• Pinewood

Rovdjur och skogsbolag gynnas

DebattPublicerad: 2014-06-19 10:11

Dalarna lider av en rovdjursförvaltning som bara ger kaos och en ny älgjaktsmodell som bara gynnar storskogsbolagen. Det tycker Bengt Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna i ett debattinlägg.

Man funderar om Dalarna ska hålla och föryngra rovdjursstammen i Mellansverige tillsammans med Värmland. Varför kan man ju fundera över, efter den senaste tiden av skyddsjaktsavslag som Idre sameby har drabbats. Har Rovdjursföreningens representant i Dalarna för mycket att säga till om? Frågan är relevant efter alla turer, där den föreningen har fått förstahandsinformation innan de berörda har informerats i ärendet.

Enligt Dalarnas landshövding tror hon på professionalismen inom länsstyrelsen. Jag kan bara konstatera att det finns många frågor som vi dödliga inte har fått svar på. Ett exempel är de övervakningskameror som finns i våra skogar, från söder till norr i Dalarna.


Locket lades på
Det kom ett bra och koncist svar från forskarna om deras kameror, men locket lades på vid vår länsstyrelse. Jag har ännu inte hört något från viltenheten i frågan. Deras policy verkar vara att tiga ihjäl allt. Eller är det så att myndigheten inte vill ha en dialog med JRF?
Björnjakten i länet är en parodi med honkvot. Motiveringen är att vi måste få ner fler individer i björnstammen i de södra delarna av länet.

När det gäller honkvoten är Dalarna det enda länet där det tillämpas. Frågan är behövs honkvoten i egentligen? Eller ska Dalarna och Värmland vara ett föryngringslän när det gäller rovdjur för hela Sverige?


Drev fram björnhonskvot ändå
Frågan om honkvot togs upp i viltförvaltningsdelegationen, men röstades ned av alla utan förslagsställaren. Ändå drevs det fram av myndigheten.

När det gäller den nya älgjaktsmodellen gynnar den endast storskogsbolagen och stora älgskötselområden. Dessa älgförvaltningsområden har styrelsemedlemmar långt från Dalarnas gränser som sitter och bestämmer över hur älgjakten här i länet ska bedrivas. Här har länsstyrelsen ett stort ansvar när det gäller licensområden för dem som inte vill eller får vara med i älgskötselområdena med små och medelstora markägare som befinner sig i det spannet.


Får inte fram älgplanerna
Jag trodde något skulle bli bra av den här reformen. Den villfarelsen togs man snart ifrån när det visade sig att det inte ens går att få fram viltförvaltningsplanerna för dom olika älgförvaltningsområdena i Dalarna. Svaret från länsstyrelsen är att dessa ligger uppe på hemsidan. Men efter många gånger ha varit in på sidan har då inte jag sett något alls. Vad jag erfar är det allmänna handlingar som vem som helst kan få tillgång till.

Vid förra årets älgjakt utbildades en grupp från både Jägareförbundert (SJF) och Jägarnas Ruksföbund (JRF) som kunde åka ut till jaktlagen och bedöma när fällda älgar är otjänliga.

Detta godkändes av länsstyrelsen. Men nu verkar allt rinna ut i sanden efter mycket velande från viltenheten.


Sen älgjakt djurplågeri
Älgjakten var även uppe på dagordningen hos viltförvaltningsdelegationen. Frågan gällde om jakttiden skulle kortas ned till slutet av januari.

Vi i JRF vill korta den till sista december eftersom älgkorna har så stora foster i slutet av i början av året. Blir de hårt jagade under den här tiden kastar de fostren. I min värld är det djurplågeri att jaga under januari och februari.

Men länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen låter galenskapen fortsätta ända till slutet på februari. Betesskadorna i skogen sägs vara för stora enligt storskogsbolagen. Därmed blev det inga ändringar i årets jakt, mer än att den grupp som skulle kunna hjälpa jaktlagen i frågan om otjänligt älgkött verkar gå upp i rök.

Vad gör egentligen viltenheten vid länsstyrelsen i Dalarna för något, mer än att se till att Dalarna är ett föryngringslän för de stora rovdjuren och hålla storskogsbolagen bakom ryggen när det gäller älgfrågan?

Ska Dalarna och Värmland bara vara avelsstation för rovdjuren i Sverige?

 

Bengt Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Till nr 9

2014-07-28 09:38

Det stämmer som du skriver att markägaren har jakträtten på sin fastighet men den dag han hyr ut sin jakt måste han naturligtvis acceptera att den nya jakträttsinehavaren vill att det skall finnas klövvilt på marken. Om inte säg upp honom och försök hyra ut marken till någon annan idiot som struntar i om det finns vilt på marken. Det finns massor av så kallat jägare som gärna hyr en mark till stora pengar för att så fort som möjligt rensa den för att söka nya marker. Ingen markägare är idag tvungen inte du heller att hyra ut din mark men tack och lov så får ni inte själva avgöra om klövviltet skall utrotas. Det pratas mycket om viltskador och väldigt lite om hur stora intäkter som kommer in på jaktarrende i hela landet det skulle bli otroliga summor och säkerligen försvara en del av våra viltskador.

10. # 8

2014-06-21 11:25

Vargförekomst är väldigt avgörande på lokal nivå. Det ser vi ju redan. Men det totala antalet älgar kommer att öka, eftersom människan slutar jaga, i alla fall med löshund. För att uppnå det "ultimata", så ska väl varje län ha minst 300 vargar. Men det blir problem. Kalmar kan tänka sig att dela på ett revir med grannlänet. Vad generöst. Det blir rovdjur och bilister som tar hand om den moderna viltförvaltningen.

9. Jaktlagen

2014-06-21 11:25

Enligt Jaktlagen 10 paragraf har fastighetsägaren jakträtt på sin fastighet.
Skogsvårdslagen är tillsynsmyndighet över hur skogen sköts. Från fastigheten får fastighetsägaren såväl intäkter som kostnader.
Därför är det förbryllande att andra än fastighetsägaren skall bestämma om älgstammens storlek och i förlängningen hur stora skador och därmed kostnader ägaren skall ha utan att själv ta ekonomiskt ansvar. En ologisk situation!

För övrigt tycks den nya älgförvaltningen redan ha kollapsat....

8. Bökiga tider

2014-06-20 19:11

Vargen kommer aldrig att utplåna någon älgstamm , däremot måste vi hålla en högre älgstamm för att den ska ge avkastning även till oss och det mina damer och herrar ger stora älgskador.Att sedan storskogsbruket accepterar 2% skador är löjligt med tanke på att mindre privatskogsbrukare med små hyggen ofta får 50 % eller mer i skador med resultat att man planterar gran även på tallmark = ännu mindre vinterbete.Lägger man till att miljöpartiet och kanske till och med vänstern tar plats i en (skräck) regering till hösten så ser det inte särskilt ljust ut på kort sikt för vare sig jägare eller skogsbrukare , dock mildras nog problemet med vargen av att allt fler tappar den sista respekten för gällande lagar.

7. #4

2014-06-20 08:23

Det finns ingen älgstam som innebär någon kostnad = utgift. Om man däremot ser tillbaka på dom senaste decennierna så har det varit strålande tider för bolagen. Det med god viltrikedom.

6. # 4

2014-06-19 21:36

Så här är det ja. De älgar som har en överlevnadskänsla,flyr rovdjurstäta områden. Där det finns älg, finns det alldeles för många. Men det blir så när man vägrar ta hjälp av vilt och jaktkunniga människor. Söderut finns det många stora vägar också. Då ökar viltolyckorna. Men det är väl bara en bonus? Vad äter vargen när viltstammen sinar? Jo våra tamdjur. Men det är väl bara att gilla läget?

5. Nej 4:an där har du lite fel

2014-06-19 21:35

När vargen utplånat älgstammen så mister bolagen stora jaktarrendeintäkter.
Mitt lag i dalarna betalar idag ca 40000/år + fällavgifter på ca 25-30000 och det för 2500 hektar och det är VARJE år.Pengar som bolaget inte behöver lyfta ett finger för att få in.Om vi tar 65000/år gånger ca100år som det tar innan tallskogen slutavverkas,så har dom fått in 6,5 miljoner utan motprestation.
Och det är garanterat mer än vad älgskadorna som ligger på kanske 2-5% kostat bolaget.
Vargen den för absolut absolut inget possetivt med sig och har aldrig gjort heller.
Elände fattigdom lidande och misär är vad den historiskt sett ställt till med i vårt land.

4. Så här är det

2014-06-19 17:20

Man måste gå till botten med hela det här,för det första är det markägarna som upplåter jakten till en arrendator vidare så är det markägaren som står där med kostnaderna som det innebär att ha en för stor älgstam så om alla så kallade jägare skulle vända på myntet och titta på andra sidan skulle det bli en helt annan ton i skällan ,jag har personligen ingen mark och jag skulle inget hellre önska att varenda varg i sverige försvann men man får faktiskt se det ur ett markägarperspektiv och dom har naturligtvis ställt varg gentemot älg och ur markägarvinkel så kostar en varg kanske ett förlorat arrende medans en en för stor älgstam kan kosta hur mycket som helst.

3. Dessvärre har du rätt !

2014-06-19 16:58

I Lst Dalarna finns inget "mätbart" utrymme för en dialog mellan olika intressen beträffande storleken-numerären för rovdjuren. Hade faktiskt hoppats mer av vår nuvarande "hövding". hennes CV från Skogsstyrelsen och storskogsbruket är ingen tillgång för en framsynt och hänsynstagande rovdjurspolitik. Ser ingen förändring förrän vissa befattningshavare går i pension. Som det nu är, så bekläds allt för många nyckelpositioner av personer som i sin vision tydligen aldrig har något tak på rovdjursnumerären. Viltförvaltningsd. är inget framgångskoncept i Dalarna. Tyvärr!
Att proritera letande efter viltkameror för lagföring visar på märklig uppfattning. Överträdelsen är endast ett bötesbrott, om nu åkl. väljer att fullfölja.
Idag med bökande grisar i potatislanden så är det av stort värde för många att hålla koll på grisarna. främja hellre kameraövervakning? Också koll kring fäbodar om rovdjur exponeras i närområdet.

2. Ingen gynnas...

2014-06-19 15:00

...av infektioner, bolagen har länge bedrivit en kamp mot älgen och vad har man fått? Ökade skador. Om visdomen fanns bland kostymerna så skulle man satsat på jakten och viltet.

1. Omvända världen!

2014-06-19 15:00

Med denna förändring på dragningskraften från länen där det tidigare varit naturligt att man flytta till för att kunna få jaga, så ser vi en ny tendens att de folktäta länen runt storstäderna kommer att bli den nya jaktmarken att flytta till! För där går det inte att ha rovdjur för nära människan och man kan då arrendera i stort sett marker som inte har de större rovdjuren. Så istället för att de i söder åker till Mellansverige och norra Sverige för att jaga så åker de ner som bor i Mellansverige nu ner till södra Sverige för att kunna få jaga. Omvända världen om ett par år?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere