• Älgskadefondsföreningen

Loinventering – en absurd sifferlek

DebattPublicerad: 2013-02-25 14:21

Dagens inventeringsmetod för rovdjur är undermålig. Det är en lek med siffror som inte stämmer med verkligheten, tycker Bengt Bixo, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Först vill jag förklara att jag med detta inte på något vis ifrågasätter länsstyrelsens beslut i Jämtland att ställa in årets lodjursjakt.

Nu till sifferleken, som inte säkerställer det faktiska antalet lodjursindivider som finns. Detta förorsakar skador på framför allt renskötseln och dess utövare. Med sina personliga förluster får de stå för maten till de rovdjur som drabbar deras nettohjordar vintertid.
I Jämtlands län fanns 2012, enligt inventeringen, 31,5 lodjursföryngringar, motsvarande 192,15 inte könsbestämda individer i lodjurspopulationen. (Varje föryngring motsvarar 6,1 individer, enligt de beräkningsmetoder som används.)


22 lodjur sköts
Efter inventeringen 2012 avlivades 22 lodjur genom licensjakt och skyddsjakter.
Återstår 170,15 lodjur som under våren har möjlighet att föröka sig.
Medeltillväxten från 1998 till i dag beräknas till sex procent årligen i Jämtlands län, av den stam som efter jakt och naturliga avgångar återstår till våren.

Det innebär att lodjursstammen inför 2013 års inventering beräknades vara 170,15 individer, plus sex procent tillväxt, alltså 10,2 individer. Resultatet av den beräkningen ger oss 180,36 lodjur som rimligen bör finnas att inventera 2013.


Utgår från honor med ungar
Så långt är allt enkelt att förstå.
Problemet med dagens inventeringsmetod är att alla beräkningar utgår från ett kön, honor som har överlevande ungar från våren fram till inventeringen.

Inventeringen sker på spårsnö vintertid.
Problemet med dagens inventeringsmetod framstår för mig glasklar i och med årets dokumenterade föryngringar. Antalet föryngringar uppges vara endast tolv i Jämtland.


Minskning med över 100 procent
Det innebär att det med dagens inventeringsmetoder finns 73,2 individer av lo i Jämtlands län. En minskning av lodjursstammen från 2012 med 107,16 st. individer. Det skulle alltså vara vad som återstod efter 2012 års jakt.
Det är en minskning med 146,4 procent av lodjursstammen efter 2012 års jakt – en siffra som i mitt huvud är alldeles befängd och obegriplig.

Norrland, alltså norr om Dalarna, med säkra snöförhållanden är ändå något så när lyckligt lottade jämfört med Sydsverige när det skall inventeras rovdjur.
I Sydsverige, med osäker snötillgång, är metoden än mer missvisande. Då blir resultatet ännu svårare att förstå än årets drastiska förändring av populationsantalet i Jämtlands län.

 

Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Svar till nr 5

2013-02-27 08:16

Enligt alla beräkningsmetoder bör det finnas 180,36 lodjur att inventera 2013. men det finns bara 73,2 enligt den metod som är alenarådande. Så det fattas 146% av den stam som bör finnas. = 107.16 individer.

5. Räkna???

2013-02-26 13:58

Hur ett antal kan minska med 146% kan väl Bengt berätta för mig? Det kanske finns någon form av minus system?

4. AK

2013-02-26 07:55

Och glöm inte AK under inventeringen av lodjur, ni som inte vet vad AK är så är det förkortning av AvståndsKriteriet, det vill säga att hittar du en loföryngring så slår den undan alla andra föryngringar inom en radie på 25 km. Du kan särskilja två föryngringar om dom är närmare varandra än 25 km men det är så komplicerat att göra så det går nästan aldrig att genomföra. Detta AK är något forskare räknat ut efter studier i norrbottens fjällvärld, tyvärr vet inte våra lodjur i Jämtland om AK så många föryngringar försvinner på papperet men dom lever i högsta välmående i våra jämtländska skogar

3. Mörkning

2013-02-25 16:59

Att det mörkas i antal när det gäller rovdjur är väl ingen nyhet, halvsanningar och rena lögner bedriver dom tjänstemän som inte vet bättre.

2. alldeles riktigt Bixo

2013-02-25 16:48

undrar om ens länsstyrelserna tror på sina siffror, i så fall är de dock ganska ensamma om det....

1. Fattar inte

2013-02-25 16:48

Att folk överhuvudtaget springer o hjälper LST eller andra, har vi någon gång fått ökad tilldelning? NEEEEJ tvärtom

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons