• Pinewood

Myten om vår inavlade varg

DebattPublicerad: 2008-02-05 10:03

Forskarna med Olof Liberg i spetsen för en mycket framgångsrik kampanj för att få oss att tro att vår expanderande vargstam håller på att dö ut på grund av inavel. Vid Färna-konferensen 2002 granskades problemställningen noga. Till våra svenska forskares förtret satte Dr David Mech en rejäl påk i hjulet.

Hans erfarenheter gav slutsatsen att vargen är mycket okänslig för inavel. De stora kullarna gör att eventuella inavelsdefekter snabbt fasas ut. Den teoretiska forskningen med MVP (Minimum Viable Population) dömdes ut som obevisad och saknande all empirisk bekräftelse. Men även denna forskning, som är beskriven av Staffan Bensch, antyder att det tar 100 år innan man ens vet om inaveln är ett problem.

Uppenbara brister
En genomgång av Dr Benschs avhandling visar på uppenbara brister. I Sverige har vi inga direkta siffror på vargkullarnas storlek utan man beräknar dem från resultatet av inventeringarna nästkommande vinter.
Trots denna osäkerhet fastslår man med stor säkerhet att våra kullar minskar på grund av inavel. Man har inte försökt att korrigera för ett antal andra kända faktorer såsom:
1. Vargens kullstorlek är starkt beroende av födotillgången. Vid stammens etablering fanns det nästan oändligt med mat, gott om både älg och rådjur. Idag är älgstammen utglesad och rådjuret nästan försvunnit från skogen.
2. Dåligt med expansionsutrymme när reviren gränsar till varandra, vilket leder till ökad dödlighet vid revirstrider.

Inget intresse hos svenska forskare
Så vitt man kan bedöma, eftersom kullarnas verkliga storlek är obekanta, skiljer det sig inte nämnvärt från mätningar av 66 vargkullar i ryska Karelen. Något intresse att ta del av dessa siffror fanns inte hos svenska genforskare.
En enkel granskning av släktträdet som tillhandahålls av våra forskare visar följande genomsnittssiffror för inavelskoefficienten.

År 2000: 0,28
2001: 0,22
2002: 0,34
2003: 0,28
2004: 0,30
2005: 0,28
2006: 0,31
2007: 0,27

Inavelsgraden har stabiliserats
Något definitivt fås naturligtvis inte ut av denna enkla analys, men här ser man i alla fall inte att inavelsgraden ändrats synbart under denna tid. Min tolkning av dessa siffror visar snarare att inavelsgraden har stabiliserats, vilket understryker uppfattningen att det tar minst hundra år innan vi ens vet facit.
För att gå tillbaka till Dr Mech byggde han sina åsikter till stor del på erfarenheterna från Isle Royale, där en vargstam etablerade sig cirka 1950 av en dräktig tik.
Trots detta har vargstammen under åren utvecklats till den storlek som öns storlek och älgpopulation kunnat härbärgera. Då blev ända vargstammen vid ett tillfälle nästan utslagen av ett utbrott av hundens parvovirus.

Inavel inget hot på Isle Royale
Visst har man kunnat spåra genetiska skador men de har aldrig betraktats som ett problem för stammen som helhet. Eftersom en etablerad vargflock sällan accepterar nya individer utifrån är ofta successionsordningen inom kullen. Det innebär att det nya alafaparet är ofta mor-son eller far-dotter.
Trots detta kan jag idag inte läsa en artikel om vargen där man inte mer eller mindre öppet säger att vår stam dör ut inom en kanske snar framtid om man inte får in nytt blod. Hur mycket kan en ny varg påverka inavelskoefficienten av en stam på 200-300 individer?
Det finns för övrigt inget av mig känt fall där en isolerad population av en djurart dött ut på grund av genetiska problem.

Tur att Darwin inte trodde på ”MVP”
Däremot finns det många exempel på återhämtningar och tillväxt från mycket liten genetisk bas om miljön är den rätta. Bävern i Sverige, vitsvanshjorten i Finland och visenten i Östeuropa är några exempel.
Sedan var det tur att Charles Darwin inte kände till begreppet MVP, ”minsta livskraftiga population”, när han besökte Galapagosöarna. Hur hade han då kunnat förklara arternas ursprung? Slutsatsen av MVP är ju att kolonisering av isolerade öar över huvud taget inte kan ske.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

48. Målsättningen är en miss.

2008-02-29 13:19

Samexistens med djurhållande landsbygdsbor och varg är omöjlig.

47. Missen är en miss.

2008-02-29 09:03

Vi har vargar som beter sig "onaturligt", det vill säga oskygga vargar som jagar nära hus och ger sig på boskap. Det är fullt möjligt att orsaken är inavel och/eller svält. Om inavelskoefficienten är så hög som Lidberg påstår, dvs att varje parning ger samma resultat som en syskonparning betyder det att vi med invandring kan få ner antalet skador på tamdjur. Målet måste vara en fungerande vargstam i samexistens med våra behov som jägare och landsbygdbor.

46. Biolog och jägare

2008-02-27 10:46

Den första tankemissen är väl ingen tankemiss? Har varg från öster kunnat vandra in tidigare efter att skandinaviska stammen dött ut så kan det ske på nytt ifall den inavlade stammen stryker med pga sämre anpassningsförmåga till miljöförändring? De inavlade inhemska är ju på inget sätt värdefullare än eventuella nya från moderpopulationen i öster med hög genetisk diversitet.
Den andra tankemissen är väl en miss endast om man godtar myten om inavelns relevans. Om man inte godtar den så behövs inga nya vargar för att reglera stammen på önskad nivå. Men självklart, om man godtar att inaveln är ett reellt hot som förhindrar begränsning av stammen så vore ju nytt blod positivt.
45. Varför ställa upp...

2008-02-25 16:27

...på nuvarande målsättning med rovdjuren? Jag gör det inte. Tidningsartiklar om rovdjuren och skador är anledningen. Jag är knappast ensam om detta, skadorna måste upphöra.

44. Ni missförstår evolutionen.

2008-02-25 09:26

Seleborgs artikel är intressant. Om inaveln är ett så stort problem, varför ser vi inga tecken på det? Som flera påstår så ökar ju stammen för varje år trots laglig och olaglig jakt (den olagliga tror jag dessutom är väldigt liten, det cirkulerar många myter om detta utan att fakta presenteras).
Men detta resomemang missar en del av populationsgenetikens mest fundamentala delar: förmågan till anpassning. Det finns ingen vits med genetisk diversitet för sakens egen skull, det är bara när miljö/konkurrensförhållanden ändras som diversiteten har betydelse. Stora förändringar i antal bytesdjur eller hårdnande inomartskonkurrens till exempel skulle snabbt kunna få stora effekter i en så "inavlad" population som vår.

Den andra tankemissen är följande: med ökad invandring av genetiskt "fräscha" individer kan vi jägare hänvisa till större genetisk diversitet som ett skäl att minska vargstammen! Om inaveln minskar sjunker antalet vargar som behövs för att uppnå en stabil population (som är målet med förvaltningen). Med en ökad invandring kan vi alltså kräva en mindre total population. Detta leder till minskad påverkan på hundar, tamdjur, osv.

43. Anonym forskare

2008-02-19 08:41

Just nu ser det ut så här.
18 föryngringar x 3,5 valpar = 63 valpar
10 vargar per föryngring = 180 vargar
63/180 = 0,35
Svar: procentuell ökning 2007: 35%

Inte illa pinkat av en så gravt inavlad vargstam.

Naturlig dödlighet 10% ger 218 vargar.
Skyddsjakt c:a 10 st ger 208 vargar.
Tjuvjakt varannan varg (104 st) ger 104 vargar kvar.
Och sedan den livsfarliga trafiken.
Tusan att jag kan komma på hur de kan öka.

42. Snarare kloning Tyskterrier

2008-02-19 08:40

Vår vargstam växer med 15-20 procent per år. Glömde bort att påpeka att våra forskare hävdar också att våra valpkullar minskar på grund av inaveln.
Jag håller med Anonym forskare. Allt detta kan inte gälla samtidigt.
Om jag skriver något som är fel, vilket händer, har jag snabbt ett stim pirayor kring mig som rensar mig in på bara benen. Så jag ligger nog ganska nära sanningen här.

41. Calle, Det är något som inte stämmer

2008-02-18 08:52

"..vargstam kunnat öka från tre individer till över 200 på 25 år? Speciellt eftersom hälften av vargarna faller offer för tjuvjägare? "

Har funderat på det där vad gäller vår finska vargstam och dess tillväxt trots det påstådda betydande "tjuvskyttet". Den årliga konstaterade tillväxten har sedan ca år 2000 varit 20%. Av totala vargstammen skjuts lagligt ca 10%, det vill säga den potentiella tillväxten utan laglig jakt vore 30%. Omvänt vore 30% uttag möjligt om man önskar hålla vargstammen oförändrad. Därav kommer att man i tex Estland beviljar/beviljat jakt på ca 30% årligen.

Vad den potentiella tillväxten (30% + X%) vore utan tjuvjakt är frågan. X är det mörkertal det talas om.

Vad är den årliga tillväxten i Sverige? 20-30%?

40. Calle...

2008-02-18 08:50

...celldelning?

39. Skjuten varg ska användas

2008-02-15 14:00

Enligt de som kan det här, ryssen, är både skinnet och det välsmakande köttet värda att ta vara på. Fast på grund av trikinrisken kan man inte äta det blodigt.
För att återgå till ämnet: Är det ingen som funderat över hur vår halta, lytta, sterila, halvblinda vargstam kunnat öka från tre individer till över 200 på 25 år? Speciellt eftersom hälften av vargarna faller offer för tjuvjägare?

38. Fler nyttiga

2008-02-14 08:44

...ting än så är nog vargen bra till. Enda "abret" är väl att den måste vara död innan den kan komma till nytta.

37. Smart, Flockemyr...

2008-02-14 08:44

...på det sättet kan du ju utrota både flodkräftan och vargen från Sverige på samma gång!

36. Kan man inte...

2008-02-13 09:01

...agna kräftburarna med vargkött? Då får vargen också göra lite nytta.

35. Ingen utrotningshotad flodkräfta?

2008-02-11 11:40

Att det skulle finnas en livskraftig stam av flodisar i Ryssland vet jag inte var du fått ifrån. Om vi tittar på den internationella rödlistan så är flodisen i hotkategori VU, alltså hotad medan vargen finns i kategori LR/LU vilket medför att den inte alls är hotad.
Detta finns att läsa på:
http://www.iucnredlist.org/

Så min slutsats är att ta pengarna från vargarna och satsa dem på flodisen. Ty flodisen är mer hotad och dessutom skulle den kunna skapa mer turism och mer jobb på landsbygden än vargen. Detta trots vad många tror om vargturism.

34. Tack för tipset om CBMs remissvar

2008-02-11 08:57

Det styrker verkligen att myten om vår vargstams oundvikliga död på grund av inavel är just en myt. På 25 år har tre vargar blivit 200. Under 50 år har en stam från en dräktig tik trivts på Isle Royale. Jag misstänker att forskarna helt enkelt vill förekomma utvärderingen av vargpolitiken som ska ske när vi nått de tvåhundra.

33. CBMs remisssvar mycket intressant

2008-02-11 08:56

Här anger man att det är kanske fem procents chans att vår vargstam skulle få svårt att leva i ytterligare 100 år. Men vi vet att våra 200 vargar har tilkommit från tre individer på bara 25 år. Så varför överhuvudtaget bry sig?
Vår stam har inga unika gener som inte finns i den finsk-ryska popuationen. Om stammen mot förmodan skulle börja minska, och det är bevisat att det är ett inavelsproblem, finns det oändligt med vargar för att fylla på några. Med spontaninvandring kommer sjukdomar så behåll renbetesbarriären.

32. Miljö, vad är det?

2008-02-09 17:14

Nu har vi hamnat i miljösektionen. Man kallar det för att rädda jord och djur och så köper alla pensionärer detta genom att köpa lotter och skänka stora delar av sitt levebröd. Omedvetna om att pengarna inte alls går dit de tänkt eller vet något om. Omedvetna om att ändamålet är ett påhitt endast för att öka maktens kapital. Så sitt ner och låt naturen ha sin gång.

31. Myten en försiktighetsbubbla?

2008-02-09 17:14

CBM:s statistik och remissutlåtande säger att inavelsdefekterna hos vargarna endast är ett antagande, dvs "om de letala recessiva generna finns hos djurparksvargar så måste vi räkna med att de finns hos vilda vargar".
Rimligtvis borde ett dylikt antagande förutsätta forskningsresultat som visar att djurparksvargar inte skiljer sig från vilda vad beträffar resessiva sjukdomsanlag!

http://www.cbm.slu.se/publ/remiss/varg.htm

"Den andra genetiska process som ofta förs fram som en risk för små populationer är inavelsdepression. En lång rad empiriska studier har visat att inavel kan slå direkt på överlevnad, kroppstillväxt och reproduktion. Även här handlar det dock om sannolikhetslära. En förklaringsmodell för inavelsdepressionen baseras på närvaron av recessiva alleler som i homozygot tillstånd ger negativa effekter (letalalleler). Inaveln ökar sannolikheten att homozygoter uppstår. Det har ofta framförts att små populationer i allmänhet, och vargpopulationer i synnerhet skulle vara anpassade till inavel genom att dessa farliga alleler skulle ha selekterats bort, men det finns inget som tyder på att detta skulle vara fallet med vargen. I djurparker har allelerna påträffats och inavelsdepressionen påvisats, inte bara i form av blindhet, utan även som s&a! uml; nkt överlevnad, minskad fertilitet och sämre kroppstillväxt. I vilt tillstånd sker förvisso en hårdare selektion, som missgynnar de farliga allelerna, men ofta är den selektionen otillräcklig för att eliminera farliga alleler. I riktigt små populationer, som t.ex. den svenska vargpopulationen i början på 1980-talet, kan dock dessa alleler sorteras bort av slumpskäl, genom s.k. genetisk drift. Vi vet dock inte om så skett i just detta fall, utan vi måste bedöma riskerna utgående från antagandet att den vilda vargpopulationen bär på lika många letalalleler (1.57 per individ) som djurparksvargarna."

30. Calle, Kenneth och Ronnie

2008-02-08 11:07

Först Calle. Statistik är inte svårt och har sitt ovedersägliga värde i analyssammanhang om den används korrekt. Tyvärr kallar man dock diverse irrelevanta räkneoperationer felaktigt för statistik och det ger metoden oförtjänt dåligt rykte.
Slumpmässighet i allt avelsarbete är nyckeln om du vill bevara en bred genetisk variation och detta styr sig själv i en stor vild population. I en liten population blir av självklarhet slumpmässigheten starkt begränsad och det leder till selektion med inavel som följd. Du nämner inavelskoefficient som man kan mäta detta med. Den isolerade lilla mellansvenska vargstammen dras just med det här problemet med nära släktskap, ökat antal homozygoter och risk för ökat genomslag av recessiva sjukdomsanlag.
I hundaveln skulle vi på sikt aldrig acceptera den här selektionen och de risker den medför för djurens hälsa. Någon risk för utdöende av vargpopulationen finns dock inte.

Till Kenneth. Jag har läst Uddenbergs böcker för ett par år sedan. Jag är inte alls säker på att han skulle gå med på din förenklade uttolkning av vad han menar med det hans skriver. Var försiktig med det. Och vem ignorerar jord-och skogsbruket? De ingår liksom havet, i högsta grad och är grundvalarna, i våra ekosystem.

Till Ronnie. Jag håller fullständigt med dig om den Eurasiska vargstammens gränslösa population och har alltid hävdat detta gentemot de debattörer som talat om ryska och svenska vargar. Om vi kunde få en gemensam förvaltning av våra gemensamma viltstammar i Europa, Eurasien och helst hela ishavsregionen vore det en önskedröm och en stor fördel för faunan.
Arbetet inom EU samt Bern-konventionen är en lovande start på detta samarbete men det behöver breddas och stärkas ytterligare. Jag tror inte att du behöver oroa dig för att människans och samhällets predationstryck på vargen och övrig fauna kommer att upphöra. Snarare behöver vi utveckla kraftfullare instrument och styrmedel att minska "civilisationens" negativa effekter på samtliga ekosystem. Bevarande av intakta ekosystem är en överlevandefråga och en förutsättning för det liv vi lever på jorden. Försiktighetsprincipen i allt vi företar oss i naturen är en klok strategi.

29. Ronnie Hermansson.

2008-02-08 09:59

Det finns flodkräfta på många håll utanför Sverige, i Ryssland finns stora livskraftiga bestånd.
Den svenska flodkräftan är också på randen av sin utbredning precis som alla djur och växter i Sverige som hör till taigan eller den boreala barrskogen, och detta av det enkla skälet att Sverige ligger på den västligaste "randen" av sitt Biom.
Frågan till dig blir: Tycker du att det räcker med att bara Ryssland har flodkräftor?

28. Bevarandebiologi?

2008-02-08 08:57

Är bevarandebiologi det vi skall hålla på med? Falco skriver att vi skall "bevara kompletta ekosystem" och jag håller med om att vi kanske skall ge sjutton i att exploatera för mycket mark och för mycket natur på det sätt som vi gör idag. Idag kan man ingenstans i Sverige hitta "vildmark" utan det är skogsbilvägar, telemaster och vindkraftverk överallt!
Men å andra sidan så är bevarandet av ett statiskt läge inget eftersträvansvärt, ty naturen är dynamisk och föränderlig och det man heller ej får glömma är att människan är en del av naturen och att vi brukar den och dess ekosystemtjänster för att kunna överleva. Frågan är då vilken roll vargen spelar i detta.
En självetablerad vargstam är ok för mig och min syn på naturen, men att för den sakens skull avskaffa det mänskliga predationstrycket på vargen är fel, ty då blir det ingen "naturlig" vargstam.
Vargen utrotades ur Sverige en gång för att den saknade möjligheter att konkurrera med människan och det gör den fortfarande eftersom det inte kommer någon in från öst. Att på konstlad väg flyga/köra ner vargar för att skapa en vargstam är bara att leka upp pengarna på en art som inte är utrotningshotad!
Att sedan diskutera en skandinavisk vargstam är lika löjligt som om man skulle diskutera en svensk torskstam i Östersjön.
Bara för att vi människor har haft några gamla kungar som dragit linjer och delat upp kartan mellan sig så innebär inte detta att djur och natur följer dessa gränser.
Vår vargstam är gemensam med hela Eurasien och därför bör vi kunna förvalta den tillsammans med de övriga staterna inom utbredningsområdet. Vi bör således ha samma regler som Ryssland och andra länder för vargen. Detta då vi egentligen är ett litet hörn på gamla Sovjet. För er som inte tittat på en jordglob på länge så gör det så ser man att vi lever i vargens randområde och att vi knappast behöver bekymra oss om dess överlevnad. Vi har andra arter som är viktigare, t ex flodkräftan!

27. För vissa "säger det sig självt" Falco.

2008-02-08 08:55

Men inte för dig som söker med ljus och lykta efter en trovärdig vetenskaplig anledning att husera varg. Ett tips, du kommer inte att finna någon. Vad gäller ditt bryderi med Uddenbergs text kan jag hjälpa dig med första meningen. Med "Det är inte längre självklart" menar han vetenskapen, med "biologisk utveckling" menar han evolutionen och med "framsteg" menar han vits. Ditt svar förvånar mig inte Falco, du är sådan. Du skriver om kompletta ekosystem och komplett fauna men ignorerar skog- och jordbruket. Tror du verkligen vi andra tycker det verkar seriöst? Av vissa skäl tror jag att du är väl utbildad så debatten med och ifrågasättandet av Nils Uddenbergs klokskap är helt och hållet din egen business. För egen del anser jag han skrivit en mycket bra bok (två band) som faktiskt gav honom Augustpriset 2003. Boken spänner över vår kunskap från "början" med alla stora "kloka" omnämnda och förklarade. Den kan rekommenderas.

26. Statistik är svårt, Falco

2008-02-08 08:55

Enligt känt sätt att räkna som lanserades av Uffe Stridsberg är vargens dagar snart räknade i Ryssland. Jag är helt säker på att man hittar fler genetiskt skadade vargar där än i Sverige.
Det är antalet fall som procent av populationen som är intressant. Så länge stammen växer med 15-20% per år finns det inget oroa sig över. Som jag visat är inavelskoeffecienten konstant sedan ett antal år bakåt i tiden. Alltså bör inte det relativa antalet genetiska skador ha ändrats. Men Falco kan kanske ge bättre besked.

25. Falco

2008-02-07 16:11

Ja, och om dessa egenskaper är negativa för arten så kommer den att slås ut skulle de vara positiva eller om vargen hittar en ny nisch där dessa egenskaper passar så överlever den. Enkelt...
Att plantera in nya är att leka med naturen.

24. Skräp avelsmaterial

2008-02-07 16:11

"katarakt, näthinnesvlossning och scolios" pga recessiva sjukdomsanlag hos varg?
Inom hundavel blir vi inte av med dessa recessiva anlag genom att undvika inavel/införa nytt blod. Vi måste få bort de som bär på anlagena från avelsmaterialet, bl.a genom ögonlysning, genkartering, DNA-analys, etc.
Rätt intressant att vargarna som kom från öster synbarligen bar på så många av de recessiva sjukdomsanlag som härjar bland "tamvargar"/hundarna? Att dylika sjukdomsanlag förekommer bland hund som ju inte är utsatt för något naturligt urval i den skyddade hemmasoffan kan man förstå, men att de vilda vargarna som invandrade från Sibirien/Asien/Östeuropa bar på samma defekter?!
Kanske det är någon hund som inte klarat avelskontrollen som kontaminerat de svenska vargarna?

23. Ideer om livet

2008-02-07 16:10

Jag tänkte väl det, Uddenberg kunde rimligen inte ha stått för det första citatet. Man kan nog ifrågasätta klokskapen i vissa av hans idéer. Vad menar han med biologisk utveckling och vad menar han med och lägger in i begreppet framsteg och vad har han för stöd i påståendet att vi inte kan forma vårt samhälle efter naturliga principer? Tvärtom skulle jag vilja påstå, det är en framgångsfaktor att vi är i fas med naturens principer. Att vi ska bevara kompletta ekosystem är också i högsta grad en överlevnadsfråga för mänskligheten och här måste forskningen och naturvetenskapen vara vägledande. Vi har också en moralisk skyldighet till hänsyn mot allt liv på jorden som vi påverkar livsutrymmet för. Det har inget med känslor och natursyn att göra, eller borde inte ha, utan vara en självklarhet. Jag ska läsa om Uddenbergs bok och begrunda hans argument. Det var ett par år sen jag ögnade igenom banden.

22. Falco.

2008-02-07 13:33

Det du Falco anser vara ett svårslaget korkat påstående skriver Nils Uddenberg på sidan 157, band 2 av ”Idéer om livet” i högerspalten ordagrant ”Det är inte längre självklart att biologisk utveckling medför framsteg – däremot är alla överens om att vi inte kan forma vårt samhälle efter de principer som råder i naturen.”
Inte exakt som jag formulerade det men nära. Han skriver också i band 1, sid. 292 i högerspalten ”Om vi ska ha vargar i Sverige eller inte är knappast en vetenskaplig fråga utan handlar snarare om känslor och natursyn.”
Vi struntar härmed i citat för du kan kanske också hitta något som stöder din åsikt. Nej till vargen lös, är min åsikt.

21. Kenneth...

2008-02-07 11:28

Jag betraktar mig verkligen som sökare i mina studier av faunan och naturen och förvånas ideligen av nya insikter och får ofta radikalt revidera mina uppfattningar. Däremot hänvisar du gärna till "facit och gamla sanningar" om rovdjuren från flydda tider.
Om du betraktar mitt omdöme om ditt nedskrivna citat som invektiv är det bara förnamnet. Det är svårslaget i kategorin korkade påståenden.
Till Ronnie. De recessiva sjukdomsanlag som är ett problem med våra inavlade vargar är, som jag tidigare påpekat, bland annat katarakt, näthinnesvlossning och scolios. Bland våra hundraser har vi ju likartade problem, speciellt har vi i aveln haft ögonen på bland annat epilepsi och höftledsdysplasi i många år.

20. Falco.

2008-02-07 10:21

Visst är det som jag skriver, och påståendet är väl så intressant. När du skriver "Vi bör följa de som söker sanningen men akta oss noga för de som säger sig ha funnit den" så är du lika mycket kålsupare som vi andra. Jag själv hänvisar gång på gång till vårt facit om rovdjuren från förra seklet. Däremot är du Falco mig överlägsen på att använda invektiv.

19. Hmmm...

2008-02-07 10:20

Vargen är inte utrotningshotad, vi har en fullt livskraftig stam i Sverige. Bara det att vi kallar den för hund. Ty för 10 000 år sedan valde en grupp vargar att slå sig ilag med människan, en annan gjorde det inte och nu visar det sig att den förra gruppen är mer evolutionärt framgångsrik. Basal gymnasiebiologi som verkar ha passerat obemärkt!

Att sedan diskutera "dåliga anlag" blir ju också bara fel. Det vet vi inte om de är. Dessa anlag kan vara de som är arten vargs framtid. Det kan vara dessa anlag som gör att vargen överlever i den allt mer förändrade miljö vi idag lever i. Det vet vi först sen. Och jag förstår då inte varför man vill leka Gud och flytta runt vargar? Detta är bara en jäkla lekstuga med en art som inte är utrotningshotad (vargen finns inte på den internationella rödlistan). Bättre vore att satsa pengarna på till exempel flodkräftan som är globalt hotad och som vi verkligen har ett bevarandeansvar för!

18. Bara en....

2008-02-07 09:24

...... kommentar till Kenneth. Naturvetenskaplig forskning försöker förstå hur naturen fungerar. Vad det är för "vits" med allt tillhör däremot filosofin och religionen. Jag tvivlar på att Nils Uddenberg kläckt ett så korkat påstående som du refererar till.

17. Kanske intressant.

2008-02-07 08:46

Vill bra inflika ett påstående och citat av Nils Uddenberg.
"Någon vits med evolutionen har vetenskapen ännu inte funnit!"

16. Sanning och konsekvens

2008-02-07 08:45

Som jag tidigare påpekat så hänger en liten populations överlevnad och reproduktionsmöjligheter på hur genetisk frisk den är från början samt dess förmåga att matcha omgivningens fysikaliska krav.
Jag har försökt beskriva hur jag ser på detta i mina tidigare tre inlägg. Om något är är oklart kan jag gärna förtydliga eller omformulera mig. Jag får annars tacka för mig och för visat vänligt intresse i denna fråga.
Vad gäller den naturvetenskapliga forskningens förändring över tiden har du, Calle, alldeles rätt. Någon har sagt att:" Naturvetenskapens historia kantas av liken av döda teorier." Och det är, enligt min mening, ett ödmjukt friskhetstecken och bör så vara i seriösa forskningssammanhang.
Vi bör följa de som söker sanningen men akta oss noga för de som säger sig ha funnit den. Det är en mycket god ledstjärna även i andra sammanhang i livet.

15. Lyckad kolonisation nödvändig före evolution

2008-02-06 11:22

MVP säger att ingen kolonisation av få individer överlever så länge att evolution kan inträffa.
Ibland måste forskning granskas utifrån erfarenhet och sunt förnuft. Om miljön är rätt dör inte en population ut. Det är när miljön ändras som man behöver stor genetisk variation för att klara anpassningen. Kom ihåg att forskarna under lång tid hävdade att humlan inte kunde flyga. Genetikerna i Tredje riket hävdade att den ariska rasen måste hållas ren annars skulle den gå under. Det finns många dumheter från forskare under åren. Och mycket bra också. Problemet är när forskare blir emotionellt inblandade i sitt forskningsobjekt. Då försvinner lätt objektiviteten.

14. Glöm inte

2008-02-06 09:57

Det verkar som om det glöms bort att den skandinaviska vargstammen härstammar från tre individer enbart. Dels Nyskogaparet 1983 och Gillhovshanen 1991. Inte vidare bred avelsbas att bygga något långsiktigt på.

13. Kolonisation ej samma sak som evolution

2008-02-06 09:41

Vem har hävdat att en isolerad population alltid är dömd att dö ut av inavelsdepression? Inte jag i alla fall. I så fall skulle stammen behöva vara bärare av recessivt letala anlag eller dominanta sådana och så är praktiskt taget aldrig fallet. Allt hänger på hur frisk genmassa det finns från början i populationen. En viss neutraliserande effekt får man också genom att de individer som visar defekter eller sjukdomar slås ut innan de hinner sätta avkomma till världen eller är sterila. Det finns dock en påtaglig nackdel med att alla är nära släkt och alltså bärare av en för arten starkt reducerad variation i allelerna.
Vi talade om kolonisation av isolerade öar inte om evolutionär varierad utveckling väl på plats, vilket är en annan sak. Havet snarare förbinder än isolerar i biologiskt avseende. Det betyder att inflödet av nytt genetiskt material är stort via havet och luften och vindarna. Utveckling av särskilda fenotyper och egenskaper hos samma arter är en evolutionär anpassning till lokala förhållanden. De individer som klarar anpassningen eller matchar kraven överlever och tar över, men som sagt detta har ingenting med kolonisation och inavelsdiskussionen att göra.
Såväl vitsvanshjorten, tvättbjörnen och bävern är endast exempel på populationsutveckling av en i grunden genetiskt friska stammar där eventuellt sjuka eller defekta avkommor slagits ut tidigt. Resten lever och frodas, visserligen nära släkt men ändå.

Redaktionell anmärkning:
Från Wikipedia:
Allel är en av flera alternativa versioner av gen eller annan nukleotidsekvens. Alleler är varianter av ärftliga anlag som hos människan kan påverka till exempel hårfärg, ögonfärg eller blodgrupp. En allel kan ha uppstått genom genduplikation.

12. Kontinuerligt inflöde?

2008-02-06 08:56

Varken vitsvanshjorten här i Finland eller tvättbjörnen i Tyskland är utsatta för kontinuerligt inflöde av nya gener. Moderpopulationerna är ju något avlägsna. Tillväxten fortsätter trots det. Kanske de inte förstått basala fakta inom populationsgenetiken. Om Du vill upplysa tvättbjörnen så var så god, men vitsvansen säger du inget åt.

Tror nog genetiska defekter, om de är relevanta för en arts överlevnad, rätt ofta gallras bort i kampen för överlevnad i naturen. Om inte så ökar arten knappast.

11. Håller med

2008-02-06 08:56

Herman, klarar inte vargen att överleva själva utan att människan måste hjälpa till att flytta vargar så är det ingen naturlig population i alla fall så låt den i så fall dö ut.
Frågan om hur de uppstod från början i Värmland blir väl då ånyo aktuell. Hur gick det till, när inte ens en varg var femte år kommer att klara att ta sig ens till Sverige. Hur kunde då flera stycken klara att ta sig ända till Värmland och detta samtidigt?

10. Genforskare Seleborg

2008-02-06 08:55

Vad spelar det för roll, målet är minst 500 vargar. Det är underligt att du som verkar sitta inne med alla fakta inte har en mera framträdande position i forskarvärlden. Men det är väl som vanligt någon konspiration på riksnivå förstår jag...

9. Surtsey o Galapagos är inte jämförbara

2008-02-06 08:55

Inte nog med att Galapagos-öarna ligger långt från Sydamerika. De ligger också så långt från varandra att ett fortlöpande utbyte av individer mellan öarna inte kunde ske. Därför utvecklades efter lång tid, troligen årtusenden, variationer mellan öarna. Därav förstod Darwin att de olika arterna skapdes inte av Gud vid ett tillfälle utan att de successivt bildats under miljarder år.
Den forskare som hävdar att en population liknande vår vargstam skulle dö ut av genetiska problem så länge det finns gott om bytesdjur och ingen jagar dem talar mot bättre vetande. Observera att ju fler vargar vi har desto fler individer med missbildningar hittar du.

8. För all del, lev som ni lär...

2008-02-05 16:30

Det jag försöker diskutera här är basala fakta inom populationsgenetiken. De arter som efter hand koloniserar isolerade öar är växter och djur som kommer dit via vattnet eller flyger dit. I tidigare geologisk tid gick spridningen också över landbryggor. Den genetiska variabiliteten och antalet individer det rör sej om är relativt stort över tiden och hela tiden är inflödet kontinuerligt. Det visar bland annat forskningen på Galapagosarkipelagen och Surtsey. Recessiva defekt- och sjukdomsanlag som alltid finns späds därmed ut över tiden och får inte samma genomslag som i en helt isolerad population med få individer. Nya egenskaper utvecklas också efterhand som anpassning till omgivningen i evolutionen men det tar sin tid. Bäverstammen i norden har haft tur som hade förfäder med få recessiva sjukdomsanlag och gendepån har efterhand också fått många nya tillskott från olika håll.

Om, ni som förringar inavelsproblematiken och teorin kring denna, skulle applicera era avelsideér på era hundar skulle ni få landets alla avelsråd på er. Jag tvivlar också på att ni skulle låta para er championtik med kullbrodern eller kusinen.
Och Calle, till dej vill jag säga, att jag är övertygad om att du, med din intelligens, i grunden ger mej rätt, men att du av trosfundamentalistiska skäl tvingas driva din omöjliga tes.
PS. Jag har alltid hävdat att Darwin i sina grundteorier hade rätt.

7. Falco

2008-02-05 14:59

Varför är det bråttom? Att vargstammen fortsätter öka som den ökar tyder nog på att verkligheten inte är överensstämmande med genforskarnas profetia. Rent forskningmässigt är det mycket mera intressant att vänta och se om det blir verkligheten eller profetian som är fel.
De som benhårt håller på MVP-teorin borde väl nu vänta med iver på att äntligen få bevis på att de har rätt, och att Darwin, bävern, vitsvanshjorten och vicenten hade fel.

6. Falco

2008-02-05 14:14

Om det nu är som Falco påstår så är det väl ganska enkelt - om vargpopulationen bär på genetiska defekter som gör att den håller på att dö ut så är det ju naturligt att den dör ut och det bör vi alltså låta den göra.

5. Falco, en sån tur Darwin hade...

2008-02-05 14:14

Menar du verkligen att alla lyckade koloniseringar av isolerade platser och återkomst av populationer beror på att just de genetiskt perfekta hittade öarna eller råkade vara överlevarna? Det tror du nog inte på själv.

4. Bra Calle!

2008-02-05 14:14

Falco skriver om att det "behövs nytt genmaterial och det är bråttom". Undrar om han anser det viktigare för vargen än människan.

3. Allmänheten måste få veta

2008-02-05 13:40

Jag hoppas att artiklar som denna kommer ut i dagspressen! Vanligt folk måste få vetskap om hur det förhåller sig med mörkläggningen från forskarhåll!

2. Villkorad sanning

2008-02-05 13:37

Calle jag vill bara kort kommentera din artikel. Du skulle kunna ha rätt i din argumenation om följande två villkor var uppfyllda.
1. De ursprungliga avelsdjuren var fullständigt genetiskt friska, det vill säga i sin arvsmassa saknade negativa recessiva anlag för sjukdom och defekter samt hade variationsrika alleler.
2. Inga som helst negativa mutationer uppstod under resans gång.

Om dessa villkor var uppfyllda skulle vi få en fullständigt genestiskt viabel population som visserligen alla var nära besläktade och hade ett för rasen variationsfattigt och enhetligt utseende och allt i övrigt likartade egenskaper. Frånsett dessa uppenbara nackdelar skulle dock stammen vara livskraftig. Så långt allt väl.

Nu torde du, och alla andra, dock rimligen förstå att dessa två villkor icke är uppfyllda. Vargarna bär i själva verket på en mängd recessivt ärftliga sjukdomsanlag varav katarakt, retinaavlossning, skolios är några. Med ökad besläktning ökar, som konsekvens, dess defekter i populationen. Just därför behövs nytt genmaterial och det är bråttom.

1. Briljant "mythbuster" Calle!

2008-02-05 13:36

Skall bli intressant att följa med denna diskussion! Jag har länge väntat på just denna kritik beträffande genforskarnas katastrofscenario, så ett stort tack Calle!


  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB