• Pinewood

Miljardrullning för nya vargar

DebattPublicerad: 2012-03-26 11:18

Att plantera ut 20 nya vargar för att förstärka den svenska vargstammen genetiskt kan ge en miljardkostnad, konstaterar Hans Erik West i ett debattinlägg. Från vilka samhällsfunktioner skall dessa pengar för vargens bevarande omfördelas? undrar han.

Dagligen hör vi rapporter från sjukhus, skolor, och järnvägar är i behov av större ekonomiska resurser men staten saknar tillräckliga ekonomiska medel. Varje särintresse har sina egna lobbyorganisationer som försöker att bli prioriterade. Förespråkarna för en utbredd vargstam blundar för de ekonomiska konsekvenserna. Många har saknat en kostnadsanalys för vargarnas bevarande och det har varit svårt att få ut fakta i ärendet. 


Har utrett kostnaderna
Men Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt har tillsammans utrett frågan.
Resultatet blev ”Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen. Svar på uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige.” Här redovisas vilket visar en del av de kostnader som vargens bevarande medför.
På sidan 52 i den 55-sidiga rapporten ges en sammanställning av utplanteringskostnaderna.
• Utplantering av en varg från Finland eller Norge kostar 1,55 miljoner per år.
• Utplantering av en valp från en vild varg, som först placerats i en svensk djurpark, kostar 3,9 miljoner per år.
• Utsättning av en valp från djurparksvargar i Norden kostar 5,4 miljoner årligen.
• Flytt av en naturligt invandrad varg kostar 1,35 miljoner per år.

Extra kostnader för varje länsstyrelse
Utöver dessa kostnader per utsatt varg tillkommer kostnader för varje länsstyrelse. De har beräknats i rapporten till 725 000 kronor per länsstyrelse.
Lokal förankring vid en utplantering kostar 925 000 kronor.
I rapporten kan även utläsas detaljer som kostnader på 675 000 kronor per flyttad varg samt att den årliga spårningen och övervakningen som länsstyrelsen utför kostar 525 000 kronor per varg och år. Märkning av en vargvalp kostar 330 000 kronor.
Det finns cirka 500 vargar i landet som genererar ett hundratal valpar per år. 

20 nya vargar ger miljardrullning
Naturvårdsverket föreslår import av ett 20-tal vargar för inplantering. Med enkel matematik kommer man upp till mycket höga kostnader, i storleken 0,5 till 1 miljarder kronor i närtid.
Staten har tidigare inte haft dessa kostnader för vargarnas bevarande, så det är en ny utgift som belastar statskassan.
Anser en majoritet av svenska folket att denna utgift skall prioriteras måste frågan öppet redovisas. Från vilka samhällsfunktioner skall årligen dessa pengar för vargens bevarande omfördelas?

Hans Erik West, Skattungbyn


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Försäkringskassa

2012-03-27 13:44

Det är väl inget problem när försäkringkassa går med vinst med flera miljarder det är där pengarna tars i från, att myndigheten värdesätter vargen mer än mänskligheten i Sverige, det är helt sjukt

14. Bra nr:12

2012-03-27 13:44

Håller helt med dig, varför skall vi ge partistöd när det ändå är i Bryssel man fattar besluten. Ha höga löner och massor av övriga förmåner och till syvende och sist är dom behäftade med tunghäfta. Rent slöseri.

13. Dom

2012-03-27 13:44

Tar pengarna från försäkringskassan för dom spar en massa miljarder på folk som är sjuka enligt läkar utlåtande men ej sjuk enligt Regeringen

12. Partistöden

2012-03-27 09:29

Varför inte börja med att dra in partistöden eftersom en klar majoritet av riksdagen röstade för rovdjur så är dom väl villiga att betala också.

11. Tack J&J

2012-03-27 09:29

Det här hade beslutsfattarna ingen aning om. Som Hasse och Tage häcklade politikerna med om vad en liter mjölk kostade. De va de J........ De hade vi ingen aning om.

10. Torbjörn Eriksson

2012-03-26 16:15

Kan vi få en kommentar från miljöpartiet om var pengarna ska tas.

9. Kortsiktligt tänkade kan bli dyrt!

2012-03-26 15:10

Varför satsa miljarder på en djurart som redan har en hög reproduktionsförmåga?
Något som inte omnämns är hur länge till myndigheterna kan räkna med gratishjälp med att skjuta ned vargstammen av jägarna, antagligen håller den tiden på att rinna ut. När myndigheterna väl upptäcker att vargstammen måste beskattas hårt.
Jag tror att de som får småvilts- och högviltsjakt förstörd på grund av varg (de blir allt fler), knappast kommer att ställa upp gratis.
Vad kommer de som jagar varg få i timlön, och blir det någon bonus om en varg fälls?
Kanske dags att börja med vargjakts löneförhandlingar snart.

8. #7

2012-03-26 15:10

glöm inte all tid vårt rättsväsende och andra myndigheter är tvungna att lägga på detta elände...och regering och riksdag...

7. Tid är pengar

2012-03-26 13:58

Glöm för allt i världen inte all den tid som läggs på att diskutera detta onödiga fanstyg. All tid som går åt till att planera för att minska riskerna för rovdjursangrepp, all tid som går åt till att skriva insändare, läsa om eländet, demonstrera mot eländet etc. Vargen är en TOTAL katastrof för Sverige och tillför inte NÅGONTING positivt vare sig till den övriga hundratusenhövdade vargstammen i öst eller till sin omgivning i Sverige. Endast kostnader och problem. Fullkomligt vansinne är vad det är.

6. Saknar en hel del kostnader...

2012-03-26 13:20

bl.a för sjunkande arrendepriser, minskade fastighetsvärden, minskad hundavel, minskat uttag av klimatsmart viltkött, minskade rekreationsvärden pga. otrygghet, dvärgbandmask o.s.v., minskad djuruppfödning, ökade stängselkostnader, ökat underhåll på stängsel, ökad övervakning av tamboskap etc. etc. etc. Jag hoppas innerligen att det någon gång kommer fram en oberoende konsekvensanalys av vad detta vansinne egentligen kostar och har kostat. Då kommer svenska folket att vakna i gemene man och byken som ställt till med det här föras till skampålen.

5. Sen tillkommer

2012-03-26 13:20

Miljardrullningen för stängsel och skydd av tamdjur tillkommer, en kostnad som kostar varje djurgård hundratusentals kronor. Lätt att "handla" vargar när det är svenska bönder som betalar.

4. Varför inte...

2012-03-26 13:20

...precisera merkostnaderna för dem som mot sin vilja tvingas leva med vargen som granne ?
Ska en kostnadsberäkning vara relevant, ska ALLA kostnader vara presenterade !
Eller är det tänkt att även fortsättningsvis, de som drabbas av varg ska delfinansiera sin egen undergång ?
Om EU nu har utsetts till förmyndare över Sveriges rovdjurspolitik, låt då samma EU stå för ALLA kostnader för sina ageranden.
Alla som får direkta merkostnader på grund av rovdjur skulle mot specificerad faktura bli ersatt av EU.
För varför ska vi behöva extrautgifter för något " andra" vill ha ?

3. Kan börja med...

2012-03-26 13:19

...att dra in vågarna som de väger åldringarnas blöjor på kanske...

2. Pengar i havet...

2012-03-26 11:45

...men det är ändå inte den vansinniga summan för att hålla varg även i Sverige som är det värsta. Helt i onödan förstör vi normalt liv på landet och förgiftar skogarna med dvärgbandmask.

1. Prioritering

2012-03-26 11:38

Ska bli intressant att se om vargen är prio nr ett. Sverige har ju bra ekonomi i förhållande till många andra EU-länder. Men vi kanske får ''räntefria'' lån av övriga EU.Ett annat sätt är väl att höja drivmedelsskatten. Man kanske ska bli som Tyskland och sälja öl, vin och sprit i mataffärerna. Då behöver inte svenska pengar hamna i Tyskland. Visst ja, där har man förhandlat med EU. Men rovdjursfrågan går inte att förhandla. EU bestämmer???

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons