• Allmogejakt

Ripan – liten fågel, stort problem

DebattPublicerad: 2010-06-15 12:31

I ett öppet brev till Jordbruksdepartementet och riksdagspartierna föreslår tre nordliga distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund att man vidtar åtgärder för att hjälpa ripstammen. Distriktsordförandena efterlyser framflyttad jaktstart, restriktioner för utländska jägare och en statligt understödd predatorkontroll.

Problemet med ripan är givetvis dess nedgång. Att så är fallet vittnar bland annat de restriktioner för ripjakten som infördes i delar av Sverige den senaste jaktsäsongen.
Även jägare som vistas i skog och mark vittnar om låga bestånd av ripan. Åtgärder för att återfå en stark ripstam är
nödvändiga.
Flera faktorer har orsakat nedgången av ripstammen. Den tidiga jaktstarten är en, då många ripor knappt är flygfärdiga och förflyttar sig ytterst korta avstånd. De är lätta mål för skytten. Den tidiga jaktstarten kontra vårt grannland Norge renderar i att ett stort antal norska jägare kommer till Sverige för att jaga innan den norska ripjakt startar 10 september.

Stöd för flyttad jaktstart
Enligt en undersökning i jakttidningen Jakt & Jägare i april 2010 tycker hela 67 procent av de svarande att jaktpremiären på ripa ska senareläggas. Av dessa anser 49 procent att jaktstarten ska vara 10 september, precis som i Norge.
18 procent önskade att premiären skulle flyttas ända till 25 september, medan endast 20 procent ville ha en oförändrad jaktstart. 13 procent hade ingen åsikt.
En framflyttad jaktstart skulle rendera i minskat jakttryck på ripan och att den hinner växa under ytterligare några veckor.

Unik gästjakt
Det är unikt att vi i Sverige tillåter jägare från andra länder jaga utan större restriktioner. I till exempel Danmark får man inte jaga över huvudtaget i danska kustlandet som utländsk jägare. Här vore det lämpligt att se över möjligheten för införande av restriktioner för utländska jägare, exempelvis maxtal på skjutna ripor under hela jaktsäsongen men även krav på lokal guide under jakten.

Predatorerna blir fler
En annan viktig faktor till ripans nedgång är naturligtvis predatorer, räv, grävling, mård, mink, mårdhund m fl. Dessa jagas inte i någon större utsträckning och det finns naturliga förklaringar till detta. Skinnet har inget värde för jägaren eller allmänheten, det är tidskrävande och generellt sett är det inte en önskan från någon jägare att skjuta ett djur som man inte tar hand om i form av mat eller skinn.
Rovfåglarna hör till gruppen predatorer men dessa får inte jagas. Dock går de hårt åt ripan, speciellt de år det är brist på gnagare. Även kråkfåglarna och korpen går hårt åt ripan och dess kycklingar. Korpen är i dag fridlyst i Sverige.
Sammantaget påverkar detta naturligtvis tillgången på ripan. Den allmänna attityden till päls och skinn får således negativa effekter på andra viltarter, vilket naturligtvis är tragiskt.

Skottpeng på mårdhund
Mårdhunden hör inte till den svenska faunan och särskilda projekt har startats för att få spridningen under
kontroll.
Mårdhundsproblemet är ett utmärkt tillfälle för staten och/eller länsstyrelsen att via skottpeng decimera bestånden. Detta skulle rendera i att fler jaga mårdhund, samtidigt som man får värdefull kunskap om spridningen.
Förslagsvis skulle vara 500 kr per skjuten mårdhund vara en lämplig skottpeng.

Flera åtgärder behövs
Vi ser alltså följande åtgärder som nödvändiga för ripstammen: Minskat jakttryck med framflyttad jaktstart till 10 september, ökade restriktioner för utländska jägare och ett aktivt samarbete kring predatorproblemet mellan myndigheter och
jägare.
Vi befinner oss troligen i ett läge där ripans väl och ve måste komma före naturturism och företag som ofta, tillsynes kortsiktigt, profiterar på fauna och flora snarare än en sund beskattning.

Håkan Önneholm, Norrbotten
Assar Nilsson, Västerbotten
Bengt Bixo, Jämtland Härjedalen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Begränsningar

2010-09-14 11:56

I princip vill jag inte att det ska införas några beränsningar utan man ska lita på jägarnas omdöme MEN i frågan om utländska jägare så tycker jag det sålänge det inte finns liknande regler som gör att jag kan åka till andra länder o jaga, vilket vore det bästa.

12. ripjakt

2010-08-10 15:32

jagar på egen privat mark sedan 1992 vettig avskjutning har i stort konstant bra med ripa även under svåra år något för markägarna att titta på,gränsar mot statens mark där det är totalt sönderskjutet, kvotera

11. Kommentar till "kluvet förslag"

2010-06-23 11:17

Jag bor själv i fjällen och har sett nedgången i ripstammen dom senaste 20 åren.
Att senarelägga jaktstarten på ripa är ett bra förslag.
Älgjakten startar här första måndagen i september alltså i år den 6:e.
Om ripjakten startar 2:a måndagen så behöver det inte bli någon "krock" i skogen, för älgjakten är intensivast första veckan.

10. Evertebrater

2010-06-16 19:51

Woj-Woj Vi Svenskar är likt Evertebraterna ryggradslösa. Utländska jägare skrattar åt våra regler som råder under fjälljakten. Ingen skillnad på jaktstart. Inget guidetvång. Samma pris på jaktkort. Utlänningar kan ta fyrhjuling eller snöskoter till jakten utan att bötfällas. Om man inte vet var det finns fågel är det bara att fråga dar man löser jaktkort. I Norge värnar man om jakten så att det finns Ripor till nästa år. Senarelägg jakten för utlänningar. Inför Guidetvång. Återinför jakttillsynen. Bötesbeloppen för överträdelser måste vara kännbara. Lägg ner "Fjällrådet". Frånta partiska Länstyrelsen ansvaret över fjälljakten. Tack Eskil och Maud för allt elände ni bidragit med.

9. Roger...

2010-06-16 16:21

...har du missat något? JRF Norr vill inte inskränka på jakten bara flytta premiären. Eller gillar du att skjuta ripkycklingar? När det gäller älgen så hade den arten varit i samma situation som ripan, vilket den inte är, så skulle åtgärder erfodrats. Debatten gäller dock ripan och inte älgen. Johan Johan om du har tänkt gå ur JRF, vilket förbund skall du då gå till, dom som vill freda minken?

8. Ripa = Älg

2010-06-16 13:28

Jägarnas riksförbund arbetar för att alla ska kunna jaga vuxen älg på i princip hur små marker som helst, samtidigt så arbetar man för restriktioner för jakt på ripa. Var är logiken? Ska jag på mina 44 Ha , ha rätt att skjuta en vuxen älg när det samtidigt krävs ca 1500 ha för få en vuxen älg i tilldelning här norrbottens inland.
Men det är väl så att det är köttmängden som är avgörande.
Det är i mina ögon helt rätt att oavsett vad det är för vilt vi jagar så måste vi ta hänsyn vilt tillgången när man beslutar om jakttider och tilldelningar av vilt och inte vara rädd för att helt kunna freda en del arter perjod vis. För om tillgången på tex ripa är dålig i fjällen så är den i princip utrotad delvis inom skogslandet i dagsläget.

7. Johan och Rune

2010-06-16 09:21

Ni skulle behöva vara med och se invationen av norska jägare här i Härjedalen första veckan på fågeljakten. I Lofsdalen tex köper dom upp varenda fastighet som är till salu, styckar upp dom i många mindre som ger jakträtt på småvilt. säljer jakten till skyhöga priser och formligen skjuter sönder stammarna av fågel. Dom går och finkammar markerna dag ut och dag in. Att sen lyssna på forskare som utgår från normalt jakttryck när dom envist hävdar att jakt har ingen betydelse för fågelstammarna är bara trams.

6. Inskränkningar?

2010-06-16 03:03

Att senarelägga ripjakten är helt klart ett bra förslag. Får bara sunt förnuft råda så lär inte hellre älgjakten ställa till med några problem för ripjägaren. Vi är ett stort antal som sluter upp bakom skrivelsen, enkät och möten har visat detta. Snöförhållanden, javisst men det finns ju skidor. Inget bottennapp detta, snarare ett lyft för arten och jägaren.

5. Bra Johan !! Har du nyligen skaffat hund??

2010-06-16 03:02

Bra att du lämnar JRF !! Det är många år sedan forskare påstod att jakt inte påverkar ripbeståndet. Men nu har vi som vistats på fjället långt innan forskare mfl kunde se resultatet av denna massiva jaktutövning fått svart på vitt riporna blir mångt färre. vid normalt jakttryck påverkas självklart stammarna mindre... men som det idag jagas utplånas stora tillväxtomr och riporna minskar/försviner helt.

4. Gamle Shakespeare förutsåg -

2010-06-16 03:02

nog att herrar som Önneholm, Nilsson samt Bixbo skulle dyka upp någon gång i en ljuv framtid... Deras yttrande finns kommenterat i Hamlet (scen ett): "Upp flyga orden tanken stilla står Ord utan tanke aldrig himlen når". Och det är precis vad dessa herrar gör.

Jakt handlar om etik och moral. Detta gäller även ripjakt. Det är jägaren, som avgör om han/hon skjuter eller inte.

Deras förslag kan inte vara seriöst. Detta beroende på att Jägarnas Riksförbund vanligen är emot all reglering och styrning... Eller!!!

Kasta deras skrivelse i Sverkers soptunna...

Och heders åt Bottennapp / Johan!!!

3. Jag tycker detta vore högst lämpligt!

2010-06-15 16:25

Jag kan faktikst tänka mig att stödja detta! Det är på tok för mycket folk som springer omkring och skjuter fåglar (ripor) som inte är större än trastar! Bara att bege sig upp i fjällen och se hur lite ripa det är. Alla som vistas i skog och mark i alla fall i Norrbotten måste ju se detta!
Däremot tycker jag man kan förlänga jakttiden lite istället. SEen så är det ju så varför skall alla kunna komma till Sverige och jaga, inte så att jag bara kan åka till Finland eller Norge och jaga!
Från en som vill ha upp fågelstammen!

2. Kluvet förslag...

2010-06-15 14:42

Framflyttnig av ripjaktspremiären till samma datum som i Norge skulle vara bra för att minska jakttrycket på renbetesfjällen. Men, en senarelagd premiär på ripjakt medför tyvärr problem med äljakten som startar i "sameland" runt den 19 september och någon/några veckor framåt. Ett uppehåll för älgjakten innebär då att risken för snö och kyla kan ställa till bekymmer med framkomligheten till jaktområdena.För övrigt är förslaget bra. Den 25 augusti brukar det vara mycket trångt på dom populäraste jaktområdena i Härjedalen och Jämtland. Alla har ju inte råd att hyra helikopter för att komma bort från trängseln...

1. Bottennapp

2010-06-15 12:55

Att jägare är experter på att inskränka i sin jaktutövning vet vi sedan tidigare och vi ser ytterligare ett exempel på detta i denna debattartikel.
Forskning visar att vi inte kan påverka tex ripstammen genom jakt, förutom genom intensifierad jakt på predatorer.
Ändå vill alltså dessa herrar inskränka i den enskilde jägarens jaktutövning på ripa.
Dumt är bara förnamnet.
Kom in i matchen och lyssna till vad forskarna säger i stället för att som nu ta egna funderingar och göra dem till sanningar.
Vi jägare ska inte obefogat inskränka i vår jakt. Det finns det andra som andra som som både vill och försöker ägna sig åt.
Jag vill vara medlem i ett förbund som försöker utöka möjligheterna till jakt. Nu lämnar jag därför Jägarnas riksförbund.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB