• Älgskadefondsföreningen

Lokalt förankrad jaktpolitik

DebattPublicerad: 2014-11-14 12:57

Två riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna sällar sig till skaran som vill lyfta bort jaktfrågorna från Naturvårdsverket och skapa en ny viltmyndighet. Det behövs en lokalt förankrad jaktpolitik, anser SD-politikerna Runar Filper och Anders Forsberg.

I december 2013 fattade riksdagen det beslut som syftade till att utveckla regionaliseringen av rovdjursförvaltningen. Delegering nedåt och beslutsfattande närmare människorna som bor och lever i verkligheten är nödvändigt för att nå acceptans för besluten.
Men Naturvårdsverkets regionala delegering har kommit på skam.
I västra Svealand råder en stor överkoncentration av varg, vilken blir större ju längre västerut man kommer. Förslaget från Naturvårdsverket, som öppnar för att minska koncentrationen av varg i denna del av Sverige, ser vid en första anblick godtagbart ut för jägare och tamdjursägare. Men låt oss ändå reflektera. 

Fortfarande samma fördelning
Koncentrationen av varg i den västra delen av Svealand kommer, enligt Naturvårdsverkets förslag efter avskjutning, att vara procentuellt på samma nivå som tidigare i jämförelse med övriga län. Naturvårdsverkets beslut är därför problematiskt, i och med att hänsyn inte tagits till flera läns överkoncentration.
För Värmlands del föreslog länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation fem till sju föryngringar, medan Naturvårdsverket ändå anser att det skall finnas 11 föryngringar, vilket kan betyda 110 vargar.
Naturvårdsverket verkar inte ha lyssnat vare sig på viltförvaltningsdelegationer eller på samverkansrådet, som består av de åtta landshövdingarna i mellersta förvaltningsområdet. Licensjakt är positivt, men en oproportionerligt stor andel varg bedöms av Naturvårdsverket vara gynnsam bevarandestatus i Värmland, vilket är oroväckande för värmländska landsbygdsnäringar.

Rimmar inte med regionalisering
Förslaget till miniminivåer är centralstyrt och rimmar inte bra med att rovdjursförvaltningen ska regionaliseras. Jakt i vinter är oundvikligt, men koncentrationen kommer fortfarande att finnas i framför allt Värmland och Dalarna.
Genom att inte ta hänsyn till viltförvaltningsdelegationernas eller landshövdingarnas förslag på miniminivåer reducerar man inte den problematiken.

Måste vara lyhörd
Man måste vara lyhörd för vad befolkningen kan acceptera. I skogsbygderna har man alltid kunnat idka friluftsliv, hållit tamboskap och kunnat jaga det villebråd man förvaltat genom årtiondena. Man har kunnat känna trygghet i sina fritidssysslor och för sina jakthundar.
Nu har tiderna förändrats och många är förbittrade över det ointresse myndigheterna visar och över beslut fattade av tjänstemän som bor långt från vargrevir. Djurägare känner otrygghet och jägare är frustrerade över att viltet minskat dramatiskt och över att man inte längre kan bedriva löshundsjakt.
Vargens naturliga utbredningsområde i hela förvaltningsområdena borde ha varit avgörande när man gjorde fördelningen, i stället för ge länen miniminivåer med fortsatt oproportionerligt stor koncentration i flera län.

Ny myndighet mer effektivt
Vi tror att en ny myndighet som tar över jaktfrågorna skulle kunna effektivisera ärendegången och minska centralstyrningen från Naturvårdsverket. Den regionalisering av jakten som skulle bli verklighet har inte infriat de förväntningar som jägare och landsbygdsbefolkning hade hoppats på. En ny övergripande myndighet skulle kunna fortsätta den nödvändiga regionaliseringen, men med mindre centralstyrning.


Runar Filper (SD)
Jaktpolitisk talesperson

Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesperson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. En lokal förankrad rovdjurspolitik...

2014-11-15 11:06

...är vad Jägarnas Riksförbund förespråkat i flera år. Tyvärr har inte politikerna varit särskilt lyhörda. SD är det enda parti som tycks nu vara införstådda med att Landsbygdsbefolkningen, Jägarkåren och de gröna näringarna är en maktfaktor att ta hänsyn till.
Jag förmodar att Jägarnas Riksförbund kommer att hålla informationsmöten ute i landet som berör frågan om en ny viltmyndighet ska bildas.
Den 17 november håller JRF i Lycksele ett infomöte som berör jaktlagstiftningen, rovdjur och älgskötselområden (ÄSO). Initiativet till detta infomöte kommer från JRF avdelningen Lycksele/Vindeln och vi hoppas naturligtvis att det blir flera JRF-avdelningar som följer vårt exempel.
Nog känns det som ett bakåtsträvande tänkande av SJF, när deras tre länsordföranden i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten anklagar JRF för att förstöra jakten för 100 000 tusen jägare.

7. SD rätt för mig!

2014-11-15 11:06

Eftersom jag inte lider av självskadebeteende, akut brist på förnuft eller tillbringar all vaken tid i ett psykotiskt rosaskimrande drömtillstånd. Jag har till skillnad från många andra, inte heller bråttom att begå kulturellt självmord. Därför så blir SD rätt parti för mig!

6. SD

2014-11-15 11:05

Om SD kommit med detta före valet. Då hade det hetat valfläsk. Jag tycker de kommer med bra motioner. Kolla vad MPs Åsa Romson säger.

5. Nyval

2014-11-14 18:25

Vargproblematiken kommer att avgöras innan nyvalet och utifrån beslutet blir det lättare att ta ställning.

4. Till 1

2014-11-14 18:25

Det kanske är riktigt otur att de inte gick ut med detta inför valet. Tyvärr har troligen (SD) haft baken full med att värja sig mot allt mediahat. Men ett parti som säger sig värna om svensk tradition har nog även vår jakttradition på agendan. Så hav förströstan.

3. # 1 #

2014-11-14 17:42

Tror Du att Du har något att hämta hos
S. V. och MP då ? Det är väl bra att någon tar tag i denna sörja.

2. Christer!

2014-11-14 17:07

Hjälp till och sprid ryktet om vilket parti dom ska rösta på! Vi i Värmland är frustrerade och trötta på denna vargcirkus som aldrig verkar ta slut. För denna regering med MP och V i ryggen så kommer Nvv att få hållas. Vi lever i ett demokratiskt land och då ska inte betongbiologerna i Stockholm styra vargpolitiken!!

1. Otroligt!!!

2014-11-14 14:46

Nu börjar politikerna vakna och komma med förslag hur man skall rädda landsbygden och jakten undan rovdjursförtrycket. Lite sent att vakna nu när valet är över. Hade SD kommit med detta före valet så hade dom fått många röster i valet, kanske tur att dom inte är så smarta

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB