• Allmogejakt

Låt alla delta i älgjakten på lika villkor

DebattPublicerad: 2009-06-24 09:50

Nu är det här, Maria Norrfalks älgjaktsförslag som ska lösa alla problem? Jag kan naturligtvis inte, liksom ingen annan i detta skede, bekräfta att så blir fallet. Men eftersom förslaget till synes ger förutsättningar för många olika lösningar baserade på frivillighetens grunder, så borde det finns möjligheter att lösa många av de problem vi har i dag.

Utan att gå in närmare på de bitarna vill jag dock ta upp en sakfråga som i mitt tycke inte har fallit i god jord. Utredningen talar om att skilja ut små marker som endast skulle ges möjlighet att skjuta älgkalv under fem dagar.
Dessa mindre marker skulle dessutom inte med säkerhet kunna få ingå i det stora älgförvaltningsområdet om de så begär och därmed inte ges möjlighet att jaga när alla andra jagar. För
att kunna förstå det negativa i den biten tar jag upp några avgörande argument i hur en god älgförvaltning lättast kan åstadkommas.

Ökad kalvavskjutning
Älgförvaltningens viktigaste del är att försöka höja genomsnittsåldern på våra älgar. Det görs lättast med ökad kalvavskjutning. Genom en sådan avskjutning ökar produktiviteten radikalt på de kvarvarande älgarna!
En älgstam med hög produktivitet kan hållas låg under vintern och åsamkar därmed mindre skador på skogen. 
Vid en allt för hård avskjutning kan skadan snabbt repareras på grund av den förhöjda produktiviteten. Vi får helt enkelt en mer lättstyrd älgstam. Alla borde vara intresserade av en sådan möjlighet!

”Missunna inte de små markägare jakten”
Som ni ser bör det göras en ny utvärdering och ett nytt ställningstagande om kalvjakten. Till dem som missunnar dessa små markägare att få jaga hela hösten kan jag nämna att de små markerna genom sin mindre effektiva jakt endast tar till sig en mindre del av älgarna. De skapar dessutom många jakttillfällen.
Uttaget där, sett utifrån arealen, är klart mindre än på de större jaktområdena. Målet med förslaget om en ny älgförvaltning är att förenkla och minska administrationen inom jakten. Utifrån dessa argument är det lätt att kräva en förändring i förslaget som möjliggör för alla att delta i jakten på lika villkor!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Älgjaktstid

2009-09-12 12:13

Kommentarer till jakttid på älg.
Ang B-licens. I H-län försökte länstyrelsen 2008 dra ner från 5 till 3 dar, Det blev överklagat till naturvårdsverket och ändrades till 4dar med valfritt djur.
Någon uppmärksamhet från jägarförbunden eller i pressen fick det inte men det innebar att B-licensomr. fick en dag till att jaga på, Nv beslut gick inte att överklaga blev därför ett prejdikat.

Att som idag jaga 70 dar på skötselomr.är bortom all sans o vett. Börja 3 Lö i okt. 17/10 i södra sverige och 4 veckor framåt 22/11 + 1 vecka kalvjakt i dec.
Småomr. 17/10-25/10 + om dom inte skjutit något på ord tid 1 kalv i decemberveckan.
Skippa januari-jakten helt att stressa djuren under den svåraste tiden på året kan inte va god jakt-etik.
Den senare starten skulle innebära att korna brunstat färdigt, återgång till kortare jakttid skulle skulle gynna småviltjakten inkl vildsvin, och framför allt gynna älgstammen.

22. vi tar

2009-09-09 09:53

såtar med hund,vilket innebär ca 2-3 tim per släpp

det mest effektiva är dock folkdrev

men men många i laget är bekväma och vill helst sitta pga det....ett folkdrev tar ca 45 min och är bra för folkhälsan =)

21. Till gicklas

2009-09-08 23:15

Vi som har små marker kan ha flera pass på markerna, så vi sitter inte Länge på passen för det. Det är ju upp till var och en att bedöma , man skjuter inte fler älgar för det , man har Ju sin tilldelning. inget fel på omdömet. man ska ju njuta av naturupplevlserna . iver ökar inte för det , Med ni kanske flytar runt en del i skogen under era 70 dagar och letar, men jag vidhåller att det ska var på lika villkor. djuren går ju fritt i skogen och äter vad dom kommer åt ,

20. skogsmule

2009-09-08 13:15

gud bevare jägare för långa sitt tider på samma pass, ej bra för omdömet, och ivern att skjuta ökar...vi går ut den 15 okt bla för att vi ej är så blodtörstiga...

19. stämman är slut

2009-09-08 11:39

dessutom janne jägare, bor vi i varsin landsända

med olika bagage i älgfrågor, skitjakt samtliga

ps..de får inte 3 dar ifred. ingen går ut för att ev stöta älg så de går till b licensarna. när de suttit klart går vi ut, jag vet att de har 2 dar bara numera ja....

18. Till gicklas....

2009-09-08 11:39

Hur kan det komma sig att ni börjar jaga den 15 okober i stället för 12 oktober? Är man orolig att dom små markägarna ska skjuta? Dom små markägarna har ju bara ett antal dagar. Det vore mer rättvist att dom små fick mer dagar att jaga älg på, då blir det rättvist.

17. Slutkommentar till gicklas

2009-09-08 00:09

Jag tror att vi kommer till samma slutsats att både små o stora har rätt att jaga på resp. tid det är bra att du ger dom små 3 dar i fred, ett problem i sammanhanget är att älgarna tycker lika mycke om tallplantor på små marker därför ska även dessa få skjuta ett vuxet djur.
Vi har ochså bidragit till älgstammen.

God Jakt önskar Janne Jägare

16. bra frågat

2009-09-04 11:58

nu får vi se om du finner svaret nöjt janne

svar.jag har ej samtalat med några b sjåare förra säsongen,men enligt talet i bygden var utdelningen gles då

här finns inga skogsbolag som trummar på,men väl några få köttjägare i laget,att döma av tungomålet

dom ``större´´har väl rätt att passa i utkanten av sina egna marker,vid hundjakt är det inte så bra att sitta mitt i såten...

i år börjar jakten den 12 okt,vi kommer ej sätta vår fot i skogen förrän den 15 okt...

15. Svar till gicklas

2009-09-03 14:56

Hur många blev skjutna på respektive område ?
Jakttiden på B-områdena varierar 2-4 dgr.
Jodå jag vidhåller att dom stora licens-lagen med 70 dagars jakttid håller på att skjuta sönder älgstammen ivrigt påhejade av dom stora skogsbolagen.
Dessutom brukar dom större passa på gränser mot B-områden för att inte dessa ska få skjuta någon älg.
Alla ska ha rätt att skjuta älg även dom små på egna marker, inte va utlämnade åt älgskötselområdenas godtycke.

14. vi kan ju se här då anonym

2009-08-27 09:51

inom kretsen i år har B och E licenstagarna totalt 5013 hektar att jaga älg på

det är 97 älgar tilldelade,det blir en älg per 52 hektar...detta A område har 4699 hektar och 14 älgar tilldelade,det blir en älg per 335 hektar....

med detta A område avses mitt eget lag sen 25 år

b licensarna har alltid skrikit om att det är älglagen som får för bra tilldeln och skjuter sönder stammen....

13. På vems villkor ?

2009-08-26 23:52

Alla älgjaktsförslag går ut på att frånta den mindre markägaren rätten att fälla vuxen älg. I Småland skjuts 20% av tilldelningen på små marker, medan motsvarande siffra för Ä o A omr. ligger på 80% av tilldelningen. Så vem reglerar, skjuter sönder älgstammen ? Älgskötselområdena toppstyrs av dom STORA markägarna och organisationerna, där har dom små inget att hämta. Markens älgproduserande förmåga beror mycket på marktyp åker o betesmarker, mossar spelar en stor roll. Jakträtten följer den som äger/arrenderar mark det är en urgammal svensk rätt
så låt inte klåfingriga byråkrater ta ifrån oss denna rätt.
I grund och botten handlar det om avundsjuka och VEM som ska Makten över den svenska älgjakten och någon valfrihet finns inte för den lille markägaren/arrendatorn.

Janne Jägare ( sedan 30 år )

12. Rättvisa

2009-07-25 22:27

Jag håller med Sture om att alla skall jaga på lika villkor.
Att jaga på lika villkor kan dock tolkas på många olika sätt mitt är i varje fall till vissa delar rätt.
Älg liksom alla våra andra jaktbara arter skall beskattas på artens storlek och inte på hur många som vill skjuta ex en älg. Större delen av Sverige får idag en arealbaserad tilldelning antingen man tillhör ett A-licens område eller ett älgskötselområde. Tilldelningen skall vara baserad på hur stor älgstammen är i området.
Om en krets har en älg per 500 ha i tilldelning bör naturligtvis en jägare som har 10 ha få en tilldelning av en älg vart 50 år. Detta måste vara både rättvist och att jaga på lika villkor enligt mitt tänkande.

11. På lika villkor

2009-07-25 22:26

Jag håller med sture Nilsson att alla bör ha chansen att få jaga på lika villkor. Det är dock som så att en älgstams storlek inte grundar sig på hur många som vill skjuta en älg utan på hur vi förvaltar älgstammen.
Det viktigaste vid all jakt är hur stora viltstammarna är och hur mycket en mark producerar först då kan du avgöra hur stort utag man kan göra på det vilda.
Vad det gäller älgen är det lätt, krävs det 500 ha för att få skjuta en älg på A-licens och man har 10 ha att jaga på så borde tilldelningen vara en kalv på 50 år.
Detta kallas produktions anpassad jakt och borde vara en självklarhet. Detta är vad jag kallar rättvisa och att jaga på lika villkor. Tyvärr är det som så idag att det är svårt att få tag på en jaktmark vilket bidrar till flera jägare går ihop och arrenderar mindre fastigheter till fantasi priser utan en tanke på vilket utag du kan göra på fastigheten.

10. Valfrihet

2009-06-28 03:10

Att få jaga älg även på mindre marker är en rättighet enligt äganderättsprincipen.
Om man exempelvis har 50 ha och vill jaga själv med sin familj så ska man få göra det, allt annat är diktatur, älgjägardiktatur.
Samtidigt ska uttaget ur 50 ha räknas enligt älgtillgången i älgskötselområdet.
Kanske blir tilldelningen en kalv under två- eller tre år. Denna kalv ska få jagas under hela jakttiden.
Jag ser inget konstigt med detta.
Nu är det ju så att bli påtvingad jaktmedlemmar är aldrig lyckat, det bästa är när man själv får välja sina vänner.

9. Alla ska med

2009-06-28 03:09

Alla ska vara med. Bestäm hur många tjurar, kor och kalvar älgar som ska fällas i länet och låt alla vara med tills kvoten är fylld. Då kan ALLA vara med och det blir rättvist. Samma villkor gäller ju för björnjakten och det funkar bra.

8. A.K.

2009-06-25 13:16

Ok, jag förstår. Min signatur har också använts av andra, så jag bytte till en annan. Den jag har idag.

7. J.L.

2009-06-25 11:07

Det finns tydligen någon som använder min signatur A.K. som 24-6-kl 16:28. Det måste vara väldigt roligt, eller vad tror ni?

6. Sen har vi ju

2009-06-25 10:08

det här med eftersök, det har varit obekvämt de gånger någon suttit på en liten mark och påskjutit det som kommit har och när det sen går ur marken o in på rannmarken. En skäggig gubbe kom till vår jaktstuga en gång och bad om eftersökshjälp för han hade påskjutit en kviga på sin mark ca 5 ha, trots försök så fann vi ej kvigan.
F-n jag som bara skulle ut o titta till marken, blev hans avskedsord då han satte sej i bilen och for hem

5. Passar inte vargen in i vår fauna?

2009-06-25 09:23

A.K: Att passa in i vår fauna gör en art utifall den anpassar sig till den, inte utifall en annan art (läs: människan) anser att den passar de egna intressena. Det är en viss skillnad.

4. Instämmer med Gunnar!

2009-06-24 17:10

Det är F-an inte klokt hur Detta Sverige hanterar en så för mig enkel fråga! Vi har en gång eliminerat VARGEN för att den inte passar in i vår fanuna är det så svårt att begripa, varför så ska vi ha den tillbaka, är det så att outsnugna ungdommar som vanligt ska göra sin röst hörd! Till er alla VARGÄLSKARE vad kommer ni att säga när era sällskapshundar blir uppätna. Kom inte då att klaga vi som ser och lever i naturen vet vad som kommer att hända!

3. Sture Nilsson?

2009-06-24 14:50

Är det din rätta inställelse hur vi ska få upp älgstammen vet jag inte vad du har för tankar? Som det är nu och jag tidigare referat till, kan det vara rätt att på endast 5 ha skjuta en kalv, kan det på bara några ha till få skjuta en vuxen älg? Det finns en mängd av licensmarker som de som jagar där har delat upp markerna på ja just det B licenser för den mark de tidigare hade räckte inte till vad de tyckte i älgtilldelning! Så språkar du om rätt eller fel, vad tycker du efter denna förklaring? Ditt inlägg saknar en oerhörd sakfråga och lyser igenom att de som har små marker, vilket jag nämnt får inte den chansen att kort och gått utskjuta basen på älg, i det nya systemet så får stammen en chans att komma tillbaka igen, aceptera detta och förstå innerbörden och tänk inte på att nu mister jag älgkött i boxen. Jag vet att jag tar till hårda ord men så är verkligheten, så S. Nilsson prata vackert och ha belägg på vad du säger! Ett förvaltningsområde du säger är kanske att man annsluter sig till ett Älgskyttselområde där delas ut en avskjutnig på varge medlem under en viss tid så ingen blir utan. Den produktiva delen begriper du väl själv att den är inte på en liten ha yta utan på en större del av ett markområde. Nämner bara som ett ex de B licensoråde som har vuxet djur utnyttjar det till max bevis finnes, var ska det växa upp en ny stam när detta uynytjas på många ställen: Nej du Sture tänk om eller kan du inte?

2. missunna

2009-06-24 14:49

Jagat älg 25 höstar och är väl införstådd med att vissa,jag kallar dom blomlådejägare,de som sitter på en liten mark och haft agg till jaktlagen runtomkring ej kan beredas medlemskap pga muntlig kassering i bygden av laget föreningen

och dess medlemmar....jag vet inte hur många ggr vårt lag (nästan 5000 ha) har sparat fina hondjur och bra tjurar som sen dimper en tid senare bland fällda aspar och äpplehögar hos sk blomlådejägare...

för de jaktlag som har vett att sluta jaga i tid om de märker att älgstammen är skral blir knappast gladare om blomlådejägarna ska jaga hela hösten...undermedveten kamp om bytet, javisst, men ochså kanske logik att se framåt och inte ner i egen frys i första hand....

1. Jakt på lika villkor !

2009-06-24 14:48

Sture Nilsson hävdar att alla skall kunna jaga på lika villkor? Detta är ju även i teorin omöjligt !

HUR skall en älgstam kunna förvaltas och bevaras, när områden under 10 Hektar anser sig ha full rätt att fälla vuxna älgar liksom kalvar (B områden). Inget område under 10.000 Ha huserar en egen älgstam, än mindre möjligheten att år efter år plocka ur produktiva djur.
Det är dags att vi jägare vaknar upp och inser fakta, tar vårat ansvar och inser att tiden är sedan länge förbi då det var möjligt att jaga älg på ALLA småmarker.
Titta på Orustmodellen t.ex. hur otroligt väl deras älgstam mår, sedan B och E licenser valt att gå in i ett större skötselområde. ALLA är vinnare, inte minst älgstammen.

Så länge älgstammen är så katastrofalt nerskjuten av oss jägare, snart uppäten av varg och lo, och motarbetad av de stora skogsbolagen, måste vi jägare inse att endast en strikt förvaltningsplan kan rädda stammen och dess reproduktion.
Att försöka uppnå lika villkor är utopi, vad gäller markers storlek och beskaffenheter.
Lika dumt som att kräva lika villkor för normala billister och F1-förare på racingbanan.
Dags att vakna upp Jägarsverige

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons