• Pinewood

Säkraste skottet mot vildsvinavlossas med kaliber 22 i fälla

DebattPublicerad: 2009-07-19 15:27

Konstruktören och tillverkaren av vildsvinsfällan Sinkabirum Kombi L112, Evald Hellgren, fortsätter debatten om vildsvinsfällor är oetiska eller inte att använda. Evald Hellgren vänder sig emot de uttalanden som styrelseledamoten i Svenska Jägareförbundet i Sörmland, Sören Larsson, gjorde i Radio Sörmland och som refererades här hos jaktojagare.se
"Det blir inga felskjutna suggor i mörkret. Inga skadeskjutningar. Inga eftersök", skriver Evald Hellgren bland annat.

I ett inslag i radio P4 Sörmland 2009-07-13 har Sören Larsson - förtroendevald styrelseledamot inom Svenska jägareförbundet - uttalat sig om vildsvinsfällor. Om dem tycker inte Sören Larsson. Han hävdar dels att få jägare vill fånga vildsvin i fällor i Sörmland och övriga Sverige och dessutom att vildsvinsfällor orsakar större lidande för djuren än övriga jaktformer.

Sur kommentar 
Den första fällan för vildsvinsfångst - Sinkabirum Kombi L112 - typgodkändes av Naturvårdsverket i juli 2007. I en sur kommentar till beslutet menade Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen samma sak som Sören Larsson nu gör det vill säga att det inte fanns något behov av vildsvinsfällor.
Som konstruktör och tillverkare av Sinkabirum Kombi har jag hittills levererat mer än 400 vildsvinsfällor till vildsvinsområdena i landet. Många av dem har även gått till Sörmland.

Säkraste skottet 
Det här tyder på att såväl Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent som Sören Larsson inte är särskilt väl uppdaterade mot verkligheten i vildsvinsmarkerna.
Hur är det då med fällfångsten och övriga jaktmetoder för vildsvin. Ja, det är inte svårt att förstå att de säkraste skotten som avlossas mot svenska vildsvin är en kula kaliber 22 som skjuts rakt in i hjärnan genom en avlivningsöppning i en vildsvinsfälla. Skottet avlossas på mindre än en meters avstånd och i gott ficklampsljus.

Inga eftersök 
Det blir inga felskjutna suggor i mörkret. Inga skadeskjutningar. Inga eftersök. Inga skadade jakthundar och jägare. Sören Larsson - förtroendevald ledamot i Svenska Jägareförbundet - uttalar sig mot en jaktmetod som ur såväl etisk som jakthumanitär synpunkt är helt överlägsen alla andra jaktmetoder för vildsvin som han förespråkar.

Bättre ventilation 
Fällfångst av vildsvin med Sinkabirum Kombi har nu pågått i två år. Ett stort antal vildsvin har fångats i fällan. Värmeproblem med 15 kultingar i en fälla sommartid har förekommit och avhjälpts genom att fällan tillverkas med bättre ventilation. I övrigt är erfarenheterna av fällfångst av vildsvin mycket goda och lovande. Fällfångst kommer med stor säkerhet att bli en vanlig och effektiv metod att jaga vildsvin i framtiden.

Får sova på nätterna 
Ingen svensk jägare förlorar på det. Sören Larsson kan jaga vildsvin på sitt vis även i fortsättningen. Men troligen får han uppleva att andra jägare inser att man kan jaga vildsvin vid åteln som förut och samtidigt ha några vildsvinsfällor i gång på andra ställen i jaktmarken.
Gissa vem som bär hem flest byten från vildsvinsjakten. Och kanske dessutom sover mer på nätterna.

Evald Hellgren

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

57. Till "Jägare"?

2009-08-12 21:37

Tack. Att jag sedan vill bekämpa svinen pga de stora ekonomiska förlusterna jag nu drabbas av är en helt annan sak än att som du beskylla mig för att vilja utrota svinen. Det är en enkel fråga för mig att diskutera eftersom jag bara behöver använda de faktorer som drabbat mig själv.

56. Till volvo

2009-08-12 14:53

För första gången måste jag hålla med dig Vi skjuter inte mer svin i mina jaktlag än att vi behåller köttet inom jaktlagen och till markägare som även de värdesätter köttet som den naturresurs som det har blivit.
Eftersom vi kör med grannsamverkan och inte gör större utag än vad markerna bär är det inga problem. Mitt antagande av det låga kött priset var då jag såg att vildsvinsköttet var värderat till ca 140 kr kilot år detta fel har Jakt och Jägare fått fel uppgifter.
Att du tar hand om dina grannars grisar är det nog ingen som tvekar på idag efter alla våra dispyter.

55. Till "Jägare"?

2009-08-11 09:48

Tyvärr blev mitt svar fördröjt pga censur el opassande ordval men gör ett nytt försök. Vårt pris på svin är från 8 kr till max 28 kr. Det som förvånar mig är att du glädjer dig välderliga över dina egna prisuppgifter ligger i underkant. Underkant av vad då? Tar du bara uppgifter fritt från media och saknar egen kunskap? Det verkar vara så enkelt att du aldrig sålt ett enda svin.

54. Till "Jägare"?

2009-08-11 09:45

Tydligen varierar priserna mycket. Vi får 8 kr som sämst och 28 kr som max dvs fjärran från dina 40 kr. Lite märkligt att du gläder dig välderliga över att dina egna prisuppgifter ligger i underkant. Vilken underkant? Vet du inte från början vad du fått för svinen? Eller är det så enkelt att du aldrig sålt något svin utan bara går på mediauppgifter? Ännu märkligare är att blanda in älgkött i debatten! Jag har lite svårt att tänka mig ditt intresse för mina ekonomiska förluster för svinen eftersom jag klart deklarerat de kostnader o merarbete svinen förorsakat mig. Om du göder upp svinen jag lovar göra mitt absolut bästa för att ta väl hand om dom.

53. Till Volvo

2009-08-06 20:27

Jag vet inte vad du får för dina vildsvin men jag vet vad priset ligger på i mina trakter och då stämmer mina uppgifter mer än väl. Jag såg en person som sålde älgkött inför höstens jakt 150 kr kilot och förskottsbetalning var det du. Men det glädjer mig välderligt att mina prisuppgifter ligger i underkant det är kanske som så att du går med förtjänst istället för allt jämmer om förstörda skördar.

52. Till "Jägare"?

2009-08-05 22:38

Ännu en gång ett antagade. "Kg-priset ligger VÄL åtminstone på 35/40 kr så en gris BÖR ju inbringa mellan 700 och 1000 kr". Klart man undrar var din erfarenhet av svinjakt o dess värde finns någonstans.

51. Ekonomisk förlust

2009-08-04 06:46

Det pratas lite för mycket om enbart ekonomisk förlust vad det gäller vildsvinen. Kg-priset ligger väl åtminstone på en 35/40 kr så en gris bör ju inbringa mellan 700 och 1000 kr. Bönder med vildsvin på sina marker har säkerligen inte heller några problem att hyra ut sina marker. Jag var på ett möte där två bönder klagade på vildsvinsskadorna och har blivit tvugna att hyra ut sina marker för att kompencera förlusten för skadorna.
Inte nog med det de föreslog att utöver dyra arrenden borde jägarna även stå för viltskadorna. Ett drömsenarium för dessa båda bönder var stora inkomster för jakten och helt tomma marker från klövilt.

50. Till "Jägare"?

2009-08-03 17:09

Dialog eller ej så löser det inte mina problem, det är riktigt. Vet inte att jag gett uttryck om att vilja utrota svinen men däremot stoppa all utfodring om det skall kallas vildsvin, annars är det bara tama svin på drift. Målsättningen måste vara att bekämpa svinen så de inte drabbar lantbruket med ekonomiska förluster. Är inte ensam om att aktivt bekämpa svinen som tur är. Fällorna är ett mycket bra hjälpmedel som liksom svinen kommit för att stanna.

49. Till Volvo

2009-08-03 14:31

Jag är fortfarande övertygad över att du aldrig kommer att bli fri från vildsvinsskador så länge som du inte för en dialog med dina grannar. Kanske är det som så att de kämpar med att få upp stammen medan du försöker utrota den.

48. Till "Jägare"?

2009-08-01 12:34

Grattis till att du inte drabbats av de svåra ekonomiska förlusterna som många andra lantbrukare gör. Synd bara att du inte inser att fällan är ett bra kompliment i bekämpningen av svinen som är ett måste för oss drabbade.

47. Till Volvo

2009-08-01 09:14

Eftersom vi inte har några eller väldigt lite vildsvinsskador på lantbruket så är mina enda kostnader foder till åtlar och foderplatser. Som jag tidigare skrivit sköter vi vildsvinsstammen genom samarbete mellan angränsande jaktlag och markägare. Vi ser vildsvinen som en resurs och bedriver jakten därefter.

46. Till "Jägare"?

2009-08-01 08:18

Jag undrar hur stora dina ekonomiska förluster av svinens härjningar är?

45. Svar till Hellgren

2009-07-31 07:44

Jag är väl medveten att vildsvin fångas som bifångst i räv och grävlingsfällor. Själv har vi löst problemet med att inte sätta ut fällor i anslutning till vildsvinsåtlar och istället offrat några kvällar på att skjuta grävling.
Vid de få tillfällen som vi upplevt detta har vi löst det genom att släppa ut grisen då vi ser vildsvinet som ett attraktivt jaktbart vilt och inte som ohyra.
Det finns ingen anledning att förbjuda fällor för räv och grävling. Det viktigaste måste dock vara att vi jägare tar vårt ansvar och använder fällorna på rätt sätt och är det så någon måste använda en fälla till vildsvin så är ju din sinkabirum godkänd för detta ändamål.

Både jag, du och liksom Jägareförbundet vet att det förekommer olaglig jakt med förbjudna hjälpmedel. Vad vi också vet är att det förekommer ren tjuvjakt på samtliga viltarter i landet men mig veterligen har varken jag eller Jägareförbundet gått ut med något förslag att förbjuda jakt med vapen. Man skall vara noga med att skilja på jägare och tjuvjägare de har överhuvudtaget inte något samband mer än tjuvjägarens egna tro.
Din sista fråga tror jag redan är besvarad. Räv- och grävlingsfällan är inte konstruerade för att ta vildsvin i och då självklart inte mer lämpad att ta vildsvin i.
Det är samma sak som att avliva vildsvinen i fällan med kaliber 22, det är lagligt men enbart på grund av att det går under avlivning och inte under jakt.
Under jakt är inte något annat än sluggs eller klass 1 vapen tänkbart eller lagligt.

44. Till Hellgren

2009-07-28 19:40

Ett kännetecken för dig Hellgren är att du vill ha svar på av dig ställda frågor medan du är dålig på att besvara vad andra frågar efter. Jag har ont om tid nu men återkommer angående din fråga om felfångst i fällor. En fråga till dig under tiden: svettas en gris? Ett väldigt intressant svar angående våra fortsatta dialoger.

43. Fråga till jägare

2009-07-28 17:08

Bifångst är ett ord som dykt upp kring vildsvinsfällorna. Med det menas att om man har ute en rävfälla och får ett vildsvin i den så är svinet en bifångst. Om svinet är lovligt enligt jakttabell får det avlivas och tas tillvara.
Vildsvin är inte svåra att få i rävfällor. Enda problemet är väl att om fällan är byggd och dimensionerad för rävar och grävlingar på max 20 kg så kan ett vuxet svin bryta sig ut genom att trycka isär väggar och fallucka. Det kan bli blodspår efter djuret om det rivit sig på spikarna.
Eftersom du -i likhet med Jägareförbundet - vill förbjuda vildsvinsfällor i markerna måste du klargöra hur ni då ser på rävfällorna. Värmlandsfällor och rävbås finns i tusental i svenska marker och är det effektivaste verktyget för rovviltkontroll och därmed viltvård .
Vill ni förhindra att vildsvin fångas i fällor måste ni ju förbjuda även dessa. Och då kommer helt säkert både medlemmar och jägare att bli ordentligt förbannade.
Om du påstår att ni inte vill förbjuda rävfällor måste du förklara varför vildsvinsfällor som är konstruerade och dimensionerade för just vildsvin är mindre lämpade för att fånga grisar i än vanliga rävfällor.

42. Vems är felet och vem ska betala?

2009-07-28 17:06

Vill börja med att klargöra min syn på fällor. Ok om det behövs för att freda hus och hem (hur ofta händer det?).Jag bor i södra Sverige och där finns det mycket svin i markerna. Här nere gnäller bönderna på att grisarna förstör mark och grödor. Gör dom säkert oxå. Lösningen är kanske att inte arrendera ut marken till penningstinna danskar och rika direktöer. Dom sätter upp foderspridare och lägger ut majstunnor. Danska wienerbröd,rågbröd,pölsebröd och gud vet inte allt ligger i drivor. Sen kommer dom hit och jagar två dagar i månaden när det är fullmåne och helst bara om dessa dagar infaller en helg. Bönderna gnäller på skador och vi bofasta jägare erbjuder oss att hjälpa till med jakten. JA TACK säger bonden och i nästa andertag ska han ha "lite" betalt för den jakten oxå. Man kan inte både ha kakan och äta den. Vet massor av yngre jägare som gladeligen skulle hjälpa till med jakten på gris om dom bara fick (jag själv inräknad). Gillar inte tanken på fällor och den otroliga stress djuren utsätts för. Tänk er själv att vara instängd på ett litet utrymme ihop med 10 andra kompisar. Helt plötsligt börjar det smälla och blodlukten kommer. Din kompis skriker av ångest. Själv känner du paniken komma.. Såg ett par scener ur Förintelsen i min skalle just nu. Skulle det vara annorlunda för grisarna? Tänk nu efter bara en minut innan du förtsätter att läsa. Dessutom hörde jag att slakterierna inte tar emot fällfångad gris då köttet blir oätligt. Vet ännu inte om detta stämmer. Någon annan som vet kanske? Frågan inte ställd till dig Evert då du ju talar för din egen vinning.

41. Svar till Hellgren

2009-07-28 07:53

Hur du kan få det till att bli stämningsfullt att avliva en hel kull vildsvinskultingar under ett antal minuter är för mig en gåta. Detta var ingen själv upplevelse och denna typ av s k jakt existerar inte i min värld. Jag förstår dina tankar om hur avlivningen skall gå till, en termos med kaffe och sen får det ta den tid det tar. En fråga Hellgren, har du skjutit på en gris utanför en fälla vid något tillfälle.
Har du nu gjort det så vet du hur många grisar som nyfiket stannar kvar på platsen efter första skottet.
Jag undrar hur de kan vara så harmoniska i fällan ändå. Du måste skjuta ett flertal skott samt att det ligger döda grisar och fullt av blod i hela fällan.
Det finns dom som får älgfrossa och säkert lite darriga även vid andra jaktliga möten med det vilda men du menar väl inte på fullt allvar att någon skulle få jaktfrossa utav att avliva en flock grisar i en fälla.
Mina skjutegenskaper kommer jag inte att föra en dialog med dig om men du liksom jag vet att skjuta på en nervös gris kan mycket väl även misslyckas på mycket nära håll. För jag misstänker att vi pratar om levande och inte redan ihjälstressade grisar.
Nej KE du har säkerligen och visar definitivt inget dåligt omdöme. Reaktionen då jag skrev mitt sista inlägg är att Evald försöker jämföra den verkliga fångstmannen som kämpar med sina fällor med att sätta ut stora fällor som tar hela familjegrupper. Använd fällan till skyddsjakt men kallade det inte jakt och försköna det inte.

40. Om jag får önska, så...

2009-07-27 22:39

önskar jag att ni två försonas snabbt. Ni är jägare båda två, säkert med gott omdöme också. Eras bådas starka personligheter har fått er att argumentera onödigt hårt för något egentligen oväsentligt.

Har jag själv visat dåligt omdöme nu?

39. Svar till Jägare (snedskjutarn)

2009-07-27 17:25

Din beskrivning av vildsvinsjakt med fälla tycker jag är riktigt stämningsfull och bra i början. Gratulerar till det. Men när pistolen plockas fram är det tvärslut med gratulationerna.
Det som sedan händer är inte fällans fel. Inte heller fångstmetodens. Det som händer är helt och hållet en omdömeslös och klantig jägares fel. På din beskrivning tycks det vara så att du skjuter mot springande svin inne i fällan. Skott på skott utan avbrott.
En jägare som kan sin sak gör inte så. Man skjuter på djur som sitter stilla och exponerar huvudet så att skottet går rakt in i hjärnan. Blir det rörelse därinne får man stänga avlivningsluckan och vänta en stund tills det lugnat ner sig.
Jaha säger du. Hur vet du att jag skulle ha skjutit mot grisar i rörelse. Ja, satt dom stilla är ju skadeskjutningen helt oförklarlig. För att missa ett skott i hjärnan på ett vildsvin måste man vingla iväg skottet minst 5 cm på en meters håll. Det behövs mycket darriga händer och svaga nerver för att lyckas med en sån tabbe. Om den kulan fortsätter till ett vanligt inskjutningsavstånd på 80 meter innebär din berättelse att du inte kan skjuta in din studsare utan att först spika upp en rejäl laduvägg så att du ser var du sprider skotten.
Var din berättelse självbiografisk ska du naturligtvis inte jaga något vilt överhuvudtaget.

38. Jägare, jag är själv inte mycket för fällor….

2009-07-26 17:27

….men görs inget NU, för att hålla vildsvinsstammen på en för ALLA acceptabel nivå, så blir vi kanske tvingade att ta till än värre åtgärder – och vilka får klä skott för det? Jo jägarna.

Hur många i jägarkåren tror du har möjlighet att sitta och passa gris natt efter natt? Jag skulle tro att de flesta har andra ”ordinarie” jobb att sköta.

Hur många – som har möjlighet – tror du VILL sitta och passa gris natt efter natt? Man får dessutom knappast möjligheten att skjut mer än en gris per pass.

Grisen är ett relativt svårjagat djur. Dessutom förökar den sig många gånger snabbare än något annat villebråd vi har här i landet. En mycket dålig kombination för att kunna hålla stammen i schack, med de villkor de flesta jägare i Sverige har.

Även om det fungerar perfekt där du jagar, så det uppenbarligen inte är lika tursamt för andra.

37. Till Evald

2009-07-26 14:25

Du skriver om oss som okunniga och med en inskrängt attityd till jakten och ger volvo en klapp på axeln för sin klarsynthet. Jag vill i det bestämdaste påpeka att jag och volvo definitivt inte tillhör samma skara vad det gäller jägare. Jag arbetar aktivt med viltvård, för en dialog med samtliga utav mina grannlag och andra jaktlag i trakten om viltstammarnas storlek och villka utag vi kan göra. Jakten på mina marker har alltid styrts av tillgången av vilt och markernas areal vilket jag med mera kallar en arealbaserad avskjutning.
Volvo har en stor målsättning och det är att utrota vildsvinen till varje pris. Här handlar det inte om att anpassa jakten på vildsvin till markens storlek utan till att skjuta tills pipan glödgas. Här har volvo hittat ett gemensamt intresse med dig Hellgren fällor du som säljare och han som en möjlighet till ytterligare uttag av marken.

Jag kan skriva under på allt du har skrivit Evald vad det gäller fångstmannen och hans kamp att lyckas och detta kallas definitivt för jakt.
Vi är målare både jag och du Evald som du tidigare skrev målar jag fan på väggen jag vill på stå att du förskönar tavlan med din målande beskrivning av något som du tror är sant. Här är min beskrivning av fångstmannen som du förskönade eller var det som så att du inte tänkte på vildsvinen då.

Jag vaknar tidigt på morgonen tittar ut ochser att det har fallit ca 5 cm nysnö på natten. Jag sitter snart i bilen och redan efter efter ett 50 tal meter passerar jag ett blankt rävspår som sedan följer mig en bit på vägen ner mot min vildsvinsfälla. Strax innan stigen ner till fällan ser jag ett pärlband av grisar som passerat vägen och i rätt riktning. Spänningen stiger jag lämnar bilen och de 100 m ner till fällan känns spännande tystnaden avbryts snart av grymtande från grisar och jag förstår att jaktlyckan har varit god. nön runt fällan är vältrampad av grisar och inuti fällan sitter många dagars mödor med att vittja fällan två gånger om dagen 8 kulltingar runt 15 kg. Kaliber 22 plockas fram och jag börjar avliva grisarna en efter en det är inte så lätt de rör sig ständigt och inte blir det bättre när några stycken ger sina sista sprattlande tag innan livet har gått ur dem. Hälften är nu avlivade och oturligt nog har ett skott misslyckats och en skadskjuten gris håller ett fasligt levande i fällan och gör det betydligt svårare att avsluta denna lyckade jakt.
Alla grisarna är nu avlivade och sopsäckarna plockas fram 2 grisar i varje säck och fyra rundor till bilen sedan är bara arbetet med att flå dem kvar. När jag lämnar fällan med sista säcken på ryggen ger jag fällan en sista blick det är inte lika vacker längre snön är röd av blod men jaktlyckan har varit mycket god.

Det jag vill ha sagt och har skrivit många gånger är att detta är inte jakt. Blanda inte in fångstmannen som får kämpa för att överlista sitt byte och verkligen skall kallas jägare. Det kan gälla vildsvin eller vilket djurslag som helst man fångar inte hela familjegrupper och kallar detta för jakt.

36. Fångstmannen

2009-07-25 22:21

Du härstammar från ett folk som i generationer sysslat med snartrådar, fallstockar och giller.
Då du bär dina fällor ut i skogen trampar du stigar som många gått före dig. Du är bättre klädd. Åker på bättre skidor. Bilen och skotern flyttar dig fortare och längre än dina föregångare.
Du fångar inte för att överleva.
Men du fångar med samma sinnen. Ser terrängens möjligheter med samma blick. Använder dig av samma kunskaper om viltets vanor och beteenden. Har samma känsla i fingertopparna när gillerstickan ska på plats. Är lika nöjd när du ordnat en bra fångstplats.
Du går med samma förhoppningar för att vittja. Känner samma spänning när mårdspåret i snön pekar åt rätt håll. Upplever samma jaktlycka framför ditt byte i fällan. Du kommer att skrapa, flå och behandla skinnet på samma sätt.
Det är mer än en slagfälla du bär med dig ut i skogen. Det är ett kulturarv och en fångsttradition som går vidare.
Fångstmannen lever kvar i nutidsmänniskan. Både i stora och i små. För vad är egentligen barnet på bryggan med sitt metspö och sin metkrok?
Just det. En liten fångstman med sitt fångstredskap.

35. Till jägare

2009-07-24 19:46

Väldigt bra skrivet o uttryckt av en seriös jägare
i alla inlägg. Jag som de flesta seriösa skriver under
på dina inlägg

34. Jaktetik som klyscha

2009-07-24 19:46

En rad signaturer har i denna debatt demonstrerat en okunnig och inskränkt attityd till jakten och jägarna i Sverige. Fångst är inte jakt heter det. Fällfångst är oetiskt är en annan variant. Vad är det för fisförnämt och korkat svammel?
Till att börja med behöver man bara ha läst jaktförfattningarna eller avlagt jägarexamen för veta att fällfångst är jakt i lika hög grad som vakjakt på vildsvin eller annan jakt med skjutvapen. Som Volvo säger så har fångstredskap genom tiderna haft långt större betydelse för människans utveckling och överlevnad än skjutvapen. Moderna typgodkända fällor är jaktredskap som ur jakthumanitär och etisk synvinkel är överlägsna skjutvapen. Detta om man ser till riskerna att viltet ska fara illa eller orsakas onödigt lidande. Det verkar vara så att många nöter ordet jaktetik som en klyscha med mycket dimmiga begrepp om vad det står för. Jaktetik handlar om våra skyldigheter mot viltet under jaktutövning. Inte om att dela upp viltarter och jägare i adel, präster, borgare och bönder.
Själv är jag 40-talist och likt många i min generation började jag min jaktliga bana med fällor - inte med skjutvapen. Långt innan den första talgoxen dog för en luftgevärskula hade raden av fångade råttor och hermeliner blivit ganska lång. Jakt med skjutvapen och med fångstredskap har för min del alltid följts åt. Därför vet jag att fällfångsten ger minst samma spänning och naturupplevelse som att vara ute med bössan. Att fälla ett vilt med skott kan man ofta göra på ren tur. Att fånga ett vilt i fälla kräver mer skicklighet i att läsa spår och spårtecken i markerna, i att lära sig viltets vandringsvägar, att beta och gillra så att det ger resultat.
Fällfångst är troligen den jaktform som utvecklats mest i landet under de senast 10 åren.
Det har jag kunnat läsa av som fälltillverkare. Allt fler jägare kombinerar bössjakt och fällfångst. Slagfällor för mink och mård kan placeras ut och vittjas när upptaget dröjer,
när det blir dötappt under drevet, när man går förbi med trädskällaren o.s.v.
Vildsvinsfällor och andra fällor kan ställas ut i markerna, säkras i öppet läge och apteras för fångst först när man har tid att se till dom.
Jaktsverige behöver fler jägare som står på två ben med bössa, fällor och kunskaper.
Och färre enbenta figurer med bössa och munväder.

33. Till "Jägare"?

2009-07-24 07:31

Grattis, även du tycker tydligen det är oetiskt att utfodra med 55 ton betor per år plus mängder med gräddbullar på ca 300 ha! Och på fastigheten har inte skjutits en,säger en enda gris, ej heller bedrivits någon jakt på de svinen. Där sågs ca 60 svin samtidigt . Om du tror på det kvittar mig men det är verkligheten långt från datorer o förvaltningsplaner. Vi behöver fällorna till hjälp annars finns risken att det blir någon som förgiftar svinen. Kan hända att mitt minne är kort men det har jag mer som är och det stör mig inte. Jag slipper att tro, förmoda, borde etc för jag återger det som drabbat mig själv. Har samtidigt fullförståelse för att folk som inte är drabbade tycker det är ett trevligt o gott djur.

32. Till Hellgren

2009-07-23 22:43

Du undrar Hellgren om vi jägare skall föröka oss upp till 3 gånger fler jägare på 2 år. Ja naturligtvis kommer vi att göra det om nu dina uträkningar stämmer. Detta är väl en självklarhet, ju mer grisar ju mer utbreder sig vildsvinsstammen till nya marker. Ju mer vildsvinen utbreder sig ju mer jägare kommer att få möjligheter till att jaga detta eftertraktade villebråd.
Som före detta länsjaktvårdare så bör du ju veta att tillgången på vilt är det viktigaste för all jakt.
Varför skjuts det betydligt mindre rådjur idag än för 8-10 år sedan? Jo, stamen har minskat avsevärt och därav avskjutningssiffrorna.

Jag förstår inte folk som tror eller försöker påstå att jägarna inte är intresserade av att skjuta gris. Det handlar om tillgång och du om någon borde veta hur stora områden som en flock grisar rör sig på under ett dygn. Samma flock har kanske passerat ett 10-15 olika jaktområde under en natts fodersök. När jakten arrangeras följande dag är det kanske en eller högst två jaktlag som får griskontakt. Det skjuts kanske 2 eller tre grisar men hade det funnits mer gris så hade det naturligtvis skjutits mer.
Jag antar att dina fällor fångar bäst i ett vildsvinstätt område än i ett område med en väldigt klen stam.
Vad får dig att tro att vi jägare inte kommer att lyckas öka avskjutningen i en liknande situation.
Med andra ord, grisens utbredning i landet gör att allt fler jägare får chansen att börja jaga gris så dina slutsatser är nog inte lika solklara som du vill påskina.

31. Nytt bränsle i debatten.

2009-07-23 20:05

Med den här diskussionen för vi inte vildsvinsfrågan framåt. Kanske heller inte bakåt.
Om det uppstått nån rörelse är det väl sidledes. Och när inläggen börjar handla om vad en företagare tjänar på fälltillverkning, var han har bott och vilken tid på dagen en bonde ska skriva insändare inser åtminstone jag att debatten övergått från sakfrågor till ren pajkastning.Ordet viltförvaltning har dock dykt upp och här lägger jag nu nytt bränsle på elden med en lägesbeskrivning just om det.

100.000 vildsvin i landet och en avskjutning senaste jaktsäsongen på runt 30.000.
Enligt gängse normer för vildsvinsförvaltning borde avskjutningen ha varit 70.000.
Slutsatsen är solklar. Vildsvinen växer ifrån svenska jägare med en rasande fart. Samma utveckling pågår i Tyskland. Jordbruksverket som analyserat vildsvinssituationen menar att stammen inom 5 år kommer att vara 400-500.000 djur.
Hur många fler vildsvin än nu måste skjutras för att balansera stammen inom 5 år?
Ja, avskjutningen måste tredubblas inom två år och sannolikt fem- eller sexdubblas inom 5 år.
Hur ska det gå till kära anonyma förståsigpåare. Hinner ni föröka er och bli 3 gånger fler jägare på 2 år. Kommer ni att bli 3 gånger effektivare under vakjakten? Och under drevjakten och hundjakten? Eller är det tänkbart att en ny mer effektiv jaktmetod med fällor kunde vara välkommen?
Jordbruksverket har insett situationens allvar och förordar mer jakt och effektivare jakt.
Naturvårdsverket är också inne på den linjen. Fällfångst har tillåtits och man får använda lyse vid vakjakten.
Men var har vi jägareorganisationerna? Vilka initiativ har de tagit för att fler vildsvin ska skjutas? Ja sanningen är ju den att Jägareförbundet på välkänt strutsmaner stack huvudet i sanden för tre år sen. Från den positionen har man inte märkt några vildsvinsproblem och följaktligen inte tagit något initiativ för ökad avskjutning.
Och Jägarnas Riksförbund har inte kunnat bestämma sig för om det är läge att bromsa eller gasa i avskjutningsfrågan. Man står där fortfarande med båda händerna i byxfickan.

Vi är på väg mot den största skandal som någonsin ägt rum i svensk viltförvaltning.
Medan handlingsförlamade jägare och organisationer ser på växer nu vildsvinsstammen förbi den punkt där den fortfarande är möjlig att kontrollera genom jakt.
Då återstår i slutet bara naturens eget hårdhänta botemedel - svält eller sjukdomar. Hur
etisk är den lösningen?

Varsågod alla tyckare ( och förhoppningsvis även tänkare). Här finns rejälare saker att bita i än det ni tuggar på nu.

30. Till Volvo

2009-07-23 20:04

Jag hänvisar ju bara till dina egna uppgifter, du måste lära dig gå tillbaka och läsa vad du skrivit innan om minnet är kort.
Att en fastighet på 300 ha enbart roar sig med att utfodra vildsvin utan någon avskjutning får du inbilla någon annan. Jag måste hålla med dig om att 300 ha inte är någon stor fastighet för att bedriva någon större vildsvins jakt på. Må det kanske vara så att dina grannar har kännedom om detta och ligger på en rätt avskjutning.
På mina egna marker utfodrar vi grisen året runt men stör dem inte på foderplatserna på sommar halvåret. Denna plats skall kännas trygg och jakten kan koncentreras till mer känsliga områden.
Din granne bör ju ändå hjälpt dig lite på traven grisarna har obegränsat med mat och han stör dem inte med att bedriva jakt på fastigheten och själv skriver du att grisarnas naturliga födoval enbart består av några få procent vilket jag tycker låter bra.

29. Fällor som komplement?

2009-07-23 20:03

Jag hade egentligen inte tänkt lägga mig i den här diskussionen, och generellt är jag själv motståndare till all fällfångst, med vissa undantag – t ex mink.

När det gäller vildsvinen, så verkar problemen eskalera för en del bönder, och även villaägare får sina trädgårdar förstörda av grisarna. Barn hålls inne, och folk är rädda för att gå ut med sina hundar p g a svinen – jag tycker mig känna igen problembeskrivningen, men då för ett annat djur. Till detta kommer viltolyckor med vildsvin inblandade. Viltstängsel fungerar dåligt för grisarna, eftersom de lätt kan böka sig under dom. Visst ska man hålla hastigheterna, men det kan räcka att man kör 50km/h och behöver väja för en gris och istället frontar med ett mötande fordon som håller samma hastighet.

Grisarna kommer om bara några år att ha gått om älgstammen i antal, och det är frågan om det finns så många arbetslösa jägare att de verkligen kommer hinna hålla vildsvinsstammen i schack, samtidigt som andra viltarter också ska ”förvaltas”.

Jag tror vi börjar närma oss en gräns, där problem med vildsvinsspecifik etik och”smak på köttet” kommer får stå undan för annat.

Det duger inte att bara skylla eländet på varandra som t ex för dyra arrenden och lata jägare, eller fullständigt förkasta lösningar med ursäkten ”köttet smakar inte lika bra”. Köttet från äldre galtar smakar aldrig bra, men man kan göra korv av det har jag förstått. Jag har f ö sällan hört klagomål på den betydligt sämre smaken på kött från vilt som jagats med snabba hundar.

Hitta en lösning på problemet tillsammans innan problemen blir så stora att man måste göra avkall på etiken och hitta ännu mindre tilltalande sätt att hålla grisarna på en, för de flesta acceptabel nivå.

Jag har för mig att man i Tyskland låter jägarna själva stå för de skador vildsvinen förorsakar. Kanske får bli en lösning även här?

28. Till "Jägare"?

2009-07-23 15:21

Än en gång ett antagande från din sida, jag borde inte vara speciellt utsatt, var är din kunskap? Jag pratar om vad som händer och sker. Finner inte det varken etiskt eller förvaltningsmässigt riktigt att på ca 300 ha utfodra med 55 ton betor om året plus en hästtransport gräddbullar i veckan utan att skjuta en enda gris el få några egna skador eftersom han saknar jordbruksmark. Finns säkert mycket att hitta på nätet men det finns också en verklighet som jag verkar i. Är det inte normala människor i Skelefteå eller vad har det med saken att göra? Hur kan det vara någon skillnad att fånga djur med tassar och de med klövar. Våra förfäder fångade både varg o svin i fällor inte märkligare att vi gör det.

27. Tips.

2009-07-23 15:20

Du glade Grisjägare, ett litet gratis tips till dig, är att köpa in grisfällor och lotta ut dem. Så kanske du kan tjäna lite själv o slipper lite av din avundsjuka när nu någon lyckas sälja det folk vill ha.

26. Att en

2009-07-23 13:06

fd jaktvårdskonsulent inom en av jägarorg kan falla så djup som till fällfångst av klövilt gör att man bävar!
Och inte nog med detta !
Att E.Hellgren inte ser några etiska eller för den delen några o-moraliska betänkligheter vid fällfångst av klövvilt? Detta måste med stor säkerhet tillskrivas bristen på grundkunskap samt en fullkommlig avsaknad av jaktligkunskap om viltet, detta kan tillskrivas den tidigare placeringsorten för den fd konsulenten detta har säkert spelat in.
Att konstuktören som tidigare var verksam i Skelefteå gör bara saken ännu mera obegriplig.
Nuvarnde tjänstemän inom både JRF samt SJF i södra sverige fördömer helt och hållet tilltaget då denna fälla godkändes.
Misstaget juli 2007 (mitt i semestern) då flertalet remissytrande tjänstemän var lediga är fotsättningsvis rejält ifrågasatt. Men nu finns det hopp om bättring!

I projektplan 2009-06-25. Dnr 417-3864-09 NV.
Naturvårdsverket har i och med sjösättningen av denna utredningen äntligen insett att ett flertal fel är begångna och vill med denna ställa misstaget till rätta.

http://smp.se/nyheter/vaxjo/fallan-dar-15-vildsvin-dog(739555).gm

http://blt.se/opinion/insandare/vildsvinsfallor-ett-rent-djurplageri(1424101).gm

http://www.blt.se/opinion/insandare/daligt-samarbete-om-vildsvinen(1430972).gm

25. ROFFA MENTALITET

2009-07-23 11:08

Denna roffarmentalitet som genomsyrar samhället,
bankdirektörer, bonusar, bryter man ner det yttligare,
Finner man folk (ej jägare) som pratar i ord som
volvo, Evald(FÖRSÄLJARE)Skjut bort alla vildsvin.
Inte ett ord om förvaltning. Upp med problemen i
kretsen, bilda förvaltningsområden. Vildsvinen rör sig
på stora ytor. Då behövs stora områden.
Inte folk som gör uttag som inte stämmer ha-storlek
på jaktmark.

24. Svar till Evald den allsmäktige å hans följeslagare lille volvo

2009-07-23 10:02

Evald ! Jag tycker din ide om fälla är helt lysande! Kunde inte komma bättre i tiden. Du och volvo kan ju knappast kalla er för jägare? När kommer älgfällan? Evald, du svarade ej vart du ställer eller vad gillrar du fällan? När du har några gärde med mjölkmogen säd! (Självklart ) så har inte du tillgång till några såna gärde, men fällan tar väl knappast någon direkt plats? Så den går väl att placera oavsett markens storlek.
Volvo! Jag tycker som du! Vi slutar jaga med vapen! Struntar helt och hållet i viltförvaltning! Köp fällor Kom å köp fällor! Ta tre betala för två!
Nej Evald och Volvo, skärpning ! Sälj bingolotter istället .

23. Vandringssägen

2009-07-23 10:00

Det finns nog inte en enda läskunnig jägare i Sverige som inte läste om de 10 grisar som låg döda i en fälla i Tingsrydstrakten för nästan exakt ett år sedan.
Nu vet jag inte om fällan kom från dig eller det var en olaglig fälla. Du skriver själv att du har gjort bättre ventilation på dina fällor nu vilket naturligtvis är bra men frågan är hur man hanterar stressfaktorn med framförallt många grisar i fällan. Om det nu var din fälla lämnade ägaren in någon reklamation i detta fallet. Personligen skulle jag tro att de flesta vid ett sådant här tillfälle pratar väldigt tyst om vad som hänt.
Min information om döda grisar i fälla kommer dock inte från denna plats.

22. Viltförvaltning

2009-07-23 09:59

Jag vet inte vad du har för kunskaper om viltförvaltning men om du inte tror på mig finns det att söka på nätet.
Viltförvaltning är inte att göra så stort utag som möjligt på sin fastighet anntingen det gäller vildsvin eller något av våra andra jaktbara viltslag.
Viltförvaltning är när du sköter dina viltstammar och har en avskjutning som överensstämmer med vad din mark producerar. Kanske är det som så att grannarna sköter detta och du skriver ju själv att svinen endast utnyttjar några få procent av det naturligt födovalet så du borde inte vara speciellt utsatt.

21. Svar till Jägare.

2009-07-23 08:55

Det är väl helt naturligt att vi som är drabbade av svinen står för uttaget, avstår grannarna från förvaltning av stammen måste någon annan göra det. Här gällde det om fällor är ok. Jag kan inte se några hinder alls. Att det är mycket fler felskjutningar undet annan jakt bevisar ponnys o älgar samt alla eftersök på.

20. Förvånad

2009-07-23 05:25

Det naturliga födointaget från naturen är bara några få procent och ändå denna oro för grisarna.
Grannarna står för forandet och volvo för uttaget.

19. Svar till Volvo

2009-07-23 05:24

Av mer än 400 levererade fällor har ingen reklamerats. Jägares beskrivning av flera döda grisar låter som en riktig vandringssägen. Men naturligtvis måste det kollas upp.
Om Jägare uppger kundens namn och adress ska jag följa upp saken mot mitt kundregister.

18. Till Pantamera

2009-07-22 22:56

Trevligt att läsa om en person som pratar om förvaltning av vildsvinsstammen och sammarbete över gränserna.
Var det inte i Alvestatrakten en bonde satte ut en fälla på 5 ha för att freda sin åker. Personligen tror jag att han drog dit mer gris på grund av fällan som var fylld av godsaker än det som växte på åkern.

17. Till Volvo

2009-07-22 22:37

Du undrar varför inte kompisen slutar använda fällan om han inte kan sköta den. Svaret är att han troligen har samma åsikt som du, att en död gris är en bra gris och eftersom det bara är en gris är allt okey.
Upplysningsvis kan jag påpeka att tillvarata vilda djur för att sedan föda upp dem är olagligt.

16. Pantamera

2009-07-22 22:36

Du har givetvis rätt inte lätt veta om alla kultingarna är fångade. Men fällans placering är av största vikt för uppsikten o möjligheten att kontrollera vad som finns i dess omgivning. Vet inte varför jag skulle vara spannmålsbonde. I vårt område får svinen sin huvudsakliga föda utlagd i form av bröd, majs, betor, gräddbullar, hushållsavfall mm deras naturliga födointag från naturen är bara ett fåtal procent. Därför kan du inte prata om vad marken producerar i detta fall. Det är snarare så att man kan ifrågasätta om all utfodring är laglig då svinen orsakar stor skada på annans mark. Vet inte om det är ok att jag sitter vid datorn så här dags men tar chansen.

15. Till volvo

2009-07-22 19:28

Hur vet du att du tagit hela kullen. Om det sitter t.ex
fem kulltingar+en sugga i fällan. Som du vet kan ju
suggflocken vara riktigt stor. Det resonemang du för
så hoppas jag att du är spannmålsbonde.
Till Evald Hellgren människan är lat till sin natur.
Men resonemanget vem bär hem mest o sover bäst om nätterna. Det valet av ord är ej skrivet av en jägare.
Om man avlivar tio kulltingar så bör man ha stor mark
Eftersom du skall ej fälla mer vilt än marken producerar.
Skall vi komma åt dessa problem så gäller stora förvaltningområden+att man kan hjälpas åt vid e.v problem.

14. Hellgren

2009-07-22 18:47

Hur många reklamationer har du fått på din fälla? Hör det till vanligheterna att grisarna självdör.

13. Utmärkt

2009-07-22 18:10

Du har helt rätt om eller när jag lyckas fånga 10st smågrisar i den storleken har jag överträffat mina förhoppningar. Då avlivar jag inte svinen utan föder upp dom i en för tillfället lämplig slaktvikt. Helt riktigt att jag egentligen inte har tid sitta vid datorn. Men eftersom jag har erfarenhet av svinskador tycker jag det är viktigt att göra de drabbades röst hörd. Ytterligare en fördel med att ta hela kullen är ju att sedan är suggan lovligt att skjuta trots att hon är 7km bort.

12. Svar till Roland och Grisjägare

2009-07-22 18:10

” Girig fälltillverkare” och ”sälj bingolotter”.
Tänk vilka skällsord och förolämpningar anonyma små hjältar kan åstadkomma. Ni två verkar vara de första och även de enda som faller ur ramen för en saklig debatt i det här forumet.
Därför måste jag ställa en fråga. Till er båda två.
Leker ni i samma sandlåda?

11. Till Volvo

2009-07-22 14:44

Att ta 10 st 2 kg kultingar är väl inte att mislyckas om man har din inställning till vildsvin.
Du pratar om existens då måste jag ifråga sätta dig som bonde då du onekligen har tid att spendera framför datan så här mitt på dagen.

10. Utmärkt

2009-07-22 13:16

Tack Hellgren för din användbara fälla och för att du fick den godkänd innan svinkramarna på SJF fick helt monopol på även svinen. Du Roland om du söker social samvaro kanske den kyrkliga syföreningen är något för dig. Varför glömmer alla att det ädlaste o äldsta sättet skaffa sig ett byte är genom fällor. Dagens sk. jägare använder telefoner,komradio,kikarsikte,ljusförstärkare och alla dessa usla hundar som ägarna avgudar. Varför slutar inte "Jägarens" kompis använda fälla om han inte kan sköta den? Det är väl inte så enkelt att han inte exsisterar? Alla andra som använder fälla lyckas ju bra med dem.

9. Svar till Hellgren

2009-07-22 10:43

Jaktsituation 1 ja den har du själv svarat på i ditt svar till Anonym du jämställer vildsvinet med bl,a lämlar, råttor och möss det viktigaste är att de försvinner. Min uppfattning är att det är ett fantastiskt jaktbart vilt och med ett utsökt kött och skall avnjutas vid middagsbordet och inte ruttna bort i en buske. Du skriver att min kritiska inställning gör att jag målar fan på väggen. Anledningen är en av dina kunder (om fällan är laglig) som inte allt för sällan berättar att fan grisen eller grisarna var redan döda när han kom för att vittja fällan.
Du skriver också att vildsvinet har 30% tamsvin i sig och alla bönder som haft tamsvin vet hur lätt stressad en gris är. Att sedan samtidigt kunna lura in ett 10 tal smågrisar i fällan samtidig gör det inte bättre. Att du sedan pratar om det säkra skottet med en kal 22 då nämner du inget om hur säker det är när 10 vettskrämda grisar härjar runt i fällan. Det enda jag med säkerhet vet är att fällan ser inte vacker ut efter detta blodbad och tid tar det.

Situation 2 Här har jag redan svarat att vid en sådan situation kan din fälla vara användbar. Men sedan är ju frågan var du skall hitta dessa småkulltingar.

Situation 3 Du ifrågasätter mina 7 km men här måste jag nog ifrågasätta hur du med din fälla kan skilja på moderslösa kultingar eller kultingar som följer suggan.
Om fem år mer och mer jaktlag och jägare förstår att en vildsvinsstam måste förvaltas och det gör man tillsammans på större områden. Skadorna minskar och jakttillfällen ökar. Ett antal jägare anser dock fortfarande att de sköter vildsvinsstammen bäst själva genom att sätta ut fällor och slipper tänka på den jaktbara biten.
Till sist min kritiska hållning på fällan som grundar sig på min tidigare text. Din positiva inställning har endast figurerat på grisarnas bästa och att man slipper jaga. Jag tror dock att den ekonomiska biten också spelar in över 400 sålda fällor och ett antal tusenlappar per fälla blir en nätt liten summa.
Inget ont om priset på fällan den är billig i jämförelse med andra oseriösa aktörer som försökt föra ut sina fällor på marknaden till varje pris.

8. Markägare en del av problemet

2009-07-21 20:53

Jägare jagar med vapen för att få en en upplevelse, social samvaro, spänning att överlista djuret m.m. Evald Hellgren är ingen jägare utan bara en girig tillverkare av fällor som han vill sälja när debatten går som hetast hur man skall hantera den ökande grisstammen. När markägare med grisproblem sänker priset på grisjakt så löser detta en stor del av problemet.

7. Svar till Anonym

2009-07-21 17:30

Hoppsan. Där kom den ju. Ramsan som några tjänstemän inom Jägareförbundet rabblat upp när man försökt förklara varför man vill hindra landets jägare och sina egna medlemmar att få tillgång till en ny och spännande jaktmetod för vildsvin.
Högvilt alltså. Ordets egentliga betydelse är en sammanfattande benämning på viltarter som på grund av sin kroppsstorlek kräver grövre kalibrar och tyngre kulor för att få jagas med skjutvapen. Någon annan innebörd har ordet icke.
Det går inte att på sakliga grunder påstå att t.ex. vildsvin skulle vara en högre stående livsform i djurvärlden än övriga viltarter. Inte heller att det finns viltarter som är ”ädlare” än andra. Om Anonym verkligen tror på det så bör han lämna fantasivärlden och begrunda några fakta.
Svenska vildsvin har DNA-undersökts. Runt trettio procent av arvsanlagen kommer direkt från svenska tamsvin. Så är det med den ”ädelheten” och det ”högviltet”.
Vildsvin får jagas året runt. Dessutom finns vildsvinet med i skyddsjaktparagrafen om vilt som kommer in i gård eller trädgård och får dödas hela året. I den paragrafen delar vildsvinet på utrymmet med bl. a l lämlar, råttor och möss.
Anonym får nog vänta på älgfällor till dess älgen figurerar på samma ställen i jakttidskungörelsen som vildsvinet gör nu. Och troligen är han då för gammal för att kunna använda dom.

6. Fällan förstör en miljonverksamhet (eftersöket)

2009-07-21 08:01

Jag är varken för eller emot fällor för vildsvin, vad jag däremot inte begriper är att man inte ser med varma ögon på nya metoder. Vildsvinsjakten är väldigt unik på sitt sätt att man kan plocka fram 20-talet proffisionella eftersöksjägare till vildsvin utan att ställa sig frågan: Hur är det möjligt? Jo en jäkla massa skjutande till höger och väldigt ofta mellan skogen och skinkan på grisen.. Låter vettigt att sansa sig lite och börja i rätt ända, problemet finns ej bland andra jakt former jag jagat iaf...

5. Svar till Evald Hellgren

2009-07-21 07:59

Du verkar inte vidare erfaren herr Evald Hellgren! Påstå att vildsvins fällor skulle vara etiskt riktiga? Du bör nog skola om dig! Sälj bingolotter på Ica eller nått !

Kan icke förstå denna hysteri ang vildsvins "vilda" framfart . Jagar 5 dagar i veckan mitt i sveriges gristätaste område under hösten, och kan påstå att vi lider inte av såna beklämmade problem som du lägger fram. Snarare ser vi vildsvin som ett eftertraktat högvilt som inte hör hemma i en fälla! Mjölkmognat vete/havre fält! Vart ställer du fällan då? Nej just det !

4. Jaga högvilt med fälla?

2009-07-21 07:58

Våra grisar är ett högvilt. När skall du börja tillverka fällor för älg och hjort som också är ett problem för många markägare?

3. Svar till Jägare

2009-07-20 17:04

Jaktsituation 1
Ja om det finns kultingar på 2 kg i fällan och man är lika välinformerad som Jägare att suggan finns 7 km från platsen och inte återvänder de närmaste dygnen är väl svaret på frågan självklart. Kultingarna dör snabbt och smärtfritt med ett kulhål i skallen.
Din fråga bygger på en tilltänkt situation och en kritisk inställning till fällfångst. Resultatet av de ingredienserna brukar bli vad man i dagligt tal kallar att ”måla fan på väggen.”
Så låt oss fortsätta det spåret och utveckla målarkonsten även till annan jakt än med fällor.

Situation 2
En död sugga med ett inflammerat bukskott genom tarmarna. Ett mörkerskott eller en halvmiss vid drevjakten. 7 kultingar på 2-3 kg försöker komma åt mjölk ur spenarna.
Det går naturligtvis inte.
I vilken situation åsamkas viltet mest lidande? Vilket porträtt finner du minst motbjudande? Låt oss få veta.

Jaktsituation 3
Framtiden om fem år. I övrigt som i jaktsituation 2. Fällfångst av vildsvin är ett naturligt och vanligt komplement till annan jakt. 7 uthungrade kultingar luktar sig till mat i en fälla. Blir fångade och avlivas på samma sätt som i situation 1.
Fällfångst är en jaktmetod som ofta städar upp efter misstag i andra. Tycker du att det är bra eller dåligt. Låt oss veta.

Evald Hellgren

2. Helt rätt

2009-07-20 13:34

Som skyddsåtgärd kanske nödvändig utrustning, men att tala om "vem som bär hem störst byte" är väl en smula fel..?

1. Fällor

2009-07-20 07:34

Jag har personligen aldrig tvekat på vildsvinsfällans effektivitet. Vad jag mest förundrar mig över är att man kallar det för jakt att fånga 15 grisar i en fälla på en gång. En fråga till Hellgren: Hur gör du om du får en eller flera kultingar i fällan på runt 2-3 kg, släpper du ut dem till sin ensamhet med en sugga som kanske är 7 km från platsen när du vittjar din fälla? Eller skjuter du dem och slänger dem i en buske, för ingen skjuter och flår en gris i den storleken under normal jakt.
Det finns även en annan lösning om man har din inställning till vildsvinsjakt och det är att föda upp egna vildsvin i hägn och avliva dem när de är i rätt storlek.
Jag kan acceptera fällan som en ren skyddsåtgärd vid skador men att prata om jakt. NEJ TACK.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB