• Älgskadefondsföreningen

Risker för hundar i vargområden

DebattPublicerad: 2012-03-26 13:54

Frågor har kommit kring hur jag kan påstå att risken är högre för hundar att dö av varg än av trafik i de områden där varg finns. Frågan uppstår eftersom antalet hundar som dör i trafiken är betydligt fler. Men frågan är kopplad till risken att dö av varg eller av trafik. Då har antalet vargar och bilar som skapar risken stor betydelse vid jämförandet.

Jag använder samma information som andra om antalet av varg dödade hundar hämtad från försäkringsbolaget Agria. Men jag gör jämförelsen utifrån ytan där varg uppskattades finnas till i Dalarna, Gävleborg, Norrtälje i Stockholms län, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län samt antalet bilar i dessa områden.
Underlaget avser år 2009 och antalet av vargar dödade hundar är hämtat från Agria (fast Viltskadecenter anger fler dödade hundar av varg.) Antalet bilar i dessa områden som finns i SCB:s statistik blir 1 583 180 bilar och antal vargar 200 (troligen lågt räknat).
De 1 583 180 bilarna dödade 126 hundar och de 200 vargarna 23 hundar.

Tusen gånger så stor risk för vargangrepp
I den bedömningen blir den relativa risken för en hund i vargområde mer än 1 000 gånger så stor att dödas av varg än av bil.
Omvänt gäller att om vi haft 1 583 180 vargar. Då hade mer än 180 000 hundar dödats på ett år av varg. Hade vi haft endast 200 bilar i området hade det tagit mer än 60 år innan en bil dödat en hund.
Min uppfattning är att den typen av relativ riskuppfattning är reell och påverkar beteendet hos hundägare.


Använder GPS för hunden
Enligt lag och, etisk uppfattning som vi har, försöker vi utsätta hundar för så låg risk som möjligt.
För att minska dödlighet vid jakt av trafik har vi tagit till oss ny teknik snabbt. ”Hund-GPS” har blivit mycket vanlig vid jakt, vilket gör det möjligt att snabbare söka upp hund som är på ”fel väg”. Tekniken för att undvika att hundar blir dödade i vargrevir har blivit att låta bli att jaga med lös hund. Detta syns bland annat i att Kennelklubben visar kraftigt minskade antal nyregistrerade kullar av stövare och andra jakthundraser.
Hamiltonrasen har minskat i registrering från 750 i början av 2000-talet till 250 det senaste året.
Detta gäller även älghundsuppfödare i vargområden.

Fler än 200 vargar
Om vargpopulationen stannat vid 200 vargar hade dagens situation varit annorlunda. Innan vi kommit till 200 bilar respektive 1,5 miljoner vargar har väldigt mycket annat hänt som också påverkat utfallet.
Intressant hade varit att veta antalet hundar i olika områden, men det är svårt att finna sådana uppgifter.
Ofta används siffror från försäkringsbolaget Agria, som har största markandsandelen. Men det finns fler, tämligen stora aktörer på hundförsäkringsmarknaden i Sverige.
Därtill är betydande andel av hundarna i Sverige oförsäkrade, sannolikt betydligt mer än 25 procent.

Blandrashundar glöms bort
Att använda rashundsstatistik innebär att vi endast tittar på den del av hundarna som är anslutna till rashundsklubbar, vilket inte ens alla rasrena hundar är. Men framför allt missar vi den stora och växande grupp av blandrashundar som finns. Detta gör att koppling mellan siffror och verklighet försvagas.
Oberoende om man vill lyfta statistik, som jag väljer, eller om försäkringssiffror används syftar det på alla hundar, vilket minskar kopplingen till jakthundar.
Jag anser det finns en större koppling mellan vargdödade hundar och jakthundar än mellan trafikdödade hundar och jakthundar. Men vargen dödar alla typer av hundar och gör det även inne på tomter. Det är inte bara jakthundar som dödas av varg.

Tre sorters lögn
Slutsatsen avseende statistik är fortfarande att det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik.
Siffror kan vara roliga att leka med. Men här leker vi samtidigt med människors känslor och uppfattning om hur deras livssituation respekteras. Hunden är människans bäste vän. Vi har genom utvecklingen levt och dragit nytta av varandra i tusentals år och hunden är helt beroende av människan.
Det är mycket allvarligt att våra svenska specialiserade hundraser minskar så mycket att en alltför snäv avelsbas uppstår. Känns det här igen från vargdebatten?
Hotet mot våra jakhundraser innebär att ett verkligen ursprungligt och bevarandevärt kulturarv behöver skyddas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Anders Ekholm # 5

2012-03-29 11:41

Ditt inlägg är precis lika sorgligt som dom brukar vara, du hänvisar till en tolv år gammal undersökning gjord av folk som precis börjat studera vargen utförd i biotoper som knappt håller varg alls jämfört med i dag...var finns relevansen?

18. Nr 10 efterlyser fakta

2012-03-28 16:53

Skulle Karl-Olov vilja berätta vad som inte stämmer i de artiklar där folk berättar om sina egna erfarenheter av vargen?

17. Skulle det vara så hemskt, Karl-Olof?

2012-03-28 10:02

Det är kanske det som måste ske för att invånarna i detta land skall reagera. Att vi har så flata och obetänksamma politiker att vi lämnar ut landets beslut till EUs politiker, som inte är ett dugg bättre, visar att det är rätt illa ställt med styret. Och törs inte Svensken säga nej åt EU så finns det ingen anledning att kalla sig Svensk över huvud taget, då är vi bara tjänstejon åt Bryssel. Och det där planket försöker jag titta över i olika vinklar, men slutsatsen blir ungefär samma varje gång.

16. Uffe S#7

2012-03-28 10:02

Jag ser att SL trampat på en av dina ömmaste tår, men den här gången ska jag faktiskt ge dig rätt i din slutsats: "Så risken för hundarna är sannolikt mer kopplat till jakthundägarnas beteende och hundanvändning än till antalet vargar som finns."
Om alla hade hållit sina hundar inomhus hade det givetvis inte spelat någon roll hur många vargar (eller vildsvin för den delen Per B) vi haft. I alla fall inte när det gäller antalet skadade/dödade hundar.
Addering av risker...
Var det seriositet han efterlyste Karl- Olof?

15. Från en vanlig hundägares perspektiv

2012-03-28 10:01

Bilar uppsöker och förföljer inte hundar för att köra på dem. Därför är det enkelt att minimera trafikrisken utan stora inskränkningar i den dagliga livsföringen. Lika enkelt som det är att minimera risken för konfrontation med sådana vilda djur som normalt är skygga och flyr så snabbt som möjligt vid möte med människor och hundar.
Vargar uppsöker AKTIVT hundar för att döda dem – även i närheten av människor och bebyggelse.
Hur skyddar man sig mot den risken OM MAN BOR I VARGOMRÅDE? Att alltid bära med sig ett skjutvapen blir nog nödvändigt och alltid ha hunden kopplad tätt intill sig både på gården och i skogen. Eller så får hunden stanna inne - utom för snabbrastning i kopplets längd några gånger om dagen. Hur avspänt blir då det dagliga livet med hund? Hur blir den hundens liv?
Verkar det överdrivet? Men den som fått sin hund angripen av varg får alltid snabbt motta förebråelser från vargförespråkare för att hunden inte varit kopplad. Denna tro på kopplets garanterade skyddsfunktion – hur rimmar den med informationen (bl.a. framförd av rovdjursforskaren och vargförespråkaren Olof Liberg) om att vargar som vill döda en hund är så fokuserade på hunden att de knappt märker människor i dess närhet?.
Hur ska de göra som i likhet med mig inte är vapenkunniga och inte äger ett skjutvapen? Här skriver Britt Nyman om ett telefonsamtal med länsstyrelsen i Gävleborgs län om just den saken.

http://brittnyman.wordpress.com/2011/12/29/vem-skall-vi-polisanmala/

14. Karl-Olof

2012-03-28 10:01

Märk väl att det från allra första början och framåt är jägarkåren, vår jakt, våra hundar som blir påhoppade.
Allt vi gör blir i princip anmält.
I varje debatt måste jägarna försvara sig och vad man sysslar med. Det är väldigt ensidigt och har blivit lite konstigt att förklara något för människor som överhuvudtaget aldrig sysslat med det vi gör. Man styrs för mycket av eget tyckande om fantastiska miljöer utan mänsklig påverkan.

13. Svar till, Intressant konflikt

2012-03-27 16:23

Det är kanske just den inställningen som du har som gör det svårt att få en debatt på en bra nivå där alla lögner och förtal förbjuds. Värnare eller varkramare om du så hellre tycker har ju blivit ett väl använt uttryck i olika media och därför använde jag det, kanske lite "bordust". Detta kommer naturligtvis att sluta med något som ingen av oss önskar, vem vet? Det finns alltid två sidor i ett problem men tyvärr kan du inte se över planket, likväl som vissa "värnare" och jägare. Om man inte hanterar vargarna i Skultunareviret på ett förståndigt sätt så är många övertygade om att Sverige kommer att fällas i EU-domstolen och tar över.

12. Färsk statistik

2012-03-27 16:22

Ny statistik från agria visar att av 10000 hundar dödas eller skadas 3,4 av varg i våra främsta ”varglän” (Värmland-Dalarna-Gävleborg). Jämför detta med data från Skåne-Södermaland, som visar att av 10000 hundar dödas eller skadas 3,7 av vildsvin (man misstänker dock ett stort mörkertal för vildsvinen). Dessutom har dessa vildsvin angripit ett antal människor de senaste åren. Bara turen har sett till att det inte var en 5-8 åring som vistades ensam i skogen de gångerna. Hur illa hade det gått då? Det är kanske dags för den skånska landsbyggden att gå samman och anordna en manifestation i Malmö för att framföra budskapet att vildsvinen försör livet på landet genom att äta upp grödor, döda hundar, och omöjliggöra för barn såväl som vuxna att vistas i naturen

11. Sanningen har svårt att komma fram

2012-03-27 14:14

Karl-Olof, så mycket som myndigheter och tidningar mörkar och ljuger. Men även om vargen är anpassningsbar till olika miljöer och byten, så kan den inte spela med i den förljugna bild som distribueras. Vargens rätta natur håller på att återupptäckas av de historielösa Svenskarna, och myndigheternas inkompetens och tanklöshet kommer än en gång att hamna i strålkastarljuset.
Att jägare och värnare (ännu ett felanvänt ord) har mycket gemensamt är väl ett aprilskämt om något.

10. Snart ett aprilskämt

2012-03-27 13:47

Tråkigt att inte debatten kan handla om fakta. Alla konstiga lögner skapar bara större problem, både för jägare och värnare av vargen. Jag tror hela debatten skulle tjäna på att föra ut sanningen om vargen och jägarnas eventuella problem i skog och mark. En manifestation som i stort sett blir ett fiasko med totalt 1500-2000 svenskar måste betraktas som en fågelskit i min gödselstack. Man märker den inte. Vargen och övriga rovdjur har tyvärr fått en stämpel som vi nog kan vara överens om att den är fel? Jägarna i Mellan Sverige ser vargen som ondskefull men om jägare och värnare tänker efter så bör det finnas bra lösningar för att råda bot på denna "långt gående" debatt. Jägare och värnare har mycket gemensamt och klövjakten är ett måste. Jag ser gärna att debatten tonas ner och att debatten får ett mer sakligt innehåll från alla håll.

9. Skrämmande Uffe!

2012-03-27 13:46

Men också en sorg och bedrövelse att se dina försök till flykt från det verkliga. Inte vill väl du ha en tbe fästing i närheten av din trädgård? Det var väl en dålig jämförelse? Som du ser så är hundägarna väldigt ansvarsfulla. Fråga de kvinnor som blir utsatta för våldsbrott vad som är viktigast. Hunden är tacksam för så få risker som möjligt. Inte minst de de som är helt onödiga.

8. Gilla olika

2012-03-27 09:27

Att Solveig gillar olika kan vi se på den härliga bilden där hon omges av vad jag kan se en Schiller en finne och en Hamiltonstövare. Ja, bättre än så här kan det nog inte bli.
Hon skriver om hotet mot våra gamla raser och det är allvarligt, siffrorna talar ett tydligt språk.
kan man inte släppa hundarna så försvinner ett arv som mödosamt tagits fram genom många år.
En sak som det tyvärr talas alltför lite om är att det numera korsas helt utan kontroll mellan raserna, t.ex älghundar korsas med stövare. Orsaken heter gris och är en sann stövarjägares gissel. Även till div rovdjur är man benägen att blanda olika hundraser.
Av kennelklubben är det ganska så tyst och vi vet av erfarenhet att SKK är försiktiga. Jag har heller aldrig sett någon form av debatt varken hos JRF eller SJF om just dessa problem som dessutom ser ut att öka i omfattning varje år.
Hoten mot våra gamla jakthundsraser är många.

7. Solveigs slutsats oväsentlig för hunden

2012-03-27 09:26

"De 1 583 180 bilarna dödade 126 hundar och de 200 vargarna 23 hundar", skriver Solveig om vargområden och drar slutsatsen: "I den bedömningen blir den relativa risken för en hund i vargområde mer än 1 000 gånger så stor att dödas av varg än av bil."
Men snälla nån!! Är det inte antalet hundar som skadas/dödas av respektive riskmoment som är det viktigaste, ur hundens synpunkt, i en jämförelse, inte hur många för hunden presumtiva riskobjekt det finns inom respektive riskmoment?
(anmärkning:AGRIAS statistik över skaderegleringar gäller både skadade och dödade hundar)
Enl. Solveigs logik så torde tbe-spridande fästingar vara en helt försumbar risk efter som det förmodligen finns miljarder sådana djur i landet..
Att faktiskt mångdubbelt så många hundar skadas/dödas av trafik i vargområden i jämförelse med av vargar, måste väl vara det viktiga i sammanhanget och ge skäl till åtgärder.
En glädjande utveckling i sammanhanget är att året efter det som Solveig hänvisar till, år 2009, så hade vi ett femtiotal fler vargar i landet år 2010, men antalet vargdödade/skadade hundar hade sjunkit från 23 till 16 enligt Agrias statistik. Så risken för hundarna är sannolikt mer kopplat till jakthundägarnas beteende och hundanvändning än till antalet vargar som finns.

6. men ändå

2012-03-27 09:26

går drevet i majoritet av tiden i skogen...liksom...eller är drevdjuren mer vägbenägna i dalarna

5. Solveig

2012-03-27 09:26

Du hade inte behövt bemöda dej själv med matematiken. Det finns redan ett underlag som är gott nog. Nämligen Viltskadecenters treåriga enkätstudie, "Jakthundar i vargrevir" där det framgår att det är drygt sex gånger större risk att få sin hund dödad eller skadad av andra orsaker än varg VID JAKT I VARGREVIR. Trafik och varg bidrar i ungefär lika omfattning. Sök i tabellerna eftersom VSC sannolikt inte hade modet att ange detta i texten.
Fråga, hur kan de komma sig att det bara är vargen som skapar rubriker när "livskamraten" drabbas?

4. Relevant riskanalys?

2012-03-27 09:25

”Hade vi haft endast 200 bilar i området hade det tagit mer än 60 år innan en bil dödat en hund.” konstaterar Gunilla förnurligt och anser sig därmed ha bevisat att varg utgör en större risk för hundar än vad trafiken gör. Lika finurligt hade man kunnat konstatera att i princip inga människor hade svultit ihjäl om det bara funnits 200 människor på vår jord, och dra slutsatsen att svält inte är något problem för mänskligheten.
Problemet med den typen av riskanalyser är att de utgår från en situation som inte existerar, och därför är helt irrelevanta. Ska till exempel samhället satsa resurser på att hitta botemedel mot sjukdomar som drabbar 50% av befolkningen och dödar 10% av de som drabbas, eller sjukdomar som drabbar en på miljonen men har hundra procent dödlighet? Ska t.ex sammhället låta bli att satsa resures på att bota cancer eftersom inte alls särskilt många hade dött i den sjukdomen om det bara fanns 200 människor?
För övrigt så Gunilla fel i sin slutsats avseende statistik. Det finns inte tre sorters statistik, däremot finns det ett otaligt antal människor som inte kan använda den på rätt sätt. Men då är det inte längre statistik, precis som spädbarns jollrande inte är ett språk som följer grammatiska regler.

3. Tack!

2012-03-27 09:25

Tack Solveig för att du påminner om den alltjämt så vanliga men felaktiga jämförelsen mellan vargdödade och trafikdödade hundar.
Alla jägare vet nog vid det här laget vilka risker vargen utgör för jakthundarna. Jag önskar att också alla vanliga hundägare, som nu bor i vargfritt område och som tycker om att vistas med sina hundar i skogen, kommer till insikt om hur riskabelt detta blir när just era skogar också blir hemvist för varg. Tills dess är det inte fel att känna solidaritet med de redan utsatta.
En egenskap hos vargen bör alla hundägare känna till. Egentligen onödig att påminna om på denna sida, men jag gör det ändå i hopp om att någon ännu oinformerad läsare hittat hit och kan sprida kunskapen. Vargen uppfattar hundar som konkurrenter som ska undanröjas. Vargen dras därför till hundar och attackerar dem utan att ha blivit provocerad därtill. Att ha hunden kopplad är ingen garanti eftersom vargar tenderar att bortse från människan då de är fokuserade på att döda en konkurrent.
Som Solveig skriver: "...vargen dödar alla typer av hundar och gör det även inne på tomter. Det är inte bara jakthundar som dödas av varg."
Det är för mig obegripligt att man kan vilja prioritera vargars ohämmade utbredning på bekostnad av våra hundar. Hunden är - till skillnad från vargen - det hunddjur som har förmåga att knyta an till oss och att samarbeta med oss. De flesta som har hund vet att de känslomässiga banden mellan hund och människa är djupa och ömsesidiga.

2. #1

2012-03-27 09:24

Du förstod tydligen inte. Menar du att Solveig räknat fel? Vad tror du händer om du släpper hunden där det finns ett par vargar, och vad tror du händer om du släpper hunden vid vägen?

1. Lekstugan fortsätter...

2012-03-26 17:42

På min länsväg genom jaktmarken passerar 6 000 bilar per dygn. Självklart är risken större att bli överkörd än uppäten av ett par vargar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB