• Pinewood

Jarlås attack mot JRF missar målet helt

"Det brister allvarligt i åklagarens omdöme"

DebattPublicerad: 2016-03-09 19:41

Karl Hedin och Björn Törnvall reagerar på miljöåklagare Christer B Jarlås attack mot Jägarnas Riksförbund och ordförande Solveig Larsson i bland annat Jakt & Jägare på tisdagen. I den här debattartikeln framhåller de att kritiken mot miljöåklagare Åse Schoultz inte riktar sig mot att hon gör sitt jobb.
"Den handlar om att vi anser att det brister allvarligt i åklagarens omdöme och tycker oss se, att hon snarare driver en egen agenda, än gör sitt jobb och följer lagen", skriver Hedin och Törnvall.

Hör Jakt & Jägares inslag med Christer B Jarlås och Solveig Larsson här.

Här följer Karl Hedins och Björn Törnvalls debattartikel:
I samband med vargsymposiet i Vålådalen attackerar chefsåklagare Christer B. Jarlås i en intervju Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson.  Detta öppnade för en intressant debatt i Jakt & Jägare, där vi tycker att Solveig Larsson är föredömligt tydlig och klar!
Vi har ingående studerat förundersökningen och klarlagt händelserna som senare utmynnade i ett åtal mot fem oskyldiga personer. 

Beroende av naturbevakare
Vi fann att Jarlås kollega, kammaråklagare Åse Schoultz, i sina ställningstaganden och uttalanden pekat på att hon varit mycket beroende av länsstyrelsens i Dalarna naturbevakare.  
Dessa har i sitt arbete, i förundersökningen och under rättegångarna visat sig ha förutfattade meningar om personer på landsbygden i allmänhet och jägare i synnerhet.

Högst ansvarig
Även om Åse Schoultz haft ett nära samarbete med dem är hon likväl själv ansvarig för besluten, att anhålla, häkta, ålägga de häktade fulla restriktioner, samt att telefonavlyssna de misstänkta under en månad efter frisläppandet.
Hon har haft högsta ansvaret för förundersökningen, som bedrevs under 26 månader, innan hon fattade sitt beslut om att gå till åtal, på de mycket svaga bevis hon hade. 

Kunde lagt ned fallet
Under mer än två års tid hade hon kunnat fatta beslutet om, att lägga ned förundersökningen då bevisen inte räckte till för ett åtal, vilket domen i Mora tingsrätt bekräftade.
Åklagaren har i sitt åtal anklagat fem personer för att i ett speciellt område ringat och jagat varg under en viss tidsrymd. Om hon läst förundersökningen, vilket vi måste anta att hon gjorde, visste hon att fyra av de åtalade inte hade brukbara vapen med sig till området och att den femte inte var där när det påstådda brottet skulle ha begåtts. Trots denna kunskap åtalar hon de fem. Trots denna kunskap som även klarlades i Mora tingsrätt, överklagar åklagaren ändå domen i Mora till Svea hovrätt, som fastställde tingsrättens friande dom. 

Brister i omdöme
Vår kritik i den av Jarlås kritiserade debattartikeln, som vi skrev efter att noga ha läst förundersökningen och domen i Mora tingsrätt, riktar sig inte mot att åklagaren gör sitt jobb! Den handlar om att vi anser att det brister allvarligt i åklagarens omdöme och tycker oss se, att hon snarare driver en egen agenda, än gör sitt jobb och följer lagen. Till exempel Rättegångsbalkens objektivitetsprincip i 23 kapitlet § 4.
Vi tycker därför, att hon på dessa grunder är olämplig för det förtroendeuppdrag hon har, som åklagare.

Bekymrade
Det är uppenbart att i förundersökningen utelämnas viktiga fakta, som talar för de misstänkta och att i åtalet presenterat bevismaterial redigerats om, så att vissa känsliga fakta inte redovisas. Att hennes” teamleader” Crister B Jarlås anser vår kritik vara ett personangrepp, snarare än ett påpekande om riskerna förknippade med ett riktigt dåligt skött jobb, gör oss bekymrade för att omdömet brister, inte bara hos Åse Schultz.

Håll dig informerad!
Därför skrev vi vår bok om fallet, ”De jagade jägarna. Om myndigheternas ökande maktmissbruk mot landets jägare, ”Lillhärdalsfallet” och vargkonflikten i Sverige”, där vi mera utförligt redovisar vår kritik mot skeendet och pekar på den pågående farliga politiseringen av delar av rättsväsendet. Läs gärna boken – håll dig informerad!

Karl Hedin & Björn Törnvall

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Jakten på fällande domar

2016-03-10 13:39

Christer B Jarlås uttalande och kritik mot JRF har också andra förtecken. Miljöåklagarna har stor press på sig att visa resultat, d v s att få fällande domar framförallt när det gäller jaktbrott. För några år sedan kritiserades polisen för att ”jaga pinnar”, d v s att genomföra många alkotester. Man behövde visa att man minsann genomförde antalet som var stipulerat från högre ort och poliserna ålades att genomföra många tester så att resultatet kunde uppnås. Samma tänk går igen inom åklagarämbetet, man måste driva på för att hålla statistiken uppe, visa fina siffror d v s få fällande domar. Nu går det som bekant inte speciellt bra för miljöåklagarna på det här området och när man såg chansen i Lillhärdalmålet att eventuellt kunna fälla för jaktbrott så tog man chansen.
Att målet var mycket illa underbyggt står ju utom all tvivel och åklagarnas skyldighet att också se till omständigheter som talar för de anklagade syntes ju inte röken av. Men man hade inga andra fall av jaktbrott att gå på, desperationen tilltog och sen blev det ändå friande domar i målet. Kort och gott var Lillhärdalmålet en rejäl black om foten för åklagarna. Att målet dessutom vara medialt uppblåst var ju heller inte till åklagarnas fördel. Brallorna var tydligt neddragna på åklagarna och blottande en formidabel inkompetens. Konsekvenserna av målet blir flera, bland annat så ses det inte så positivt internt inom åklagarämbetet. Dessutom så stärker det inte den allmänna acceptansen för vargen till förtret för bland annat många politiker.
Det är mot bakgrund av det totala misslyckade i Lillhärdalmålet man nu bland annat skall se kritiken mot JRF. Jarlås och hans kollegor upplever säkert att de har en heder att försvara, därav hans uttalande och kritik.

1. Åklagarens ansvar

2016-03-10 08:39

Om en åklagarna driver ett fall till en rättegång så om jag inte är felunderättad skall åklagaren bedöma att resultatet blir en fällande dom. I detta fall har ju åklagaren missbedömt bevis läget synnerligen grovt samt visat redigerat materiel i rättegångsförfarandet. Naturligtvis faller en stor skugga på åklagarämbetet inklusive högst ansvarig åklagare inom miljörätt att det finns egna agendor och inte svensk lag som bakomliggande faktor för åtal.
Man kan ju lugnt säga att utifrån en betraktares perspektiv så har fallets skötts mycket långt ifrån den proffisionella hållnining man skall förvänta sig av ett svenskt åklagarämbete. Naturligtvis blir frågan om att är de berörda åklagarna vuxna att företräda svensk lag, personliga intressen eller karriär har inget med svensk lag att göra.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB