• Knivar_nu

Junilistan välkomnar vargdom

DebattPublicerad: 2007-06-25 13:11

EG-domstolen har avlagt en dom som gör det möjligt för de finländska myndigheterna att bevilja jaktlicenser för skyddsjakt på varg även i framtiden.
Junilistan välkomnar EG-domstolens beslut, eftersom den öppnar för fortsatt nationellt inflytande över vargjakten, skriver Hélène Goudin, aktiv i EU-parlamentets jaktintergrupp.

EU-kommissionen drog Finland inför EG-domstolen år 2005, på grund av den finländska skyddsjakten på varg.
Kommissionen framhöll att Finland måste ha en vargstam på minst 1 000 vargar innan skyddsjakt får tillåtas.
Domen möjliggör fortsatt skyddsjakt, dock under förutsättning att den jakt som bedrivs bevisligen förhindrar allvarliga skador på grödor och boskap.
EU-institutionerna kommer att ha synpunkter på medlemsstaternas rovdjurspolitik även i framtiden, eftersom domstolen anser exempelvis att Finland har gjort fel som har beviljat jaktlicenser på varg också i förebyggande syfte, alltså för vargar som inte har varit problemindivider.
Det är de nationella parlamenten eller de lokala myndigheterna som skall fatta beslut om jakt på varg.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB