• Älgskadefondsföreningen

Pajaskonster i Bergslagen

DebattPublicerad: 2007-04-14 09:35

Med stigande förvåning och olust tog jag igår del av uppgifter i rikstäckande media om det oerhört stora och hemliga (!?) pådraget kring Gåsborn i nordöstra Värmland. Fem statliga myndigheters anställda var ute på skogsvägarna och i luftrummet med helikopter, för att söka sätta fast påstådda men givetvis obefintliga jaktbrottslingar, vilka antyddes vara jägare som var ute för att tjuvskjuta varg.

Jag undrar vad detta publikfriande slöseri med skattemedel kostar? Dessutom smutskastades jägarna utan att det ifrågasattes av media.
Vargar som försvinner dödas av andra vargar, några dör av rävskabb eller ålder, några drunknar i tjärnar och sjöar på vårtunna isar, några körs ihjäl i trafiken, några dödas i samband med märkning av oskickliga och helikopterburna ”forskare”. Några få skjuts när de attackerar tamdjur och någon enstaka försvinner tyvärr säkert i all tysthet, i förtvivlan över att de vargdrabbades röster inte alls tillmäts något värde.
Att en statlig tjänsteman, anställd på länsstyrelsen i Örebro däremot står i TV och påstår att uppåt 30 procent av vargarna tjuvskjuts är en rent oförskämd lögn. Han borde faktiskt veta bättre.
I vårt närområde i norra Europa har våra grannländer alla en kontrollerad jakt på den ryska vargen, vilken som art varken är hotad eller i behov av skydd.
Det är hög tid att vi jägare, som givetvis tar avstånd från allt vad illegal jakt heter, nu kräver att vargens felaktiga klassning som hotad art ändras. Nuvarande klassning i Bernkonventionen och i EU:s habitatdirektiv, av vargen som hotad art, vilar på helt osaklig grund.
Varken arten, eller den ryska varianten av varg som förekommer i Sverige, är hotad. Hur kan vi alls försvara att vi i Sverige till mycket höga ekonomiska och sociala kostnader totalfredar vargen? Våra grannländer och likaledes medlemmar i EU tillåter en till tid, antal djur och geografiska områden kontrollerad jakt på samma art. Detta gäller Finland, Estland, Lettland och Litauen samt Norge. (Norge är ju som bekant inte med i EU, men agerar ändå på liknande vis.)
Vi kan ju inte rimligen behandla samma art och genetiskt lika individer på helt olika sätt inom vårt geografiska närområde. Särskilt inte som vi dessutom vet att man i Ryssland, vars vargstam vår variant av vargen bevisligen utgör en del av, inte lyckas hålla den ryska vargstammen nere på en önskad nivå, trots att nästan alla medel där är tillåtna i jakten.
Vi är i Sverige är ingalunda skyldiga, att slaviskt följa Bernkonventionen och EU:s direktivtexter beträffande skydd av vargen. Vi är tvärtom som nation helt fria, att ge uttryck för vår egen vilja, på samma sätt som de andra avtalsslutande parterna har gjort och gör.
Att Sverige, som vanligt, försöker vara ”bäst i klassen” även i denna fråga, ger oss verkligen inga fördelar, endast oönskade, kostsamma och onödiga problem.
Beslut om klassning och fredande av arter under EU:s direktiv måste begränsas till att ske uteslutande på sakliga grunder. Annars hotas respekten för skyddet av arter, vilka till skillnad från vargen, har ett verkligt behov av fredande och skydd.
Dessa viktiga instrument för oss alla i EU, får aldrig tillåtas bli verktyg i händerna för olika särintressen, något som tycks ha skett i samband med vargens så kallade återkomst.
Att vi dessutom som grupp och utövare av jakt, den äldsta mänskliga samarbetsformen efter familjen, oupphörligt skall behöva smutskastas och misstänkliggöras även av statligt anställda tjänstemän och ”vargforskare” är totalt oacceptabelt.
Finns det någon grupp i samhället som är så kontrollerad som jägarna?
Vi skall ha:
Jägarexamen enligt statliga normer, vapenlicens utfärdad efter kontroll av vår vandel, godkända vapenskåp för förvaring av våra vapen och betalat en avgift till staten för att få lov att utöva jakt, utan att detta ger oss någon rätt att jaga någonstans, betalat jaktarrende till markägare i den mån vi inte jagar på egen mark och följa mycket omfattande – men rimliga – regler för hur jakten skall gå till. Skulle vi bli allvarligt sjuka eller, vilket Gud förbjude, missköta oss på något annat sätt, socialt eller till exempel i trafiken, riskerar vi att våra vapenlicenser omedelbart dras in av nitiska polismyndigheter.
Att vi nu, helt utan saklig grund, åter offentligt och utan att beredas tillfälle till genmäle, misstänkliggörs och smutskastas av publicitetshungriga statliga tjänstemän som skedde efter den ”hemliga” och pajasartade övningen i bergslagsskogarna i dagarna, är ett synnerligen grovt övertramp. Är tjänstefel som begrepp helt okänt på länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Dalarna?
All grov brottslighet skall bekämpas, det är ju helt klart. Men man kunde ju tro att våra rättsvårdande myndigheter hade nog av verkligt förekommande sådan, som de inte hinner med att utreda eller ens försöka klara ut, för att slippa låna ut sina tjänstemän och dyra helikoptrar till denna återkommande typ av grovt vinklade och publikknipande försök, att hitta något som varken finns eller kan bevisas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Skottskada bevisar inte kriminalitet

2007-04-23 14:39

Mae frågar vart alla skottskador kommer ifrån och insinuerar att fyllon till jägare skulle tjyvskjuta varg illegalt. Det är propaganda och förtal som sprids via den lilla klick vargfanatiker som finns i landet. Om illegal jakt förekommer så är det beklagligt.
Jag hör till den skaran som anser att våldsbrott ska ha företräde i kategorin olagligheter. De skottskador som du frågar om har med all sannolikhet uppkommit i samband med att någon djurägare försvarat sitt djur eller sig själv. Nuvarande paragrafer tillåter ingen människa att försvara sig själv vid ett angrepp. Vem är idag villig att anmäla en försvarshandling med alla utredningar och byråkrati? Vem är villig att utsätta sig för risker som kan innebära fängelsestraff?

16. Kan jag vara till någon hjälp, Mae Isaksson?

2007-04-20 17:18

Det är väl klart att de hittade vargarna med skottskador har blivit påskjutna och att det är inte tillåtet. Anledningen skrev ju också Björn i sin debattartikel enligt min tidigare kommentar. ”Några få skjuts när de attackerar tamdjur och någon enstaka försvinner tyvärr säkert i all tysthet, i förtvivlan över att de vargdrabbades röster inte alls tillmäts något värde.”
Hur vanligt är sådana överträdelser? Ja, säg det, vem vet, inte jag i alla fall. Men konstigt är det inte. De flesta jägare hoppas (och tror) jag dock är noga med att följa lagen.
Anders Ljung har annars givit dig tillräckliga svar anser jag och speciellt efter det senaste inlägget:

http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=254535&context=60321

Jag har också en kommentar till Kerstin:

Du förespråkar en mer sansad inställning till rovdjuren.
Många jägare, speciellt äldre med stor erfarenhet, är utan att blivit utsatta för den rovdjurspropaganda som skett under de senaste decennierna övertygade om allvaret i frågan. De ser utvecklingen som ett definitivt slut för våra stora viltstammar i skogen och därmed ett slut på jakten. Därför är motståndet mot speciellt vargen stort. Det skriver också samerna i sin bok ”Vargen är värst”.

Allmän kommentar:
Som jägare har vi under lång tid hållit efter rovdjuren (och det gör vi ännu av de mindre rovdjuren) för att få ”mer av det vilt vi vill ha och därmed mer i grytan”.
Samma förhållande gäller de stora rovdjuren och som är av ännu större betydelse för oss. Men tyvärr, där har vi blivit förhindrade till en klok viltvård. Det går inte att blunda för det faktum att de stora rovdjuren innebär problem för oss alla (det framgår av många tidningsrubriker nu för tiden). Frågan är vad positivt de stora rovdjuren tillför. Och där försöker vi jägare vara tydliga när vi påstår: faktiskt ingenting. Det kan vara svårt för många att smälta, men hur det ser ut i naturen har ingen levande, död eller gud bestämt. Det ser inte ut på något speciellt sätt för att vara bra för oss eller någon annan varelse heller. Faktum är att vår omgivning blir vad vi gör den till.
De som pratar om naturligt kretslopp och vildmark är flera sekler för sent ute.

15. Propaganda ”säljer bättre” än torra fakta!

2007-04-19 11:47

Jag tycker det är roligt att se, hur mitt lilla inlägg om hur statsmakterna av propandaskäl prioriterar en kostsam spökjakt efter påstådda tjuvjägare i Bergslagsskogarna, framför att bekämpa verkligen pågående kriminalitet, direkt drar igång en debatt om huruvida varg tjuvskjuts i Sverige eller inte.
Jag vet inte om detta sker och tar givetvis avstånd från sådant agerande, om det sker.
Jag känner däremot flera får- och hundägare, vars djur bevisligen dödats av varg, deras förluster och trauman viftas bort av vargvurmarna, som vore det bara ”naturligt”, något man får räkna med.
Jag håller helt med Anders Ljung, att vi – och vargen – skulle klara oss mycket bättre, utan alla extremister på båda sidor om ”staketet” i debatten. Så snart en varg försvinner från pejlarnas ”pipmojar”, eller flyter upp drunknad i någon sjö på våren, kommer en anmälan om grovt jaktbrott och tjuvjakt som ett brev på posten.
Att betrakta antalet av dessa osakliga anmälningar, som i onödan svårt belastar miljöåklagare och polis, som belägg för verklig tjuvjakt är lika oseriöst som att lägga Nordulvs webblista till grund för att 30 vargar tjuvskjuts om året i Sverige!
Hur många jägare har dömts för att ha förgiftat eller tjuvskjutit varg i Sverige? (Då räknas inte de som, trots djurskyddslagens bestämmelser, har dömts för att ha skyddat sina tamdjur).
Sans och balans är skriande bristvaror, när vi debatterar vargens förvaltning i Sverige. Det är tråkigt och inte så lite genant att detta spegelfäkteri fortsätter, tycker jag.

14. Jägarens rykte och hagelskjutna vargar

2007-04-19 11:44

Många av dem i rovdjursföreningar vet att det finns rovdjursvänliga jägare. Problemet är att vi är alldeles för tysta. I medierna framstår i stort sett alla jägare som rovdjursfientliga, vilket får den stora allmänheten att tro att så är fallet. Jag blir sur när rovdjursfientliga artiklar hänvisar till ”jägarkåren”, när det egentligen är den personliga åsikten som framförs. Jag blir ledsen när rovdjursförespråkarna på samma sätt drar alla jägare över en kam. Kanske Jakt & Jägare kan råda bot på detta genom att uppmuntra till en mer sansad debatt på en egen sida i tidningen. Det signaturen MM har skrivit nedan, visar att det finns fler som undrar över den ensidigt rovdjursnegativa bilden i bland annat Jakt & Jägare.
Det MM skriver nedan är kloka ord, och jag är övertygad om att det finns fler med samma öppna sinnelag, som borde lockas att göra sina åsikter hörda i er tidning. Till sist, hur var det nu med de vandrande vargarna? Är det troligt att de där man funnit gamla skador från hagelskott, kommit österifrån (utplanteringsteorin går direkt i graven), eller är det mer troligt att de faktiskt blivit påskjutna av svenska jägare? (Vet inte vilka andra personer som har hagelbössa med sig ut i skog och mark).

13. Vargar som rör sig över gränserna?

2007-04-19 10:02

Detta var intressant. Om vargarna nu rör sig över gränserna som du säger Anders och att vargar öster ifrån skjuts med hagel, då måste det betyda att vi har en hel del invandrade vargar från Finland/Ryssland. Detta borde sätta stopp för teorierna om utplantering av vargar.
För övrigt är jag trött på att bli smutskastad som jägare, på grund av att en del rötägg i jägarkåren missköter sig och sprider en falsk bild av att alla jägare är emot rovdjur och då främst kanske varg. Den seriösa dialog Mae efterfrågar är något jag också ser fram emot, inte bara gentemot dig Anders, utan över hela linjen för/emot rovdjur.

Svar:
Att alla jägare är ”slemma rovdjurshatare” brukar vara de organiserade rovdjursvännernas påstående.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

12. Seriös dialog

2007-04-18 18:41

Jag försöker få det till en seriös dialog med dig, Anders, så jag skulle uppskatta om du läser det jag skriver. Listan baseras inte på TV-dokumentärer. Men tack för att du svarade på min fråga. Jag hoppas ändå att du en dag tar dig tid, när du har möjlighet, i egenskap av hederlig jägare, och begär kopior på misstänkta fall av tjuvjakt hos länsstyrelsen och polisen. Hittar du fel i den lista som finns på Nordulvs webb då blir jag tacksam om du kontaktar mig.

SVAR:
Nej, hela listan baseras inte på TV-inslag. Men du måste ta hjälp av en TV-dokumentär för att få ett exempel. I TV avgörs inga rättsfall.
Flera ”fall” på din lista handlar om försvunna vargar, som knappast kan vara bevis för något annat än att forskare inte har så bra koll på vargstammen.
De två påstådda giftfall som anmälts på senare tid i Dalarna har avskrivits av polisen som helt grundlösa. Sådant är inte med på din lista. Är det oseriöst att ifrågasätta att illegal jakt är så omfattande som det påstås?
Anders Ljung

11. Påskjutna vargar

2007-04-18 14:58

Vargarna har blivit påskjutna, antingen i Sverige eller i något annat land. Det är ju faktiskt vanligare med legal vargjakt i våra grannländer tack och lov. I Österled skjuts många vargar med hagelskott. Och vargarna rör sig över gränserna.
Det kan naturligtvis även vara så att de är påskjutna illegalt i Sverige. Min tes är ändå att illegal jakt inte är så vanligt som Grimsö-forskarna påstår. Av de radiomärkta vargar som påträffades under åren 1977-2004 var det ungefär lika många vargar som dött av sjukdom som av illegal skottlossning. På 27 år finns det enligt Skandulv-forskarna endast cirka 50 belagda fall med skjutna varger – illegalt eller legalt i Norge och Sverige. Sedan kan du sitta och göra ”dödslistor” med hjälp av TV-dokumentärer och annat så mycket du vill, Mae.

10. Lagligt och olagligt

2007-04-18 14:54

Civil olydnad och illegala aktioner är två helt olika saker. Att krossa en bilruta för att rädda en hund i bilen mitt på sommaren eller att krossa en bilruta för att ta plånbok är två helt olika saker!
Paragrafen finns i Nordulvs stadgar för att man inte kan ha koll på alla sina medlemmar då man inte känner de flesta personligen. Görs något som kan kallas för civil olydnad så ställer vi oss neutralt mot det, så enkelt så. Dessutom har Nordulv som förening gått ut flera gånger med officiella uttalandet och pressmeddelanden där man tog kraftigt avstånd från illegala aktioner, våld eller hot, och så kommer det att förbli i föreningen.
Var inte hysterisk och säg inte att jag anklagar någon. Jag ställer en enkel fråga som jag vill ha svar på.
Frågan gäller tjuvjakt (då jag utgår att det är lite långsökt att tro att militär eller polisen eller mc-gäng eller utländska terorister rör sig i skogarna och skjuter vargar) – så ställer jag frågan till er som har vapen. Jägare vet precis vilka som befinner sig på vilka marker och vilka som har jakträtt på vissa ställen så det kan ju inte vara så svårt att ta reda på ur vilken jaktlag tjuvjägare kommer ifrån, eller hur?
Sist men inte minst jag skulle gå lika hårt på vargkramare som med hot och våld skulle försöka kämpa för vargens sak, och en sådan person skulle tvingas lämna Nordulv med omedelbar verkan, vilket styrelsen har rätt till enligt §14 § a) :
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem med omedelbar verkan om medlemmen handlar i strid med föreningens mål och syfte, eller om medlemmens handlingar står i strid med föreningens anda eller värderingar.
Så var snäll nu och ge mig äntligen DIN ÅSIKT var tror du alla de gamla skottskador kommer ifrån?

9. Dubbelmoral om att jobba illegalt

2007-04-18 12:34

Du, Mae, jobbar väl för Nordulv?
Om jag förstått rätt tar inte Nordulv avstånd från illegala aktioner.
Varför skulle ni annars ha följande paragraf i era stadgar?
”10 § Organisationen ställer sig neutral i frågan om civil olydnad. Det är upp till varje enskild medlem att bedöma om man vill bruka civil olydnad i en given situation. ”
Att då samtidigt försöka anklaga Sveriges jägare för att jaga illegalt i stor omfattning är väl höjden av dubbelmoral?
Jakt & Jägare och Jägarnas Riksförbund jobbar med de redskap som finns inom demokratin och lagstiftningen. De som inte gör det är extremister. De finns både jägare och vargentusiaster som är extremister. Tack och lov är det ytterst få personer det handlar om.
Men rovdjursfrågan berör många människor som finns på landsbygden.
Jägarnas Riksförbund växer starkt som organisation. En av orsakerna är att rovdjursproblemen drabbar och berör allt fler. När verkligheten och demokratin får ha sin gång blir Nordulv helt marginaliserade. Och vad återstår då mer än ”civil olydnad”?

8. Propaganda

2007-04-18 12:08

Hej, Anders. Klart du inte tar listan på allvar. Vad man ser beror på vad man tittar efter. Jag tycker att du ska kontakta länsstyrelsen och polisen i respektive län och begära kopior på de fall av misstänkt tjuvjakt om du vill kolla uppgifterna. Så gör jag när jag inte litar på tidningar eller webbsidor. Men du kanske tycker att myndigheterna också är extremister? Jag vill inte uttala mig om antalet tjuvskjutna vargar är överdrivet eller ej. Min fråga var: hur förklarar man de gamla skottskador på vargar som dör naturligt, blir påkörda i trafiken, skjuts med tillstånd och så vidare.
Vi behöver fler jägare som MM, som vågar ifrågasätta även inom de egna leden när brist på kompetens visas och på så sätt visa att de är rädda om sin status som hederliga jägare.

7. Ingen trevlig läsning...

2007-04-17 17:21

...som Mae Isaksson länkar till på deras, Nordulvs hemsida.
Men Björn glömde inte, han skriver ju enligt nedan:
”Några få skjuts när de attackerar tamdjur och någon enstaka försvinner tyvärr säkert i all tysthet, i förtvivlan över att de vargdrabbades röster inte alls tillmäts något värde.”
Jag tar avstånd från illegala handlingar men också emot att slutsatser om tjuvjakt dras bara för att vargar ”tappas bort”. Enligt länken förekommer rätt många sådana fall (cirka 40 procent av det totala antalet fall).
Det enda jag delar med tjuvjägarna är att jag ogillar vargplågan och dess följder.

Att notera från Nordulvs stadgar, se nedan:

10 § Organisationen ställer sig neutral i frågan om civil olydnad. Det är upp till varje enskild medlem att bedöma om man vill bruka civil olydnad i en given situation.

11 § Varje enskild medlem är själv ansvarig för sina handlingar. Föreningen tar inget ansvar för vad enskilda personer gör eller utsätts för under en aktivitet.

6. Ren propagandalänk, MM

2007-04-17 17:18

Jakt & Jägare skulle aldrig ta listan på allvar som finns på den länk som nämns av signaturen MM. Tidningen skriver om jaktbrott, men försöker få en rimlig bild av läget.
Länktexten är ren propaganda och påstår bland annat att försvunna vargar är illegalt dödade vargar. Dessutom är det många norska fall som nämns. Listan på länken räcker ändå inte får att visa att uppåt 30 vargar skjuts illegalt i Sverige per år.
Det talas mycket om utläggning av gift. Men misstänkta giftfall på senare tid i Dalarna har avskrivits av polisen eftersom prover visar att det inte var gift.
Enligt Skandulv har heller ingen förgiftat död varg hittats.
Jag tror att antalet illegalt dödade vargar är kraftigt överdrivet. Grimsö-forskarna bygger för mycket på antaganden när det gäller försvunna vargar.
Det finns mer än illegala och legala skott som dödar vargar.
Snarare är det så att döda vargkroppar ofta påträffas just på grund av att de varit i kontakt med människor på olika sätt. Därför är det inte säkert att just skottlossning är en så stor dödsorsak för vargstammen i sin helhet. Det finns säkert fler vargar som dött av skabb eller revirstrider som inte hittas döda i markerna.
Titta själv på Skandulvs rapport och tänk själv innan du köper propaganda från extremisterna i Nordulv.

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/117.pdf

I skandulvrapporten ser du till exempel att det endast är cirka 50 vargar som skjutits legalt eller illegalt i Sverige och Norge på 27 år.
Det är annat än att gissa på 30 illegalt skjutna vargar per år i Sverige!5. Låt båda sidor komma till tals

2007-04-17 17:16

Hej, Björn. Bra att du engagerat dig. Men om det nu är sant det som Mae Isaksson skriver om i sitt inlägg och om det var fog för den insatsen (p.g.a. av tips el. dyl.) så tycker jag polisens insats mot tjuvjakt är befogad – även om resultatet i detta fall till synes bara blev preventivt.
Trodde aldrig jägarnas moral var så låg som länken http://www.nordulv.se/tjuvjakt.htm ger bilden av. Varför kommer aldrig detta fram i tidningen?
Vi måste ju försöka få fram en så objektiv bild som möjligt och inte stirra oss blinda på endera sidans propaganda.
Vargforskningen behövs för att få en objektiv bild av situationen så jag är glad att den finns och jag sponsrar gärna den via mitt statliga jaktkort.
Till sist, om det nu är så att polisens resurser är för knappa för att lösa så kallade vardagsbrott så är det ju en diskussion vi som skattebetalare snarast måste ta med våra politiker.
Det är klart man som privatperson känner sig oerhört kränkt om polisen inte har tid att utreda till exempel inbrott eller misshandel som drabbat en personligen eller närstående.

4. Du glömde en sak, Björn

2007-04-16 16:33

Du, Björn, glömde kommentera en sak. Hur kan det vara så att trots hederliga jägare så många vargar har skottskador och vilka kunde orsaka dem? Vilka andra än jägare befinner sig i skogen med vapen? Påkörda vargar, självdöda vargar med mera, många av dem har gamla skottskador som de överlevde. Har du någon förklaring till detta?

Mer info som bör vara intressant för dig och dina vänner:

http://www.nordulv.se/tjuvjakt.htm

3. Forskare

2007-04-16 11:40

En forskares signum lär vara saklighet och trovärdighet. Grimsö-forskarna Jens Karlsson och Olof Liberg saknar båda dessa kriterier. Det är en skam att vi jägare, via det statliga jaktkortet, skall bekosta dessa jaktmotståndares uppehälle.

2. Resurser

2007-04-16 11:39

Tack, Björn, för ett belysande debattinlägg!
Min granne var bortrest under veckoslutet. Hemkommen fick han en chock. Allt av värde hade stulits från hans hem. Nästa chock fick min granne när polisen inte hade tid att besöka brottsplatsen på grund av resursbrist!
Undrar om resursbristen varit lika uppenbar om min granne hittat en död varg på sin tomt?

1. Bra

2007-04-14 15:20

Ett stort tack till dig, Björn Törnvall, som tagit dig tid att skriva ner detta. Jag delar helt och hållet det du skriver. Mycket bedrövligt läge i landet nu.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons