• Allmogejakt

SCA förbereder älgutrotning?

DebattPublicerad: 2010-07-26 11:23

I julinumret av Svensk Jakt finns en annons från skogsbolaget SCA där hela jaktlag erbjuds jakt på SCA-skogar. Vad menas? Hur har de tänkt? Vad jag förstått finns inga lediga älgmarker någonstans på skogsindustrins skogar. Överallt finns etablerade, fungerande älgjaktlag med tillräckligt många jägare för att hantera nuvarande älgstam. Samma jaktlag har ju lyckats skjuta ner stammen från 80-talets rekordnivåer.

Många är störda av en rovdjurspolitik som slår undan jakten för vanligt folk på vårt största vilt, älgen, vår nationalsymbol. Men som mycket riktigt påpekats många gånger är både skogsbolagen och rovdjuren ett hot mot älgstammen.
Så här tror jag SCA funderar. De har under lång tid sett älgen som ett skadedjur som ska behandlas med bly.
Nu ska tydligen krafttag tas, trots att älgstammen redan är på nedgång. Det talas om skadeprocent och en siffra på max två procent på tallarna när det gäller betesskador. Det har tydligen spikats av de stora markägarna. Ingen har dock beskrivit vad det motsvarar för älgtäthet.

Röjning och gallring bättre
Att betesskadorna kan påverkas av mänskliga åtgärder som röjning och gallring läser vi mindre om. Det gäller även det faktum att prisbilden för skogsråvaran med de olika sortimenten förändras över tiden.
Nu ska minsann tvåprocentsmålet infrias, menar SCA. Så här ska det gå till (min spekulation). Bolaget är stora skogsägare som nu också får ännu mer att säga till om för att höja avskjutningsmålen i den nya älgförvaltningen. Dessutom går Skogsstyrelsen i deras ledband.

Tvingas skjuta fullt
De ska höja avskjutningskraven och tvinga jägarna att skjuta fullt. De som inte lyckas kommer att få se andra jägare på sina områden, som SCA ger fria händer att skjuta det de ser. Detta är målet med annonsen.
De jaktlag i Medelpad (och andra områden?) som inte skjutit 100 procent av tilldelningen ska redan i höst tvingas ta emot jägare, antagligen söderifrån från vargbältet.
Men de som nappar på denna idé ska ha klart för sig att det knappast existerar jägare någonstans som ser positivt på inkräktande jägare. Tvärtom de är heligt förbannade. Allt vad viltförvaltning och avskjutningsregler heter kan vi glömma.

Ettårsarrenden för jägare
Skogindustrin bekymrar sig inte över detta, djuren ska bara dö.
Detta hunsande med jägarkåren är inget nytt för SCA. Redan idag har de regler som tydlig ska visa vem som bestämmer och att jakten sker på nåder. SCA har infört ettårsarrenden och förskottsbetalningar, allt för att främja ovissheten och kravet på resultat.
En jägare på skogsindustrins mark köper sig ingen jakträtt. Denne betalar för en skyldighet och en massa krav, som om de vore anställda. Och nu ska vi jägare sättas upp mot varandra. SCA sår split i jägarleden. Härska genom söndring kallas den tekniken.

Hjärtlös maktutövning
Det är avskyvärt, men saknas insikt om etisk hederlighet kan det bli så här. Den som haft det dåliga omdömet att lägga fram dessa idéer saknar tydligt empatisk förmåga. Jag tycker mycket illa om denna storskaliga, hierarkiska och hjärtlösa maktutövning.
Varför saknas kunskap om att rimliga mål faktiskt kan nås i fullt samförstånd?
De stora skogsbolagen var bland de första att bli FSC-certifierade (hur det nu gick till?) som ett svar på miljörörelsens krav på miljöhänsyn i skogsbruket. Men som ett gott exempel på respekt för flora och fauna kan SCA inte ses. Skogen i bolagens ögon är endast vissa arter träd.

Anmält brott mot FSC-regler
Svenska Naturskyddsföreningen har avsagt sig medlemskapet i FSC som en konsekvens av att deras anmälningar av SCA för brott emot regelverket inom FSC varit verkningslösa. (SCA har avverkat skyddsvärda skogar vid ett flertal tillfällen.)
Jag tror även denna hantering av jaktfrågor för allmänheten platsar som en fråga för FSC, men vem anmäler i detta fall?
Jag är själv skogsägare och har även älgskador. Men de metoder jag här ovan spekulerat om är varken humana eller kloka.

SCA borde bojkottas
Översittarfasoner i den stilen ska fördömas och SCA borde bojkottas. Denna bojkott borde Svenska Jägarförbundet leda. Men får vi höra något i denna fråga från dem?
Hur som helst, sätts dessa planer i verket bereder SCA plats för en rödgrön röra till makten med hårdare miljökrav som ett brev på posten. Svenska folket har sin själ i skogen.
Motsatsen till biologisk mångfald präglar dagens industriskogar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Finns ingen moral

2010-08-08 10:26

kvar bland sveiges befolkning.

21. Historien kanske har svaren...

2010-08-03 09:27

För många år sedan, på den tiden när en älg på markerna var en stor sensation på bygden, på den tiden det var statliga skottpengar på björn,varg,rovfågel och andra skadedjur, på den tiden när de flesta gick med sin tamboskap på fäbovall, på den tiden när renarna betade lugnt, på den tiden när det var lagligt att sälja överskottet av kött, ost och mjölk på byn, på den tiden när man möttes med respekt om man var hantverkare, på den tiden när fäbobrukarna inte hade blivit "lurade" av skogsbolagen på sina marker, på den tiden när gammskogen stod grön och grann, på den tiden när vart annat hushåll hade en person som satt i byagillet och påverkade sin vardag, på den tiden när husförhör och prästens kråkor var den enda existerande pappersadministrationen, på den tiden när vinsten för lokala rikedomar tillföll bygden där den utvanns, då kunde landsbygdens folk överleva på det som de själva producerade och skötte om på sina egna ägor.
Idag har skogsbolagen stora marker som de vill ha hög avkastning på, folkvalda har tappat sina "rötter" och vill ha makt, samma folkvalda tror sig vara bäst på att besluta om hur många rovdjur landsbygdsbefolkningen skall ha in på knutar. EU kräver metervis med papper för att ge bidrag till bonden för överlevnad.Ingen verkar lyssna på hur den tredjedel som bor på landsbygden i Sverige idag vill ha sin vardag.
Det var bättre förr, i alla fall för landsbygdens folk. Med de kunskaper och erfarenheter vi idag har, kan vi också se till att de saker som ändå var mindre bra förr, förändras till de bättre.
Låt makten återgå till de som känner och tar ansvar bäst för sin närmiljö-Landsbygdsbefolkningen!

20. 19.

2010-07-31 18:09

Du blir trovärdig med din ironi först med eget namn.

19. sälj

2010-07-31 09:25

ut sca till folket på landsbygden o låt dom sköta jakt o skog, jag har skog med 97% skador på tallen men vem fan bryr sej om det,skulle vara glad om jag bara hade 2% det blir lite löjligt tycker jag. accepterar gärna 50% procentiga skador bara jag får sköta jakten på min skog,lagom är bäst

18. Moderater,

2010-07-30 12:45

är alltid moderater, Anders. Nja, inte har jag gått i någon fälla, tycker jag. Men det jag sett under de senaste åren har iaf lärt mig något. Bankerna fick rejält på nöten av Borg, hutlösa styrelsearvoden likaså, jag får känslan att man iaf försöker ändra moralkänslan hos dem som har makt att påverka den. Skattesänkningar är inte bara av ondo, visst kan man bli sur när man ser att en procentuell skattesats sänks vilket innebär att ju mer du tjänar desto större sänkning. Men skattesänkningar innebär mindre intäkter till stat och kommun, vilket i sin tur innebär att man måste vårda de skattekronor som kommer in. Man blir duktigare på att sköta det man är ålagd att göra. Visst, blir det felprioriteringar ibland, som det här vansinnet med att tvinga cancersjuka ut i arbete. Man jag utgår från att ingen vettig människa vill ha ett sådant samhälle. Av någon anledning så svänger pendeln alltid förbi målet och man går till överdrift, det är inte bra, men jag hoppas man nu rättar till fel som uppstått. Jag försvarar inte allt regeringen gjort, absolut inte, men alternativet tror jag är värre, i synnerhet för initiativkraft och framåtanda. Jag hoppas mycket på ett nytänk i politiken, jag vet inte om landsbygdspartiet ensamt är svaret, det får vi se i framtiden. Jag kommer ihåg att Centern på sin tid använde ordet "decentralisering" i sin propaganda, och det tror jag på, människor måste känna samhörighet med besluten som tas, besluten ska tas nära människan, då får man följsamhet i samhället och vi kommer närmare varann, inte som nu då avståndet hela tiden ökar mellan olika grupper.

Mat ska produceras nära människorna, landsbygden ska vara småskalig, skogsägandet likaså, variation i skötsel av jordbruk och företagande. Varför ska SCA och de stora bolagen styra i detalj hur skogarna ska skötas? Ekonomin är viktig, hela ekonomin, inte bara ett fåtal skogsbolags ekonomi. Ju fler som arbetar i skogen och med jorden, ju fler som med ägandets ansvar tar sig an sin jord eller skogsplätt, desto mer välskött och varierande miljö får vi, och det är ju det vi vill, vi vill ha mångfald. I skogen, på åkrarna och inte minst bland människorna. Människor med olika bakgrund, olika kunskaper, olika gåvor. Likriktningen som nu pågår med EU med fl. i spetsen är vägen till undergång. Jag respekterar kunskap, och forskning, men jord under naglarna ger dig något mer, det ger dig närhet till vad du gör, närhet till ditt liv, så min åsikt är att fler människor borde få uppleva skit under naglarna, svaren bli så mycket enklare då. Japp, så tror jag, men det är bara min egen ihopsnickrade åsikt.
Ha en trevlig helg Anders, ta några snygga foton på det vi har omkring oss, men vet aldrig när det fösvinner i likriktningens tidevarv.

17. Kalle

2010-07-30 09:29

Jag undrar om du inte lite grann fallit i den moderata fällan, att bedriva högerpolitik förklädda till sossar.
Jag kan inte se hur dom skulle ha knäppt storfinansen på näsan, dom har ju inte gjort annat än sänkt deras skatter på välfärdens bekonstnad.
Bantningen av försvaret är antagligen alla partierna överens om efter murens fall.
T.om. storfinansen ser nog hellre rejäla skattesänkningar än att upprätthålla något så makalöst improduktivt som ett stort försvar utan hotbild.
Sedan har du rätt i att sossarna nog inte skulle gjort annorlunda och definitivt inte gett sig på skogsbolagen.
Dom enda som kanske, eventuellt, möjligen skulle kunna föreslå hårdare regler för skogsbolagen är väl MP eller VP.
Sedan tror jag att Miljöpartiets påstådda vilja att ödelägga landsbygden är en kraftig överdrift, som frodas här på sidan mest på grund av missnöjet med deras rovdjurspolitik.
Nästan allting här handlar ju om rovdjur, med en stark slagsida åt det negativa.
Dett betyder dock inte att jag uppmanar någon att rösta på MP, då jag tror att dom precis som alla andra partier är bredda att kompromissa bort nästan vad som helst för att komma åt regeringsposter och fortfarande är jag inte övertygad om att Landsbygdsdemokraterna skulle vara annorlunda på något annat sätt än att dom är mindre.

16. Anders

2010-07-30 09:29

Jag ville med meningen ”, så kan det inte vara fel att markägare får ökad makt över sina marker.” uttrycka förståelse för markägares önskemål, stora som små. Och du har själv skrivit ungefär som jag menar och det har även Anders Hermansson. Kalle, i 15, formulerar sig f.ö. också mycket klokt. Att ge små skogsägare större makt över sina ägor skulle alla vinna på därför att ingen gör som den andre, det blir mångfald och möjlighet att utvärdera olika sätt att bruka skogen-naturen. Motsatsen gäller tyvärr skogsbolagen, de som dels tillsammans äger merparten av landets areal och dels, vilket är värre, går i varandras fotspår och gör likadant. Det betyder enfald, uppenbara risker till felsteg på stora arealer, nonchalans inför andra värden än de ekonomiska och mänskliga övergrepp.

Nu ville jag även med meningen visa att förståelse för industrin måste vi ha. Skogsnäringen är ändå den industrigren som genererar mest nettointäkter till landet och det kommer oss alla till del, de måste ha möjlighet att fortsätta med det. Men det finns gränser, och de överskrids med nuvarande taktik från SCA och andra skogsbolag, så för industrins del måste definitivt samhället stifta kloka restriktioner. Stöd av arten älg måste formuleras, det anser jag långt viktigare än den dyrkan som ges rovdjuren, de som utgör livsfara och i nuläget får människor att avstå vistelse i vår natur. De begränsningar som finns idag är otillfredsställande och enorma ytor av landet styrs av unga tjänstemän, strebrar, med förödande negativa konsekvenser för övrig flora och fauna. Min grundfilosofi är annars, större frihet men under ansvar. Ansvaret anser jag ej dagens skogsindustri visar, de är hänsynslösa och kör med metoder och behandlar människor som de aldrig skulle göra gentemot sina grannar eller släktingar, eller som ens vore möjligt om de själva vore små egna företagare.

15. Jodå, Anders,

2010-07-29 09:37

det ligger som vanligt en hel del i vad du säger enligt min mening. Men, jag tror du har lite fel angående "högerns" intentioner, även om man givetvis vill främja äganderätten, jag måste nog säga att man på ett hyfsat sätt har knäppt både storfinansen och militärfjantarna på näsan. Långt mycket bättre än socialdemokratiska regeringar har vågat. På önskelistan står nu att någon just vågade ta skogsbolagen i slipsen och släpa fram dom i ljuset, jag tror det skulle vara möjligt med en "höger"majoritet, men aldrig med det andra gänget, dom har bevisat gång på gång att de delar intresset om rationella storskogsbruk och att älgen som art mest är i vägen, för att inte tala om jägarna. Nej, jag tror att det värsta som kan hända för mångfalden både i skog och på äng är att MP blir sittande i regeringsställning. De eftergifter som Mona måste göra ger MP oinskränkt makt att genomföra för landsbygden de förändringar som kan innebära slutet för glesbygden som vi känner den. Jag tycker mig skjönja en kompakt okunnighet (intresse) om glesbygdens villkor från det hållet. Beträffande äganderätten om det vilda, både djur och växter, är det självfallet ett nationellt intresse, men om vi är överens om att det är det, så innebär det att staten ska på varje punkt ersätta människor som drabbas av oavsett vad, mördarsniglar, råttor och inte minst rovdjursangrepp, ingen privat djurhållare ska behöva stå för en enda kostnad som ett allmänintresse orsakar, såvida vi inte i samma andetag bestämmer att vi t.ex. inte längre ska beta våra marker med tamdjur, då får vi ju skylla oss själva. Men vi kan inte ha både ock. Jag tror personligen att äganderätten är jätteviktig, människor som äger tenderar också att vårda bättre. Det är ju bevisat i det mesta. Men det är klart, tycker man att naturen ska sköta sig själv, utan människor, ja, då är ju vi glesbygdsbor mest i vägen, och ska förpassas någon annanstans, där vi inte framför obekväma åsikter. Det är lustigt hur det har blivit, inte trodde jag att jag skulle bli mer rebell än alla vargylande storstadsungdomar. Men det är så det känns. Så landsbygdspartiet börjar alltmer bli det alternativ vi kanske behöver, vi rednecks härute i skogen :-)

14. Kenneth Erikson

2010-07-29 09:36

Utmärkt analys. Tilläggas kan att hade svensk skog ägts av enskilda som bor på sin fastighet, eller åtminstone i samma socken, så hade läget varit radikalt annorlunda och bättre. Nu rinner miljarderna ut från landsbygdens skogar och skapar välfärd endast i städerna där stat, kyrka och bolag är registrerade och in rinner rovdjuren som endast skapar misär. Det gamla feodala systemet har smidigt glidit över i vår tids socialistiska feodalism med fattigdom för landsbygden. SJF glömmer inte sin härkomst därför offrar man utan att blinka jakten med löshund mot att få en troféjakt på en extremt gles älgstam samt stora rovdjur.
Anders Å, du missar som vanligt själva grundproblemet och din lösning kan inte ens betecknas som en användbar dröm.

13. Skogsägare se hit

2010-07-29 09:35

Jag hoppas att varje skogägare som har lite sympati med jägarkåren slutar att sälja sitt värdefulla virke till sca!!

12. Kenneth

2010-07-28 22:25

Du skriver att det inte kan vara fel att markägare får mer makt över sina marker.
Sedan räknar du upp ett antal händelser där markägarmakten missbrukas på grövsta sätt.
Det blir lite svårt att förstå vad du egentligen menar.
Min åsikt är att framför allt dom stora markägarnas makt måste regleras.
Mycket hårdare regler för avverkning och en helt annan och mer dynamisk förvaltning av våra djurstammar.
En viltförvaltning i princip helt fri från annat än rådgivande markägarintressen borde vara målet.
Almänna intressen om mångfald och livskraftiga stammar av alla våra djur borde ha prioritet över olika ekonomiska intressen.
Förvaltningen borde ta hänsyn till genetisk friskhet, ålderssammansättning, antal bytesdjur kontra antal rovdjur osv.
Sedan väga ihop detta mot dom ekonomiska och andra intressen som finns, som t.ex. skogsbruket och ett långsiktigt hållbart jaktuttag.
Idealet vore att den också tog hänsyn till en sådan situation som den i Orsa och beslutade om decimering av rovdjuren där tills älgstammen återhämtat sig.
Jag vet att detta bara är drömmar, men men sådana måste man ha för kunna tänka framåt.
Tyvärr är det väl idag inget politiskt parti som är villigt att ta viltförvaltning på så stort allvar, men högerns satsning på mer makt åt markägarna tror jag är ett större hot mot jakten och viltstammarna i framtiden än rörans felaktiga rovdjurspolitik.

11. Norrlänning

2010-07-28 17:35

Jägmästarn! Jagar du själv?

10. Detta handlar inte om olika politiska sympatier

2010-07-28 10:15

Skogsindustrin, med stöd av Skogsstyrelsen, har redan idag en klar maktposition om vad som händer älgstammen. Det förändras knappast med ändrad makt i regeringskansliet. Apropå det nya älgförslaget, så kan det inte vara fel att markägare får ökad makt, över sina marker.

Nej detta handlar om dödsdomen för vår älg och framtiden för vår jaktkultur. Samt, att detta ska ske genom att ställa jägare emot varandra, mindre nogräknade jägare ska tillåtas skjuta på levande måltavlor, som på tivoli, utan tanke på effekten för populationen älg. Det är ett övergrepp på lokala jaktlag (glesbygdsbornas kanske viktigaste semesternöje sprungen ur människans drivkraft att jaga, vår grundkaraktär) som storindustrin initierar.

Följden torde bli att älgstammen hamnar på en så låg nivå, innan skogsbolagen känner sig nöjda, att björnstammen alena klarar att kvarhålla den på den nivån i fortsättningen. Se på Orsa Finnmark och södra Härjedalen. Resultatet blir alltså slut på egentlig jakt. Det är ju också detta mål Naturvårdsverkets, och andra, rovdjursfanatiker uttryckt under lång tid: Målsättningen är en fauna i balans, dvs. en balans mellan bytesdjur och predatorer. Människan räknas ej in i denna kalkyl. Allvaret är tydligt formulerat i förra höstens rovdjursbeslut samt i det nya älgförslaget.

Man kan tro att Skogsindustrin, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket är överens om dessa planer. En statlig myndighet, Naturvårdsverket, är verkliga beskyddare av de stora rovdjuren. Ingen myndighet, inte ens någon förening eller klubb (vad jag känner till) försvarar och värnar älgen i vårt land trots att det är vår nationalsymbol och kanske turisternas största dragplåster. Dessutom har älgen varit människans garant för överlevnad på våra breddgrader ifrån Atlantkusten till Stilla Havet, beskriva genom hällmålningar o hällritsningar inom samma område.

Att Svenska Jägareförbundet, som den i särklass största medlemsorganisationen, borde vara den som tar initiativet till ett ifrågasättande, och bojkott, av förslagen är självklart. Om de önskar strida för sina medlemmars jakt, och den svenska jakttraditionen vill säga!

Jag anser älgen skador i stort är överdrivna och att utpeka ett djur som måltavla är att göra det väldigt enkelt för sig själv. Var finns ödmjukheten inför att man själv är orsaken till älgexplosionen på 80-talet när man inte lyssnade på jägarna som då ville skjuta mer älg. Och trots 80-talets mängder älg har vi idag enorma ytor friska ungskogar med skogskubikmeter som aldrig förr, så varför klaga?

9. Varför jägareförbundet?

2010-07-28 01:43

varför skulle jägareförbundet hålla i en "bojkott"`?
förklara varför dom ska göra det?

8. Holmen

2010-07-28 01:43

Det ni skriver om SCA har redan Holmenskog redan infört. Jagar själv i ett lag där det kommer "gästjägare"
Holmen påstår att vi skjuter för lite älg.Men på tre veckors jakt på våran mark har "gästjägarna" bara lyckats skjuta en enda kalv. Vi jagar på ca 4500ha. Endera är dom dåliga jägare eller så är det väldigt lite älg.Välj själv.

7. skog=pengar

2010-07-27 16:17

skulle sveriges regering motarbeta inkomstbringande företag? skogen går på export. de får nog direktiv av regeringen att köra hårt med tillväxten! fler vargar och avskjutning av älg.
i lappland växer olönsamma dvärgbjörkar så där behövs inte varg.

6. Håller med dig, Calle,

2010-07-27 13:08

och även i viss mån Anders. Om det är borgerlig eller Sossemajoritet spelar i stort ingen roll, alla fiskar där stimmen är tätast, alltså i tätorter och städer. Någon liten skillnad finns dock, och det är MP, tyvärr gick dom en helt annan väg än vad jag tror det var tänkt från början, idag är det bara populistiskt röstfiske som gäller, euforin de fått sedan opinionsiffrorna stigit eldar på strategin, så nu gäller devisen "säg det som de flesta gillar" där det finns flest av dom. Så att rösta på det block där MP finns lägger man grunden till landsbygdens utarmning. Landsbygdspartiet är utan tvekan ett alternativ för dem som vill behålla vår kulturbygd och helst utveckla den, för dem som vill kunna fortsätta med vår svenska jakt, för dom som vill att servicenivån i glesbygd upprätthålls. Frågor som de övriga partierna helt vänt ryggen.

5. Politik, Anders...

2010-07-27 10:44

...är idag att strunta i de 15% som bor i glesbygd. Höger och vänster är lika goda kålsupare. Makt får man genom att fria till de som bor där det finns mest människor, dvs i städerna. Och allra värst är MP.
Vad gäller SNF är deras mål att flytta alla människor inom stadsmurarna och låta vildmarken breda ut sig fritt. För en levande landsbygd med djurhållning motarbetar man frenetisk. Och verktyget är rovdjuren.
Landsbygdspartiet får inte plats på en höger-vänsterskala.

4. Politik

2010-07-27 09:41

Vi har ju en borgerlig regering.
Borgerliga regeringar prioriterar äganderätten framför det allmännas bästa, det ligger liksom i deras natur.
Skogsbolagen känner sig antagligen stärkta av detta och anser sig kunna stövla fram lite hur dom vill.
Kanske något att fundera på för dom som vill rösta på högern för att få behålla vargjakten.
Fast det är klart, skillnaden mot en sossestyrd regering är väl kanske inte så stor där heller.
Att rösta rätt är svårt, t.om. jävligt svårt.
Jag vill ha ett parti som både är för vargjakt och mot skogsbolagens makt och som prioriterar offentlig sektor och rättvisa framför privatiseringar och skattesänkningar.
Alla här pratar om Landsbygdsdemokraterna och inte för jag vet så mycket om dom, men jag gissar att dom får räknas till dom öppet borgerliga, så dom går bort för mig.

Kanske tur ändå att SNF finns och tar strid mot skogsbolagen.

Mycket kanske är det, men om någon har den självklara lösningen så tala gärna om det innan jag bestämmer mig för att elda upp röstkortet.

3. SCA´s handlande ett föredöme i skogsbruket

2010-07-27 09:41

Jag tycker det låter som ett bra förslag. Jägare är i allmänhet ett släkte som präglas av lathet och gnällighet. Ni behöver lite struktur och ordning i er gråa och arbetslösa vardag uppe i norr. Er oförmåga att hålla älgstammen på en acceptabel nivå är bevis nog för att ni behöver en fast hand som leder er. Jag välkomnar SCA´s nya ordning, om den nu är så utopisk som artikelskrivarn målar upp, och hoppas på att det skall komma lite vettiga jägare söderifrån som vet hur en slipsten skall dras!

2. Tänk om...

2010-07-26 13:32

man skulle rapportera fullt, detta trots att inte all djur fallit?
Visst, det blev en kostnad för jaktlaget,men det kanske skulle kännas bättre än att bli av med arrendet eller tvingas ta in "ett helt nytt jaktlag" på marken!!??
Är det en tänkbar väg?
Fällavgiften är väl liten i förhållande till alla kostnader för jakten.
Screw ém all!

1. Både glad och ledsen

2010-07-26 13:02

Skogsvän som man är så har man sedan länge hyst ett stort agg mot SCA men även mot andra svenska stora skogsbolag och även FSC som bara verkar vara ett köpt skyltfönster..

Jag blir glad över att se att även på detta forum så hittar man en artikel likt den ovan. En bojkott tycker jag låter mycket bra, men hur? Kollar man på deras sida så ser man att de står för tillverkningen av allt från inkontinensskydd till sågade trävaror.

SCA är utrotare, så det förvånar mig inget att de vill utrota älgen, de har inget emot att utrota allt annat i skogen i jakten på pengar. Men om vi ska jämföra grovt, vad är skillnaden på många jägare här på sidan. Det pratas ju ofta om att ni vill totalutrota vargen då den tar eran mat. Borde inte då förståelsen vara större för att SCA vill utrota älgen då den tar SCA´s mat (pengar) ?

Men som sagt, alla välkomnar nog en bojkott av SCA och deras politik...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB