• Älgskadefondsföreningen

Orädda vargar på jaktmarken

DebattPublicerad: 2011-11-02 09:57

Kontakt med orädda vargar under älgjakten på Horssjöns jaktklubbs marker den 30 oktober väcker flera frågor, tycker Anders Olsson från Karlstad. Han hörde antagligen en vargattack mot en annan jakthund när han försökte kalla in sin egen hund.


Söndagen den 30 oktober jagade Horssjöns jaktklubb älg på sina jaktmarker. Jaktklubbens marker utgörs av del av Horssjöns skjutfält, som är beläget cirka två mil nordost om Molkom utanför Karlstad.
När dagens andra såte avjagades tog min fyraåriga jämthundstik Hilda upp älg. Älg och hund gick i sydlig riktning och passerade passlinjen och fortsatte söderut utanför jaktlagets marker.
Under lördagen hade färsk vargspillning observerats söder om jaktområdet.
Då jag bedömde att det fanns risk för vargkontakt bestämde jag mig för att gå till bilen och om möjligt genskjuta hunden och koppla den.
Jag tog bilen och förflyttade mig söder om marken, där jag fick pejlkontakt med tiken. Jag såg då att hon svängt av i västlig riktning mot mig.

Hörde skall och gnäll
Jag stod på ringvägen på en liten höjd och väntade på att hon skulle närma sig så att jag kunde koppla henne. Under tiden jag stod på plats så hörde jag skall och gnäll väster om mig. Något konfunderad funderade jag på vem som var ute med hund i det området.
När Hilda kom fram till vägen blåste jag i hornet för att kalla in henne på 250 meters avstånd. Hon vände genast upp mot mig och var på väg till mig. Jag plockade ner pejl och horn och gick för att öppna bakluckan på bilen då jag upptäckte att hunden inte var på väg mot mig.
Efter en snabb kontroll på pejlen såg jag att hon hade fortsatt i västlig riktning. Jag började att ganska intensivt signalera med hornet för att locka till mig hunden. Hon förflyttade sig långsamt och var emellanåt stilla under flera minuter.

Onormalt rörelsemönster
Hon rörde sig i en halvcirkel runt mig och var inte längre bort än lite drygt 300 meter vid något tillfälle. På GPS-pejlen såg jag att hennes rörelsemönster inte var det normala.
Jag var ganska irriterad för att hon inte kom på hornsignalen, vilket hon normalt gör.Jag signalerade varannan till var tredje minut och hade så gjort i cirka 20 minuter då hon började att närma sig från nordost.
Då hunden är på 100 meters avstånd hör jag att det är något i slänten nedanför mig och ser också att något rör sig på drygt 30 meters avstånd.

En varg passerar långsamt
I ögonvrån ser jag samtidigt något som rör sig till vänster om mig och jag tittar däråt. Då exponerar sig helt plötsligt en varg som relativt långsamt passerar vägen på 45 meters avstånd.
Vargen var ljus i pälsen och jag bedömer det som ett ungdjur.
Samtidigt ser jag också att det är ytterligare en varg 30 meter framför mig. Denne viker bakåt och drar sig undan. Jag fortsätter signaleringen och strax därefter kommer Hilda fram och jag kopplar henne.
En reflektion som jag har är att när vargarna exponerade sig hade jag svårt att inse att det var vargar som kom fram till mig, då jag under 20 minuter stått och intensivt signalerat i hornet.

Mer nyfikna än skygga
Min slutsats av detta är att dessa vargar var mer nyfikna än skygga. Ett normalt vilt djur med naturlig skygghet borde ha dragit sig undan när ett intensivt hornblåsande startar.
Idag på morgonen har jag också fått information om att en gråhund dödades vid samma tidpunkt 300 meter från den plats där jag där jag observerade vargarna.
Med all säkerhet var det också dödandet av gråhunden som jag hörde när jag stod på vägen och väntade.
Även om jag direkt förstått vad det handlade om så tror jag ändå inte att jag hade kunnat göra något för att förhindra den tragiska händelsen att gråhunden blev dödad av vargarna.
Den uråldriga traditionen med löshundsjakt på älg närmar sig sannolikt mer och mer ett slut. Det är alltid risker med att släppa en älghund.

All jaktglädje försvinner
Under jakt utsätts den för många faror, risk att bli påkörd, risk att bli sparkad av älg, risk att bli skjuten, risk att gå igenom svaga isar med mera. Ett visst risktagande ingår i jakten, men när risken blir för stor så försvinner all glädje med jakten.
Det är också de bra hundarna som utsätts för de största riskerna då de rör sig över mycket större områden och exponeras ofta i riskfyllda situationer.
För att få fram en bra löshund till älgjakt krävs i regel åratals av målinriktat arbete för att lyckas med detta. Det åtgår mycket tid och pengar för träning och jakttillfällen.
Nu har vargsituationen i vårt län utvecklats på det sättet att risken för att få sin hund vargdödad under jakt har blivit allt för hög.
När man tar del av Jägarförbundets lista (http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Vargdodade-hundar/ över vargdödade hundar så kan man också konstatera att flera av de hundar som vargdödats är sällskapshundar och har blivit tagna av varg när de har rastats utanför bostaden.

Har vargarna en naturlig skygghet?
Detta kan tolkas som ett tecken på att man kan ifrågasätta om vargen har den naturliga skygghet som många vill hävda.
Jag ifrågasätter också själv verkligen detta efter gårdagens händelse då vargarna kom fram till mig efter 20 minuters intensivt hornblåsande. Om man läser listan på vargdödade hundar kan argumenten framföras att det inte verkar vara så stor risk för jakthundar, då det inte är ett så stort antal som har dödats.
Detta har självfallet sin naturliga förklaring i att väldigt många hundägare anser att risken för att få sin hund vargdödad är allt för stor och de släpper således inte sina hundar.
I de flesta områden med kända vargetableringar är det ytterst få hundägare som vågar att släppa sina hundar idag. Den uråldriga traditionen att bedriva jakt med olika typer av hundar kommer snart att vara ett minne blott.

Kan inte vara rimligt
Nu är det på tiden att vargen sätts på sin rätta plats i vårt samhälle. Det kan inte vara rimligt att ett vilt djur, som i många länder betraktas som ett skadedjur, sätts före människans väl och ve. Vargen har alltid varit ett mytomspunnet djur och kommer säkerligen i framtiden också att ha den rollen, men det måste också sättas i sitt rätta perspektiv. 
Visst skall vi ha några vargar i Sverige, men inte hur många som helst och framför allt skall vi inte för många vargar inom ett begränsat område.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Sanningens minut

2011-11-04 10:25

Nu kröp sanningen fram. Det blir tydligen för dyrt med alla viltskador på bilarna. Djurvän menar att viltolyckorna beror på människans jakt. Tror du inte att älgen försöker komma undan vargen. Vi som bor i vargtäta områden tror att ökningen av viltolyckor beror på ständigt stressade älgar och rådjur. Vargen jagar ju som bekant året runt, vilket inte människan gör. Jag menar att det är en ytterst liten del som är ute på tjuvjakt. I massmedia låter det som att alla jägare är tjuvskyttar. Något som alla djurvänner ska tänka på vad stressade alla vilda djur är i maj månad när det är förlossningstider. Ingen hotar vargen, medan vargen hotar alla. Vilken rättvisa.

13. Djurvän

2011-11-02 18:56

Förstår inte ditt resonemang.Gör du det själv?? Viltolyckor och skador på skogen minskar väl tack vare att vi jägare ställer upp och skjuter undan en del av älgarna, eller??? Dessutom gör vi det inte gratis.Vi betalar för det!!!
På de flesta håll betalas arrenden ut till markägarna.
Hur tycker du att vi ska göra med viltolyckor och skogsskador?Ska vi jägare mörda mycket mer oskyldiga djur så att inga viltolyckor sker,eller ska vi inte jaga alls, eller? Blir allting bättre då??
Eller är ditt hat till jägarna bara avundsjuka-att vi tar tillvara på Guds gåvor i våra egna skogar,och ni inte får nånting av den kakan??

12. Du jakthatande djurvän

2011-11-02 13:25

sök hjälp innan det är för sent. Alla bilskolor skulle hälsa dig välkommen med öppna armar, för jag utgår ifrån att du inte har körkort om man ser till ditt resonemang. Bland det första man får lära sig i körkortsundervisningen är att anpassa hastigheten efter rådande förhållanden. Kör du på en hund lär du få betala skadestånd till ägaren beroende på din oaktsamhet. Du skall inte köra fortare än att du kan stanna. Byt ut hunden mot ett barn, så tänker du kanske annorlunda.
Sen, en viktig sak, det är inte älgar och annat vilt som orsakar olyckorna, det är alltid föraren!
Trodde detta var tillräckligt omskrivet i dessa spalter. Men förstås en del ger sig aldrig med att framföra falsk information.

11. Käre Djurvän

2011-11-02 13:24

Om jag fattar dej rätt så är viltolyckorna enbart jägarkårens fel?
Här sker iaf de flesta olyckor vid brunsten och på våren. Älgkon jagar undan sina kalvar.

Ingen hund eller vilt har orskat någon olycka under mina 20 år som jägare. Trotts att vi jagar vid en av de hårdast trafikerade vägarna till norge. En tung lastbil per minut.
Jag utför även eftersök på uppdrag av polisen. Använder både lös och bandhund. Men en älg på tre ben går man bara inte i kapp. Om inte du vet hur? Man måste ju enligt lag förkorta lidandet.

Sen nämner du kostnader runt jakten. Jag trodde i min dumhet att det var pengar från det statliga jaktkort som JAG löser varje år. Och den lila grupp jag tillhör ca 300 000. Vilket blir hela 90 000 000 kr. Det är väl även där pengarna till vargen kommer ifrån eller?
Undra bara vad du tycker om ett Stockholms derby i Fotboll och vad kostar det.Och vem betalar?

Om vi slutar jaga kommer då viltolyckorna minska?

10. Till Djurvän?

2011-11-02 13:24

Vänd på steken, bara älgjakten omsätter årligen ca 1,5 MILJARDER SEK, vargen inbringar 0 men kostar miljontals kronor till ingen nytta och orsakar lidande för näringsidkare av olika slag, hundägare, fritidsmänniskor och inte att förglömma det vilda.

Trafikolyckor kan man inte helt undvika, men minimera genom att sänka hastigheten, ytterst få jägare är inblandadae i viltolyckor för man vet i vilka områden risken är störst.

Särskilt vintertid är också vargen med och höjer olycksstatistiken när dom trycker ner det vilda till bebodda trakter, dessutom jagar dom älg året runt, alla som vet något om älghundar, vet att dom ställer älg, sedan vargen kom uppträder älgen anorlunda vid hundkontakt och skenar istället iväg i panik, där har Du en till anledning till ökade viltolyckor som vargen är med och ställer till.

9. Djurvän

2011-11-02 13:23

blir kostnaderna kring vargen lägre om vi också vet vad en viltolycka kostar samhället,är det så du menar?
Eller menar du att det är bättre med varg och få lägga ned jakten så att viltolycksstatestiken rakar i höjden och därmed även samhällets kostnader?
förstår helt inte hur du tänker,
kan du alls nämna en enda sak som jakten orsakar som är ens i närheten av de negativa följder vargförekomst ger? Och som jag påtalat förr, man är inte djurvän om man talar sig varm för vargen, man är då vargvän och det är en mycket, mycket stor skillnad...

8. Håller verkligen.....

2011-11-02 13:23

med no 1, 2 och 3. No 4 tarvar ingen som helst kommentar.

7. Djurvän

2011-11-02 13:22

Din uppfattning att viltolyckorna ökar under jakten kan stämma men att de skulle ha något med användningen av löshund att göra va de dummaste ja hört. Utan hundar skulle de vara väldigt svårt att skjuta de antal älgar som behövs för bla trafiksäkerheten resten av året. Du skulle behöva sätta dig in i helheten när de gäller jakt och natur, inte bara sitta i bilen och titta ut...

6. Sluta mjäka med!

2011-11-02 13:22

Vi skall inte ha en enda främmande rysk art i svensk natur! Det handlar om att visa vilket ben man står på. Tror absolut inte på "ett mellanläge" typ, vi kan ha ett fåtal vargar. Men fatta att går ni med på det utan protester så kan ni väl för böveln förstå att det inte går ihop med inaveln i vargstammen att hysa några få vargar i landet och "spela vänlig hjälte i naturfrågor". Allt eller inget är vad som gäller, inget mellanting eller lagomalternativ kan få fäste i vargpolitiken. Den utländska arten ryskvarg i svensk natur kommer att betyda att löshundsjakten måste upphöra. All smådjurshållning, hobbyverksamhet, fritid och rekreation med djur begränsas på landsbygden. Promenader i naturen med sällskapshund mm. Hur dumma är folk egentligen? Är människor lätta att övertala och föra bakom ljuset, det är ju så vargen satts ut i svensk natur. Den har lirkats in med hjälp av den ena ursäkten efter den andra. Och en dag vaknar ni upp och ser att alla era rättigheter upphört till förmån för varg.

5. Och

2011-11-02 13:22

hur är han funtad då? Skriver ett så bra och beskrivande inlägg, men avslutar som han gör...Undrar allt om han inte haft hjälp av Glöersen och compani, det är ju så de vill ha det.

4. Inte bara hunden som tar risker....

2011-11-02 11:47

Jag kan då tillägga att vi bilförare också får ta konsekvenser av er löshundsjakt. Först och främst är det aldrig kul att köra över en jakthund som ränner på vägen. Det är en fruktansvärd händelse vare sig man har hund eller inte. Det händer ganska ofta som ni vet. Sedan får vi bilförare också ta större risker när vi är ute och kör. Vi får ibland betala er jakt med våra liv när vi får påhälsning av en stor älg i bilkupén. I min kommun går polisen ut med att vi bilförare bör köra med extra försiktighet under jakten, eftersom storvilt stressas och jagas upp på vägarna av lösa hundar som driver djuren dit de normalt inte skulle springa. Viltolyckorna i vår kommun ökar markant under älgjakten. Vilket det säkerligen gör på andra orter också! Är det rimligt att majoriteten av befolkningen inte ens kan köra laglig hastighet för att risken för älgar som springer ut i vägen är för stor? Resten av samhället, jakthundarna och vargarna får betala priser för att en liten grupp människor ska få jaga med lös hund. Det talas gärna på den här sidan om kostnaderna runt vargen. Det talas dock inte om kostnaderna som kommer med viltolyckor (skador på fordon och skador/dödade människor), ihjälskjutna jägare, skidåkare, hästar/boskap osv. Ska negativa aspekter diskuteras som rör vargen, bör även andra kostnader som rör jakten tas upp.....och skador som drabbar skogsbruket pga vår stora älgstam kan vi ta en annan gång. Det är viktigt att ni tar upp de negativa aspekterna runt jakt också....ödmjukhet varar längst :)

3. Jag förstår inte riktigt...

2011-11-02 11:46

...ena stunden riskerade han att få sin hund vargtagen. En bit därifrån tog vargarna en annan älghund och så skriver man som avslutning att man skall ha vargar. Borde inte en attack och en som inte blev av vara nog mycket väckarklocka?

2. Varg

2011-11-02 10:56

Tur att din hund klarade sig. Hon hade säkert vittring på vargarna bakom dig och kom inte fram.
Jag tror inte att vargarna "bara" var nyfikna, de studerade nog om du kunde vara ett ev. byte. Det är så de fungerar. Studerar först och slår till sedan.

1. Varför förstöra ett bra inlägg med

2011-11-02 10:55

"Visst skall vi ha några vargar i Sverige, men inte hur många som helst".
Jag tycker att det egentligen inte spelar någon roll om det sitter en eller två kulor i cylindern när man spelar Rysk roulette.
Vi måste kunna stå för en klar och tydlig linje. Vi bor på en halvö som klarat sig bra utan varg i 150 år, det är något att värna om.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere