• Allmogejakt

Så kan vi få bättre jakt på vildsvin

DebattPublicerad: 2009-12-01 10:05

Vildsvinen ökar – på många håll mycket kraftigt. Detta är de flesta jägare, bönder och andra som vistas i skog och mark överens om. LRF talar om att krafttag behövs för att minska vildsvinens antal. Lantbrukarna förlorar stora summor på grisarnas härjningar i spannmålsfält och vallar.

Vissa större markägare hotar sina jaktarrendatorer med att om de inte lyckas hålla nere vildsvinsstammen och därmed skadorna i jordbruket så kommer de att sätta ut fällor som kommer att skötas rationellt.
Sjunkaröds viltslakteri i Skåne tar inte emot vildsvin som fångats i fälla därför att de gånger man provat göra detta var svinen så stressade så det påverkade köttkvaliteten negativt till den grad att köttet inte var tjänligt som människoföda. Naturligtvis blir alla grisar stressade av att sitta inlåsta i en liten fälla, flockdjur som de är. Skiljs de från sin flock, då kommer stressen.

Suggor med kultingar sköts
Vid en vildsvinsjakt på en större gård i nordöstra Skåne sade värden redan på morgonen att han förväntade sig en aggressiv avskjutning. ”Vi skjuter svinen tvärt av”, var hans budskap.
Under dagen nedlades två suggor som mjölken droppade ur spenarna på samt sex randiga kultingar.
De sex kultingarna grävdes ner då det inte var lönsamt att offra kostnaden för ett trikinprov på dessa.
En slaktare fick ta hand om de två suggorna.
Vi som intresserat oss för vildsvin i många år vet att det blir ett stort lidande för de kultingar som blir lämnade ensamma. 

Uppmanade till jaktbrott
Tyvärr slutar det troligtvis med döden för dem också – men de svälter ihjäl i stället. Att skjuta kultingförande sugga är inte tillåtet och därmed är det ett jaktbrott som värden uppmanade sina gäster till.
Hur kunde det gå så här? Vildsvinen var tidigare ett efterlängtat högvilt som vi åkte till Tyskland och Polen för att jaga – ofta till en hel del pengar. Nu betraktas de nästan som råttor, man väntar bara på att kraven på att lägga ut gift skall komma.
Under hotet av att bli av med sin jaktmark om det inte skjuts många vildsvin är det åteljägare som numera skjuter först och frågar sen.
Med detta menar jag att det inte längre är lika noga med att alla variablerna skall stämma.

Många skadskjutningar
Rätt djur som står rätt, och inte omlott med andra, och står stilla och att skjutljuset räcker till. Samma med drevjakten. Grisarna förvandlas till måltavlor. ”Det är för f-n bara grisar, skjut för helvete.” Placera dig i närheten av de större godsen i Skåne en lördag förmiddag och sätt på din jaktradio så får du höra om hur många skadskjutningar de har på denna dag. Inte behandlas rådjur och hjortar på detta viset. Nu måste i ärlighetens namn säga att de flesta sköter sig perfekt.
Fynden av griskadaver i markerna har ökat markant. Det handlar om grisar som påskjutits men inte fallit på den egna marken. 

Hur sköts eftersöken?
Man kan inte låta bli att undra över hur stort intresse som det läggs ner på eftersök. Det finns även en skyldighet att informera jaktgrannen om grisen efter skottet gått in på dennes mark.
”Det är för f-n grisar – det finns fler och räven skall också ha mat. Skit i dem och sov gott.”
Men kan man sova gott efter det?
Vad skall vi göra då?
Girigheten hos många lantbrukare måste botas på något sätt. Man kan inte ha kakan och äta kakan! Finns det mycket gris på markerna vill man ha mer i jaktarrende och just då är det otroligt bra med mycket gris.

Då blir det liv på bönderna
När svinen sedan börjar käka havre och vall blir det ett väldigt liv på bönderna, som kräver total utrotning och det genast i många fall.
Det finns många duktiga ungdomar som inte har råd med ett jaktarrende med möjlighet till vildsvinsjakt, men som inget hellre önskar.
Med en handledare som support kommer de att vaka natt och dag vid lantbrukarens vetefält utan kostnad blott de får möjlighet att jaga. Eftersökshunden finns då alltid tillgänglig och jakträttsinnehavarna på grannmarkerna är vidtalade om det skulle hända mitt i natten att något går snett.

Tillåt nattsikten
Naturligtvis skall det också genast bli tillåtet att använda de kikarsikten med ljusförstärkare som finns på marknaden redan idag. Nu är det endast tillåtet att använda dem vid eftersök, hur det nu skall gå till? Rätt använda är de jättebra. Även i svarta nattens mörker går det bra att se om det är rätt djur och det inte står något djur omlott som kan bli skadat.
Enligt gammal svensk jaktradition skall man inte skjuta på sittande fågel som anses för lätt. Den skall skjutas i flykten och därmed ha sin chans (att bli skadskjuten).

Vad då trygga i mörkret?
Det är exakt samma resonemang som de för som menar att grisarna skall känna sig trygga i mörkret. Vad då trygga? Trygga att få ett dåligt skott i sig, som leder till långt lidande.
Jag föredrar ljusförstärkta kikarsikten framför fällfångst. Det ger betydligt mindre lidande för djuret.
Det finns de som anser att om det blir tillåtet med ljusförstärkta kikarsikten så kommer jägarna att skjuta på allt möjligt annat vilt som kommer i deras väg i mörka natten.
En sak är säker, kriminella kommer att göra det och de har den möjligheten redan idag. Men de kriminella frågar inte om lov.
Med ljusförstärkta kikarsikten skulle vanliga laglydiga svenssonjägare klarar av att skjuta vildsvin på ett säkert sätt.
Avundsjukan över att någon har lagt en åtel för nära ”min” gräns eller att grannjägaren skjuter många grisar vid sin åtel kan vi lägga av med bums. Det finns grisar till alla! Saken är enkel – ingen åtel – inga grisar. 
Skaffa dig en riktigt fin gris åtel redan idag.

Mer om vildsvin på http://svinabloggen.blogspot.com

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Till ändring.

2009-12-03 12:52

Vilken anpassad jaktmetod förespråkar du? Håller du med på att ohämmad utfodring ökar stammen och att det inte är biologiskt naturligt att föda grisar i augusti-november? Idiotiskt att kalvförande ko är tillåtet att skjuta.

10. Ändring

2009-12-02 19:53

Läser man på så står det faktiskt att sugga med kultingar är fredade året om.En bestämmelse som är alldeles rätt och riktig.Läser man länsstyrelsens rek.ang. älgjakt så står det att kalv "bör"fällas före ko.Ett förlegat synsätt som omedelbart borde rendera en ändring till "ska alltid",vilket borde gälla alla vilda hondjur med avkomma där denne/dessa kan förväntas få problem med sin överlevnad vid moderns frånfall.Nu är inte min käpphäst specifikt en ohämmad tillväxt av vildsvinsstammen,är t o m vallodlare själv,men jag är övertygad om att vi måste utveckla jaktmetoder som vi kan försvara moraliskt och etisk.Visst är hård avskjutning av fertila hondjur oavsett art en effektiv metod att decimera en population,men detta kan och får aldrig legitimera att deras avkomma lämnas till en hård och otrygg framtid.Så ändra lagtext och rek. till att ge alla förande hondjur samma status som vildsvinsugga istället för tvärtom,och anpassa jaktmetoder därefter.

9. Helena

2009-12-02 11:22

Kanske är jag dåligt uppdaterad med jaktlagen och dess olika förordingar samt jakttidtabeller, för dom finns väl fortfarande? Men när jag jagade på stenåldern (60-talet) var kalven fredad men kon lovlig, vilket vissa jägare oxå sköt. Skulle inte tro att det finns andra regler för älgjakt i Skåne än i övriga landet. Är inte geten heller lovlig där du bor? Eller känner du inte till vilket som är lovlig eller ej? Det är olagligt att skjuta kultingförande sugga i hela landet. Men det tyks som att du lever i en egen värld med egna regler. Klart du får önska ett totalt förbud mot fällor, den önskan blir nog verklighet fortare än du tror.

8. Anonym!

2009-12-02 10:29

Det är nog bara i Skåne det är lagligt att skjuta kon innan kalven. Väldigt märklig regel men tydligen helt sann.
Förstår inte varför det är så menmen. Där jag bor är det iaf inte lagligt.

7. Magnus

2009-12-02 09:17

Bra att du håller efter sådana som skjuter kalvförande ko men poängen är att det är helt lagligt att göra det liksom kidförande get.Kanske Bo borde granskat Skånska Vilts agerande lite mer kritiskt.De betalar bara 1/3 för suggorna mot andra fullvuxna svin,jag kan inte smaka någon skillnad på dom o annat svinkött.Likadant med fällfångade svin.Därför är det för min del inte svårt att dra slutsatsen att Skånska Vilt i Sjunkaröd inte vill minska svin stammen.Vilket är helt förståligt ur deras synvinkel men oerhört kostsamt för oss lantbrukare.Även jag tycker att suggan skall vara fredad från 1/1 till 16/8 men smågrisar som inte överlever själva efter det datumet är inget naturligt.Det är dags inse att den överutfodring av svinen som förekommer inte hör hemma i ett naturligt betende i svinens årscykel.Det hjälper inte att vakta vid en veteåker några veckor på sensommaren,svinen kan förstöra vallen 365dagar om året.

6. Anonym!

2009-12-02 09:17

Känner inte en enda jägare som med berått mod skjuter kon innan kalven eller geten innan kidden. Häromkring är det dessutom BÖTER om man skjuter en kultingförande sugga.
Om du läser vad det står i mitt föregående inlägg så borde du inse att jag mycke väl förstår skillnaden mellan markägare-lantbrukare-jakträttsinnehavare. Men uppenbarligen så vill du inte fatta vad man skriver.
Din önskan är ett utfodringsförbud.
Hade jag fått önska något så skulle fällorna förbjudas totalt!

5. Anonym 17:02

2009-12-01 23:02

Det är väsentlig skillnad på älgko och kalvförande älgko.Den som skjuter ko före kalv under min jaktledning får allt lämna en väldigt bra förklaring om denne ska få fortsatt förtroende.

4. Helena

2009-12-01 17:09

Om du missat att älgkon el råget inte har samma skydd som suggan är det märkligt. Att oxå jakten på hare sker i Skåne efter de fött sina ungar måste du väl känna till,eller? Enda sättet att begränsa stammen är att skjuta produktiva djur och väldigt effektivt dessutom. Vilket syns väldigt snabbt på älg- o rådjurs stammarna. Synd att du dessutom inte förstått att lantbrukare och markägare INTE år samma sak. Visst löser sig allting på något sätt men tyvärr blir lösningen med svinen stora ekonomiska förluster för lantbrukaren. Men helt klart är ljusförstärkare o fällor en bra hjälp att begränsa ökningen av svinen. Önskvärt vore även ett förbud mot utfodring.

3. Anonym!

2009-12-01 12:55

En stilla undran. Var har du läst att det är tillåtet att skjuta älgko, råget? Alla djur med ungar är fredade i min värld iaf. Även vildsvinssuggan!! Om man däremot är så dum att man tror att problemen försvinner vid avskjutning på suggan. Ja då ska man problemen ha!!
Har aldrig förstått varför problemet med markägare och markbrukare (heter de så?) är så stort. Prova att prata med varandra. Kommunikation har löst många problem här i världen! Prata med jakträttsinnehavaren kanske oxå kunde va en ide? Allting löser sig men det löser sig INTE självt!

2. Vadå ok

2009-12-01 12:55

Det finns en del avarter som möjligt viss skjuter hondjur som fortfarande ger di men det är f-n inte ok. Att det sen finns markägare som vill dra in grova pengar på gris jakter så vanligt folk inte har råd att jaga kan tyvär inte jägarna hjälpa. Samt en del jaktlag som inte vill släppa in fler jägare till att sitta på nätterna och vaka på gris.

1. Vinklat

2009-12-01 11:55

Varför är det ingen som gör skillnad på oss som brukar marken "lantbrukare" och de som äger marken "markägare"? Vi som arrenderar ooch brukar mark har ett helvete med svinen eftersom vi saknar möjlighet att decimera stammen om vi inte samtidigt arrenderar jakten. Vilket oftas är omöjligt. Det är ok att skjuta älgkor, råget, harar som ger di men inte vårt största problemvilt, vidsvinssuggan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons