• Pinewood

Nu startar uppropet för Dalastrejken

DebattPublicerad: 2012-05-16 13:50

Vi jägare har under flera år tillsammans med våra förbund jobbat med att presentera saklig information om problemen som vargpolitiken ställer till för oss brukare av de gröna näringarna. Trots det kan vi konstatera att våra polititker och beslutsfattare varken har lyssnat eller förstått allvaret i dagens situation. Det skriver Johan Frost, eftersöksansvarig i Jägareförbundets jaktvårdskrets Mora Norra.

En åtgärd som det har pratats om under längre tid är att jägarna strejkar, bland annat när det gäller inventeringar och eftersök på trafikskadat vilt.
Efter att taket på 210 vargar togs bort i augusti och Liljelunds utredning presenterades står det klart för många att något mer än saklig information måste göras. 
Politikerna ska ta ett nytt beslut inom kort. 
Eftersom vi hela tiden blir överkörda i rovdjurspolitiska frågor är de flesta av oss övertygade att något mer måste göras för att få politikerna att förstå allvaret i frågan. Vi måste markera att vi inte accepterar denna politik som är förödande för vårt gamla kulturarv jakten.

Startar i dag
I dag startar uppropet på webbsajten www.dalastrejken.se.
Sidan är uppbyggd av en grupp jägare som för mindre än ett år sedan var stora motståndare mot allt som handlade om strejk inom jägarkåren.
Vi trodde på svensk politik och att politiker sätter sig in i vilka svåra konsekvenser som drabbar många i glesbygden. Med dagens situation kan vi konstatera att våra politiker, Naturvårdsverket och länsstyrelserna inte har lyssnat. Därför har ett samarbete med Svenljungagruppen inletts.
Vi hoppas därmed att så många som möjligt av oss jägare kan enas och ansluta till denna strejk för att få politiker att förstå allvaret i frågan.

En konsekvens av att politiker inte lyssnar
Dalastrejkens webbsajt kan sammanfattas så här:
• En konsekvens på grund av politiker som inte lyssnar på de i samhället som drabbas.
• Under många år har vi försökt den diplomatiska vägen att få alla ansvariga att förstå allvaret i denna utveckling.
• Strejk har i alla tider varit ett tecken på att man inte accepterar situationen man är i. Strejk är accepterad i alla andra sammanhang i vårt samhälle.
• Det är en tydlig signal till våra politiker och våra ansvariga att vi på landsbygden inte accepterar hur frågan hanteras längre.
• Vi föreslår rimliga mål som alla i samhället borde kunna acceptera.
• Vi beskriver vår del av vårt tidigare samarbete, där jägarna har gjort ett fantastiskt bra arbete med att vårda vårda viltstammar, inventera rovdjur och genomföra eftersök på trafikskadat vilt som polisen är ansvarig för. Det avbryts på grund av att vi inte får gehör.
• De ekonomiska konsekvenserna är oerhört stora för de som drabbas, därför borde vi få större gehör i rovviltfrågan.
• Frågan om strejken orsakar djurens lidande ska inte blandas ihop med en felaktig politik. Svaret är enkelt. Om vi inte får till en förändring i rovdjurspolitiken kommer lidandet för våra vilda djur, våra tamdjur och hundar att bli oerhört mycket större än vad strejken skapar.
• Var och en tar sitt eget beslut och det ska respekteras av andra.

Johan Frost, Mora
Eftersöksansvarig Mora Norra JVK

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Johan Frost

2012-05-19 09:55

Jag förstår inte varför INTE alla jägare stödjer denna bojkott, alla jägare vill väl fortsätta att jaga med löshund. Läste i tidningen idag att det fanns de som fejkar en bojkott.. även om man riskerar att aldrig mer få återkomma.
Ska man göra det ska det göras Helhjärtat...
Ni som stöder bojkotten, ring och säg upp ert samarbete med polismyndigheten

19. Svagt

2012-05-18 15:45

att inte våga stå med eget namn bakom strejken av rädsla för att inte få vara med igen om undret skulle ske att vi fick en sund vargpolitik.

18. Nollvision eller inte

2012-05-18 12:59

Glöm inte bort att alla som deltar kräver att staten tar det fulla ekonomiska ansvaret för enskildas kostnader för vargen. Om man säger att vi kan ha 150 vargar i Sverige eller 0 vargar i bebyggda trakter är en diskussion om påvens skägg. Det är viktigt att alla kostnader kommer upp på bordet. Skicka gärna faktura på uppkomna kostnader och förluster till länsstyrelsen. Visserligen kommer de att neka men det är diariefört och finns med i systemet. Fast diarieförandet på Dalarnas länsstyrelse har stora brister.

17. Hur man ansluter

2012-05-18 09:13

Vi kommer att dela upp sidan om vilka som är anslutna. En lista på alla eftersöksorganisationer. Sen kompletterar vi med en lista som anger vilka som stödjer strejken t.ex. Kretsar , VVO , Jaktklubbar och Hundklubbar. Rekomendationen är att de stödjande föreningarna har styrelsebeslut eller årsmötesbeslut på att ansluta. Vad det gäller eftersöksorganistationerna på kretsnivå så är rekomendationen att de tar ett majoritetsbeslut. Om en eftersöksorganisation tar beslut att strejka men det finns de som inte vill ställa upp får de ordna sina kontaktvägar själva.

16. Smart trollkaren...

2012-05-18 09:13

Tvärtom, är ni nu 733 st som just anslutit er till att faktiskt vilja ha varg, tyvärr. Läs en gång till så kanske du också begriper...

15. 2 BOJKOTTGRUPPER ÄR DET NU

2012-05-17 17:11

En för nollvision. En för 150-200 vargar max.
Men det är väldigt bra att båda grupperna gemensamt är för Bojkotter/Strejk. För att till en förändring i rovdjurs politiken.
Personligen anser jag då att enda lösningen är att kämpa för en nollvision i slutändan. Som även JRF då vill.
DET VIKTIGASTE NU ÄR ATT BÅDA GRUPPERNA ARBETAR FÖR BOJKOTT/STREJK GEMENSAMT.


14. 733

2012-05-17 17:11

vi är nu 733 st.ni som ej ansluter er verkar vilja ha varg. men se då till att vargen håller sig på era marker för vi andra vill inte ha varg på våra marker.

13. Varg men var ?

2012-05-17 15:29

Jag tycker det är mycket bra att strejka för att få till stånd en förändring i detta vansinne till rovdjurspolitik. Men sen när man läser målen för denna strejk blir jag mycket bekymrad när man skall ha 210 vargar (150st vargar i landet med 2st föryngringar i varje län. Ni som ställer er bakom måste också acceptera och vara beredd att ha varg på marken ev.1 föryngring = 20 st vargar.
Jägareförbundet Dalarna har väl sagt nej till utsättning av både vuxna och valpar i Dalarna. Med dessa mål kan jag ej ställa mig bakom denna strejk ty detta var nog gångbart år 2000.
Kan och vill ej ha varg på mina jaktmarker.

12. Bedrägeri

2012-05-17 15:28

Klicka på Dalastrejken.se sedan vidare på jägarnas olika organisationer...Du finner länk till ENDAST EN jägarorganisation, gissa vilken? Fy...

11. Fakta är att SJF har en policy

2012-05-17 13:13

Där säger man klart att vi ska ha högst 150 vargar och inte mer än 1-2 föryngringar per län. Detta har man upprepat som en papegoja de senaste 8 åren. Vad har reaktionen varit från etablissemanget? Total ignorering. SJF hånar nollvisionärerna (= inga skador från varg). Men inte förväntar jag att deras fortsatta munhuggande kommer att leda till någon förändring för mig där jag sitter mitt bland vargreviren med en innekatt som föddes som finnspets.
Det är inget fel på SJF policy eller argumenten. Utom att ingen lyssnar på dem förstås. I Norge är man lite tuffare. Samtliga fårbönder i Lavangen kommun sänder sina besättningar till slakt. Meningslöst att fortsätta.
Ni som inte ställer upp godkänner därmed att rovdjursstammarna ska fortsätta att växa och att de boende på landet ska stå för huvudparten av kostnaderna. På 90-talet sa NVV att vid sekelskiftet beräknar man att ha nått 100 vargar vilket ansågs vara tillräcklig. Varje gång man uppnått utstakat mål har målsiffran fördubblats. Från 100 till 210, från 210 till 450. Kan någon gissa vad man kommer att säga när vi nått de 450? Vilket vi för övrigt gör i år. Fråga Linda Laikre, SLU, och Tom Arnbom, WWF. Glöm inte att 2001 års Sammanhållen rovdjurspolitik angav siffran 1000. Den gäller fortfarande.

10. 683

2012-05-17 11:04

vi är 683 st annslutna just nu.ta å ställ upp manngrant. detta efter enndast enn natt. ta å kom igen nu.

9. Bra Johan!

2012-05-17 11:04

Att EU äger frågan är ren och skär bluff. Det räcker med att läsa i portalparagrafen, där framgår det tydligt att vi kan anpassa oss efter våra förutsättningar. Det är våran regering, NVV, LST samt kramarsidan som bestämt sig för att vi skall ha varg, inget annat.

8. Instämmer med Frihetsälskare i inlägg 2

2012-05-17 11:04

Ja, det är så viktigt att motståndet mot rovdjurspolitiken inte uppfattas/avfärdas som en fråga bara för jägare. Och det är ju många andra som försöker bidra.
Några exempel på välformulerade insändare som jag sparat:

http://www.dalademokraten.com/Opinion--Kultur/Debatt/2011/09/27/Inget-utrymme-for-varg-i-Sverige (Sveriges Småbrukare),

http://www.unt.se/debatt/vargen-hotar-farfarmer-1584449.aspx (fårfarmare Fia Söderberg),

http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/%283197197%29.gm (LRF),

http://salaallehanda.com/asikter/dialog/1.1436483-skadligt-experiment
(Centerpartister i Västmanland).

Som vanlig hundägare hoppas jag på att hundorganisationer även utanför jakthundssfären ska få en majoritet av sina medlemmar att förstå vad vargpolitiken betyder för hundars väl och ve, så att det kan bli samlade uttalanden även från det hållet.
Jag tycker det är bekymmersamt att vi fått en splittring på två partier vad gäller möjligheterna att vid nästa val ge uttryck för motstånd mot rovdjurspolitiken.

7. Mycket efterlängtad upprop för gemenskap.

2012-05-17 11:03

Givetvis hänger jag på detta tåg och föreslår att strejken utökas, då eftersöksstrejken än inte hörsammats av bl.a SJF, till att omfatta total strejk på vildsvinsjakt, detta tills bl.a LRF och SJF ansluter till de båda strejkerna. Hjälper inte dessa så finns ytterligare strejkmål och blockad att ta till. Jag hoppas att Dalastrejkens upprop för oss alla på landsbygden i en samordnat kamp för våra näringar, djurskydd och traditionella fritidsaktiviteter. Vi behöver också få makt i Riksdagen med ett eget parti som lyssnar på landsbygdens folk, med egen ideologi från oss som ju LD redan har i sitt program för en levande landsbygd för alla.

6. Hjälper det

2012-05-17 11:03

Björn Isaksson du har fullkomligt rätt storsläggan är det enda som hjälper total jaktstrejk med ekonomisk påtryckning uteblivna jaktkortslösare med 300 kr x antal jägare c.a 350000 = 105,000,000 kr mindre till naturvårdsverket att hantera / år som strejken pågår

5. Dalkarar dä nä !!!

2012-05-17 11:02

Historien går igen , vilka bygde Stockholm vilka tågade mot Stockholm, vilka hjälpte Gustav Wasa, Jo DALKARARNA. Nu är det dags igen, Detta är karar att lita på

4. Alla som kallar sig jägare

2012-05-17 11:02

och övriga som förstår alvaret i landsbygdens situation skall naturligtvis ställa upp till 100 % på alla typer av strejk och påtryckningar för att få politikerna att förstå, för det gör dom inte och dom struntar fullständigt i vad allmogen tycker, vi är inte så viktiga för dem. Men detta kommer att visa sig på valdagen. Det parti som klart deklarerar ingen varg i vårt land, blir största partiet i riksdagen. Det handlar inte bara om jägare o jakt, det handlar om landsbygdens folk och näringar. Dessutom är de fruktansvärda kostnaderna helt oförsvarbara.

3. Hjälper det?

2012-05-16 17:21

Många kommer att ställa upp, men... F-n vet, landsbygdsministern lägger huvudet på sned och säger att han lyssnar och förstår problemet. Men gör han något? Nej, han säger att EU äger frågan.
Anmälan mot polisen i Dalarna läggs ner eftersom man inte kan prioritera skadade älgar, tydligare kan det väl inte sägas. Det finns ju som bekant andra prioriteringar.
Jag tror faktiskt att det är så illa att politiker, polis och den breda allmänheten fullständigt skiter i eftersöksstrejken.
Dom enda som tycks vara på vår sida och verkligen lider med skadade djur är Djurens rätt som förespråkar "barmhärtighetsjakt", vilket eftersöksjakten definitivt är.
Det kan t o m vara så illa att polis och politiker kan se det som en ekonomisk besparing att strunta i eftersöken.
Jag tror inte att det gör tillräckligt ont för att politik och media ska bry sig.
Jag förstår desperationen och att man i vargområdena sträcker sig efter det sista halmstrået, jag håller till största delen med om Svenljungagruppens analys, men jag tror att det är mest vi jägare som mår illa av att det linkar omkring skadade djur skogen.
Men jag ingen bättre lösning utom att ta till storsläggan med total jaktstrejk, vilket skulle få en enorm påverkan på samhället. Men det tror jag inte vi får med tillräckligt många jägare på.

2. Hur stödja

2012-05-16 17:21

detta utan att vara jägare? Många boende på landsbygden med sällskapshundar och där oskygga vargar rör sig, anser att den obefintliga rovdjurspolitiken är ett övergrepp från vår regering. Hur blir vi en enad front, jägare/icke jägare?

1. Bra, Johan

2012-05-16 16:02

Många kommer att ställa upp.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons