• Älgskadefondsföreningen

Licensjakt på varg i vargtäta områden nu!

DebattPublicerad: 2009-02-25 10:21

Naturvårdsverket har överlämnat ett förslag till miljöministern om rovdjursförvaltningen, men det är sammantaget ett dåligt förslag som bara skjuter problemen framför sig. Värmlands landsbygd är i stort sett täckt av vargrevir. Det ställer till stora bekymmer för bland andra markägare, djurägare och jägare. Läget är nu akut. 

Det finns riksdagsbeslut om att när etappmålet 20 föryngringar, cirka 200 vargar, var uppnått skulle man hejda ökningen för att fundera över hur man skulle gå vidare. Etappmålet är uppnått med råge och stammen går nu mot 300 individer.
Men regeringen har inte förmått ta fram det beslut om jakt på varg som vi hade behövt nu i vinter. Det här är dåligt. Situationen för de människor som
tvingas leva med varg är ohållbar och för Värmlands del är den på väg att bli otäck.


Värmland berörs av 16 revir
Länet berörs av 16 revir, en stor del av den Skandinaviska vargstammen, och regeringen har dragit ut på beslutet så att nu finns risk att ingen jakt kan ske förrän nästa vinter.
Nu till våren blir det föryngring i åtskilliga av länets revir och vi har ett läge som kommer att bli mycket svårhanterligt.
För att åtminstone nödtorftigt rädda situationen för de drabbade (och förtroendet för regeringens rovdjurspolitik!) behöver vi snabbt få beslut om:
 
• Licensjakt på varg i vargtäta områden nu.
• Nationell toleransnivå för vargstammen.
• Regionala nivåer, enligt de förslag som tagits fram. (Två-tre revir inklusive gränsrevir i Värmland.)
• Förvaltning enligt stafettprincipen, d.v.s. att hela flockar ska tas bort så att ett område får vara vargfritt under en följd av år.
• Regional förvaltning.
• Permanenta möjligheten till skyddsjakt enligt paragraf 28, vilken nu är tidsbegränsad.
 
Nu måste regeringen visa handlingskraft och fatta beslut. Det går inte att med bevarad trovärdighet hänvisa till behov av ständigt nya utredningar så som den förra regeringen gjorde.
Det är få frågor som är så ”genomutredda” som just rovdjursfrågorna. Vi förväntar oss ett snabbt beslut, ett beslut som kan lösa den akuta situationen! 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Ytterligar ett

2009-02-28 01:02

sätt att räkna varg säkert på...lanserat av Canis lupus...
hå,hå,ja,ja
uträknat efter hur man vill att stammen skall se ut ,som vanligt och inte efter hur det verkligen ser ut.

24. KE

2009-02-27 16:32

Man brukar räkna antal vargrevir ggr 10 vargar inklusive ungar och lösa vargar. Med 20 revir får man då 200 vargar. I talet 45 vargrevir finns många revir med bara två vargar dvs alfaparet.
Senaste räkningen av vargrevir och vargar i Värmland säger sexton revir, sjuttio vargar och sex förygringar förra vintern. Det ger ca 4,5 vargar per revir.
Räknar man med 5 vargar per revir så hamnar vi idag på ca 225 vargar och 45 revir vilket jag tror är nära sanningen.

23. Rovdjursrädsla canis lupus

2009-02-27 09:53

Den är enligt dej accepterad i Södermanland och Uppland men inte i det övriga Sverige, är det PGA alla rovdjursförespråkare som är koncentrerad till området? Gick det att köra över lokalbefolningen i de län som nu är varginfekterade så går det precis lika bra att plantera ut varg även där

22. Canis lupus

2009-02-26 23:20

Du skriver: "Jag vill som alla andra att vargen ska spridas till flera län än de nuvarande." Det är väl ändå överord!
Struntar du i vargens konsekvenser? Menar du kanske t.o.m. att alla vi andra gör det också?
De 35-40 revir du påstår finns, betyder det att vi har ca. 350-400 vargar nu?

21. Roslagsmormomor

2009-02-26 11:44

Roslagsmormor skrev:
"Konstigt då att jägare i t ex Estland lyckas – både i mitten av 90-talet, och nu när vargarna har ökat markant i antal (hela licensen, ca 95 vargar sköts innan jul – och jag tror jakten startade 1 dec eller 1 nov – så ytterligare licens blev utdelad, eftersom vargstammen ökat markant de senaste åren). Då kan man tillägga att de har betydligt mindre snö i Estland än här hemma. Där är de väl vana vid vargjakt, så det kanske finns anledning att höra sig för hur de bär sig åt. De lär nog använda liknande metoder som är godkända här."

Är ganska säker på att en ev. svensk vargjakt kommer att ske strikt reglerad. Man kommer att göra som med lodjuren att man får jaga dem så långt fram på våren som det bara går (med hänsyn till reproduktion) för att snön då förhoppningsvis har smält bort. Ingen åteljakt då vargarna är lättåtlade, i alla fall nu då dom mer är gärna äter av rävåtlarna. Nej du mormor så enkelt blir det inte i landet sverige där myndigheterna säkert kommer att tillåta jakt en dag, men då göra det så svårt att det inte kommer att gå å skjuta nån.

20. Dagens Blekinge Läns Tidning

2009-02-26 10:42

I dagens BLT på Debattsidan utalar sig en Håkan Lindqvist han kallar sig jägare och fil.mag miljövetenskap i Sölvesborg. Han utalar sig om vargdebatten i svenska jakttidningar, förmodligen är den här människan Vargkrammare ut i fingertopparna, han tycker att vargstammen skall öka så att vi får en riklig vargstam i landet. Jag tycker att en som bor i Sölvesborg eller i Stockholm skall hålla käften i de här frågorna, för det drabbar ju aldrig dom för dom bor ju i skyddade verkstäder där aldrig en varg kommer att vara synlig. De som skall uttala sig i de här frågorna angående att ha eller inte att ha varg är de som bor i drabbade område. Tack för ordet.

19. Canis Lupus

2009-02-26 10:22

Hur lämpligt är det då att medvetet gå ut med FALSK information, det är så typiskt för er rovdjurs förespråkare att hela tiden ljuga om populationen. För allas trevnad uppge sanningsenliga bestånd i fortsättningen

18. Till finnstövarn och Anonym

2009-02-26 09:45

Jag vill som alla andra att vargen ska spridas till flera län än de nuvarande. Hur går det till idag?
Jo, genom att det blivit fullt i Värmlad och Dalarna så har reviren spridits till bl.a. Västa Götaland och Gästrikland.
Skulle man börja att ta ut hela revir i de vargtätaste länem så förhindras denna spridning. Jag hörde Olof Liberg svara just detta på en fråga att tar man ut hela revir så fylls det på igen och man motverkar spridning.
Att flytta vargar till t.ex. Södermanland eller Uppland idag går inte med allt det motstånd som finns.
Talet 12-18 vargar är det antal revir som skulle finnas om man levde efter det förslag som finns i de olika länen, De talen går inte ihop med det nationella målet på minst 20 revir.
Förvaltningsjakt kan gå ut på att ta ut ungarna ur ett revir och samtidigt göra alfaparet skyggare.
Idag finns det kanske 35-40 revir.

17. Lokungen

2009-02-26 09:21

Din frågeställning är tveklöst berättigad! Eftersom Roland Kylén sitter på flera stolar samtidigt lär hans artikel inte leda till så mycket i praktiken. Roland Kylén har hittilldags helhjärtat ställt sig bakom Svenska Jägareförbundets hantering av rovdjurspolitiken och alla som bor i Västra Värmland vet vad Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy har lett fram till. För att ge trovärdighet till artikeln borde han inte enbart uttalat sig i egenskap av C-ledamot i Årjängs kommunstyrelse utan även, och framför allt, via sin position som rovdjursansvarig för Svenska Jägareförbundet i Värmland. Det vore även lämpligt med en liten redogörelse för vad han anser har gått fel med Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy och agerande i rovdjursfrågor, men det är kanske att begära för mycket.

16. Canis lupus

2009-02-26 09:15

Meningen är dock från början att vargen skall finnas i alla län varvid de 20 föryngringarna med lätthet uppnås även vid 1-2 revir per län. Eller menar du som många andra att sex län räcker? Varg är ett måste, men inte i mitt län alltså.

15. Fråga canis lupus

2009-02-26 09:15

Hur kan du komma fram till 12-18 revir när Viltskadecenter
i skrivelse daterad 2008-12-19 själva uppger fyrtiotalet (40) revir?

14. Tänk att mormor....

2009-02-26 09:14

Tänk att mormor helt plötsligt fått sådan kunskap om förhållandena i Estland! Läst på? Varit på studiebesök?
Det rullar på med vargpropagandan i vanlig ordning.
Suck .....gäsp........

13. Klappjakt

2009-02-26 09:14

I Estland har man väl drevjakt eller klappjakt. Området avgränsas med lapptyg. Att få ihop folk till ett drev i Sverige är nog inte lätt, många är rädda att få sina bilar och hem förstörda av djurrättsaktivister. I Estland är nog läget ett annat.

12. Sakligt och välformulerat

2009-02-26 09:14

Bra Roland! Jag vet att detta inte är "röstfiske" utan beskrivning av den verklighet vi värmlänningar lever i pga vargplågan.

11. Riksdagsbeslut finns inte

2009-02-26 00:05

I artikeln påstås att det finns riksdagsbeslut på att hejda
tillväxten av varg när den nått 20 föryngringar. Ett sådant beslut finns inte taget i riksdagen.
Däremot fanns det förslaget med i Åke Petterssons utredning. Uppenbarligen har inte politikerna köpt det förslaget eftersom man nu gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur man kan få en livskraftig vargstam med påfyllnad av nya finska vargar.
Någon allmän licensjakt finns inte med i svaret från Naturvårdsverket medan man öppnar upp för viss förvaltningsjakt i tillägg till skyddsjakt.
Problemet med rovdjursutredningen var just detta att där fanns inget förslag till förvaltningsjakt på varg.
I Naturvårdsverkets svar finns bl.a. att inga vargar med nya gener och deras valpar får skjutas, inte ens med skyddsjakt.
Om man skulle följa förslagen som finns från jägarhåll om 2-3 revir per län så når man inte upp till de 20 revir som är satt som övergripande mål.
Vargrevir finns idag i bara sex län dvs det blir 12-18 revir.

10. Det kommer inte att gå, säger Emil

2009-02-25 18:29

Konstigt då att jägare i t ex Estland lyckas – både i mitten av 90-talet, och nu när vargarna har ökat markant i antal (hela licensen, ca 95 vargar sköts innan jul – och jag tror jakten startade 1 dec eller 1 nov – så ytterligare licens blev utdelad, eftersom vargstammen ökat markant de senaste åren). Då kan man tillägga att de har betydligt mindre snö i Estland än här hemma. Där är de väl vana vid vargjakt, så det kanske finns anledning att höra sig för hur de bär sig åt. De lär nog använda liknande metoder som är godkända här.

Att det är lätt påstår jag inte – men att säga att det inte går – är ett negativt tänkande och en klar överdrift.

Nu är det ju så att den naturliga dödligheten bland vargar är relativt hög, och till detta kommer en del illegal jakten och legal skyddsjakt – så att det skulle vara så många till nästa vinter, att 100 vargar måste skjutas – tvivlar jag starkt på. Med det är klart, personer som Calle Seleborg m fl, som inte vill ha en enda varg frilevande här i landet, har säkert en annan åsikt om detta.

9. Angående vargjakt

2009-02-25 15:40

Jag kan tänka mig att vara med på vargjakt om den kommer igång i tid. Jag ser inget som helst intresse just för själva vargjaktens del, utan kan delta ideellt för att kunna förvalta vargstammen och rädda övrig löshundsjakt.
Om däremot ett jaktsbeslut dröjer så länge att övrig jakt blivit omöjlig med löshund ser jag inget som helst intresse för att ställa upp på vargjakt. Då tror jag att det kan vara svårt att motivera även många andra jägare att ställa upp. Att ta semester för att sitta knäpp tyst på pass en hel kall vinterdag för att jaga varg är nog inte lika lockande som att vara ute på älgjakt i september eller oktober.

8. Vargen

2009-02-25 15:40

Det kommer inte att gå att hålla stammen nere med vanlig hederlig och etisk jakt. Vargen är den smartaste av predatorer och ingenstans i världen klarar människan av att reglera djuren bara genom vanlig jakt. Se bara hur ryssarna jagar med snöskoter och i Alaska har dom helikopter.

7. Överlista vargen?

2009-02-25 15:40

Ett av de mest intiligenta djur att jaga! Men tänker man som den så går det, bara man är ute i rätt tid! Roland du är inne på rätt spår men glöm inte ditt grannlän Dalsland där vi vi har det största problemet med varg. I övrigt att tänka på är ju vad som sagts och rapporterats från vår utomordentliga naturchef LÖFGREN?
Jag måste ställa frågan till de politiker som nu börjat uttala sig, varför nu? Ni skulle ha agerat för länge länge sedan? Nu när rapporten ligger på förhandlarnas bord, börjar ni att höras!!! Men det kanske inte är försent att ni påverkar era parti kamrater till den yttersta spets och ger dem den injektion som kallas cevil kurage och att de frammhåller i klartext till Carlgren-Erlandsson att så här vill vi ha det? Innan det klubbas i riksdagen!

6. Vargjakt

2009-02-25 13:41

Undrar hur många som kommer att bedriva vargjakt, när nyhetens behag har lagt sig. Jag antar att det bästa är drevjakt, men då behövs en himla massa folk. Kanske kan man jaga med åtel, men jag tror vargen är för smart för att gå på det.

5. Velar centerpartiet?

2009-02-25 13:41

Naturvårdsverkets föslag är ett dåligt förslag säger Roland Kylen men hans partibroder Erik A Eriksson sa för några dagar sedan att "Äntligen regionalt inflytande. Detta stämmer i stort sett med det förslag centerpartiet drev i valrörelsen. Centern har alltid velat och kommer alltid att vela. Hur ska ni ha det?

4. Kanske ändå

2009-02-25 13:39

När tom Anders Åberg börjar ana att vi är på väg att totalt tappa kontrollen då kanske även andra kan tänka om. Observera Anders att den jakt som bedrivits hittills har varit en barnlek jämfört den dag då vargen vänjer sig med att den jagas.
Roland Kylén är ingen dagsslända. Han har varit aktiv och insatt i frågorna sedan mycket lång tid.

3. Roland!!

2009-02-25 11:29

Vilka papper tror du regeringen får ta del av?
Nej, nu måste det finnas med personer runt detta bord som slår näven i bordet och lägger alla korten på bordet.
Innan allting blir en enda stor katastrof banne mig!!
Nu måste det finnas en glimt av empati och sympati i all den här röran?

2. Jag hade inte kunnat skriva det bättre själv

2009-02-25 11:19

Frågan är om Roland Kylén bara är ytterligare en politiker som börjat fundera på nästa val och pluppar upp som en kork i vatten eller om det här är fråga om en seriös politiker. Det kanske finns någon i Årjäng som kan upplysa om det. Oavsett är det mycket korkar som börjar pluppa upp nu. Vi får se hur länge Carlgren kan hålla emot nu.

1. Svår jakt

2009-02-25 11:18

Det ligger nog en del i Roland Kyléns förslag. Jag hör av en jag känner som har deltagit i skyddsjakt, hur svårt det är att jaga varg, att då släppa iväg situationen så att vi nästa vinter måste skjuta 100 vargar eller fler är tveksamt. Vi kanske helt enkelt inte klarar av det och problemen till nästa vinter igen kan bli riktigt stora.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons