Det är vår önskan och förhoppning att fokuseringen skall riktas på det verkliga problemet, de olämpliga hundägarna." /> Problemet är olämpliga hundägare
  • Älgskadefondsföreningen

Problemet är olämpliga hundägare

DebattPublicerad: 2010-07-11 15:08

Med anledning av det danska förbudet mot 13 hundraser i Danmark, där det i svensk media refereras till ett "kamphundsförbud", tycker vi det är på sin plats att gå ut på bred basis med information, baserad på fakta istället för som så ofta på tyckande och sensationsmakeri.
Det är vår önskan och förhoppning att fokuseringen skall riktas på det verkliga problemet, de olämpliga hundägarna.

Förslagsvis kan man uppmärksamma de sociala problem som ligger bakom när unga killar i större städer skaffar sig kraftiga, respektingivande hundar. Hundar som i de allra flesta fall inte är rasrena utan blandraser med egenskaper som man inte bör förena. Det är synd om dessa hundar! Alla hundar, oavsett ras, kan fostras till ett aggressivt beteende. Hundar ska inte behöva ta ansvaret för sina ägares tillkortakommanden.

Tillämpa lagen
Lagen om tillsyn över hundar och katter, (2007:1150) trädde i kraft 1 januari 2008. Denna ger Polisen större befogenheter att beslagta en hund och även att utfärda hundförbud för den som visat sig inte kunna hantera sin hund. Se till att den lagen verkligen tillämpas.

Förbud
Rasförbud hjälper inte. Det kan få rakt motsatt effekt och göra det ännu mer intressant för ett visst klientel att skaffa något som är förbjudet. Vilka "värstinghundar" skulle ersätta de förbjudna? Om hundinnehavet alls registreras, blir det som blandras. Vad kommer härnäst?
Italien och Nederländerna är två exempel på länder där förbud mot hundraser införts men sedan upphävts (april 2009 respektive juni 2008) när man insett att förbuden varit verkningslösa.

Kamphundsbegreppet
När uttryck som kamphund används för starka hundar som tidigare avlats för att slåss, skapas och förstärks enrädsla hos allmänheten. Det ligger nära till hands för media att utnyttja den rädslan för att väcka uppmärksamhet.
Av de 13 förbjudna raserna i Danmark kan endast två hänföras till dem som brukar innefattas i kamp- hundsbegreppet. Övriga är, per definition, herde-, jakt- och vakthundar. Ändå används i media begreppet kamphundar om dem alla. Varför?
Citerat, men översatt till svenska, uttrycker sig DKK (Danska kennelklubben) så här:

".....medan andra en gång var kamphundar, där det i många år skett en annan (familjehunds)avel på dem (t.ex. staffordshire bull terriers og amstaffs)." 

"Kamphundarna är sällan rasrena. Realiteten i dag är, att i stort sett ingen av gärningshundarna är rasrena."

Hundar av kamphundsras
Hundar av kamphundsras kan i sig själva inte utpekas som farliga. Det rykte dessa, framför allt pitbull, fått beror istället på att de dragit till sig olämpliga ägare. Alla nuvarande hundraser med bas i tidigare Bull & Terrier dogs är mycket vänliga och älskvärda mot människor.
Ett bra exempel på att det inte är hundarna i sig som är farliga är schäfern. För 20 år sedan hade schäfern rykte om sig att vara farlig. I dag är det få som ställer upp på detta omdöme. Efter schäfer har det varit rottweiler och dobermann som framställts som farliga raser.
Och precis som att inte alla schäferägare för 20 år sedan var olämpliga så är inte heller alla dagens "kamphundsägare" olämpliga.

Mentala egenskaper
Erfarna mentalbeskrivare och etologer anser att de hundar som i dag utmålas som farliga är mycket stabila och trevliga. I Sverige genomfördes 2009 mentalbeskrivningar som visade att endast en av 372 testade american staffordshire terriers visade oacceptabelt beteende. Av 444 staffordshire bullterriers var antalet 0. Det säger en del om stabiliteten! (Testförfarandet framtaget av Svenska Brukshundsklubben).
En person med lång erfarenhet av att utföra sådana tester säger: "Variationen inom samtliga raser är sådan att man inte kan säga att någon ras är mer aggressiv än någon annan. När en hund reagerar med aggression mot en människa handlar det nästan uteslutande om rädsla av något slag. Det är något den tar till som en sista utväg, och är inte ett naturligt beteende bland flockdjur."
"Blame the deed, not the breed!"

Se gärna SKK:s ställningstagande till förbud, på: http://kennet.skk.se/skk/innehall.aspx?ID=1080&Sprak=sv

Thorleif Wallqvist
Djurens Jurister
www.djurensjurister.se

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Storstad, Ung, Blandras "kamphund"

2010-12-10 07:39

De mest väluppfostrade hundar jag träffat på har varit sk "kamphundar". Rottweiler, Staffordshire Bullterrier, etc etc.

Svärmor har en pudelblandning som försökte döda min 55kg Rottweiler varje gång dom träffades... Min hund backade för han visste att han skulle få FAN om han svarade!

Min poäng är, skaffa inte mer hund än du kan kontrollera! Speciellt inte om du tänker göra som "Svensson" och mer eller mindre skita i uppfostran!

31. MEN

2010-07-23 01:22

Dalle Labradår är igen jakt hund det är en bad boll.

30. Dalle, en trygg stad i Sverige

2010-07-20 10:30

Storstads mentaliteten lyser starkt.
Tur att det finns lagar så att man kan ringa nån myndighet vid strömavbrott,högljudd granne,T-bane försening,Kajer som skitar ner, hundar som ser farliga ut,avlopp som inte fungerar,parkeringar som inte är snöskottade etc. Att det finns människor i Sverige(glesbygd) som inte har någon direkt trygghet av alla lagar och förordningar då man ändå får lösa sina problem själv, verkar alla inte förstå. Som hundägare har man allt ansvar för vad hunden "ställer" till med. Det är bra nog. För övrigt håller jag med "Enbär" om att det görs för lite från myndigheternas sida vad gäller vanskötsel av tamdjur.

29. Alla hundar har inte dårar bakom kopplet "Enbär"...

2010-07-20 10:30

Det har jag väl heller aldrig påstått.
Men varför inta jobba för att bli av dom rätt så många olämliga hundägare vi har, och det kan vi med någon form av "förarbevis".
Du vill väl inte heller att hunden och tredje man skall lida p.g.a. okunskap från en olämplig hundägare?
Jag har heller aldrig sagt att vi skulle göra oss av med raser, och vad det gäller Schäfer och Rotweiler är dom just polishundar och vakthundar...inte sällskapshundar i grunden.
Att polis och vaktbolag håller sig med dessa raser har jag inga problem med.

Så med ett "hundförarbevis" i handen kanske dom människor jag redan nämnt skulle välja andra raser som passar dom bättre?
Vad det gäller dobberman och vattenapportering kan jag väl bara tillägga, du kan säkert lära en dvärgvädurskanin att hämta morgontofflorna, eller en papegoja att skita i en skål också.
Skulle jag skaffa mig en hund för apportering, valde jag en retriver.
Ville jag ha en ren sällskapshund som jag inte behövde motionera i samma omfattning, valde jag en mindre hund utan jakt i sig.
Och ja, jag har en hund, en jaktlabrador...

28. Har du koll Dalle?

2010-07-20 01:09

För det tror jag inte du har..... Vad skulle polisen göra utan Schäfrar och Rottweiler? Tror du på fullast allvar att ALLA de "missfosterhundar" du räknar upp har en komplett idiot eller kriminell i andra änden av kopplet? Första gången jag tex stötte på Amstaff var en fullt normal äldre dam som hade två st som hon tränade lydnad med på brukshundklubben.... Min Dobermann fanns som jag tidigare skrev ingen vakt i, saker kan avlas bort eller så kan det faktiskt vara så att hunden begåvas inte med det den är ämnad till. Jo, det kan faktiskt vara så :-)! Hon var istället en ruggigt duktig hund på vattenaportering.... förklara det?!
Jag fattar inte var du bor? Skulle vara kul och veta vad du själv har för hundar, om du nu ens har några eller bara har åsikter om dom.

27. Du tycker att "eget ansvarstagande" är lösningen Anders...

2010-07-19 15:05

Var och en är myndig nog att själva bestämma sina val och handlingar.
Så även när det gäller införskaffande, skötsel och ansvarsfull tillsyn av husdjur.
OK.
Fin tanke hördu, fin tanke.
Fint med aj så naivt.
Och som i mycket annat du framför, inte speciellt realistiskt.
Allt vi har folkvalda personer som bestämmer lagar och föreskrifter vi skall följa verkar vara oerhört besvärande för dig.
Lika besvärande som för dom söndertatuerade zombierna du så stolt försvarar här.
Dom med en öl i ena handen och en pittbull i andra.
Ölen har dom säkert koll på, värre då med det som rycker i den andra armen.

I din värld som mycket liknar "vilda västern" skall var och en sköta sitt och alla andra bara vara nöjda?
När som i detta fall med hundar, då tredje person (och givetvis hunden) blir så tydligt drabbade av en "rättighet" måste det tyvärr till åtgärder.
Jag är nog, precis som många andra rätt så övertygad om detta.
Det duger inte med "snälla gör så här" eller "så kan du inte göra" mot ett djur.
Dom behöver andra signaler från samhället.
Det är inte ett OK dom behöver av oss Anders, det är ett NEJ!
Det är "Du skall inte ha ett djur" som gäller, och skall dom ha det, vill vi ha ett "förarbevis" som bekräftar att dom klarar det.

26. Dalle - det finns en lösning

2010-07-19 11:24

Som jag skrev så är vi människor många och vi har många aktiviteter för oss - en del farliga - och allt farligt kan inte förbjudas. I Sverige dör varje år ett stort antal människor i olyckor, självmord och mord. Det finns en annan väg att gå än förbud, se människorna som självständiga, ansvarstagande individer och rensa rejält i förbudsjungeln.
Pyttesmå problem som att stadsbor är rädda för hundar kan varje stad lösa genom sin ordningsstadga, då drabbar det inte folk på landet. Stora problem som att rovdjur och deras parasiter gör landsbygden obeboelig måste lösas genom att ta bort lagarna som skydda rovdjuren - människorna har rätt att skydda sig och sin egendom. Gör nu inte som du brukar att utan grund påstå det ena eller andra om mina åsikter. För det är klart att lagar måste vi ha, exempelvis trafikregler är nödvändiga för att trafiken skall flyta. Mord, misshandel, stöld etc. måste vara förbjudet men vi måste komma ifrån att varje litet problem skall lösas genom lagstiftning därför att lag har även den effekten att den tar ifrån varje individ en skvätt ansvar och krav på att tänka själv.
Nu tror jag inte Dalle kan förstå slika tankegångar, Dalle är den typiske underhuggaren som gillar att göra som andra bestämmer, Dalle slipper då tänka själv och ta eget ansvar. Men tyvärr, vi befinner oss i tid då vi tycker oss ha råd att ha enorma skaror av byråkrater och politiker som tror att deras uppgift är att stifta nya lagar. Hur många regelskapare vi har i Europa har jag ingen aning om, de kan säkert räknas i tiotusental, och frukten av deras arbete är tiotusentals nya lagar varje år. Så kan det inte fortsätta, alla dylika system kör fast till sist och slutar i våldsamheter.

25. Folk som inte kan hantera en hund...

2010-07-19 08:14

Skall och bör inte heller ha en hund, vad är det som är så konstigt med det?
Bara för vi haft hundar i urminnes tider betyder väl inte det automatiskt en rättighet i dag?
Det är mycket vi fick göra på 1500 talet som är förbjudet i dag..gud ske lov!
En stor del av dessa hundar behöver vi inte heller Anders, så vore det "behovsanpassat" föll mer än hälften bort!

Vem är i behov av rotweiler, schäfer, dobberman, pitbull eller för den delen några av dom framavlade "missfoster" folk håller sig med i dagens samhälle?
Vad skall du med en Pappilon till, jaga flugor och spindlar?

Är det fullständigt obekant för sådana som exempelvis Anders Hermansson att massor av diverse "machohundar" av nämda raser (och nej, jag menar inte att Pappilon ingår här)införskaffas av slödder för att användas som statussymboler?
Det är ingen "rättighet" att ha hund Anders, bara skyldigheter, precis som i fallet med övriga djur.
Du skall få en fråga:
Och du nu inte anser att vi är i behov av någon form av kontroll här, hur löser vi då problemet?

Eller du kanske inte tycker det är något problem?
Människans rätt att göra SOM DEN VILL regerar i ALLA lägen?
Det spelar alltså ingen roll att hundar och andra människor lider och kommer till skada...bara "rättigheten" att inneha hund för ALLA lämnas ograverad.

24. Dalles körkortslösa retorik

2010-07-16 11:16

Det verkar som om Dalle gjort sin långa kulturella klassirrfärd utan körkort, hundar har väl människan haft lika länge som sprit? Vi har fått knivförbud trots att knivar har människan haft åtminstone sedan stenåldern, tobak är i sammanhangen kanske ganska ny osv. Skaffa dig ett kulturhistoriskt körkort, Dalle, så kanske du hamnar rätt nån gång med dina spretande åsikter.

23. Dalle eller Calle??

2010-07-16 11:16

Byt ut ordet kamphund mot varg i ditt senaste inlägg så kunde det vara Calle Seleborg som skrivit. Ni är inte så olika som ni kanske tror.

22. Till Dalle, och er andra

2010-07-16 11:16

Lifsfarliga djur.... kan ju vara mer än hundar, tycker jag. Att sedan trångsynt anklaga Rottis, Dobermann och kamphundsraser känns fel och oerfaret. Under den tiden jag hade både Rottweiler och Dobermann fruktades inte de på promenaderna, folk talade om mannen som inte hade koll på sin testosteronstinna Dalmatiner. Kvinnan med barnvagn som släpades runt i Flexikoppel av sin stora, starka Golden Retriver. Den hunden hade allt övertag. Rädd var man också för killen med den veka Schäfern, killen som trode han hade en mentalt stark hund som han sa man skulle akta sej för. Jo, det gjorde man, tills den kvällen han cyklade med hunden lös i parken och den ger sej på vår Rottweiler, kvällen slutade på akuten med ett hugg i benet samt en polisanmälan från båda sidor.... Våran förra Jämte gav sej på grannens hund av okänd anledning, det slutade med drenage och en saftig vet nota för oss. Själv har jag blivit huggen av en tax....
Jag tror absolut inte på att specifika raser bör ses som potentiella mördarmaskiner. Allt handlar om vem som fostrar hunden, gammal som ung, hur hunden är mentalt och det gäller alla raser. Sedan är det upp till varje uppfödare att värna om sin ras, gärna visa på mångfalld, samt att hitta rätt köpare till hunden.
Jag skulle gärna se någon sorts "djurpolis" liknande den som finns i USA. Det är så lät att vanvårda sina djur i Sverige, du får en anmälan, du blir tillsagd att ändra djurhållningen, får ett nytt besök av djurskyddet och så är allt bra, dock inte för djuret. Jag var själv (hade haft min häst i det stallet) med om ett fall där hästar fick gå i hage utan mat hela hösten till början av december. Då var de i så dåligt skick att polisen tog dom med det samma, det fanns en död häst i hagen och flera fick avlivas. Ägaren och dess familj bodde med hagen in till knuten, skyllde på mental ohälsa och kom undan med dagsböter. Även hundarna och katter var vanvårdade men de fick hon ha kvar...
Nä, en riktig djurpolis och svidande straff för de som på ett eller annat sätt vanköter sina djur.

21. En lång kullturell vandring...

2010-07-15 12:58

Är vad mänskligheten gjort Anders, och det är arven från denna resa vi bär med oss idag.
Du kan vara helt säker på att både alkohol och cigaretrter omedelbart skulle totalförbjudas, både till försäljning och användande om dom "uppfunnits" i dag.
Här handlar det om att handha och ansvara för ett livsfarligt djur.
Och ett livsfarligt djur ÄR en felaktigt skött rotweiler, dobbermann eller någon av kamphundsraserna.
Att införskaffa och inneha en hundras som man inte behärskar, att skaffa en speciell sorts hund för att den råkar vara på "modet" borde vara något som går att stävja i dag 2010 eller?
På vilket sätt skulle det "störa" människors frihet menar du?
Berätta för tant Vera i stället vad din syn på frihet är.
Tala om för tant Vera som promenerar med pudeln i sakta mak bakom sin rullator vilken "frihet" det är du försvarar här!
Skall vi nu inte ha ett förbud är väl träning och inlärning i form av någon slags "hundförarbevis" bästa vägen?
Då blir vi sannolikt av med större delen av de hundägare vi alla vill bli av med.

20. Anders och Enbär

2010-07-15 12:58

vilka bra inlägg ni skriver! tackar för dem. håller med om att jag är lite flummig ibland, men jag har ju bott i stockholm!

19. Wilsons matte!

2010-07-15 12:23

Om jag skall vara ärlig så har jag många gånger tyckt att dina inlägg varit lite flummiga och svårlästa. Men efterhand som jag ”lärt känna dig” genom dina inlägg så har jag insett att vi nog i stort har samma inställning till hundar/hundfostran. Grunden är att hundarna får känna sig som en del av familjen, har man tik med valpar så skall hon bo under köksbordet och köper man valpar så skall de från första stund leva med familjen. Jag talar till mina hundar i vanlig samtalston och det är märkligt hur mycket en hund lär sig att förstå. Jag överraskar aldrig mina hundar men låter de vara med på ”farliga” uppdrag när de förstår att detta är farligt men att vi är tillsammans om det farliga. Jag brukar börja med att träna dem på huggorm och sedan på får, kor, hästar och andra djur de skall undvika samt att leta upp saker där klättring kan ingå. Klarar de inte uppgiften så lär de sig själva att komma till mig och be om hjälp, då gäller det att alltid var redo att hjälpa dem. Jag leker hårdhänt med dem men endast under förutsättning av att hunden vill leka och att den förstår att det är lek. Endast under lek ”luras” jag och det skärper hundens uppmärksamhet och beslutsförmåga. Annars är jag absolut konsekvent, först när en hund är sådär sex år så kan den förstå och hantera inkonsekvenser. Måste jag lära min hund att göra/inte göra vissa saker så är ”timing” av avgörande betydelse. Mina hundar vet att när de kommer till mig så är de alltid välkomna och att de i alla lägen kan lita på mig. Följer man dessa grundregler så har man mycket av hundens fostran gratis, rumsrenhet, lydnad mm. kommer för de flesta hundar då av nästan av sig självt. Man har även en stor nytta av detta under jakt/annat arbete då hunden håller kontakt och försöker läsa av sin husses/mattes önskemål. Sedan är det roligt att se hur många finesser hundar lär sig själva i sitt umgänge med människor.
Men denna långa inledning ville jag bara säga att i stort sett alla friska hundar kan bli goda familjehundar och att det finns så många raser beror naturligtvis på att människor lagt ned stor möda på att avla fram varje ras därför att man vill ha hundar med vissa egenskaper. Trots det oerhörda arbete som ligger bakom varje enskild ras så finns det många människor som glatt och helt utan kunskaper uttalar att den och den rasen är olämplig, den behövs inte så den förbjuder vi. Försök se det ur människornas perspektiv, vi är många och våra aktiviteter är många, en del farliga. Varje år dör flera människor när de sysslar med ”basejumping” från till exempel Trollväggen, Bolten eller andra klipputsprång i Norge. Skall vi förbjuda denna sport? Varje år omkommer människor i skid- rid-, båtolyckor etc. Då är det väl bäst att förbjuda? Nej, självklart inte och vi skall inte förbjuda några hundar eller hundraser. Att folk i städerna är rädda för hundar till den grad att detta är ett stort(?) problem får man lösa genom de lokala ordningsstadgorna. För ett antal år sedan föreslog nån sosse att folk som ville vistas i skog och mark borde ha ett körkort!
Men eftersom det är farligt att vistas i städer så bör vi väl även ha ett körkort som visar att vi kan bete oss korrekt i en stad, att vi kan hantera våldtäktsmän och mördare? Eller varför inte förse var och en med en GPS-sändare där våra irrfärder lagras hos FRA i minst 10 år? Men kanske det farligaste av allt är att supa sig full och spriten säljs av staten. Hur många dör årligen av denna verksamhet och hur många störs/skräms av fulla människor? Ja, det finns mycket att förbjuda men låt oss i så fall börja i prioritetsordning eftersom samhällets resurser alltid är begränsade.

18. Dobermann och annat....

2010-07-15 12:23

Jag har haft äran att vara ägare till både Dobermann, Rottis, Kh Collie, Grand Danois, Schäfer, Jämte och dv blandraser. Jag har tränat och tävlat både för jakt, utställning och dv bruksgrenar. Jag är av den enkla uppfattningen att allt handlar om arv och miljö. Viktigast för mej när jag letar ny hund är att kolla upp så mycket som möjligt om föräldrardjuren, psyke, meriter, hur de funkar i flock/familj, hur de jobbar och sedan extriör. Först och främst för mej ska de funka som familjehundar, även om de är hårdnackade jakthundar;-), de ska ju trotts allt vara mer med familjen under året än på jakt i skogen.... men man kan ju inte ha en kass jakthund för det...
Min Dobermann hade jag i underbara 11 år, henne fanns det ingen vakt i alls. Sedan finns det de i hennes stam som var stenhårda och inte släppte in någon. Jag kan hålla med om att Dobermann är en känslig ras som bör behandlas på ett vänligt men bestämt sätt. De går på inga vis att jämföras med Rottweiler! Jag tror många anser de som samma hund pga av deras färger, ursprungs land och dåliga rykten. En Rottweilerägare brukar inte uppskatta Dobermannens sätt då de är så olika. Och har man en gång haft Dobermann så vill man inte ha något annat...
Vakthundar.... våran förra Jämte, var ett monster i flocken. Gick man ut med henne och de andra två i koppel, träffade en grannhund gjorde hon garanterat utfall, jag litad inte på henne. Men det intressanta var att detta endast hände då hon var med sin "flock", vi anmälde henne till en specialkurs för svåra hundar. Hon gick utan de andra på kursen och visade sej vara en mycket mentalt stabil hund. Vi fick inte ut något av det vi trodde kursen skulle ge då hon under träffarna fick agera den snälla hunden "monsterhundarna" fick göra övningar runt....
Som ägare av stora raser anser jag att de små hundarna är de man kanske ska se upp med, eller vad jag ska säga. På något konstigt sätt så "får" de oftast stå bakom sin ägare och morra och skälla, skulle en stor hund göra det skulle det vara mycket obehagligt. Småvovvar kan hoppa och nafsas och leva rövare utan att någon blinkar, konstigt tycker jag?!
Och så... hundatacker, vad jag vet så kan vilken hund som helst försvara sej, konstigt vore det annars?! Jag blir inte förvånad när barn blir bitna. Barn är för hunden små människor med yviga rörelser, barn petar till på ett ställe som för hunden känns onormalt. En del hundar går undan en del reagerar genom att hugga till, och en del gör mer än så. Nu är jag ingen stenhård människa med hjärta av sten, jag tycker det är hemskt med barn (och vuxna) som blir huggna, men jag har även sett en massa oansvariga vuxna! Upplys era barn om vad som kan hända, säg inte bara att hunden kan vara dum eller att den inte vill bli klappad..... Det fattar inte ungar (jag har två själv). Ta även ansvar som hundägare.
Och till Gabbe vill jag bara ställa frågan om du funderat på hur vi behandlar vår köttdjur? Hur de från första början separeras från sin mor och hur den sedan får äta besprutat spannmål med tillsatta "preparat", jag menar vitaminer och mineraler. Hur de upplever stress, som du kan känna när du sedan äter ditt kött. Nej vet du vad! Jag äter heldre vilt, där har djuret vuxit upp med sin mor, betat, för det specifika djuret, örter. Levt ett bra liv och förhoppnings vis dött av ett välriktat skott i lungan. I annatfall, Gabbe, hoppas jag du iallafall äter ekologiskt.

17. Gabbe 15:57

2010-07-15 00:08

Jag bara undrar.Ditt inlägg är väl lika smart som att säga att vi inte behöver kor längre ,vi kan ju köpa mjölk på shoppingcentret.Visst kan vi väl avstå från att äta kött eller att dricka mjölk,men om vi väljer att äta kött är det väl etiskt och moraliskt bättre att vi jagar själva och tar tillvara vad som produceras i våra egna skogar,som att köpa nåt som producerats i djurfabriker i södra Sverige? Eller?

16. Hundskatt

2010-07-15 00:08

Belägg all med hundskatt och om inte det betalas lägg på böter . Om man är seriös så reggar man sin hund i jordbruksverkets register .. Hunden veterinärbesiktigar Alla redan där vid Cippmärkningen kan man komma koma åt en liten del av problemet . Har man inte denna där lilla cippet (öronmärkningen)så ge böter om det inte betalas ta hunden i förvar tills det är betalt .

15. Kort svar Gabbe

2010-07-14 11:32

Jag har i min by tre rottweiler samtliga hanar, en riktigt trevlig och två som borde avlivas. Jag har avlivat uppåt ett tiotal rottweilers och endast en av åldersskäl, de andra av andra anledningar där ägarna inte fått bukt med sina hundar. Att rottweilerägare ständigt skall försvara sitt rasval med att andra hundar biter mer, min är så snäll osv bevisar endast att de inte förstår vad de har i kopplet. En rottweiler med rätt ägare är inget problem, frågan är hur många fel ägare det finns? Och eftersom det kryllar av oseriösa rottweilerägare så är det ett problem. Dessutom avlas det förmodligen på för rädda och aggressiva individer. Varför folk som prompt ska ha sällskaphund envis med att ha en potentiell mordmaskin övergår som sagt mitt klena förstånd. En liten hund är mer praktiskt på alla sätt...

14. Undrande

2010-07-13 23:25

Bordercollie är en vallhund, pudel är en apporthund och skotte är en grythund. Just nu har jag en kompis groenendael (belgisk vallhund, används även av polis i Belgien och Tyskland) och min egen rottweiler (brukshund, användes som vall och vakthund i början) ligger utanför ytterdörren och aggerar lekställning till kattungarna. Varför jaga om man vill ha kött? Det finns att köpa i butiken. Annars går det utmärkt att leva på vegetarisk kost. Varför har du hund och jagar? Finns inget behov av det längre

13. Lars

2010-07-13 23:25

De sk rottweilers du läser om är blandraser. De 2 renrasiga rottis-attackerna jag har läst om i tidningen var den ena skyddade sin matte och den andra den du beskrev om på utställningen. Jag misstänker att den har en hjärntumör eller liknande. Jag är inne på mindra andra rottis nu och stadig och go kille. Min förra tik hade 4 ägare, blivigt misshandlad etc. Efter 8 månaders jobb använde jag henne till att träna andra hundar. Det säjer väl en del om derans psyke? Den enda hund som bitigt mej med mening var en cocker spaniel. Du har aldrig träffat en rottis, gör det så kan du uttala dej sen.

För övrigt tycker jag Thorleif har skrivigt en fantastisk insändare

12. lars

2010-07-13 23:21

lars,jag är en finkänslig människa och bör därför ha en finkänslig hund som doberman är.doberman kan känna om någon har en öroninflammation som ex.min hund markerade otroligt på en kvinna.han tryckte kraftfullt med nosen mot hennes mage vid flertalet tillfällen.jag sa till henne att gå till läkare och undersöka sig.svaret var livmodercanser som upptäcktes i tid.lars mina hundar har aldrig haft ett halsband!folk brukar ringa innan,så att vi är beredda på besök.en doberman visslar mycket och människor med "dåliga nerver" kort stubin,eller låg grad av tålamod,bör inte ha den.dessa hundar måste ges en roll i familjen.de måste få känna sig älskade och de skall alltid komma i första hand och få stå i centrum,då trivs de.det finns två typer av doberman vakt och horisont.vakt är focuserad på allt inom en radie av tio meter och bryr sig inte om allt längre bort.horisontdoberman vaktar horisonten mot anfallande fiender typ flygplan och krigshärar.allt detta måste man beakta eftersom det finns i deras gener.att ta upp en fight mot deras gener skulle knäcka hunden.kan man alla grunder i beteendet så får man en fin dialog med sin hund.den blir lycklig,trygg och social.mina alla är okastrerade,aldrig ett slagsmål trots att jag har tikar som löper.om en aggresiv och farlig hund doberman kommer till mig,så delar jag dennes inre sorg.vi gråter tillsammans,blicken man får glömmer man aldrig.två av de sk "hemska" omplaceringar jag tagit hand om är nu mina skuggor.vi sover i samma säng allihop,äter från samma tallrik.de har fina värmande vintertäcken och får simma på sommaren i deras privata badstrand.jag kommer aldrig att svika dem för de skulle aldrig svika mig.en hund är inte bara en hund.mina hundar är mitt hjärta.och jag kan inte leva utan ett hjärt,fattar du.

11. Jag både håller med och inte Lars...

2010-07-13 23:21

Dobberman och Rotweiler är utpräglade och framavlade vakthundar.
Det är deras syfte, att vakta och bevaka (hur många har förresten en stövare eller drever som ren sällskapshund?)
Vill man ha en "gullig sällskapshund" som är 100% pålitlig har man nog valt fel ras.
Då finns det bättre, mer anpassade, och betydligt enklare alternativ.
Har man däremot tid till att ge dessa hundar ständig uppmärksamhet där dom får vara med hela tiden är går dom säkerligen att få "gulliga" och "gosiga".
Nu är det ju inte riktigt det som är meningen med dessa raser, dom skall vakta och bevaka.
Nu har dom tyvärr, liksom diverse kamphundsraser blivit "statussymboler" för knarkare och söndertatuerade 18 åriga slöfockar.
För några år sedan var leguaner, ormar och fågelspindlar högsta mode i dessa kretsar.
I dag har detta "mode" sorligt nog rullat över till "machohundar" som Stafford, Pittbull, Rotweiler och Dobberman.
Dom rastar sina hundar i parker när dom nu orkar vara vakna under dygnets ljusa timmar, vilket naturligtvis bidrar till dessa hundars lynne och uppträdande.
Det är där "körkortet" kommer in.
Någonstans måste väl samhället sätta en gräns för vad som är acceptabelt?
Så "Hundägares" liknelse mellan tändstickor och eldkastare är bra, och då måste det vara bättre med någon form av hundägarkörkort, utbildning och kunskapstest, än ett rent förbud mot vissa raser?

10. Jämför med vapenlicens

2010-07-13 23:20

Det är ju aldrig vapnet som dödar, det är människan bakom kolven. Du måste söka licens på varje vapen och förklara varför du är i behov av det. Vissa vapen är svårare att få licens på. Och du måste bevisa din lämplighet.
Skulle vi handskas med hundar på samma sätt betydde det att vi borde söka tillstånd innan vi köper en hund. Och visa att vi har möjlighet och kapacitet att ta hand om just den hunden. Tyvärr är detta av praktiska och ekonomiska skäl omöjligt. En kompromiss skulle kunna vara att kräva ett sådant förfarande för vissa raser.

9. När

2010-07-13 23:20

vi ändå är inne på hundar borde lagen istället/även utformas så att aveln blir sundare än idag. Alternativt att veterinärförbundet ryter i hårdare än de gör idag. Basset Hound är djurplågeri, Schäfer är djurplågeri, Mops och bulldog är djurplågeri. Det finns fler exempel på raser där rasförbunden skulle upplösas och rasen gå till historien, eftersom de folk som föder upp dem inte förstår att de håller på med djurplågeri..

8. lars

2010-07-12 23:27

om någon erbjöd mig flera miljoner för någon av mina hundar så skulle jag svara att ingen av dem är till salu. man säljer inte livets skatt. deras liv är kort men minnet av dem är livslångt.

7. lars

2010-07-12 22:28

men guuud lars,säg inte så där!jag har flera dobermann.säkrare,goare,roligare,pluttigare,pussigare hundar får du leta länge efter.de är så kloka och hjälpsamma hemma på gården.de leder in häst till stallet i grimskaft.de bär hinkar och höpåsar.de hämtar skor,och gör allt som jag säger till dem.de är otäckt mänskiliga och förstår väldigt mycket av mänskligt tal och kroppsspråk.de är den bästa vän en människa kan ha.som exempel,barn som växer upp i en dålig miljö blir lätt gangsters.doberman i fel miljö och hos fel människor blir mycket förvirrade hundar.doberman behöver nallar de skall pussas gonatt,de behöver god mat och snälla harmoniska människor i sitt dagliga liv.doberman behöver samma livsglädje som vi människoroch då blir de helt underbara och pålitliga.de som är hård mot en dobermann väcker aggresiviteten hos den och så fungerar även vi människor.det bästa i mitt liv har varit mina hundar.på vintern när det har snöat och allt borde vara mörkt och deppigt så brukar jag säga att hela min trädgård blommar.dobermann har nämligen blommor i sina spårom det regnar så tycker de att vi kan gå ut via bakdörren för där skiner solen jämnt.

6. Vad

2010-07-12 17:28

är anledningen till att man skaffar sig exempelvis rottweiler? Den senaste tiden har det stått i tidningen om en liten flicka som blev biten, och veckan efter en kvinna på en utställning av sin egen rottweiler. En liten skithund kan man sparka in skallen på, men en rottweiler tål lite mer stryk när de flippar ur. Såg vid en avelskonferans jag var på, att mentaltesten på rottweiler visar att rädsla låg i topp. Varför man skaffar en rottweiler eller doberman övergår mitt något klena förstånd...

5. Att vilseleda med statistik

2010-07-12 15:06

Man ser ofta argument likt Klaus. Jag har läst att golden retriever ska vara farligast osv. Jag vill mena att det är totalt skitsnack! Jag har god insyn i veterinärers verksamhet och de vanligaste hundarna som biter personalen är småhundar, likt Papillon. Men skillnaden är att dessa orsakar så otroligt harmlösa bett. När det också blir tal om att hantera en "kamphund" åker också munkorgen fram, så det kanske inte är konstigt om de är mindre farliga i djursjukvården? Att de sedan är så otroligt få i jämförelse med t.ex. golden retrievers talar man så klart heller inte högt om inom bevarandesidan.

Mina gråhundar har blivit angripna vid två tillfällen på nära tio år. I det ena fallet var det en pitbull och om jag inte hade varit med när det hände hade min hund blivit ihjälbiten på fläcken. Den attackerande hunden gjorde ett utfall ifrån trettio meter på min kopplade tik och gick direkt på strupen.

Hundar med de fysiska förutsättningarna som dessa har är tickande bomber som bara väntar på att brisera. I mitt fall var mitt "fel" att jag råkade befinna mig i samma grönområde som den tickande bomben vid samma tidpunkt. Jag hade hunden i koppel, vilket inte den andra hundägare hade. En drever hade INTE fullföljt en trettiometers rusning och dykt på strupen på en kopplad gråhundstik som varken morrade eller skällde.

Att hundar med groteskt stora käftar också skrämmer andra hundar och framkallar en störning/orosmoment är heller inget som kamphundsvännerna vill hålla med om. Då skyller man hellre på dåliga psyken hos alla andra hundar än sin egen.

Hundarna är att betrakta som vapen och enligt min uppfattning ska man antingen ha "licens" på att äga dem eller så ska de tas bort ifrån samhället helt och hållet. Vi accepterar inte att folk går omkring med eldkastare i parkerna och kring lekplatserna, trots att vanliga tändstickor oftare orsakar eldsvådor (ungefär samma liknelse som att gömma sig bakom statistiken om golden retrievers).

4. Enligt en handkirurg...

2010-07-12 12:09

...som också är jägare så var mer än 75% av hundbetten han behandlade orsakad av DREVER!
Förbjud denna ras OMEDELBART, eller va säger ni?

3. Varför inte en "vanlig" hund

2010-07-12 10:43

Varför kan man inte ha en annan ras om man nu vill ha hund.
Är man jägare så kan man ha en stövare, beagle eller drever.
Fågeljägare har pointer etc.
Sällskapshundar kan vara skotte borderkollie, pudel etc.Jag har själv en beagle som är trelvig både som sällskapshund och jakt

2. Långa resonemang men inget konkret

2010-07-12 10:43

Och hur löser skribenten problemet?? Jo genom att hänvisa till en omöjlig lag, "Denna ger Polisen större befogenheter att beslagta en hund och även att utfärda hundförbud för den som visat sig inte kunna hantera sin hund. Se till att den lagen verkligen tillämpas".
Och när någon annan än den faktiske ägaren håller i kopplet? När hunden är lös? Har inte polisen annat att göra än att hålla reda på tuffingar med s k kamphundar?
"Beslagta en hund" - hur många ska den bita/hota innan det sker?
Receptet är att be den som håller i kopplet att visa leg. ´Har personen ett krim.record - avliva hunden omedelbart.
En person som innehar jaktvapen är omgärdad av bestämmelser och blir av med såväl vapen som licenser för mindre förseelser än vad ett pucko med hjärndöd pitbull i kopplet någonsin kan bli.

1. Djurensjurister?

2010-07-12 10:42

Personligen anser jag att ett starkt skäl till att förbjuda dessa raser, är att de införskaffas för ett enda syfte. Att agera potensförlängare för personer med taskigt självförtroende.
Vad än värre är, är att dessa ofta är människor som ALDRIG tidigare har haft något husdjur överhuvudtaget.
Det ligger inte ett genuint hundintresse bakom, utan det är endast en statussymbol för unga personer, som inte vet ett dugg om det håller i kopplet.
Detta är skäl nog för att förbjuda de spektakulära hundraserna!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons