• Allmogejakt

Junilistan välkomnar vargdom

DebattPublicerad: 2007-06-25 13:11

EG-domstolen har avlagt en dom som gör det möjligt för de finländska myndigheterna att bevilja jaktlicenser för skyddsjakt på varg även i framtiden.
Junilistan välkomnar EG-domstolens beslut, eftersom den öppnar för fortsatt nationellt inflytande över vargjakten, skriver Hélène Goudin, aktiv i EU-parlamentets jaktintergrupp.

EU-kommissionen drog Finland inför EG-domstolen år 2005, på grund av den finländska skyddsjakten på varg.
Kommissionen framhöll att Finland måste ha en vargstam på minst 1 000 vargar innan skyddsjakt får tillåtas.
Domen möjliggör fortsatt skyddsjakt, dock under förutsättning att den jakt som bedrivs bevisligen förhindrar allvarliga skador på grödor och boskap.
EU-institutionerna kommer att ha synpunkter på medlemsstaternas rovdjurspolitik även i framtiden, eftersom domstolen anser exempelvis att Finland har gjort fel som har beviljat jaktlicenser på varg också i förebyggande syfte, alltså för vargar som inte har varit problemindivider.
Det är de nationella parlamenten eller de lokala myndigheterna som skall fatta beslut om jakt på varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Uppland

2007-06-28 09:25

Ja, nu får vi väl se när föryngringen är klar efter ett år i Uppland. Ska med ett stort intresse följa utvecklingen där, när nu älgarna = maten är borta här. Får väl se om detta är så kanonbra som vissa vill få det till. Tack...

2. Bra

2007-06-26 09:17

Kanonbra! Så ska det bli i Svea oxå!

1. Kommissionen är tokig

2007-06-26 09:08

På 1880-talet, under de värsta vargaåren i Finland, uppskattades antalet vargar söder om en linje Kexholm (Karelska Näset) – Uleåborg till 500. Norr där om var vargen mycket hårt förföljd och var sannolikt betydligt färre. Inga mänskliga offer rapporteras från dessa områden utan alla offer var i den syöstra delen och det Karelska näset. Kommission anser alltså att Finland ska ha närmare dubbelt så många vargar som under de fasansfulla åren kring 1880.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons