• Pinewood

Nya vägräcken inte säkrare med vilt

DebattPublicerad: 2008-12-22 14:50

Just nu förekommer det förbättring av säkerheten utmed några vägar, så långt är allt bra. Men en lite bieffekt som troligtvis inte funnits med i tankarna när beslut om denna åtgärd fattats och det är viltet. Åtgärden är ett lågt räcke av metall som skall ha den effekten att ett fordons framfart skall bromsas upp innan det far ut i periferin
Tidigare kunde de vilda djuren stå med ”tåspetsarna” på dikeskanten för att snabbt passera vägbanan. Ibland gick detta bra, ibland inte. Men med dagens räcken är viltet tvunget att ta en liten ansats, oavsett storlek på djuret. Då hamnar viltet en bit uti i vägbanan, detta är oundvikligt. Kommer det samtidigt ett fordon när djuret precis landat finns inte en chans att vända. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Ytterligare

2008-12-25 11:59

Ytterligare en fara med räckena är då man har ett körfält i en riktning och sedan både mitträcke och vägrensräcke. Vart ska man då väja för älgar mm? Har stött på detta på ett fåtal ställen då detta förekommer samtidigt som viltstängsel saknas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons