• Älgskadefondsföreningen

Rovdjurshandläggare jobbar för egen sak

DebattPublicerad: 2009-03-25 11:37

Hur är det med rovdjurshandläggarna hos Naturvårdsverket och länsstyrelser, för vems syften lägger de sina förslag? Är deras förslag inriktade på vad som är bäst för landets befolkning eller är syftet att med näbbar och klor försöka göra allt för visa att arbetet som rovdjurshandläggare har stor betydelse för landets invånare.

Frågan är om inte Naturvårdsverket och länsstyrelsens rovdjursandläggare/rovdjursförvaltare ligger nära en ”jävposition” när de gäller beslut om exempelvis skyddsjakt på varg. Vad händer om regering och riksdag skulle besluta att varg, björn, lodjur och järv skall ingå i den allmänna jakten? Vilka arbetsuppgifter kommer myndigheternas rovdjurshandläggare att ha vid ett sådant beslut?

Jobben hotas
Det är lite av en kärnfråga inom många myndigheter. Det gäller att påvisa att arbetet är betydelsefullt, annars försvinner jobbet. Nu verkar politiker och myndigheterna ha satt de stora rovdjuren högre upp på rangskalan än människor som bor och lever på landsbygden. Gäller det åklagare och polisens prioriteringar börjar misstänkta grova jaktbrott nå samma status som mord.
Varför verkar politikerna inte våga låta människor, som påverkas av de stora rovdjuren, styra över den verklighet som finns i sitt närområde där de lever och verkar? Landsbygdsborna fick inte vara med och besluta om trängselskatten i Stockholm. 

Varför ska stockholmarna bestämma?
Varför skall stockholmarna vara med och bestämma över hur många rovdjur de skall finnas på landsbygden?
Frågeställningarna om hur många och vilka rovdjur vi skall ha i landet är rent ut sagt dubbelbottnad. Alla vill ha en stark och frisk rovdjurstam, däremot inga stora rovdjur i sitt närområde. Varför skall landsbygdsbefolkningen leva med stora rovdjur vid husknuten, när samma djur är livsfarliga flera mil utanför exempelvis Stockholm?
Björn, varg och lodjur går ända in på hustomterna och dödar eller skadar husdjur. Frågan är hur föräldrar till småbarn agerar. Kan föräldrarna släppa ut sina småbarn att leka på sin egen gård utan att känna oro?

Biologer utan verklighetsförankring
Det finns ett gammalt talesätt: ”Att göra något enkelt är svårt.” Vem som helst kan krångla till den enklaste sak i världen och göra den omöjligt att utföra. Frågan är om inte politiker och myndigheternas tjänstemän lyckats göra dagens rovdjurshantering till att skapa jobb för välutbildade biologer utan verklighetsförankring. Biologer som bara tittar på vad som är bra för exempelvis vargstammen och blundar för konsekvenserna vad vargarna ställer till med ute på landsbygden.
Vår miljöminister uttryckte i ett TV-inslag att ”människor ute på landsbygden måste få tid att vänja sig vid ökande rovdjursstammar”. En fråga till miljöministern är varför inte polisen skyddar knarkarna som lever i storstäderna? Vargen är för landsbygdsbefolkningen vad knarkare är för storstadsborna. Många Stockholmare vågar inte gå ut på staden kvällstid på grund av knarkare. På landsbygden vågar många inte gå i skogen på grund av björn och varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Äntligen en bra artikel

2009-03-26 11:41

Det var den sakligaste och bästa artikel jag läst sedan hela den här debatten startade.

10. Pricksäkert, Ove

2009-03-26 11:04

Vi är många som sett ett problem i och fört ett resonemang kring problemet med att ”avelsbasen” hos dom som handlägger rovdjursärendena på länsstyrelserna är så smal. Månntro du här har hittat den verkliga orsaken? Är inavelsgraden lika som för vår vargstam har vi ett problem, för forskarna har ju sagt att akut blir inte situationen än på 50-150 år.

9. Är det mindre

2009-03-26 10:24

jäv om jägarna får bestämma då menar ni?

8. Nä, nu tycker jag att Ove Nyström..

2009-03-26 10:24

...Jobbar för egen sak.

7. Nyvaken

2009-03-25 22:57

Men du "Chasseur sans frontière" Hjärtat är väl gott och väl men jag tycker att artikeln handlar mer om hjärnan!

6. Precis!

2009-03-25 21:50

Helt rätt,Ove!

5. Nyväckt!

2009-03-25 21:49

Ja detta var för mej ett nytt sätt att belysa frågan. Och det ligger säkert en hel del i det. Man börjar undra när rovdjursspårare sätter upp kameror vid slaget storvilt och konstigt nog... vargarna kommer icke tillbaks till skafferiet enligt rovdjursspårare.Inte en enda varg och inte en enda gång. Finns vargen... eller finns dom bara inte på bild? Kan man ha så dålig utrustning att inte en enda varg fastnar. Eller har något annat stort rovdjur slitit 3 älgar (inom ett litet område) i stycken. Nu börjar jag ju undra....

4. Äntligen en klarsynt person

2009-03-25 21:49

ÄNTLIGEN en med hjärtat på rätta stället.
Vi får se om detta inlägg är tillräckligt rumsrent för Jakt & Jägare.
De har en förmåga att refusera vissa inlägg som inte passar dem som jobbar på redaktionen, hur riktiga inläggen än är.
Skärpning ni på redaktionen och publicera det som folk tycker oavkortat. Annars kan ni lägga ner detta forum direkt.

Svar direkt...
Om vi skulle publicera alla debattinlägg oavkortat skulle vi sannolikt ganska snabbt tvingas lägga ned detta forum. Reglerna här är i princip desamma som vid vilken insändarredaktion som helst bland landets dagstidningar. Sanningen är dock att vi hittills haft högre till tak här. Var och en kan bilda sig en uppfattning själv om detta genom att läsa inläggen.
Dan Törnström

3. Bra Ove.

2009-03-25 21:44

Vår miljöminister Andreas Carlgren har mycket att stå till svars för med sin senfärdiga hantering. Undrar föresten vad miljö betyder för honom. Naturvårdsverket med dess personal, nuvarande och tidigare under gångna decennier, är den stora boven i dramat. Med sitt senaste svar till Andreas Carlgren finns än värre framtid att vänta om detta godtas av riksdagen. Där förslås nämligen att rovdjurscirkusen ska vara en uppgift för Naturvårdsverket alléna. Robert Franzén och Ola Larsson står bakom förslagen där de menar att politikerna bör kopplas bort. Det blir resultatet av deras förslag om föreskriftsrätt, som de anser Naturvårdsverket ska ha. Rovdjursfanatikerna (och jakthatare kanske?) vill stifta lagarna själva
Frågan om rovdjuren är i högsta grad en fråga för våra folkvalda politiker när den berör så många människor i vårt avlånga land. Eller kan det vara så hemskt att politikerna vill slippa, och därför planerar ge Naturvårdsverket beslutsmakten fullständigt?

2. Utredningar med förundran

2009-03-25 21:43

Det verkar mycket undeligt med myndighetspersoner
som utreder och talar i egen sak. Man ställer sig frågan
vad ordet JÄV betyder om inte dessa tjänstemän omfattas av dessa regler. Men kanske det är som med
allt annat dom kör effter egna regler.

1. Ove

2009-03-25 13:41

Det här var det vettigaste jag hört på länge.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB