• Allmogejakt

LD kräver nya tag om rovdjuren

DebattPublicerad: 2011-11-21 14:21

Landsbygdsdemokraterna (LD) kräver en konsekvensutredning av rovdjurspolitiken samt en omförhandling av Sveriges EU-medlemskap, skriver partisekreteraren Lena Laakssonen.

Landsbygdsdemokraternas lösning på rovdjurspolitiken återfinns i en av våra grundstenar. Det är den så kallade ”subsidiaritetsprincipen”, vilket innebär att beslut om denna förvaltningsfråga ska fattas av de människor som berörs.
Med anledning av ovanstående har Landsbygdsdemokraterna skrivit till våra folkvalda i riksdagen och krävt att en konsekvensutredning av rovdjurspolitiken och dess påverkan på landsbygden snarast kommer till stånd. Utredningen skall speciellt belysa situationen för landsbygden med en ökande vargstam.

Omförhandling med EU
Samtidigt kräver Landsbygdsdemokraterna att Sverige genast tar upp en omförhandling av EU-medlemskapet. I det nya omförhandlade EU medlemskapet bestämmer Sverige själv över sin rovdjurs- och landsbygdspolitik samt över frågor som rör de näringar som är beroende av naturen.
Vi väntar med spänning på ett svar av de nuvarande folkvalda ledamöterna i riksdagen.
Så här långt är det alldeles för tyst. Det är en tystnad som kommer att ge sittande politiker, hög som låg, respass ut ur riksdagshuset 2014. Landsbygdsbefolkningen har fått nog och vi är en stor och viktig del av Sverige.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Hermansson #25

2011-11-27 17:11

I det inlägget finns trots alla ord inte ett enda jag inte håller med om...tummen upp.

25. L Laaksonen, Landsbygdsdemokraterna

2011-11-27 10:36

Citat "ett parti som engagerar sig i frågor som berör fler människor, har mindre underlag i ett framtida val,"
Ja, tyvärr är det normalt på så vis, och det därför att varje ställningstagande i grunden utesluter alla som inte gillar programpunkten. Detta gäller även för stora partier, men kraven på dem är annorlunda än på mikropartier. Ett allmänt landsbygdsprogram kommer att sänkas av Centern, att valfläsk fungerar är visat i val efter val.
Förväntar man sig röster från väljarna så blir man besviken, röster får man om man förtjänar dem.

Den enda fråga som riksdagpartier inte har och inte kan ta upp är noll vargrevir i Sverige och anknutet till detta är möjligheten att utrota dvärgbandmask samt hindra rabies från att sprida sig i landet.

Varje ytterligare programpunkt öppnar för attacker och kräver en politisk översikt och kunskap som man som ny politiker inte gärna har hunnit skaffa sig.
Vargfrågan kommer att växa från år till år och för allt fler stiger den i prioritet. I vargfrågan kan vi inte förvänta oss att något väsentligt positivt kommer att hända innan valet - däremot kan varg när som helst slå till med oförutsedda katastrofer. Då skall man ha förberedda uttalanden klara. Med stor sannolikhet är därför i stort sett alla vargnyheter fram till valet dåliga nyheter för vargkramarna, inkluderat riksdagen. Något försök till valfläsk lär väl komma från M, denna gång som vid tidigare val. Namnet Landsbygddemokraterna gör felaktigt vargfrågan till en strid mellan land och stad. Så är det förvisso i viss utsträckning för tillfället, men med en vargstam som fördubblas vart tredje år, så blir inom få år vargfrågan högaktuell, även för de flesta som bor i städer eller i tätorter.
Ser man på svenska partiers historia så finner man att de i regel har fötts på en fråga och har sedan efter inträdet i riksdagen vidgat sitt program och efter hand bytt namn. Detta är en välbeprövad teknik som jag tror att även Ld måste välja.
Spontant känns det klokast att LD och ND går ihop, men det vet jag självklart inte - och kanske är det inte möjligt.

Vargstammen ökar nu med så stort antal vargar per år att vare sig gamla eller nya partier kommer att hinna påverka utvecklingen innan den har gått ur hand. På sex år kommer antalet vargar att fyrdubblas och vid det laget kan smärtgränsen vara nådd vad beträffar vargens existens i landet. Om inte, så har vi åtta gånger så många vargar som nu efter nio år. Uppenbart är att något måste ske i vargfrågan inom kort.
Att hålla varg i vissa öppna områden har man prövat i ett antal fall. Det fungerar ej av flera skäl, du kan studera till exempel Yellowstone och Norge. "Läckaget" blir alltid stort, många drabbas, vargstriden fortsätter etc., och vargkramarna har alltid mer tid och bättre tillgång till massmedia än vad de har som drabbas av dagens galna och urspårade vargpolitik.
Citatet "att skapa splittring i frågan, men de kanske är de som är ditt syfte?" är en orimlig anklagelse, skriven utan eftertanke, sorgligt om du tror att detta är sant.
Slutligen måste man ha klart för sig att vad som i första hand måste ske är att SVENSK rovdjurslagstiftning måste göras om från grunden. Först i arbetet med detta kan en politisk förhandling eller konfrontation med EU vara produktiv.

24. Svar till 17& 22

2011-11-26 16:48

Du behöver inte övertyga mig om att rovdjurspolitiken som förs idag är felaktig, de är vi överens om. Din mängd ord ökar för varje inlägg, men budskapet är samma.Din åsikt om att ett parti som engagerar sig i frågor som berör fler människor, har mindre underlag i ett framtida val, än ett parti som har en fråga måste du nog utveckla. Förstår inte logiken. Jag delar inte din åsikt om att väljarna är så lättlurade att de tror på framtida valfiske av Centern. C fick inte väljarnas förtroende 2010 o på de sätt de för politiken idag torde de inte ske någon större förändring till valet 2014. Att som Eskil E ge pris till årets Mathuvudstad 2012, men inte till årets Matlandsbygd/ort är inget höjdardrag om man vill ha landsbygdens röster. Till sist vill jag trycka på 2 saker. Vi är för ett samarbete med ND, ser inte den osämja du skriver om. Vi har bjudit in dem till diskussioner.Inlägg som dina, tenderar att skapa splittring i frågan, men de kanske är de som är ditt syfte? Vad avser LDs vargpolitik är den glasklar. Ingen frilevande varg i Sverige. Besluten om vargetableringar skall fattas av dem som berörs av dem. Är det någon som säger ja till etablering skall detta ske inom "hägnat" område. Hägnet är inte fysiskt utan innebär att vargarna har ett tilldelat område,kommer de utanför är de ej fredade. Tackar ingen ja, då är de ingen frilevande varg i Sverige. Men beslutet är fattat av dem som berörs o inte av EU, NVV, LST eller riksdagsledamöter, de är skillnaden LD vill ha.

23. På-nytt födelse...

2011-11-25 08:11

...Det är intressant att läsa om vad som anses positivt och negativt, det ligger mycket i det som skrivs...
Men en sak anser jag som slående, de som är negativa! Varför kliver ni inte i kostymen när de andra faller på halva distansen? Vill man och ser ljuset i tunneln, så tänder man till och avancerat, för att hjälpa till, men beröm har alltid varit svårt att ge, men kritik, det stärker ingen, eller har jag fel.
Splittring gynnar inte framtiden utan det är enighet och samarbete som gäller om "vi" ska komma i mål!

22. LD vs ND

2011-11-24 18:17

Lǻt oss se tre år framåt till 2014, vid det laget har vi dubbelt så många vargar som idag. Detta av den enkla anledning att Alliansen INTE kommer att göra något överhuvudtaget för att stoppa ökningen av vargstammen. Det är i och för sig lovvärt att utarbeta ett partiprogram som omfattar alla politiska frågor, men för ett landsbygdsparti ger detta absolut inget i röster, alla som vill ha en allmän landsbygdspolitik röster på Centern, de sitter i regeringen och kommer med morötter innan valet. Tyvärr borgar namnet Landsbygdsdemokraterna för att möjligheten att få tillräckligt antal röster är obefintlig, så genomgripande är idag diskrimineringen av landsbygden i Sverige. Det är därtill absolut nödvändigt att nå alla till varg negativa/tveksamma väljare som inte direkt är berörda av vargrevir. Det är stor risk att dessa stöts bort av ett landbygdsparti som dessutom är otydligt i vargfrågan. Varför ta upp att varg skall/kan hållas i hägn? Detta uppfattas av många som en politisk oärlighet, en möjlig glidning i grundfrågan, för det är ju självklart att varg kan hållas i hägn. Och efter Juholt är folk trötta på alla oklara/lögnaktiga besked. I stället bör man vara ärlig med att i Sverige skall det inte finnas vargrevir, skulle alla andra länder inta samma ståndpunkt och vargen därmed utrotas så skall man framhålla att om varg som art i ett sådant läge utrotas alternativt dör ut, så är ingen större skada skedd, ekosystemen kommer att anpassa sig. Vargens vara eller icke vara hänger på länder som Ryssland, Kanada, Indien mm., och vad de gör med sina djurstammar är inget som Sverige skall lägga sig i. Sverige är en del av västra randzonen för bland andra vargens och fjällrävens (=polarräven) utbredning och saknar betydelse för arternas fortsatta existens. Men för alla som får sin utkomst genom arbetet med att försöka hålla liv i dessa arter i Sverige är arterna självklart lönsamma, för övriga medför de kostnader.
Titta på hur nya partier tar sig in i riksdagen, det är inte möjligt i dagens politiska läge att attrahera ett par hundra tusen väljare på ett allmänt landsbygdsprogram, med eller utan varg. Den enda fråga som står ut är kravet om noll vargrevir i Sverige. Att massmedia kastar sig över detta och skriker utrotning! är ingen nackdel om man står fast och försvarar ståndpunkten. Som ny är det möjligt att vara inläst på en fråga men man kommer inte att kunna behärska alla politiska frågor, man kommer bara att vara öppen för allehanda attacker och man kommer att göra bort sig.
Det är fullt möjligt att låsningen mellan LD och ND redan är så stor att vi tvingas gå in i valet med två partier. Det är självklart ingen önskvärd utveckling men tyvärr kanske nödvändig. I vilket fall som helst så påverkar detta knappast vargfrågan. Inom en tioårsperiod kommer antal vargar i landet att övergå från att öka i hundratals per år som nu till att öka i tusentals per år. Och då kommer en lösning att framtvingas av sig självt, oberoende av vilka partier som sitter i regeringen.
Men mänskliga och ekonomiska kostnader blir sanslöst stora. Utvecklingen är dock historiskt sätt ganska given; ett EU i kris förmår inte lösa folkens krav på välfärd och arbete. EU är ingen demokrati och som alltid när demokratisk styrning saknas så ägnar sig stater åt intern repression, rovdjurspolitiken är ett exempel, samt åt yttre konflikter, här kan man nämna EU:s klimatskatter på drivmedel från oljesand. En åtgärd som är i konflikt med Kanada och som gör EU ännu mer beroende av Ryssland, men det kommer inte att påverka jordens klimat överhuvudtaget.

21. Enade vi stå....

2011-11-24 11:58

Budskapet från LD har varit och är fortfarande ingen frilevande varg i Sverige, punkt. Och om den ska finnas ska de vara inom väl defilerade områden ”hägn” punkt. Kan det bli klarare.
Vi startade 11 april 2010 och hade 6 månader till valet. Några har gjort analysen att vi inte lyckades. Men där vi nått ut visar det på att behovet finns, även om vi har fler frågor än vargen. Man skickade också ut budskapet rösta på alliansen så inte MP kommer in. Kan det då ha blivit sämre än det som vi ser nu med en rovdjurspolitik i fritt fall? Kanske men stor skillnad, knappast. Så slut upp och visa ,nu får det vara nog. För ditt stöd gör skillnad.

20. Svar till nr 17 Kenneth-hoppas du kan övertyga LD o NN att samarbeta

2011-11-23 22:17

Du Mikael, håller med dig om att tillsammans är man starkare. Och därför är Landsbygdsdemokraterna ett bättre val, för LD fångar hela landsbygden o alla de frågor som berör den. Ett enfrågeparti mot varg fångar bara de som tycker att vargpolitiken borde bedrivas på annat sätt. Ett parti som LD med bredare bas o färdigt partiprogram får nog fler att gå till valurnan än vice versa. Men som sagt alla blir saliga på sin egen tro. Tiden lär utvisa...men helt rätt, Sverige skall inte blanda sig i andra länders rovdjurspolitik.

19. LD vs ND!

2011-11-23 22:15

ND vill ej ha frilevande varg, men verkar inte bry sig i övrigt om landsbygden? För mig är valet enkelt, varg = löshundsjaktens död, ej levande landsbygd = Sveriges död!

18. Anders Hermansson.

2011-11-23 16:57

Jag sitter varken på lösningar eller har ansvar för denna utveckling. Som alltid skriver jag av egen övertygelse, nåja. Jag tror många delar mina tankegångar om samarbete, flera har ju redan uttryck det. Tekniken som ska användas för att nå framgång får väl dristas tillsammans med båda parterna men att det är viktigt att nå media och höras och ses är viktigt. Jag anser att Gunilla Grönvall skötte sig bra i den telefonutfrågning hon nyligen deltog i. Troligen har LD koncentrerat sig på att bygga upp partiets organisation och förankrat en massa förslag på olika områden som gagnar landsorten nu under tiden mellan valen i stället. De kommer säkert nå ut i media de också vad det lider.

Jag måste påpeka att minnet svek mig när jag räknade på antalet röster som krävs för att nå riksdagen (från en kommentar i samma ämne för inte så länge sedan). Rätt antal av beräknade 7,2 miljoner röstberättigade för att nå 4% är 288 000 röster.

17. Kenneth Erikson - hoppas du kan övertyga LD och NN att samarbeta

2011-11-23 14:45

Vad Kenneth Erikson skriver i #16 är viktigt. LD och NN måste samarbeta. Två synpunkter har jag; dels att Naturdemokraterna är ett bättre namn med tanke på att även stadsbor kommer att rösta på ett antivargparti, och dels att grundsatsen måste vara att i Sverige skall vi ha noll vargrevir och vi lägger oss inte i andra länders rovdjurspolitik.
Allt annat ger ett oklart budskap och öppnar för attacker. Håll stenhårt på att det är ett enfrågeparti. När man väl är i riksdagen då först är det dags att försiktigt bredda partiprogrammet.

16. Jag är besviken och oroad.

2011-11-23 10:48

Redan före förra valet tog jag självklart parti för det då nybildade Landsbygdsdemokraterna. Där fick vi landsortsbor vårt parti, de som värnar våra önskemål och synpunkter. Jag skrev om detta då och uppmanade t.o.m. våra jakttidningar att ta ställning och rekommendera sina läsare och medlemmar att leda jägarkåren rätt i den politiska djungeln.

Nu har på kort tid en ny stjärna dykt upp som fått stor uppmärksamhet och snabbt vunnit visst stöd, de kallar sig Naturdemokraterna. Genast kunde anas splittring i leden av motståndet mot en obefintlig (orättfärdig) landsbygdspolitik. I ett tidigt skede tog jag därför kontakt med representanter för både redan etablerade LD liksom även det nya ND och framförde min önskan om att de måste samarbeta. Nu på facebook kan läsas att LD har framfört förslaget men att NN avvisat densamma. Det är ledsamt. Nog bör väl så pass förstånd finnas hos båda parter att inse nödvändigheten om att ett samarbete och sammanslagning i denna fråga med få möjliga väljare är nödvändigt. Om inte finns stor risk att den politiska vägen allvarligt försvåras och förlängs och att båda, inklusive hela landsorten, står som förlorare. Säg att partierna får 2% resp. 2,5%, 3% resp. 3% eller 0,3% resp. 3,8%, inget parti kommer över 4% inget kommer in i riksdagen. Men med samlad kraft når de riksdagen i samtliga exempel. Samarbeta! Om inte så lägger jag då min röst till den part som söker samarbete. Den som inte gör det är inte värd min röst.

Även med ett samarbete krävs det troligen tur för att få tillräckligt antal röster, det krävs ca. 800 000. Men vi kan påverka i valet ändå. Det viktigaste för den som mår illa över en usel politik idag är att inte ge något av redan existerande riksdagspartier sin röst. Alla saknar landsortsintresse och samtliga blundar för vargens härjningar, inget av dem är värda ditt stöd. Det borde öppna sinnena på den nuvarande riksdagen så de tar tag i frågan. Vi har presenterats sådan mängd lögner och svek så vårt förtroende för dem är kört i botten. Åtminstone känner jag det så. Bäst är ändå en samlad politisk rörelse med landsbygdfrågorna i centrum och ett avlägsnande av vargen från vårt närområde, vilket i praktiken betyder hela landet. Därefter ska intensiva åtgärder vidtas för att utrota dvärgbandmaskarna för allas hälsas skull.

15. Fredde och EU:s maktbegär

2011-11-22 19:59

Krafter inom EU arbetar för att EU-länderna skall med juridiskt bindande avtal överlåta rätten att bestämma över ländernas råvaror till EU-kommissionen. Får EU bestämmanderätten över ländernas råvarutillgångar så är det inte mycket självbestämmande kvar. Skuldkrisen sägs göra det nödvändigt att EU även får bestämma ländernas budget och ekonomiska politik i stort. Just nu pågår förhandlingar om ett för alla EU-länder juridiskt bindande skogsavtal. SNF är så kåta på detta avtal att de håller på att kissa på sig. Eskil Erlandsson har sagt nej till ett sådant avtal, men Sverige har gått med på förhandlingar; och då vet vi hur det slutar. Stat, kyrka och industri äger redan över hälften av marken, blir skogsavtalet verklighet så kommer förmodligen minst 20 % att avsättas till olika sorters reservat. Det ligger även förslag om att ersättningen till enskilda markägare skall tas bort alternativt minskas. Detta borgar för att nya reservat kommer att hamna på enskild mark i huvudsak. Med stor början i Sverige så är arbetet med att återförvilda Europa i full gång.
Fråga inte om svenskar vill ha rovdjur; fråga i stället om EU-medborgarna vill att Sverige skall återförvildas. Många vägrar tro vad som nu sker framför deras ögon - det är synd för ju längre de sover ju brutalare blir uppvaknandet.

14. EU

2011-11-22 18:38

Adventurer: Precis, Finland gjorde det INNAN man gick med. Nu krävs en ny omförhandling något som en majoritet av riksdagen måste vara med på. Åke verkar dock tro att det är möjligt så vi får hoppas han har rätt. Sen angående Finland har de ju en fördel att de redan med ett fåtal vargar har en genetisk frisk stam. Samma sak är det ju för Estland då de också kan visa på fritt passage till ryska vargar.

L Laaksonen: Vilka andra frågor än varg är EU inne och petar i som kräver omförhandling?

13. Gullmar NILSSON #12

2011-11-22 16:03

Håller med dig.

Jag tror att det som ligger oss i fatet är att vi är helt vanliga medborgare. Inga extremister på något sätt. Jag känner jägare från alla partier, till och med en som är MP. Alla dessa är emot varg och för en levande natur och landsbygd, men sedan splittras de politiska åsikterna när det gäller annat. Socialdemokraten vill si och Moderaten vill så. Det gör att det blir svårt att få alla att lägga samma lapp i valurnan, även om alla har samma åsikt när det gäller vargens vara eller inte vara. Att det skall dyka upp ett parti som faller de båda i smaken låter lite svårt, jag tror att om det endast är vargfrågan som partiet hanterar så kan flera välja den lappen. Men då skall det vara seriösa partiledare, inget svammel och otydlighet.

Däremot om LD lägger i några till växlar och skaffar sig en säker partiledning så kan nog det partiet ta en "riktig" plats i regeringen. Men då måste de bli mycket tydliga i hela programmet. Då har både C FP KD MP V SD anledning att bli orolig.

12. Samsas

2011-11-22 14:19

Bra att allt fler angagerar sig på allvar i rovdjursfrågan.
Men varför, kan man inte samla alla krafter under samma tak, jag är rädd att LD, ND, FNR, o.s.v. konkurerar med varann, )om samma röster.) Är orolig för att man inte blir tillräkligt stor för att tas på alvar.Alla har ju ett stort gemesamt intresse.

11. LD

2011-11-22 09:53

behöver en karismatisk ledare som kan ge dem publicitet så att de kan föra fram sitt budskap. Eftersom LD främst siktar på landsbyggd där befolkningen är åldrande. Trögheten bland dessa väljare är stor så det skulle nog krävas en fd politiker eller företagare med pondus för att lyckas nå ut. För det är ju minst lika viktigt att vara en person som media vill tala som det budskapet man vill föra fram.

10. Jodå Drever Beagle

2011-11-22 09:00

Nu skall (SD) bli Socialkonservativa, och funderar på att lägga mer vikt i "djurättssfrågor" för att på så sätt fiska röster. Hur då kan vi väl fråga oss? Jaha, så var det med det alternativet på vår svenska politiska karta. Jag som i min enfald trodde att åtmistående (SD) stod för det traditionella i vårt sätt att leva i Sverige, men tydligen så är viljan hos våra politiker att få sitta vid köttgrytoprna starkare än att stå en politik som de framför.
Politiker är tydligen de ynkligaste figurer som numera styr vårt land Sverige.

9. Fredde

2011-11-22 09:00

LD gör helt rätt. Innan Finland gick med i EU så ställde dom krav på att sköta rovdjurs och landsbygdspolitiken själva. Därför kan dom förvalta sina vargar på ett helt annat sätt en här.

8. Bra LD

2011-11-22 08:59

Jag har anslutit mig till kampen/upproret och blivit medlem i LD. Nu är det dags att starta Valrörelsen till nästa val och ta upp kampen om väljarna. Nu ska LD in i de fina salongerna i Rosenbad. Framförallt gör inte samma misstag som naturdemokraterna och förneka nollvisionen. ND dog redan i starten när de
vek ner sig direkt. Nu ska etablissemanget få se på en vrede som de sällan skådat tidigare. Vart efter vagnen sprider sig kommer nya medlemmar/väljare att ansluta sig och det går fort nu när farsoten kommit till Mälardalen. Kämpa på för nu har vi vind i seglen

7. Fredde, det är dags att kräva handling, inte döfödd debatt.

2011-11-22 08:59

Svenska jägare är bjudna till vargjakt i Finland, där finska staten beslutat att ett helt vargrevir skall skjutas, med EUs goda minne. Är inte vi grannländer med i samma EU, frågar jag? Jo men visst, men det är skillnad på villkoren i EU medlemskapet hos vår östra granne, i samma EU. Fredde, det är inte utopi att kräva omförhandling och reservationer på våra specifika förhållanden med landsbygden, externa- och utmarksdjurhållning, traditioner med löshundsjakt, kulturella särarter, nordliga taigan då delar av Sverige är norr om polcirkeln mm.
Det är bra av LD att sätta ord till handling och kräva, så nu bör vi alla på landsbygden enas och få kraft bakom kraven och en ny era med verkstad. Vi måste öka kraven om inte vår regering hörsammar detta och bl.a ställa till med en landsomfattande Manifestation och visa konsekvenserna av rovdjurens framfart med bl.a utställda rovdjursdödade tamdjur, renar, får och hundar. Det kommer en ny "vargavinter" strax, som påminner oss alla om döda och lemlästade älgar och rådjur

6. Varför vakna så sent?

2011-11-22 08:58

Synd att LD inte har varit mer på hugget tidigare. De har tappat förtroende hos många genom att inte verka i media tidigare. Det tappet kan stå dem dyrt. LD hade en möjlighet att bli ett stort parti om de hade varit målmedvetna. Nu ser de att ND tar deras tänkta grund till bygget, då först reagerar man. Mycket tråkigt, jag trodde på dem för ett år sedan, men sedan blev det helt tyst runt dem. Tydligen var vi på landsbygden som vill stoppa vargexperimentet inte så viktiga att ha som röstande. Men visst bra att de försöker få tillbaka förtroendet. Och ju fler partier som vaknat, ju bättre.

5. bra att något...

2011-11-22 08:58

har börjar hända, efterlängtat ! Detta är den enda och rätta vägen för en bättre framtid. Heja på. Det vore intressant att få ta del av vad LD mer har på sin agenda.

4. Fredde

2011-11-22 08:58

Läs om, läs rätt. Det står inte "bara" varg. Det står rovdjurs- och landsbygdspolitik och de näringar som är beroende av naturen. Det är mkt mer omfattande än som ryms på en kommentators sida på JOJ.

3. Varg

2011-11-21 17:44

Nog för att varg är viktigt men att det skulle vara av en sådan dignitet att man skulle kräva omförhandling av medlemskap är nog utopi. Men visst, det är viktigt att synas och göra sin röst hörd även för LD.

2. Väntan kan bli långvarig!

2011-11-21 15:27

Ett svar av Carlgrens efterträdare förväntas! Bra Lena (LD) att du är aktiv! Vi startar nu tidtagaruret och får därmed svar på hur rovdjurspolitiken/landsbygden prioriteras!

1. Ställ politiker till svars.

2011-11-21 15:27

Bra kräv svar av våra så kallade politiker. Fegare stackare får man leta efter inte en ända har haft någon åsikt. kanske är för långt kvar till valet. Röst fisket har inte börjat än

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB