• Allmogejakt

Rovdjurspolitikens fiasko

DebattPublicerad: 2008-06-09 11:22

2001 lurades Sveriges riksdag efter hårt lobbyarbete från miljöorganisationer och Naturvårdsverket att fastlägga att Sverige skulle återbefolkas av stora rovdjur i en omfattning som inte funnits på generationer. Någon konsekvensanalys värd namnet gjordes inte och de eventuella problem som kunde förutses bagatelliserades.

Dessa problem trodde man sig kunna övervinna genom en massiv propagandainsats, där rovdjurens ekologiska roll lovsjöngs och deras eventuella farlighet avfärdades som gamla skrönor utan sanningshalt. Erfarenheterna från Sovjetunionen som kämpat mot återkommande vargproblem under århundraden ignorerades, förtegs eller till och med motverkades. Kända ryska vargforskare hånades och förlöjligades.
I samband med förberedelserna hade genom Jägarnas Riksförbunds jurist Bengt Lindqvists försorg några mycket tunga namn bjudits in till Stockholm. Inbjudan att lyssna och ställa frågor gick till Naturvårdverkets forskare och inblandade politiker. De ryska gästerna fick sitta i en tom möteslokal, ingen kom.
Vad har vi fått?

• En snabbt accelererande kostnadsbild med ersättningar för angrepp på tamdjur. Stora kostnader för ”vargsäkra” stängsel, som vargen så småningom lär sig hoppa över. Två kända fall finns redan. Allt för effektiv stängsling kan medföra en fara för människor, eftersom man då tar undan reservprovianten för vargen. Exempel på detta finns i Indien.
• Ett stort antal nya tjänstemän på länsstyrelserna, vars uppgift är att bedöma skador, inventera rovdjur och skydda dessa mot illegal jakt. Skador på tamboskap har fördubblats.
• BRÅ (Brottsförbyggande rådet) har myntad uttrycket Laglöst land för den del av Sverige, som av hävd var minst brottsbelastad. Personer åtalade för jaktbrott, mot rovdjur, har en mindre kriminell belastning än genomsnittssvensken. Oftast har de anmält sig själva.
• Vår traditionella säter- och fäboddrift, med små frigående besättningar, är utsatta för en i längden ohållbar situation. Liksom all småskalig djurhållning i rovdjursregionerna. Vårt öppna, biodiversa kulturlandskap som formats under sekler är därför starkt hotat.
• Genbanken i våra lantbruksraser kan bli livsnödvändig i en snar framtid. Djur som klarar sig utan öppna betesmarker och kraftfoder, antibiotika med mera behöver skyddas. En konferens om en möjlig världssvält hölls nyligen av FN.
• Människors psykiska hälsa i rovdjursdistrikten påverkas negativt. Visserligen finns det ingen svensk forskning på området, men resultat finns från Norge i minst två studier, liksom erfarenheter från återinförandet av den mexikanska vargen. De privata undersökningar som gjorts visar på ett massivt motstånd mot varg.
• Trots en överväldigande propagandainsats, för att få människor att acceptera vargen, har motståndet bara ökat allt eftersom skadeverkningarna har blivit uppenbara. En faktor som riskerar hela din livskvalitet, din försörjning och hotar din familj kommer aldrig att accepteras.
• Starka motsättningar mellan förespråkare och motståndare har lett till hot, trakasserier och livsfarliga sabotage av bilar.
• Två dödsfall av björn har redan inträffat. Även det tragiska dödsfallet vid Granfjällsbjörnens härjningar borde tas med. Hur många fler ”accepteras”?
• Skogens närproduktion av mat för människor är i sin helhet hotad, när de till vargen hörande sjukdomarna så småningom får fäste i Sverige. Det är bara en tidsfråga.
• Jaktens minskande utbyte av viltkött, inkomster från jaktlicenser, stuguthyrningar med mera kommer att drabba skogslänen hårt.
• Jaktens stora rekreationsvärde för glesbygdsbefolkningen kommer att minska eller försvinna helt.
• Rovdjursturism kan aldrig uppväga förlusterna från minskad annan turism. Ebberöds bank var en lysande affär i jämförelse.
• Vår allemansrätt blir en chimär eftersom många, främst gamla och barnfamiljer, inte längre känner sig trygga i skogen. Eller i sina gårdar när vargen och björnen ogenerat vandrar mellan husen och över tomten. Flera sällskapshundar är redan angripna i direkt anslutning till bostäder.
• Efter senaste tidens händelser börjar fokus riktas mot situationen för dem som arbetar i skogen. Slutresultat kommer troligen att bli ekonomisk kännbara bestämmelser, för att skydda skogsarbetarna. Glöm inte att vårt välstånd till mycket stor del beror av skogens produkter. Dyrare skogsskötsel minskar vår konkurrenskraft.

Rovdjurslobbyn har inte kunnat påvisa någon förbättring i våra ekologiska system, eller ökad biologisk mångfald efter rovdjuren återintåg. Överhuvudtaget har all sådan forskning undvikits, eftersom man vet svaret på förhand. De tio stockholmsforskarnas artikel om ekologisk härdsmälta i DN var en sorglig historia. Man jämförde nyligen isolerade öar i Amazonas med vårt kulturlandskap, som är skapat under generationer. Man hävdade att om vi inte tar hand om vår vargstam, kan vi inte begära att kinesiska bönder tolererar pandor, ett djur som lever uteslutande på en bambusort.
Man använder sig av oetiska metoder. Man låter påskina att vår stackars genetisk skröpliga vargstam kollektivt faller ihop och dör när som helst. Man hävdar att beviset är små kullar och att man funnit vargar med genetiska defekter.
Våra föryngringar är normalstora, och vargen genom sina stora kullar är mycket tolerant. Sedan 60 år lever en vargstam på Isle Royal i högönsklig välmåga. Den grundades av en ensam dräktig vargtik. Den har problem för tillfället eftersom dess huvudbytesdjur älgen håller på att ta slut.
När ska de politiker, som är valda av Sveriges folk i förtroende, inse att de har brutit sitt löfte – att arbeta för folkets bästa? De är inte valda för att vårda och skydda varg och björn, före människor och hennes tamdjur eller annan egendom.
Initiativet kan inte komma från forskarhåll. De är personligen alltför hårt engagerade i sina forskningsobjekt för att se verkligheten.

Inge Johansson, ordförande i Folkaktionen ny rovdjurspolitik, och Calle Seleborg

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Potemkinkulisser

2008-06-19 10:14

Rovdjursavvisande stängsel, bortstötning vid störning, hjälp vid angrepp, ersättning vid förlust på grund av rovdjur är en skenkuliss, i verkligheten fungerar det dåligt.
Rovdjursstängsel som inspekterades i Uppland ett år efter uppsättning visade att inget av stängslen uppfyllde kraven, uppförande och underhåll är svårt.
Första gångerna vid angrepp, när det är intressant för vargspårarna, så kommer de ivrigt. När attacker blir upprepade och till leder till kaos i kreatursbesättningen med bortskrämda djur, stressade och aggressiva djur drabbade av mastiter, fallande mjölkproduktion då är det inte lätt att få ut någon till hjälp. När hjälpen kommer verkar man mest intresserad att hindra rovdjuren från att bli skjutna. Kunskap eller intresse att se tamdjurens eller djurhållarens problem förefaller minimalt.
Kanske inte jämt, men alltför ofta.

Jordbruksverkets remiss till rovdjursutredningen konstaterade kort att hela ansvaret för tamdjuren ligger på djurhållaren - även vid rovdjursangrepp.

19. Vi är överens Andersson

2008-06-18 11:36

"Rovdjurssäkra" stängsel finns inte, endast avvisande. Lon har alltid hoppat och vi har två fall i Värmland av varg. Om nu vargen följer riksdagsbeslutet och sprider sig i hela Sverige blir kostnaderna för stängsling astronomiska. Inhemsk köttproduktion får nog bedrivas i inomhushallar. Köttätande rovdjusvänner kommer att märka att det är inte bara jägarna som drabbas av köttbrist på bordet.

18. Ännu mer om stängsling...

2008-06-17 14:45

Bäste Calle Seleborg! Jag är övertygad om att vi är själsfränder i den så kallade vargfrågan, men ditt inlägg om stängsel, skillnaden om att hålla varg inne eller ute, känns irrelevant. OM en varg trotsar ett så kallade "rovdjurssäkert" stängsel, så kan man nog bära förlusten om det gäller ett lamm, men om det handlar om en Holsteinkviga som köpts på auktion för 60 000 kronor, ja då kommer saken i ett annat läge.
Talet om säkra stängsel tycker jag nog mest hör hemma i broschyrer från Svenska Rovdjursföreningen.
Jag är överygad om att du nog håller med om att stängsel och nollvision är två väsensskiljda ting.
Det vill säga – på vägen mot målet måste vi nog fortsätta stänga ordentligt, men vi får aldrig börja tro att vargen går att stängas ute!

17. Stängsling

2008-06-16 09:19

Skilj mellan att hålla vargen ute eller inne. För att ta sig in till mat skall vargen känna att det lönar sig och lägger inte ner alltför mycket arbete. Att ta sig ut är en annan sak. Houdini var en klåpare som utbrytarkung jämfört med vargen.
Jag läste just en artikel från Irak. Efter att beduinerna stängslat sin boskap börjar aggressiva vargar gå in i byar.

16. Turisterna kan stanna hemma.

2008-06-16 07:37

Några fjollturister som letar vargskit för det oändliga lidande och kostnader som vargen för med sig är vi inte intresserade av. Sanera en päls på linbana så ser den levande ut och mycket billigare i drift.

15. Vad är effektiv stängsling?

2008-06-16 07:37

Calle Seleborg skriver i artikeln att allt för effektiv stängsling kan vara skadlig för människor?!
Jag uppskattar Seleborgs inlägg, men vill gärna lämna ett näsvist påpekande: Det är en (från länsstyrelserna?) vida spridd myt att man kan stängsla effektivt mot varg. För några år sedan frågade jag personalen i Lycksele Djurpark om just detta. Hur skyddar vi våra nörkreatur under betesgången?
Svaret var rent deprimerande – 2,5 meter högt nät. Nergrävt i backen. Invikt en meter in i hägnet. Dessutom ett par eltrådar.
Jag påpekade såklart att länsstyrelsen givit ut en folder om detta. Hon som ansvarade för varghägnet sade "de vet inte vad de talar om". Märk väl att detta sades av en person som jobbade med rovdjur på heltid, och som var positiv till frilevande varg.
Idag kan vissa kor vara värda 50 000-60 000 kronor, ibland mer, och vi måste ha dem ute, om vi följer lagen.

14. Alla vill se allt

2008-06-13 15:17

Men det är älgen som är det stora dragplåstret, både genom den ståtliga uppenbarelsen och därför chansen att få se en hittills varit god. Man har t.o.m. lyckats med att kursa älgpärlor. Däremot har jag inte hört om någon marknad för björnbajs eller vargskit.

13. Glesbygden!

2008-06-13 11:55

Vi har pratat med tyskar, holländare, belgare, engelsmän, danskar, fransmän och italienare och frågat vilket djur de ville mest av allt vill se i det vilda. Svaren blev älg, bäver, björn, lo och varg. Det talar ju om vad man ska vara rädd om för turistnäringen. För vi i glesbygden har inte råd att se oss om i Sverige, utan vi får vackert vara hemma om inte vi får hit turister.

12. Fredrik lille

2008-06-11 16:59

Fler djur är bra, så långt har du rätt. Att det primära för oss jägare är att skjuta djuren har du nog fått om bakfoten. Detta är precis lika rätt som att påstå att det primära för en golfspelare är att få bollen i hålet, alltså kan han gå dit och lägga i den i koppen för hand på en gång. Ett precis lika dumt påstående.

11. Mitt i prick

2008-06-10 12:19

Ja, så här ser det ut i de av rovdjur överrepresenterade länen och värre och värre blir det.
Angrepp på människor, angrepp på stängslade och ostängslade tamdjur, angrepp på jakt- och sälskapshundar, björn som förföljer cyklande barn, vargar som skrämmer hästar från vettet under ridturer i skogen, skingrar flockar av tamboskap m.m.
Omöljigt att bedriva renskötsel, fårägare som ger upp, fäbodbruk omöjligt, biodlare som tröttnar, lantbrukare likaså. Vem vill till exempel bo i ett län med 1 000 björnar? Är det konstigt att folk blir rädda att vara ute i skog och mark då när incidenterna nu blivit vardagsmat?

Det hela har nu totalt spårat ur. Bra att det kommer ut lite bilder i kvällstidningar med mera som visar hur det ser ut i verkligheten när kramarnas gulledjur plågar ihjäl exempelvis en älg, ut med fler bilder på sargade jakt- och sällskapshundar, ihjäl- och halvt ihjälrivna får och annat för att visa VERKLIGHETEN för folk som inte vet hur det går till.

Gå också ut i skolorna med denna information som motvikt till de miljoner som tilldelats vissa organisationer för att berätta om rovdjurens förträfflighet. När sanningen kommer fram ska det snabbt visa sig att de som tror att det är bara jägare som är emot för täta rovdjursstammar har helt fel.

10. Även jag håller med

2008-06-10 12:17

Fiasko är rätta ordet, styrt av fanatiker på odemokratisk grund.

9. Håller med

2008-06-10 08:53

Sluta inte med dessa skrivelser, för de va bland det mest konkreta ja läst på dessa sidor, de måste till ett stopp snart. Måste vi göra som som våra mor,far föräldrar gjorde innan de blir normalt i skogen igen?

8. Eget parti?

2008-06-10 08:49

Håller med Kenneth Eriksson, vad inte folk vet är att antalet licenslösande jägare i Sverige motsvarar, ungefär ett 5 procent-parti och hamnar i riksdagen. Jägarpartiet, som ser till sitt intresse och inte bara politiskt, kan bli en maktfaktor!

7. Fredrik, lille

2008-06-10 08:48

Fredrik, se Wxpressens bilder på webben! Vad är bäst? Att dö genom tortyr, då man styckas levande, eller ett absolut dödande skott. Nu är jag glad att bilder hur naturen är kommer ut i filmformat. Disneyfansen tror fortfarande att stora stygga vargen är ett fån och att Bror björn är ett mähä. Tur gubbfan dog, så han inte kunde sprida mer skrönor om djur.

6. Långt debattinlägg...

2008-06-09 17:28

Jägares främsta intresse är att skjuta djur. Så då är väl fler djur bra?
Var ärliga för en gångs skull!

5. BNP?

2008-06-09 16:19

Anonym, berätta om "Din övertygelse" för BRIC-länderna att de inte ska jobba för tillväxt. Ett underbart naivt och korkat påstående du framförde.

4. BNP

2008-06-09 15:09

Varje punkt som staplas upp här ger onekligen ekonomisk tillväxt. Men det är också i samtliga fall en tillväxt av negativt. All tillväxt är i mina ögon inte positiv.
Detta kan vara värt att tänka på när man undrar hur och varför vi har hamnat i den här märkliga situationen.

3. Därför

2008-06-09 14:32

Artikelns innehåll speglar bra mina skäl till varför jag är medlem i Folkaktionen ny rovdjurspolitik.

2. Stort tack

2008-06-09 14:11

Vid nästa val bör vi ha ett eget parti om inget görs.
Jag har inte heller lust att betala skattehöjningen som blir följden av denna lekstuga.

1. Tack!

2008-06-09 12:58

En av de bästa skriverierna jag läst på mycket länge!
Se nu till så att ni matar varenda insändarsida i samtliga dagstidningar med denna.
Ska bli kul att se hur rovdjursföreningen kommenterar detta.
Tycker de har varit tysta ett bra tag nu!
Argumenten för de stora rovdjuren kanske tryter?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB