• Allmogejakt

Konsten att anpassa sig till rovdjur

DebattPublicerad: 2009-05-06 11:45

Miljöministern har bestämt att utvärdering av rovdjuren i samhället ska ta minst ytterligare tre år. Han har också använt uttrycket att den berörda befolkningen måste anpassa sig till närvaron av stora rovdjur. Stora rovdjur har på alla platser och under alla tider varit ett gissel för djurhållande befolkningsgrupper. Under de närmaste åren kommer rovdjuren att bli allt fler och möten med människor följaktligen allt vanligare. Här är några råd för att hjälpa till att ”anpassa” sig.

Först ska vi komma ihåg att varg och björn utöver sin farlighet för tamdjur under vissa omständigheter kan utgöra en fara för människan själv. 

Därför är en del förhållningsregler nödvändiga.
Regel nummer ett är att under inga förhållanden locka varg och björn genom tillgång på mat på ett sådant sätt att det kan förknippas med människor. Mat och matrester får aldrig förekomma i anslutning till bostäder eller campingplatser annat än under betryggande förvaringsformer.

Ta bort fruktträden
Finns det rikligt med rovdjur bör man överväga att avlägsna fruktträd. De lockar främst björn men även varg har iakttagits ätande på äpplen. Låt ingen fallfrukt ligga kvar.
Matning av andra vilda djur såsom fåglar nära bostäder får inte ske på ett sådant sätt att maten utgör en lockelse för varg och björn. När björnen går ur idet skall all sådan matning upphöra.
Stödutfodring för till exempel rådjur måste göras på minst 500 meters avstånd från bostäder.
Boskap bör inte hållas på utmarken utan skall hållas nära bebyggelse och rovdjursavvisande stängsel ska finnas och underhållas.

Kan se människor som föda
Men kom ihåg att om det naturliga viltet tryter då försvinner därigenom reservmaten och rovdjuret kan söka sig mot människor istället. Vargen har tyvärr en diger syndalista under sådana förhållanden.
Se därför speciellt noga upp med vargar som dagtid rör sig nära bebyggelse. Kom ihåg att deras främsta mål är det lättaste bytet, det vill säga barn. Eftermiddag och kväll är den farligaste tidpunkten på dygnet. En tyst varg är farligare än en morrande. En varg morrar inte under jakt.
 
Släpp inte ut hundar
Rastning av hundar skall speciellt kvällstid göras av vuxna. Hundar utgör en lockelse för varg. Släpp inte ut hunden kvällstid. Vissa vargar specialiserar sig på att söka upp lösa hundar vid bebyggelse. Begränsa också antalet utekatter, de lockar också rovdjur.
Generellt kan sägas att rovdjuren är farligast nära bebyggelse. När du rör dig obeväpnad i skog, undvik att smyga och gå tyst, var gärna flera. Äldre, speciellt med rörelsesvårigheter, och barn bör inte vara ensamma där de kan riskera stöta på varg.

Ta bort häckar vid hus
Se till att det inte finns skydd nära bostäder som vargen kan använda för att oförmärkt komma nära. Skogen bör vara minst 50 meter bort. Undvik häckväxter vid huset.
Rovdjuren kommer också kraftigt att begränsa utnyttjandet av naturen för vederkvickelse och som en väsentlig del av hushållet på landsbygden. Vad gäller inverkan på jakten och viltförvaltning har vi bara sett början. 

Sprider dvärgbandmaskar 
Risken för dvärgbandmaskar gör att bär och svamp på sikt kommer att behöva tillagas före konsumtion.
Om man följer dess regler minimeras risken för att utsättas för skador från varg eller björn.
Däremot påverkas tyvärr inte det försämrade levnadsutrymmet. De merkostnader som blir följden av rovdjurens närvaro drabbar också till den allra största delen privatpersoner. Anpassning till detta kan ligga utanför möjligheternas gräns utan man måste överväga att sluta med djurhållning och/eller flytta till tätorten med familjen.

Se också Grimsös råd för dem som riskerar stöta på björn och varg
 
Leva med björn:
http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=571
 
Om du möter varg:
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/Om_du_moter_en_varg.pdf

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Matproduktion

2009-07-25 22:30

En sak R.Feynman, som du inte reflekterar över är att den mesta betesmarken i Sverige är igen planterad av gran. Om vi istället för att impostera dyrt djurfoder och gödning utifrån, röjde upp i dessa marker och släppte ut djuren från ladugårdarna, för att söka sin egen föda, skulle detta ge mycket nyttig mat, istället för det dåliga kött som produceras med spannmål och sojaprotein. Dessutom skulle landskapet öppnas upp som det historiskt varit och då skulle rovdjuren per automatik hamna längre ifrån människoboningar.
Men detta vill inte jägarkåren, för det skulle drabba vilttillgången också!
Fästingar o mygg m.m. skulle också minska om det "ovårdade" landskapet minskar och hela vår produktion av djur- och människofoder, samt djurpproduktionen skedde på ett miljövänligt ekoloiskt sätt. Vi skulle heller inte utarma jorden, utan ha kvar mineraler och spårämnen, så vi slipper importera detta.

26. Till Fäbodvän

2009-05-09 14:03

Fäbodvän skulle jag kunna skriva under själv med. De ligger mig mycket varmt om hjärtat. Tyvärr kan inte fäbodar och skyddade rovdjur samexistera.
Om du inte vet det flyttar faktiskt djuruppfödning mer och mer inomhus. Och det gäller inte bara höns utan öven nötkreatur och får.
Men som du har sett har rovdjurvännernas läsförmåga slutat efter sina tre mantra.
Rovdjuren är ofarliga
Utan rovdjur ingen biologisk mångfald
Utan rovdjur ekologisk härdsmälta.
När man börjar gå in på detaljer hur rovdjuren påverkar människor börjar det bli för svårfattligt. Man kanske tom måste börja reflektera själv.

25. Anonym 18.59

2009-05-08 12:29

Här i glesbygden använder vi bara svenska råvaror till
alla drycker vi tillverkar...
Lokungen , Ja tänk bara om det kunde gå så väl...

24. Jessika

2009-05-08 12:29

I sin egen drömvärld, präglad av Disneys filmer om att alla djur är vänner och lever i samklang. Med det du anser är rätt är inte denna tidning ditt forum att vara på. Det är en jägartidnings hemsida och inte en sida för rovdjursföreningen eller, någon annan rovdjursförespråkande grupp! Lev i din fantasivärld, men på en sida som du tror på!

23. Så sant...

2009-05-08 12:28

Med tanke på artikelkommentarerna så inser man verkligen hur uselt insatta vargkramarna är när det gäller varg. Det är så otroligt tragiskt att så okunniga människor blandar sig in i något de inte vet ett dyft om. Jag läser och känner igen det som står i artikeln. Jag har läst det förr. Det är tragiskt att vargkramare inte har tagit reda på fakta om det skadedjur de kämpar för. Hade de varit det minsta insatta så hade de också nickat igenkännande när de läste artikeln...

22. Du glömde en sak Calle

2009-05-08 12:28

De som har naturenligt jordbruk i mellansverige får se till att gå över till inomhus djurfabriker. Det är djurägaren som har det fulla ansvaret för sina djur. Varg och björn är ingen som äger förrän de dödats så dem kan ingen ansvara för.
Fäbodbrukarna borde anmäla sig till Skansen med sina utrotningshotade djur, eller skänka dem till akademiker med hobbybruk i sydsverige. Skriv ner era kunskaper i en svart bok för framtida forskare. När ni och era djur är utrotade finns de säkert forskare som vill försöka skapa museer med modeller eller simulerade fäbodar.

Fast du hade visst bara med rekommendationer från myndigheterna?

21. Lokungen, jag undrar vad era kvinnor gör….

2009-05-08 12:28

…under tiden du och dina polare smuttar på groggen, insuper tystnaden eller lyssnar på ungarnas stoj i skogen?

Kanske går de och drömmer om att själva få koppla av på en uteservering i kvällssolen, och se folk gå förbi, istället för att ägna kvällarna åt allsköns ”måsten”.

20. Lokungens dryckesvanor

2009-05-08 12:28

Nej inte dricker Lokungen whiskey av utlänsk härkomst...han köper landsbygdsproducerad alkohol...det är därför han börjat se så dåligt på gamla dar...där han sitter på hemmet försjunken i sina egna mörka grumliga tankar,,,och skriver på sin bok "en rovdjurshatares klagan".

19. Lokungen

2009-05-07 19:06

Den där whiskeypinnen du drömmer om är väl inte av utlänsk härkomst?

18. Anonym 12:32

2009-05-07 17:31

Om med att låta oss vandra vidare i okunnighetens mörker menar att ni stadsbor och rovdjursromantiker låter oss som bor i Glesbygden sköta oss själva och att vi själva får bestämma över vår tillvaro så är slutet gott allting gott. Om ni sitter under parasollet i stan och läser Svensk Damtidning medan ni snuttar på en drink av utländsk härkomst så åker vi till skjutbanan och övningsskjuter inför jakten. Alt att vi cyklar med våra jakthundar medans våra barn leker på gården och bygger kojor i skogen. När vi kommer hem från skjutningen tar vi oss en grogg eller en wiskeypinne i allsköns ro och insuper tystnaden. Sakta försvinner solen bakom trädtopparna och man försjunker i tankar om hur illa det verkligen höll på att gå när stadsborna skulle ta över skogen och plantera in Varg och allsköns skit i markerna. Ett stilla leende sprider sig i ansiktet medans man hör ungarnas stoj i skogen Slutet gott allting gott

17. Jessika!

2009-05-07 15:26

Ödsla inte krut på Seleborg, Feynman, KE, Lokungen, V.Arg, Tyskterrier och övriga fantaiker...ty de äro offer för sin egen obotliga förblindelse. Låt dem istället vandra vidare i okunighetens mörker och sprida sitt unkna budskap sinsemellan.

16. RFeynman.

2009-05-07 00:17

Bra igen!

Du skriver om livsmedel och ekonomi. Tyvärr är det områden som inte intresserar rovdjurskramarna.

Att flera reagerar negativt på Calle Seleborgs artikel tror jag beror främst på följande: De har själva inte läst samtliga av våra myndigheters rekommendationer om hur vi ska förhålla oss till rovdjuren. Han har nämnt flera av dessa råd i artikeln samt utvecklat resonemanget ytterligare.

15. Jessika

2009-05-07 00:17

Du påminner mig om han som var emot all invandring och därför tänke sig flytta till ett land som inte tillät någon invandring alls.
90% av vad jag skrivit kommer från råd från rovdjursexperter. Jag har bara sammanställt dem i kortfattad form så att det ska bli lättförståligt för de flesta. Fast vissa undantag blir de alltid. Men du kanske kan skriva en egen debattartikel med Dina råd i en rovdjursomgivning. Om inte J&J tar in den får du försöka med Svenska Rovdjursföreningen. De blir säkert tacksamma.

14. RFeynman

2009-05-06 22:49

kan inte annat än hålla med dig...

13. Mycket svår konst att annpassa

2009-05-06 22:49

Det finns ytterst få rovdjurskramare som trots sin fanatiska anda skulle vilja möta varg eller björn.För att möta en björn är inte roligt även om det slutar lyckligt.Kan endast beskrivas som en CHOCK som inte vill upplevas igen. Tro mig jag känner flera som har provat.För det måste vara fel när en stor del av landsortbefolkningens första tanke om de ska ut i skogen är Fan bara jag inte träffar någon varg eller björn.Men grönklädda asfaltsskolade biologer kanske har mer kurage men jag tror det stavas idioter

12. Nu är det nog dags...

2009-05-06 22:48

...för herr Seleborg att söka professionell hjälp för sina fantasier och sen kan han förslagsvis flytta till Danmark, England eller något annat "ofarligt" land!

11. Centern.

2009-05-06 18:16

Ja ha ja, ingen mer röst på centern för min del!

10. Rovdjur är en lyx vi inte har råd med

2009-05-06 17:54

Enligt YouGov oroar sig varannan svensk för matens innehåll och ursprung. Svenskt jordbruk av idag fungerar som en industri, man köper insatsvaror utifrån och producerar livsmedel, med hänsyn till hur stor del av insatsvarorna som importeras så kan man säga att hälften av Sveriges jordbruksareal ligger utomlands.

FAO varnar för effekterna av fortsatt höga matpriser i utvecklingsländerna och med hänsyn till världens befolkningsutveckling så behöver världens livsmedelsproduktion fördubblas.

Detta innebär att svenskt jordbruk måste ”tas hem” och djurfoder, gödning och drivmedel måste i allt väsentligt produceras inom landet och för detta kommer stora arealer att behövas. Produktion av djurfoder, gödning och drivmedel kan i huvudsak endast bedrivas på åkermark. Detta medför att köttproduktionen, så långt det är möjligt, måste överföras till annan mark såsom ej odlingsbar betesmark och skogsmark. På betesmark är nöt och får lämpliga köttproducenter som troligen är de bästa omvandlarna av växter till högvärdig proteinföda för människor. Matproduktionen i skogsmark sker bäst genom att lägga förhållanden tillrätta för att stammarna av vilda klövdjur ger största möjliga avkastning.

I stället för att som man nu planerar att öka torvtäkt så bör all torvtäkt upphöra, gran skall bara planteras på de marker där inga andra träslag är lämpade. Insatser måste göras mot varg, lo, björn, järv, kungsörn, fästingar, mygg, hjortlusfluga och andra plågoris för vilda och tama djur. Rovdjuren kan bekämpas genom fri jakt eventuellt kombinerat med skottpengar. Hur fästingar, mygg, smittsamma sjukdomar osv. bäst skall bekämpas bör bli föremål för forskning, enorma resurser finns tillgängliga genom att lägga ned all forskning och förvaltning av rovdjur.

Att vi i Sverige helt frivilligt håller oss med stora stammar av rovdjur är ett hån mot världens svältande befolkning och är grymt osolidariskt mot alla fattiga som kämpar förgäves mot allt högre matpriser.

9. Ok

2009-05-06 17:54

Ja om det ska va så då skulle det inte finnas någon som helst anlednig att bo kvar på lansbygden. men det är såhär det börjar bli!!!! Otroligt vad svårt det är för tex innerstads människor att sätta sig in i hur det är o håller på att bli.. Önskar att man va bättre på att förklara hur det är när man är nästan fanatisk jaktintresserad och hela ens liv består av jakt och hundar man lever som i en bubbla, jobbar så man får råd att ta ledigt hela hösten, hundkurser, övningsskytte, mm. varje kväll cyklar man med hundarna, följer debatten, extremt ja det håller jag med om och plötsligt sparkar någon undan fötterna på en och så var det dax att rätta in sig i ledet och koppla hundarna, vi måste ju anpassa oss,,, om någon månad föds en liten jägare här hemma, eller ska livsstilen som funnits i generationer här i samma hus som har ägts av min far, farfar, farfarsfar och farfarsfarfar alltid med jämthundar i sin närhet gå till hitorien? För det är ju så det slutar om vi inte får ett slut på de här dummheterna.....

8. va

2009-05-06 17:53

konsten att anpassa sig till rovdjur det är att skjuta bort eländet när det kommer för nära hus jag säger skyddad verkstad viken sjuk artikel

7. Sinnesförvirrad e berusad

2009-05-06 17:53

Mycket förvirrabde uttalande där kan inte alla hästar vara hemma

6. Tilfelle.

2009-05-06 17:52

For å få se noen dyr i skogen i det hele tatt gjelder det jo å være stille, skal man bråke å prate for å unngå å bli drept så kan man like gjerne holde seg hjemme.
Det hele er fullstendig over styr.
Hvorfor holdes ulv og bjørn innesperret i dyreparker ,er det nødvendig? Slipp dem løs sammen med de andre ,ikke forskjellsbehandle dyra- fri flyt.
Holder med deg Calle til 100%.
Dette er kun begynnelsen på marerittet.

5. Minister Calgren?

2009-05-06 17:52

Dementera detta och snarast! För har det varit en hård debbat tidigare, kommer det bli en storm med vulkan styrka nu. Och inga fingrar läggas emellan när det gäller VARG, är det ett fullständigt hat sammhälle för oss i landsbygderna om detta är sant som Calgren vill bygga upp?

4. Vad i H . . . . . .

2009-05-06 15:01

Finns absolut ingen möjlighet att en person vid sina fulla sinnens bruk kan uttala sig så här.
Måste vara ett första Aprilskämt i efterskott.
Är det i så fall meningen att allt ska asfalteras som i städerna och att vi landsbygdsbor skall bli innekatter och pissa i lådan.

3. Ja herregud ja

2009-05-06 15:01

låt oss gå än vidare i den kloka Seleborgs fotspår.
Alla vägar i Sverige måste utrustas med viltstängsel och för att vare på den säkra sidan måste vi införa en hastigbegränsning på 5 kilometer i timmen.
Alla småvägar som leder ut till instängslade vägar måste utrustas med slusar med dubbla grindar så att vi hindrar älgar att smita ut.
Eftersom rådjur är värddjur för fästingar som sprider både borelia, TBE och andra roliga sjukdomar måste alla rådjur närmare än 25 kilometer från bebyggelse skjutas bort.
Eftersom jakthundar risikerar att komme i kontakt med rabiessmittade vilda djur från våra granländer måste vi införa en 10 mil bred jakthundfri zon längs alla våra gränser.
Alla fladdermöss måste utrotas eftersom vi inte kan se om dessa eventuellt kommit in från våra granländer och därför kan vare smittade av rabies.
För att hindra att ridande folket blir påskjutna av vilsvinjagande jägare måste alla hästar utrustas med både blåljus och siren.
Nöjd Calle?

2. Det jag saknar mest..

2009-05-06 15:00

..är att kunna gå eller t o m smyga helt tyst i naturen utan en tanke på att förarga ett stort rovdjur samt att låta mina barn leka, fiska och ströva fritt i skog och mark, precis som jag gjorde.

1. Instängd

2009-05-06 15:00

Då är det väl bara att stänga in sig, törs ju fan inte gå ut utan bössa om sådär en tio år...
Är det ett skämt eller????? Måste det ju vara, finns väl ingen människa som är så dum, som låter det gå så långt...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere