.

44. Vilken poäng då, MrStraightpull?

2009-11-17 01:35

Din fråga utgår från att vi inte ska få importera råvaror från andra sidan jordklotet. Ibland är det vettigt att importera, och sojan som du nämner är en väldigt bra råvara för oss människor. Nyttig och förhållandevis bra ur miljöperspektiv. Den går också bra att föda upp djur i animalieindustrin med, men då blir det mindre miljövänligt i slutändan pga de orsaker som vi nämnt. I det fallet är själva skeppandet av sojan en bagatell. Det här är vi nog överens om. Det är en råvara som jag i en eller annan form inte skulle ha någonting emot att äta till rovor. Är det svar på din fråga? I annat fall får du först berätta varför det du kallar sann diskussion innebär att vi inte ska använda oss av soja.
Jag har som du märkt utgått från det som brukar beskrivas som industriell köttproduktion, ”animalieindustrin”, precis som i artikeln, inklusive de koldioxidutsläpp och ”övergödningsproblem som uppstår vid industriell djuruppfödning”. Om du producerar kött som är mer miljövänligt än den process jag beskrivit och som artikeln syftar på så är det ju bra. Diskussionen och artikeln handlar om miljöpåverkan, och det blir snabbt ytterligheter. Angående din fråga om den låga energiförbrukningen i vintillverkning så var min kommentar att den är relativt liten i förhållande till framställning av industrikött. Jag är ingen expert på vintillverkning, men tror du annorlunda?

43. JL fortsätter att missa poängen

2009-11-16 20:39

Om du läst mina inlägg så hade du sett att jag på intet sätt sagt något annat än att viss köttproduktion har mer miljöpåverkan än annan. Och glöm det där med sörgårdsidyllen - mina lantbruk börjar vid 400 hk på traktorerna. Du fortsätter dock med en dåres envishet att förringa värdet av extensivt producerat kött genom att förkasta det du kallar industriell köttproduktion. Jag ställer återigen frågan - vad skall du äta till rovorna den dagen vi har en sann diskussion om alla utsläpp, dvs i ett läge med mer balans utan att skeppa soja tvärs över klotet vare sig till djur eller människor?

I ett sådant läge blir kraven på att försvara varje nyttigt kilo köttprotein producerat från, för människan oätliga, produktionsmedel (gräs, örter, sly) avsevärt.

Du är mig också svaret skyldig på vad som bubblar ur vinbehållaren under jäsningen - på tal om ditt påstående om "låg" energiförbrukning för att göra vin.

42. Tyvärr

2009-11-16 19:16

Har dom få vegetarianer jag känner sagt sig vara det bara för att dom inte tycker om kött och då är det ingen vits att diskutera saken med dom .Ett kort tag hade vi en straigth edgare på mitt jobb och jag var glad för jag hoppades på spännande diskussioner med honom , men han ville inte prata om saken. Nej grejen är att jag i hela mitt liv har tänkt på det här med miljö och natur och har ständigt blivit besviken på att fokus har lagts på symbolpolitik istället för att göra verkliga insatser.
T e x förbjuda jakt och samtidigt förstöra livsmiljön för dom djur man låtsas rädda med inskränkningar i jakten.

41. Sällan är det ju så

2009-11-16 18:46

...att en enskild sak kan rädda världen. Men om man säger likadant om dem som källsorterar eller kör blyfritt som du Jörgen gör om vegetarianer så blir ju slutsatsen att man inte bör göra någonting överhuvudtaget, förutom att ägna sig åt det som du anser är verkliga miljöproblem. Återigen så är det ju kanske inte främst vegetarianerna själva som forskat fram de kunskaper man har om klimatpåverkan vid köttproduktion, lika lite som att det är de som kör blyfritt som har forskat fram att det är bättre för miljön än att köra på vanlig bensin. Det verkar fortfarande som att du tar köttdiskussionen personligt. Jag vet inte vad du har stött på för vegetarianer, men de måste ha varit väldigt påfrestande.

40. Vegetarianer

2009-11-16 17:56

Gör som dom vill för mig. Problemet är att dom med förenklade uträkningar där inte hänsyn tas till alla faktorer lurar sig själva och andra att deras livsstil ska rädda världen. Istället borde dom bekämpa verkliga miljöproblem som fragmentesering och habitatsförlust.

39. Ok, Jörgen

2009-11-16 14:23

Jag är beredd att hålla med: Du har inte nekat rovdjur att äta kött. Naturligt är bra.
Angående biprodukter så kan köttproduktionen och mjölkproduktionen ses som olika industrier, där inget av dem är biprodukt till det andra, men de hänger ihop. Precis som i alla andra vinstdrivande verksamheter så måste man i köttproduktionen räkna in allt som ger intäkter, och som sammantaget gör att det blir lönsamt. Köttdelarna, skinnet och alla andra delar som kan komma till användning på ett eller annat sätt. Så det finns inga ”bonusar”. Så ser jag det. Sedan är det enligt min uppfattning helt vansinnigt att man inte betalar det verkliga priset för animalieindustrins produkter, utan daltar med industrin genom en massa subventioner, som gör att industrin gynnas framför alternativ kost. Där har vi en miljömässig tankevurpa utan like. Det är märkligt att folk är mer oroliga över vegetarianernas åsikter än över köttlobbyn. Den är trots allt mycket starkare. Angående mjölk så vet jag inte hur många miljoner i skattepengar som vi betalar till reklam för mjölk, men det är mycket. Men nu kommer vi ganska långt ifrån ämnet med viltkött här :)

38. johannes

2009-11-16 09:05

Jag tror nog att kalhyggen,eller trakthyggesbruket, har fått oförtjänt dåligt rykte i naturvårdarkretsar.Har du en granskog som börjar torka,är det nog inte mycket annat att göra än att ta ner alltihopa.I en tallskog kan du ju lämna en timmerställning eller fröträställning.Forna tiders blädningar och dimensionsaverkningar var definitivt ingen höjdare vare sig ur ekonomisk eller naturvårdarsynpunkt.Och som sagt: jämfört med jordbruket och jordbruksbygderna bevarar skogsbruksbygderna stora naturvärden,och ny skog växer upp, även om den i många fall är planterad.Straffar man inte jordbruksbygderna känns det ju inte rättvist att beslagta mark för skogsbrukare.
Beträffande "Gammelskogar" "Vildmark" osv. vill jag att du ska förstå att det har bott folk i skogslänen och Norrland i tusentals år,Dessa skogar har hävdats och huggits i hundratals år,för brandved,slöjdvirke,timmer för husbyggen, barkbröd och efter skiftena på 1800-talet, för försäljning till sågverk och skogsbolag. Någon "riktig" vildmark finns dessvärre inte kvar. Det är inte smartare och billigare att bevara nåt som inte finns här,än att själv börja ta av sin egen välfärd och bevara /återställa.Det är en fråga om att inse att andra människor har samma rättigheter man själv har.

37. Jag var också för snabb

2009-11-15 22:51

När jag skrev om biprodukterna så glömde jag att nämna mjölk och andra mejeriprodukter som jag tror är bortglömda i beräkningarna.

36. jl

2009-11-15 22:07

Jag har i princip inget emot "veggisar"
som sådana även om jag innerst inne tydligen blir lite provocerad, och fördomar har jag nog också,det skall erkännas, men när jag talar om "antiköttmaffian" så menar jag dom offentliga vegetarianerna som Pink, Morrisey och Peter Wahlbeck som jag tycker är otrevliga översittare när det gäller det här ämnet och dom får ju en del utrymme i media. Sen upprepar jag att visst tror jag också att industriell uppfödning kräver mer resurser än annan matframställning, men jag har slaktat mången gris som till stor del har levt på rester från storkök och dom grisarna kan inte ha tagit stora resurser att föda upp så all djurhållning är inte likadan, men att äta ett djur som levt på sly, barr eller bärris mm måste ju vara allra bäst. JL jag har väl aldrig nekat rovdjur att äta kött! Jag rekommenderar alltid naturlig föda. Sen ger ju djuren både vilda och tama en fantastisk biprodukt som inte räknas i dom ständiga uträkningarna, nämligen hudar o skinn m v h

35. Skrev visst lite snabbt

2009-11-15 18:36

Jag skrev att köttproduktion kräver stora betesmarker (ska vara ODLINGSmarker) och är en av anledningarna till att regnskogen i Amazonas skövlas.

34. Tyskterrier, Jörgen och MrStraightpull

2009-11-15 18:23

Tyskterrier: Att livsmedel och råvaror transporteras runt jorden är förstås inte bra för miljön. Men varifrån tror du sojaproteinet i fodret till våra svenska köttdjur kommer? De äter knappast alltid ”säsongens mat” om man säger så. Även om man räknar in långa transporter av vegetabilier så vinner den vegetariska kosten i princip alltid över industrikött i fråga om miljö. Sen till det där med bleka anorektiska veggar så vet du säkert om att du är lite smått fördomsfull nu. Min gissning är att du tänker på att det är mindre ”högvärdigt protein” i vegetabilier än i kött, vilket bara har betydelse utifall man bara skulle äta en grönsak, baljväxt el dyl hela tiden. Äter man hyfsat varierat vilket de flesta gör så får man sammantaget i sig ett balanserat intag av aminosyror. Prata med en dietist, de vet.
Jörgen: Fortsätt du att äta din favoriträtt, de flesta äter trots allt kött. Det här var ju egentligen inte en debattartikel om vegetarianism, utan om att vargen tar det fina viltköttet. Om du nu har goda tankar om köttindustrins miljöeffekter så behöver vi ju inte skjuta några vargar för miljöns skull. Då måste väl även du tycka att vargen kan fortsätta att äta kött precis som andra rovdjur.
MrStraightpull: Jo, det är helt riktigt. Det finns skillnader i vilka marker som kan användas till vad. Jag får dock en känsla av att du argumenterar utifrån idyllen om den lilla harmoniska bondgården, inte utifrån den storskaliga industrin. Sanningen är ju att köttindustrin i jämförelse med produktionen av vegetarisk mat kräver mångdubbla åkerarealer för att via köttdjuren förvandla växtprotein till köttprotein (med allt vad det innebär i energiåtgång, bevattningsanläggningar, mm). Man får ut många gånger mer protein om man undviker att gå via djuren. Köttproduktion kräver stora betesmarker och är en av anledningarna till att regnskogen i Amazonas skövlas. Så tyvärr så handlar det inte om att djuren tar vara på marker som vi människor inte kan använda till annat är betesmarker. Men sedan kan jag också avsluta med samma sak som jag gjorde till Jörgen: OM köttproduktionen inte är så dålig ur miljösynpunkt så innebär det att vargen kan fortsätta att äta älgar för fullt utan att det har någon negativ inverkan på miljön. Artikelns slutkläm faller därmed.

33. JL du missar poängen!

2009-11-15 15:37

Djur kan tillgodogöra sig näring från marker på vilka människan aldrig kan odla kulturväxter för att direkt kunna tillgodogöra sig näring!
Just hemkommen från Indiana USA har jag inga problem med att konstatera att det också finns överkonsumtion och därmed självfallet en onödig miljöpåverkan. Men blanda inte ihop dessa två saker! Och jag har svårt att inse varför ekosoferna/rödgröna sörjan har så lätt för att göra detta - när fakta inte används som grund för besluten då handlar det bara om ideologi eller religion. Utan fakta är båda vägarna lika farliga. Och som du vet JL, så tror jag inte ekosofbaserade partier eller organisationer om något gott. Du kan ju ställa dig frågan varför dessa negativa krafter aktivt argumenterar både mot jakt och, i många fall, även en naturlig, extensiv djurhållning. Den dagen vi verkligen (dvs helt faktabaserat) börjar prata miljöpåverkan har jag svårt att se att importerat protein till en köttfri kost skall kunna försvaras mot svenska rovor och kött från extensiv djurproduktion och jakt!

32. Jl

2009-11-15 15:37

Jag tvivlar inte på att viss typ av djuruppfödning påverkar mer än annan typ av matframställning, så är det säkert men så blir det ju med den industriella produktionen som samhället strävar efter, Däremot tror jag inte det gäller med det klassiska blandjordbruket med växelbruk, tvärtom är det nog bättre än att ensidigt odla oavsett vad det gäller och jag tycker nog det finns mycket att avstå innan man slutar äta normalt. Bland det godaste jag vet är rimmad oxbringa (eller älgbringa) med rotmos, det kommer jag aldrig att avstå!

31. Jörgen igen...

2009-11-15 15:36

Du missar någonting viktigt: Det är inte vegetarianerna som står för forskningen. Även om du verkar ha någonting personligt mot dem som inte äter kött så måste jag göra dig besviken… ”Påståendena” om köttproduktionens klimatpåverkan kommer istället från alla tänkbara håll, FNs Jordbruks- och Livsmedelsorgan, diverse forskningsinstitut, KTH forskare, etc.
Jag länkade tidigare till en wikipediaartikel, som var det första som kom upp på google (hade lite bråttom), en kanske inte alltför bra källa eftersom artikeln blivit ifrågasatt som veganpropaganda (undrar av vilka? Köttlobbyn är oändligt mycket starkare än ”antiköttmaffian”).
Men även om vi skulle utgå från att köttindustrins klimatpåverkan inte är så värst stor så faller ju argumentet i den här artikeln. Då finns det ju definitivt inget belägg för att skjuta en endaste varg av klimatskäl, eftersom klimatargumenten ändå är överdrivna. Eller hur?

30. Om det är klimatsmart med...

2009-11-15 15:36

...importerade grönsaker och sojaprotein från övriga världen kan ju alltid diskuteras...
eller skall vi bara äta under de tre, fyra månader som det går att odla grönt i sverige med mindre klimatpåverkan än att importera,och sen gå i ide eller nåt? Bara potatis är ju ett alternativ förstås, ett av få livsmedel som ensamt går att överleva på, men hur kul är det då? Och vem vill se ut som en inmjölad blek anorektiker som många veggar gör?

29. Bra skrivet MrStraightpull

2009-11-14 22:35

Bra gjort. Vegetarianerna behöver bemötas med fakta. Deras påståenden står oftast oemotsagda i medierna där dom ofta framställs som högre stående än vi som äter på människans naturliga vis dvs en blandning av vegetabilsk och animalisk föda. Sen anser jag att om jag blir hembjuden till en vegetarian så äter jag den mat som bjuds och en vegetarian som äter hos mig ska äta det jag bjuder på! Dom är kanske välvilliga, men kom ihåg, "vägen till helvetet är stenlagd med goda intentioner".

28. MrStraightpull och Jörgen

2009-11-14 22:35

Apropå klimatpåverkan i köttindustrin:
Om "antiköttmaffian" och om att "äta gräs" så verkar ni behöva läsa på lite om hur det verkligen ligger till. Ingen påstår att vi ska äta gräs. Det finns massor att läsa om den bevisade stora klimatpåverkan vid produktion av industriellt kött. Surfa runt lite och kolla själva. Jag tror säkert att ni hittar någon källa som även ni litar på.

27. Jörgen

2009-11-14 22:35

Som en första läsning kan du ju kolla upp lite uppgifter härifrån: http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ttproduktion
En bit ner finns lite kort info om klimatpåverkan. Naturligtvis finns det bättre källor än så, men det får duga tills vidare. Här hittar du en del information om köttproduktionens miljöpåverkan.

26. Mats

2009-11-14 17:51

Hejsan Mats och tack för en bra kommentar mot mig utan grövre påhopp och andra barnsligheter...

Visst måste man kunna avverka skog. Jag tycker dock att med dagens taktik "kalhygge" så gör man helt fel och hävdar starkt att det är skadligt för hela naturen, både växt och djurriket... Detta kan nog knappast någon sätta sig emot även om det brukar ge mycket mat åt älgen...

Som du säger är det moderna industrijordbruket också mycket skadligt... Återigen klappar jag mina händer för de som håller på med småskaligt jord och skogsbruk där varken stora åkrar utan buskar eller kalhyggen trivs...

Men du måste väl förstå att att om det finns en gammelskog i norr så är det både smartare och billigare att bevara den då den redan finns än att göra om ett åkerlandskap och försöka återställa den natur som en gång fanns där... Det kanske skulle ta flera hundra år... Det handlar om både tid och pengar och man borde väl ändå börja bevara det som redan finns än att ta bort det och återställa det som är borta ?

Annars håller jag med dig. Dessa utdikningar, omgjorda vattendrag, grundvattenförändringar m.m m.m här i söder är mycket dåliga... Få är de myrmarker man vandra på här i söder som inte är dikade och har en och annan torvgrav och som man nästan kan se hur dom växer igen pga ändrad vattennivå....

Så jag tycker det var kloka ord du framförde men inga främmande...

Och angående jakttorn så är de inte dåliga för miljön, men de kalhyggen de står vid är det.

25. Anonym 13-11-09 kl 10.32

2009-11-14 17:51

Den enaste pinsamma her er du. Hvordan tror du kan overrule alla met dit snak. Det er ABSOLUT videnskablig bevist, upp til manga gange att indholdet av omega 3 och omega6 fedtsyrer i vildt, er like så høgt som i fet fisk. Desuten er forholdet mellan de 2 fedtsyrer och den lave fedtprocent av den helt korrekt avstemning. Alle undersøgelser påpeger att vore forfædre och nu eskimoer inte lider av samme sjukdomme met hjarte och karr ,maveproblemer som nu ,met mycket industriframstllt kjøtt.
Allt nærproduceret kjøtt,grøntsaker m.v. er klimasmart, och for mange inte marginalt. Du kan jo gå på nettet sjalv,Anonym, och købe styckat,forpackat alg til mellon 60 och 85 kr. pr. kilo, aven i Stockholms-området. Jag kender mange svenska familier, som lever av och i naturen. Den ene ved Jønkøbing , var manden i huset mer end 25 år innom han fik annat at æta end villtkjøtt. En annan familje ved Åtvidaberg, lever av fisk,villt, och kycling och ænder fra egon gård, det samme met deres grøntsaker. En annan familje vet Vingåker, er vet slagter 2 gange om året, till påske och till jul, efter h.hv. lam och flæskfilet,skinke, reston av året er det villt,fisk,skaldjur,grøntsager,bær,svampe m.v.fra egon jord och sjø. Du kann få fler eksempler.

24. Jag förstår inte

2009-11-14 17:51

hur ett kilo korn som används till alkoholframställning gör större nytta än ett kilo korn som används till köttproduktion. Jag är ingen expert på jordbruk och skulle vilja att nån bonde kunde reda ut begreppen, men jag är övertygad om att antiköttmaffian inte tar med helheten i sina beräkningar för att få fram siffror som passar deras ideologi.

23. Mycket tyckande och lite vetande!

2009-11-14 17:51

Naturligtvis är kött från jakt det bästa för klimatet, därefter kommer naturligtvis extensiv djurhållning på mark som inte kan användas till odling pga beskaffenhet (arrondering, stenförekomst etc), dvs går inte att odla med rationella metoder eller tom inte alls. Efter vilt- och extensivt kött kommer kött producerat i närområdet med hjälp av lokal näring. Sedan blir det självklart krångligare - är en extensiv argentinabiff bättre än en intensivt uppfödd svensk biff?
Glöm aldrig att marker som inte kan odlas i konventionellt jordbruk kan ge ett rejält tillskott av näring via omvandling av gräs, örter och sly till högvärdigt protein. Människan är mycket dålig på att tillgodogöra sig gräs (bevisat i något av de sista kommunistländerna om jag inte minns fel). Tyvärr har vi tillräckligt många ekosofer som vill tvinga svenskarna till denna gräsdiet...

Sverige har goda förutsättningar för att utnyttja mer extensivmark för köttproduktion. Skall det senare ske till en marginal som räcker blir det stora och dyra staket för att skydda djuren mot rovdjur med dagens expansionstakt för de senare.

JL, vad är det som puttrar ut ur behållaren när vinet jäser på tal om energiåtgång? Kan inte låta bli att tänka på begreppet "rödvinsvänstern" när jag ser försvaret av vinodling :)

22. Jörgen

2009-11-14 10:29

Vad som är den bästa marken har inte jättestor betydelse. Det som spelar större roll är ju hur effektivt det är att producera maten/drycken. På vinodlingar hämtar man råvaran direkt för vinframställning. På odlingsmarker för köttproduktion försvinner det mesta ”på vägen” i en väldigt energislukande process. Produkten blir mycket liten i relation till allt odlande man gjort.

21. Innan man klagar

2009-11-13 21:44

på köttkonsumtion som miljöproblem så ska man först sluta dricka öl vin & sprit annars saknar man helt trovärdighet i mina ögon. Vin o sprit& öl odlas väl på den allra bästa jordbruksmarken till skillnad från boskapsuppfödning som kan bedrivas på mycket sämre mark. Invändningarna mot viltkött saknar ju all trovärdighet,bilkörningen t e x måste ju sättas in ett sammanhang, jämför med ornitologen som kör till skogen bara för att titta på fåglar utan att medta ett gram mat från sin biltur. sen finns ju jägarna som bor på jaktmarken och inte kör alls. Sen förresten undrar jag över sanningen i påståenden i media att vi äter mer kött idag än tidigare i sverige, jag tror inte vi ökningen är så stor som det sägs. Däremot tror jag vi köper mycket mer kött idag från affären än när jag var barn. Då bodde större andel folk på landet och slaktade hemma eller köpte en halv gris av grannen. Jag har varit i branchen och sett en stor förändring, dessutom verkar det som folk i städerna inte har insett hur mycket vilt folk har ätit.

20. Mycket bra inlägg Kalle

2009-11-13 21:44

Mycket av det du skriver är precis dom tankar jag själv har. Det största hotet mot miljön är överbefolkningen men det verkar vara tabu att diskutera, istället säger proffstyckarna att vi ska maximera matproduktionen för att föda fler och fler, men nån gång tar det stopp och vilken värld ska det bli till slut när hela jorden är exploaterad.

19. Johannes

2009-11-13 19:31

Även om du inte direkt verkar vara jägarhatare så är du iallafall bevarandefundamentalist."Det bästa sättet att vara naturvänlig" skulle vara att beslagta mark i skogslänen, att hindra skogsbönder där att avverka sin skog "så att våra barn ska ha en natur att gå ut i".
Var finns rättvisetänket? Skulle folk som bor i skogen vara tvingade att bevara mer natur än folk i jordbruksbygder och tätorter? Har inte de samma rätt att exploatera naturen och skaffa sig välstånd och välfärd som folk i jordbruksbygder och tätorter??
När har vi som bor i skogslänen och fjällen bevarat nog?,och när ska folk söderut få en modern syn i naturvårdsfrågor,och börja bevara och återställa.
Vad är mest skadligt för naturen?-jordbruket eller skogsbruket? Ska vi, som Statens Miljöråd föreslog för nåt tag sen beslagta 300,000 Ha av skogsböndernas mark, varför inte beslagta 300,000 Ha i jordbruksbygder/tätorter att återställa utdikade våtmarker e.t.c.Det kan väl inte spela nån roll, om det för en gångs skull sörlänningar och urbana som får ta av sin välfärd för att det skall bevaras natur som våra barn kan gå i.
Kan nån ta fram statistik över hur många procent av våra naturskyddade områden(Nationalparker,naturreservat mm.)som "råkar" ligga på norrlänningarnas mark och hur många procent t.ex. skåningar eller stockholmare har bidragit med?
PS.Är jaktorn skadliga för miljön??

18. Ja, Tyskterrier har klart ett poäng här....

2009-11-13 13:20

...för det mesta av den forskning och inventering av rovdjuren som görs, är för att "vissa" personer vill ha exakt kontroll och statistik på hur stora våra rovdjursstammer är, och inte minst JÄGARNA som ju ställer upp varje år!


17. Kalle

2009-11-13 13:19

Ja vi har varit inne på det här förut. Ett problem i debatten är att det är svårt att uppfatta om någon argumenterar utifrån nollvisionen eller utifrån att vargstammen ska hållas efter. Argumenten liknar varandra men innebörden olika. Pratar man miljöargument när man förespråkar nollvision så blir det ett resonemang som jag tror faller väldigt platt, åtminstone utanför jaktkretsar. Att vargen konkurrerar om viltköttet tror jag att de flesta människor har förståelse för och i ganska stor grad accepterar, och jag ser det inte som hyckleri utan som en fråga om värderingar. Jag tror dock att det är ytterst få människor som faller under den kategori rovdjursfanatiker som du beskriver, som till varje pris vill att naturen sköter sitt. Även där kan argument misstolkas. En person som vill hålla efter vargen men som inte vill se den försvinna från Sverige blir ganska lätt ”vargkramare” i debatter eftersom de vänder sig emot nollvisionärernas argument. Jag håller helt med dig om vargens symbolbetydelse i debatten, och det är av den anledningen som det inte fungerar speciellt bra med miljöargument. Alla vet att miljöproblemen kan lösas bättre på andra sätt än att skjuta de djur i naturen som äter samma mat som vi. Viltkött är miljövänligt, ja, men vi måste nog ändå acceptera att rovdjur dödar andra djur. Det är våra beteenden som måste förändras. Alla vet också att kärnan i problemet med vargen sitter i att människors intressen och livsstil hotas.

16. Man måste...

2009-11-13 11:44

...väl även till vargens nackdel räkna in allt bilåka för alla spårningar pejlingar m.m helikoptrar till märkning och inte minst all denna avspårning som görs dels av länsstyrelsens personal vid varje snöfall och all denna avspårning som jägarna blir tvingade att göra inför varje jakttillfälle.
Här pratar vi utan tvekan miljontals liter bränsle som görs av med bara för att hålla koll på (enligt myndigheterna) endast lite drygt
200 djur...
Klimatsmart?? Bäst för naturen? Ja,döm själva...

15. Johannes, JL...

2009-11-13 11:43

...kul att ge er en eloge för ett resonemang som jag uppfattar som ganska objektivt.
Du, Johannes slutar ditt inlägg med vad som naturligtvis är den stora frågan, överbefolkningen är det som tär på jorden, ska dessutom alla leva som vi gör i väst, ja, då är det sannolikt kört för mänskligheten vad det lider. När vi marginaliserar viltköttet som alternativ beror det på att vi väljer att se på det, på det sättet, kanske för att vi inte ser vad jag alltid tjatar om: Helheten. Egentligen ärligt, hur mycket elenergi får vi ut från vindkraftverken? Vore det inte bättre att bygga fler kärnkraftverk? Då löser vi energiproduktionen i ett slag. Jämför med de enorma monokulturer som måste till när/om vi ska föda en växande mänsklighet med vegetabilier, vilka följder det ger i utarmning av arter och miljö, tyvärr kommer dessa monokulturer inte att lyckas utan att man tillför ogräs/insektsgifter. Kanske genmanipulation.
Så jag tror visst viltköttsproduktionen spelar roll, stor roll. För oss som lever i glesbyd i synnerhet, och för dom som kan se det som en del i ett smörgåsbord av "klimat/ekologiska produkter. Precis som det småskaliga jordbruket/djurhållningen, som du nämner Johannes. Djurfabrikerna ska bort, det är ett sjukt sätt att producera mat. Där djuren ses som objekt inte som liv.
JL, vi har diskuterat detta förut, jag tror visst att miljön kan var ett argument för att hålla rovdjursstammarna kort, i synnerhet om man betänker på vilka grunder rovdjursfanatikerna till varje pris vill att "naturen" ska sköta sig själv, utan ingrepp från människan. Det är ett i alla avseenden märkligt synsätt, där man lyfter ut människan ur naturen. Tveklöst är det ett synsätt som väcker ett aggressivt motstånd hos dem som blir drabbade av rovdjuren. Vi ser nu ett gallopperande avstånd mellan stad och landsbygd, och det handlar inte bara om rovdjursfrågan. Det handlar om att människor vill påverka den miljö de lever i, självklart. När det då kommer en propå från myndigheterna att, vi ska ha så och så många vargar, vi ska dra in läkarstationen, vi ska dra in vägunderhållet, bussförbindelser, osv, så blir det hela så uppenbart. Landsbygdsbefolkningen är ett tåligt släkte, ättlingar till dem som byggde det här landet, och det tar tid innan man reagerar fullt ut. Vargen har blivit en symbol för överförmynderi för oss. På samma sätt är den en symbol för frihet och "det naturliga" hos rovdjursvännerna. Synsätten skiljer sig åt, med ljusår.
Sprickan som nu uppstått och vidgas för var dag, får till resultat att landsbygden nu får ett eget parti, som på samma sätt som många andra partier uppstår ur en känsla av orättvisa. Det är synd att det behövs, men det kommer utan tvekan att bli den motvikt som tydligen behövs, när många av städernas människor och beslutsfattare har glömt bort sina rötter.
Johannes, personligen tycker jag som du, jakttorn är förfulande, gillar dem inte alls, skulle helst se att de försvann, men inser att man ibland inte kan vara utan dem, men att de många gånger sätts upp i onödan. Gammelskogen ska förstås försvaras, en miljö som är läkande att få vandra i att få uppleva för oss och för framtida generationer. Gammelskogen äter inte upp våra hundar eller får, därför blir det lätt att hålla med.

14. Johannes.

2009-11-13 11:43

Jag vill bara nämna att de synpunkter du tar upp funnits i mina tankar länge och det tror jag gäller de flesta som skriver på denna sida.
Men du bör också tänka på att vår skog har i betydlig grad bidragit till, och gör ännu, vår standard och vårt välstånd. Vi lever på denna naturresurs. Matviltet är också en naturresurs, däremot inte de stora rovdjuren.

13. Mycket klimatsmart att åka 10 mil tre dagar i rad...

2009-11-13 11:42

...för att skjuta en hare eller fem ripor:o))
Är ni verkligen så miljömedvetna, så lägg ner ALL JAKT som inte direkt går på älg, vildsvin och rådjur och som inte går ut på att skjuta så många djur som möjligt vid varje jakttillfällen, annars blir ni bara löjeväckande hycklare!
Och omega 3 pratet kan vi lägga ner direkt, det har avfärdats så många gångar av forskare att det börjar bli pinsamt när man tar upp det i debatten igen och igen!

12. Johannes

2009-11-13 11:42

Håller med dig, man borde tänka längre. När nu jägarna tydligen är de ”verkliga” miljökämparna så vore det inte konstigt om dessa icke-hycklande människor såg bortom sina egen jaktmarker och började prata om helheten i klimatproblemen med animalieindustrin, eftersom man ändå gärna tycks ställa sig i ledet till köttdisken på Ica om det egna köttet tar slut (det är ju det som är kontentan av artikeln – att en oskjuten älg betyder industrikött i affär). Om man gillar industriköttet eller inte är obetydligt för miljön, utifall man ändå väljer att köpa det. Det är ett hundraprocentigt aktivt val man gör, även om man svär över vargen samtidigt som man står i kassakön. Om man vill engagera sig i miljöfrågor så finns det nog bättre sätt än att förespråka avskjutning av de djur i skogen som konkurrerar om viltköttet.

11. Miljöargument för att skjuta rovdjur?

2009-11-13 09:09

...visst kan det finnas en viss poäng i det, men här luktar det svepskäl. Det är ju inte ovanligt att miljöargument förkastas när det inte passar ens syften och anammas när man har nytta av dem. Att blanda in miljöskäl i rovdjursdebatten (som i artikeln) är ett resonemang som knappast står i proportion till verkligheten. Det är nog ingen som tvivlar på viltköttets förträfflighet ur miljösynpunkt, men på det stora hela lär det vara en alldeles för liten fråga för att vara ett argument för rovdjursavskjutning. Ni kan ju fråga runt lite utanför jägarkretsar så tror jag människors värderingar i frågan tyder på samma sak. Jag har hört bättre argument för att skjuta varg, om man säger så.

10. Lite tankar

2009-11-13 09:09

Lite tankar från mig då, även om jag inte är jägare. Viltkött är säkert förbannat bra vad gäller synen på koldioxidutsläppen. Jag personligen tycker också det är förbannat gott.. Jag anser dock att vi måste försöka leva i symbios med naturen då vi tillhör den och att både varg, järv, lo och björn också ska få ta del av maten.

Industrialliserat kött som gris, fågel och liknande där man inte värnar om djurets liv ska man äta så lite det bara går. Men det finns de som faktiskt bedriver småskaligt, naturvänligt och jordnära jordbruk som både är nyttigt, bra för miljö och djur och som också är förbannat gott... Så bara för att köttet inte är från vilda djur så betyder det inte att köttet är dåligt... Man blundar även hårt med ögonen om man tror att köttet från de vilda djuren skulle mätta våran överbefolkade jord.

Jag tycker dessutom att ordet klimatsmart skulle förbjudas och se som något fult snarare än några bra då det i endels ögon är väldigt bra att köra runt med etanolbilar med ett bränsle som har inneburit att man skövlat regnskog och annat för att driva upp plantager för produktion av etanol..

Hur många av er hjälper till och försöker skydda den gamla skog som idag står oskyddad och hur många av er vill få kalhyggena att bli förbjudna ? Gammelskog och orörd natur är det bästa sättet att båda vara naturvänlig, tänka på djurens bästa och såkallat klimatsmart på samma gång.

För hur många är inte de jakttorn som står vid kalhyggen. Hur bra för naturen är det ?

Jag tycker det är djupt oroande om inte våra barn ska ha en natur att gå ut i som är orörd och där man inte behöver snubbla över stubbar träd som inte maskinerna har brytt sig om... Jag tycker också det är djupt oroande om inte våra barn ska ha chansen att få se rovdjur....

Men jag tycker också det är djupt oroande om inte våra barn ska få smaka på gott, nyttigt viltkött... Så förespråka gärna det men tänk lite längre när ni snackar om naturvänliga saker.. Tänk också på att våran jord är överbefolkad....

9. ett rätt i

2009-11-12 22:38

alla fall av JL att vilt kött är klimatsmart...nu är det så att många av oss jägare även är ivriga fiskare av såväl ädelfiske som gös abborre, gädda, sik, lake m.m. och börjar vi lägga till det plus vad vi hämtar från skogen i form av bär och svamp som finns i vår närhet precis som viltet fisket, så tror jag att vi jägare är verkligen klimatsmarta utan att veta om det.
Hur som helst verkar det som du tycker
det detta är marginellt..eller.. måste komma med en fråga tycker du att ekologist framtagna grödor m.m. är försvarbart att det importeras i stora mängder till sverige samt att det distruberas långa vägar i sverige pga av sk samköp...är det ok..säg inte emot mig för vi har några bekanta som i sin tur känner ett flertal männsiskor som tillsammans importerar massor av ekologiska grödor m.m. Är det ok???
Lite så här out of record så hade vi nöjet förra helgen att bjuda ett filmteam från danmark bestående av en mycket trevlig kvinna från Belgien och en lika trevlig Norrman på en middag bestående av: Porterstek på älgkalv, pressad potatis odlad i värmlnad, Lingon Chutney (egenhändigt plockade lingon)svartvinbergsgele (bär från vår trädgård)grönsaker som faktiskt var odlade i värmland samt till det hela lingon dricka (som sagt tidigare egenhändigt plockade lingon). Så tror och vet jag att det ofta ser ut hos många jägar-familjer hur som helst det var mycket lyckat och aptiten hos våra gäster var det inget fel på.
kontentan och moralen i detta är ändock att vi jägare oftast lever ganska klimatsmart eller hur...

8. Lite JL???

2009-11-12 22:37

Så du tycker alltså att 11 000 ton prima älgkött fullt av nyttiga omega-3-fettsyror att äta är en liten marginell födokälla som knappast gör någon skillnad alls för klimatet?
Du är precis lika mycket hycklare som de nämnda "miljö"- organisationerna!

7. Vårt mest ekologiska kött

2009-11-12 22:37

Jakten är utan tvekan vårt mest ekologiska sätt att att få kött på bordet.Vi gick inte från ett jägarsamhälle till ett jordbrukssamhälle för att jordbruk bevarar mer arter eller skyddsvärd natur.Inte heller av omtanke av "oskyldiga djur".Tusentals oskyldiga djur ligger i snabbköpens kyldiskar.
Att folk på landsbygden,i sina egna skogar,tar tillvara en sådan förnyelsebar naturresurs som vilt, är helt naturligt.Det vore väl konstigare om dom inte gjorde det.Folk vid hav fiskar,plockar ostron och musslor,folk i skogarna tar tillvara älg,hare och tjäder.Ett kött som man får utan att dika ut våtmarker och strandängar,utan att omvandla natur till monokulturer,utan att övergöda sjöar och hav,utan att rounduppa och bespruta,och utan att oskyldiga djur står sammanpackade på nåt cementgolv,som produktionsenheter på nån köttfabrik.

6. Kanske JL

2009-11-12 22:36

Men jag med många jag känner vill ha vår köttbit till middagen. Den är dessutom nyttig, speciellt om det är viltkött eller kött från småskalig djurhållning. Som en f.d. ordförande i Nordulv uttryckte det. "Jag vill inte ta maten från djuren". Och det var vegetarianerna bland djuren han åsyftade.
Och faktum är att den landareal i Sydamerika som behövs för att förse oss med ersättning för vad rovdjuren tar i Sverige är inte oväsentlig.

5. Alla bäckar små, JL.

2009-11-12 22:35

Liten andel, ok! men så är det också med co2 utsläppen. Om vi i Sverige skulle släppa ut noll koldioxid, gör det absolut ingen skillnad i jordens lufthav, skillnaden skulle vara omätbar.

4. JL

2009-11-12 22:35

Många bäckar små. Många kollonilotter bidrar till vegitabilisk föda! Även om dom är små så är det ett bidrag och mest till innehavaren.Det är vanligtvis ekologiskt och närodlat. Som du menar så bör man ge f-n i kollonilotter för det ger så lite.
Om kollonilotten ändå ger lite så är då inte i alla fall jag förvånad att innehanaren rensar bort OGRÄS för att få bättre skörd.
Ser du någon likhet?
Även om viltköttet inte ger tillräckligt för dig så är det ett värdefullt tillskott för mig och många andra jägare. Därtill är det så att köttviltet vanligtvis inte tar från den vegetabiliska födan som du värnar om. Varför bortse från ett ekologiskt och nyttigt tillskott?

3. Viltkött är klimatsmart men marginellt

2009-11-12 16:32

Slutsatsen i artikeln är för enkel. Andelen viltkött är totalt sett väldigt liten i relation till köttet från animalieindustrin, därför får det ingen stor plats i miljödebatten. En ganska etablerad uppfattning är att köttkonsumtionen (industrikött) måste minska drastiskt, till förmån för mer vegetabilisk föda. Där har vi den stora lösningen: Minskad köttkonsumtion. Viltkött är en marginell födokälla sett i ett större sammanhang och kommer inte lösa några större klimatproblem. Så i det perspektivet är det inte konstigt att den här frågan inte är tillräcklig för att utrota rovdjur från Sverige. Det handlar knappast om okunskap från de nämnda organisationerna.

2. Helt rätt, Malte!

2009-11-12 13:44

Dessa ytterlighetspartier har som ideal haft kommunismen. De förespråkar diktatur och att förstöra miljön för landsbygdsbefolkningen. Genom inplanteringar av 10 olika främmande arter i vårt land har de systematiskt förstört miljön i landet. Det är inte bara med hjälp av stora rovdjur som miljön förstörts. Är det inte dags att våra jägarorganisationer säger ifrån? Eller har 70 års vänsterdiktatur satt sina spår?

1. Logiken hos rovdjursvännerna haltar dessutom ibland

2009-11-12 13:32

Hur ofta hör man inte: "Om inte vi klarar våra vargar kan vi inte begära att indierna ska ta hand om tigrarna".
Men för att vi ska ta hand om våra genetiska krymplingar där det finns 100 000 friska individer längre österut tycker somliga.
"Hugg ned Amazonas regnskog för att öka produktionen av kött för svenskarnas behov."
Att vi samtidigt tar bort levnadsmiljön för de stora rovdjur som enbart finns där blundar man för. Vår varg är naturligtvis viktigare än jaguar, ozelot och andra sällsynta rovdjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons