• Pinewood

Lögner när vargarna kom till Sverige

DebattPublicerad: 2007-02-06 11:50

1976, när skriften Projekt varg publicerades, var många övertygade om att det skulle vara bra att låta vargen återkolonisera Sverige. Det fanns dock två problem. Naturlig invandring var utesluten eftersom närmaste population befann sig vid finsk-ryska gränsen. Med undantag för en liten stationär stam i själva gränszonen till Ryssland var inkörsporten till Finland nere i sydöst.

Ett stängsel från Ishavet till Finska viken hindrade någon större invandring från Ryssland i norr. För att vandra till Projekt vargs utpekade område måste vargen endera ta isvägen över Bottenviken eller upp genom de finska och sedan ner genom de svenska renbeteslanden.
Trots att troligen ett tiotal vargar dök upp i de svensk-norska gränstrakterna åren efter Projekt varg hade dessa inte lämnat några spår av slaget vilt på vägen.
Om de hade kommit över isen på vintern stötte de först på de stora trafikstråken, järnvägen och E4. Ett antal djur förolyckas i trafiken och rovdjur samlas gärna vid dessa kadaver. Inga spår av detta upptäcktes.
Vargforskaren Olof Liberg upprepade våren 2006 att det var omöjligt för en varg att ta sig från Finland ner genom renbeteslanden till den svensk-norska vargstammen. Om ett tiotal vargar tog sig igenom 1977-82 borde minst ett trettiotal ha gjort resan därefter.
Men den här frågan är idag av relativt begränsad betydelse.

Lögnen om vargens ofarlighet
Tjänstemän och offentligt anställda forskare har i konspiration gjort sig skyldiga till en lögn av en helt annan dignitet. Det handlar om lögnen om vargens ofarlighet för människan.
Redan Projekt varg förutspådde att det skulle bli problem med kreaturshållning och att befolkningen inte skulle ta emot återvändaren med öppna armar.
1984 översatte Elis Pålsson, efter önskan av Ivar Mysterud vid Oslo universitet, utdrag ur ”Vargens beteende”, utgiven i Moskva 1980 av Sovjetunionens vetenskapsakademi under redaktion av Professor D. Bibikov.
Elis Pålsson attackerades grovt av Stefan Jonsson, projektledaren för Projekt varg.
På Naturvårdsverket kom Anders Bjärvall att jobba mycket med vargfrågan.
Under den hätska debatten mot ”Vargens beteende” skrev Anders Bjärvall bland annat:
”Det är icke i något fall styrkt att vargarna i centrala Sovjet verkligen har anfallit människor. Jag är inte alls övertygad om hållbarheten i övrigt i rapporterna. De verkar ha tillkommit för att inför sovjetisk publik rättfärdiga den stora vargavskjutningen i Sovjet.”
Kampanjen mot ”Vargens beteende” gjorde att Elis Pålsson genom professor Bibikov fick det ryska verket ”Vargen”.
Valda delar översattes och publicerades 1987 i Norge av direktoratet för vilt och Ferskvannfisk. Skriften om ”Vargars näringssök” möttes av en veritabel storm av angrepp på Pavlov från Verdens Naturfond, Norges Naturvernforbund, Våre Rovdyr och Dyrenes Beskyttelse.
Kritiken gjorde att det norska miljödepartementet stoppade utskicket av skriften och att restupplagan försvann.
Rovdjursutredningen SOU 99:146 förtiger skriften – liksom den väldiga ryska vargforskningen i övrigt.

Riskerna undanhölls riksdagen
När Anders Bjärvall inför riksdagsbeslutet om Sammanhållen rovdjurspolitik redogjorde för vargens eventuella farlighet för människor förringade han helt erfarenheterna från Finland (Åbo-vargarna), Ryssland och Indien (AMBIO Mars 1999). I själva verket förvanskade han dem till oigenkännlighet.
Vad var orsaken till att sanningen undanhölls våra beslutsfattare? Det är hos oss naturligt att lita på tjänstemäns oväld.
John Linnell på NINA (Norska institutet för naturforskning) är huvudförfattaren av ”Fruktan för Vargen, OM722. Han erkänner konspirationen i en skriftväxling med Magnus Hagelstam i Finland den 2 januari 2007:

”I slutet på 1900-talet var det nödvändigt att spela på folks känslor, fånga uppmärksamheten och sätta tryck på regeringar. Vi lyckades fullt ut. Men nu är vi på 2000-talet och fokus har ändrats. Nu gäller det få människor att acceptera att vargen är en naturlig del av landskapet. Vi kan inte längre förneka varg-människokonflikterna lika lite som man bör förneka Förintelsen eller Srebrenica. Vargar dödar människor. Det finns inget tvivel längre att genom historien många har dödats av vargar, både friska och rabiessmittade.”

Det är exempellöst att tjänstemän och offentligt anställda forskare konspirerar för att vilseleda regeringen och riksdagen att stifta lagar som leder till fara för allmän säkerhet och hälsa.
John Linnell fortsätter sedan att argumentera för att detta är ett acceptabelt pris för att ha vargen i grannskapet. Han uttrycker en önskan att få tillbaka vildheten i naturen genom vargen.

Barn i vargrevir
Jag utgår här från att varken John Linnell eller de övriga forskarna någonsin behöver ha sina barn väntande på skolbussen i mörkret i ett vargrevir. Det är väldigt lätt att acceptera riskerna för andra än de egna närmaste.
Vi på glesbygden vill inte ha denna vildhet. Vi vill ha den trygghet vi skapat genom generationers kamp mot stora rovdjur. Vi vill ha tillbaka denna trygghet som nu har tagits ifrån oss.
Varg och människor har aldrig haft en fredlig samexistens någonsin någonstans där människor bott permanent. Och kommer inte att ha det i framtiden.
Vi har kommit så långt i vargarnas habituering att faran blir större för varje dag.
Flera områden börjar också lida brist på bytesdjur. Vi kan inte eliminera alla risker för barn men i vargskyddet har en uppenbar fara skapats genom att forskare missbrukar sin auktoritet som vetenskapsmän och sätter de egna intressena före allmänhetens.

Skamfläck för forskningen
Dessa forskare utgör en av de största skamfläckarna i forskningens historia under förra seklet. Jag kan inte hitta ett fall under 1900-talet där forskarna försökt styra lagstiftningen i strid mot det allmännas intresse. Den tvivelaktiga forskning som bedrevs under de stora diktaturstaterna var på maktens direktiv.
Det är nu upp till politikerna att ta sitt ansvar för att skyndsamt skydda främst våra minsta medborgare, så att risken för ett vargangrepp återigen blir noll.
En riksdagsutfrågning bör göras snarast där inblandade forskare och tjänstemän kan förklara varför sanningen om vargens verkliga natur undanhölls riksdagen och den svenska allmänheten.

Projekt varg

Skriften Projekt varg gavs ut av SNF, Svenska Naturskyddsföreningen, 1976.
Skriften går igenom hur varg kan återetableras i Sverige.
Bland annat behandlas hur vargar som fötts upp i fångenskap borde hållas i hägn i närheten av de platser där de skulle släppas ut. Bland annat för att vargarna skulle ”bli ortstrogna” och lära sig jaga levande byten.
Här står bland annat:
”Ett utsläpp kan som tidigare påpekats ske endast med vargar som fötts utan kontakt med människor. Storleken för ett utsläppshägn bör vara minst 500 hektar.”
Författare är Håkan Hallander och Mart Marend. Den sistnämnde står som projektledare för Projekt varg i SNF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Lögner.

2011-02-17 22:37

Vilket kvalificerat skit prat. Att du bara orkar hålla på. Det är du och dina gelikar som sprider lögner och sätter skräck i barnfamiljerna. Vi promenerar nästan 4 kilometer till skolbussen och går då i riktigt mörker sen samma väg tillbaka. Inte fasen kan du inbilla mej att det skulle vara farligt för oss.Hör vargen oss drar den iväg på ett kick. Sluta nu med att skrämma upp folk och dra inte in mej i att vi på glesbygden ej vill ha varg. Det vill vi visst det. Tala för dej själv och inte för andra. Vargen är varmt välkommen här där vi bor. Dom stör varken mej eller mina andra djur snarare tvärt om då i så fall.Vad har du för rätt att språka över hur alla på landsbygden vill ha det. Mej har ingen frågat och inte dom jag känner som bor i landsbygd heller.Kasta boken om rödluvan för den verkar du ha fastnat i. Tack för ordet

11. Det finns ingen som har utrotat någonting!

2007-03-14 15:32

Tycker att hela debatten svänger åt fel håll. Det var inte jägarna som skulle ha koll på vargarna, utan staten! Kom ihåg det, ”Jan”.

10. Trött på alla som tror att de vet

2007-03-14 15:31

Jag lever här, ni lever där, och här är det ett helvete! Funderar på att skaffa valp igen. Men varför ska jag det om hunden blir uppäten? Därför är jag med i Jägarnas Riksförbund.

9. Intressant

2007-02-25 15:57

Kul att diskussionen har varit så saklig. Vargdebatter brukar inte lyckas. Å andra sidan filtreras varge ;-) inlägg av redaktionen.
Vore kul att veta hur den Svenska vargen egentligen kom till Sverige? Sedan förstår jag inte problemet med att säga rakt ut att vargen kan vara till skada för människan. Det är ju ingen orsak att utrota en art.

8. Sanningen kryper fram

2007-02-14 17:51

Textlänken som lagts ut i en kommentar är verkligen intressant läsning.
Här finns det jag misstänkt i denna cirkus, att endast de som delar åsikten om rovdjuren får vara med och leka.
Se strax nedanför mitten på dokumentet finns dessa rader:

Linnell to Magnus 2.2. 14:49

Note: No public or political debate on this issue has ever taken place. Wolf protection was decided by the EU, the US as well as national and state governments in the early 1990’s based on the united expertize of wildlif biologists that wolves are benign – and this after all dissidents had been systemtically removed from the scientific community of wildlif biologists since the whole idea started in the early 1970’s.

I dessa två meningar ser vi vad som påståtts under lång tid.
För det första. De som strävade efter att återintroducera vargen (och de stora rovdjuren) har systematiskt gjort sig av med kritiker inom ämnesområdet. De uppfyller därmed kraven för att betraktas som fundamentalister och fanatiker.

Där står också att denna grupp lobbade fram besluten i USA och EU och övriga enskilda länder utan demokratisk debatt. När gruppen av biologer gjorde sig av med kritikerna miste de även sin vetenskapliga legitimitet.
Att sprida lögnen om att vargen är (benign) godhjärtad och välgörande finns också med.

Detta är något för dagens politiker och alla intresserade att fundera över. Besluten om rovdjurens återinförande har skett med falska kort och utan folkets stöd.

Dags för beslutsfattare att ta åt sig och agera.
Sjuka och gamla på våra sjukhus far illa i brist på pengar!
Låt biologer, rovdjursforskare och spårare syssla med något viktigt och nödvändigt.7. Intressant skriftväxling

2007-02-12 15:45

Den skriftväxling mellan Magnus Hagelstam och John Linnel som Calle Seleborg refererar till finns att läsa i sin helhet på adressen:
http://personal.inet.fi/luonto/mikael.broo/Email.htm

6. En ensam varghane och skrönor

2007-02-09 12:15

Hur en ensam varghane i Padjelanta har kunnat avla fram hundratals vargar är en gåta. Skrönorna har varit många. Allt från att vargen skulle vara utrotningshotad och skandinavisk till att vargen främst lever på sjuka och svaga djur. När det gäller det sistnämnda har man från forskarhåll bevisat motsatsen.
Men kanske den vanligaste skrönan är att vargen skulle vara ofarlig. Även på den punkten har vargforskare bevisat motsatsen och även utdelat varningar för närgångna vargar.
Nutida skrönor handlar om illegal jakt och förgiftade köttbitar som sprids via den lilla extremistorganisationen FFV (Folk för varg).

5. Lämpligt område

2007-02-08 09:15

Enligt Projekt varg var ett lämpligt område för vargutsläpp i en linje från norska gränsen genom mellersta Värmland och Dalarna mot Gävle.
Det var i detta område som de första vargarna dök upp som på beställning och precis efter de riktlinjer som angavs i Projekt varg. Tala om tillfälligheter.

4. Sanningen

2007-02-07 15:36

I går berättades på radion att sanningen om vår dåvarande regerings agerande under andra världskriget förvanskades i 50 år.
Så är det med trovärdigheten!

3. Källmaterial

2007-02-07 12:57

Om någon önskar ta del av källmaterialet skickar jag det gärna.
Det är i huvudsak på engelska.
E-post:
calle@legolas.se

2. Maktlöshet

2007-02-07 10:58

Om det stämmer det som står i Seleborgs text är det en stor skandal. Hade det gällt något annat än rovdjur är jag övertygad om att tabloider och morgontidningar haft det som första nyhet.
Nu gäller det dock rovdjur och det är inte politiskt korrekt för någon politiker idag som vill fortsätta sin karriär att gå emot de tidigare riksdagsbesluten om antal vargar i Sverige.
Skulle det visa sig att bland andra Bjärvall och har förlett beslutsfattarna som beskrivs är det en mycket trist historia och skamfläck för forskningen kring vargen. Självklart gäller det även för de förespråkare som idag så förhatligt belackar de som vill ha balans mellan rovdjur, människa, husdjur och övrig fauna.

1. Förräderi mot Sveriges natur och folk

2007-02-07 09:12

När Svenska Jägareförbundet med flera startade Projekt varg var syftet att rädda den nordiska vargstammen från utrotning. Faktum var bara att det inte fanns så många individer kvar att en återuppbyggnad av stammen var möjlig.
De vargar vi har idag härstammar i allt väsentligt från Baltikum. Knappast någon tror idag på att de tagit sig till Värmland, Dalarna med flera områden för egen maskin.
I Calle Seleborgs text, likväl som i Nils Norléns bok Avslöjandet om vargens återkomst, finns den sanning som gör forskare och ledningen för Svenska Jägareförbundet till förrädare mot Sveriges natur och folk.
Det är beklämmande att svenska politiker varit så okunniga och godtrogna att de svalt de vilseledande fakta som dessa så kallade rådgivare spytt ur sig under åren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB