• Allmogejakt

Ompröva prishöjningarna, Sveaskog

DebattPublicerad: 2009-03-16 11:07

Under en fyraårsperiod kan jaktlag som jagar på Sveaskogs marker i norr i vissa fall få 100 procent i höjda jaktarrenden.  I en lågkonjunktur, med uppsägningar och arbetslöshet, är detta förmodligen dödsstöten för den jakt som många norrländska marklösa jägare finner rekreation och trygghet i. 

Visserligen betalar man mer för jakt söderut än i norr. Men i söder finns det mesta viltet. Därmed är efterfrågan och konkurrensen om jaktmarkerna stor. Arbetslöshet och uppsägningar sker också i dessa regioner, men de norrländska omständigheterna är annorlunda. De flesta från norr får bege sig söderut där jobben finns.
Risken finns att många jaktlag kommer att säga upp sina avtal och en del jägare kommer att sluta med jakt på grund av Sveaskogs prishöjningar för jakten i norra Sverige.

Ger prishöjningar på fler jaktmarker
En del av dem som säger upp avtalen kommer att söka sig till de privata marker. I och med att efterfrågan ökar där kommer priserna att stiga även på privata marker, kanske till Sveaskogs nuvarande nivå.
Slutligen kommer ett ojämnt fördelat jakttryck att uppstå i länen.
En vädjan till beslutsfattarna inom Sveaskog Naturupplevelse AB, tänk på dem som drabbas. Det handlar om jägare som solidariskt ställt upp för er med gratis viltvård under alla år och till och med betalat för att få göra jobbet.

Dra tillbaka besluten!
Dra tillbaka besluten och ägna er åt en stunds eftertanke. Detta är inte rätt. Vem kommer att sköta viltvården åt er? Knappast de penningstarka, som kan ta över jaktmarkerna.
Vår norrländska jaktliga tradition är en livsnerv för många. Låt oss behålla dessa seriösa och ansvarfulla jägare, som vårdar viltet, och låt inte det kommersiella styra.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Ordförande Göran Persson

2009-03-19 23:41

När borgarna hade makten så privatiserade de den statliga skogsmarken. När sossarna återtog makten så förstatligade de skogsmarken trots statens dåliga finanser.
Med sossen Göran Persson som ordförande i Sveaskog så kan du glömma detta med sänkta priser.
Göran Persson jobbar som konsult och säljer korta föreläsningar till skyhöga priser. Så vill han också sälja jakten, korta meningslösa jakter till skyhöga priser. Lokalbefolkningen skall vänja sig att vara utan jakt men med varg.

8. Bra argument?

2009-03-17 09:19

Fortfarande saknas bra argument av oss jägare. Se vad Adolf skriver vi måste ha bra argument om vi ska nå förändring. Bra att ämnet debatteras. Men vi ska omma ihåg att alla är skattebetalare och då borde så många som möjligt fåtillgång till jakt på marker som förvaltas av Sveaskog. Ni som påverkas kom med nya bra arguent för att motverka en prishöjning istället förr att gnälla.

7. Billigt

2009-03-17 01:00

Rätt av Sveaskog att höja priserna i norra delen av landet.För det första slipper ni Vargen o bara det är värd en 100% höjning.Ni är välkommna hit till södern o konkurera om våran jakt. Sveaskog skall leverera vinster åt ägaren(vi skattebetalare)

6. Adolf från gnällig debattör.

2009-03-17 00:59

Insändaren grundar sig på vad ett flertal medlemmarna i JRF Norrbotten och övriga Norrland ringt till mig om. Jag klär deras oro i skrift och vi har fått ett svar i en insändaren från Svea Skog som klargjort mycket och det var andemeningen.

5. Adolf

2009-03-16 22:46

Du säger att du har mycket jakt men du vill ha mer? Som uttrycket säger "mycket vill ha mer och f-n vill ha fler. Svea Skog äger inte marken, dessa förvaltar marken åt staten, staten är lika med oss skattbetalare. Jag fyller ingen box med kött, predatorjakt är mitt gebit, fast nog blir någon älg från och till. Du beskyller i.a.f. Norrlänningen för att förse sig med någon extra älg till försäljning för att finansiera höjningarna. Jag tycker inte om sådana påståenden som grundar sig på att man misstänkligör jägarna. Jag drar mitt strå till stacken när det gäller predatorjakt och jag håller med insändaren att man får befara att jakttrycket blir ojämt fördelat. Tror liksom att du gillar Norrland mer än norrlänningarna, ändå.

4. Adolf

2009-03-16 22:43

Du kanske har missat det
att vi svenska medborgare äger sveaskog
och där med tycker jag att man borde få göra sin röst hörd när dom ska höja priset på jakten på mark vi gemensamt äger

3. Moose

2009-03-16 17:41

Jag har mycket höga tankar om norrlänningar annars hade jag inte flyttat hit! Jag har jakt och ganska mycket dessutom. Men när jag hör hur andra blir bemötta och när jag själv försöker få mer så bemöts jag och andra ungefär som du svarar.
Jag vill helst att jakt ska vara så billig som möjligt för då har jag råd att jaga mera. Men är det inte så att Sveaskog äger marken och då måste de som markägare få bestämma priset.
Du och jag får avgöra om vi vill köpa varan/tjänsten. Men argumenten varför priset ska vara lägre enligt debattören håller inte.
Vi måste framföra andra argument varför priset ska vara på en annan nivå. Utebliven viltvård och lågkonjunktur är inte bra argument.
Priset blir deras motivering för att styra jaktlagen att ta in mera jägare då blir priset för den tidigare medlemmen detsamma även om priset höjs om dessa balanseras. (Det är ju det som är deras förhoppningar att jakt ska erbjudas till flera.)
Men skottchanserna kanske blir färre än tidigare på vilt som älg och björn men på övrigt vilt torde inte chanserna minska i märkbar omfattning. Så då är frågan jagar vi för att fylla frysboxen eller för att det är våran hobby? Vi måste ha sakliga argument för att nå dit många vill, bra och billig jakt.
Moose jagar du som hobby eller är det för att fylla boxen?

2. Flytta hem, Adolf

2009-03-16 16:43

Du verkar inte ha några högre tankar om norrlänningar om du kan uttrycka dig så där. Har du igen jakt här uppe är det din egen förtjänst, flytta hem Adolf. Blir ju bra, uppstår genast ett arbetstillfälle.

1. Gnällig debattör!

2009-03-16 13:35

Att som sörlänning boende i Norrland följa denna debatt om höjda priser känns lite märkligt. När man försöker få tag på jaktmarker i Norrland så finns det nästan inga platser och har man hund så finns det ännu färre.
Själv tycker jag det finns plats för många fler att jaga i Norrland. Men då det av gammal hävd verkar det som att man jagar tills frysboxen är fylld till den nivå som behovet säger. Sedan skjuts det några älgar till så att arendet betalar sig och diverse kringkostnader. Då verkar det som att prisnivån är rätt.
Sedan allt snack om viltvård. Vilken viltvård utförs? På de flesta håll begränsar den sig till att några saltstenar sätts ut. Någon stödutfodring byns rådjur för allmän beskådning. Sedan skjuts det någon enstaka räv.
Få är de ställen där jakt efter predatorer sker i sådan utsträckning att det kan kallas viltvård. Vissa jagar predatorer i mindre omfattning men då är det mera av typen jakt ej viltvård.
Om alla som bor i en bygd erbjuds jakt så faller hela diskussionen från Sveaskog. Vart är kundunderlaget? Vi ska komma ihåg att jakt är en hobby.
Själv har jag inte råd att hålla på med alla mina hobbys speciellt inte i den omfattningen jag själv vill. Så om man tycker att det blir för dyrt så får man sluta.
Om jobben finns i söder får man flytta dit. Söka jaktmark där och fortsätta med sin hobby. Jag har ännu jobb och tänker betala om jag får en plats. Den dagen jag inte kan betala så får någon annan ta min plats. Ut och bjud in jägare i bygden till jaktlagen så löser sig prisnivån.
Gå till komunen och fråga efter en lista på alla nyinflyttade, ring upp dem och erbjud dem ett provmedlemskap i ert jaktlag så är det färre som ringer Sveaskog om jakt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB