• Älgskadefondsföreningen

Rovdjuren och älgjakten

DebattPublicerad: 2012-01-03 15:27

Den havererade vargpolitiken och den nya så kallade älgförvaltningen blir förödande. När vargen inom några år uppnår riksdagens mål om ”livskraftig stam” kommer ett kalvförbud som ett brev på posten, i likhet med vad som i huvudsak tillämpas i vår omvärld med livskraftiga vargstammar. Det konstaterar Bernt Lindqvist, talesman för vargbältsgruppen inom Jägarnas Riksförbund.

I ATL nr 87, den 2 december, tar en grupp ledande centerpartister i Västmanland upp frågan om den havererade rovdjurspolitiken. Nedanstående organisationer delar helt de synpunkter och krav som framförs i inlägget från Västmanland. Allt större delar av landets befolkning känner sig förtvivlad och maktlös med nuvarande rovdjurspolitik, som åsamkar dem orimliga kostnader och ständig oro för sina husdjur samt drastisk försämrad livskvalitet.
Den biologiska mångfalden i Sverige omfattar cirka 30 000 arter av flercelliga organismer, varav ett hundratal är utrotningshotade. Det är då en cynisk utopi att som nu satsa nästan alla resurser på en enda art, vargen, som dessutom är så livskraftig att omvärlden betalar ut skottpengar och använder gift för att försöka minska vargstammen. De övriga arterna får klara sig bäst de kan. 


Miljardrullning för rovdjuren
Den enda vetenskapliga undersökningen som gjorts med beräkning av vad svenska folket totalt förlorar i kostnader och förluster (bland annat i förlorad livskvalitet) med 500 vargar i Sverige landade på drygt sex miljarder årligen i 1993 års penningvärde.
Dessa pengar skulle kunna användas för andra mer angelägna ändamål, till exempel sjuk- och åldringsvård.
Det är uppenbart att svenska politiker och myndigheter inte insett allvaret i situationen med åsidosättande av folkvilja och berörda människors behov och berättigade krav. En allt större del av svenska folket upplever dagligen att deras mänskliga rättigheter åsidosätts utan bärande skäl. Detta är oförenligt med en demokratisk rättsstat. Sveriges regering och riksdag borde ta lärdom av vad som hänt, och just nu händer, i vår omvärld med allt hårdare toppstyrning av folkgrupper som anser sig rättslösa och till slut blir allt mer desperata.

Nya älgförvaltningen ett skräckexempel
Den nya så kallade älgförvaltningen är ett skräckexempel på toppstyrning och ingrepp i enskilda markägares äganderätt och rådighet över egen mark. Påståendet att förvaltning och beslut förs ner närmare de enskilda markägarna, genom att de i praktiken förlorar hittillsvarande rätt att bestämma och förfoga över jakten på sin egen mark, är helt oförklarligt.
Fortsättningsvis kommer de jaktliga besluten att fattas av andra, över huvudet på de enskilda markägarna, som får nöja sig med att vara fodervärdar åt beslutfattarnas vilt.
Drabbade skogsägare kommer inte att kunna skydda sin skog mot viltskador. De kommer att hamna i samma situation som framgår av handlingarna till regeringens beslut Jo2009/1976. 

Skyhöga älgavgifter
De som ändå kommer att få skjuta någon älg i fortsättningen, kommer att tvingas ”köpa” älgen av staten och de tillskapade kollektiven, genom de skyhöga avgifter det nya systemet medför. Den ”fria kalvjakten” är ett kortvarigt lockbete. När vargen inom några år uppnår riksdagens mål om ”livskraftig stam” kommer ett kalvförbud som ett brev på posten, i likhet med vad som i huvudsak tillämpas i vår omvärld med livskraftiga vargstammar.
Därmed går en 230-årig epok med rättssäkerhet och svenska bönders hävdvunna jakt på egen mark i graven.
En jaktepok som varit så framgångsrik att 1982 sköts hälften av hela världens älgar i Sverige, som endast utgör en procent av älgens globala utbredningsområde. Stoppa det nya älgjaktsförslaget, och lägg det där det hör hemma – i papperskorgen.

Bernt Lindqvist, talesman för Jägarnas Riksförbunds mellansvenska samverkansgrupp i viltförvaltningsfrågor, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Örebro, Värmland, Västra Götaland och Halland

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. till Camilla

2012-01-18 20:15

"De enda led denna panik existerar hos är jägarna..." Detta är inte sant kära du, de finns många invånare (med eller utan jaktlicens) som inte längre vill vistas i skogen eller gå ut med hunden efter mörkrets infall. Huruvida denna rädsla är befogad i dagsläget eller ej låter jag vara osagt då det ej har med saken att gör. De är rädda för sitt liv och de kan man inte bara att blunda för om man kallar sig medmänniska!

11. Dumheter

2012-01-16 14:49

Finns flera felslut i denna artikel. Det ena är att viltet, i detta fall älgen, är något som TILLHÖR jägaren. Sanningen är den att älgstammen inte tillhör den beväpnade delen av befolkningen än den tillhör oss som aldrig jagar. Det andra jag vill påpeka är inte bara ett felslut utan en direkt lögn är att det sprider sig någon slags panik genom landet. De enda led denna panik existerar hos är jägarna, och den har ju en mycket grumlig bakgrund.

10. Ingen äger viltet

2012-01-07 13:33

Bratt är inte så fel ute. Nog kommer vi att få höra allt oftare att ingen äger viltet och ännu fler ohållbara argument filar nog genierna på bevarandesidan på just nu.
Det som är intressant är kanske inte vem som äger viltet, utan vem som äger problemen och kostnaderna.

9. Bernt Lindqvist har naturligtvis rätt

2012-01-07 13:28

Detta är stöld av markägarens egendom och ett fall för eu domstolen.

8. Stor portion sanning.

2012-01-06 19:19

I detta som Bernt Lindqvist skriver.
Kalvjaktsförbud blir det säkert inte överallt och samtidigt, men skulle ett vargrevir ha ont om älg är det väl tillrättalagt att det blir ett sådant förbud i ett förvaltningsområde som i sin storlek kan vara väldigt likt ett vargrevir. Även rådjursjakten kommer vi i framtiden att få se begränsningar i och försök har ju redan påbörjats.
Bernt L. skriver om ingrepp i jakträtten. Jakträtten har varit stark i jordägandet, men man går omvägen då man tar bort jakt på något vilt antingen kortsiktigt eller i ett längre perspektiv, resultatet blir ju detsamma. Ingrepp som tas steg för steg.
Det framförs allt oftare att ingen äger viltet och det kommer vi att få höra mycket av i en nära framtid.

7. Björn Isaksson

2012-01-06 15:22

Du är skyldig John E Mårdner ett svar! Har du något att komma med eller ljuger du?

6. Björn Isaksson

2012-01-06 10:38

Vad är det jag ljugit om?

5. Mårdner

2012-01-05 13:15

Du är ju lika duktig på att ljuga om SJF som vargkramarna är.
Har du inga konstruktiva synpunkter, bara ditt eviga gnäll på SJF?

4. Som vanligt

2012-01-03 21:32

så slår Berndt Lindqvist huvudet på spiken, denna framtidsvision är nog mycket nära sanningen. Att kalvjakten på sikt försvinner är jag övertygad om, kalvarna ska vargen ha. Det kan ju inte vara svårt att se och förstå även för en jägarförbundare, eller?

3. Sammanfattningsvis

2012-01-03 18:14

är Bernt Lindqwist uttalande och skrivning helt rätt.
Tyvärr ser det ut som att vi i Västerbotten o Norrbotten står helt utanför. Vi har varg i de båda länen och får Naturvårdsverket som de vill har vi snart fasta vargfamiljer i kust/inland/fjälltrakter.JRF har tydligen ingen representant i de båda länen som för jägarkårens talan, trots att JRF ordf.bor i Västerbotten.Tyvärr kan inte Jägarkåren lita på SJF, de har ju svalt rådande vargpolitik och det nya förvaltningsbeslutet med hull o hår.
Mkt bra skrivet Bernt Lindqwist.

2. Tyvärr, inget att snacka om längre!

2012-01-03 17:31

Det finns väl ingen som någonsin tvivlat på att agendan för statsmakten, ivrigt påhejade och sekunderade av en av sina medlöpare, ett av sveriges jägareförbund, redan från början varit att den nya älgförvaltningen har som primärt syfte att undanta älgarna från jakt för att föda rovdjuren!? Allt annat snack genomskådades från början! Vi kan ändå någonstans vara lite glada för att vi har en regering för närvarande som säger sig vara jägarvänliga, hur illa det blir om vi får en rödgrön röra som ska in och peta i det som redan är dåligt törs man knappt tänka på...
Det kommer inte att bli slut på stolligheterna förr än vi samtliga som har jakten som hobby och som ett sätt att skaffa oss ekologiskt och miljömässigt hållbart kött på våra matbord, vi som hellre äter ett djur som dödats så humant som möjligt, som inte tvingats att åka i trånga och långa djurtransporter och som sluppit känna dödsångest i slakteriernas stallar totalt blivit av med allt jaktbart vilt och slutligen avrustade, stående där i kön till salladsbuffén och med hela kylskåpet fullt av tofu.
Den nya ordningen har vi lika liten chans som en snöboll i helvetet att ändra på så tyvärr, det finns inget att ens snacka om längre, detta är vårt Ragnarök!

1. Mer än 230 år

2012-01-03 16:19

Rätten att jaga på egen mark har alltid funnits för större delen av Sverige. När Gustav III tog av adeln deras jaktprivilegier 1789, (och blev mördad), gällde det bara de sydliga landskapen, där adeln tagit av bönderna deras jakt, i övriga Sverige och Finland (som då hörde till Sverige) har folket i alla tider haft sin jakträtt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere