• Älgskadefondsföreningen

Rapport från en tidig morgon

DebattPublicerad: 2007-07-23 23:20

I natt hade jag ett av mina sällsynta tillfällen med dålig nattsömn. Gick upp och tryckte färdigt ett medlemsutskick men fortfarande ville inte tröttheten infinna sig.

Då bestämde jag mig för att göra en tidig morgontur över närområdet där jag brukar jaga. Körde två mil på skogsvägar. Skogsvägar där jag för några år sedan garanterat skulle se både älg, skogsfågel och ibland rådjur och naturligtvis mängder med småfåglar.

Inte ett jaktbart vilt
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen med flera måste glädja sig åt utvecklingen. Inte ett jaktbart vilt under hela resan. Till och med småfågel var det ont om. Lars Nyblom och Allan Jacobsen från diverse rovdjursorganisationer, som ofta påpekar alla olyckor som orsakas i trafiken av älg, kan nu lugnt färdas i mina trakter.
Stora Enso som äger det mesta av skogen här kan glädje sig åt att inte en älg syntes på föryngringsytorna trots mängder med föda. I höstas var facit 7+3 av en rekommenderad avskjutning på 12+12, vilket var ner 30 procent från året förut.

Biologisk mångfald?
Jag bara undrar vad som har hänt med den stora biologiska mångfald som skulle bli följden av rovdjurens återinträde i svenska skogar. Fast det kanske var mångfald för insekts- och lavforskare.
Vi vanliga naturmänniskor upplever bara saknad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Du är inte ensam!

2007-08-02 13:14

Tyvärr är den bild Du tecknar numera alltför vanlig inom områden dominerade av storskogsbruket och de stora rovdjuren! Dock finns det ett mycket positivt undantag – Sveaskog! De övriga stora skogsbolagen har samma lagstadgade skyldighet att utöva viltvård men gör det definitivt inte. Det är också märkligt att skogsstyrelsen, som är en rådgivande tillsynsmyndighet, inte förstår att det i deras uppgifter faktiskt också ingår att värna om vilt och t.o.m. råda skogsägarna om hur de skall få bästa avkastning av sin skog. Många gånger kan då faktisk just jakten ge lika mycket som virkesintäkterna men det låtsas skogsstyrelsen inte om. Man har ett projekt ”Grönare skog”, som just tar upp dessa frågor men det projektet hör man ytterst sällan något om. Det verkar i stället som om man går i kort koppel hos storskogsbruket!

2. Spännande iakttagelse

2007-08-02 13:13

Äter vargarna på McDonalds? Om inte, talar det emot sig själv att varg skulle uppehålla sig där inga bytesdjur finns. Vad räknas som ”ordinarie” vilt? Sånt man fyller boxen med oavsett ursprung?

1. När skall naturvårdsverket samt icke jägare vakna?

2007-07-25 11:44

Jag har spårat i vintras, i stora områden med ytterst lite spår av ordinarie vilt. Skrämmande. Men varg spår finns, de har förstört mång falden redan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB