• Pinewood

Kämpa för älgjakten på mindre marker

DebattPublicerad: 2013-05-11 11:41

Det är stötande att de mindre markerna, som fråntagits sin tidigare rätt att jaga vuxen älg ska, acceptera en osmaklig form av skyddsjakt där dräktiga älgkor avlivas. Det tycker Annika Gonzalez, medlem i Jägarnas Riksförbunds avdelning i Grundsunda i Västernorrland.

Det är dags att börja kämpa mot en älgförvaltning som inskränker meningsfull jakt på mindre marker, anser hon.

Vi är många som drabbats av inskränkta möjligheter till meningsfull jakt på grund av den älgförvaltning som infördes förra året i rikets alla län. Därför känner vi oss manade att agera och lyfta denna fråga medialt.

De som äger eller förvaltar mindre marker måste få vara med i de diskussioner som förs i de olika förvaltningsgrupperna i god demokratisk ordning och under likvärdiga representationer. Detta gäller de inskränkningar på de enskilda marker som inte är ”ekosystembaserade” och ser till de mindre markernas förutsättningar.


Vårvinterns skyddsjakt på älgkor
Frågan blir ännu en gång aktualiserad inför detta års jakt och med facit i hand när det gäller den ”skyddsjakt” som bedrivits i mars och april i Västerbotten och Västernorrland.

Skyddsjakt används för att ta bort vilt med oönskade egenskaper såsom oskygga björnar, älgar som uppehåller sig i städer eller andra samhällen, vargar som river tamdjur i stor utsträckning eller hotar människors säkerhet.


Älgfoster blev korpföda
Det är inte skyddsjakt att skjuta älgkor som i brist på föda och för sitt uppehälle äter av skogen. I dessa fall har älgkor med fullgångna foster, som är cirka 50 centimeter långa, ”skyddsjagats” i djup snö. När korna inte har kunnat fly längre har de avlivats och fostren lämnats åt korpen.

Det är stötande att de mindre markerna, som fråntagits sin tidigare rätt att jaga vuxen älg ska acceptera, denna osmakliga form av skyddsjakt.

Det är en bättre lösning om älgarna jagas av alla marker inom älgskötselområdena under ordinarie jakttid. Är det detta som kallas populationsekologisk ekosystembaserad produktionsanpassad älgjakt?


Ser enbart till arealen
Det är ytterst märkligt att vi har fått en älgförvaltning som enbart ser till areal, och inte bejakar alla områdens förutsättningar och fodertillgången i första hand.

Det skogliga och jaktliga värdet går numera inte att förena för många mindre marker.

De som drabbats av inskränkningar i jakträtten har fått sina områden avregistrerade, eller kalvjakt under kort tid, trots att de under många år jagat vuxen älg som finns på deras marker.

Nu har det blivit en jakt som försämrar villkoren för tillväxt och virkeskvalitetsförluster. Dessutom skapas många dolda kostnader. Det handlar om godtyckliga villkor, som i första hand är en markägarfråga.


Sänker fastighetsvärdet
Inskränkt jakt sänker värdet på fastigheten som helhet. Privat och distansägande gynnas av att behålla jakt- och fiskerätten.

Familjeägda marker har tidigare kunnat användas för att fostra en ny jägargeneration. Det har varit en utmärkt väg in för de nya jägare som vi så väl behöver rekrytera även i framtiden. Generationsskiften gällande jakten har varit en naturlig del i den svenska jakttraditionen. Vi kan konstatera att det finns stora brister i det nya jaktsystemet. Det har inte fungerat som det var tänkt.


Kämpa för älgjakt på mindre marker
Regeringen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket får ta till sig av denna kritik.

Vi uppmanar alla medlemmar i Jägarnas Riksförbund som drabbats av detta att höja sina röster och kräva lika villkor för mindre marker med bra förutsättningar.

Det är viktigt att vi skyddar den grundlagsrätt vi har när det gäller ägande- och nyttjanderätt.

 

 Annika Gonzalez, JRF i Grundsunda

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Allmän jakt för alla tills kvoten är fylld.

2013-05-17 08:32

Det har visat sig att olika Äso områden har olika regler för hur det jakt och tilldelning ska fungera. De sämre har mycket att förändra. Avskjutnings resultatet redovisas pth, så allmän jakt för alla marker i Äsot tills kvoten är fylld. Markägare med jakträtt håller med om att denna lösning har fungerat tidigare,och det blir mindre konflikter. Skogsbolagen vill ju ta bort älgen från sina marker
så de borde ge en eloge till jägare på mindre marker.

30. Patrick

2013-05-16 13:01

Håller med dig till hundra % Patrick det pratas och skrivs väldigt mycket om rättvisa för mindre marker. Rättvisa är inte att alla jägare skall kunna göra lika stora utag på sina marker antingen de är stora eller små. Jakt skall bedrivas som viltförvaltning och inte som frysboxförvaltning som allt för många jägare tror.

29. Någonstans går gränsen

2013-05-16 13:01

Man kan antingen välja att gräla in i förbannelse om hur stora marker som kan föda en älgstam eller en älgindivid, beroende på vad för biotoper som finns på dem o.s.v.
Eller så väljer man att vara mer pragmatisk och inser att man måste ha ett regelverk och en gränsdragning någonstans. En älg täcker bara två kvadratmeter och det är väl i slutänden minimiarealen man behöver för att fälla en på egen mark?
Det finns också en säkerhetsaspekt att värdera. Jag vill inte jaga i områden där det kan sitta en massa okända människor på pass på tiometers-skiften här och där. Fullkomligt livsfarligt!
För mig handlar det om två frågor:
1) Ska vi ha fri jakt på älg eller inte?
2) Om vi inte ska ha fri jakt: Hur många älgar ska skjutas per 1000 hektar i respektive ÄFO? Omräknat till areal per vuxen älg har vi då ett bra gränsvärde för när man kan hävda ett eget område. Äger man inte tillräcklig areal själv får man söka samarbeta eller arrendera. Det är en rimlig avvägning.
Debattartikeln är för övrigt fruktansvärt populistisk. Skyddsjakten i Örträsk har ju inget att göra med grundfrågan.

28. Var smart, koppla ihop marken

2013-05-16 08:18

Förstår inte riktigt alla klagomål på att inte få lov att fälla vuxna älgar på mindre marker. Självklart finns anhopningar av älgar på mindre fastigheter med tallungskog men det enkom kan inte vara skäl nog för att kräva samma tilldelning som för områden med avsevärt större areal.

Det absolut klokaste med en mindre mark är att gå in i ett vanligt älgskötselområde. Där har både markägare och jägare lokalt samråd kring älgstammen utan att någon storebror i form av Länsstyrelse eller älgförvaltningsgrupp hänger över axeln.

Inom ett fungerande ÄSO blir allt bättre.

När så varg gör sitt inträde på området, vilket den verkar göra överallt har man dessutom en organisation som kan möjliggöra licens alt skyddsjakt över ett avsevärt större område.

För en mindre mark som går in ett ÄSO finns bara fördelar. Inte bara förlängd jakttid öppnar sig utan även möjlighet att delta på avlysningsjakt på vuxna djur och icke desto minst, att kunna använda sin röst för att påverka till en bra älgförvaltning.

- För det är väl ändå älgförvaltning det ska handla om i slutändan. Att både kunna ha kvar en älgstam och kunna skjuta av den och korrigera löpande för att nå en uppsatt målsätttning med den.

Håller inte alls med om att enskilda pluttemarker på knappt 300ha som tidigare varit B-områden eller A-områden nu ska börja klaga på dålig tilldelning.

Börja samarbeta istället. Finns inget ÄSO, bilda ett. Har bara positiva erfarenheter. Många viljor blir det men med en gemensam grundsyn: - En avskjutning och älgjakt som speglar lusten att jaga, betestillgång och en vilja att ha en bra sammansatt älgstam till nästa jaktår.

27. Den juridiska aspekten av äganderätt

2013-05-15 11:06

Det finns inget skäl att säga att det är för mycket älg inom vissa ÄSOn, och sen stänga ute de mindre marker som tidigare skjutit vuxna älgar med tidigare system.Var finns logiken i detta? Vi ska vara försiktiga med att "sälja våra byxor".Egentligen är detta en fråga för EU att granska och pröva
Små markägares rätt till jakt på sin egendom.

26. Vem föder vad

2013-05-15 08:21

Inför allmän jakt på allt vilt. Det har fungerat bra på rådjur mm och skulle fungera bra även på övrigt vilt. Där diskuteras inte vems viltet är utan man jagar med omdöme och gör man inte det får man det vilt man förtjänar. Konstigt att det ska vara så svårt för vissa att sansa sig och pyssla med urvalsjakt och skjuta måttligt.
I våra älgjaktlag runt okring ser man inte mycket vett och förnuft. Ett ensidigt sparande av kor och för högt tjur uttag är det enda jag varit med om under alla år. Kalvarna hinns inte med då de flesta "nöjesjägare" uteblir efter ett par veckor. Nä det är dags att tänka bredare, involvera småmarker och låta dem ta del i inventering mm. Tilldela ett antal vuxna älgar i älgskötselområdet och blås av när det skjutits fullt. Vem som skjutit spelar inte så stor roll, här i söder vandrar älgarna över många områden, skulle det vara nån småmark som haft turen att skjuta sin tilldelning iform av en vuxen kan man väl unna dem det. Den stora tjuven just nu är vargstammen som tillåts öka och snart tar över älgjakten. Vill vi föda dem?

25. Fredde

2013-05-14 07:43

Här i värmland är älgstammen väldig låg på vissa områden. Våran jaktvårdskrets berörs av 4 vargrevir. En ko med 2 kalvar har jag inte sett på 7 - 8 år. Så att ha en vettig äso är inte lätt. Om det vore rätt skulle inte en enda älg skjutas. Vi skjuter aldrig licensen full. I höstas halva, vi hade ingen älgobs utöver det vi sköt.

24. 961L #17

2013-05-13 22:43

Där påstår du att man skjuter lika många älgar på några få dagar på småmarker, som större lag skjuter på 4-5 mån! Ni måste ha värdelösa hundar eller ingen hund alls.

23. jösses

2013-05-13 22:42

vad ni skenar iväg! Hur ser era förslag ut egentligen då? Först ska vi alltså inventera betet på marken, därefter då antar jag justera arrendepriserna el ska jag fortf betala för 1 000 ha men skjuta lika som bonden brevid med sin viltåker och videsnår på 120 ha? Ska vi också inventera ligg/sovplatserna? Även om mina älgar äter hos Olle så sover de hos mig! Skydd el matplats vad gäller där? Om totala älguttaget över landet är realistiskt satt till 100 000/djur hur ska vi då kunna hålla denna nivå om alla ska ha rätt att fälla älg? Om ni nu inte tänkte att storarrendatorer på tex 1000 ha och uppåt lägger ned sin jakt el för all del nöjer sig med samma kvot som bonden olle med 152 ha!
Nä livet är inte rättvist för då kanske storumans kommun skulle ha samma statsbidrag som sthlm! Den som vill påstå att det inte försvårar att föra en selektiv avskjutning med en mängd småmarker pratar goja. Det är lustigt hur många som engagerar sig stark i och är stolta över sin förvaltning av tex bockar och stoltserar med fina trofeér men älgen den skiter vi i. Skjut vad som kommer! Kan någon tänka sig vilket fin älgstam vi skulle kunna haft om den sköttes lika väl som många av våra andra jaktbara arter och detta skulle bara vara möjligt med stora äso och strama avskjutningsregler.

22. 961L

2013-05-13 22:41

Jag finner ett större nöje att driva fram en SEJ(lö)CH än att skjuta en älg! Och ditt tjat om skogen kan jag! Vi äger en skogsfastighet och skogsbruksplanen följer vi. Min svärfar var noga med att sköta skogen när han levde. Och vad du tror är ointressant. Du har ändå inget att lära mig!! Jag har fött upp jämtar i över 30år.

21. Fredde, kostnaden är redan i sken

2013-05-13 22:41

Jo, Fredde, jag har en liten aning om att det kan vara på det viset - men det gör inte systemet mer rättvist i sig. Så jag håller inte med dig - det bästa är att jaga utan parametrar. De med stor älgtilldelning på sin granåker gnäller över att det fälls älg på den lilla produktiva marken, missunnsamhet är aldrig trevligt.
Men kanske den sämsta älgjaktsmodellen hittills är älgskötselområde i kombination med avlysningsjakt. När jakten börjar är det först till kvarn som gäller, och alla jägare rusar ut i skogen för att skjuta tjur, införda taggvillkor kan medföra att unga och gamla tjurar med max tillåtna antal taggar fälls först. Äldre och yngre tjurar med små horn klarar sig pga taggvillkor. För betalande gäster blir bara jaktsäsongens två första dagar intressanta, därför att efter ett par dagar är tjurkvoten fylld och den fortsatta jakten blir oviss. Detta därför att införda villkor på att tvillingkalvar alternativt enkelkalvar och/eller hondjur skall sparas gör det svårt att fälla kor. När till slut efter mycket gnetande någon gång i december/januari även alla hondjuren är fällda så återstår ett antal kalvar. Men i januari/februari är det snö och kallt och intresset för kalvjakt är lågt. Dessutom anser jag det vara ett oskick att med hund eller drevkedja nöta dag efter dag under högvintern bara för att länsstyrelsen vill ha en viss kalvkvot. Sjukt system.
Det finns en "rättvis" metod att jaga: Alla marker jagar på samma villkor så länge som behövs för att hålla älgstammen i balans, alternativt öka eller minska den. På vilken mark älgarna faller är helt utan intresse för älgstammen. Detta system innebär problem för hundägare - men på det problemet finns det enkla lösningar. Systemet medför också en önskad arbetslöshet bland byråkrater.

20. 961L

2013-05-13 16:53

Det bästa vore ju om man kunde ta in mer parametrar som exempelvis blandskog, impedement, åkermark, hyggen etc etc. Nackdelen med detta är ju att det blir än mer än bedömningssak. Tror kostnaden skulle skena iväg med ett sådant system då det också måste räknas om vart efter skogen förändras. Men jag håller med om att 1000ha granskog producerar inte mycket. Kompromissen idag är ett areal storlek med dessa för och nackdelar.

19. Kjelle, jagar bara för sina hundars skull?

2013-05-13 16:53

Kjelle, uppenbart anser du det mer ädelt att "jaga för sina hundars skull" än att jaga för kött och skinn. Jag tolkar det som att jakt är sport för dig, och sporten är ditt "kött". Att du gör det enkom för dina hundars skull, tror jag dock inte på. Nu finns det bland allmänheten en stor tveksamhet, ibland även avsky, mot jakt som sport. Men för samma allmänhet är oftast köttjakt helt acceptabelt. Själv kan jag tycka att det står var och en fritt att ha vilket motiv som helst för att jaga - så länge jakten sker på ett lagligt och korrekt sätt. I motsats till dig så tror jag absolut inte att jaktetiken är sämre hos dem som jagar på små marker än hos dem som jagar på större marker. Men liksom du har jag inget sakligt underlag för att påstå det ena eller andra.
Men ditt och mitt motiv för att jaga är utan allmänt intresse, det är däremot inte frågan om varför det skall vara olik lång jakttid beroende på jaktmarkens storlek. Av intresse är också varför så många tycker det är rimligt att tilldela lika många älgar per ha oberoende av om det är en tät granskog, impediment eller ett näringsrikt område med blandskog, små hyggen, betesmark och åker? På dessa frågor har Kjelle inget svar. Att jag svarar dig, Kjelle, beror på att du representerar en trist attityd som jag ofta mött, och som jag tycker skadar jaktens ställning i samhället.
Eftersom jag inte tror att man kan påverka älgstammens kvalitet genom att gynna/missgynna jaktmarker beroende på storlek, så finns det självklart möjlighet att införa ett enkelt, billigt, lika för alla och obyråkratiskt älgjaktsystem. På sikt kommer det nog att bli tvunget, därför att i stora delar av landet kan man obyråkratiskt jaga gris nästan hela året, så varför skall man gå på en massa möten och bestämma om hur och när och vilka älgar som skall/skall inte skjutas, taggantal etc., allt för att få skjuta noll eller enstaka älgar per år? Hela det kolossola älgförvaltningssystemet är dödsdömt på grund av kostnader i tid och pengar och konkurrensen från grisjakt.

18. 961L

2013-05-13 13:12

Jag jagar på tre olika marker.Två av dom utan köttlott!Numera jagar jag bara för mina hundars skull!Jag har skött om nästan alla eftersök genom åren och jag står fast vid att småmarksjägaren chansar mer.Men du är ju bror duktig och fullärd så vi avslutar denna diskution.

17. Kjelle, jagar inte för köttets skull?

2013-05-13 11:10

Alla jagar vi för "köttets" skull, om sedan "köttet" är prestige, upplevelse, motion, kött eller något annat ändrar inget. Jag tror inte att Kjelle jagar utan att vilja det! Själv vill jag jaga, och jagar av olika skäl, men att jaga för kött och skinn är den ursprungliga drivkraften som vi troligen även bär med oss i våra gener. Dumhet att förakta köttjakt! Sedan tror jag inte ett dugg på vad du påstår om att du har fått ta reda på så många felskjutningar som skett på små marker. Min erfarenhet är - utan att jag vet hur det är sammantaget - att 90% av alla felskjutningar sker av passkyttar på större marker. Så, tyvärr Kjelle, jag har varit med länge och känner igen ditt snack som vandringssägen - dit hör även jakt på äppelälgar. Jag är fullständigt övertygad om att många, som du, som skäller på småmarkerna gör det av okunskap och missunnsamhet, men hittar på orsaker att ursäkta sin avundsjuka med. Avund är ju en dödssynd som ingen vill skylta med. En orsak kan vara att på några dagar, ofta på egna småmarker, skjuter de som sysslar med vaktjakt lika mycket älg per ha som vi som jagar på större marker skjuter på fyra-fem månader. Det är i den bondeägda skogen du ofta finner älgmaten med blandskog, myrar, inägor och åkermark i blandning, och det är sådana marker som föder mycket älg per ha. För knappast ens 1000 ha av Sveaskogs produktionskog med gran kan föda så mycket som en hare. Självklart finns det goda älgbiotoper på många ställen, men varför inte räkna bort granskogen när älg skall tilldelas och ge den näringsrika blandskogen dubbelt värde? Det är väl mer rättvist? Men du kanske endast söker den "rättvisa" som gynnar dig? Jag vet, som hundförare är det lätt att drömma om att slå samman alla små bondemarker till en stor mark där man kan ströva vida med sin hund. Sedan återstår frågan om vilken skillnad det gör för landets älgstam om älgarna skjuts i bolagens produktionsskog eller i bondens blandskog? En viktig fråga eftersom man på några marker får jaga endast några dagar, medan jakttiden på stora marker kan vara bortåt fem månader. Jakträtten skall självklart vara lika för alla, så varför denna orättvisa?

16. 961L

2013-05-13 08:42

Vad snackar du om för avundsjuka? Jag jagar inte för köttets skull! Men det verkar du göra.Det är bara så att jag gillar inte när man sitter på en smal mark och skjuter på sken älg och träffar arslet. Eller att man skjuter en ko i stället för kalven! Men tycker du det är ok?Jag är hundförare och fått tagit reda på en hel del punkt slut!!

15. Bra Wincent!

2013-05-12 22:59

All heder åt Wincent Kvarnrud! Wincent har förstått problematiken och gjort ett strålande resultat i målet med Sverker Lindens mål. Vi behöver flera som du....

Bäste Martin,
Jag har ingen aning om Örträskälgarna. Jag diskuterar principer. Läs dina meningar en gång till, speciellt nr 3 och 4. Nog tycker jag de luktar jantelag? Tror till och med många tycker det.

14. Kjelle och skräckexempel

2013-05-12 22:58

Dumt påstående du kommer med, det är ditt påstående och utan fakta som stödjer det. Min erfarenhet är att på småmarker är man noga med vad man skjuter på, på stora marker finns det alltid någon som tar en rövare - men hur det är över hela landet har jag ingen aning om. Älgjakt har inget med rättvisa att göra, vilket du tycks tro. I så fall borde all granskog, bärghellar och vatten undantas när älg tilldelas efter areal. Men jag har aldrig sett SJF eller någon annan för den delen föreslå att granskog räknas bort.
Det är väl bäst om älg skjuts där älg finns och där det därmed finns mest älgmat? Det är så med det mesta, på vissa fastigheter finns det gran, på andra mest tall, på några mest impediment. Du kanske tycker att vid avverkning skall skog fördelas till alla? Även till dem som ingen mark äger?
Vad blir det för skillnad för älgstammen om vi skjuter 100000 älgar enbart på marker större än 500 ha jämfört med att vi skjuter 100000 älgar med jakt på alla marker? Och jag menar skillnad för älgstammen - att de stora markerna får färre älgar att skjuta är klart, men det har ingen betydelse för älgstammen. För klarhets skull så jagar jag stora marker, egen och arrenderade.
Hysterisk avundsjuka är tröttsamt.

13. Hmmm

2013-05-12 22:58

Hur tänker ni nu?
Idag har jag en tilld på 1,5 vuxna/år på ca 1 000 ha. Området anses ej föda mer än så. Om nu samma mark bestått av 10 lotter á 100 ha skulle då hoppsan hejsan marken föda tillräckligt för 10 vuxna/år? Givetvis måste det vettigaste vara att fördela avskjutningen över stora områden och därefter fördela inom området(äso).

12. Goda avskjutningsresultat på små marker.

2013-05-12 19:37

Jag har jagat över femtio år, och har varit med om de olika ändringarna av jakten, som har försämrat villkoren för en meningsfull jakt. Dessutom som markägare tycker jag det är helt fel
hur denna älgförvaltning drevs igenom. Det är frågan om det är lagligt? Har skjutit 20 vuxna älgar på dryga 20 år, och nu ska skiftet inte kunna producera en älg. Vad är det för resonemang?

11. Helt rätt

2013-05-12 19:36

Att man plockade bort rätten att skjuta stora älgar på småmarker. En ko har ett hemområde på ca 1500 ha. Då ska man inte ha rätt att skjuta en stor älg på 50ha. Jagar på över 6 000 ha, vi har 5 småområden i markerna. Sett många skräckexempel genom åren hur man skjuter en kapitaltjur eller en ko istället för kalven, älgar som skenar över små marker och blir skadskjutna. Köttkåta jägare som inte har i skogen att göra.

10. Till Martin

2013-05-12 14:01

Du har felaktiga uppgifter när det gäller vad som var skjutit i området innan skyddsjakten.
I hela äso var det när sista ordinarie jaktdag slutade skjutet 103% av skötselplanen, som i sin tur var på en nivå som var klart över tidigare års avskjutning innan det blev äso. Det var skjutit både fler vuxna och fler kalvar än vad som fanns i planen även om det florerat uppgifter om att det inte var skjutit fullt under ordniarie tid. Det jaktområde som senare sökte och fick beviljat skyddsjakt fick flera extra älgar i tilldelning i januari av skötselområdet och de sköt bara i januari 15 älgar i just det jaktområdet.
Alltså har man nyttjat både full jakttid och hela skötselplanen och mer därtill.
När det gäller upptagningsområdet för de älgar som går till Örträsk om vintrarna så är det lite av en gissningslek, de flesta är nog överens om att de flesta älgarna kommer ner efter Örån från stöttingfjället men att det skulle vara hela stöttingfjällets älgstam är nog ytterst tveksamt. Det finns även andra koncentrationsområden som har stöttingfjället som upptagningsområde.
Mer kunskap om vilka områden som är upptagningsområden till vilka koncentrationsområden skulle vara en mycket viktig kunskap för att förvalta en älgstam som flyttar mellan sommar och vintermarker, något för länsstyrelsen att fundera över.

9. Älgen äter inte areal

2013-05-12 14:01

Därför bildades Mellansvenska samrådsgruppen. När JRF Västra Götaland insåg att förbundet 2009 genom delaktigheten i Maria Norrfalks utredning som ligger till grund för riksdagsbeslutet i enlighet med Krister Petterssons svar på en enkel fråga på Arlanda mötet 2012 10 06 av andre vise ordf. Göran Karlsson.
Mellansvenska tillfrågade 2009 förre förbundsjuristen Bernt Lindqvist om det går att rädda jakten på mindre marker. Han framtog ett rättsutlåtande, som med en begäran till regeringen om att licenserna skulle finnas kvar, blev riksdagsbeslutet att vi inte lyckades behålla B-licenserna, men A och E-licenserna bibehålles.
Detta tilltag accepterade inte JRFs ordföranden i en inlaga till miljödeparementet där anföres att 11 distrikt gör utspel. Samt i en skrivelse i januari 2012 gick ut till samtliga avdelningar och distrikt med en uppmaning att alla skrivelser som inte är intärna ska gå via förbundet.
Jag har för att få framgång valt att driva egna rättegångar. Det senaste rättsfallet är det jag varit behjälplig till jägmästare Sverker Lindens lagakarftägd kammarrätts dom angående generella arealkrav har olaglighets förklarats.
I nästa rättegång skall först kammarrätten ta ställning till om prövningstillstånd skall beviljas. Här kommer vi då in på vilken rätt staten har att ta ifrån mig och andra jakträtten, att fälla vuxen älg, utan att det finns tunga samhällsskäl.
Detta tilltag har retat upp JRFs valberedning till den grad att man har valt att plocka bort mig från deras förslag till FS på förbundstämman.
Emellertid kan jag meddela att NVV i senaste beslutet förklarat att JRF inte ens har klagorätt.
Därför har jag valt att ensam gå ut och försvara våra medlemmars intresse.

8. Skörda det marken avkastar?

2013-05-12 10:50

Stora områden med täta bestånd av gran föder ingen älg, hur många ha det än är frågan om. Tallskog, lövskog, fjäll och åkermark föder älgar. Talet om att "skörda det marken avkastar" är inte alls menat att verkligen skörda vad marken ger, utan är en gammal SJF-slogan i kampen mot små markägares rätt till jakt. Antag att vi skjuter 100000 älgar årligen: Endera genom att endast marker större än 500 ha får jaga i 6 månader, eller genom att alla oberoende av markstorlek får skjuta godtycklig älg (i rätt ordning)under en så lång tid som behövs för att skjuta 100000 älgar.
Ur älgstammens synpunkt kan ingen visa att det ena eller det andra systemet är bättre eller sämre än det andra. Ur skogsskadesynpunkt är det min åsikt att det andra systemet är att föredra, älgarna skjuts där det är mycket älg.
Det andra systemet har ytterligare den fördelen att hela älgbyråkratin kan skrotas. Kort älgjakt är till nackdel för hundägare, men kan kompenseras genom att det andra systemet kompletteras med att man får köpa rätt att fälla ett visst antal älgar under en period, ungefär så som man jagar vildren i Norge.
Dagens älgjaktsystem har tre mål: Föda en massa improduktiva byråkrater, lång jakt åt stora markägare som därmed kan sälja mycket jakttid och ingen jakt åt ägare som själva jagar på den egna marken.
Älgjakten är en strid om makt, och ingen bryr sig om älgen. Framtida mål är att det endast skall finns älg som räcker till vargföda plus troféjakt på några storoxar.

7. Foder finns också på små områden.

2013-05-12 10:49

Mitt skifte som tidigare kunnat fodra 4 kor, häst och 7 får genom skogsbete (49 ha), skall alltså inte kunna producera foder för vuxen älg idag.
Älvbrinkarna som varit slådda har nu vuxit igen och sly föder nu älgarna. Uppgifter finns registrerat hos Lantbruksnämnden. Eller i boken "Gods och Gårdar".

6. Till balansakt

2013-05-12 10:49

Det är inte jag som riktar in mig på Jantelagen utan artikelförfattaren. Min åsikt är att man skall skjuta det antal djur som marken klarar av att föda, helt enligt nuvarande riktlinjer. I vårt Äso har vi småmarker som får lov att jaga kalv hela jakttiden omän de inte når upp till arealkravet, har man större än 200 ha så får man lov att skjuta en vuxen vartannat år. Att ta upp skyddsjakten i Örträsk är bara populistiskt dravel, under ordinarie jakttid var man inte i närheten av att skjuta full tilldelning av den enkla anledningen att där inte fanns såpass mycket älg. De vandringsälgar som kommer dit har ett upptagsområde på långt över 300 000 ha där älgtätheten knappt medger en avskjutning på 1 älg/1000 ha, en knappt jaktbar stam med andra ord. Dessa älgar flyttar sig dock varje vinter till området kring Örträsk och får blir det många på liten yta. Lösningen ligger inte i att skjuta fler älgar utan att hitta alternativa skötselmetoder, möjligen med hjälp av stödutfordring. Något som är provat i liten skala i Skellefteå älvdal (Jörn) med lyckat resultat.

5. Nr 4

2013-05-12 00:21

Bäste Martin,
Jag tycker din diskussion andas Jantelag?
Med det andetaget missar du målet med balanserad viltstam... minns väl, att Jantelagen är underställd balansmålet enligt utredaren och politiska beslutet om ÄSO.

4. Skörda det marken avkastar

2013-05-11 21:43

Jakt kommer aldrig att bli rättvist men nuvarande system gör att man får lov att skjuta det antal älgar som marken föder. Det kommer aldrig att bli 100% rättvisa, men att tro att marker under 100 ha föder skulle föda en vuxen älg är bara naivt och dumt att påstå.
Om den lokala stammen medger en avskjutning om 1 vuxen älg/300 ha, skall en markägare med 100 ha få lov att jaga vart3:e år, äger denne 50 ha, skall denna få möjlighet att jaga vart 6:e år? Skyddsjakten i Örträsk uppkom pga av vandringsälgar som vandrat 10-40 mil från sitt sommar/höstbete längre upp mot fjällen. I det aktuella området har det funnits vandringsälgar i 1000 tals år och de lär fortsätta komma. Skall betskadorna minska måste det till alternativa skötselmetoder av skogen eftersom hyggesbruk alltid kommer att drabbas av skador i aktuellt område så länge det finns älg i älvdalarna.

3. Jakträtten tunnas ur...

2013-05-11 21:43

Visst är regleringen av älgjakten en inskränkning i äganderätten dvs jakträtten.
Idag bestämmer samhället älgstammens storlek samtidigt som man inte tar ansvar för kostnaderna i tallskogen. Märkligt att vi inte har en debatt om detta?

2. inte sämre än tidigare

2013-05-11 21:42

När det gäller älgförvaltningen i det område där den omtalade skyddsjakten genomfördes så är den största delen av ytan organiserad i ett skötselområde på ca 90 000 ha.
I detta skötselområde finns det jaktområden från ca 170 ha upp till över 10 000 ha och alla områden oavsett storlek har fått jaga vuxen älg och haft möjligheter att när tulldelade älgar skjutits få fler tilldelade. Inga skillnader har gjorts mellan områdena baserat på deras storlek, om något så är de mindre områdena lite mer gynnade genom att alla fått skjuta vuxen älg oavsett areal.
De flesta mindre områdena har en klart högre avskjutning per areal för 2012 års jakt.
Det jag vill säga med detta är att det inte alls är självklart att alla småmarker har fått en sämre jakt med det nya systemet och orsaken till den omtalade skyddsjakten är knappast att småområdena i grannskapet blivit begränsade i sin jakt. Från skötselområdets sida så välkomnar vi alla jaktområden oavsett storlek och inriktningen är att kunna erbjuda samtliga områden så enkla och bra jaktmöjligheter som möjligt med hänseende till hur stammen ser ut och utvecklas. I det läge vi är nu med en älgstam som är för stor i förhållande till målet så är det knappast någon som har blivit nekad möjligheten att jaga och skjuta älg.

1. När ska Ni lära Er att

2013-05-11 21:42

detta tuggande om småmarker som har "fantastisk" älgtillgång inte är jaktbara. Det ju Era grannar som föder älgarna Ni vill skjuta. Jag är inte viltforskare, men den person som vill göra gällande att det på 145 ha finns en egen älgstam ska nog fundera över sina kunskaper. Jag är medlem i denna organsiation, men mellan varven blir man mörkrädd när man ser alla rättshaverister som är verksamma.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons