• Allmogejakt

Så blir vargar farliga för människor

DebattPublicerad: 2007-03-03 17:37

Beslutet att neka skyddsjakt i Voxnabruk är ett slag i ansiktet på befolkningen. Dessutom är det farligt för den allmänna säkerheten i området.
I samband med undersökningen av vargattacken som blev Kenton Carnegies död håller professor emeritus Valerius Geist i Kanada på och lägger sista handen vid en inlaga.

Geists utlåtande kommer att göra rent hus med myten om den ofarliga vargen och visa att Carnegie var ett offer för den myten.
Geist kommer att visa hur vi har kommit så snett i uppfattningen och hur varg kan bli ett riskmoment som utvecklas till en fara för människor.
Eftersom svenska och norska forskare försökt förneka Elis Pålssons översättningar från ryska dokument har de en stor skuld i att sanningen har förvanskats.
30 forskare har getts tillfälle att granska utkastet av Valerius Geist. Praktiskt taget alla kommentarerna är positiva. Nedanstående är ett litet fristående utdrag. Fundera över var vi snart står med den skandinaviska vargstammen.
Vargens ofarlighet har framhållits intensivt av vargförespråkarna. Forskarna har undvikit sanningen i sin iver att få tillbaka vargen till områden där det bor människor.
Ofta hänvisar de till att ingen i modern tid i västvärden fallit offer för varg. Studier av situation i öster, där vargar är vanliga, och historiska händelser i vårt närområde visar på en helt annan bild.
Nedanstående (som sammanställts av Valerius Geist, professor emeritus i etologi) visar både varför vi inte haft några angrepp på lång tid och varför den nuvarande rovdjurspolitiken kan leda till problem.

Risken för vargattack är praktiskt taget noll:

1. Vargen är sällsynt.
2. Vargen jagas fortlöpande, sjuka och habituerade vargar tas bort.
3. Det finns gott om naturligt och varierande naturligt byte.
4. Det finns inga soptippar med organiskt material eller avsiktligt matande av vargar.
5. Rabies förekommande inte i omgivningen.
6. Aktiv viltvård av personer, som känner till vilka faktorer och situationer som leder till fara och vidtar snara åtgärder när så är påkallat.

Mycket stor risk för vargattacker på människor:

1. Vargar är vanliga.
2. Vargar är skyddade från jakt och upplever människor som ofarliga.
3. Naturliga byten börjar sina.
4. Vargar får tillgång till köksavfall, matas eller har tillgång till åtlar som anläggs nära bostäder.
5. Tillgång till lättjagade tamdjur eller husdjur.
6. ”Experter” som hävdar att vargar är ofarliga och därmed invaggar människor i falsk säkerhet.
7. Vargar tillåts komma nära bebyggelse och människor och kommer undan oskadda vid angrepp på tamdjur och husdjur.
8. Istället för skyddsjakt på vargen anklagas offren för att ha burit sig ”fel” åt. Forskarna förklarar på ett ”vetenskapligt” sätt att beteendet var onaturligt.

Stegen i habitueringen:

o Reviret börjar tömmas på bytesdjur på grund av predation och att bytesdjuren flyr området.
o Under sökandet efter föda närmar sig vargen bebyggelsen, i början på natten.
o Vargarna börjar ses på dagen när de observerar människornas göranden
o Mindre tamdjur attackeras nära eller på gården. Rastning av hund är inte längre riskfritt.
o Större boskap attackeras. Första stadierna är bett i svansar, öron och bakhasor. Vargar förföljer ryttare.
o Vargarna närmar sig människorna alltmer. Slaget byte försvaras.
o Attacker på mäniskor. I början trevande, sedan alltmer bestämda. Speciellt barn blir utsatta.

Observera att om vargen avsiktligt matas i samband med ekoturism kan habitueringen gå mycket snabbt. Annars är det i allmänhet en utdragen process. Utstötta ungvargar, som inte ensamma klarar att nedlägga till exempel en älg, är också en klar fara. I Asien varnar man speciellt för perioden på året när ungvargar ska vandra ut. Ensamma tikar med brist på bytesdjur i närområdet till lyan är också riskdjur (Spanien).Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. #2, #5

2011-10-08 10:42

Älgjägaren: Bra idé, passa samtidigt på att förbjuda även vargen inom samma område. Sluta hata vargen: Ehhh...läste du artikeln innan du kommenterade?

5. Skyddsjakt

2009-05-11 00:01

Folk känner sig hotade och vill ha skyddsjakt. Det kan man förstå, men vad ska man ha skyddsjakt på? Det som några människor fått för sig är farligt men som inte har dödat en enda människa i Sverige på över 100 år? Till skillnad från vargen så har jägare faktiskt tagit död på folk under våran levnadstid, enligt tidigare resonemang vore det då mer logiskt att ha skyddsjakt på jägare. Det är så klart helt befängt, det förstår alla. Varför kan man då inte förstå att skuta varg är fel?
Det är dax att släppa hatet.

4. Vargen kommer!

2007-03-19 09:31

Utfodring av rådjur är ett problem som för in vargen till samhällen. Har sett exempel på detta när varg rev rådjur i stort sett mitt i samhället där jag bor, cirka 300 meter från min egen bostad. I Brattfors utanför Filipstad traskade en varg över skolgården, där lärare och elever observerade den. Så med andra ord har vargen redan börjat inmarschen till samhällena. Hoppas bara att ingen kommer till skada innan myndigheterna tar sitt förnuft till fånga.

3. Inga rovdjur är ofarliga

2007-03-06 09:13

Det som vi kan jämföra med är att titta på de djur vi har i vårt närområde och då närmast hunden. Inte allt för sällan i våra medier rapporteras det om hundar som attackerat människor.
Ett rovdjur har jaktinstinkten och det går inte att bortförklara med att säga vargen är skygg och rädd för människan. Om nu vargarna inte utsätts för obehag i form av jakt från människor flyttas gränserna för skygghet automatiskt. Efter generationer tillvänjning till människor kommer vargarna att uppfatta oss som ofarliga.
Jag har kanske fel men jag anser att jakt ska få bedrivas i form av skyddsjakt och det borde få tillgripas omgående!

2. Förbjud alla formar av åtling...

2007-03-04 11:26

...närmare än fem kilometer från bostäder och fäbodar, nu!

1. Vart vända sig nu?

2007-03-04 11:25

Vad skall forskarna och ”kramarna” göra nu, när de varken kan vända sig åt väst eller öst för att få hjälp med att sanningsgöra påståendet att vargen är ofarlig?
Även västerut har polletten tydligen till slut ramlat ner. Det är inte en dag för tidigt. Återstår bara att se om de med en dåres envishet denna gång kommer att idiotförklara inte bara forskare från öst utan all världens vargforskare utom de svenska...
Börjar bli riktigt intressant det här!
Snart kanske de även kommer till insikt att den ryska vargen faktiskt inte alls behövs i Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons