• Älgskadefondsföreningen

Länsbas i JRF mot vargjaktsbojkott

DebattPublicerad: 2011-01-08 15:42

En bojkott av vargjakten gör ingen nytta. Det anser Bengt Bixo, länsordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen och ledamot i förbundsstyrelsen. Det är viktigare att lägga krut på att informera svenskarna och regeringen om vargproblemen, anser han i ett debattinlägg.

I slutet av 1800-talet utplånades en hel sameby med 6 000 renar i västra jämtland av vargar. Det tog tio år för dåtidens jägare att återställa ordningen så att man åter kunde bedriva någon form av näring. Med ett fåtal personer lyckades man med det som i dag för vissa verkar omöjligt.
Märk väl att jag bor i ett av de få län som sade nej till EU-medlemskap. Men vi i Jägarnas Riksförbund har ansvar för hela Sveriges väl och ve när det gäller varg och andra rovdjur och styrs av både EU, regeringen och Naturvårdsverket med allt vad det innebär.
Min inställning till varg är och förblir att vi i Sverige inte behöver dessa. Det finns tillräckligt av vargar österut i den mängd att de som art inte på något vis är hotade.

Ska vi bojkotta vargjakten?
Så åter till pudelns kärna, ska vi bojkotta vargjakten?
I en omröstning i Jakt & Jägares webbupplaga framgår att av cirka 1 000 personer som svarat är det en stor majoritet som tänker avstå från årets vargjakt. Men antalet motsvarar
knappt hälften av JRF:s medlemmar i Dalarna och en väldigt liten del av alla jägare som är aktiva i Sverige.
Jag tror inte heller att alla Sveriges jägare är inne och läser Jakt & Jägares webbtidning, även om det skulle vara önskvärt.
Jag lider med de län eller områden som har förlorat hundjakten och har full förståelse för deras problem, men man löser inte problemen genom bojkott.
I ännu högre grad lider jag med fäbobrukarna, renskötarna, som har eller kommer att tvingas lägga ned sin verksamhet.

Bättre att informera
Jag tycker det är viktigare att lägga krut på att informera svenskarna och regeringen om deras problem än att bojkotta vargjakten. I mina ögon gynnas inte någon av en bojkott.
Vi som jagar som fritidssysselsättning, eller delvis för vårt uppehälle, lider även vi både ekonomiskt och genom förlorad fritid.
Att vi kommit i denna situation i vissa delar av landet beror på EU, folkopinionen och en regering som inte till fullo har förstått att det finns en glesbyggd.
Jag anser fortfarande att man inte tar tillräcklig hänsyn till de erfarenheter som finns att tillgå. Det är ett fåtal inom regering och riksdag som sätter sig in i problemen som rovdjuren förorsakar glesbygdsbefolkningen.

Fått för stort gehör
De vildmarksromantiker som en kort tid av sitt totala liv vistas i glesbygden har en i mitt tycke för stort gehör för sina åsikter, som så drastiskt påverkar de som under hela sitt liv lever och verkar i glesbygden.
Att få fram information som kan förändra vår situation måste få ta tid.
Och jag är övertygad om att en bojkott av vargjakten inte påskyndar den processen.
Jägarnas Riksförbund bör på ett övergripande och långsiktigt sätt efter bästa förmåga försöka förbättra våra möjligheter till jakt.
Att det sedan finns ett antal forskare och turismföretag som ser rovdjuren som en födkrok påverkar också vår situation.

Bengt Bixo, länsordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen och ledamot i förbundsstyrelsen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Jag är helt övertygad

2011-01-12 11:47

om att jägarkåren kommer att vinna slaget om frilevande varg eller inte.
När landets befolkning inser vilken maktfaktor jägarkåren är med sina 700 000-800 000 röstberättigade människor samt de synnergieffkter som viltvård och jakt innebär för exv tillverkningsindustrin av jaktkläder, vapen, utrustning, när Sveriges befolkning inser att jägarkåren är det enda instrument som kan reglera/vårda viltstammarna och hålla rovdjuren inom ett för Sverige värdigt sätt med den öppenhet som vi har för fäbobruk,löshundsjakt i alla former, fritidutövande i skog och mark,när stora flertalet människor inser detta så kommer jägarkåren att stå som segrare.
Vi får hoppas att de styrande inom de båda jägarförbunden kommer till en större insikt om att vårda sina medlemmar. Jag har skrivit detta förut, det är min absoluta uppfattning att JRF måste öka sitt medlemsantal. Det är också min uppfattning att de fyra norrlandslänen, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bör bilda en storavdelning av Jägarnas Riksförbund, därför ser jag det som olyckligt om Du Bengt Bixo lämnar ditt förtroendeuppdrag. Nu om någonsin behövs det starka personer här i Norrland som kan bemöta det överhängande hot som nu seglar upp med etablerande av vargföryngringar i renbetesområdena och de fyra nordligaste länen är i sin helhet renbetesområde från kust till fjäll.

39. Törs man....

2011-01-11 00:18

Jag har blivit tllfrågad av några vänner om jag var intresserad att komma och delta i den kommande vargjakten till helgen och som jakt intresserad med lite för mycket fritid tyckte jag att detta lät intressant.
Med tanke på vad jag har läst i de andra kommentarerna börjar jag bli lite fundersam, att behöva försvara mitt jaktintresse gentemot bevarandegrupper och andra jaktmotståndare kan jag leva med, men om det ska vara så att det finns motståndare till att man deltar i denna jakt från båda sidor då får man nog ta sig en funderare.
Jag hoppas och tror att detta inte ska behöva ske eftersom det sista vi behöver är en jägarkår som är oense och där man tittar snett på varandra.
Vad gäller bojkotten så känns det som om de enda som vinner på den är bevarandesidan, för dom kommer att vända detta till sin fördel om dom kan och det kan dom, dom är dessutom väldigt duktiga på det.
Jag kommer även fortsättningsvis att betala min medlemsavgift till JRF eftersom jag anser att det inte finns andra alternativ.

38. Räcker......

2011-01-10 13:53

...nog gå ut med en yxa,nsen blir det nog föberedelse för illegal jakt

37. Miljöministerna = större vargstam, försök och förberedelse till gr. jaktbrott.

2011-01-10 12:17

Nu får vi ytterligare argument att bojkotta vargjakten och hjälpa ministern att öka vargstammen. Carlgren slår fast att efter vargjakten i år, kommer nya beslut om att öka vargstammen, då jägarna har hjälpt honom att skjuta bort s.k genetiskt abnorma vargar. Tack för beskedet, det stärker mitt beslut att bojkotta och hoppas att den blir i stort sett 100%ig i vargbältet. Vidare vill han klämma åt oss jägare, hur det nu skall skrivas, då vi är svårt kriminellt belastade och tjuvjagar hans rovdjur i stor omfattning. Jag tackar med det ödmjukaste att man nu ses som en potentiellt svårt kriminell bara för att man är jägare och med i jägarförbunden. Förberedelse till gr, jaktbrott, kan Ni förbundsjurister svara i SJF och JRF, är det när jag går på jakt till mina jaktmarker och där, utan att jag vet, finns en GPS-märkt varg som hamnar framför mig, jag jägare med laddad bössa och en svampplåckare blir åklagarens vittne? Nästa misstanke, Försök till gr. jaktbrott: Jag är ute på mina jaktmarker och jagar, jag skjuter på ett rådjur, men utan att veta fanns en varg på väg att slå rådjuret, som flyr efter skottet och en bärplockare råkar se allt och blir åklagarens vittne, är jag då illa ute? Bixo kanske har svar, men först måste han redovisa hur hans förbund skall uppfylla nollvisionen och bemöta miljöministerns debattartikel i en av riksditningarna. Vi måste tillsammans sätta ner foten och visa samlad gemenskap och börja med att visa en gemensam kamp med bojkott av vargjakten.

36. Bojkott

2011-01-10 10:35

Carlgren försäkrar att Sverige på sikt ska ha en större vargstam än 200 djur på DN-debbat i dag. Ytterligare en anledning till total bojkott av allt som har med förvaltningen av vargarna att göra.

35. Än så länge går vi FRI från Varg.

2011-01-10 08:35

I går kom vi uppi en vargattack där en ren var nyslagen
här i Härjedalen,när efterforskning på plats och närliggande markområden gjordes upptäcktes även en vargriven levande älg, som gick omkring blödande i skogen, DNA prover tagen på vvargspillningen på plats, detta var i går Söndag och i dag Måndag görs en besiktning av Länsstyrelsepersonal på platsen, nu avvaktar vi på när skyddsjakt med helikopter inleds på dessa individer. En hypotetisk kostnaderna för denna operation, så som Personalkostnader + Bensin (Bil,Skoter) + Helikopter (8500.-/timme, är svår att beräkna med tanke på spårförhållandena, då spårningen (Ringningen)sker med skoter och själva avlivningen sker med hjälp av Helikopter + skytt. Att markägarna i Härjedalen i dag utför klappjakt på Samerna och deras näring är helt otrolig, skulle dom samtliga lägga lassot på hyllan och avveckla sin renskötsel så skulle vi också få vargrevir i hela Härjedalen/Jämtland inom en väldigt snar framtid. Och markägarna kan sitta på sina stubbar och räkna SKOTT.

34. Hitills så har nuvarande vargpolitik

2011-01-10 08:34

varit ett misslyckande för oss jägare. Därför så är det dags för en ny vargpolitik. Dags för oss att göra våra röster hörda. "Jägarna har ju alltid ställt upp". Det är vad som förväntas av oss. Att vi alltid skall ställa upp på vad f-n som helst. Just nu så blir vi bespottade igen i media pga kommande vargjakt. Kom ihåg att detta samhälle inte en enda dag klarar sig utan oss jägare! Dags att börja ställa krav.

33. Du Bengt

2011-01-10 01:21

Nån stans måste det börjas. Tror du verkligen att en 100% bojkott går att arrangera över en natt? Den påbörjade har redan spritt sig som en löpeld i länet. Allt fler inser vart vargpolitiken är på väg. Till nästa år är det förmodligen fler ändå som stannar hemma. Jägarna får ju inget gehör från vare sig politiker eller Jägareförbundet. Dom få som finns kvar i Jägareförbundet Dalarna börjar få nog nu. Gick själv över till Riksjägarna för 7-8 år sedan.

32. Bengt Bixo är helt klart….

2011-01-10 01:21

….en klurig gammal ”gubbe”! Ursäkta uttrycket från en nästan jämngammal kärring ;-D

Med det vill jag påminna om forna tider, när de äldres livserfarenhet många gånger var avgörande för människogruppers överlevnad, och då de äldre och deras kunskap betraktades med mycket stor respekt. Men, men det var för så där en 50-100 år sedan, och innan alla våra trygghetssystem var uppfunna, så vem bryr sig nu.

Bengt Bixo och jag har fundamentalt olika åsikt i vissa sakfrågor, men jag måste ändå erkänna att han – till skillnad mot de flesta andra i dessa trådar – är mycket klarsynt och tycks inse konsekvenserna av olika handlanden.

Spontant vill jag påstå att ni förlorar en viktig person för det som JRF står för, när Bengt Bixo avgår. Men, men – för mig gör det förståss inte ett dugg – snarare tvärt om :-D

Det sista han skriver i inlägg 31 tycker jag i alla fall alla borde tänka över – och då mer än en gång, för när erfarenhet i vissas ögon är mindre värda än medhåll – ja då är det riktigt illa!

31. Bixo

2011-01-09 22:54

Debattens vågor går höga, och det är aldeles utmärkt. Så länge det finns ungdomar som inte vet att mjölk kommer från Kor och att fisk inte är fyrkantiga och panerade så har någon misslyckats med information.Jag bor och är ordförande i ett län som anammat 0 vision, på vår distriktstämma var det ett enhälligt beslut ingen frilevande varg i Z län Jag är ingen motståndare av bojkotter, men för att ställa upp, så Förutsätter det att jag tror till 100% på att det skall få någon effekt eller verkan. Den Enda bojkott som jag anser att vi Jägare på något vis skulle kunna förvänta oss en framgång med är.
Under en längre tid 1-3år totalbojkottar all jakt, alla eftersök av skadat vilt, om vi inte Jagar i 3 år så behöver vi inte betala statligt Jaktkort,med allt vad det innebär i förlorade intäkter till stat och forskning.
Att under några få dagar bojkotta Vargjakten kommer varken att göra till eller ifrån för oss jägare. Det finns vissa grupper som applåderar Bojkott av Vargjakt och som gynnas av den. Vi Jägare kommer att vara förlorarna i den striden och dessutom förlora i anseende och förmåga att på ett trovärdigt sätt fortsätta vår kamp.
Under Totalbojkotten fortsätter vi naturligtvis att Träningsskjuta och av varann förkovra oss ionnom det jaktliga området. Den enigheten som fodras för en sådan insats kan tyckas långt borta. Den är förmodligen lika sällsynt som full enighet i detta media. Med hopp om att debatten fortsätter med samma intencitet.Facit får vi med tiden. Den som lever får se. Vad gäller mitt fortsatta agerande i RF så kan jag trösta alla som skriker om min avgång, att jag redan i Töreboda upplyste valberednings ordförande om at jag skulle avgå ur Rf styrelse vid min mandattids slut,Gamla gubbar, 68 i år, som jag med i några medlemmars ögon fel åsikter, skall lämna plats till andra efter att ha tömt sitt kunnande och sina erfarenheter. I vissas ögon är erfarenheter mindre värda än medhåll.

30. Bengt

2011-01-09 21:33

Håller med Oyama,inte en spänn från mig heller .Kan tro att det är många fler som oss,det lär ju visa sig och då kanske det går upp ett ljus även för er!

29. Du JS

2011-01-09 21:33

Visst kommer de 20 vargarna att skjutas. Det tvivlar jag heller inte på. Tyvärr finns det folk som inte begriper längre än näsan räcker. men du, när de 20 vargarna är skjutna, är vi av med problemen då? Kan jag släppa min stövare var som helst här i Dalarna? Du passar nog i Svenska Jägareförbundet du också. Eller så äger du ingen löshund.

28. räkna åsikterna

2011-01-09 21:32

tja, de flesta av de hittills 27 tycker herr Bixbo har fel och bör packa ihop. Nu är frågan den - är detta hans personliga åsikter som torgförs på ett tveksamt sätt och i fel forum, eller är det FÖRBUNDET som han representerar och dess åsikter som uttrycks? Var rakryggade och bete er inte som våra politiker!!

Reds kommentar
Det här är alldeles rätt forum och det Bixo framför innehåller så vitt vi kan bedöma inget som är tveksamt.
Dan Törnström

27. läns basen Bengt.

2011-01-09 17:10

I år betalar jag inte min medlemsavgift. Det är antagligen många i toppen som är lik dig, tack för mig.

26. Skit samma

2011-01-09 17:10

Skjuter inte jägarna de 20 vargarna så gör länsstyrelserna det själva.
Det här är en typisk åsiktsfråga. Antingen tror man si eller också så.
Att en bojkott skulle påverka i nämnvärd grad ska vi nog inte tro.
De län som sagt nej till frilevande varg har ju i praktiken låst sig vid nej till bojkott.

25. Inget medlande.

2011-01-09 16:48

Jag håller inte med dig Bengt.En total enad bojkott är enda sättet att visa att vi som är jagande jägare och bor på landsbygden menar allvar med en enad bojkott.Vi har haft varg sen slutet av 70-talet och inte fan har det blivit något bättre för oss på glesbygden som har djur,och jakt som intresse.Nu är gränsen nådd.Politikerna har bara blivit mer och mer vargvänliga i sin jakt på röster.Så glöm din dröm Bengt,sätt ner foten hårt och bestämt.Absolut ingen "vargjakt" nu!!

24. "Jägarna i vargbältet avgör om bojkott"

2011-01-09 16:48

Det räcker med att vi i varg bältet bojkottar! Söder norr om oss har dom ju inga problem. Tyvärr så förstår dom icke dessa stora problem som vi har beroende på vargen. "Det är därför vi ska bojkotta" Övrig befolkning samt icke berörda jägare måste vakna!

23. Ann-Christin Pettersson

2011-01-09 13:49

Tack ska du ha,du är dej lik.Du säjer som jag precis som dä är.Själv orkade jag inte bo kvar där nere pga dessa odjur som sprang runt överallt,jaktmarken var helt oduglig som jaktmark.Så jag bor i samma län som Bengt nu,och jag håller fullständigt mä er om bojkott av den sk vargjakten.Värna vargen ist så ska dom få se på annat om ett par år,då blir dä som förr i tiden att alla som hade en bössa var skyldig att skjuta ulven när den kom.Dä påminner om förr när dom bröt upp skog för att få betesmark men ska dom planteras igen,hur genomtänkt är sånt?

22. Oeniga

2011-01-09 12:11

Jag tycker inte att du Bengt skall sitta i Jämland och tala om för mig i Örebro län att en bojkott inte leder någon vart, för det gör inte en avskjutning på 2 djur heller. Jag blir uppriktigt sagt förbannad för de problem som vi har i värmland , Dalarna, Örebro mfl det är ett stort problem all jakt med löshund, betande djur, samt i områden barn som inte vågar leka utom hus det ser jag som ett mycket stort problem. vad tror du att en avskjutning på 2 djur i Örebro skall ha för inverkan då.Samtidigt som varje jägare som går ut o jagar skall synas i varenda sömm för att inte ha gjort något fel.Hoppas för allt i världen att du har pratar med förbundstyrelsen om dina åsikter, annars skall du stryka att du är ledamot där.

21. ledsamt

2011-01-09 12:10

det är alltid ledsamt när det kommer förståsigpåare,känns som bengt är bjuden på middag med mörner och eskil,måste ha någon fin artikel att visa upp.
känner inte denna bengt,jag kan förstå honom om han har jakten som fritid och bor i jämtland..tror inte bengt förstår hur det är att bo i dalarna och ha jakten som livsstil. "att få fram infromation som kan förändra vår situation måste ta tid" vi har inte mer tid tyvärr,vi har legat i isvaken för länge utan att få någon hjälp upp oh nu när ni äntligen ser oss slänger ni fram ett för kort rep.kan du förstå denna hopplöshet
spontat känns det som att få licens på 6 st var det som behövdes för att få den stora massan av jägarkåren att vakna i dalarna, t.o.m en hel del jägarförbundsfolk har förstått att vi är lämnade på perrongen.

20. Håller helt med Jägare (10)

2011-01-09 11:53

Du har helt rätt, och en eloge till Bengt Bixo för att han inser det meningslösa med en bojkott, och som visar på att det finns folk i JRF som fortfarande kan tänka logiskt.
Bojkottarna är en liten klick, vars utspel inte kommer att spela någon som helst roll i slutändan, tyvärr är det nog så att allmänhet och styrande plcerar dem ute i marginalerna tillsammans med den mest extrema bevarandefalangen.
De 20 tilldelade vargarna kommer att skjutas, därom råder inga tvivel..

19. Tyskterrier

2011-01-09 11:44

Ja tror inte ett dugg på att "vanligt" folk kommer att undra varför en del väljer att bojkotta,för dom flesta av så kallat "vanligt" folk skiter fullständigt i vargen för dom har inga problem av dom.Här i Värmland där länet är fullbesatt av revir,det kan inte bli fler än vi har,inte ens här har dom flesta av"vanligt" folk nåra som helst problem med varg.
Radio Värmland gjorde nån enkät inför valet om vilka frågor som folk tyckte var viktigast,vargen låg så långt ner på listan så den syntes knappt och där va inte bara "vanligt" folk med och tyckte utan även vi som jagar fick tycka.
Så att en bojkott skulle få vanligt folk att vakna till tror inte ja på men om så skulle va fallet är inte ja sämre än att då ändrar ja mig,men det kommer att dröja så många år i så fall så ja kommer aldrig få uppleva det då har ja varit dö länge...
Därför jagar ja varg på lördag....

18. Kokillen

2011-01-09 00:54

Verkar vara många som lovar mycket i dessa tider,allra hellst i ett val.
Där folk blir grundlurade och går på en massa "valfläsk" sedan när de partier eller personer väljs in så har man glömt bort vad man lovade och kör sina egna race, när man sedan påminner de om vad de "lovade" så har man väldigt dåligt minne helt plötsligt och försöker släta över det hela.
Men man glömmer bort i brådrasket att den eller de peroner som inte lyssnar på sina medlemmar eller dem man lovat kan snabbt åtgärdas vid ex nästa val av parti eller person.

17. Mycket snack å lite verkstad

2011-01-09 00:54

Låt basarna jaga själva,de har full lön av er som är med i deras klubb.BOJKOTTA!!!!!!

16. Nej bojkotten

2011-01-08 23:17

i sig kommer inte att lösa vargproblemet,men ni kan vara fullt övertygade om att "vanligt" folk,och bestämmande börjar undra och därmed fråga och ta reda på varför vi bojkottar...
I trettio år har "vanligt" folk inte brytt sig och inte vetat av de verkliga problem som varg innebär,det är dags att vi
får dom till det och bojkotten är ett bra sätt.
Tvärt emot Bixbo tror jag alltså att bojkotten visst kommer att göra nytta,i alla dessa trettio år har inte taktiken att endast gå ut med information lyckats,speciellt inte på regeringsnivå,låt oss prova denna väg med bojkott i stället...

15. Är det

2011-01-08 23:08

inte medlemmarna som väljer dom personerna som ska föra deras talan,
då borde ju medlemmarna ta reda på vad dom personerna vill innan dom blir valda..

14. Byt förbund Bengt, genast

2011-01-08 22:58

Du passar bättre i Svenska Jägareförbundet. Dom fantiserar också om att löshundsjakt och varg går att kombinera. Sök dig dit och lämna din plats till någon som är mera framsynt.

13. Vad vill vi som är med i jrf?

2011-01-08 22:57

Jag vill inte ha en endaste varg där jag bor och jagar.
Finns det medlemmar i jrf som är av en annan åsikt?
De som är förtroendevalda att representera oss medlemmar måste självklart göra precis detta. Representera och framföra majoritetens vilja!
Slutar de förtroendevalda framföra medlemmarnas vilja så är vi snart ett nytt Svenska Jägareförbundet. Vill vi det? Och åter till frågan: hur många medemmar i jrf vill ha varg på jaktmarken?
Blir svaret att det är ett fåtal som vill ha varg på jaktmarken sin så måste rimligen de förtoendevalda jobba för 0 varagar. Vems talan för dom annars?

12. Gemene man bryr sig inte, det är det stora problemet

2011-01-08 21:47

Håller med Bixbo till fullo. De flesta i Sverige bryr sig inte om det finns varg eller inte. Det är det stora bekymret. Nu finns två läger, bevarande sidan på några tusen indivder och jägarsidan. Det räcker inte för att vända opinonen. Varför måste all jakt i alla former bli totalt försörd innan vargpolitiken kommer in på en vettig väg. Vi i detta debattforum kommer i alla fall inte att få uppleva detta.
Jaktbojkott löser defentivt inte vargproblemet för oss jägare

11. Bra Bengt

2011-01-08 21:46

Jag har full förståelse för alla djurägare och jägares oro för en vargstam som brer ut sig allt mer i vårt avlånga land. Vad jag där emot inte förstår är hur så många jägare inom JRF kan tro att man kan lösa varg problematiken genom att enbart kräva fri jakt på varg. Hur många vargar tror ni själva att vi skull ha i Sverige innan regeringen skulle givit klartecken för varg jakt. Det är enbart forskning, fakta och den dialog som skett mellan riksdagen och våra jägare organisationer som möjligjort den vargjakt vi har idag. Bengt är naturligtvis inte mer fötjust i vargar än någon annan jägare det är bara det att han förstår spelreglerna. Vi ondgör oss ofta över andra intresse grupper som enbart ser till vargen och struntar helt i våra ivarje fall tidigare fina klövviltstammar.Men många bör nog ta sig en funderare om vi vill ha en jägarkår som är lika extrem som många rovdjursaktivister.

10. Vad har skett sedan 1999

2011-01-08 21:46

Då fastställde Sveriges riksdag att vi ska ha minst 5 000 vargar. 2009 togs ett nytt beslut som sa att man bromsar tillfälligt upp ökningen under tiden ska en enmansutredare, med bakgrund i NVV och SNF, utreda hur man ska få acceptans för målen. Basmålet är naturligtvis fortfarande genetikernas 5 000 vargar men man inser att det kan vara svårt att få folket att acceptera sådana siffror. Så man kanske "kompromissar" vid 2 000-3 000 vargar. Ju längre jägarna spelar med desto svårare har vi att sätta kraft bakom våra ord. Allteftersom viltstammarna minskar och djurhållarna slutar behövs jägarna allt mindre. Inga nya hundar tränas upp för eftersök och allt fler lägger bössan på hyllan. I slutändan blir överkörningen total och någon levande landsbygd norr om sjöarna finns inte längre.
Då är det för sent Bengt Bixbo.

Reds notering
År 2001 (inte 1999) fattade riksdagen följande beslut: "Etappmålet för vargstammen i Sverige skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt ca 200 individer. Då detta etappmål uppnåtts skall en grundlig utvärdering av vargförekomstens effekter genomföras." Samt: "Det långsiktiga målet är att vargstammen skall växa till en nivå som säkerställer att den långsiktigt finns kvar i den svenska faunan."
I utredningen och propositionen förekom olika remissyttranden och resonemang där många siffror nämndes, bland annat en mininivå på 500 vargar. Men detta beslutade man alltså inte om.
Det kan också nämnas att när det gäller det långsiktiga bevarandet så är detta föremål för utredning just nu.
Dan Törnström

9. Empati Bengt!

2011-01-08 21:45

Om Jämtland varit vargdrabbat med 6-7 vargföryngringar = 60-70 vargar, har du då varit lika positiv till en licensjakt på ca 6 vargar? Tror du att den jakten skulle medföra att det blev möjligt att börja jaga med löshund igen? Eller skulle oron bli mindre för djurägare med betande djur i hagarna?

8. Tydligen fungerar bojkottshotet?

2011-01-08 21:45

Att du nu kritiserar bojkotten osv är ju bara ett bevis på att bojkotten gör någon nytta.
Du vill helt enkelt inte få en spridning och etablering i jämtland BRA då börjar jämtarna gnälla, snart börjar fler län känna att vargen inom kort kommer påverka deras livstil, snart skriker majoriteten av länen i sverige och då lär ta mig fasen de styrande lyssna. sjf menar tex att inget län ska behöva ha mer än 1-2 föryngringar per år vi i varglänen har mångdubbelt så många föryngringar som sjf hävdar man ska behöva tåla, alltså vi är ju beyond the worst case scenario redan, vi har skrikit så länge nu att vi insett att det enda "rätta" är att försöka ge plågan till alla andra också. Om vi ställer upp med denna totalt betydelselösa licensjakt som inte gör någon som helst skillnad, ja då har ju vi accepterat vargen eller hur? då får vi fortsätta hålla den svenska vargstammen och resten av länen kan andas ut ett tag eftersom vi bromsar spridningen.

7. Bengt är ju vuxen och myndig.

2011-01-08 19:12

Jag är bas för U-län och har en helt annan åsikt som får stå för, vad vi U-län har åsikt, vi har haft medlemsmöten där beslutet blev enhälligt, att Västmanland är för litet län och har lite storskog att härbergera dessa grymt effektiva predatorer. Förbundet har inte rätt att gå ut och säga ett dugg utan i så fall redovisa dom olika länens beslut. Och om det skall bli ett förhandlingsläge värt namnet måste någonting dylikt hända

6. Vem för talan?

2011-01-08 18:37

Jrf är ett medlems förbund, det hörs på benämningen på namnet, medlemmarna är JRF. Jrf ska alltså föra sina medlemmars talan i jaktfrågor, och där ingår avlivningsbeslutet som regeringen har fastställt ska ske?
Talar Bixo i egen eller kanske i förbundsstyrelsen sak? Skulle Jämtlands JRF medlämmar få frågornam Ska vi ha Frilevande varg i Sverige? Eller ska vi förvalta vargstammen åt staten på premisser som är satta över våra huvuden! Vad blir svaret då?
Jrf har varit på uppgång ett tag nu, men sviker de sina medlemmar så tror jag inte att trenden kommer att hålla i sig!
Så frågan är den, ska vi medela er genom att ej betala med avg: eller ska ni visa att förbundsstyrelsen står bakom jägarna? Frågan är den, vill och kan vi ha varg i Sverige, vare sig det är i Sörmland, Småland, Skåne, eller i det befintliga vargbältet? Svaret är om vi kan förvalta en vargstam i Sverige eller inte, och då inte i Värmland , Dalarna, Gävleborg mfl i det befintliga vargbältet?
Eller är det de klastiska PENGAR STYR SOM SPELAR IN???

5. JA DU BENGT

2011-01-08 18:36

Du gör det lätt för dej i Jämtland är det väll inte så många vargar?

4. Bengt Bixo försöker informera de ovilliga

2011-01-08 18:36

Citat Bixo: "Jag tycker det är viktigare att lägga krut på att informera svenskarna och regeringen ... ". "Jag anser fortfarande att man inte tar tillräcklig hänsyn till de erfarenheter som finns att tillgå. Det är ett fåtal inom regering och riksdag som sätter sig in i problemen som rovdjuren förorsakar glesbygdsbefolkningen."
Visst, Bengt Bixo, så är det. För få sätter sig in i problemen och ännu färre bryr sig om glesbygdens problem. Men tro inte för ett ögonblick att regeringen inte är väl införstådd med de problem som rovdjurspolitiken orsakar. Men skall politiker göra något så måste det finnas en politiskt vinst som ”betalning”, och någon sådan ser inte politikerna att det finns och därför gör man inget. Det spelar ingen roll hur mycket ”krut” Bixo är villig att offra på att informera, det ger absolut inget därför att det är inte information som behövs. Endast praktisk erfarenhet av varg tycks ge folk den insikt de behöver för att förstå, och med insikt kommer alltid viljan att ha bort vargen från sin bygd. Det är uppenbart att många inom jakten saknar sådan erfarenhet, NIMBY är tyvärr verklighet.
En bojkott av årets vargjakt kommer att uppmärksammas och kan få några att börja fundera över rovdjursfrågan, och är det enda i dagsläget som kan ge glesbygden den positiva uppmärksamhet man behöver. Det är dock endast vargen och dess härjningar över allt större områden som slutligen kommer att lösa vargproblemet. Allmänheten lär få sin första sanna insikt när dvärgbandmasken är etablerad, för inte att tala om när den första fatala vargattacken inträffar. Varg är ett rovdjur med egenskaper som gör att den är omöjlig att ha i svenska bygder om det skall finnas någon mening bakom frasen att hela landet skall leva och att alla har rätt till likvärdiga och säkra levnadsförhållanden. Inga internationella avtal eller dokument är överordnat detta, varför all hänvisning till EU och EU-krav är meningslösa.
Genomförs vargjakten som planerat så blir Bixos ”krut” blött och någon saklig information kommer ej att gå att få ut. Jakten kommer heller inte att minska det antal vargar som finns till hösten, vargens förmåga till att ersätta förluster är verklig och motverkar syftet med jakt. Skall man få en minskning av antalet vargar till hösten så måste det till en helt annan jakt. Däremot så kan denna symboliska jakt medföra en snabbare revirbildning och därmed ökad tillväxt. På så vis kan sann kunskap om vargens egenskaper spridas till flera, men det är en kostbar metod att sprida information på.

3. Jakten ger fler vargar

2011-01-08 18:34

Bäste JRF-bas, tänk enngång till nu.
1. Inte ens förra årets jakt gav färre vargar. Förökninng var större än avskjutningen.
2. Avskjutningen i år blir ännu mindre och skall dessutom ersättas med inplantering.
Hur i hela friden kan det ge färre vargar.
Nej SNF, NVV, SRF m.fl. jobbar oss sakta mot en vargstam på minst 1000 vargar, vilket gör slut på all meningsfull klövviltsjakt.
Sättet att lura detta på jägarna och jägarorganisationerna tror man kan va att få oss jägare FRÄLSTA på vargjakt.
Det som nu händer är att jägarkåren delas i två läger.
Ena lägret nyttojagar ätbara byten, klövvilt, hare, fågel mm eligt gallal tradition. Rovdjur jagas enbart för att freda "nyttovilt", vilket INTE vargjaten gör.
Det andra lägret består av jägare som jagar för att de tycker om att avliva djur.
Rovdjursvännerna är övertygade om att alla jägare jagar av den senare anlednigen. Deras strategi är därför att få jägare att tycka det är roligt med vargjakt och detta tycks också vara SJF:s plan. Därför lämnade jag SJF och hoppas nu att jag slipper gå ur JRF också.
Bäste JRF-bas, tänk en gång till och gå inte in i rovdjursaktivisters och balkongbiologers fälla med vargjakt.
EU behöver vi inte oroa oss för. När alla andra länder inte behöver följa budgetregler mm och krachar Europas ekonomier så kan nog vargproblemet betraktas som en marginellt företeelse som EU borde hålla fingrarna borta från. Det behövs bara att våra politiker rätar på ryggen och påpekar detta. Men tyvärr är nog inte Carlgren mammen att klara detta. Men det finns ju andra.
Vargjakt i nuvarande former är meningslös!

2. Bravo Bixo !

2011-01-08 18:33

Ett bra och förståndigt uttalande av en riktig jägare nu när så många andra ulvar ylar om annat. All heder till dig !

1. Och vad har nuvarande vargpolitik lett till?

2011-01-08 18:33

En framgångssaga för de rysk/
baltiska importvargarna! Jag kan förstå om företrädare för jaktliga organsiationer behöver ha ett visst officiellt ställningstagande. Men tyvärr. Nuvarande vargpolitik har varit en mindre katastrof för bl.a. oss jägare men även för andra drabbade. Dags för något nytt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB