• Pinewood

JRF kräver krafttag i rovdjursfrågan

DebattPublicerad: 2011-04-04 10:43

Jägarnas Riksförbund, JRF, kräver att regering och riksdag snarast löser de lokala rovdjursproblemen. Det framgår av en skrivelse som skickats till regeringen, riksdagspartierna, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

JRF anser att Sveriges lokalt boende befolknings välbefinnande måste prioriteras framför 20 år gamla EU-direktiv. Utan lokal förankring har direktiv skapats till skydd för vilda djur, politiska kompromisser, stadsbors enbart känslomässigt grundade vildmarksromantik och forskarnas behov.
Vi finner ingen som helst logik i att de som inte drabbas av rovdjursproblemen skall ha makten att styra de politiska besluten kring viltförvaltningen av rovdjur.
Sverige är unikt i många avseenden och dagens rovdjurspolitik skapar inte mångfald, utan snarare enfald och utarmning över stora arealer.

Lokalbefolkningen blir offer
Trots allt har tillväxten av samtliga fem stora rovdjursarter ännu inte visat några praktiska inavelsdefekter. Med försiktighetsprincipen som ledstjärna hänvisar man istället till teorier och spekulationer, som gör lokalt boende till offer på rovdjurspolitikens altare.
Sverige är troligen världsledande vad gäller kontroll och förvaltning av våra viltstammar. Trots detta kan man inte säga sig ha kontroll på rovdjurens numerär.
Sannolikt har vi världens tätaste björnstam, en lodjursstam som lokalt tillhör världens tätaste, en inavlad sameuropeisk vargstam som ökar explosionsartat och lever i utkanten av sitt naturliga utbredningsområde samt järv- och kungsörnsstammar som ökar starkt.
En stor del av dessa fem stora rovdjur är i huvudsak stationära inom ett begränsat område av landet.

Oacceptabel börda
Detta innebär att en minoritet av befolkningen som lever och verkar på glesbygden, framför allt i mellersta Sverige, får bära en oacceptabel börda på grund av det totala rovdjurstrycket.
JRF finner att enda möjligheten till en acceptabel och fungerande rovdjurspolitik är att bygga politiken på regionala konsekvensanalyser som underlag till beslut. De som lever och verkar lokalt inom rovdjursområdena ska äga huvuddelen av beslutsmakten.
Den vildmark man ofta hänvisar till som möjliga rovdjursrevir existerar inte i verkligheten. Var än rovdjuren etablerar sig kommer människor att påverkas. Detta förstärks eftersom en stor del av arealen utgörs av renbetesområden, som undantas från vissa rovdjur på grund av renskötsel.
JRF hävdar alltså bestämt att de nationella målen skall utgöra summan av de regionala målen.
Skulle summan av dessa regionala mål innebära att någon av de fem arterna stora rovdjur inte uppnår gynnsam bevarandestatus måste detta accepteras.
För oss är det den lokala befolkningens situation som måste prioriteras!

Solveig Larsson, förbundsordförande
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. håkan o dogge # 16, Yellowstone är en katastrof

2011-04-06 08:48

Det område som nu är nationalparken Yellowstone tillhör olika indianstammar som Shoshone, Nez Perce och Crow. Dessa kördes under 1800-talet ut med våld och ett fort byggdes för att hindra dem att återvända. Dessutom har Yellowstoneprojektet utvecklats till en fullständig katastrof för djur och människor. Tyska myndigheter gillar varg så till den grad att de försöker att få bort sorberna (ett västslaviskt folk) från området Lausitz eftersom det har "dykt" upp vargar i området. Är det inte märkligt att även i Tyskland "dyker" vargar upp i ett område som bebos av en minoritet? Vattenfall hejar på i bakgrunden för där finns det brunkol som man vill åt - märklig parallell till svensk skogsindustri och dess agerande. Nordkalotten är inte folktom, men ni kanske tycker vi skall följa de amerikanska och tyska exemplen och ersätta människor med vargar?
Det är annars vad som redan är på gång i mellersta rovdjursförvaltningsområdet och det tycks ni inte gilla.
Det finns en enkel lösning: Riv upp rovdjurslagarna och skjut alla vargar/varghybrider i Sverige och reducera antalet övriga rovdjur till en bråkdel. Med nuvarande tokpolitik så låter man tusentals sälar dö i fruktansvärda plågor av en valpsjukeliknande sjukdom (PDV) med jämna mellanrum i stället för att med jakt hålla stammarna av säl så glesa att PDV inte kan sprida sig mellan djuren lika lätt. Dessutom kan då en mängd fint kött tas tillvara samtidigt som fisket kan fortgå.
När skall sunt förnuft börja råda i Sveriges riksdag? Knappast så länge mp sitter där, är min gissning.

20. Så där ja!

2011-04-05 13:00

NU har jag gått ut ur SJF och är ny medlem i JRF! Äntligen någon som för jägarnas talan.

19. Snarlikt politiker

2011-04-05 10:26

Det här var väl ungefär det bästa som vår förbundsordförande skapat det senaste året. Synd bara att det inte rinner till förrän strax innan årets förbundsstämma.
Mot bakgrund av innehållet i texten förvånar det att inte förbundsledningen, liksom distrikten, vågar sätta ner foten och anta en hållning till vargen som, troligtvis, en majoritet av medlemmarna vill.
På politikers vis försöker nu vår förbundsordförande reparera lite av det hon fått kritik för tidigare under verksamhetsåret för att få chansen att sitta kvar ytterligare en mandatperiod. Tyvärr är nog detta glömt när andra veckan i juni passerat.

18. Inte glesbygd utan landsbygd

2011-04-05 08:50

Problemen finns inte bara i glesbygd utan det rätta ordet är landsbygd. Enl. tillväxtverket (tja ännu ett statligt verk) är definitionen på glesbygd 45 min resväg till tätort med >3000 invånare. Så ändra på ordet glesbygd till landsbygd så är vi en bit längre på väg.
Vi måste också börja ifrågasätta vilka som ska vara med och bestämma om rovdjuren. Ska verkligen en liten organisation som rovdjursföreningen med knappa 3000 medlemmar finns med i ex viltdeligationerna? Hur drabbas de av de beslut de är med och fattar? Var finns de små markägarna representerade? De som innehar jakträtten och drabbas av besluten? För inte kan det väl vara så att ett subjektivt tyckande ska styra över äganderätt och jakträtt?
Jag hoppas verkligen att det man nu ser är ett förbund som äntligen vaknat upp och talar om att detta är vad vi står för och inte bara ett försök att överleva årsstämman.

17. # 11 Anders Hermansson

2011-04-05 08:50

Anders, du har gjort den bästa sammanfattning av problemet som jag hitintills har sett. Vi måste försöka samlas till manifestationer i denna fråga. Detta trots att de flesta av oss tycker bättre om att gå till skogen med endast hundens sällskap. Vi nog mot vår vilja agera i flock för att bli lyssnade på.

16. YELLOWSTONE

2011-04-05 08:50

Gör som i USA och Kanada, vi kan göra ett reservat av NORDKALOTTEN sverige norge finland ryssland. Bygg ett rovdjurscenter med turisthotell VILKEN TURISTATTRATION MYCKET ARBETSTILLFÄLLEN

15. Det krävs handling

2011-04-05 08:49

Skrivelse i all ära men det hjälper inte. Det krävs andra handlingar för att få effekt. Det har skrivits nog många debattinlägg utan effekt.
Norsk TV har gjort hittat sanningen. Ett mycket intressant program som benäms "projekt varg". 6 st filmavsnitt.

Länken som har sanningen.
http://www.youtube.com/watch?v=wY8zDeChDGI

14. Inte bara verkligheten...

2011-04-04 21:31

..utan även vargprojektens grundmotivering med EU-konventioner och -direktiv har missbrukats. I dessa krävs en helhetssyn och att hänsyn ska tas till ekonomiska, biologiska, sociala och kulturella verksamheter.

Det är en skam att lagar, myndighetsorgainsation, förordningar och mediastormat har missbrukat konventionen om biologisk mångfald, både dess artikel 8j och alla hänsynsklausuler i densamma och andra EU-direktiv och de svenska miljökalitetsmålen. Att skydda vargetablering på rennäringens, fäbodbrukets, sociala, kulturella och ekonomiska verksamheters bekostnad är inte legitimt ens enligt de åberopade konventionerna.

Så JRFs krav innebär inget undantag från åberopade konventioner, det är helt i linje med dem.

13. Mycket bra

2011-04-04 19:11

initiativ av JRF. Jag anser att även SJF borde trycka på hårdare. Enligt min mening behövs inga vargar i Sverige.

12. Finns ytterligare ett rovdjur som glöms i debatten

2011-04-04 19:11

Håller med Solveig, men det kanske kom i senaste laget, för att spä på eländet ytterligare så är sälen totalt bortglömd i sammanhanget, för kustfisket är den ett jätteproblem och det borde bli allmän jakttid på dom innan det är för sent, men det skall väl gå åt pipan först som med de landbaserade rovdjuren.

11. Vargpolitikens oomkullrunkeliga

2011-04-04 19:10

Skall vi ha en begränsad, självgående och frilevande vargstam i Sverige så förutsätter det att de vargar som till varje tid befinner sig i Sverige utgör en del av den ryska vargstammen. Detta har till och med Andreas Carlgren insett. Att tala om en finsk-skandinavisk-karelsk vargstam är enbart löjligt och har som syfte att sprida förvirring för att dölja det ytterst meningslösa i att underhålla ett antal hundra frigående men av människor skötta vargar i Sverige. Norge kan man nog inte räkna med i detta galna Projekt Varg, men SJF har redan hoppat i tunnan med den fennoskandinavisa-karelska vargstammen!

Skall den ryska vargstammen ha tillgång till Sverige så medför detta att renskötande samer i Sverige och Finland utrotas. Därtill kommer att all annan verksamhet med fritt betande djur omöjliggörs, löshundsjakt kommer i stort att upphöra, rådjuren kommer att försvinna utom i de stora jordbruksområdena etc. Avfolkningen av glesbygden kommer att accelerera och Erlandsson kan titta i himlen efter sitt Matland!

Har vi en självgående, frilevande vargstam som utgör en del av den ryska vargstammen så får vi utan att vi kan förhindra det in dvärgbandmaskarna e. multilocularis och e. granulosus, rabies, ökad förekomst av trikiner samt ett antal andra zoonoser. Detta kommer att ha stora konsekvenser för folks möjligheter att vistas i naturen för rekreation, bär- och svampplockning, jakt, fiske mm. Turismen kommer att sjunka som en sten, ty varför skall en tysk åka till ett Sverige med dvärgbandmask? Redan har många tyskar avbokat Sverige eftersom det har fått stor uppmärksamhet i Tyskland att nu är även Sverige drabbat av den för alla tyskar så djupt fruktade Fuchsbandwurm. I Norge har det fått mycket stor uppmärksamhet att nu har revens lille bendelorm kommit till Sverige och redan märks ett ökat intresse för att köpa stuga i västra Norge i stället för i Sverige. Men det värsta är att vi bestjäl våra barn på den trygga och rena natur vi själva har haft förmånen att uppleva. Allt detta för en galen religiös lära, ekosofi.

Konsekvenserna av rovdjurspolitiken är redan stora och långsiktigt kommer den att vara förödande på många olika sätt. För närvarande ser det inte ut som om något kan stoppa denna religiösa galenskap utan allt ovan kommer successivt att inträffa i vårt land. Tag bara hanteringen av masken i Uddevalla! Hur i heta hel-etet kan regeringen sitta på rumpan och vänta på att Naturvårdsverket skall undersöka spridningen? Var finns alla förnuftiga människor?

Jag hoppas att det är insikt som har nått JRF. Är det någon som tvivlar på vad som är på väg att ske, så ta en studieresa till Klippiga bergen. Där ligger de några år före oss.

10. Allomfattadne Djurskyddslag + Nordiskt Rovdjurspark.

2011-04-04 19:08

Bra skrivet, men det finns minst hundratals lika bra skriveler på hög hos alla nuvarande och tidigare riksdagsledamöter, regeringar, verk och myndigheter, UTAN EN ENDA FRAMGÅNG, UTAN BARA MER ELÄNDE. Vi och Ni kan fortsätta att skriva till blinda och döva, ögon och öron, som det nu också går med denna fina skrivelse.
Låt oss enas alla över detta hot på bred front. Lag går före författning, således före jaktförordning, i juridisk mening, så all djurskydd måste vara skrivet i en rejäl djurskyddslag som ger alla skydd och omedelbar hjälp från polisen till djurägare. Sedan får vi aldrig bukt med rovdjurshoten om vi inte samarbetar med Norden och gör ett inhägnat Rovdjurspark och skapar ett bevarandestatus enligt EU för alla stora rovdjur. Då får vi kontroll på alla sjukdommar och smittor och bevararna kan mata sina rovdjur i parken med egen uppfödd rovdjursmat. Skrivelsen kostar kraft och lite svärta, men räkna inte med någon framgång.

9. Är det årsmöte på gång?

2011-04-04 19:07

En tanke som slår en är om det är årsmöte på gång o en oro över att makten skall decimeras ? Eller har "folkets röst" äntligen nått fram? För det kan väl inte vara så att någon kört över någon annan o förbundet börjar vandra rätt väg...Kanske dags även för mig att kliva in som medlem i Jägarnas Riksförbund. Men innan ni får mina medlemspengar vill jag veta hur Solveig skall lösa frågan med miljonstödet från staten. En stat som inte tål att bidragstagande jägarorganisatoner opponerar sig mot förd rovdjurspolitik?

8. Tack Solveig...

2011-04-04 17:13

för en mycket bra skrivelse...

7. "Mellansvenska vilt org".... ....

2011-04-04 17:13

...är det den som fått förbundsstyrelsen att reagera? Greppar de elfte ett halmstrå , och det innebär nog att det bör se över vilka som driver aktuella frågor. Det finns mycket att göra, det innebär att det bör bytas ut en hel del av deltagarna i styrelsen. Det är nog den bidragande faktorn till detta uttalande, men de agerar för sent. Bit i det sura äpplet, få i hop en ny frisk stark styrelse. Det finns onekligen personer son suttit för länge, plus en del toppstyrda som inte tillför så mycket som vi kan begära...Jag skulle vilja bedöma det här uttalandet som kommer om rovdjuren, som "stolpe ut"

6. Jag har sagt det tidigare

2011-04-04 14:22

att det måste beslutas på lokal nivå.
Hela rovdjurs politiken är snedvriden på grund av att man sitter i storstäderna och bestämmer hur vi på glesbygden ska ha det, är inte vi människor som andra människor eller?
Ska inte vi på glesbygden ha männskliga rättigheter som alla andra på denna jord?
Vi på glesbygden lever med naturen, kan vi få fortsätta att göra det?
Ett bra inlägg :)

5. Glädjande att JRF börja föra sina medlemmars talan

2011-04-04 14:22

Sådär ja. Nu börjar JRF och Solveig Larsson sätta ner fötterna i de trakter där man borde haft dem från början. Höj medlemsavgiften med 210 kronor och koppla loss från staten - medlemmarnas intressen är vida mera värda - och kräv att staten upphör med att dela ut jägarnas pengar till annat än jaktadministration. Samt se till så att denna administration bantas och blir effektiv.

4. Bästa jag läst på länge

2011-04-04 14:22

Mycket bra skrivet av Solvieg. Det är så här jag som medlem vill se att JRF jobbar.

3. Äntligen

2011-04-04 12:52

börjar dom så smått att tala klarspråk...

2. Mycket bra

2011-04-04 12:52

Ett väl balanserat, rakt budskap utan störande extrema inslag. Det här måste göra intryck och mana till eftertanke hos de flesta.

1. manifestation

2011-04-04 12:52

Fixa en manifestation i mellanSverige så vi kan visa vår styrka kanske i Falun eller Västerås, mycket bra skrivet Solveig

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB