• Älgskadefondsföreningen

När blev orädda vargar normalt?

DebattPublicerad: 2012-11-14 12:01

Svenljungagruppen anser att de tidigare budskapen om att vargar är skygga och håller sig undan inte gäller längre. Nu är de ofta tätt inpå byar och städer, skolor och förskolor, där de tar katter och hundar, och det anses som normalt beteende.
Nu efterlyser gruppen att myndigheter och experter tar sitt ansvar.

När vargen började etablera sig så hörde vi aldrig någon forskare säga att det är fullt normalt att ha vargar inne i städer och samhällen. Då var budskapet att vargar är skygga så de håller sig långt inne i skogarna.
Nu stryker vargar på skolgårdar och förskolor och ända upp på farstutrappor. De tar sällskapshundar och katter, de försöker till och med att ta sällskapshundar där ägaren håller i andra änden av kopplet.

”Fullt normalt beteende”
Helt klart så verkar det som forskarna har lärt sig något nytt om vargen och hur den fungerar. Vargexperten Olof Liberg säger i en intervju i Aftonbladet att detta beteende är fullt normalt för vargar. Liberg säger också att detta är helt ofarligt för barn och vuxna. Men erfarenheter från andra länder säger att detta är en totalt livsfarlig situation när vargar uppvisar detta beteende. Nej Liberg, nu är det faktiskt dags att ni forskare säger som det är, och det är att det omedelbart måste införas vargjakt så att vargen får tillbaka sin skygghet från oss människor.
Ni spelar just nu rysk roulette med barn som insats och det är ni som kommer att hållas ansvariga när det händer, precis som Kolmårdens chefer fick ta ansvaret för deras förnekelse av vargens ofarlighet.

RIskerna ökar
Risken för angrepp är inte speciellt stor om vi endast har några få vargar och om de hela tiden jagas. Men om vi nu skall ha tusentals vargar, som varglobbyn argumenterar för, så kommer vi givetvis att få mångdubbelt fler av dessa oskygga ungvargar. Detta finns det absolut inte någon acceptans för i samhället.
Att ni och varglobbyn gjort vargen lika fanatiskt och religiöst dyrkat som Indiens heliga kor har gjort att läget nu är ytterst allvarligt. Vi som följer detta ser att ett angrepp på människa kommer när som helst. Då finns inga ursäkter för ansvariga att man inte sett problemet.

Svenljungagruppen
Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Kjell Lennartsson och Mikael Fransson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

55. Orädda vargar i "östra rikshalvan"

2013-02-08 10:32

Helt rätt! Vargen skall hållas kort.
Hos oss talar sig politikerna och vargkramarna varma för att vi skulle ha en större vargstam. Senast igår kom en riksdagsman ut med ett påstående att vargen nog inte är såå farlig. Vid vår östgräns brukar det springa upp på folks gårdar och "sno åt sig katter o. hundar. Folket vågar inte mera skicka sina barn ensamma till skolan.
Då vargen uppför sig på detta sätt är det långt ifrån vanligt!

Det är klart att problemet finns - men det måste finnas en lösning som alla kan leva med. (även vargkramarna)

I byggderna har man börjat se till att vargarna bara "försvinner". Något år sedan hade vi en vargstam på ca 200 djur, på bara 3 år har denna stammen gått ned till ca 120 st. - och ingen kan förklara hur det gick till ??!
Vargen hör hemma i de "djupa skogarna" de är inte några knähundar!

54. Bra av Svenljunga-gruppen men hur få ut info

2012-11-21 14:07

Det är helt rätt det som sägs från Svenljunga-gruppen och många andra men hur ska vi få ut faktainformation till allmänheten då det tyck som om vargförespråkarna har företräde i media/ dagstidningar. Jag skrev en lång insändare med fakta till Tidn. Ångermanland men de tog ej in den på grund av att den var för lång. Jag ansåg mig ej kunna korta ner den utan att förlora viktiga fakta.
Debatter som här läses väl nästan uteslutande av jägare så hur får vi ut info?

53. # 51 Kerstin Fredin. – Jakt påverkar alla rovdjursdjurs rädsla för människor.

2012-11-19 18:35

Du frågar på vilket sätt den information som forskarna tagit fram negligerats eller gömts undan. Läs svaret som Liberg ger till oss på Svensk Jakts hemsida. Där jämför han oskygga vargar med älgar och lodjur. Det är väl verkligen ett tydligt exempel på en forskare som negligerar riskerna med oskygga vargar.
Jag menar att negativ information hålls undan när man informerar allmänheten om varg. Man talar inte heller om vilka kostnader som den orsakar våra gröna näringar eller vilket lidande som tamdjuren utsätts för. Detta är givetvis sådant som våra statliga varginformatörer skall berätta om. Vi som blir drabbade har ju också varit med och betalat deras löner genom vår skattsedel och då är väl det minsta vi kan begära i ett demokratiskt samhälle att den information som berättas är objektiv.
Jag uppskattar att vi är överens om att vargar kan vara farliga så behöver vi inte diskutera det mer. Men du svarar inte på min fråga varför Rovdjursföreningen motsätter sig skyddsjaktbeslut på oskygga vargar om man besitter kunskapen om att oskygga vargar kan vara farliga? Jag tycker det är mycket ansvarslöst från Er sida att agera så som ni gör när ni är medvetna om riskerna.
Att jakt påverkar alla rovdjurs rädsla för människor borde inte vara nödvändigt att diskutera. Det finns hur många exempel som helst från hela världen som visar hur jakt påverkar rovdjurens rädsla för människor. Se hur djuren uppför sig i afrikas nationalparker mot hur de uppför sig i områden där de jagas. I områden där jakt bedrivs så behöver man oftast inte oroa sig, men i en nationalpark där jakt inte bedrivs bör man inte lämna bilen.
Du menar att många personer avsagt sig eget ansvar för att ta reda på fakta. Det kan jag hålla med dig om. Vi såg ju tillochmed att regeringens rovdjursutredare Lars Erik Liljelund inte brydde sig om att ta reda på hur mycket vargen kostade våra gröna näringar. Då har han bra betalt för att utförar arbetet och dessutom resurser att ta experter till hjälp. Det tog oss några dagar så hade vi räknat fram att det kostar minst 1,4 miljarder om året. Givetvis så berodde det inte på att Liljelund hade resursbrist eller att han själv var lat utan han undanhöll medvetet negativ information om vargen.

52. MrStraighpull!

2012-11-19 13:29

Du talar om att uttrycka sig försåtligt, och då undrar jag vad som är mest försåtligt:

Att bara referera till en (1) del av ett dokument, och inte med ett ord nämna att det även finns annan viktig information i det aktuella dokumentet?

ELLER

Att referera till en del av dokumentet som VG själv uppenbarligen ser som viktig, och dessutom länka till dokumentet i sin helhet så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning?

Ska bli intressant att höra din mening om försåtligheten i dessa två exempel!

51. Kjell Lennartsson!

2012-11-19 13:29

Det blir ganska meningslöst att diskutera med någon som uppenbarligen inte läser/förstår vad som uttryckts i skrift.

Vad är det jag ska erkänna, när det vi talar om är något jag redan från början håller med dig om, dvs att vargen kan bli farlig för oss människor om vi inte agerar på ett konstruktivt sätt?

På vilket sätt har den information som forskarna tagit fram negligerats eller gömts undan? Att vissa misstolkat det man säger, och inte brytt sig om att kolla upp mer kring bakgrunderna, är väl knappast forskarnas fel.

Med de steg som Valerus Geist för fram, så talar han även om att det krävs en del för att en varg verkligen ska börja utgöra en fara för människor. Det sker alltså inte över en natt.

Jag ryckte ut ett citat ja, men jag ger även länken till hela dokumentet för var och en att läsa i vilket sammanhang det förekom, och för att själv kunna bilda sig en uppfattning. Detta till skillnad från andra som inte med ett ord nämner vad som står i början av dokumentet, och som heller aldrig länkar till det. Men skulle kunna säga att de på det sättet undanhåller andra viktig information – eller hur?

Jag vill även påminna om den reflektion Jan Bratt gjort i sitt inlägg 37, dvs att förföljandet i sig antagligen är det som lär vargen att hålla sig ifrån oss. Den naturliga nyfikenheten hos unga rovdjur, lär vi aldrig komma åt från grunden genom att döda dessa djur direkt, och sådana beteenden ser man även i områden där vargen får jagas året runt med alla till buds stående medel.

För övrigt tycker jag hela det här debattinlägget visar hur många personer verkar ha avsagt sig sitt eget ansvar för att ta reda på fakta, och istället förvänta sig att andra (staten) har gjort allt säkert och bekvämt, så att vi själva inte ska behöva anstränga oss.

50. # 38 Svar Kerstin Fredin. . Alla är inte självsäkra och beväpnade i Sverige 2012.

2012-11-19 08:21

Nej att du skulle erkänna att vargen kan vara farlig är väl kanske för mycket begärt även om det står i en vetenskaplig rapport från Scandulv som du själv hänvisar till. Hur som helst, enligt Scanulv kan vargar vara farliga. Speciellt om vargarna tidigare har uppvisat ett mycket oskyggt beteende. Det vi påpekar är att negativ information av det här slaget negligeras eller göms undan för allmänheten och våra politiker. Många i varglobbyn förnekar ju också att orädda vargar kan vara farliga. En del raljerar ibland över landsbygdbor som känner sig otrygga när man vistas ute efter mörkrets inbrott. De gör man trots att det finns vetenskapligt stöd för att orädda vargar kan vara livsfarliga.
I #33 skriver du följande: Anledningen till att skyddsjakt beviljas på dokumenterat oskygga vargar, är just med kunskapen om att vargar kan bli farliga för människor, om vi inte agerar rätt. Hade forskarna verkligen fört fram att vargen aldrig kan bli farlig, så hade man inte heller behövt ta till skyddsjakt i dessa fall – eller hur?
Om det nu är så att det beviljas skyddsjakt på oskygga vargar för att de annars kan bli farliga, varför motsätter sig Rovdjursföreningen då skyddsjaktsbeslut på oskygga vargar hela tiden? Som t.ex. detta: http://www.vargfakta.se/nyheter/svenska-rovdjursforeningen-ogillar-skyddsjaktsbeslut-pa-nargangna-vargar/ Känner ni inget ansvar när ni är med och spelar rysk roulett med människors liv?
Du kritiserar andra för att ta lösryckta citat som gynnar ens egen argumentation men du gör själv likadant några meningar tidigare. Då rycker du ut ett citat från Valerius Geist som du tycker passar dina syften, men frågan är om det gör det? Översatt så säger han: Det är inte själva jakten som gör vargar eller andra predatorer skygga utan den självsäkerhet som en beväpnad person utstrålar. Det han säger är ju att jakt inte påverkar vargars rädsla för människor. Om inte jakt skulle påverka rädslan för människor så kan vi ju inte ha varg. För vi kan ju inte ha orädda vargar som stryker kring husen. Det finns väl ingen människa som accepterar detta. Dessutom så skriver han att man behöver vara beväpnad och visa upp stor självsäkerhet för att gå säker. Är man osäker när man möter en orädd och tuff varg så ökar riskerna enligt Valerius Geist. Men alla är ju inte självsäkra och beväpnade i Sverige 2012.

49. Tilll Fredin inlägg 38

2012-11-19 08:21

Det är riktigt att Geist framfört att människors självsäkra agerande kan skrämma vargar, som tydligen är skickliga på att avläsa även människors kroppsspråk.

Hur relevant är det för frågan om oskygga vargars farlighet för människor i allmänhet? Vanliga obeväpnade människor i alla åldrar. Människor med något handikapp eller bara ett annorlunda rörelsemönster. Äldre personer eller barn som rör sig mindre självsäkert än den genomsnittlige jägaren. Valerius Geist har bl.a. skrivit att en varg kan uppfatta en människa som svag och därmed ett möjligt byte, utifrån en så obetydlig avvikelse som att hon är förkyld.

Vi är många som inte bör ta för givet att vi ska kunna röra oss i naturen - om den här aspekten förs fram som någon slags lösning på problemet med oskygga vargar.

Läs gärna här om Britt Nymans tragikomiska telefonsamtal med en person på lst i Gävleborg om just denna problematik.
http://brittnyman.wordpress.com/2011/12/29/vem-skall-vi-polisanmala/

48. # 29 av v'ärmlänning

2012-11-19 08:20

Mycket intressant tanke du framför.
Vem (vilka) skall vi börja med när vi begränsar mänskligheten för djurens bästa?

47. #38 & #41 Kerstin Fredin

2012-11-19 08:20

Skämtar du eller? Problemet med ekofascister är inte att de har svaga argument och dåligt underbyggda fakta - det är deras försåtliga sätt att låtsas att de har starka argument och solida fakta. Då du är en del av ekofascistsfären är dina alster fortsatt viktiga då de sprider ekosofisk ideologi. Och bara för att vara tydlig - problemet är inte vargen i sig - problemet är ekosofin, dess företrädare och odemokratiska nätverk!
Nu till ett exempel på hur försåtligt du argumenterar. Nedan refererar du till ett uttalande av Geist - "It is not the act of hunting or shooting that makes wolves and other predators weary, but the confident, self-assured manners of armed persons." Detta använder du i följande argumentation: "Vad SMSL m fl inte verkar låtsas om, är att han även ger information om hur vi människor ska agera för att vargen INTE ska bli farlig för oss. Varför refererar man till Geist när det gäller tecken på tillvänjning, och aldrig till det han skriver om att det INTE är jakten i sig som gör vargen skygg, utan människans självsäkra attityd gentemot den!"
Du har medvetet undvikit ordet "armed" (=beväpnad), när du säger att "...utan människans självsäkra attityd gentemot den." Utan att ta med ordet "beväpnad" blir din referens och argumentation rappakalja men naturligtvis ekosofiskt korrekt! För den som bara snabbt läser din svenska argumentation låter ju allt bra - bara man har en självsäker attityd som människa så skrämmer man vargen. Att en beväpnad människa har massor med attityd kan alla som mött en amerikansk polis, förstått varför bankrånare beväpnar sig etc lätt inse. I Sverige får inte ens de som har ensamarbete i skogen beväpna sig med pepparsprej (om man nu inte är myndighetsperson med rätt medlemskap i de ekofascistiska grupperingarna förstås, då är man minsann skyddsvärd).

Vad mer har du medvetet missat när du läser engelska underlag och sedan använder dessa referenser i den ekofascistiska desinformationen kring vargen???

46. Nåja Kerstin!

2012-11-18 11:54

Det är ju trevligt att vi är överens om något, men fortfarande gäller att vargstammen är alldeles för stor och ställer till oacceptabelt stort lidande för både människor och djur. I första skedet borde man skjuta av halva stammen och sedan hälften av hälften, sen kan man ju börja diskutera hur många vi skall ha.
Du vet Kerstin att minskade konflikter ökar acceptansen.

45. För snart ett år sedan

2012-11-18 11:53

skrev jag något liknande...http://michaelericson.wordpress.com/2011/12/16/russian-roulette/

44. Kerstin Fredin

2012-11-18 11:53

Du kan skriva vad du vill, du är en EGOIST som inte bryr dig om dina medmänniskor. Måste bara fråga, är du så illa insatt så du inte vet hur vi i Dalarna har det ?
Varför är vargen så viktig för dig? Kom inte med svaret biologisk mångfald för du har ingen aning om hur jägarna skött dessa stammar vi har i dag, så alla kan se olika djur

43. Till K.Fredin

2012-11-18 00:26

Då kan du titta på -" Vargens näringssök och människan efter Michails Pavlovs "Vargen".

Där finns en rätt intressant läsning för dig.

42. Hur lever man ett helt liv sökande efter fakta

2012-11-18 00:26

utan att någon enda gång uppleva att man behöver erkänna ens för sig själv att att man har fel?
Jo, man tar bara till sig det man vill och det som stödjer ens egen åsikt i sakfrågan. Har man dessutom ingen annan gud än sitt eget samvete gör det inget om man anklagar sina motståndare för att göra det samma när deras argument inte passar med ens egna.
Kerstin Fredin. När SJF och SKK i ett gemensamt brev påpekade alla de lögner WWF, SNF och SRF presenterar i sitt sensate brev till Mr P i EU var din enda kommentar att SJF och SKK minsann inte har 500.000 medlemmar tillsammans utan att en del kan vara medlemmar i både föreningarna. Två frågor till dig: Vilket av breven innehåller mest fakta. Vilket av breven innehåller mest fakta som passar med dina åsikter i sakfrågan?

41. MrStraightpull

2012-11-18 00:26

Inget försåtligt i det jag skriver, för jag har varit ärlig med mina åsikter och det har inte ändrats så mycket under de senaste 8-10 åren.

Men det är klart – kan man inte belägga mig med direkta sakfel, så kan man ju alltid försöka misstänkliggöra mig på andra sätt ;-)

Om nu det du kallar ekofascister har så svaga argument, och jag enligt din mening ingår ibland dessa – varför då lägga ner energi på att kommentera mig och vad jag skriver? Jag kan ju knappast vara speciellt viktig i din värld.

40. Jan Bratt 37!

2012-11-18 00:25

Här pekar du på något viktigt, och jag håller helt med dig i ditt resonemang.

Kanske det borde arbetas för att förföljande av oacceptabelt nyfikna/oskygga vargar blir lagligt så länge avsikten enbart är att skrämma/köra iväg. Man ska inte ens behöva kontakta någon ibland svåråtkomlig myndighet för att få godkänt för detta, utan det borde kunna räcka med några - av alla betrodda personer - inom ett område.

Kanske lite som ”grannsamverkan” för att förhindra inbrott?

39. Kerstin Fredin - sock puppet eller hardcore ekofascist?

2012-11-17 13:10

Inlägg 33 andas samma gamla visa, samma försåtliga argumentation med försök till logisk bakgrund. Tyvärr Kerstin, Kjell Lennartssons inlägg skär sönder din argumentation till den ekosofiska dravelpropaganda den är uppbyggd på. Ditt sätt att kontinuerligt fortsätta argumentera på ett så pass försåtligt sätt tyder på att du tillhör den senare kategorin i rubrikfrågeställningen. Och detta är naturligtvis fullt logiskt - du har tillhört SRF styrelse och fortsätter dessutom oförtrutet med samma inställning. Då ekofascisternas argument är så svaga med avseende på fakta, realism och vetenskap blir det uppenbart att det bara är en extrem ideologis företrädare som kan bibehålla ett sådant flöde av "anpassad" fakta. Dina fakta och argument är lika genomskådade som personen i detta exempel: http://www.funnyordie.com/videos/ed1ec4d431/baghdad-bob-from-drizzle

38. Inget erkännande Kjell Lennartsson…..

2012-11-17 13:09

….men något jag alltid ansett och uttalat sedan den tid jag började intressera mig för vargen. Jag tillhör inte heller dem som lobbar för ett obegränsat antal vargar, så du gör uppenbarligen som så många andra – sätter mig i ett fack, bara för att jag värnar om vargen och dess möjlighet att få leva fritt även i ett land som Sverige.

Det är underligt att så många refererar till en person som i sin yrkesutövning inte har haft vargen som forskningsobjekt, utan klövviltet. Man hittar inte Valerius Geist namn som referens i någon studie som enbart handlar om varg, men däremot om studien även handlar om klövvilt.

Icke desto mindre, så håller jag faktiskt med Valerius Geist i vissa delar i det han skriver här, och en del av tecknen på habituering. http://rliv.com/wolf/GeistWhenDangerous.pdf

Vad SMSL m fl inte verkar låtsas om, är att han även ger information om hur vi människor ska agera för att vargen INTE ska bli farlig för oss.

Varför refererar man till Geist när det gäller tecken på tillvänjning, och aldrig till det han skriver om att det INTE är jakten i sig som gör vargen skygg, utan människans självsäkra attityd gentemot den!

CITAT: It is not the act of hunting or shooting that makes wolves and other predators weary, but the confident, self-assured manners of armed persons. SLUT CITAT.

Men, det är väl som vanligt – man läser och tar till sig det man vill, och det som passar in och stödjer ens egen åsikt i sakfrågan.

Här tror jag f ö som Jan Bratt beskriver – att man blandar ihop dagens effektiva jakt, med det förföljande och obehag som människor utsatte den för tidigare – var helst den dök upp.

Till saken hör att även i länder där vargen jagas fritt, så dyker det upp nyfikna individer, men de får vanligtvis ganska kvickt lära sig att de inte har mycket annat att hämta hos människorna, än obehag – alltså inte nödvändigtvis att de dödas.

37. Kjell L.

2012-11-17 11:23

När jag läser om jaktens betydelse för skyggheten hos varg så har det säkert en viss påverkan men, idag är jakten såpass effektiv att betydelsen förmodligen minskat något,
forna tiders jakt var i princip helt annorlunda där själva förföljandet samt klappjakter i tid och otid, säkert gjorde att vargen fick lära sig ett och annat, mer eller mindre allvarliga blessyrer fick nog vargen också. Idag får man tyvärr inte spåra en varg (åt rätt håll) vilket dessvärre leder till att de inte blir störda tillräckligt.
Eftersöken är också effektivare.

36. Många vargar

2012-11-17 11:23

Varför kan inte de som vill ha mkt varg flytta till Ryssland så kan väl vi få bo här som vill ha jakt och tamboskap , samt övriga sällskapsdjur. Garanterar att det finns ingen som vill ha varg strykande runt huset om man har barn, Men är man Stockholmsboende och inte har småbarn då är det ju naturligtvis häftigt. Tror Stockholm har svårt att inhysa alla landsbygdsbor även om jag tror att det skulle behövas lite mer rejält och naturälskande folk där, tänk när alla skrek om almarna petiteser mot vargen

35. # 33 Kerstin Fredin. Du har rätt, vargar kan vara farliga!

2012-11-16 22:42

Det är fint av dig att du nu erkänner att vargen kan bli farlig för människor. Det skall du ha respekt för. Det är inte många som lobbar för obegränsat med vargstam som tar de orden i sin mun eller ännu mindre sätter dom på pränt. Att du dessutom säkrat upp påståendet vetenskapligt imponerar.
Så till frågan om våra forskare undanhållit information för allmänheten. Ja du har nog rätt att forskarna vetat att vargen kan bli farlig och att den kan uppträda väldigt oskyggt. Speciellt om man inte jagar den. Och Du har helt rätt i att det finns faktisk sådana forskarrapporter som visar detta.
Bland annat så har ju professor Valerius Geist beskrivit vargens habitueringsprocess som SMSL tidigare redogjorde för i inlägg 8. Men jag har aldrig hört någon svensk forskare hänvisa till denna pedagogiska beskrivning av hur vargar habitueras när de inte utsätts för jakt. Det beror givetvis på att detta var negativ information som skulle kunna komma allmänheten till del. All negativ information undanhåller man mycket effektivt. Den får man söka efter själv som du uttrycker det.
Du skriver att det är upp till varje medborgare att själv söka på nätet efter negativ information om vargen. Men nu är det faktiskt så att staten har betalat ut miljontals skattekronor för att informera om vargen, det har byggs rovdjurscentra för denna uppgift och det finns fast anställda statliga informatörer. De hänvisar ofta till vetenskapliga forskarapporter. Vad jag vet så har de aldrig spridit informationen att vargen kan bli väldigt närgången om man inte jagar och att det då är stor risk att den angriper även människor. Jag kan inte finna att de informerat om professor Valerius Geist beskrivning av vargens habitueringsprocess när den inte jagas. Nej inte ett ord om denna pedagogiska beskrivning har de skrivit. De har istället odlat myten om att vargen är ett mycket skyggt djur som endast håller till i djupa skogar.
Vi menar att forskarna nu måste ta ett samhällsansvar. Om nu forskarna vet om att vargen kan bli livsfarlig om den inte jagas så borde man väl för sjutton använda dessa kunskaper och ingripa nu när vi har orädda vargar springande runt sandlådor och gungställningar över hela södra Sverige. Men vad gör man? Jo man ropar i stället efter mer vargar, de mest extrema forskarna ropar efter tusentals vargar. Det verkar som om man inte heller kan räkna ut att risknivån ökas med antalet vargar.

34. # 21 SMSL Svar på din fråga.

2012-11-16 19:22

Du frågar om jag tror forskarna har åsidosatt sina kunskaper gent emot sina egna personliga åsikter. Det är ju en ganska intressant frågeställning. Har tex Laikre kunskap så att hon förstår vad 2000 vargar innebär för landsbygdsbefolkningen? Om hon har den kunskapen så har hon ju åsidosatt den kunskapen till förmån för sina egna personliga åsikter när hon påstår att vi skall ha tusentals vargar. Å andra sidan om det nu skulle var så att hon saknar den kunskapen vad det skulle innebära för landsbygdsbefolkningen att ha tusentals vargar så borde någon annan forskare som vore lite mer upplyst kunna informera henne om detta. Detta är ju intelligenta människor med professors titlar så de borde ju inte vara direkt kunskapsintoleranta. Så mitt svar på din fråga är att det är solklart att forskarna undanhållit kunskaper och viktig information för att kunna bygga upp vargstammen. Myten om vargens naturliga rädsla för människan är ett sådant exempel.

33. Kjell Lennartsson!

2012-11-16 19:21

Varför inte skilja på vad som är fullt normalt för unga rovdjur, och vad som kan utvecklas till något för människor oacceptabelt om det får fortgå?

Redan i början av 2000-talet så sammanställde forskare inom Skandulv information om när vargar över hela världen blivit farliga för människor, och där ingår även s k habituering, men viss information måste man själv söka, och inte förvänta sig att allt ska serveras framför en.

Anledningen till att skyddsjakt beviljas på dokumenterat oskygga vargar, är just med kunskapen om att vargar kan bli farliga för människor, om vi inte agerar rätt. Hade forskarna verkligen fört fram att vargen aldrig kan bli farlig, så hade man inte heller behövt ta till skyddsjakt i dessa fall – eller hur?

Vissa verkar uppenbarligen enbart ha lyssnat på det man vill höra, medan andra ansträngt sig lite för att söka så mycket fakta som möjligt. Forskarna har mig veterligen gått ut med samma information hela tiden, så det är nog knappast hos dem felet ligger – utan mer att det de framfört, tolkats på så många olika sätt, och att man inte källgranskar det som uttrycks i media.

Fast det är klart. Det är lättare att påstå att forskarna har undanhållit negativ information, istället för att inse sitt eget ansvar för att ta reda på fakta.

32. # 18 Realist - Det handlar om att avveckla myten att vargen är ett skyggt djur

2012-11-16 19:20

Artikeln handlar om att forskarna hela tiden har sagt att vargen är ett skyggt djur. Den myten kan vi nu avveckla. Vargen har ingen medfödd skygghet utan den lär sig endast att vara skygg om den jagas. Det vi pekar på är att denna information inte kommit allmänheten till känna. Det är viktig information för människor som skall bilda sig en uppfattning om hur det är att leva med varg och hur vi skall förvalta vargstammen. Du jämför med Isbjörnar. Har du funderat på hur människor lever som har isbjörn runt omkring sig. De kan inte gå ut utan att vara beväpnade. Så kanske det blir här också om vi inte får jakt på vargen. De kan aldrig gå ut när det är mörkt där det är isbjörn. Så är det på många platser i Sverige att man känner en olustkänsla när man har oskygga vargar som stryker nära husen. De kan aldrig släppa ut några barn att leka själva. Så är det i på många orter i Sverige i dag. Detta är nog inte den utveckling som allmänheten hade tänkt sig och när nu sanningen om vargen visar sig vara något annat än det som samhället har informerat om så menar vi att man måste vara så rakryggade att man nu rättar den informationen. Du säger att vi som bor på landet måste lära oss att leva med detta. Men det finns inte många svenskar som vill beväpna sig för man skall ta en kvällspromenad eller motionsrunda. Dessutom har vi inte en sådan lagstiftning i Sverige så att man kan få licens på ett vapen för eget skydd. Jag vet inte vad du får det i från att man inte skjuter oskygga björnar i Canada. Det är ju totalt felaktigt. Oskygga björnar skjuter man direkt utan pardon om de börjar gå in i byar eller samhällen och visar sig orädda för människor.

31. Svar 30

2012-11-16 13:04

Bra skrivet, är ganska säker på att de varg observationer som görs så är det bara en av tio som reegistreras och kommer ut i massmedia.

30. Vi skjuter inte bredvid målet Liberg.

2012-11-16 09:44

Eftersom Svensk Jakt webbredaktion väljer att avsluta debatten med Liberg utan att ge oss möjlighet att svara så kommenterar jag här Olof Libergs svar.

Länk till Libergs svar: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svenskjaktse/Debat-Ar-det-normalt-med-oradda-vargar/
Olof Liberg säger i sitt svar att vi skjuter bredvid målet, men vi menar att vi snarare är ganska träffsäkra i denna debattartikel. Vi som följt debatten sedan vargen dök upp i Värmland har sett och hört forskare stå och säga att vargen är ett skyggt djur som smyger undan så fort den känner vittring av en människa. Nu säger Liberg istället att det förekommer oskygga vargar överallt i världen. Han får det att framstå som det är fullt normalt att ha vargar i lekparker och runt skolor och att det är något som allmänheten måste acceptera. Detta är ett rejält lappkast mot tidigare retorik. Att jämföra situationen med att älgar och lodjur går in i samhällen som han gör är ytterst oseriöst då vi alla vet skillnaden på dessa djur och en vargflock. Villfarelse att vargen är ett skyggt djur, som forskarna lyckats indoktrinera hela samhället med, bör man omgående gå ut och revidera i skolböcker, på hemsidor, rovdjurscentra etc. Liberg borde inte behöva fler exempel än vad han själv räknar upp i sitt debattsvar i Svensk jakt. Liberg som är en av Sveriges främsta viltforskare har ett stort ansvar att nu sätta ner foten när han ser hur det blev. Sedan så bör man som forskare också ta ansvar för de idéer som man framför. Framför man idéer om att det skall vara tusentals vargar i Sverige så skall de vara realistiska. Vargforskarnas genetikexpert Linda Laikres utspel om att det behövs flera tusen vargar i Sverige är ju ett sådant avskräckande exempel. Om vi skulle ha 2000 vargar som hon förspråkar så skulle vi ha minst 1000% mer oskygga ungvargar som stryker runt husen varje år än om vi har 180 vargar som regeringspartierna nu flaggat för att ha som mål. Varför informerar inte forskare och rovdjurscentra allmänheten om detta? Det är ytterst viktig information som gör att allmänheten och politiker kan få en uppfattning om problemets framtida omfattning om vi nu skulle välja fel väg. Vi vet att Liberg varit positiv till vargjakt tidigare och det skall han ha all heder åt. Men det är stor skillnad att vara positiv till att skjuta några enstaka vargar mot att sätta en övre gräns på 180 st som nu regeringen jobbar emot. Det hade varit intressant att veta var Liberg står i den frågan? Ansvaret för den situation som råder i dag där vi liknade vargen med Indiens heliga kor i vår debattartikel kan han inte svära sig fri från. Hade inte forskare undanhållit all den negativa information som en stor vargstam medför för allmänheten och våra politiker så är vi säkra på att situationen hade varit mer måttfull än den är i dag.

29. mkt som är "onormalt"

2012-11-16 09:43

Fullt normalt är det dock att se "vargen kommer historier" hos jägare och i deras forum. Tyvärr är det ju så att de objektiva jägarna också får en smutsig framtoning av det här, och det är oerhört synd att det ska behöva hända! Bra konstigt är det att en flock jägare/tyckare kan så mkt mer än vad forskare och andra experter på ämnet kan(en reflektion bara)...Jag håller dock med om biten att den stam vi har i dag, är en pinsamhet att få ärva(men så är även delar av mänskligheten ;) ). Barn hålls för övrigt inte inne pga fara utan av en rädsla(och det är stor skillnad). Det är inte normalt att ha varg nosandes på trappen, men det är fullt normalt att djur letar lättaste vägen till mat...precis som oss. Ska vi begränsa rovdjur pga oss, är det bättre vi begränsar mänskligheten, det kommer göra bäst nytta...och ge plats åt fler djur att utvecklas normalt på.

28. På forskarsidan...

2012-11-15 15:40

...tror jag inte det är Liberg som är det stora problemet. Han har vid upprepade tillfällen tagit vargjakten och jägarna i försvar.
Han har också uttalat stöd för de nivåer på vargstammen som Svenljungagruppen och SJF förordar.
Han har även uttryckt sig positivt om Dag Lindgrens uträkningar.
Jag tycker nog det finns andra forskare med förflutet inom djurrättsrörelsen som är ett större problem.

27. Liberg

2012-11-15 13:15

Törs du ta på ditt ansvar att det aldrig kommer häda något mot människor med varg? Ingen tröst för den som blir drabbad av att du påstår att rovdjuret vargen är helt ofarlig. En undran, varför morrar den då åt människor, eller kurrar vargen som en katt när den vill bli smekt?

26. Realist? #18

2012-11-15 13:14

Du skriver följande,att vi gemensamt ska skapa en natur som vi slipper att skämmas för att lämna över till en kommande generation.

Det var just det som våra förfäder lyckades med genom att med alla medel utrota vargen från vår fauna, och varför? Jo dom hade egen erfarenhet och visste genom generationer att det är en omöjlighhet att leva i samförstånd med vargen som granne! Dom lyckades och lämnade över en fauna som dom slapp skämmas för tills nu, när ett fåtal betraktare som inte inser och har kunnskap om vad som sker och kommer att ske i framtiden med en helt utan kontroll växande vargstam gör.

Men kom i håg,att vi inte gör det gemensamt,det är förödarsidan som levererar denna fauna,inte vi brukare som är utsatta för eländet!

Därför kommer vi troligen nu att få lämna över en fauna till nästa generation som vi får skämmas över om vi inte lyckas att stoppa eländet som vi varje dag läser om i olika medier.

25. Realisten

2012-11-15 11:25

Helt rätt att för en normal person borde biologisk mångfald vara rätt natur att leva i. För det första skapar inte varg biologisk mångfald (läs Valerius Geist).
Sverige har ingen riktig vildmark, det är för befolkningstät för att ha mängder av predatorer som varg, därför uppstår problem i samhällena.
Det här är bara toppen på isberget, mera problem kommer.
Hoppas du nu kan se lite mer relistiskt på det hela.

24. Betald av betraktarsidan?

2012-11-15 11:24

en viktig del av betraktarsidans strategi i vargfrågan har varit att försöka splittra oss jägare. Tyvärr måste man väl säga att de hittills lyckats ganska bra med det trots att det om man läser våra två medlemsförbunds rovdjurspolicys inte skiljer speciellt mycket. Här är JRF's: http://www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/Policydokument/Rovdjurpolicy_11__rev_e_are.pdf
och här är SJF's: http://www.jagareforbundet.se/Documents/Policys/rovdjurspolicy_ny08.pdf
båda hämtade från respektive hemsida.
Hur ser din ut, John E Mårdner?

23. Vi lever idag....

2012-11-15 11:24

.. och vi har själva skapat våra livsförutsättningar. Vi har under åren förändrat omgivningen så att den skall passa oss moderna människor och vår livsstil. Vi har påverkat naturen utifrån våra villkor. Vi skapar tex anläggningar i naturen, gruvor, kraftverk av olika slag. Vi gör saker å ting så att vi skall kunna leva bra och må gott. För att tex kunna må gott så har vi en del olika fritids-sysselsättningar tex jakt. Denna är nu på väg att förändras så till den grad att många jägare väljer att sluta jaga vilket ger ringar på vattnet. Hunduppföddare slutar, hund- och jaktbutiker läggs ned osv. Många människor i inlandet och glesbygden får helt andra livsvillkor och tvingas förändra sin vardag på olika sätt, en del väljer t.o.m. att flytta och allt detta för att en grupp människor anser att Sverige skall ta ett steg tillbaka och plötsligt låta rovdjur ta plats i samhället. Ta plats och utrymme av människan.
Hur kan vi ha hammnat i denna situation?
Det är för de allra flesta helt klart att Sverige inte behöver hålla en vargstam pga något världsansvar. Vargen är inte globalt utrotningshotad och framför allt är det ytterst tveksamt om just den vargstam Sverige försöker bevara är värd att alls bevara. Är den i sådant skick att den tillför arten någonting positivt (globalt). Snarare tvärtom. Risken är ju att sverige med myndigheternas hjälp håller på att skapa en ny ras eller art, en bastard och detta utan någon som helst anledning. Man får lätt kännslan av att det handlar mera om "det egna intresset" och nu också prestige när vissa myndighetspersoner med god inblandning av utvalda sk experter (forskare)gör allt för att undvika att "sanningen" kommer fram. Sanningen skulle innebära att många av dem blev av med sina anslag och sina arbetsuppgifter.

Den avgörande frågan måste ju vara om det är viktigt att svergie försöker bevara just den vargstam vi har. Är det bra för vargens överlevnad i världen eller håller vi bara på att ställa till det för arten, skapa någonting nytt som inte behövs, typ mårdhunden. Är det så viktigt att hålla en stam av bastarder på beskostnad av människors livsvillkor?
Våra politiker har här en betydligt större fråga att ta ställning i än vad de själva vet och tror. De måste börja engageras sig, skaffa sig kunnskap om såväl vargen som om människornas villkor nu och sen.
Jag tycker det känns lite olustigt idag då så många med makt och inflytande väljer att hålls tyst. Helt klart är att denna fråga kommer inte att självdö. Det kommer människorna i glesbygd och inland att se till att den inte gör.

22. Dax att syna

2012-11-15 10:17

Nu är det på tiden att syna alla experter vartifrån har de fått sina kunskaper när de kan sitta å säga att ett rovdjur som enbart livnär sig på kött o blod inte är farlig .
Man får begära att de tar personligt ansvar för när det händer för det kommer att hända o då är det ju de som är ansvariga !

21. till Nr.14 Kjell Lennartsson, Svenljugagruppen

2012-11-15 10:17

Jag håller med dig,men dom tar enorma risker(Och som du säger (Rysk Roulette) med att sätta dövörat till mot de som vet.

Denna lista som Geist har gjort har några år på nacken,så den är inte dagsfärsk i den meningen,och det gör saken naturligtvis mer skrämmande än om den skulle ha skrivits idag,hoppas du förstår hur jag tänker.

Listan har några år på nacken,men ändå så följer det som händer idag i sverige listan rätt korrekt - bara som ett exempel på hur det följs ,Ta punkt nummer 5 - hur länge sedan var det en incident med just ridhäst inblandad ?

-" Ur punkt.Nr.5)Vargar börjar nu också förfölja och omringa ryttare."-

Det var ej så länge sedan detta var verklighet.

Kom just på en fråga till dig - Kan det finnas en risk att dessa forskare som vi pratar om väldigt mycket idag om i sverige,kan ha åsidosatt kunskaperna mot sin personliga åsikt och låtit den personliga åsikt fått styra deras beslut ,och inte kunskapbaserat beslut - Vad tror du Kjell Lennartsson ?

20. Intressant konflikt

2012-11-15 08:35

Helt,helt rätt !
Jag har hävdat detta hela tiden,även när det var på modet för "experterna" att det var onaturligt med varg i bebyggelse !
Det finns en skillnad,en mycket,mycket farlig skillnad ! Vad ! (lustighet). Vargarna kan vara så många som 7 st. (mesta jag har hört).
Över 400 kg varg.

19. SJF rovdjurspolicy.

2012-11-15 08:34

Uppmaning till den Svenska Jägarkåren.
Läs Svenska Jägarförbundets rovdjurspolicy, då blir det lättare att förstå varför SJF för en så låg profil i vargfrågan.Inte är det sina arbetgivares(medlemmarnas) åsikter de lyssnar till.

18. Svenljungagruppen??

2012-11-15 08:34

Det finns många som inte handlar som om de är normala? Normalt för en normal person måste väl vara att leva i en natur med biologiskt mångfald? Vi kan skapa onormala naturer genom att skjuta bort predatorer som skulle kunna hjälpa och främja jakten. Senaste dagarna har vi flera bevis i tidningsartiklar på älgar som drar sig till tätorter och även invaderar bostadsområden och vildsvin som bökar upp fotbollsplaner och trädgårdar. Vad är normalt? Har vi något övergripande mandat att ta bort vilda djur för att vi tycker det är "onormalt"? När visar ett djurs beteende att det är onormalt? Hela världen lever med djur som skulle kunna betecknas som onormala så fort de tar kontakt med människor. Isbjörnen är ett av djuren som snart är på utdöende och vem skulle komma på idéen att avliva isbjörnar av den anledningen. I Canada besöker björnen dagligen bostadsområden under korta tider och mig veterligen pratar man inte om onormala beteenden som gör att de måste avlivas? Man har i många länder lärt sig att leva med dessa djur, men de svenska jägarna har en annan onormal inställning, tyvärr. Vi kan inte leva som farfar eller farfars far levde utan vi måste blicka framåt. Tiderna har förändrats och vi måste finna gemensamma vägar för att skapa en natur som vi inte behöver skämmas för att lämna över till nästa generation.

17. Vargjakt

2012-11-15 08:33

En vargjakt på låt oss säga att vi fick skjuta 15 vargar i Sverige,skulle inte lära resten av vargarna nånting,skulle inte ha nån som helst betydelse vad gäller rivna viltstammar eller tamdjur.Det vore en piss i Missisippi.En vargjakt som gjorde nån som helst skillnad, kommer aldrig naturmupparna att gå med på.

16. Domectiserade

2012-11-15 08:33

Jag tycker det verkar som om vissa vargar mer eller mindre beter sig precis som hundar... undrar hur en varg med gener från ett domectiserat djur uppför sig om man jämför med en renrasig varg.

15. Intressant läsning

2012-11-15 08:33

Såg en film om dessa forskare på TV och blev intresserad. Efter att ha läst artikeln om detta så förstår man ju varför det är så viktigt att ta bort närgångna vargar. Det tråkiga är ju att man inte kan tyda så lätt om de är kontaktsökande eller ute efter ett skrovmål. Detta kan ju iofs kollas genom att skicka fram en vargkramare först och se vad som händer. Skämt åsido, här kommer en länk till art. http://natgeo.se/djur/vilda-djur-kan-taemjas

14. # 8 SMSL

2012-11-15 08:33

Vargfakta har haft denna punktlista uppe tidigare så jag har läst den. Den belyser på en mycket pedagogiskt vis hur vargens rädsla för oss människor trappas av då den inte jagas. Våra vargforskare har ju inte den erfarenheten ännu och det verkar som de skall uppleva allt för att tro på det. Vad mer erfarna vargforskare säger i Ryssland och Canada verkar de inte bry sig om. Vi kommer inom en snar framtid få tragiska olyckor med så många ungvargar som det blir varje år. Och blir det tusentals vargar som varglobbyn önskar ja då kommer ungvargarna börja jaga i flock inne i samhällena.

13. Om Svenljungagruppen läst vad som stod i Aftonbladet....

2012-11-15 08:32

.....så hade nog inte Liberg behövt komma med sitt förtydligande.

Det hela handlar om vad vi människor kan acceptera, hur normala vissa beteenden än är. http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svenskjaktse/Debat-Ar-det-normalt-med-oradda-vargar/

12. Vi har erfarenhet av räv, lär därav

2012-11-14 16:39

Det spelar ingen roll hur mycket man jagar räv, de kommer fortfarande att försöka ta hönsen. Visserligen gör de det inte dagtid och inför våra ögon om vi jagar dem, men i nattens timmar eller då vi ej är hemma passar de på. Genom att hålla nere rävantalet minskar vi visserligen risken att bli av med höns, men säkra är vi ej.
Vargen beter sig på samma sätt, det är bara insatserna som är större.

11. Litet skrivfel väl?

2012-11-14 15:54

”precis som Kolmårdens chefer fick ta ansvaret för deras förnekelse av vargens ofarlighet”. De förnekade väl vargens farlighet, eller hur?
Indiens kor - bortsett från den religiösa aspekten så har man nytta av korna, mjölk vad jag vet, av torkad dynga gör man eld till matlagning. kanske finns mer positiva grejor med att ha en ko mitt i gatan - men en varg bidrar INTE med något positivt!

10. 8

2012-11-14 14:53

Steg 7, inte många människor skulle klara av en frisk fullvuxen varg, utan att bli skadad eller dödad. Titta på hundar som väger 15-20 kg hur de skadar en människa, här pratar vi om 50-60 kg tränade muskler. Att en otränad människa utan bra tryck i sina händer skulle klara av att strypa en varg anser jag som mindre troligt. En stark man ja, då är det kört för kvinnor och framförallt barn. Sverige är toppen, att leva i.

9. Orsak

2012-11-14 14:32

Maten tryter i skogen, vargar är inte dumma. Naturligtvis ser de hur enkelt det är att få mat i byar ja tom nu i städer. Människan som egentligen är ett mycket klent djur, kommer snart att stå på deras matsedel. Hade en varg efter mig och nobsen för ett tag sedan, roligt var det inte. Frågan är vilken/ vilka ska "hängas" när första attacken sker på en människa. Naturligtvis kommer politikerna att skylla ifrån sig. Politikerna och de stora skogsbolagen är de ansvariga för denna sjuka vargcirkus vi nu har. Bra skrivet av dig som vanligt, Calle.

8. Prof.V.Geist Varningens 7 lista - Samt en fråga till kjell Lennartsson Sv.J Gruppen

2012-11-14 14:23

Hej Kjell Lennartsson Mycket fin artikel ni kommit med och den talar faktist väldigt mycket om hur dags verkligheten ser ut.
Jag har som sagt en fråga till dig,nedan har jag nu lagt fram Professor Valerius Geist varningens 7 punkts lista - Skulle du kunna tänka dig att läsa igenom detta och utvärdera på vad Prof.V Geist säger just här,skulle du kunna tänka dig att utveckla detta lite mera ingående?
Detta är fakta som allmänhetenen i sverige bör veta.

1. I reviret börjar det bli ont om bytesdjur. Dels genom vargens jakt men också genom att hjortdjur, räv, harar och fåglar helt enkelt lämnar området. Tecken på detta kan vara att hjort och rådjur plötsligt börjar upphålla sig väldigt nära ladugårdar och lantlig bebyggelse, dag- som nattetid. För den gröne vandraren blir det uppenbart hur tyst det plötsligt har blivit i skogen.

2 .Matsökande vargar börjar närma sig bebyggelsen nattetid. Deras närvaro påannonseras ofta av plötsligt och ihållande nattskällande bland gårdarnas hundar. ”Skälldueller” börjar bli vanligare nattetid. Dagtid börjar det höras ylanden från vargflocken.

3 .Vargarna dyker upp dagtid och börjar på avstånd observera människorna i deras dagliga sysslor. Vargar lär sig främst genom att observera allt omkring sig mycket noggrant. Efter en tid börjar de komma närmare bebyggelsen även dagtid.

4 .Nu börjar mindre tamdjur attackeras, både nattetid och i dagsljus och vargarna blir allt djärvare. De börjar nu jaga hundar. Ibland ända upp på verandan. Folk som promenerar med sin hund får nu för första gången försvara hunden mot en eller flera aggressiva vargar. Dessa är dock fortfarande rädda för människor och många hundar sparas bara genom denna kvarvarande respekt. Men vargarna börja etablera sitt territorium.

5. I det här stadiet börjar vargarna utforska större tamdjur som hästar och kor. Det leder till många avslitna svansar, bitna lår och ljuver samt ansiktsskador. De första allvarligt skadade korna hittas. Här är det skador på ljuver, ljumskar och könsorgan som gäller. Att boskapen håller sig intill gårdarna hjälper inte längre. Vargar börjar nu också förfölja och omringa ryttare. De börjar titta in på gårdarna och till och med spana in genom fönstren på husen.

6. Vargarna börjar nu också gå mot människor för att sedan stanna och iaktta dem. Ibland i flera minuter. De börjar nu övergå från etableringsstadiet till att faktiskt betrakta människor som bytesdjur. Det som nu kan verka som ren lekfullhet – närgånget beteende, nafsanden i byxor och jackor – är nu förstadiet till fullskaliga attacker. Än så länge drar de sig tillbaka när människor gör utfall tillbaka eller ryter. Mot jägare eller lokala slaktare kan de hotfullt ställa sig att bevaka de ”bytesdjur” människorna ska börja jobba med. De ylar och skäller, ibland på bara några stegs avstånd.

7. Nu attackerar vargarna människor. De första attackerna är klumpiga för vargarna vet ännu inte riktigt hur de ska gå tillväga, och många av de attackerade hinner sätta sig i säkerhet eller slå tillbaka. I det här läget bör alltså en frisk och stark man kunna övermanna, eller rent av kväva, en varg. Men om vargflocken blandar sig i finns inget försvar. Inte ens för två beväpnade män. Vargar som jagar i flock är så starka ihop att de till och med kan ta en Grizzlybjörn. Det har maginnehållet i kanadensiska vargar visat.

Det här är fakta som, enligt professor Geist, alla som bor intill ett vargrevir bör veta.

7. orädd

2012-11-14 14:22

Vi kommer närmare händelser liknande denna.
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/djurnatur/article15766581.ab

6. Vargens skygghet...

2012-11-14 14:03

...var ett resultat av seklers intensivt jagande av varje varg som kom nära människor. Så när David Meech och de andra "vargexperterna" hävdade vargens skygghet beskrev de ett inlärt beteende. Vargens naturliga beteende är att undersöka allt som kan tänkas utgöra ett bytesdjur. Ett nytt bytesdjur som inte ingår i valparnas uppfostran närmas med i början stor försiktighet. Allt eftersom vargen märker att det nya djuret inte verkar farligt blir vargen allt djärvare. Dr Valerius Geist beskriver processen i vad som i Finland kallas De sju stegen till himlen.
Kom ihåg att de första angreppen är oftast trevande och avfärdas då av "experterna" som att det är en ungvarg som "leker". Kom ihåg: En vuxen varg leker inte, den testar. Därför gäller Dr Geist råd "En nyfiken orädd varg är en farlig varg".
Våra orädda vargar är skapade av NVV och regering genom fridlysningen.

5. Fler måste få ta del!

2012-11-14 13:12

Uppmanar er att ansöka om att få denna sakliga artikel införd i "DN Debatt"

4. Bra Svenljungagruppen!

2012-11-14 13:12

Det Ni påstår är helt rätt, rysk roulette med människoliv är det som pågår varje dag. Dra in alla anslag till de s.k. forskarna o experter när de så många gånger har visat att experter är de inte. Olof Liberg hur skall du ha det egentligen, vad är normalt och inte normalt? Som de flesta med lite kunskap om djur förstått länge, så är ju vargen ett optimalt rovdjur, en opportunist, som tar det som är enklast. En varg som inte har fått sveda i pälsen vid kontakt med människor kommer alltid att se oss som mat vid rätt tillfälle. Eller kan Olof Liberg eller annan "expert" tala om för mig varför det inte är som jag säger? Är experterna beredda att ta ansvar för sina handlingar och de offer som kommer att krävas?

3. Bra skrivet

2012-11-14 13:12

Förundras över att det bara är möjligt att inom loppet av något år gå från uttalanden om vikten av att jaga varg som uppvisar oskyggt beteende, till uttalanden om varför vi alls inte behöver göra det - utan att rodna! Hjärnan är verkligen är ett opportunistiskt organ. Jag gissar att när ett angrepp på människa kommer så kommer det att kallas olyckshändelse, och man kommer att påstå att det handlade om en onormal individ - sjuk, störd, skadad, vad som helst som får det att kännas som om det aldrig kommer att hända igen om vi bara skjuter just den INDIVIDEN. Fler som vågar satsa en slant på det?

2. frågan

2012-11-14 13:12

är retorisk, alla som jagar och/eller är intresserade av vilt och natur känner till detta fenomen.
I våra villaträdgårdar kommer rådjuren fram till trappan, de har aldrig blivit jagade så de uppfattar inte människan som något hot. Skator, kråkor, duvor mfl fåglar har oxå anpassat sig till stadsmiljö. Nu håller samma sak på att hända med ulven, den anpassar sig till människans miljö. Vad det får för följder det vet vi nog........

1. Helt normalt med orädda vargar, både i Sve. och Ryssland.

2012-11-14 13:11

Vargar som inte kontinuerligt jagas av människan kommer att uppvisa ett oskyggt beteende och det är bara vargens natur. För att behålla vargens skygghet för människan, så måste vargen jagas kontinuerligt. Något annat hjälper och duger inte.

Det som nu händer i Sve. när vargen går in i byar och samhällen kunde man läsa om i slutet av 90-talet och då uppförde sig vargarna på samma sätt i Finska Karelen. I Ryssland har det varit ännu värre förr, på det sättet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons