• Pinewood

Markens jaktvärde går före allemansrätten

DebattPublicerad: 2008-09-23 11:13

Jag har tidigare läst (och kommenterat) något inlägg på Jakt & Jägares webbsida från störda jägare i Norrbotten, vars jakt fördärvades av inhyrda utländska bärplockare, som arbetade för lokala entreprenörer i bärbranschen. 

Dessutom fanns ett par inslag om detta i förra veckans P1, där bäruppköparna som uppenbart hade starka intressen i plockarnas vedermödor, hävdade att allemansrätten gav utrymme för denna verksamhet. Dessutom angavs allemansrätten felaktigt vara en grundlag (Det finns dock en hänvisning till denna sedvanerätt i RF:s § 18.)
Vad jag förstår skall LRF:s jurister nu grubbla på hur detta problem skall kunna lösas.

Sedvanerätt – ingen lag
Allemansrätten är inte en lag utan en sedvanerätt. Den påstås ursprungligen ha tillkommit för att indelta knektar på väg till och från exercisplatserna skulle kunna tälta på annans mark, för insamling av fallved och för att möjliggöra en plockning av bär och svamp för husbehov.
Allemansrätten blev ju mer aktuell först i och med att semesterperioden förlängdes för stora delar av befolkningen efter andra världskriget, då camping och friluftslivets utövare ställde ökade krav på tillgång till naturresurserna.
Vi har i mitt älglag i Härjedalen, som de flesta ”septemberjägare” givetvis störts av dessa kommersiella utnyttjare av allemansrätten, även om lugna och vänliga samtal med plockarna och uppvisandet av information på det egna språket, där de hälsas välkomna tillbaka när vi avslutat älgjaktsveckan, än så länge alltid löst problemet för oss.

Äganderätt mot allemansrätt
När äganderätten ställs mot allemansrätten blir det alltid svåra avgöranden, mycket på grund av att det lagliga fundamentet för allemansrätten saknas och att den är så luddig. 
Tyvärr finns endast ett rättsligt avgörande i HD ännu. ”Forsränningsmålet”. Men jag anser det ändå klart, att äganderätten alltid skall hållas högst. Allemansrätten präglas ju av devisen ”Inte störa, inte förstöra” enligt Naturvårdsverket.
Om den som blir utsatt för störningen av jakten är ägare till marken innebär det att värdet av markägarens jakträtt skadas ekonomiskt. Detta innebär att störningen, under hänvisning till allemansrätten, är otillåten.

Kräv lägre jaktarrende
Om den som arrenderar jakträtten störs av kommersiella bärplockare bör denne omedelbart rikta krav mot upplåtaren av nyttjanderätten, det vill säga mot markägaren. Kravet bör vara en nedsättning av arrendekostnaden som ersättning för störningen. Detta leder till, att markägaren som äger jakträtten, även i detta fall lider direkt ekonomisk skada av bärplockningen, vilket innebär att bärplockarnas störning under hänvisning till allemansrätten är otillåten.
Det så kallade ”Forsränningsmålet” i Högsta Domstolen innebar att en arrangör av organiserad forsränning på annan tillhörig fastighet har förbjudits vid vite att fortsätta sin verksamhet.
Uppkomna skador och olägenheter har klart överstigit vad fastighetsägaren måste tåla på grund av allemansrätten,

Med ”Forsränningsmålet” som stöd
Att utnyttja en annan tillhörig fastighet för en kommersiell verksamhet, vilken ger upphov till skada och eller olägenhet för fastighetsägaren, torde med hänsyn till HD:s utslag i ”Forsränningsmålet” inte omfattas av allemansrätten.
Därför bör en arrangör av kommersiell bärplockning, med inhyrda eller till sin bärverksamhet knutna plockare, vid vite kunna förbjudas att fortsätta sin störande verksamhet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. hundträning

2015-12-27 15:11

Jag och en kompis var häromdagen ute i skogen och tränade spår med våra hundar. När vi gick spåren med hundarna ( i lina ) kom en jägare med hund fram till mig och sa att jag inte fick vara där. Ok det förstår jag men det fanns inga anslag eller skyltar om att jakt var pågående . Området i fråga ligger strax utanför ett villaområde och utnyttjas frekvent av joggare, hundrastare etc. Fick höra att jag och hunden jagar bort viltet i skogen och jag fick skyndsamt ta mig därifrån.
Min kommentar är att jägarna borde sätta upp skyltar med meddelande om att jakt pågår, annars kan man ju inte veta det. Naturligtvis vill man inte befinna sig i ett område där jakt pågår!

20. Feynman!?

2008-10-21 09:07

Några citat av herr Feynman; "fågelskådare och fältbiologer utmärkta exempel på onödiga och störande verksamheter" och "Det vill säga - bort med allemansrätten!"
Ja varför inte, det kanske är en utmärkt idé. "För lika lite som vi behöver rovdjuren, lika lite behöver vi allemansrätten."
Häpnadsväckande, man saknar ord. Bättre ammunition till alla som vill förbjuda allt vad jakt heter går knappt att hitta. Man kan bara hoppas att det inte finns någon mer människa i vårt avlånga land som delar dessa extrema åsikter och som tur är så känner jag flera jägare så jag vet att sådana stollerier inte på något sätt är representativt för jägarkåren. Det är ju värre för de storstadsmänniskor som aldrig träffar någon som jagar och kan få för sig att det är så här jägare tänker.

19. Äganderätten är grundlagsfäst och bekräftad av EU, behöver ej "harmoniseras"

2008-09-30 17:59

Nej R Feynman, idén att slopa allemansrätten som Du verkar tolka in i mitt svar till "Roslagsmormor",(varför alla dessa signaturer?) den är allt i högsta grad Din egen. Liksom den framförda något svindlande tanken, att vi senare skulle kunna "byta tillbaka" allemansrätten mot att EU skulle låta oss slippa alla rovdjur (!), hur denna byteshandel nu skulle kunna gå till?

Vi bestämmer nämligen själva över både allemansrätten och rovdjuren. Visst vi har signerat Bernkonventionen och underordnat oss EU:s Habitatdirektiv, men detta har inte hindrat 18 av de 25 länder, som signerat Bernkonventionen, att idag ha (mer eller mindre) kontrollerad jakt på t.ex. vargen.

Ett avtal med markägaren onödiggör ju automatiskt ett behov av, att åberopa allemansrätten. Denna lever man däremot efter, med sunt förnuft och varsamhet, när ett avtal med markägaren inte finns eller hur?

Att vi skulle ha något att vinna på att slopa allemansrätten, kan jag som tidigare bosatt i tre EU-länder utanför Sverige inte alls se. Tvärtom kändes det alltid "instängt" och "tryckande", att mötas av alla varnande förbudsskyltar, när jag ville ta en skogspromenad. Den känslan vill jag aldrig behöva uppleva i det föredömligt öppna Sverige!

Slutligen, varför så negativ till rovdjuren? Jag kan helt enkelt inte föreställa mig ett Sverige helt utan rovdjur i skogen, hur skulle det se ut? Det är dock lika klart för mig, att vi nu måste få igång en kontrollerad och lokalt beslutad jakt på de största rovdjuren, om vi fortsatt skall kunna; ha kvar våra fina stammar av klövvilt, bedriva småskalig djurhållning i skogsbygd och traditionell jakt med löshund i stora delar av det alltför vargtäta mellansverige.

18. Jag förstår vad du menar Björn

2008-09-30 11:08

Själv frågade jag varje höst bonden här om det var okej att jag red på hans stubbåker, och var hela tiden noga med att ”höra mig för” innan jag red ut med min häst i skogen. Fullt medveten om att allemansrätten ger mig en hel del rättigheter, så länge jag inte förstör något – men det skapar ju en trevlig stämning om man också visar att man uppskattar denna frihet som markägarna ibland känner sig ”tvingade” att ge.

Skulle tro att även bäruppköparna skulle tjäna på att visa respekt och ödmjukhet inför denna sällsynta ynnest som ju allemansrätten faktiskt är.

17. Detta torde även gälla bärplockare?

2008-09-30 11:08

Organiserad verksamhet. Allemansrätten bygger på tillfälligt
uppehåll. Därför lär den som driver organiserad rid-, trav- eller galoppverksamhet, skola eller läger och regelbundet vill använda annans mark för detta, inte kunna åberopa allemansrätten.
När marken utnyttjas regelbundet på det här sättet och risken är stor för att verksamheten ger upphov till skador och
olägenheter, passeras gränsen för vad markägaren ska behöva tåla utan samtycke.
Skaffa därför alltid markägarens tillstånd vid den här typen av verksamhet.

16. EU-harmonisering av äganderätten

2008-09-30 11:04

Det vill säga - bort med allemansrätten!
Ja varför inte, det kanske är en utmärkt idé nu när vi påtvingats rovdjuren att även harmonisera allemansrätten med EU, det vill säga ta bort allemansrätten och tillämpa de skydd för ägandet som är vanliga inom EU. Detta är en fråga som bör tas upp EU omgående. Vill man sedan ha tillbaka allemansrätten så kan vi byta denna mot rovdjur.
För lika lite som vi behöver rovdjuren, lika lite behöver vi allemansrätten.

15. Allemansrätt eller avtal, antingen eller!

2008-09-29 17:25

Javisst "Roslagsmormor", självklart går det bra att avtala med markägaren, d.v.s komma överens om hur och när marken skall kunna brukas för t.ex organiserad bärplockning eller annat ändamål.

Men då finns inget behov av, att som bäruppköparna i Norrbotten gjorde, åberopa allemansrätten eller hur? Då har man ju dessutom möjlighet att undvika, att olika intressen kolliderar helt i onödan. Det hade varit en bättre väg att gå än den som valdes.

Jag vill liksom du värna om den fina allemansrätten, när den används med sunt förnuft efter devisen "inte störa, inte förstöra", som Naturvårdsverket uttrycker det.

Flera lagregler kring allemansrätten, hur önskvärda de än kan tyckas vara kan dock innebära, att denna i framtiden beskärs på ett sätt, som vi inte önskar. Jag är därför lite tveksam till ytterligare lagregler.

Om sunt förnuft och vilja till samarbete råder, är det kanske lika bra, att denna fina sedvanerätt får lov att fortsatt vara juridiskt lite "diffus och luddig"?

Att den självklart inte innefattar en rätt till störande utnyttjande av annans mark, till skada för markägaren anser jag dock fortfarande. Observera att hänvisningen till allemansrätten i Regeringsformen, finns i kapitlet, som klart reglerar egendomsrättens okränkbarhet. Denna rätt finns även uttalad i tilläggsprotokoll till EU:s Konvention om mänskliga rättigheter, vilken numera är lag i Sverige.

Roligt att min lilla kria ledde till så många tankar och kommentarer kring vad allemansrätten innebär, det tror jag att vi alla kan ha nytta av att fundera på!

14. Inskrivet i grundlagen utan att egentligen vara någon lag!

2008-09-29 10:36

Vad är allemansrätten? Denna info finns på Naturvårdsverkets hemsida:

Inskriven i grundlagen
Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten". Men allemansrätten i sig är ingen lag, och inte i någon lag står det vad allemansrätten innehåller. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är straffbart att bryta mot de lagar eller förordningar som omger allemansrätten. Du är själv skyldig att ta reda på vad som gäller, men det är inte alltid så lätt. Vi hjälper dig med det på den här hemsidan.

Frihet under ansvar
Allemansrätten innebär en begränsad rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet; mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Naturvårdsverket har sammanfattat allemansrätten i orden Inte störa – Inte förstöra. De allmänna hänsynsregler som gäller för alla som nyttjar naturen och allemansrätten hittar du i Miljöbalkens 2 och 7 kap. Miljöbalken finns på vår hemsida, www.naturvardsverket.se, under Lagar och Rättesnören.

Sedvana och kulturarv
På medeltiden var det glest mellan pizzeriorna. Resenärer på väg genom de småländska skogarna fick ofta nöja sig med hasselnötter som färdkost. Där var det tillåtet att plocka ena handsken full med nötter, mer fick man inte ta. Sedvänjor av det här slaget har levt kvar genom århundraden, och har möjligen haft betydelse för delar av vår nuvarande allemansrätt. Vi betraktar ofta allemansrätten som ett kulturarv, och ibland till och med som en nationalsymbol.

För friluftslivets skull
Begreppet allemansrätt etablerades inte förrän i början på 1940-talet. Det var i samband med 1940-års Fritidsutredning som skulle föreslå åtgärder för att bereda tätorternas befolkning bättre möjligheter att komma ut i naturen. Samtidigt gällde det att finna lösningar för att minska motsättningarna mellan markägare och allmänhet. Friluftslivet växte sig starkt och krävde mer utrymme. Många såg det växande friluftslivet som ett hot både mot naturen och mot befolkningen på landsbygden. En hel del förslag fördes fram om lagreglering av friluftslivet. Men förslagen har inte förverkligats, utan allemansrätten har kommit att fortleva som en frihet under ansvar.

Långt ifrån glasklar
Eftersom allemansrätten inte är någon lag och inte heller finns beskriven i lag, går det inte att ge exakta besked om vad som gäller i alla sammanhang. Lagarna som omger allemansrätten anger dess yttersta gränser och talar om vad som är förbjudet. Men man kan inte säga att allt som inte är förbjudet ingår i allemansrätten. Det finns mycket som är olämpligt utan att vara förbjudet. Med utgångspunkt från lagarna kan allemansrätten tolkas i domstol. Men de rättsfall som rör allemansrätten är inte så många. Allemansrätten gäller för alla. Den har kommit att få stor betydelse inte bara för den enskilde, utan också för organisationer och turistnäring. Dessa har ingen egen allemansrätt, men kan i sin verksamhet dra nytta av att allemansrätten finns.

13. Som jag har uppfattat problemet, Björn Törnvall...

2008-09-29 10:35

...så borde det enkelt gå att lösa, om de som anställer bärplockarna tar kontakt med markägarna och tillsammans bestämmer tid och plats för när bärplockningen är OK.

Borde väl i och för sig vara självklart, men allemansrätten tolkas som sagt på många olika sätt, och kanske främst till ens egen förmån.

Allemansrätten är självklart något vi måste värna om, men när kommersiella intressen kommer in i bilden (vilket inte finns med i den gamla sedvanerätten), så måste nog allemansrätten klargöras på ett tydligare sätt – kanske via domstol, och då kan jag bara hoppas på att det är den gamla seden – utan kommersiella intressen – som kommer i fokus.

12. R Feynman, svaret än en gång

2008-09-26 11:39

Du undrar vad jag vill med mitt inlägg? Har jag verkligen varit så otydlig? Jag vill på intet sätt "i allmänhet neka folk att plocka bär på min fastighet" eller röra sig fritt i skog och mark! Tvärtom vill jag verkligen värna om allemansrätten, så länge den utnyttjas som det är tänkt,
"Inte störa, inte förstöra".

Vad jag vill med mitt inlägg är att peka på, att i media beskriven organiserad bärplockning, eller annan kommersiell verksamhet på annans mark, som stör eller skadar fastighetsägarens egendomsrätt, inte ryms under allemansrätten, är otillåten och var stödet finns för min uppfattning.

Som jag förstod både av tidigare inlägg på denna webbsida och av flera inslag i radions P1 förra veckan, rådde en utbredd osäkerhet om; vad som ryms under allemansrätten och vad som gäller i en situation som denna. Den osäkerheten ville jag bidra till att undanröja, med min debattartikel i J&J. Hoppas härmed att syftet med mitt inlägg eller "Vad frågan verkligen gäller" inte längre är "oklart".

Vi har inga vägbommar där jag jagar och jag hoppas slippa sådana även i fortsättningen. Vi välkomnar "det rörliga friluftslivet" och har heller aldrig haft några problem med detta. Jag har inte märkt av någon tvekan hos ortsbefolkningen, att plocka bär eller röra sig fritt i skogen, trots att vi sedan många år har mycket gott om björn i markerna.

Avslutningsvis, att jag är "allergisk" mot bruket av signaturer och pseudonymer i insändare, är en helt annan fråga. Den handlar ytterst om civilkurage och skribentens trovärdighet.

11. Björn Törnvall, frågan?

2008-09-26 09:56

Det är oklart vad din fråga är, vill du i allmänhet neka folk att plocka bär på din fastighet så tror jag du är fel ute. Jag har gått den andra vägen, jag har ställt upp alla bommar och ordnat en säker grillplats vid en sjöstrand. Detta har under åren varit populärt och jag har vad jag kan erinra mig aldrig blivit störd av det “rörliga friluftslivet” vare sig under jakt eller iövrigt.
Nu har dock rovdjuren gjort att folk inte längre vågar komma hit. Roslagsmormor hävdar säkerligen att detta beror på höga bensinpriser men jag har frågat folk som varit här och de säger att det beror på att de sätt spår av björn och varg i strandkanten.
Däremot är det helt klart att alla sysslor som utförs med stöd av äganderätt går före alla aktiviteter som pågår med stöd av allemansrätten.

10. Gråben

2008-09-26 09:56

Vilka lagar finns som reglerar att jakthatare stör jakten på markerna?
Vilka lagar finns som hindrar att du vistas utom synhåll för markägarens bostad mer än 24 timmar?
Tältar du på annans marka utom synhåll från markägarens bostad räcker det med att du flyttar tältet någon cm för att uppfylla sedvanerätten. Markägare har svårt att bli av med dig utan handräckning från kronofogden (tar antagligen mer än 6 månader att åstadkomma).
Uttala dig om sådant du känner till eller kan ta reda på (utan hjälp av andra på detta forum)!

9. Vad frågan verkligen gäller!

2008-09-25 13:59

Min artikel om äganderätten (eg. egendomsrätten) kontra allemansrätten avser att peka på, hur norrbottenjägarnas - och givetvis andra jägares - eventuella problem med organiserad och kommersiell bärplockning kan lösas, när denna orsakar skada för markägaren eller arrendatorn av jakträtten.
Allemansrätten är mycket värdefull och en omistlig del av vår kultur, förutsatt att den nyttjas så som det var tänkt. Utan att störa eller förstöra. När den åberopas för att möjliggöra för kommersiellt utnyttjande av annans egendom, till störning och skada för rättighetsinnehavaren, är det otillåtet och kan i längden dessutom innebära en oönskad risk, för att allemansrätten beskärs och förändras negativt.
Att en grundlagsskyddad rättighet, som egendomsrätten är starkare än en aldrig så omhuldad sedvanerätt är varken "naivt" eller "löjligt", så är det bara, det tror jag de flesta begriper.
Slutligen en fråga till er, som flitigt förekommer i "debatten", med kommentarer till snart sagt alla debattartiklar;
Varför gömmer ni er bakom diverse signaturer och pseudonymer? Detta oskick tycker jag är löjligt!
Varför står ni inte för era åsikter med era namn om ni vill att de skall tas på allvar? Vad är ni oroliga för?

8. Men Feynman

2008-09-25 09:47

Hur svårt ska det vara för dig att förstå? Om man ger sig in där det pågår jakt så är det inga problem med det. Förutom för jägarna som vara extra vaksamma. Så det inte blir några slängskott mot "något grått" i slyet.
Det innebär inte att man stör jakten eller försvårar för markägaren att bedriva verksamhet på sin mark.
MEN om man medvetet går in för att störa jakten eller vad som nu sker på någons annans mark då finns det lagar som reglerar det.

Nej, Anonym 2 D, det hjälper inte att sätta en bom eller massa skyltar om privat mark. Du får gå, cykla, rida och åka skidor precis vart du vill i markerna. Sen att det är en bom över en väg hindrar inte att gå runt den.

7. Gråben, du har ingen rätt att störa jakt

2008-09-24 17:06

Gråben, hur klart skall du ha det?
Av vad jag skrivit framgår klart att ingen utan ägarens tillstånd har rätt att befinna sig i ett område där jakt pågår eller skall påbörjas, då detta kan störa ägarens rätt utöva sina rättigheter som markägare och medföra förlust och eller kostnader för ägaren. Detta gäller även den till vilken markägaren har upplåtit jakträtten.

6. Vi sätter upp...

2008-09-24 17:06

...vägbommar bara så kommer oönskade besök i alla fall minska på våra marker.
Sen Gråben så kan inte någon myndighet sätta upp kameror på privat mark utan tillstånd av markägaren.
Dom flesta av oss har väl en såg det är bara att fälla
träden dom sitter i.

5. Feynman

2008-09-24 14:52

Mnja. När det kommer till kamerövervakning (åtelkameror) i skogen så gäller allmän plats enligt tillståndet för att sätta upp en kamera. Se på Skandinaviska Björnprojektet och Skandulvs projekt i skogarna.Enligt PBL så kan naturmark också vara allmän plats men då är dom i närheten av tätorter.

Jag får vara i skogen så mycket jag vill om jag inte STÖR eller förstör. Men det är reglerat enligt lag vad jag får göra där eller inte göra där.

Men vi har missat frågan.
Vilka är det som stör? Alla har ju sin åsikt angående det men med vanligt vett så löser det sig för det mesta.

4. Dalle, du förstår inte vad du skriver själv

2008-09-24 14:15

Allmän plats har ingen juridisk definiton utan numera används begreppet offentlig plats som är allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som står som allmän plats i detaljplan.

I plan- och bygglagen, PBL, finns inte någon uttömmande definition av begreppet allmän plats utan endast en exemplifiering i 5 kap 3 §. Där anges att gator, vägar, torg och parker kan vara allmänna platser. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.
För att en plats ska vara allmän plats enligt PBL måste det anges i planbestämmelser.

Således, skogsmark är inte allmän plats och du får befinna dig på enskild skogsmark såvida det inte är till förfång för ägaren.

3. Feynman

2008-09-24 13:14

Det är ju det jag menar det är ju helt hur man ser på störande verksamhet.

Inte störa inte förstöra brukar det heta när det kommer till allemansrätten. D.v.s. Att om någon ser att jakt pågår till exempel så är det bra urbota dumt att ge sig in i området. D.v.s. störa.

Rent upplysningvis så räknas naturen till allmän plats så det med äganderätten håller inte riktigt. Om det inte finns inhägnader för skydd av odlingar.

Marsch tillbaka till skolbänken med dig ;)

2. Gråben, studera vidare

2008-09-24 11:44

Ägarens intressen går före de som befinner sig på hans enskilda egendom endast för sitt nöjes skull och i kraft av allemansrätten. Ägaren har sin utkomst från den egna fastigheten och det åligger honom att driva fastigheten så att den går med vinst samtidigt som många lagstadgade krav på hur han sköter om sin egendom skall uppfyllas.
Dessa krav medför omkostnader för ägaren och medför att ägaren skall ha full tillgång till sin egendom.
Allemansrätten ger andra än ägaren rätt att vistas på hans egendom i den mån detta inte medför skada eller olägenhet för ägaren. Jakt tillhör inte allemansrätten och bärplockning är ofta en tillgång för ägaren.
I övrigt är i din uppräkning fågelskådare och fältbiologer utmärkta exempel på onödiga och störande verksamheter som bör bedrivas i statens stora skogar.

1. Störande verksamhet?

2008-09-24 10:39

Bärplockare är en störande verksamhet i skogarna?
Jägare är en störande verksamhet i skogarna?
Biologer är en störande verksamhet i skogarna?
Fågelskådare är en störande verksamhet i skogarna?
Fältbiologer är en störande verksamhet i skogarna?
Ja, det är ju helt och hållet hur man ser det. Men vi har allemansrätten som vi ska vara rädda om och som är till nytta för oss alla. Och att tro att det ena går före det andra är bra löjligt och naivt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons