• Jaktkryssningen

Nya vägräcken inte säkrare med vilt

DebattPublicerad: 2008-12-22 14:50

Just nu förekommer det förbättring av säkerheten utmed några vägar, så långt är allt bra. Men en lite bieffekt som troligtvis inte funnits med i tankarna när beslut om denna åtgärd fattats och det är viltet. Åtgärden är ett lågt räcke av metall som skall ha den effekten att ett fordons framfart skall bromsas upp innan det far ut i periferin
Tidigare kunde de vilda djuren stå med ”tåspetsarna” på dikeskanten för att snabbt passera vägbanan. Ibland gick detta bra, ibland inte. Men med dagens räcken är viltet tvunget att ta en liten ansats, oavsett storlek på djuret. Då hamnar viltet en bit uti i vägbanan, detta är oundvikligt. Kommer det samtidigt ett fordon när djuret precis landat finns inte en chans att vända. 

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB