• Pinewood

Satsa hellre på flodkräftor än vargar

DebattPublicerad: 2008-08-13 12:04

Så här i kräfttider finns det några saker som envar bör veta och några frågor man kan ställa sig. Vår ursprungliga svenska kräfta, flodkräftan, är utrotningshotad till följd av kräftpesten. Denna kräftpest följer med den importerade signalkräftan.

Tyvärr är det många som tror att signalkräftan är ett undergörande medel för kräftfisket och därför kör runt dem i hinkar till nya vatten. Detta gör då att många flodkräftbestånd utrotas, något som gör att arten som sådan är upptagen på både den svenska och internationella rödlistan som hotad art. Samtidigt som detta damoklessvärd hänger över flodkräftan atsas det från statens sida bara småpengar på att rädda den. Detta trots att den är viktig som kulturbärare och för turismnäringen.

Gigantiska summor på vargen
Ser man på en annan art som den svenska staten betraktar som utrotningshotad, nämligen vargen, satsas det gigantiska pengar på denna. Först och främst finns det en stor forskning på området som kostar staten många miljoner per år.
Sedan rinner det ut pengar via de rättsvårdande myndigheterna då de jagar påstådd olaga jakt på vargen. Vi har bland annat sett detta med de stora insatser som polis och länsstyrelsen har gjort i dalaskogarna utan att nå något annat resultat än att kosta skattebetalarna en massa pengar.
Dessa pengar satsas då på en art som man menar är utrotningshotad, och ja, den är upptagen på den svenska rödlistan. Men till skillnad från flodkräftan finns den inte på den internationella rödlistan.

Vargen inte hotad internationellt sett
Vargen är således inte att betrakta som utrotningshotad, den finns i livskraftiga bestånd. Att den sedan inte finns i så stora bestånd i Sverige är inte något märkligt eftersom vi befinner oss i utkanten av artens utbredningsområde. Men trots detta så satsas det otroliga mängder pengar på vargen och bara korvören på flodkräftan!
Staten måste satsa mer pengar på att rädda flodkräftan, detta då den är en viktigare art för landsbygden och turismnäringen än vargen.
Man talade om att vargturismen skulle bli så gigantisk stor, men nu med fakta till hands vet vi att så ej blev fallet. Vi vet däremot att flodkräftan är viktig för turismnäringen, men trots detta så blundar man för dess hotstatus.

Satsa på kräftorna istället
Vi bör därför kunna flytta stora belopp från forskningen kring varg till forskningen kring kräftor, och vi bör kunna flytta pengar från information om varg till information om flodkräftor och kräftpestspridning.
Jag tror inte för ett ögonblick att jägarkåren, vilka till stor del finansierar information och forskning med sina jaktkortspengar, skulle ha något emot detta.
Men lika viktigt är att länsstyrelser och rättsvårdande myndigheter arbetar aktivt för att hindra spridningen av kräftpest. Men att få se helikoptrar och stora polisinsatser i dalaskogarna för att leta efter de som olovligt och olagligt planterar ut signalkräftor i nya vatten, det lär vi nog aldrig få se.
Inte heller lär vi väl få se att straffen för att plantera ut signalkräftor utan tillstånd kommer ens i närheten av att skjuta en varg. Detta trots att det rent logiskt måste vara ett värre hot mot den biologiska mångfalden att pestsmitta flodkräftor än att döda en varg.

Rovdjurspolitik utan trovärdighet
För mig finns ingen trovärdighet i den svenska rovdjurspolitiken så länge som man värnar arter och kallar dem för utrotningshotade trots att det finns livskraftiga stammar, samtidigt som man fullkomligt struntar i andra arter som definitivt är hotade.
Förutom flodkräftan finns det många andra hotade arter man struntar i, men oftast är det små oansenliga och arter som inte är lika söta som vargvalpar. De är därför svåra att sälja till stockholmare och andra utan en holistisk syn på ekosystemet.

Ronnie Hermansson, tf ordförande Jägarnas Riksförbund Södra Dalarna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Allmänt

2008-09-17 12:59

Ska man se till vad svenska folket har mest glädje och nytta av så ser jag det som självklart att man ska lägga pengarna på kräftor. Kräftätandet syselsätter 2-3 miljoner svenskar varje år medan uppskattningsvis 2-3 tusen går ut i skogen och lyssnar på ylande vargar med välbehag på samma tidsperiod. Sammhällsnyttan av pengainsatsen blir alltså betydligt högre om pengarna sattsas på kräftor. Att pengarna å andra sidan skulle göra mer nytta nån annanstans i samhället bör inte läggas in som ett alternativ just i denna debatt.

32. Jonas

2008-08-21 08:55

Jag kan för allt i världen inte förstå varför det skall satsas så mycket pengar på just vargen. Vad är det som gör den så unik bland alla utrotningshotade djurarter?
Snälla förklara det för mig!

31. Säkert

2008-08-20 09:38

Tror majoriteten av svenska folket delar din åsikt i avslutningen, Calle.

30. Lustig diskussion

2008-08-20 08:42

Tyvärr går det inte att använda objektiv logik om vi ska satsa pengar på flodkräfta eller varg. Hur skulle det gå för WWF:s (Världsnaturfondens) ekonomi om den försökta samla in pengar genom att satsa till exempel på leksakskräftor som kan rusa runt och nypa barn i tårna istället för små kramgoa vargvalpar? Vargen kan väcka känslor hos de flesta (kärlek eller hat) medan diskussion kring kräftor är mest vilken snaps som passa bäst. Fast ska jag vara ärlig har jag mer nöje av en kräfta med tillhörande dryckjom på bordet framför en ylande varg i skogen.

29. Ekonom, Osado

2008-08-18 09:17

Om man ska se strikt på vad som just detta förslag handlar om så är det ingenting konstigt med innebörden. Själva idén kan mycket väl ha sin poäng. Men då vargfrågan är så mycket mer känslig och ideologisk än den om flodkräftan är det ändå i slutändan svårt att få ett större genomslag i denna typ av debatt. Det är svårt att debattera om inte båda sidor ställer upp på villkoren. Jag uppfattar ambitionerna med detta resonemang som någonting som man gärna ser kommer förbi diskussionsstadiet. Tror dock att det är svårt att realisera denna prioritering utifrån detta resonemang av den enkla anledningen att många troligen inte kommer att gå med på att lägga dessa två arter i varsin skål på vågen. Vad som är realistiskt rent teoretiskt behöver inte alltid betyda så mycket när det kommer till debatt och opinion. Om man uppfattar det som att jämförelsen går ut på att hitta argument i vargfrågan (dvs om man inte tror att flodkräftan finns med i artikeln för sin egen skull), är det risk att resonemanget avfärdas som dold propaganda, vilket minskar argumentationens möjligheter att nå ut. Jag tvivlar alltså inte ett ögonblick på att era synpunkter är helt korrekta, men personligen ser jag det fortfarande som en fråga om att bygga argument.

28. Jonas

2008-08-17 17:16

Tja mycket möjligt att det finns andra jämförelser som är bättre. Jag anser att det finns goda skäl att jämföra varg vs flodkräfta, men det är bara min åsikt visst kan det finnas bättre jämförelser att göra.
Vidare ställer du frågan "Men vad säger detta egentligen om vilket pris vi är beredda att betala för vargen? " Tja det är en helt annan fråga för att använda nationalekonomiska termer, det är frågon om hur stor den marginela betalningsviljan på varg är? Det är en helt annan frågeställning och en helt annan debatt.
Alternativkostnader diskuterades i artikeln och inte den marginela betalningsviljan. För övrigt är det en mycket intressant och mycket viktig fråga. Undersökningar om den marginela betalningsviljan har gjorts bla annat tror jag att man vid nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet gjort en sådan (är inte 100% säker möjligen håller dom fortfarande på med den). Dessa undersökningar kan alltid starkt ifråggasättas då det finns en hel del problem som uppstår då man skall skatta den marginela betalningsviljan. Men det är en metod disskution som nog inte hör hemma på detta forum *ler*. Men vist är frågan intressant och undersökningar om detta har som sagts gjorts.

27. Jonas

2008-08-17 17:15

Att varg och kräftor behövs i ekosystemet har ingen förnekat, frågan är snarare om det är försvarbart att satsa stora summor pengar på att värna en art som inte är utrotningshotad samtidigt som det finns utrotningshotade arter som man inte värnar alls? Pengarna för bevarandet av biologisk mångfald är inte direkt oändliga i statsbudgeten.

26. Kokko, Kajsa Varg

2008-08-15 14:34

...som förstår vad de har för funktion i kedjan och vad syftet med jakten egentligen är. Upplys oss, jägare!

25. Osado

2008-08-15 10:24

Ja, men vem har sagt att valet från första början står mellan dessa två alternativ? Det kan ju vara så att du verkligen anser att du behöver båda alternativen, ungefär på samma sätt som du både behöver betala månadens hyra och att gå till tandläkaren. Ska förtydliga att frågan i mitt senaste inlägg handlar om vad flodkräftan (inte vården) säger om vad vi vill, eller inte vill, betala för vargen. Skulle vi jämföra med vården blir förutsättningarna annorlunda och tror då att många fler skulle ta jämförelsen på större allvar.

24. Äpplen o päron 2

2008-08-15 09:44

Det är väl egentligen inget fel med "jämförelsen" i sig. Men om den ska användas som argument är det viktigt att folk köper den och att den inte uppfattas som banal. Det är här vi har kruxet.

23. Ekonom

2008-08-15 08:23

Du läser nog lite mellan raderna i mitt inlägg, märker jag. Det är tydligt att du resonerar och argumenterar i egenskap av ekonom. Från mitt perspektiv handlar detta inte främst om ekonomisk prioritering utan om hur man lägger upp sin argumentation.
Givetvis kan man ställa varg mot flodkräfta, likaväl som du kan ställa varg mot vården eller vad du vill. Om man vill visa att någonting kostar mycket pengar är det alltid möjligt att ställa detta mot någonting som kostar mindre pengar. Inget konstigt med det.
Men vad säger detta egentligen om vilket pris vi är beredda att betala för vargen? Inte mycket. Som medel i debatten är jämförelser viktiga. Ju bättre jämförelser desto bättre.

22. Alternativkostnader

2008-08-15 08:23

Det diskuteras alternativkostnader och att varg och kräftor ej kan sättas emot varandra. Varför inte, om jag har tio kronor och skall köpa biologisk mångfald för dem och då har två val att investera i. Alternativ A en art som inte är utrotningshotad, alternativ B en art som är utrotningshotad. Även en blind daggmask bör kunna svara på var investeringen bäst görs för att skapa biologisk mångfald.

21. Flera djurarter hotas

2008-08-14 18:27

Fråga din länsstyrelse och din riksdagsman vad de gjort för att bevara:
Svensk Flodkräfta
Fjällräv
Flodpärlmussla
Vitryggad hackspett
Myskoxe
Fjällko
Inte mycket, eller hur? Men Spansk skogssnigel har diskuterats i riksdagen, faktiskt!

20. Ekonomi

2008-08-14 18:27

Jonas// Än en gång man bör enligt all vettig samhällsplanering alltid hålla koll på alternativ kostnaden. Med alternativ kostnad avses ALLA andra möjliga investeringar man kan använda pengarna till. Du hävdar att det bara är då pengarna skall lösa samma problem som hänsyn till alternativ kostnaden skall tas. Detta är hur korkat som helst. Som du själv säger det finns ingen annan motsätting än att dom båda kostar pengar. Ja just det ja de kostar pengar.
Våra skattepengar och det är den absolut viktigaste motsättning som finns. Ty pengarna är begränsade och skall användas på ett optimalt sätt. Således skall alternativ kostnaden för alla möjliga investeringar beaktas innan pengarna används.
Att avgöra om det är vettigare att satsa pengarna på kräftan istället för på varg är ett steg i detta.
Sedan bör man återigen igen sätta den i relation till alla andra investerings möjligheter såsom skola, vård, omsorg, rättsväseende o.s.v. Personligen anser jag att pengarna som går till vargen kan användas mycket bättre inom andra områden och det är ett rent slöseri med skattepengar men gnäll inte på vårdköer och dyligt så länge du anser det ok att kasta pengarna på vargen......för det är samma pengar som vården och vargen slåss om......det vill säga skattepengar så motsättningen är så stor det kan bli. Ge hellre sjuksköterskorna högre löner (även om den inte blir hög) genom att lägga vargpengarna ditt är bara ett bland 100-tals alternativa användningsområden för vargpengarna som jag anser vara bättre.
Sedan är det upp till samhället i sin helhet att avgöra vad det bästa användningområdet är. Men att säga att man inte skall analysera frågan genom att sätta flodkräftans kostnader mot vargens pga. att enda motsättningen är pengar köper ju ingen med lite sinne för ekonomi.........


19. Ekonom

2008-08-14 16:16

...ja, speciellt när det gäller alternativ som löser samma problem, ex tågtrafik vs busstrafik vid en specifik sträckning, blir kostnaden en kärnfråga då vi behöver ett av alternativen men ej båda. I det här fallet finns ingen direkt motsättning mellan alternativen, annat än att båda kostar pengar (som så mycket annat). Svaret på om vargen är värd sitt pris eller inte hittar man troligtvis enklare genom att lyssna på människors upplevelser, än att ställa varg mot kräftor.

18. Ekonom ja

2008-08-14 15:52

Speciellt när det gäller alternativ som löser samma problem, exempelvis tågtrafik mot busstrafik vid en specifik sträckning blir kostnaden en kärnfråga då vi behöver ett av alternativen, men ej båda.
I det här fallet finns ingen direkt motsättning mellan alternativen, annat än att båda kostar pengar (som så mycket annat). Svaret på om vargen är värd sitt pris eller inte hittar man troligtvis enklare genom att lyssna på människors upplevelser, än att ställa varg mot kräftor.

17. Ekonomi

2008-08-14 14:10

Jonas// Vist är det en fråga om ekonomi. Som du vet är dom samlade resuserna i ett samhälle vid en given tidpunkt alltid begränsad. Således måste man alltid se över alternativkostnaden då samhället ska satsa resurser på något.
I detta fall finns det starka skäl att anta att användandet av de begränsade resurserna på varg är korkat av många skäl.
Alternativt kan man ju använda de pengarna på kräftorna i stället vilket av många skäl torde vara ett bättre användande av de begränsade resurserna.
Oavsett vad man ska satsa resurser på ska man alltid igrågasätta vad alternativkostnaden är varg vs kräfta, ölandbro vs sjukvården, Polis vs kriminalvård, Vägbygge vs tågbana vs flygplats o.s.v. Alternativkostnaden ska man alltid ta hänsyn till vid all nationalekonomi, något vi i detta land gör alldeles för dåligt, vilket leder till det oerhörda resursslöseri som vi gjort oss skyldiga genom åren.

16. Anonym

2008-08-14 10:35

Ok, öl är gott var den än må drickas. Och visst var ju utplanteringen uridiotisk. Frågan är bara vem som började och hur man fick tillstånd. Dock så gör man om samma misstag igen och som kommer drabba oss etter djävligare. Nämligen varginplanteringen eller för all del invandringen, men fan tro´t.
Undrar bara hur det kommer se ut om 20 år?

15. Jonas

2008-08-14 10:34

Ok, det var väl utvecklat och jag gör honnör. Även om jag ger artikelförfattaren beröm för en bra artikel. För man kan väl ändå tycka att myndigheterna vräker ut pengar och resurser på en främmande (rysk varg ) art som inte på något sätt är utrotningshotad men inte gör ett dugg för flodkräftan som är både unik och verkligen utrotninghotad. Felprioritering skulle man kunna säga.

14. Helmantel

2008-08-14 10:01

Undrar om en stockolmare tycker att du återgav deras "tugg" bra, i ditt första inlägg. Rätt kul faktiskt, ändå.
Dricka öl gör jag nog på närmare håll, det blir lite långt till Stureplan.
Man jag viill även göra en kommentar av allvarligare slag. Att inplantera signalkräftor var feltänkt redan från början och egentligen en stor skandal. Det har jag alltid tyckt.
Men det lär det inte bli någon debatt om det i detta forum. Det var knappast debattartikelförfattarens avsikt heller.
Hälsningar från vargreviret!

13. Helmantel

2008-08-14 09:34

Ok, jag kan utveckla. Anledningen till att jag anser att resonemanget är långsökt är att det inte finns någon tydlig koppling mellan dessa båda djurarter. Visst, vad man väljer att satsa på är fråga om ekonomi, men eftersom det inte finns någon motsättning mellan dessa så kan man jämföra med vad som helst annat också. Vi behöver inte välja att ”satsa” på antingen flodkräftor eller varg. Båda arterna förtjänar en egen debatt. Jag tycker att det i detta fall skulle blivit en utmärkt artikel om kräftpesten, men kändes lite förutsägbart att det till sist skulle landa i vargdebatten.

12. Jonas

2008-08-14 08:10

Därkomdenja. Kan du ta och utveckla lite hur du tänker? Det vore en intressant läsning.

11. Kokko

2008-08-14 08:10

Vilken sanslöst dum artikel. Vargar eller kräftor?!
Förhoppningsvis får vi i framtiden en annan typ av jägare, som förstår vad de har för funktion i kedjan och vad syftet med jakten egentligen är.

10. Pengar...

2008-08-14 08:10

Debattartiklar är till för att jämföra vart staten sätter pengarna...
De lägger pengar på en art som redan finns i starka stammar utomlands. Och lägger inte pengar på kräftor i det här fallet som är utrotningshotade i VÄRLDEN!
Kajsa varg: Ja, jag är vargrädd... :P

9. Bra

2008-08-14 08:09

Väl skrivet. Förstår inte hur det kan satsas så mycket på en art som inte ens är utrotningshotad i världen. Det är lustigt hur det skiljs på arter och arter.

8. Flodkräftor eller vargar...

2008-08-13 17:24

= Långsökt!

7. R&R

2008-08-13 17:24

Nu har väl Kalle knappt ett dussin ändå halkat från ämnet.

6. Vargskräck?

2008-08-13 17:24

Rubriken säger allt. Har ni jägare vargfobi eller?

5. Räfst och rättarting

2008-08-13 16:04

Om man nu ändå håller på och drar in pengar kan man väl dra in EU-bidraget också (Gårdsstödet alltså) och lägga de pengarna på flodkräftan istället. Gårdsstödet förstör ju bara för de riktiga lantbrukarna.

4. Äpplen och päron

2008-08-13 16:04

Vad har kräftpest med vargar att göra = båda kostar pengar – vargarna jättemycket och ger inget tillbaka, kräftorna lite men kan ge pengar tillbaka.
VARGARNA = SKATTEPENGAR
KRÄFTORNA = PRIVATA PENGAR

3. Till anonym

2008-08-13 13:46

Massor, sörru. Fortsätt sörpla bira på Stureplan du, för något förstånd verkar du ändå inte ha.
Mycket bra artikel och FMJ håller fullstänigt med.

2. Äpplen och päron

2008-08-13 13:38

Vad har kräftpest med vargar att göra?

1. Bra

2008-08-13 13:38

Det måste bli demokrati även på detta område

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons