• Allmogejakt

Ryska gener i vargstammen

DebattPublicerad: 2007-08-28 16:46

Kan Naturvårdsverket och Grimsöforskarna svara på följande: Är det överhuvudtaget förenligt med god vilddjurshantering och naturvård att avla fram en vargstam med så tveksam genetisk sammansättning som Naturvårdsverket, Grimsö med Olof Liberg själva påpekar?
Varför ska en rysk vargstam, som är extremt inavlad, få etablera sig i Sverige?
Om jag förstår saken rätt finns inte dessa problem i Ryssland, som de svenska vargarna härstammar från. Alltså vore det väl lämpligt att återföra dessa individer till hemlandet för att få nytt blod och gärna låta dem få stanna i sitt forna hemland.
Naturvårdsverket och Grimsö lägger ner enorma resurser på få fram en extremt inavlad vargstam, som på sikt kommer att producera sjuka och avvikande djur.
Är detta verkligen överensstämmande med vad dessa personer borde ägna sin tid åt och skattebetalarnas pengar åt? Är det överensstämmande med internationella djurkonventioner?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Knappast

2007-09-02 15:41

Du lär knappast få något svar från forskarna, Conny. De lever i sin egen värld ointresserade av följderna av sina idéer och tilltag. Konstigt är det att våra skogars vilda djur ska skötas av fanatiker på Naturvårdsverket och inte, som i vanlig ordning, avgöras av riksdag och regering. Men det kommer att bli ändring när det i sinom tid blir uppenbart för våra styrande att denna lek med djuren som rovdjursförvaltningen håller på med är rena dumheterna.
De har inga vetenskapliga stöd för sina målsättningar och resultatet är bara förluster i djur- och människoliv och förintad framtidstro hos människorna och det till stora kostnader för staten. Hela cirkusen verkar gå ut på att skaffa jobb åt sig själva och sina kompisar.
Jo, visst finns stöd i internationella djurkonventioner. De formulerar ju dem själva. Finns inte likasinnade i närområdet finner man liknande villfarna hjärnor utomlands hos likasinnade biologer och skriver ihop vilda målsättningar helt utanför demokratiska processer. Du är inne på rätt linje Conny, det är dessa så kallade rovdjursforskare (eg. rovdjursuppfödare) som vi skall granska.

3. Hybriduppfödare finns redan i Sverige

2007-09-02 15:39

Vi har redan egna hybriduppfödare i Sverige – i Värmland, Sundsvallstrakten, Örebrotrakten och i Jämtland i gränslandet.
Så sannolikheten är nog ganska stor att vissa ”vargar” blivit frisläppta när de blivit lite för mycket i treårsåldern. De flesta människor är inte rustade för att klara av att leva med en hybrid. Tyvärr ställer ”romantiken” till det för så många fler än just ägarna.

2. Varghybrider

2007-09-02 15:38

Man vet visst om att det finns hundgener inavlade i vargstammen. 2001 påkördes en varghybrid i Årjäng. Ellegren, professor i genetik vid Statens lantbruksuniversitet i Uppsala, kunde visa med genteknik att det var varghybrid härstammande från en kull på sex individer födda i Norge. Detta bekräftades vid kontrollundersökning på genlabbet i Lund.

1. Hybrider

2007-08-28 17:23

Vet de lärda här i Sverige hur mycket hund det är i våra vargar? I Ryssland är det vanligt med hybrider och de anses vara de värsta dräparna. Kanske vi redan har hybrider här. Vem vet?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere