• Älgskadefondsföreningen

Okej hetsa mot samer i Aftonbladet?

DebattPublicerad: 2009-02-23 15:09

Jag mår illa och fruktar nästan att jag måste stanna bilen och spy i diket. Nej, det är inte magsjuka eller någon fysisk åkomma i övrigt, även om det tar sig fysiska uttryck. Det är en debattartikel i husorganet sedan barndomen, Aftonbladet, som framkallar detta akuta illamående.

Debattsidan där har blivit en tummelplats utan like för gulligullande rovdjursälskare, som tydligen inte drar sig för några skamgrepp längre. Den här gången är det två extrema rovdjurskramare som i Nordens största dagstidning ger sig på en hel folkgrupp, samerna. Artikeln är införd 23 februari.
I ett närmaste gigantiskt utrymme, sex spalter, uppmanas samerna ”Ut och vakta era renar”. 

Extrema rovdjurstalibaner
Artikelförfattarna Mae Isaksson och Mikael Bernholm, som vi väl alla känner som rovdjurstalibaner i den lilla och extrema gruppen Rovdjursnätverket. 
Just det, det är samma Mae Isaksson som på tidningen Jakt & Jägares hemsida undrade varför ett skadat lamadjuret inte kördes till veterinär istället för att avlivas av en jägare. Att sedan ägaren var glad att laman befriats från sina smärtor, det hör liksom inte hit. För det är djurens väl och ve som går i första hand i denna kvinnas föreställningsvärld. Hon titulerar sig själv viltrehabiliterare.

Ska sluta använda fordon
Isaksson och Bernholm tycker att samerna ska sluta använda sig av moderna fortskaffningsmedel som helikopter, crossmotorcyklar, snöskotrar och fyrhjuliga bilar i förvaltningen av renhjordarna.
”De har tappat kunskaperna om rovdjur. De åker runt på fjället och snackar i mobiltelefoner. De vill precis som alla andra köttuppfödare att jobbet ska vara så lättvindigt som möjligt, allt ska gå fort och stora pengar ska tjänas på snabbast möjliga sätt”, skriver debattörerna och tycker att de lika gärna kan ta anställning på Scan.

Satt utomhus, natt efter natt
De vet också att berätta hur de ursprungliga samerna minsann satt utomhus i sträng kyla, natt efter natt och vaktade sina rena. Det var ingen idé att ha mat eller vatten med sig, för det frös och gick inte att äta.
”Det enda man kunde ta med sig var torkat renkött som man skar i tunna skivor och tuggade för att trösta sig i de kalla artiska nätterna. /.../ För att samerna ska kunna samexistera med djur och natur så måste de gå tillbaka till sina rötter och leva det liv som deras förfäder levt under tusentals år.”
Det är alltså på det sättet Isaksson och Bernholm tycker att 2009 års samer ska leva, utan tekniska hjälpmedel, sittande och tuggande torkat renkött i vinternatten, när de vaktar sina renar.

Lever de som de lär?
Lever debattörerna som de lär? Knappast? Jag tror inte att de satt hemma i det vedeldade torpet som knåpade ihop sina tankar med blyertspenna och att Aftonbladet sedan bekostade inskrivning av texten. Visst har både Isaksson och Bernholm exempelvis ström, datorer och andra tekniska hjälpmedel.
Vidare tycker de att samerna ska ta hand om resterna efter de renar som rovdjuren tagit, på samma sätt som deras heroiska, naturnära och äkta förfäder gjorde.
Och varför nu detta utfall? Jo, det är synd om rovdjuren.
”Det är inte rovdjuren som behöver dödas, det är inte naturen som ska tuktas, det är samerna som måste tillbaka till sina ursprungsrötter om de nu vill leva och behandlas som ett ursprungsfolk.”

En björn mot en hel folkgrupp 
Hela debattartikeln har sin utgångspunkt i att en björnhona, eller som Isaksson och Bernholm kallar henne, ”en mycket värdefulla björn”, har försvunnit. En björn mot en hel folkgrupp, alltså. Och slutsatsen är att ”det pågår en anarki utan dess like på de lappländska vidderna och priset betalas av våra rovdjur.”
Att rovdjurstalibaner med tunnelseende uttrycker så unkna åsikter och misstänkliggör en hel folkgrupp förvånar mig inte en sekund, snarare tvärtom. 

Rasistiska stämningar
Värre är att Nordens främsta dagstidning slår upp artikeln över sex spalter och låter den stå oemotsagd, utan att problematiseras. Arbetarrörelsens en gång så stolta flaggskepp drar sig inte ens för att spela på rasistiska stämningar när de vill ha ”heta grejer” i tidningen. Tyvärr vet jag efter nästan 20 år som journalist, med anställningar på en lång rad redaktioner, att det finns en cynism i tidningsvärlden. Allt som framkallar reaktioner hos läsekretsen, positivt eller negativt, är guld värt.
– Heja på, nu djävlar har vi skapat debatt, grabbar!
Eller också, vilket Gud förbjude, står redaktionsledningen bakom dessa tankar. ”Tänk vad fint vi skulle veta att det var uppe på fjället, med vargar, björna, lodjur och järvar, om det inte vore för de där djävla samerna...”

Vilka står på tur?
Är det negrerna som ska sitta kvar i sina hyddor och äta bananer nästa gång, eller finnar som ska hålla sig till vedeldade bastuaggregat där de kan supa och stoppa kniven i varandra? Vilken grupp står på tur att förföljas?
Mae Isaksson, Mikael Bernholm, Aftonbladets debattredaktör Lotta Gröning och tidningens chefredaktör Jan Helin, borde kanske grubbla på hur många bytesdjur det skulle bli kvar i fjällvärlden om samerna inte fanns där med sina renar.
Jag har skickat den här debattartikeln, skriven i affekt, till Aftonbladet, men tyvärr hyser jag inga förhoppningar om att den kommer att publiceras. 
Tyvärr.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

37. Roslagsmormor – sakfråga?

2009-03-20 09:14

Du måste skoja, vargfrågan är så långt från en sakfråga man kan komma. Detta handlar endast om ideologi. Vargen är det perfekta verktyget för att minska jaktintresset och därför den av vänstern övertagna miljörörelsens favoritgosedjur.

36. Sverigedemokratiskt?

2009-03-05 11:54

Aftonbladet har i många år drivit en hatpropaganda mot samer och rennäringen, en slakterinäring kallade Cristina Lindberg den i en av sina artiklar. Vi minns också Nina Hagens artiklar i ämnet. Det gemensamma för samtliga var frågan hur människorna uppe i Norrland kunde ha rättighet att ha boskap och hur de kunde tro sig ha rättighet att försvara sin boskap mot skadedjur.
Dessa rättigheter borde väl enbart höra till herrefolket i södra sverige som ett allmänt intresse. Norrland ska väl i första hand vara en bevarad och skyddad natur, dit sörlänningar kan ekoturista.

35. Mr_Straightpull, att ha olika åsikter är helt OK...

2009-03-03 14:32

...men att beskylla människor för att tillhöra än den ena, än den andra ismen bara för att de har en annan åsikt, anser jag både fel och avslöjande.
Diskuteras en sakfråga, så måste man klara av att skilja sak från person, och det verkar Feynman ha VÄLDIGT svårt för.

34. Feynman nöter ut citationstecknet.

2009-03-02 10:24

Jaså, Feynman förespråkar att storsvenska markägare sparkas ut från Sapmi?
Så länge de finns kvar lär dock reservatsbildningar vara enda möjligheten att rädda fjällnära skog åt rennäringen.
För övrigt kompenseras markägaren för reservatsbildningen.

33. Falco, icke-expert på lappcodicillen

2009-03-02 09:34

Falco-citat "Bevarande av fjällnära skogar genom reservatsbildning är ju annars något som i högsta grad gynnar rennäringen och naturmiljön i Sapmi"

Det verkar inte ha föresvävat hr. Falco att samerna kanske ville sköta detta själva?

Tror Falco verkligen att markägare i allmänhet blir glada över reservatsbildningar därför att de då får de sin skog skött på ett sätt som gagnar deras fastighet? Tokigheterna blir bara värre och värre.

32. Tillägg

2009-02-27 13:03

Feynman ondgör sej över reservatsbildningar som han anser ska bekämpas.
Bevarande av fjällnära skogar genom reservatsbildning är ju annars något som i högsta grad gynnar rennäringen och naturmiljön i Sapmi.

31. Feynman upp i falsett igen

2009-02-27 12:10

Ismerna har stigit Feynman åt huvudet, kan man kort konstatera.
Vad den fria renbetesrätten över nationsgränsen har med dagens rovdjurspolitik, som fr.a. hittills berört mellansverige, att göra är dock fortfarande oklart.

30. Falco-citat: ”… den reglerade endast fri renbetesrätt över nationsgränsen.”

2009-02-27 10:03

Här bevisar Falco inte bara sin vidsträckta okunskap utan även sin storsvenska inställning till samerna och jag kan klart förmärka ekologistens avoghet mot minoriteter som ”ockuperar” landområden som ekologisterna vill reservera för rovdjuren. Ett välkänt fenomen från många länder, bara i Afrika anses reservatbildningar för rovdjurens skull ha medfört att mera än 15 miljoner människor är internflyktningar! I en annan tråd i detta forum redovisas ett exempel på svensk förtryckarpolitik genom reservatbildning. Ekologismen är en ond lära och måste bekämpas av alla rätttänkande människor.

Om Falco bemödar sig med att läsa grundtexten så finner han att en grundtanke 1751 var bevarande av den samiska nationen, eller som det uttrycktes: ”Den lappiske nations conservation”.

Från storsvensk sida har detta aldrig gillats och enligt rättshistorikern Erik Anners är kärnan i problematiken att Sverige aldrig på allvar efter 1884 erkänt samerna!

Vill Falco fördjupa sig lite mera så bör han läsa avhandlingen av höjesterettsadvokaten Otto Jebens ”Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark”.

29. Roslagsmormor angående ismer

2009-02-27 10:03

Ditt inlägg visar med all tydlighet på problemet. Du skriver "...ditt förakt för alla som inte tycker exakt som du själv." Men snälla, det handlar ju inte om att någon skall tycka exakt som RFeynman! Detta handlar om skillnaden mellan att ha åsikter någorlunda i mitten av normalfördelningen jämfört med mycket extrema åsikter (till och med du Roslagsmormor är kanske inte att räkna som extrem medan Mae Isaksson är ett klart exempel på någon med extrema åsikter). I det ena fallet försvar av en normal livsstil, livskvalitet, äganderätt mm och i det andra ett för de b.l.a. omnämnda ismerna normalt läge av styrning till eller tvingad acceptans av ett onormalt läge.
Skilj också på att acceptera någons åsikt och möjligheten att acceptera att följa den. Tyvärr uppvisar inte ekosoferna eller den rödgröna röran möjligheten till val. För att citera Mae Isaksson et al i det senaste AB inlägget (kapitäler för tydlighetens skull...): "det är samerna som måste tillbaka till sina rötter om de NU VILL LEVA OCH BEHANDLAS som ett ursprungsfolk".
Kan det framgå tydligare? Om du inte ser detta Roslagsmormor får du kanske se upp med den farligaste ismen nämligen naivism.

28. Feynmans ismer

2009-02-26 23:24

Den s.k. lappcodicillen var ett tillägg till gränstraktatet mellan Sverige och Danmark-Norge 1751 och den reglerade endast fri renbetesrätt över nationsgränsen.
Att koppla detta till dagens rovdjurspolitik, tycks om något, vara uttryck för en gravt obsessiv ism.

27. och vilken ism tillhör du då RFeynman?

2009-02-26 17:37

Du visa med all önskvärd tydlighet ditt förakt för alla som inte tycker exakt som du själv.

26. Den samiska natioen från 1751

2009-02-26 11:03

Mae Isaksson och övriga extremistiska ekologister utmärker sig alltid genom sina kunskapsbrister. 1751 motiverades Lappcodicillen mellan Danmark, Norge, Sverige och Finland med att man ville bevara den SAMISKA NATIONEN. Det har begåtts otaliga brott mot denna avsikt, i vår tid är det de fanatiska ekologisterna som här ser ett möjligt expansionsområde för de stora rovdjuren så att man snabbt kan komma upp till MINST 5 000 vargar osv.
Alla bör vi stödja samerna i deras kamp mot den fanatism som Aftonbladet är ett språkrör för.
Alla fanatiska läror som kommunism, nationalsocialism och nu i vår tid till exempel ekologismen har det gemensamt att de föraktar alla oliktänkanden och bekämpar dem till liv och egendom. Ju förr vi inser att bakom rovdjurens expansion finns fanatiker som har ekosofi som sin lära, desto förr kan vi ta nödvändiga åtgärder för att mota dessa terrorister.

25. Man spørger

2009-02-26 00:08

hur kom først Hønen eller ægget (varg eller menneske)
Var det vargen, så måste mennesket utrotas, enligt extremisterne.
Man kan också fråga hur långt skal vi skrue tiden tilbake. Jeg foreslår til tiden for Heksebrænding. Der må være nogle oplagte emner, uten at nämne namn

24. Otroligt

2009-02-26 00:07

"Det är inte rovdjuren som behöver dödas, det är inte naturen som ska tuktas, det är samerna som måste tillbaka till sina rötter om de nu vill leva och behandlas som ett ursprungsfolk" (citat ur insändaren i Aftonbladet). Man tror ju uppriktigt inte att det är möjligt att någon kan skriva på detta sätt idag - förtäckta hot mot en folkgrupp i samhället. Den rödgröna röran förnekar sig sannerligen inte och Stalin och Pot Pot ler nog åt sina nutida apostlar.

23. Calle

2009-02-25 13:38

För en gångs skull håller jag med dig Calle, frånsett det där med rovdjuren då.
Det samerna "fått" av Sverige har stora likheter med det som Indianerna fått av USA, vad Maorierna fått av Nya Zeeland eller vad Aboriginerna fått av Australien.
Dom har alla blivit bestulna på sitt land och sin kultur.
Man skulle kunna säga att, med sådana vänner, behöver man inga fiender.

22. Svenska talibaner

2009-02-25 13:38

AB:s debattartikel präglas av samma extremism som man finner i Mellersta östern och andra oroshärdar. Det är samma enögdhet som vi hade i Tyskland och Sovjet under stora delar av nittonhundratalet. Där fanns inte utrymme för andra åsikter än ”chefens”, och rasismen hade en väl dokumenterad framgång under den tiden. Det är beklämmande att sådana skygglappar som dåtidens, åter kommer till användning.
Men debattörerna siktar på fel mål, det är inte samer, jägare och rovdjursmotståndare som ska diskuteras. Det är införandet av en rovdjurspolitik, som ödelägger livsbetingelserna för landsortens befolkning och likaså ödelägger delar av faunan.
Men säg den som kan omvända en taliban eller någon annan extremist, det går nog inte. De känner inte till begrepp som medmänsklighet och empati.

21. Torkel, verkligen gåvor

2009-02-25 11:27

Samerna fick ett nytt språk, svenskan, eftersom samiska förbjöds. De fick också en ny religion, kristendomen, då deras gamla seder och religiösa symboler beslagtogs. Ny kultur fick de väl av skogsbolagen. Vi förstörde det gamla samiska livet. Då utvecklades renägarkulturen. Nu ska vi ge dom gärdesgårdar för att hägna in renarna. Gud bevare mig för sådana priviligier. Sen tillhör jag den "minoritet" som inte tycker om att ha stora rovdjur i närområdet. Ett annat "priviegium" som staten vill ge oss på landsbygden.

20. Rasism?

2009-02-25 10:33

Skriv renägare, istället för samer, så slipper man den debatten.
Gäller både Isaksson-Bernholm och Moilanen.

19. Rennäring som gårdsbruk – en uthärdlig kompromiss?

2009-02-24 14:44

Berth Hägglunds analys "Rennäring som gårdsbruk – framtid för ett hotat världsarv" (Hälsa, vol 28, www.rondellen.net) visar mot en uthärdlig kompromiss mellan olika intressen, jakt, rovdjur, markägare, frafikanter. renskötarna har inte mycket att klaga på. Utom sina privilegier har de fått sitt språk, sin kultur och sin försörjning av det svenska samhället.

18. Hm

2009-02-24 13:49

Två av dom största gaphalsarna för varg bor i södra Sverige. En av dom bor i Malmö och han försöker engagera hela Europa att skriva på ett upprop mot vargjakt i Sverige.
Om man nu är så fanatiskt förtjust i varg, varför bor man då inte i Sunne eller Torsby så att man verkligen får leva i hop med dom?Den andra bor i SKÖVDE. Troligen en lägenhet med alla bekvämligheter som önskas kan. Hon behöver inte ens skotta snö eller klippa gräset själv. Än mindre försöka försörja sig på det naturen ger.
Trots det kastar hon sig över lapparna och kräver att dom ska leva som man gjorde för fler hundra år sedan. Jag är helt övertygad om att hon inte skulle klara två dygn själv på fjället mitt i sommaren. Hon skulle dö av tystnaden.
Jag ska väl hålla med om att jag inte i alla delar är helt på lapparnas sida men det här var det värsta jag har sett i en svensk dagstidning.
För det första, hur i all sin dar kan en chefredaktör släppa igenom sån här skit? För det andra hur kan det ha gått så här snett för en del människor i det svenska samhället?
Hon kanske tillhör den generationen som är förstörd av Vilse i pannkakan. Nu är det dags att klämma Aftonbladet och Expressen med för den delen på pulsen. Chefredaktören ska ut och förklara sin inställning i frågan. Är det här något som han och den svenska arbetarrörelsen står för. Sen ska dom inför skranket i domstol, för någon djävla ordning måste det vara även i ett sjukt samhälle.

17. Nattsvart

2009-02-24 13:47

Frågan är de skulle överleva ens en förmiddag i sameland? Vare sig med eller utan alla moderniteter.

16. Sluta köp Aftonbladet

2009-02-24 10:32

Jag har köpt denna tidning varje dag, aldrig mer.

15. Dumheter

2009-02-24 10:32

Att kräva att samerna skall leva som dom gjorde för 100 år sedan är naturligtvis dumheter, i konsekvensens namn borde man då då kräva att hela landets befolkning gjorde detsamma, men det skulle fortfarande vara lika dumt.
Alla påståenden om att samerna som grupp gör det ena eller det andra, har en rasistisk ton över sig. Samer är som alla andra, individer och skall behandlas som individer. Renägarna kämpar som alla andra för att få ihop sin ekonomi och när nu vi svenskar en gång har stulit deras land, så är det väl inte mer än rätt att dom får ekonomisk kompensation av svenska staten, antagligen skulle dom ha mycket mer.
Sedan kan jag förstå att det är ett problem att rennäringen skall bära upp ett modernt liv med alla dess tillbehör, men skall det innebära att storsvensken än en gång visar sin makt och i realiteten förbjuder renägarna att fortsätta med sin traditionella verksamhet?

14. Här nalkas skadestånd....

2009-02-24 10:31

Oj oj oj vad detta upprör. För att hålla fast vid den inslagna debatten kan jag som härjedaling bara beklaga att det finns folk helt utan vetskap om samhällsutveckling och kultur som ens yttrar sig i frågan. Trots allt kan man glädjas åt att dessa "djurkramare" inte är någon person av betydande karaktär för att föra vårt samhälle vidare framåt eller med makt att påverka frågan. Vi som ändå lever i samma område som samerna och i allra högsta grad följer och beundrar deras arbete, vi kommer göra allt för att deras framtid ska bli så gynnsam som möjligt. Med den infrastruktur vi byggt upp för att övriga svenskar ska få sina rekreationsställen så stora, komplexa och trivsamma som möjligt måste också ge utrymme för samrenas fortsatta existens. Jag hoppas verkligen att detta mynnar i skadestånd av ofantliga summor och att skribenten fullständigt omyndigförklaras. För det kan inte vara annat än farligt att människor med en så snedvriden syn på samhället får uttrycka sig på det här sättet.

13. Vargvobbler

2009-02-24 10:31

Är det vekligen så illa med dig som det låter.
Tvivlar på det.

12. Får man skriva så?

2009-02-24 10:31

Får man inte kalla våra invandrare för muslimjävlar så ska man inte kalla våra samer för talibaner. ja blir helt för banad av denna artikel, men jag bjuder dem att sätta sig ev tälta i några av våra stora vargrevir i Värmland de är inga små gossedjur som du kelar med. Frågan är om det måste finnas så mycket varg på ett ställe vi i Värmland har många djur runt våra hus älgen hör man när den är i närheten det knäpper när den går men ett hungrigt djur som det tillslut inte finns mat i skogen för vargen ska dela med sig till lo,björn, järv räv m.m inte bara varg.
Föryngringen forskare kan nog inte räkna eller tror de att de är som lodjuren får bara 2 ungar, vargen måste inte bara få 1-2 valpar der kan faktiskt få upp till 6-7 st vid god mat tillförsel å det har de väl i skogen då är det nog en miss i vissas räkneskap nä det är bättre att köra med öppna kort ! En sak som ja undrar över varför när det kommer vilda djur till Stockholm varför skjuts det då inom 2 timmar efter de synts till? Varför, är de skrämda av sagor eller?

11. Fler jägare som blivit censurerad av Lotta Gröning och...

2009-02-24 09:19

Förstått att det inte bara är jag som jägare som blivit censurerad av Lotta Gröning och Aftonbladet, men sån här skit kan dom ägna sig åt med jämna mellanrum. Det är under all kritik, bortom all vett och sans. Fortsättning lär följa på detta tilltag...

10. Aftonbladets handlande oacceptabelt

2009-02-24 00:18

Mycket bra och helt rätt sammanfattat av Mikael Moilanen

9. Vargvän eller samehatare

2009-02-24 00:18

Jag kan inte tro att det är intresset för varg som driver dessa "vargvänner", utan snarare hatet mot samer, jägare och glesbyggdsbor som är den stora drivkraften. De kanske har sadistiska drag och njuter för varje jägares hund som blir vargdödad i väntan på att någon människa ska falla offer. Hat och avundsjuka kan vara en enorm drivkraft. Det är konstigt att de flesta vargvänner bor så långt ifrån de etablerade vargreviren.

8. länk

2009-02-24 00:17

http://www.aftonbladet.se/debatt/article4467985.ab Här är länken till hela artikeln

7. Massmedia styr allmänheten

2009-02-24 00:16

Inte konstigt att opinionen är på kramarnas sida när det är dom som helt "styr" medierna.
Vanligt folk läser inte jakttidningar och får dessvärre aldrig veta vilken oreda dessa rovdjur ställer till med för oss som har tvingats att bo bland dom.
Detsamma gäller tyvärr också de styrande politikerna! tyvärr!

6. aftonbladet

2009-02-24 00:16

Läste artikeln. Jag undrar bara vad det är för sjuk jävla människa som tänker på det här sättet. Att dom sedan får publicera detta, det är för mig helt ofattbart. Hoppas en jurist/myndighet läser detta. I mina ögon borde detta leda till åtal mot tidning-skribenter. Vilken annan, i vilket land, kan man skriva om på det här viset.

5. Lotta Gröning

2009-02-24 00:16

Jag har vid ett flertal tillfällen försökt få något publicerat på denna sida utan framgång. Lotta Gröning tllåter bara rovdjurstalibaner utan verklighetsförankring att komma till tals. Sluta köpa Aftonbladet. Lotta Gröning själv är bortom all hjälp, hon fattar inte ett dugg vad det handlar om...

4. Man hoppas ju ...

2009-02-24 00:16

att det är någon av våra politiker i beslutande ställning som läser det här och drar samma slutsats som Mikael Moilanen. Fördelen med sådana här texter är att upphovsmannen sakta men säkert gräver sin egen grav, de tappar sin trovärdighet som exempelvis Lotta Gröning redan gjort.

3. Ironisk kommentar aftonbladet?

2009-02-24 00:15

Finns en klockren kommentar till denna artikel på aftonbladet. Personen tycker att renägarna såsom alla andra företagare med anpassa sig med t.ex. elstängsel. Blir ett jävla långt elstängsel i såndana fall. Hoppas på ironi ingen kan väll var så dum.

Boken svensk maffia saknar den mest inflytelserika och mediakåta maffaian av dem alla. Varg-maffian

2. Otrolig klarsynt av dig Mikael

2009-02-24 00:15

"Tyvärr vet jag efter nästan 20 år som journalist, med anställningar på en lång rad redaktioner, att det finns en cynism i tidningsvärlden. Allt som framkallar reaktioner hos läsekretsen, positivt eller negativt, är guld värt.
– Heja på, nu djävlar har vi skapat debatt, grabbar!"

Se bara på denna tidnings bevakande av vargfrågan!

***Ler brett***

1. Skrämmande med rasistiska budskap

2009-02-23 16:22

Hur kan Naturvårdsverket ha haft samarbete med Mae Isaksson?
Hur det är idag vet jag inte, men hon hamnade i fint sällskap genom sändlistan vid Naturvårdsverkets BESLUT 2007-09-27 Dnr 411-5848-07 som handlade om tillstånd till skyddsjakt på två vargar i Värmlands län.

Övriga var:
Kopia till:
Länsstyrelsen Värmlands län
Viltskadecenter
Naturskyddsföreningen i Värmland, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Föreningen Nordulv, att: Mae Isaksson, Timmervägen 30 B, 541 63 Skövde
Polismyndigheten i Värmlands län
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska riksmuseet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Skandinaviska vargprojektet (Skandulv)
Direktoratet for Naturforvaltning, Norge
Skogs- och Jorbruksministeriet, Finland
Rådet för rovdjursfrågor

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons