• Älgskadefondsföreningen

Så skulle nödvärn mot rovdjur fungera

DebattPublicerad: 2005-11-08 10:22

Det har framförts skarp och berättigad kritik mot såväl den nuvarande formuleringen av jaktförordningens paragraf 28, som den nu föreslagna förändringen.
Det går utmärkt att tydligt formulera paragrafen i en enda mening, så att alla förstår innebörden:

”Envar som bevittnar att rovdjur angriper, eller står i begrepp att angripa, människa eller tamdjur äger rätt att döda angripande rovdjur.”

Svårare än så här är det inte att formulera den självklara rätten att försvara människor och djur vid rovdjursangrepp.
Då blir det inget godtyckligt tolkande från samhällets sida om skrämselåtgärder, rovdjurets avsikter, inhägnader, avstånd i tid och rum och så vidare.
Lagar och förordningar får inte utformas på ett sådant sätt att människor som följer desamma luras att begå lagbrott. Det är en kränkning av mänskliga rättigheter!

Ann-Christine Engdahl,
Uddalen, Ed

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Texas?

2005-12-12 10:41

Det låter ju bra med denna enda mening. "Envar som bevittnar att rovdjur angriper, eller står i begrepp att angripa, människa eller tamdjur äger rätt att döda angripande rovdjur.”
Ger det mig rätt att bära lämpligt vapen så fort jag ger mig ut med hunden på promenad?
Eller kommer ”Skogs-Stasi” att lägga sig i? Det kanske inte alltid hjälper att kasta röjsågar, cyklar, metspön eller bärkorgar på björnhonan som tänker gå till angrepp, så som det stod i broschyren jag fick från länsstyrelsen. Nej, bort med vargar och björnar från skogen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB